Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

        Projekt:   Aktywne popołudnia z językiem angielskim 2018/2019

 

nauczyciel: Aneta Skoczylas- Cierkoń

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania“Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” Ewy Wodzickiej – Dondziłło w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

 

Nauczyciel w pracy z dziećmi wykorzystuje metodę storytellingu ( metodę narracyjną) polegającą na pracy z zaadaptowanym tekstem anglojęzycznym ( opowiadanie, bajka) Słuchanie bajki jest wstępem do odgrywania scenek, dialogów (elementy zabaw dramowych), pantomimy,działań plastycznych, zabaw ruchowych i muzycznych.

 

 

Cele nauczania

 

Celem zajęć jest utrwalenie, pogłębienie i rozszerzenie treści nauczanych podczas zajęć z języka angielskiego.

 

Najważniejszym celem zajęcjest wzbudzenie chęci do nauki języka angielskiego bez niepotrzebnego stresu, poprzez różnrodne zabawy dydaktyczne

 

Nacisk kładziony jest na rozwijanie rozumienia mowy (czyli słuchanie) oraz naukę słownictwa i podejmowanie prób komunikowania się w j. angielskim ponieważ bardzo ważne jest uwrażliwienie dziecka na język :”Bajki i opowiadania w języku obcym stanowią optymalny materiał językowy, na podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność rozumienia ze słuchu. Jest to o tyle ważne, że prawidłowy rozwój kompetencji obcojęzycznej rozpoczyna się od wykształcenia umiejętności rozumienia 1

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe

 

- Rozumienie poleceń zadawanych przez nauczyciela lub usłyszanych z płyty CD

-    Rozwijanie umiejętości rozumienia ze słuchu

- Kolorowanie kształtów czy postaci według instrukcji podanych przez nauczyciela

- Rysowanie

- Nazywanie określonych przedmiotów czy postaci

- Pokazywanie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie

- Pokazywanie różnorodnych czynności ruchami ciała (TPR)

- Nauka współpracy i innymi dziećmi w parach czy grupach

- Rozwijanie poczucia własnego jaczyli tożsamości dziecka

  • Nauka tolerancji wobec innych dzieci

  • Nauka przestrzegania reguł w grach i zabawach podczas zajęć

  • -Zaspokajanie potrzeby zabawy i fizycznej aktywności

  • -Rozwijanie twórczego potencjału dzieci poprzez stwarzanie okazji do wielorakich form ekspresji– teatralnej, plastycznej,muzycznej

  • Rozbudzanie zainteresowania kulturą i obyczajami krajów anlglojęzycznych

 

 

Treści nauczania

 

  W kolejnych miesiącach nauczyciel pracuje z dziećmi wykorzystując wymienione poniżej teksty anglojęzyczne ( bajki, opowiadania)

 

Wrzesień:

 

Three little pigs ( Trzy małe świnki)

Pażdziernik

 

            Goldilocks and the three bears ( Złotowłosa i trzy niedźwiadki)

 

Listopad:

The enormous turnip ( Rzepka)

 

Grudzień

 

       Bobby wants to be a snowman ( Bobby chce zostać bałwankiem)

 

Styczeń:

 

              A small sparrow and the four seasons ( Mały wróbelek i cztery pory roku)

Luty

 

The big fat pancake ( Wielki naleśnik)

 

Marzec

Ugly duckling ( Brzydkie kaczątko)

 

Kwiecień:

 

Easter Bunny ( O zajączku wielkanocnym

Maj:

 

A very hungry caterpillar ( Bardzo głodna gąsiennica)

 

Czerwiec:

 

The little red hen ( Mała czerwona kurka)

 

 

 

 

1~Jolanta Gładysz ' Storytelling,Bajki iopowiadania do nauki j.angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )