Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 


Jesteśmy Przedszkolakami-Starszakami!
Poprzez zabawę będziemy zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia, przygotowywać się do nauki czytania i pisania, rozwijać wyobraźnię
i samodzielność. Rozpoczynamy przedszkolną przygodę! 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy o możliwości konsultacji telefonicznej z nauczycielem:
Joanna Nowak-Boruch, wtorek od 15.30 do 16.00, l
ub w innym dogodnym dla nauczyciela
i rodzica terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adres e-mailowy do kontaktu:
jmadejska65@tlen.pl
jboruch@przedszkole.naleczow.pl

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

 

Za wzbogacenie kącika przyrody w jesienne dary natury dziękujemy bardzo mamie Julii i Mai C., mamie Oliwii. Rodzicom Patryka i Wiktora dziękujemy za wykonanie z Dzieckiem i podarowanie do kącika przyrody ,,kasztanowych ludzików".

 

Dziękujemy mamom: Nikodema, Wiktora, Mai i Julii C. za zaangażowanie w życie grupy

 

 Wszystkim Rodzicom dziękujemy za ufundowanie upominków dla Chłopców i Dziewczynek z okazji ,,Dnia Chłopaka".

Serdecznie dziękujemy mamie Wiktora za pełnienie funkcji skarbnika grupy, przygotowanie upominków dla Dzieci na uroczystości grupowe: ,,Dzień Przedszkolaka", ,,Dzień Chłopaka".

Serdecznie dziękujemy mamie Julii i Mai C. za przygotowanie upominków dla Dzieci na uroczystości grupowe: ,,Dzień Przedszkolaka", ,,Dzień Chłopaka".

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

Tematyka:

 1. Co robią zwierzęta jesienią?
 2. Jesień w sadzie 
 3. Jesień w ogrodzie 
 4. Nałęczów dawniej i dzisiaj 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Zadania:

 1. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi związanymi ze zmianą pory roku. Zachęcanie do obserwacji otoczenia.
 2. Poznawanie ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, kukułka)
  oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron).
 3. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (jeż, wiewiórka, niedźwiedź). Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy.
 4. Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw, zachęcanie do spożywania ich.
 5. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki jego patrona – Adama Żeromskiego.
 6. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 7. Ćwiczenia sprawności dłoni. Przygotowanie ręki do pisania.
 8. Budzenie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.
 9. Posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym, dodawanie
  i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 10. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 11. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 12. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 1. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 2. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce.

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2020 R.

Tematyka:

 1. Przedszkole i ja
 2. W naszej grupie 
 3. Bezpieczny przedszkolak 
 4. O sobie samym
 5. Przyszła jesień

 

Realizacja podstawy programowej:


I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

Zadania:

 1. Dostarczanie wiedzy na temat koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz zasad higieny obowiązujących w okresie pandemii, w sposób przystępny dla dzieci.
 2. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
 3. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).
 4. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w sali, budynku przedszkola
  i ogrodzie przedszkolnym.
 5. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
  do nowego środowiska i integrowaniu grupy.
 6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 7. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych.
 8. Udział dzieci w uroczystości grupowej  "Dzień Przedszkolaka”
 9. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi związanymi ze zmianą pory roku. Zachęcanie do obserwacji otoczenia. 
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 13. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce.

 

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

1. Rozwijanie mowy
i myślenia

2. Ćwiczenia gimnastyczne

1. Zabawy muzyczno-rytmiczno-ruchowe

2. Działalność plastyczna

1. Rozwijanie mowy
i myślenia

2. Ćwiczenia gimnastyczne

Czwartek

Piątek

 

1. Rozwijanie pojęć matematycznych

2. Działalność plastyczna

1. Rozwijanie mowy
i myślenia

2. Ćwiczenia gimnastyczne

 


W GRUPIE REALIZOWANE SĄ PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE:


- Program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej
- Program własny z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania ,,Zaczarowany świat liter” – Joanna Nowak-Boruch
- Projekt edukacyjny ,,Bajka jest dobra na wszystko” – Joanna Nowak-Boruch
- Projekt edukacyjny ,,W Krainie Muzyki. Zabawy muzyczne z elementami muzykoterapii” – Joanna Nowak-Boruch   
- Program ,,Kocham dobrego Boga” – s. Elżbieta Korbaś
- Program ,,Multisensoryczna nauka języka angielskiego” – Aneta Skoczylas Cierkoń
- Projekt edukacyjny ,,Angielskie opowieści” Aneta Skoczylas-Cierkoń

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE VI

 

 6.30 – 7.30
Zajęcia w grupie łączonej. W grupie II.

- Gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowanie otaczającym  światem, zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,  gry i zabawy stolikowe. Zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka.
....................................................................................................................................
7.30 – 8.30

 - Gry i zabawy dydaktyczne wspierające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, zabawy integracyjne. Praca indywidualna.
--------------------------------------------------------------------------------------------

8.30 – 10.50
- Zabawy integrujące grupę, gry i zabawy wspierające rozwój ruchowy dziecka, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. oddechowe, artykulacyjne, manualne), zestawy ćwiczeń porannych

- Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno - porządkowe, samoobsługowe.

- Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

- Zabawy kierowane i  samodzielne zabawy. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania. Zabawy badawcze, konstrukcyjno – techniczne. Wspieranie działań dziecka przez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Praca indywidualna.

- Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

- Gry i zabawy ruchowe

- Kierowane zajęcia i zabawy edukacyjne zgodne z podstawą programową, wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Język angielski.

10.50 – 11.30

- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe, drugie śniadanie. Wpajanie zasad dobrego wychowania.

11.30 – 13.30
-
Przygotowanie do wyjścia na dwór, pobyt na świeżym powietrzu w tym ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe kształtujące prawidłową postawę, spacery, obserwacje przyrodnicze.

- Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Gry i zabawy ruchowe. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy; artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową; zabawy integrujące, rysowanie.
- Czynności samoobsługowe, higieniczno-porządkowe przygotowujące do obiadu.
- Obiad
--------------------------------------------------------------------------------------------
13.30 – 15.30
- Bajkoterapia, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowanie otaczającym  światem, zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,  gry i zabawy stolikowe. Zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka. Wspieranie działań twórczych  poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, muzykoterapia. Realizowanie autorskich programów, projektów, przedsięwzięć.
- Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Prace porządkowe.
......................................................................................................................................
15.30 – 16.30
- Zajęcia w grupie łączonej. W grupie V i I.
- Gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowanie otaczającym  światem, zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,  gry i zabawy stolikowe. Zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka.

KALENDARZ IMPREZ GRUPOWYCH

 

Lp.

Uroczystość

Data

1.

,,Dzień Patrona”

04.09.2020

2.

,,Dzień Przedszkolaka”

21.09.2020

3.

,,Dzień Chłopaka”

30.09.2020

4.

,,Dzień Edukacji Narodowej”

14.10.2020

5.

,,Wielcy Polacy. Jan Paweł II”

Październik 2020

6.

,,Dzień Praw Dziecka”

20.11.2020

7.

,,Dzień Pluszowego Misia”

25.11.2020

8.

,,Andrzejki”

27.11.2020

9.

,,Mikołajki”

04.11.2020

10.

,,Imieniny Patrona. Kolędowanie”

Grudzień 2020

11.

,,Bal Karnawałowy”

Styczeń 2021

12.

,,Dzień Babci, Dzień Dziadka”

Styczeń 2021

13.

,,Dzień Kobiet”

08.03.2021

14.

,,Pożegnanie zimy, powitanie wiosny”

19.03.2021

15.

,,Wielkanoc. Koszyczek dobrych życzeń”

Marzec/kwiecień 2021

16.

,,Dzień Ziemi”

22.04.2021

17.

,,Dzień Rodziny”

Maj 2021

18.

,,Dzień Dziecka”

01.06.2021

19.

,,Pożegnanie Przedszkola”

Czerwiec 2021

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpraca z Rodzicami:
- zapoznanie rodziców z organizacją pracy placówki w nowym roku szkolnym,
- zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole
- poinformowanie o realizowanym w grupie programie wychowania przedszkolnego, harmonogramu dnia,
- przedstawienie kalendarza imprez przedszkolnych,
- przekazanie informacji na temat zajęć dodatkowych,
-  wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców,
- na bieżąco konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej z Radą Grupy i innymi rodzicami aktualnie angażującymi się na rzecz przedszkola
- na bieżąco konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej wynikające z potrzeb obu stron, poświęconych omówieniu postępów dziecka, zachowania, funkcjonowania w grupie, niepokojących sytuacji
- zapoznanie rodziców z wnioskami z obserwacji pedagogicznej dzieci 5-letnich oraz wynikami diagnozy gotowości szkolnej dzieci 6-letnich
- umieszczanie informacji z życia grupy oraz eksponowanie prac plastycznych dzieci
w zakładce grupy na stronie internetowej przedszkola.

W miarę możliwości, w sposób zgodny z zaleceniami GIS:
 - gromadzenie materiałów do kącików tematycznych,
- przygotowanie dzieciom strojów na organizowane w przedszkolu uroczystości grupowe
- pomoc w organizacji uroczystości grupowych według kalendarza imprez
- udział w akcjach charytatywnych i konkursach przedszkolnych.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, według możliwości wynikających z sytuacji epidemicznej:
- Nałęczowski Ośrodek Kultury
- Kino ,,Cisy”
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
- Bank Spółdzielczy w Nałęczowie – SKO
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- SPZOZ w Nałęczowie
- Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Nałęczów
- Powiatowa stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
- Nadleśnictwo Puławy
- z innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym zgodnie z zaistniałymi potrzebami
- udział w akcjach charytatywnych: ,,Góra Grosza”, zbieranie nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )