Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

Serdecznie dziękujemy:

 

 

Oskarowi oraz Jego Mamie za podarowanie puzzli i książek dla dzieci z grupy I 

 

 

Rodzicom za współpracę i zaangażowanie podczas organizacji

 

Dnia Babci i Dziadka oraz za przygotowanie strojów dla dzieci wykorzystanych podczas przedstawienia.

 

 

 

Mamie Czarka, Mamie Damiana, Mamie Franka R., Mamie Franka K.,

 

Tacie Maćka, Mamie Dominiki, Tacie Alana T., Mamie Alana W., Mamie Oli, Mamie Wiktorii, Mamie Hani, Mamie Antka, Mamie Oskara, Mamie Michała, Mamie Bartka, Mamie Ewelinki za przyniesione ciasta, napoje, słodkie przekąski, owoce, naczynia jednorazowe,

 

Tacie Maćka, Mamie Małgosi, Mamie Wiktorii, Mamie Franka K., Mamie Oskara

 

za pomoc przy nakrywaniu do stołów i sprzątaniu sali po uroczystości

 

oraz wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w organizację tego spotkania.

 

 

 

Mamie Małgosi oraz Mamie Wiktorii za pomoc w przebraniu dzieci podczas

 

Balu Karnawałowego.

 

 

 

Rodzicom: Olka, Mateusza K., Bartka, Małgosi, Hani, Dominiki, Wiktorii, Oli, Ewelinki

 

za udział wraz z dziećmi w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w NOK.

 

 

Rodzicom Maćka, Tacie Filipa S., Mamie Mateusza K., Mamie Małgosi, Mamie Wiktorii za pomoc

w opiece nad dziećmi, przewiezienie strojów oraz wszystkim Rodzicom, którzy pomogli w przebraniu dzieci

podczas uroczystości Mali Kolędnicy w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

 

 

Rodzicom Wiktorii, Mamie Małgosi, Tacie Olka, Mamie Ewelinki za przewóz dzieci do Lublina oraz pomoc

w opiece nad nimi podczas przeglądu kolęd i pastorałek Lulajże Jezuniu

 

 

Tacie Maćka za wcielenie się w rolę Mikołaja

 

 

 

Mamie Małgosi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas konkursu pieśni patriotycznej w Zespole Szkół nr 2

 

 

 

  Mamie Franka K. za upieczenie rogalików dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka

 

Mamie Franka R. za podarowanie serwetek papierowych

 

Rodzicom i dzieciom za przyniesienie owoców i warzyw do kącika tematycznego

 

 Rodzicom i dzieciom za przyniesienie pamiątek z wakacji do kącika tematycznego

 

Rodzicom Mateusza za przyniesienie dyni do kącika przyrodniczego

 

Rodzicom Filipa za przyniesienie darów jesieni do kącika przyrodniczego

 

Mamie Michała za przyniesienie kasztanów do kącika przyrodniczego

 

Mamie Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki pieszej do Muzeum Stefana Żeromskiego oraz Mamie Małgosi za przyniesienie dzieciom wody do picia podczas pobytu w ogrodzie Adama Żeromskiego

 

Mamie Alana za podarowanie serwetek papierowych

 

Mamie Małgosi za podarowanie papieru xero

 

 

Luty

TEMATYKA:

 

1. Zabawy na śniegu. 04-08.02.

2. ,3. Ferie zimowe – dyżur w grupach łączonych 11.02 – 15.02, 18.02-22.02

4. Tak mija nam czas. 25.02-01.03.

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw,

zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia

konsekwencji wynikających z nie respektowania ich. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi

emocjami. Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikajacych z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw zimowych, zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu, np. zabawa przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

6. Zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych ( zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

7. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

8. Zwracanie uwagi na kalendarze oraz ich rolę w określaniu dni tygodnia, mesięcy; zapoznanie z wybranymi miernikami czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego.

9. Wprowadzenie zapisu dodawania, zaposywanie wykonywanych działań matematycznych za pomocą cyfr i znaków.

10. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

11. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu.

Wprowadzenie liter: g, G, w, W.
12. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez

rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

13. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych

i ćwiczeń gimnastycznych, spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

14. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

Prowadzenie zabaw rytmicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2019 R.

W GRUPIE VI

 

TEMATYKA:

 

1. W świecie baśni. 31.12-04.01.

2. Pamiętamy o zwierzętach. 07-11.01.

3. Babcia i Dziadek. 14-18.01.

4. Korzystamy z uciech zimy. 21-25.01.

5. Nie jesteśmy sami w kosmosie. 28.01-01.02

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw,

zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia

konsekwencji wynikających z nie respektowania ich. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi

emocjami. Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Ukazanie dydaktycznych walorów bajek, zachęcanie do uważnego słuchania, wydłużanie czasu

skupienia uwagi.

6. Uwrażliwianie na pomoc ptakom w okresie zimowym. Zapoznanie z gatunkami ptaków

przylatującymi do Polski zimą. Obserwowanie zachowań zwierząt w okresie zimowym.

7. Podkreślenie roli dziadków we współczesnej rodzinie, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.

Wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego.

Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

8. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody.

Prowadzenie zbaw badawczych służących poznaniu właściwości śniegu i lodu, wyjaśnienie

efektu tworzenia się sopli, zamarzania kałuż, zauważanie działania słońca w miejscach

nasłonecznionych.

9. Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zachowaniami w okresie zimowym, np. celowanie

śnieżkami w twarz, chodzenie pod dachami, z których zwisają sople, przegrzanie organizmu,

wychłodzenie, wchodzenie na zamarzniętą rzekę, staw.

10. Zapoznanie z tradycjami związanymi z karnawałem. Udział w Balu Karnawałowym.

11. Zapoznanie z modelem kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.

12. Poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat; poznanie zawodów związanych z kosmosem – kosmonauta, astronom.

13. Zapoznanie ze znakami: <, >, =, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu znaków.

14. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczb 7, 8 ćwiczenia w liczeniu, utrwalanie wcześniej

poznanych cyfr.

15. Ćwiczenia w tworzeniu zbiorów na podstawie podanych cech, rozumienie dlaczego dane

elementy należą do jednego i do drugiego zbioru (tzw. część wspólna zbiorów).

16. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

17. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu.

Wprowadzenie liter: s, S, n, N, b, B, p, P
18. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez

rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

19. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych

i ćwiczeń gimnastycznych, spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

20. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

Prowadzenie zabaw rytmicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 R.

W GRUPIE VI

 

TEMATYKA:

 

1. Co robimy w wolnym czasie? 03-07.12.

2. To już zima 10-14.12.

3. Święta tuż-tuż 17-21.12.

4. Rodzinne Święta 24-28.12.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw,

zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie oraz ponoszenia

konsekwencji wynikających z nie respektowania ich.

4. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi

przeżyciami i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem

gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Kultywowanie tradycji oraz zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

6. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadchodzącą zimą oraz występujących zjawisk atmosferycznych. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

7. Rozwijanie słuchu fonematycznego - określanie pierwszej i ostatniej głoski w słowach

(zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci), liczenie słów w zadaniach.

Wprowadzenie liter: l, L, y, Y, r, R.

8. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

9. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia

grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

10. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Różnicowanie lewej

i prawej strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych.Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczb 0, 6.

11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,

spacery na świeżym powietrzu.

12. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno ruchowe,

rytmiczne.Listopad

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD 2018 R.

W GRUPIE VI

 

 

TEMATYKA:

 

1. Dawno temu w Nałęczowie 02.11.

2. Domy i domki 05 - 09.11.

3. Pada deszcz 12 - 16.11.

4. Zdrowie naszym skarbem 19 - 23.11.

5. Urządzenia elektryczne 26 - 30.11.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw,

zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie oraz ponoszenia

konsekwencji wynikających z nie respektowania ich.

4 Rozwijanie zainteresowań historią Nałęczowa, zapoznanie z osobami, które dawniej mieszkały i tworzyły w Nałęczowie: Ewa Szelburg-Zarembina, Bolesław Prus, Stefan Żeromski.

5. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi

przeżyciami i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem

gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

6. Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do nadchodzącej zimy, zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt późną jesienią.

7. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie poźną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych. Zapoznanie dzieci z rolą wody w życiu ludzi i zwierząt.

8. Zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dbania o własne zdrowie, poprzez odpowiednie odżywianie się oraz dbanie o higienę.

9. Zapoznanie dzieci z róśnymi formami zastosowania techniki w życiu ludzi, ukazanie sposobów bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych.

10. Rozwijanie słuchu fonematycznego - określanie pierwszej i ostatniej głoski w słowach

(zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci), liczenie słów w zadaniach.

Wprowadzenie liter: i, I, d, D, k, K, t, T.

11. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

12. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia

grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

13. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Różnicowanie lewej

i prawej strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych.Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5

Zapoznanie z figurami geometrycznymi: prostokątem, trójkątem. .

14. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,

spacery na świeżym powietrzu.

15. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno ruchowe,

rytmiczne.

Październik

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2018 R.

W GRUPIE VI

 

 

 

TEMATYKA:

 

1. Jesienią w sadzie. 01-05.10.

2. Warzywa znane i lubiane. 08-12.10.

3. Moja rodzina. 15-19.10.

4. Zwierzęta domowe. 22-26.10.

5. Adam Żeromski i nasze przedszkole. 29.10-02.11.

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw,

zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie oraz ponoszenia

konsekwencji wynikających z nie respektowania ich.

4. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi

przeżyciami i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem

gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Rozróżnianie i nazywanie owoców i drzew owocowych. Rozróżnianie i nazywanie warzyw.

Zachęcanie dzieci do spożywania potraw bogatych w witaminy.

6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabaw badawczych dotyczących charakterystycznych

cech tej pory roku w różnych środowiskach (sad, ogród warzywny, park).

7. Odczuwanie swojej przynależności do rodziny, wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne.

8. Zwracanie uwagi dzieci na potrzebę opiekowania się hodowanym zwierzęciem.

Dostrzeganie korzyści, jakie czerpią ludzie z hodowli psów oraz, że zwierzęta posiadają zdolność

odczuwania. Ćwiczenia w odpowiednim zachowaniu się podczas ataku psa.

9. Rozwijanie zainteresowań historią Nałęczowa, ukazanie związku Rodziny Żeromskich

z historią powstania Przedszkola. Obchody Dnia Patrona.

10. Rozwijanie słuchu fonematycznego - określanie pierwszej i ostatniej głoski w słowach

(zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci), liczenie słów w zadaniach.

Wprowadzenie schematu jako ilościowego oznaczenia głosek, wprowadzenie pojęcia

samogłoska. Wprowadzenie liter: o, O, a, A, e, E, m, M.

11. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

12. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia

grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

13. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Różnicowanie lewej

i prawej strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych. Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb:

1, 2, 3, 4. Zapoznanie z figurą geometryczną - kwadratem.

14. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,

spacery na świeżym powietrzu.

15. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno ruchowe,

rytmiczne.

Wrzesień

TEMATYKA:

 

1. W przedszkolu. 03-07.09.

2. Jestem przedszkolakiem. 10-14.09.

3. Moja droga do przedszkola. 17-21.09.

4. Nadeszła jesień. 24-28.09.

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy

dziećmi. Wspólne ustalenie reguł i zasad współżycia w grupie - Kodeks przedszkolaka.

2. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się

swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami. Poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie

umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.

3. Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego

poruszania się po ulicach i drogach. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas

spacerów i wycieczek. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających

z nieprzestrzegania zakazów. Poznanie numerów alarmowych.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni: kolorystyka,

nazywanie drzew w najbliższym otoczeniu, wyjaśnienie zjawiska usychania liści,

poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących.

5. Przybliżenie dzieciom różnych regionów naszego kraju, zapoznanie z mapą Polski.

6. Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka.

7. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas

zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

8. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, odróżnianie liczenia

błędnego od poprawnego.

9. Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych płaskich

(koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).

10. Próba określania i nazywania lewej i prawej strony ciała.

11. Rozwijanie słuchu fonematycznego: dzielenie słów na sylaby, wyodrębnianie głosek na

początku wyrazu, liczenie słów w zdaniu, tworzenie rymów do podanych słów -

w zależności od wieku oraz indywidualnych możliwości dzieci.

12. Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi.

13. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni

kontakt ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym, literaturę.

Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez

rysowanie, malowanie, wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

14. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń

gimnastycznych, spacery na świeżym powietrzu.

15. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )