Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

           Projekt:   Aktywne popołudnia z językiem angielskim 2019/2020

 

Aneta Skoczylas- Cierkoń

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania“Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” Ewy Wodzickiej – Dondziłło w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

 

Nauczyciel w pracy z dziećmi wykorzystuje Metodę Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju i uczeiu się dzieci rozpoczynających naukę j.angielskiego ( The Good Start Method for English) autorstwa Marty Bogdanowicz, Katarzyny Marii Bogdanowicz i Marty Łockiewicz , której celem jest rozwijanie funkcji językowych a także wspomaganie całościowego rozwoju dziecka .

 

 

Cele nauczania

 

Celem zajęć jest utrwalenie, pogłębienie i rozszerzenie treści nauczanych podczas zajęć z języka angielskiego.

 

Najważniejszym celem zajęc jest wzbudzenie chęci do nauki języka angielskiego bez niepotrzebnego stresu, poprzez różnrodne zabawy dydaktyczne. Proces uczenia się przebiega aktywnie, w działaniu, poprzez zabawy angażujące wiele zmysłów dziecka.

 

Zajęcia nie obejmują nauki czytania i pisania w j.angielskim , ale przygotowują dzieci do tej nauki poprzez ćwiczenie uwagi, pamięci słuchowej, rysowanie  i pisanie wzorów literopodobnych

 

 

Cele szczegółowe

 

- Rozumienie poleceń zadawanych przez nauczyciela lub usłyszanych z płyty CD

-    Rozwijanie umiejętości rozumienia ze słuchu

- Kolorowanie kształtów czy postaci według instrukcji podanych przez nauczyciela, pisanie wzorów literopodobnych

- Rysowanie

- Nazywanie określonych przedmiotów czy postaci

- Pokazywanie różnych przedmiotów znajdujących się w  sali

  • Pokazywanie różnorodnych czynności ruchami ciała (TPR)

  • rozwijanie umiejętności językowych w połączeniu z ekspresją plastyczną i muzyczną

- Nauka współpracy i innymi dziećmi w parach czy grupach

- Rozwijanie poczucia własnego jaczyli tożsamości dziecka

  • Nauka tolerancji wobec innych dzieci

  • Nauka przestrzegania reguł w grach i zabawach podczas zajęć

  • -Zaspokajanie potrzeby zabawy i fizycznej aktywności

  • -Rozwijanie twórczego potencjału dzieci poprzez stwarzanie okazji do wielorakich form ekspresji– teatralnej, plastycznej,muzycznej

  • Rozbudzanie zainteresowania kulturą i obyczajami krajów anlglojęzycznych poprzez poznawanie tradycyjnych brytyjskich i amerykańskich piosenek dziecięcych tzw nursery rhymes

 

 

Treści nauczania

 

  W kolejnych miesiącach nauczyciel pracuje z dziećmi wykorzystując wymienione poniżej  piosenki dziecięce

 

Wrzesień:

 

Jelly on a plate

Pażdziernik

 

           Rain, rain go away

 

Listopad:

Row,row,row your boat

 

Grudzień

 

       This is the way

 

Styczeń:

 

              The Hokey Cokey

Luty

 

Polly put the kettle on

 

Marzec

 

               Old Macdonald had a farm

Kwiecień:

 

Tommy Thumb

Maj:

 

Five little Ducks

 

Czerwiec:

 

The Wheels on the bus

 

 

 

 

 

      

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )