Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum
Jadłospis

 

Jadłospis 

17/05/2021 – 21/05/2021 r.

 

Śniadanie

Obiad

Drugie śniadanie

Podwieczorek 

Poniedziałek

 

 • biała kawa (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten)
 • kanapka z chleba gwarka, masła, łopatki pieczonej, sałaty (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten)

 

 

 

 • zupa z fasolką szparagową (Alergeny: seler, mleko i produkty pochodne)
 • makaron z sosem mięsno warzywnym (Alergeny: seler, jaja, zboża zawierające gluten), ogórek kiszony
 • sok owocowy


 

 

 • koktajl mleczno owocowy (Alergeny: mleko i produkty pochodne)
 • gruszka 

Wtorek

 

 • herbata malina z cytryną
 • kanapka z chleba pszenno żytniego, masła, konserwy rybnej, kiełków rzodkiewki  (Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, ryba, gorczyca)


 • zupa jarzynowa (Alergeny: seler, mleko i produkty pochodne)
 • filet z indyka pieczony, ryż, mizeria z jogurtem naturalnym (Alergeny: mleko i produkty pochodne)
 • kompot owocowy

 


 • jabłko
 • jogurt owocowy (Alergeny: mleko i produkty pochodne)

  

 

Środa

 

 • herbata czarna porzeczka
 • kanapka z chleba grahama, masła, wędliny drobiowej, papryki (Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne)

  

 • zupa fasolowa z kiełbasą (Alergeny: seler, soja)
 • pierogi z serem i z masłem  (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten), surówka z marchwi i jabłka z jogurtem naturalnym (Alergeny: mleko i produkty pochodne)
 • herbata owoce leśne

 

 • budyń waniliowy  (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten)
 • banan

Czwartek

 

 • kakao (Alergeny: mleko i produkty pochodne)
 • kanapka z bułki parówki, masła, pasty z jajek, szczypiorku (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten, jaja)

 


 

 • zupa ogórkowa (Alergeny: seler, mleko i produkty pochodne)
 • klops wieprzowy w sosie pieczeniowym (Alergeny: zboża zawierające gluten, mleko i produkty pochodne, jaja), kasza jęczmienna (Alergeny: zboża zawierające gluten), surówka z białej kapusty, marchwi i jabłka z olejem
 • sok owocowy

 

 

 • winogrona
 • mleko w kartoniku (Alergeny:  mleko i produkty pochodne)

 

Piątek

 

 

 • biała kawa (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten)
 • kanapka z chleba pszenno żytniego, masła, kiełbasy krakowskiej, pomidora (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten, soja)

 

 • zupa grysikowa (Alergeny: seler, zboża zawierające gluten)
 • kotlet rybny (filet z dorsza) (Alergeny: jaja, zboża zawierające gluten, ryba), ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, marchwi i jabłka z olejem
 • herbata jabłko z miętą


 • płatki żytnie na mleku (Alergeny: mleko i produkty pochodne, zboża zawierające gluten)
 • mus warzywno owocowy

 

Woda mineralna - dostępna dla dzieci do picia przez cały dzień.

 

Jadłospis może ulec zmianie

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020-21

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

w Nałęczowie z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie Zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu im. Adma Żeromskiego w Nałęczowie OD DNIA1 WRZEŚNIA 2020 ROKU w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno – prawnym. Zasady opłat za przedszkole od 1 września 2020 roku:

Opłaty za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w publicznych placówkach oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach są należnościami publicznoprawnymi, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.); na podstawie pisma z dnia 29.05.2018r w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (OR.4424.1.6.2018) Burmistrza Nałęczowa.

ZASADY ODPŁATNOŚCI Rodzice Dziecka są zobowiązani wnosić następujące opłaty: za pobyt dziecka powyżej 5 godzin; za wyżywienie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie z dnia 2 marca 2020r w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w wysokości 6,00 zł w tym śniadanie – 2.22 zł; obiad - 3.78 zł.

Za wychowanie przedszkolne powyżej 5 godzin dziennie:

1 zł za godzinę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie (uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX / 312 / 18 z dnia 29 marca 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku poz. 2275). (Postanowienia par 2 uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej). W okresie Rekrutacji do przedszkola Rodzice składają Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej lub Wniosek, w których to dokumentach wskazują: - godziny pobytu dziecka w przedszkolu - korzystanie przez dziecko z liczby posiłków.

 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą wnoszone „z dołu” na wskazane konta

40873300090017506920000010 – opłata stała – 1 zł za każdą godzinę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie

61873300090017506920000020 – opłata za żywienie

Przedszkole przygotowuje w terminie od 5 – 10 każdego miesiąca „Zestawienie przypisanych należności dziecku”- informację o wysokości opłaty za poprzedni miesiąc. Następnie Rodzic do dnia 10 każdego miesiąca zobowiązany jest do dokonania wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (opłata za wyżywienie i opłata za godziny przekraczające bezpłatną 5 godzinną podstawę programową).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX / 312 / 18 z dnia 29 marca 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku poz. 2275). Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończy 6 lat wynosi, jak do tej pory 1 zł za godzinę. Wysokość opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu jest ustalona zgodnie z art. 106 ustawy Prawo oświatowe przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

 1. Począwszy od miesiąca października 2020 r. Rodzice będą mogli dokonywać płatności za przedszkole: przelewem internetowym lub w banku lub na poczcie. Każdy Rodzic otrzyma informację (drogą mailową lub SMS) o wysokości opłat od 5 - 10 dnia roboczego każdego miesiąca za ubiegły miesiąc W związku z charakterem tych opłat, jako publiczno – prawne i regulowane z „dołu”, placówka będzie naliczać opłaty za wyżywienie i opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu.

 2. Odliczenia z opłat za wyżywienie od pierwszego dnia nieobecności dziecka, będą następować tylko w przypadku nieobecności zgłoszonej w placówce do godz. 8.00 w danym dniu lub dnia poprzedniego. Informację tę ze względu na organizację pracy kuchni i koszty przygotowania posiłków – wsad do kotła, Rodzic powinien złożyć telefonicznie lub SMS (81 5014027,661413221) w danym dniu lub mailem dnia poprzedniego na wskazany adres mailowy placówki (przedszkole@naleczow.pl).

 3. Opłaty za okres wakacji będą ustalone na odrębnych zasadach.

 4. Na podstawie złożonych przez Rodziców dokumentów Przedszkole nalicza miesięczne opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie. Miesięczna opłata jest ustalana na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Od opłat nie wniesionych w terminie pobierane będą odsetki ustawowe.

Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, na skutek zmiany stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie lub zmiany stawki żywieniowej o czym Rodzice będą zawiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

 1. W tracie roku szkolnego Rodzice mają prawo do zmiany zadeklarowanej liczby godzin uczęszczania Dziecka do Przedszkola z dniem 1-go następnego miesiąca.

 2. Wpłaty należności należy dokonać na rachunek bankowy:

 • 40873300090017506920000010 – opłata stała

 • 61873300090017506920000020 – opłata za żywienie

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który

dokonywana jest wpłata).

 

W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem stosownych opłat, dyrektor przedszkola podejmuje działania określone obowiązującymi przepisami prawa.

                                                                                      DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego

z dnia 18 lutego 2020 r

 

w sprawie: zmiany stawki żywieniowej.

 

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  poz. 59)
dyrektor publicznego Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, ul. Ewy Szelburg Zarembiny 1
w porozumieniu z Organem Prowadzącym

zarządza zmianę dziennej stawki żywieniowej:

 

Od dnia 2 marca 2020r. w związku ze wzrostem cen żywności i po dokonanej analizie raportów żywieniowych, sporządzanych każdego miesiąca przez starszego intendenta Panią Joannę Serafin, Dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w porozumieniu z Organem Prowadzącym zwiększa dzienną stawkę żywieniowej z kwoty 5,50 zł na stawkę w wysokości 6,00 zł od miesiąca marca br.

Po zmianie stawki żywieniowej ceny posiłków dla dzieci przedszkola, uczniów, nauczycieli i pracowników placówek: przedszkola i szkoły podstawowej będą kształtowały się następująco:

Przedszkole:

- I śniadanie i II śniadanie (37 % pełnego posiłku) – stanowi to kwotę 2,22 zł;

- obiad dwudaniowy z podwieczorkiem (63% pełnego posiłku) – stanowi to kwotę 3,78 zł

Szkoła:

Z uwagi na wyższe racje pokarmowe przeznaczane dla uczniów szkoły podstawowej, stawka żywieniowa dla pełnego dwudaniowego obiadu wynosi :4,08zł ;

 

Personel przedszkola i szkoły podstawowej:

 

Śniadanie: 4,21 zł (śniadanie 2,22 plus koszty przygotowania posiłku 1,99 zł )
Obiad:    7,46 zł ( obiad    4,08 plus koszty przygotowania posiłku 3,38 zł )

Do posiłków dla pracowników administracji i obsługi doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%               Zarządzenie z mocą obowiązującą od dnia 2 marca 2020 roku

                                                              Jolanta Madejska dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )