Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

 

 

 

List Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
Rodzice i Uczniowie 
szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego


Inaugurując nowy rok szkolny życzymy wszystkim nauczycielom, dyrektorom, wychowawcom, rodzicom, uczniom, organom prowadzącym szkoły, pracownikom i przyjaciołom oświaty, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach. 
Rozpoczynający się 1 września rok szkolny 2019/2020 będzie kolejnym etapem wdrażania zmian systemowych w polskiej oświacie – absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczną naukę w przywracanym czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum. Nadchodzący rok pracy w szkole będzie dla nich oraz dla wszystkich uczniów podejmujących edukacyjne wyzwania szansą na dobre wykształcenie, możliwością rozbudzania ciekawości poznawczej, na dorastanie w przyjaznym gronie rówieśników i dorosłych. Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności; oby osiąganie celów dawało wiele radości, było inspirujące, a także przynosiło jak najlepsze wyniki.
Dla wychowawców, pedagogów i rodziców kolejny rok szkolny to niepowtarzalna okazja, by kształtować wartościowych ludzi, by doskonalić uczniów, ale także wskazywać młodym drogę do godnego życia. Życzymy, by nie zabrakło Państwu w tej ciężkiej pracy odwagi i wytrwałości. 
Edukacja i wychowanie to trud, który każdego dnia musimy podejmować razem: uczniowie, nauczyciele, rodzice, samorząd, organy prowadzące szkoły, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, ponieważ tylko wspólne dzieło jest gwarancją sukcesu. Młodzież, która rozpoczyna dzisiaj nowy rok szkolny, będzie w przyszłości brać odpowiedzialność za Polskę i świat, także za nas, od których dzisiaj pobiera nauki. Życzymy zatem wszystkim pracownikom i przyjaciołom polskiej szkoły, aby każdy dzień ich pracy był dla młodych przykładem dobrze wypełnianych obowiązków, inspiracją do wytyczania i realizowania ambitnych celów.
Łącząc inaugurację nowego roku szkolnego z obchodami 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej chcemy zaprosić wszystkich do włączenia się do akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na dokończeniu i spięciu symboliczną klamrą czasu przerwanego przez wojnę marszu do szkoły ówczesnych uczniów. Inauguracja roku szkolnego po 80 latach od tamtej pamiętnej daty będzie okazją do tego, aby pokolenie, któremu odebrano możliwość nauki, mogło przywitać rok szkolny wspólnie z nami. Każdy, kto pragnie uczcić pamięć Polskich Dzieci Wojny, może zapoznać się ze szczegółami tego przedsięwzięcia na stronie internetowej: www.przerwanymarsz.pl/ oraz dokonać rejestracji poprzez formularz elektroniczny tam zamieszczony. Włączając się do akcji „Przerwany marsz...” oddajmy stosowne podziękowanie i szacunek całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to, co zrobili dla Polski!
Z wyrazami szacunku

Lubelski Kurator Oświaty                            Wojewoda Lubelski
Teresa Misiuk                                                   Przemysław Czarnek

 

 

 

LIST  POCHODZI Z: www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10119

WAKACYJNE ŻYCZENIA 2019

 

      Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych przedszkolaków za zaangażowanie         w życie przedszkola, życzliwość i współpracę, za wszystkie dobre chwile.

      Wszystkim dzieciom i Rodzicom życzymy radosnych, beztroskich i bezpiecznych wakacji. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil.

 

                                                                                         Dyrektor i pracownicy przedszkola

 

 

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 2019

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczyste pożegnanie przedszkola przez dzieci kończące edukację przedszkolną. Uroczystość odbędzie się dnia 18.6.2019 r. o godzinie 12.00  w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

 

                                                                                           Dzieci i pracownicy przedszkola

 

PRZEGLĄD 2019

 

 

 

 

                    ZAPROSZENIE

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

na V Gminny Przegląd Piosenki i Małych Form Teatralnych

Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy, pomocy szukać gotowy”

który odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

 

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

DZIEŃ RODZINY 2019

O JAK PRZYJEMNIE I WESOŁO Z MAMĄ I TATĄ BAWIĆ SIĘ…” zabawy taneczno-ruchowe przy muzyce prowadzone przez animatorów BEAPART Beata Pietroń z Lublina.

 

10.00 LODY NA II ŚNIADANIE "CUKIERNIA PAWŁOWSKI"

 

harmonogram:

 • 13.00 – 14.30 dzieci grup: I, II, III

 • 14.30 – 16.00 dzieci grup: IV, V, VI

 • spotkania z rodzicami w grupach zgodnie z ustaleniami nauczycieli poszczególnych oddziałów:

  - I 12.45

  - II 12.30

  - III 13.00

  - IV 14.15

  - V 14.30

  - VI 14.15

1. Powitanie dzieci i zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy przez Animatorów
2. Zabawy taneczne przy znanych piosenkach.
3. Nauka wesołych i ciekawych układów tanecznych.
4. Zaproszenie w świat bajek - tańce do utworów z filmu " Kraina
lodu", "Madagaskar", "Shrek" itp.
5. Wspólne zabawy i konkursy z rodzicami:
  - przeciąganie liny ( dziecko + Tata)
  - związane pary
  - piłka parzy
  - czy to dłonie mojej Mamy?
  - wesoły pociąg
  - taniec z balonem
  - konkurs "szalona para"
  - zabawa taneczno - ruchowa "ciekawe dźwięki" itd.
6. Zabawy z akcesoriami animacyjnymi ( chusty, lina, worki, piłki do 
skakania, tunel itp)
7. Modelowanie balonów w kształty wskazane przez dzieci.
8. Zabawy z balonami.
Dla zwycięzców konkursów przewidujemy słodkie nagrody.


              ZAPRASZAMY 
                        DYREKTOR i RADA RODZICÓW
ZABAWY Z RYBKĄ MINIMINI

                                                                                             SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

IMPREZY DLA DZIECI

Razem z Mamą Razem z Tatą w Przedszkolu” – Dzień Dziecka i Rodziców 2019       w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego

 

24 maja – piątek,

 • zajęcia otwarte dla Rodziców prezentowane przez dzieci gr. IV z P. Anetą S. Cierkoń. Zapraszamy na g. 11.30

 • Warsztaty mydełkowe” prowadzone przez P. Agnieszkę Machnicką Serej, dzieci z gr. VI, III, g. 9.30

26 maja – niedziela,

 • SPOTKANIE Z RYBKĄ MINIMINI” w Parku Zdrojowym, imprezy sportowe z Cezarym Zamana wybitny sportowiec, kolarz. Wg informacji na plakatach;

 • MAJÓWKA Z PANEM PRUSEM – park zdrojowy, Wg informacji na plakatach;

27 maja – poniedziałek,

 • Warsztaty mydełkowe” prowadzone przez P. Agnieszkę Machnicką Serej, dzieci z gr. V, IV g.9.30

28 maja – wtorek,

 • Prezentacja dla wszystkich dzieci „Życie drzew”. Od g.9.00 w przedszkolu.

31 maja – piątek,

 • zabawy plenerowe „O jak przyjemnie i wesoło z Mamą i Tatą bawić się…” zabawy taneczno-ruchowe przy muzyce prowadzone przez animatorów BEAPART Beata Pietroń z Lublina. Wg następującego harmonogramu:

 • 13.00 – 14.30 dzieci grup: I, II, III

 • 14.30 – 16.00 dzieci grup: IV, V, VI

 • spotkania z rodzicami w grupach zgodnie z ustaleniami nauczycieli poszczególnych oddziałów.

 

2 czerwca – niedziela

 • GMINNY DZIEŃ DZIECKA wg informacji na plakatach organizatorów – Burmistrz Nałęczowa

3 czerwca – poniedziałek

 • wycieczka do Lublina na spektakl Kozucha Kłamczucha gr. II, III

 • zajęcia otwarte dla Rodziców prezentowane przez dzieci gr. I z P. Wiolettą Rejmak. Zapraszamy na g. 10.00

4 czerwca – wtorek

 • zajęcia otwarte dla Rodziców prezentowane przez dzieci gr. I z P. Ewą Jaremek. Zapraszamy na g. 10.00

 • wycieczka do Farmy Iluzji. Dzieci grup: IV, V

5 czerwca – środa

 • zajęcia otwarte dla Rodziców prezentowane przez dzieci gr. II z P. Jolą Jesionek. Zapraszamy na g. 10.00

6 czerwca – czwartek

 • Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej, dzieci g.II prezentacja wokalno-taneczna pod kierunkiem Jolanty Jesionek, g. 11.30 Nałęczowski Ośrodek Kultury

 

7 czerwca – piątek

 • zajęcia otwarte dla Rodziców prezentowane przez dzieci gr. IV z P. Alicją Czępińską. Zapraszamy na g. 10.00

 

 

11 czerwca – wtorek

 • Przegląd Piosenki i Małych Form Teatralnych w ramach projektu rozwijania kompetencji społecznych dzieci przedszkola, profilaktyki zdrowia „Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy, pomocy szukać gotowy”. Godzina 10.00 scena Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

13 czerwca – czwartek

 • Poznać szkołę już czas”- spotkanie z nauczycielkami klas I- III, udział w lekcjach. g. 9.50 dzieci idące do szkoły podstawowej w Nałęczowie

 

17 czerwca – poniedziałek

 

 • Żegnamy młodszych kolegów z przedszkola – prezentacje dzieci sześcioletnich, „Tort Absolwenta” g 10.00 sala gr. V

 

18 czerwca – wtorek

 

 • POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE. G 12.00, SALA WIDOWISKOWA NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

                    ZAPRASZAMY 

                                   JOLANTA MADEJSKA I NAUCZYCIELKI

ROWEROWY KLUB PRZEDSZKOLAKA

DNIA 9 MAJA GODZ. 12.00 PRZEDSZKOLE IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

 

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z KOLARZEM CEZARYM ZAMANA.

 

SALA GRUPY IV

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI IM F. MORZYCKIEJ

  

SZANOWNI RODZICE        9 MAJA 2019   CZWARTEK

 

DZIECI, KTÓRE OD WRZEŚNIA 2019r. WYBIERAJĄ SIĘ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 

UROCZYŚCIE BĘDĄ PRZYJĘTE W POCZET CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. FAUSTYNY MORZYCKIEJ W NAŁĘCZOWIE.

 

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA CZYTELNIKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 MAJA O GODZINIE 9.45 W NAŁĘCZOWSKIM OŚRODKU KULTURY, NA SALI WIDOWISKOWEJ.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2019

"Wielkanocne jajo,

 pisanka, kraszanka,

 radość i nadzieję 

 wszystkim niesie w koło.

 

 Tak więc dzielmy nim się

 przy świątecznym stole

 z życzeniami szczęścia

 i miłości wokół."

  

                        Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia

      zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności

                                                        składają Dyrektor i pracownicy przedszkola

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )