Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

 

 

 

 


 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

07.07.2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
zajęcia ruchowo – muzyczne

Codziennie, od poniedziałku do piątku prowadzimy bezpłatne zajęcia ruchowo – muzyczne dla dzieci w wieku do 6 r.ż. oraz w wieku 7 – 10 lat. Prosimy o przekazanie tej wiadomości Państwa rodzicom. Obecnie ogląda nas około 4 tyś dzieci. A chciałybyśmy, aby z zajęć skorzystało jeszcze więcej dzieci.

 • Codziennie o godz. 10.30 odbywają się warsztaty Baby Dance. Baby Dance to zabawa muzyką, piosenką i tańcem dla dzieci do 6 r.ż.
 • Codziennie o godz. 11.30 odbywają się warsztaty Dzieciak sam w domu. Dzieciak sam w domu to warsztaty ruchowo – muzyczne, w których tanecznie zwiedzamy świat, uczymy się nowych rzeczy i wprawiam w ruch ciała dzieci w wieku 7 – 10 lat.

Prowadzi Joanna Bąk – Instruktor tańca, edukator muzyką i ruchem. Serce Akademii. Współprowadzi Beata Kaczor – trener mentalny, mózg Akademii.

Zajęcia pięknie uzupełniają warsztaty ruchowo – muzyczne dla dzieci przedszkolnych. Jak również stanowią uzupełnienie zajęć muzycznych, lekcji w-f czy zajęć świetlicowych.

Od kwietnia palujemy zwiększyć ilość i rodzaj zajęć

Podajemy linka do zapisów:

https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/

I prosimy o przekazanie tego maila rodzicom.

Z poważaniem

Majka Jeżowska z zespołem

PRZEDSZKOLE ADAMA ŻEROMSKIEGO - KSZTAŁCENIE ZDALNE-

Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie
z dnia
25.03.2020 r.

 

w sprawie kształcenia na odległość

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Realizowanie zadań Przedszkola im. Adama Żeromskiego w okresie jego czasowego ograniczenia funkcjonowania będzie odbywało się zdalnie za pomocą strony internetowej placówki:http://www.przedszkole.naleczow.nogard.pl, zakładki grupowe dla rodziców, aktualności, komunikaty i inne funkcjonujące na stronie www. Przedszkola oraz za pomocą informacji przekazywanych drogą elektroniczną z podanych adresów e-mail:

dyrektora: jmadejska@przedszkole.naleczow.pl,

nauczycieli:

Grupa I awziatek@przedszkole.naleczow.pl

Grupa II ejaremek@przedszkole.naleczow.pl oraz pani Paulina Pluta

Grupa III klewandowska@przedszkole.naleczow.pl,wrejmak@przedszkole.naleczow.pl

Grupa IV jesionek@przedszkole.naleczow.pl,

Grupa V aczepinska@przedszkole.naleczow.pl, acierkon@przedszkole.naleczow.pl

Grupa VI epiech@przedszkole.naleczow.pl,jboruch@przedszkole.naleczow.pl

angielski acierkon@przedszkole.naleczow.pl

siostra Elżbieta ekorbas@przedszkole,naleczow.pl

 

Przedszkole im. Adama Żeromskiego będzie realizować przyjęte programy w czasie bezpłatnej dla rodziców, podstawy programowej w godzinach 8.30 – 13.30;

 

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne i wwr, w „Zakładce grupy, zajęć wspomagających” przekazują następujące informacje:

Programy realizowane

Tygodniowy plan zajęć w grupie/ harmonogram zajęć, np. Pn. mowa i myślenie, działalność plastyczna

Zadania do realizacji w danym miesiącu;

Tematyka kompleksowa tygodnia;

Dzienne propozycje działań wykonywanych przez dziecipod okiem rodziców, do pracy zdalnej oraz formy prezentacji efektów tej pracy w zakładkach grupowychuwzględniające:

-zasadę równomiernego obciążania dziecka w poszczególnych dniach tygodnia,

- zróżnicowanie zajęć każdego dnia,

- możliwości psychofizyczne dziecka podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

-łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

- sposób dokumentowania realizacji zadań, np. wykonane prace można przesłać w formie fotografii, gromadzić w teczkach indywidualnych w domu przez każdego rodzica;

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć , w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać, www.epodreczniki.pl, i inne uznane przez nauczyciela;

Zapewnienie rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem – informacja o formie i terminach tych konsultacji.

Proponowane dziecku zadania do pracy w domu są zgodne z możliwościami psychofizycznymi dziecka i uwzględniają indywidualne potrzeby edukacyjne, w tym potrzeby dzieci objętych kształceniem specjalnym - zajęcia rewalidacyjne oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

Przypominam, iż zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dzieci, czas przeznaczony na pracę umysłową dziecka podczas jednego zajęcia wynosi: 3- 4- lata 15-20 min, 5-6- lat 20-30 min

Czas skupienia uwagi na proponowanej działalności intelektualnej jest zależny od indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

Efekt kształcenia uzyska się w sytuacji osobistego, emocjonalnegozaangażowania dziecka w proponowaną działalność bez jakiegokolwiek przymusu.

Obowiązuje dokumentowanie pracy zdalnej zgodnie z załącznikiem z dnia 12 marca br.,

 

§ 2

Programy realizowane w dniach czasowego ograniczenia funkcjonowania:

1. „NASZE PRZEDSZKOLE”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, autorki M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja - realizacja w grupie I, II, IV, V i VI.

 

2.„WOKÓŁ PRZEDSZKOLA”. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, autorki M. Kwaśniewska,

J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja - realizacja w grupie III.

 

3. „MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU”, autor E. Wodzicka Dondziłło - realizacja w każdej grupie wiekowej Aneta Skoczylas - Cierkoń.

 

4. „KOCHAM DOBREGO BOGA” - religia, realizacja w każdej grupie wiekowej s. Elżbieta Korbaś.

 

5.„W ŚWIECIE ZACZAROWANYCH LITER” autorski Program z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania - opracowanie i realizacja w grupie VI

Joanna Nowak – Boruch.

 

6. „PRZEDSZKOLNE KÓŁKO PLASTYCZNE”. Program autorski z zakresu rozwijania uzdolnień plastycznych dzieci - opracowanie i realizacja Katarzyna Lewandowska

 

6a Program Preorientacji zawodowej dla Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie – wszystkie grupy wiekowe.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania

 

 

Jolanta Madejska dyrektor

opis dokumentutypdata

Program edukacji przedszkolnej " Nasze przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej

pdf26-03-2020[ Pobierz ]
5 118 kB

Program przedszkolnego kółka plastycznego

odt26-03-2020[ Pobierz ]
19 kB

Multisensoryczna nauka j.angielskiego - program nauczania

pdf26-03-2020[ Pobierz ]
926 kB

Program "Wokół przedszkola"

pdf27-03-2020[ Pobierz ]
9 707 kB
PRZEDSZKOLNE KÓŁKO PLASTYCZNE - PROGRAM

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH PRZEDSZKOLNEGO KÓŁKA PLASTYCZNEGO!!!

 

Zachęcam dzieci oraz Państwa do dalszego rozwijania uzdolnień, zainteresowań oraz predyspozycji twórczych dzieci. Program Przedszkolnego Kółka Plastycznego będzie nadal realizowany - zaczynamy od tematu z miesiąca marca, tj. Martwa natura.

Zachęcam Państwa do zaglądania w każdy czwartek do zakładki umieszczonej po lewej stronie: Zajęcia wspomagające rozwój dzieci - Zajęcia plastyczne. Będę tam zamieszczała wskazówki dla dzieci dotyczące techniki, potrzebnych materiałów oraz sposobu wykonania prac plastycznych. Na adres mailowy k.wsk@op.pl można na bieżąco przysyłać mi zdjęcia prac, abym mogła udzielić ewentualnych wskazówek lub podpowiedzi. Zachęcam Państwa oraz dzieci do współpracy.

 

J.ANGIELSKI

 

 

Zapraszam do odwiedzania zakładki dotyczącej j. angielskiego ( zajęcia wspomagające rozwój dzieci- j. angielski) Zamieszczam tam codziennie propozycje gier, zabaw ,piosenek, filmików i kart pracy w j. angielskim).

 

Mogą też państwo kontaktować się ze mną pod adresem mailowym aneta4137@wp.pl i acierkon@przedszkole.naleczow.pl

 

 

 

 

 

całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

                                                                                                                                         Warszawa, 1 października 2019 r.

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu
800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.
Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu:
www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Szacunek i wdzięczność.
Robert Halik Bliżej Przedszkola  Szacunek i wdzięczność.

Mam szczególny przywilej i zaszczyt pracować dla nauczycieli. Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Nie… Nie tak…

TAK będzie zdecydowanie bardziej prawdziwie: Bóg obdarował mnie łaską służby nauczycielom wychowania przedszkolnego. 
Przez osiemnaście lat postawił On i wciąż stawia na mojej Drodze wielu – naprawdę WIELU - niezwykłych nauczycieli, wielu pasjonatów, takich, którzy z miłością i w miłości, każdego dnia budują i przemieniają dziecięcy świat. 
Z zachwytem i zdumieniem dostrzegam Ich piękną, ważną i POTRZEBNĄ pracę. Ciężką pracę. Każdego dnia. 
Szczęśliwi są ci rodzice, którzy swoje dzieci ODDAJĄ pod ICH skrzydła. Najlepsze SKRZYDŁA. Skrzydła, pod którymi Wasze dzieci czują się bezpiecznie i, tak po prostu, dobrze.

Czy wiecie, Drodzy Rodzice, że Ci nauczyciele są niezwykle WAŻNI dla Waszych DZIECI?
Czy wiecie, że Wasze dzieci KOCHAJĄ TYCH nauczycieli?

Jestem wdzięczny TYM nauczycielom za ich pracę. Za ich służbę. Za to wszystko, co robią, aby WASZE – MOJE – dzieci „wychodziły” spod ich skrzydeł LEPSZE. PIĘKNIEJSZE. DOBRE.
Jestem wdzięczny za to, że dobry Bóg powołuje TYCH nauczycieli do bycia NAUCZYCIELEM DZIECKA.

Życzę Wam, Drodzy Nauczyciele i Wam, Drodzy Rodzice, abyście RAZEM „pracowali” i RAZEM „służyli” dla DZIECI. Otaczajcie SIEBIE szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. Bierzcie na swoje barki słabych i potrzebujących pomocy. Bądźcie dla siebie cierpliwi. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła - WSPIERAJCIE się wzajemnie. Uważajcie, żeby nikt nie odpłacał złem za zło - ZAWSZE usiłujcie czynić DOBRZE sobie nawzajem i wszystkim. 
DLA NASZYCH-WASZYCH DZIECI…

Każdego kogo spotykasz na swojej Drodze jest Twoim NAUCZYCIELEM. 
TY też jesteś NAUCZYCIELEM Tych, których spotykasz…I jeszcze… Już tak bardzo przyziemnie…

Drodzy Rodzice, a może by tak jutro, w ciągu dnia, w dogodnej dla siebie chwili, podejść pod nasze-Wasze przedszkole/szkołę, samemu lub razem ze swoim dzieckiem i obdarować nauczycieli DOBRYM słowem, zwyczajnym uśmiechem, drobnym gestem? RAZEM możemy WIĘCEJ.
RAZEM jesteśmy LEPSI.

UTOŻSAMIAM SIĘ Z MISJĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ ROBERTA HALIKA JOLANTA MADEJSKA 33 LATA W SŁUŻBIE DZIECIOM, RODZICOM :)

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA/DZIECKA

Szanowni Państwo

Lubelski Kurator Oświaty powołał starszego wizytatora Sebastiana Płonkę na Rzecznika Praw Uczniów Województwa Lubelskiego.

Do zadań Rzecznika należy:

 1. dbanie o przestrzeganie praw ucznia w procesie nauczania realizowanym w szkołach i placówkach objętych nadzorem pedagogicznym Kuratora,
 2. analiza postanowień statutów szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym Kuratora w zakresie przestrzegania praw ucznia,
 3. wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole,
 4. koordynowanie działań szkolnych rzeczników praw ucznia funkcjonujących w szkołach i palcówkach podlegających nadzorowi pedagogicznemu Kuratora,
 5. rozpoznawanie indywidualnych spraw (skarg) uczniów przedmiocie naruszeń ich praw. (https://www.kuratorium.lublin.pl)

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

Pani Jolanta Jesionek jest Rzecznikiem Praw Dziecka w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

RADY I PORADY DLA RODZICÓW W ŚWIETLE AKTÓW PRAWA

SZANOWNI RODZICE 

Przedstawiam poniżej informacje pochodzące ze strony MEN, kompendium wiedzy na temat Praw Rodziców. Artykuły pochodzą ze strony:men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow

Prawa rodziców

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Art. 26

Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka będzie bezpłatna, przynajmniej na szczeblu podstawowym. Nauka podstawowa będzie obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa będzie powszechnie dostępna, a studia wyższe będą dostępne dla wszystkich na równych zasadach w zależności od uzdolnień.
 1. Nauczanie będzie ukierunkowane na pełen rozwój osobowości ludzkiej i umocnienie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Będzie ono krzewić wzajemne zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi i religiami, a także wspierać działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.
 2. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci.

 

Konwencja o Prawach Dziecka

Art. 5

Państwa – Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko, do zapewniania mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji.

Art. 14

 1. Państwa – Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania.
 2. Państwa – Strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka.
 3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań może podlegać tylko takim ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych praw i wolności innych osób.

Art. 18

 1. Państwa – Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka ma być przedmiotem ich największej troski.
 2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa – Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.
 3. Państwa – Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów w zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione.

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Preambuła

Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom.

Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez osoby i grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia finansowego ze strony państwowych służb specjalnych oraz ekspertyz z placówek naukowych i oświatowych.

Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem sine qua non  wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.

Nadzieja wielu mieszkańców Wschodniej i Zachodniej Europy wynika z form współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy nowej, wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie będący obywatelami Europy przyszłości, każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami i oczekiwaniami. Dla nich i dla siebie samych pragniemy demokratycznej Europy, która w dalszym ciągu traktować będzie swą różnorodność jako źródło inspiracji. Wychowanie i edukacja w Europie powinny koncentrować się na tym właśnie celu. Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności. Powyższe kwestie stanowią w EPA sens jej istnienia. Na tym jednak nie koniec. Rodzice w Europie mają prawo być otaczam szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez osoby zaangażowane w edukację. EPA zawarło swoje postulaty w deklaracji „Prawa i obowiązki rodziców w Europie”. Zwracamy się do Komisji Europejskiej, Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z prośbą o poparcie naszych postulatów i pomoc w ich realizacji.

Prawa i obowiązki rodziców w Europie

 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.
 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
 3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.
 4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.
 5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
 6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice maj ą obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej
 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
 9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
 10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice maj ą obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie: szkoła-dom.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U.UE.C. Nr 303, poz.1 )

Artykuł 14. Prawo do nauki.

1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.
3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa.


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 48

 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 53

 1. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 70

 1. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.

Art. 72
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.


USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Art. 6a.
1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 9c.
1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:
1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy;
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:
1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze;
2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym.

5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.


USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Art. 1.
System oświaty zapewnia w szczególności:
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Art. 12.
1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

Art. 13.
1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

2.Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona:
1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach,
2) w grupach, oddziałach lub szkołach – z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i kultury,
3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.

Art. 16.
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Art. 18.
1.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Art. 36a.
1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;
2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) po jednym przedstawicielu:

 1. rady pedagogicznej,
 2. rady rodziców,
 3. zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy – z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3.

8. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3.

9. Przepisy ust. 6-8 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że:
1) przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół;
2) przedstawiciela rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół.

11. W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w skład komisji nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.

Art. 39.
1.Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Art. 40
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Art. 41.
1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki.

Art. 42
1.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

Art. 50
1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:
1) uchwala statut szkoły lub placówki,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły lub placówki i opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
4) opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin, o którym mowa w art. 51 ust. 5.

Art. 51.
1. W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c, w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

1c.W szkołach i placówkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6 udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie jest obowiązkowy.

2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

3. Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki. Statut szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż wymienione w ust. 1.

4. Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.

5. Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

5a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.

9. Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.

Art. 53.
1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Art. 54.
1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych.

7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Art. 56.
1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

2.Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

Art. 59.
1.  Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Art. 62.
1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.

Art. 64a.
1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

Art. 66.
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

1a.  Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły artystycznej nierealizującej kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki realizowany pod opieką nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

30 sierpnia 2013

Rady Rodziców

Zmiany w prawie doprowadziły do zwiększenia uprawnień rodziców. Mogą oni wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. W praktyce jednak nie wszystkie możliwości, które daje obecny system prawny, są w pełni wykorzystywane. Rodzice często chcieliby bardziej uczestniczyć w  życiu szkoły, jednak nie wiedzą, na czym ma polegać ich zaangażowanie. Co zrobić, aby ta współpraca była aktywna, obustronna i systematyczna?Niezbędnymi elementami są partnerskie relacje między nauczycielem a rodzicem oraz regularny przepływ informacji, który musi mieć charakter wielokierunkowy oraz dotyczyć powinien przede wszystkim postępów uczniów w nauce i zachowaniu. Pozwoli to nauczycielom szerzej spojrzeć na uczniów i zweryfikować własne o nich opinie, a rodzicom umożliwi bliższe poznanie środowiska szkolnego. Zaangażowanie rodziców może być także związane z organizowaniem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w dziedzinie, w której się specjalizują.

 

MEN uznaje za jeden ze swych najważniejszych celów aktywizację współpracy z rodzicami. 14 marca 2011 r. przy Ministrze Edukacji Narodowej została powołana Rada Rodziców, której zadaniem jest szeroka integracja środowisk rodzicielskich oraz stworzenie płaszczyzny dyskusji i wymiany poglądów we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły. Rozwój ruchu rodzicielskiego to wielka szansa, nie tylko dla polskiej oświaty, ale również dla społeczeństwa obywatelskiego. Silne zaangażowanie rodziców w działalność szkoły oznacza kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego z profesjonalnym zapleczem edukacyjnym i prowadzi do poprawy skuteczności nauczania i usprawnienia pracy szkoły.

Reformująca się szkoła potrzebuje rodziców zaangażowanych, gdyż tylko wtedy jest w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał.

NIM ZABRZMI PIERWSZY DZWONEK - wspieranie rozwoju dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Szanowni Rodzice:

Czy pamiętacie, jak to było, kiedy Wy szliście do szkoły? Przypomnijcie sobie własne oczekiwania, obawy ,radości i niepokoje - dziecko przeżywa to samo. Czy czegoś Wam wtedy brakowało? Czy wstydziliście się czegoś? Czy przeżywaliście jakieś ciężkie chwile? Pomóżcie uniknąć własnemu dziecku przynajmniej niektórych Waszych ówczesnych trosk i przykrości, a inne, pomóżcie dziecku przeżyć.

Macie ogromną moc: możecie sprawić, aby nauka była dla dziecka od samego początku przygodą i przyjemnością. I nigdy nie dawajcie dziecku odczuć, że za jego szkolne niepowodzenia kochacie go mniej.

 

 

Nim zabrzmi pierwszy dzwonek - co każdy rodzic powinien wiedzieć zanim jego dziecko przekroczy próg szkoły.

 

Co to takiego dojrzałość szkolna ?

 

Jest to moment w rozwoju dziecka, w którym jest ono najbardziej przystosowane przygotowane do przyjęcia przyswajania sobie tego, co mu się za pomocą różnych metod podaje, w którym jest już dojrzałe do uczenia się danej sprawności, umiejętności czy zdobywania wiadomości.

 

Ten moment najbardziej dogodny do rozpoczęcia nauki przez dziecko E.B. Hurlock ocenia według trzech kryteriów:

 

zainteresowanie się dziecka procesem uczenia się,

 

długości czasu, w jakim przejawia się zainteresowanie uczeniem się,

 

wyników jakie dziecko osiąga poprzez ćwiczenia.

 

W ocenie faktu, czy dziecko jest już dojrzale do nauki szkolnej, należy brać pod uwagę z jednej strony to, czy osiągnęło ono już gotowość rozwojową do ćwiczenia pewnych sprawności i umiejętności ,zaś z drugiej - czy osiągnęło już, w rezultacie uprzedniego uczenia się, pewien poziom rozwoju określonych funkcji psychicznych.

 

W badaniach nad dojrzałością starano się ustalić jakie właściwości rozwojowe dziecka należy brać pod uwagę przy ocenie dojrzałości szkolnej.

 

Najczęściej wymieniane komponenty dojrzałości:

Fizyczna 

 

wzrost i ciężar ciała

 

sprawność motoryczna,

 

funkcje zmysłów,

 

stan zdrowia ,

Umysłowa

 

rozumienie symboliki, « orientacja w świecie ,

 

operacje myślowe , ujmowanie związków przyczynowo-skutkowych ,

 

analiza wzrokowa i słuchowa ,

 

opanowanie mowy,słownik czynny i biemy ,pamięć i uczenie się ,

 

koncentracja uwagi,

 

koordynacja wzrokowo-ruchowa,

 

Społeczna:

 

poczucie obowiązku podporządkowanie się poleceniom ,

 

nawiązywanie kontaktów społecznych ,

 

zbiorowe współdziałanie,

 

samopoczucie w grupie .

Emocjonalna:

kierowanie i kontrolowanie uczuciami,

» formy przejawiania i uzewnętrzniania uczuć ,

zmiany w nasilaniu uczuć.

Wolicjonalna :

wytrwałość w pracy, celowa działalność ,

podejmowanie inicjatyw,

doprowadzanie podjętych zadań do końca.

Tak rozumiana dojrzałość szkolna jest wynikiem procesu rozwojowego, któremu podlega dziecko od chwili urodzenia. Przemiany jakie zachodzą w procesie rozwojowym, mają charakter kierunkowy -od form prostszych .mniej doskonałych ,do form bardziej złożonych, które prowadzą do coraz lepszej regulacji stosunków między dzieckiem a otaczającym światem. Ogólnie mówiąc ilościowe zmiany w rozwoju dziecka są wynikiem przemian w poszczególnych zakresach rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego. Nie postępują one jednak równomiernie jedne wyprzedzają drugie, czasem umiejętność postępowania w sytuacjach społecznych przerasta rozwój umysłowy i odwrotnie. Dopiero wzajemna zgodność poziomów rozwoju daje możliwość sprostania różnym wymaganiom szkoły i dopiero wówczas możemy mówić o dojrzałości dziecka. Jest to jakby równoważenie ogólnych psychofizycznych możliwości dziecka z zadaniami stawianymi przez szkołę.

 

Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole :

 

Przejawy dojrzałości fizycznej-dziecko jest ogólnie sprawne ruchowo. Posiada sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych. Jest odporne na choroby i zmęczenie.

O dojrzałości spoleczno-emocjonalnej świadczą :znaczny stopień samodzielności, łatwość nawiązywania kontaktów przez dziecko z nauczycielem i kolegami, równowaga uczuciowa- zdyscyplinowanie i podporządkowanie się normom współżycia w grupie, obowiązkowość i wytrwałość ,sumienność w zalecanych zadaniach, wiara we własne możliwości, niezniechęcanie się trudnościami, samokontrola zachowania i wykonywanej pracy .

 

 

Przejawy dojrzałości umysłowej- dziecko jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje. Rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Potrafi uważnie słuchać tego, co mówi nauczyciel, rozumie i spełnia jego polecenia. Posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen.

 

Dojrzałość do czytania i pisania : dziecko umie dokonywać analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej niezbędnej w procesie różnicowania kształtów ,dźwięków oraz ich odpoznawania, porównywania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Ma pamięć ruchową czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz mchu. Umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych mchów pozwala mu świadomie nimi kierować.

 

Dojrzałość do matematyki:dziecko rozumie i potrafi określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10.

 

Dziecku w nowym środowisku pomoże :

 

Znajomość własnego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer telefonu;

 

Znajomość adresu swojej szkoły; Miejsce pracy rodziców;

  Codzienny rozkład zajęć- dziecka i rodziców; Znajomość dni tygodnia i pór roku;

 

Umiejętność samodzielnego ubierania się i rozbierania;

 

    Umiejętność samodzielnego korzystania z toalety;

 

Samodzielność w zapakowaniu przyborów szkolnych do tornistra;

 

Umiejętność poprawnego trzymania długopisu, kredki, ołówka , posługiwania się nożyczkami;

 

Umiejętność wyrażenia własnych potrzeb i problemów;

 

 

 ZANIM ZABRZMI PIERWSZY DZWONEK - PREZENTACJA

przedsięwzięć Przedszkola im. Adma Żeromskiego we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego mających na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci, wspieranie ich rozwoju w przygotowaniu do kolejnego etapu edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Zapraszamy Rodziców

 

na zebranie w dniu 21 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 16.45,

miejsce: sale poszczególnych grup.

 

Zapoznanie z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej.

 

Obecność bardzo pożądana.

 

Zapraszamy

Dyrektor i Nauczyciele

 

LUBELSKA REGIONALNA KONFERENCJA RAD RODZICÓW

Przejdź do - Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców    Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

 

 

Rady rodziców szkół i przedszkoli

Województwa Lubelskiego

 

 

 

Wojewoda Lubelski,

Lubelski Kurator Oświaty,

Fundacja „Rodzice Szkole”

 

zapraszają na

 

Lubelską Regionalną Konferencję Rad Rodziców

(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

 23 listopada 2016 r. Urząd Wojewódzki- Sala Błękitna. Lublin  ul. Spokojna 4

 

Rady rodziców zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie, do dnia 21 listopada 2016 r., kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Konferencje Regionalne Rad Rodziców”

 

Uwaga:

 • udział w konferencji jest bezpłatny,

 • organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

 • w wypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Zarządem

Fundacji „Rodzice Szkole” (kontakt@rodziceszkole.edu.pl

tel. 721 326 336) .

 

 

Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.

 

  W imieniu organizatorów

 

 

Teresa Misiuk

 

Lubelski Kurator Oświaty

 

Termin: 23 listopada 2016 r.

 

Miejsce: Urząd Wojewódzki- Sala Błękitna. Lublin  ul. Spokojna 4

 

Organizatorzy: Wojewoda Lubelski

Lubelski Kurator Oświaty

Fundacja „Rodzice Szkole”

 

Goście Honorowi: Posłowie i Senatorowie z regionu

 

Uczestnicy: Przedstawiciele 150 – 200 rad rodziców (2 osoby z

każdej rady rodziców)

Przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty

Przedstawiciel Lubelskiego Samorządowego Centrum

Doskonalenia Nauczycieli

Przedstawiciele samorządów terytorialnych

 

Razem: około 350 osób

 

Cele konferencji:

 

 • upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad

rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu

i realizacji programów wychowawczych szkół,

 

 • przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra

Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych

i dyrektorów szkół,

 

 • konsolidacja środowisk rad rodziców, prowadząca do tworzenia

lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji

rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

 

 

 

 Program Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców

(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

 

 

9.30-10.30: Rejestracja uczestników (kawa, herbata, napoje)

 

10.30-10.45: Otwarcie Konferencji: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty

 

10.45-11.00: Wystąpienia Gości Honorowych

 

11.00-11.40: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty –

wczoraj, dziś jutro: Wojciech Starzyński

 

11.40- 12.20: Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu

wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

 

12.20 -13.00: Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława

Grzemba - Wojciechowska

 

13.00-13.45: Przerwa kawowa/konferencja prasowa

 

 

13.45-14.15: Jak założyć i prowadzić radę rodziców-podstawowe informacje

prawno-organizacyjne : Krzysztof Zuba

 

14.15-14.30: Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji w sprawie

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców I Ogólnopolskiej

Konferencji Rad Rodziców: Krzysztof Zuba

 

14,30-14.45: Przyjęcie Stanowiska Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad

Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej

Konferencji Rad Rodziców

 

14.45-15.00: Podsumowanie i zakończenie Konferencji:

Lubelski Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice

Szkole”

 

 

Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na

zadawanie pytań i odpowiedzi.

 

 

Zaproszenie pochodzi ze strony:  http://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8108

                                                                              

                              Zapraszam dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego Jolanta Madejska

 

 

 

 

PORADNIK DLA RODZICÓW

Poradnik dla rodziców

 

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/pdrl.jpg

 

Poradnik dla rodziców

Pobierz poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego

 1. Przepisy wprowadzające zmianę
 2. Wychowanie przedszkolne
 3. Obowiązek szkolny
 4. Podstawa programowa i podręczniki
 5. Możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. Pytania i odpowiedzi
PREZYDIUM RADY RODZICÓW Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie w roku szkolnym 2015/2016

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie w roku szkolnym 2015/2016

 

 • PRZEWODNICZĄCY………………………...Pani JOANNA WÓJCIAK

 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO……...Pan ŁUKASZ KRZESIŃSKI

 • SKARBNIK…………………………………….Pani KINGA KOSYL

 • SEKRETARZ…………………………………..Pani JOANNA PIETRAK

                                 

KOMISJA REWIZYJNA …………………Pani SYLWIA MUSIATOWICZ

                                                            Pani ALEKSANDRA MAZUR

                                                            Pani JOANNA PIETRAK

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

 

 • Statut Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

 • Koncepcja Pracy Przedszkola

 

 • Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2015/2016

 

 • Program edukacji przedszkolnej autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej „NASZE PRZEDSZKOLE”

 • Autorskie NAUCZYCIELI Pogramy, Przedsięwzięcia, Innowacje:

 

 

 

Są do wglądu w gabinecie dyrektora oraz w sekretariacie przedszkola.

                                                                                                                                                                                                  JOLANTA MADEJSKA DYREKTOR 

Plan pracy Rady Rodziców Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Rady Rodziców Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 

 

Zadania i sposób ich realizacji

Osoba odpowiedzialna

Osoba współodpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

I. Organizacja pracy rady rodziców.

 

1.Organizacja zebrania ogólnego rodziców

dyrektor

 

 

wrzesień

 

podczas pierwszego zebrania

 

2. Przeprowadzenie wyborów do rad oddziatowych i wybór przedstawicieli do rady rodziców.

 

 

dyrektor

 

wychowawczynie grupy

 

wrzesień

 

3. Organizacja pierwszego zebrania rady rodziców.

 

dyrektor

przewodniczący rady rodziców

wrzesień

 

I. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców.

 

1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji Regulaminu działania Rady Rodziców.

 

przewodniczący rady rodziców

sekretarz rady rodziców

 

 

2. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Rodziców.

 

 

 

wrzesień

 

 

 

III. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na bieżący rok szkolny.

 

 

1. Opracowanie propozycji zadań do planu pracy w bieżącym roku szkolnym w poszczególnych radach oddziałowych.

 

przewodniczący rad oddziałowych

przewodniczący rady rodziców

Październik/listopad

 

2. Zebranie od rad oddziałowych propozycji zadań, opracowanie i przedstawienie propozycji Planu pracy radzie rodziców.

przewodniczący rady rodziców

sekretarz rady rodziców.

 

przewodniczący rady rodziców

sekretarz rady rodziców

 

 

 

3. Zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców.

 

 

 

 

 

 

IV. Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców na bieżący rok szkolny.

 

1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji Planu finansowego rady rodziców.

 

przewodniczący rady rodziców

skarbnik rady rodziców

Październik/listopad

 

Zatwierdzenie Planu Finansowego rady rodziców.

 

Przewodniczący rady rodziców

 

Październik/listopad

 

 

 

Plan współpracy Przedszkola im Adama Żeromskiego z Rodzicami. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDSZKOLE  IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO,

ul. Ewy Szelburg Zarembiny 1, 24-150 Nałęczów, tel./fax. 81 50-14-027

 

   Plan współpracy Przedszkola im Adama Żeromskiego

z Rodzicami

Rok szkolny 2015/2016

 

 

Zadanie

 

 

Sposób realizacji

 

Termin

 

Uwagi o realizacji

 

Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych

w przedszkolu

 

 

1. Systematyczne zamieszczanie na

tablicach grupowych dla rodziców oraz na stronie internetowej (zakładki grupowe)

realizowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych w każdym miesiącu.

2. Przedstawianie planowych

kierunków pracy na spotkaniach ogólnych i grupowych z rodzicami.

 

W ciągu całego roku szkolnego

 

Dyrektor i Nauczyciele

 

Zapoznanie rodziców

z podstawą programową wychowania przedszkolnego, włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych w podstawie wiadomości umiejętności

 

1. Zorganizowanie zebrania ogólnego.

2. Zorganizowanie zebrania grupowego.

Zapoznanie z podstawa programową

wychowania przedszkolnego,

tygodniowym, ramowym rozkładem dnia

zajęć:

a) przedstawienie celów wychowania przedszkolnego i sposobów ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z diagnozowaniem, monitorowaniem i wspieraniem rozwoju dziecka ( obserwacja wstępna i końcowa ), diagnoza gotowości szkolnej dzieci

5 – i 6 -letnie, gromadzenie materiałów

w celu poznania dziecka i jego sytuacji rodzinnej,

b) rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań i trudności wychowawczych dziecka w celu wspierania jego rozwoju,

c) ustalenie i podpisanie „Kontraktu Rodziców i Nauczycieli”,

d) opracowanie „Kontraktu przedszkolaka” – podpisanie wybranym sposobem przez przedszkolaków w grupie w czasie wdrażania stosownego tematu tygodnia,

e) informacje organizacyjne związane

z:

- wyprawka dla dziecka,

- organizacja dnia i zajęć w zarysie,

- organizacja bezpłatnych zajęć dodatkowych,

- godziny pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów: zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,

f) umożliwienie rodzicom grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW w przedszkolu,

g) przedstawienie programu dydaktyczno – wychowawczego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 :

h) rady dla rodziców:

- ubieranie dziecka do przedszkola,

- adaptacja nowych dzieci w

przedszkolu,

- omówienie zasad bezpieczeństwa

dzieci w przedszkolu,

- poznanie drogi rozwiązywania

problemów „Procedury skarg i wniosków”.

 

 

wrzesień

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

Dyrektor, Nauczyciele

 

Włączenie rodziców do kształtowania

u dziecka określonych

w podstawie programowej wiadomości

i umiejętności

 

1. Zachęcanie rodziców do głośnego

czytania dzieciom ramach akcji

„Przedszkolne spotkanie z książką”.

2. Prowadzenie indywidualnych

konsultacji z rodzicami dotyczących

wspierania rozwoju dziecka.

3. Prezentowanie literatury fachowej dla

Rodziców, np.:

- Gdy przestają być grzeczne, czyli kto cię nauczył….,

- Naucz się opanowania i koncentracji,

- Gry i zabawy przeciwko agresji,

- Kiedy dzieci są agresywne?,

i inne wg potrzeb dzieci i rodziców.

 1. Zamieszczanie praktycznych porad i wskazówek dla rodziców w formie gazetek do poczytania.

„Przedszkolne nowinki”

 

 

W ciągu całego roku szkolnego

Nauczyciel Rodzice

 

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci

 

1.Wyznaczenie terminów indywidualnych konsultacji z rodzicami.

2. Ekspozycje dziecięcych prac plastycznych i konstrukcyjno- przestrzennych.

3. Zajęcia integracyjne, otwarte.

4. Spotkania z rodzicami w związku z zapoznaniem z wynikami obserwacji i

diagnozy pedagogicznej rozwoju dziecka.

 

Wrzesień

W ciągu całego roku szkolnego

listopad

grudzień

styczeń

kwiecień

 

Nauczyciele

Włączenie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności na jakie natrafiają dzieci

Włączenie rodziców do korzystania z pomocy specjalistycznej:

- zapraszanie rodziców na spotkania ze specjalistami: pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkola

- konsultacje ze specjalistami w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pracownikiem socjalnym,

- wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów,

- podejmowanie działań wspierających rozwój dzieci z trudnościami wychowawczymi.

 

2. Upowszechnianie działań nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym:

- zamieszczanie aktualnych informacji związanych z przerabianą tematyką,

- udostępnianie porad dla rodziców np.: „List do rodziców”, „Co każdy rodzic wiedzieć powinien”, „Sylwetki rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym”, Kontrakt z Rodzicami

 

Cały rok szkolny lub w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

Rodzice, Dyrektor, Nauczyciele

Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola

1.Zachęcanie do wykonywania prac na rzecz przedszkola:

- pomoc przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, wspólne zabawy,

- doposażenie kącików zainteresowań,

-pomoc przy zbiórkach na rzecz dzieci ---potrzebujących,

- pomoc przy gromadzeniu materiałów potrzebnych do realizacji zajęć

dydaktycznych.

 

 

Według potrzeb w ciągu całego roku szkolnego

Rodzice, Dyrektor

Spotkanie ze specjalistami: logopedą, terapii pedagogicznej, psychologiem lub pedagogiem

1. Przedstawienie propozycji różnych zabaw z dzieckiem w celu wspierania

i stymulacji rozwoju.

 

Cały rok

Nauczyciele

Uroczystości i imprezy przedszkolne

wg Harmonogramu Kalendarza uroczystości i imprez w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

- Urodziny Adasia – spotkanie przy Mauzoleum Adama Żeromskiego

- Dzień przedszkolaka

- Światowy dzień misia;

- Dzień Edukacji Narodowej;

- Dzień Seniora,

- Dzień Patrona

- Zabawa andrzejkowa;

- Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia;

- Koncert Kolęd w szkole Podstawowej;

- Koncert kolęd w NOK;

- Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka;

- Zabawa karnawałowa

- Piknik Rodzinny: Z Mamą i Tatą,

- Gminny Przegląd piosenki i małych form teatralnych Razem bezpieczniej”

- Dzień Dziecka , Mini Olimpiada Sportowa i inne według potrzeb przedszkola lub grupy

- Jubileusz Przedszkola im. Adama Żeromskiego – 110 rocznica.

 

 

Wg potrzeb

Rada Rodziców, Dyrektor, Nauczyciele

 

 

RAMOWE ROZKŁADY DNIA

Rada Pedagogiczna ustaliła ramowe rozkłady dnia biorąc pod uwagę zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz wytyczne z podstawy programowej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH DZIECI 3, 4 – LETNICH

6.30 - 7.30 - zajęcia grupie łączonej - w grupie I

________________________________________________________________

7.30 - 8.30 - gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry

i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem,

zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy

wspomagające rozwój ruchowy dziecka

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8.30 - 9.00 - zabawy integracyjne, zestawy ćwiczeń porannych (10 min),

czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe

(przygotowanie do śniadania) (20 min)

9.00 - 9.30 - śniadanie, po posiłku mycie zębów (30 min)

9.30 - 10.00 - zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela (30 min)

10.00-10.30 - czynności organizacyjne (10 min), zajęcia dydaktyczne realizowane

wg wybranego programu wychowania przedszkolnego (20 min)

10.30-11.00 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe, drugie śniadanie

(30 min)

11.00-11.40 - zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna

(40 min)

11.40-12.00 - przygotowanie do wyjścia na dwór (20 min)

12.00-13.15 - pobyt na świeżym powietrzu, w tym: spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia

sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd. (75 min)

13.15-13.30 - czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe (15 min)

 

13.30-14.00 - obiad

14.00-14.30 - gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny

dziecka, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, bajkoterapia, język angielski.

__________________________________________________________

14.30 –15.30 – samodzielna grupa dla dzieci gr.I. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci

14.30- 15.30 - zajęcia w grupie łączonej - w sali grupy II dla dzieci ur.w 2012r.,w tym 15.15- 15.30 - podwieczorek

gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym

światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, muzykoterapia z rytmiką

15.30- 16.30 grupa łączona: dz z gr.: I, II, III, Zajęcia jak wyżej.

 

Proporcje zagospodarowania czasu przeznaczonego na realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

zabawa – 70 min

zajęcia dydaktyczne – do 30 min

pobyt na świeżym powietrzu – 75 min

inne formy – 125 min

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele zobowiązani są do ustalenia dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

Rada Pedagogiczna ustaliła ramowy rozkład dnia biorąc pod uwagę zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz wytyczne z podstawy programowej.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH DZIECI 5, 6 - LETNICH

6.30 - 7.30 - zajęcia grupie łączonej - w grupie I

________________________________________________________________

7.30 - 8.30 - gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry

i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowania otaczającym światem,

zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i zabawy

wspomagające rozwój ruchowy dziecka

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8.30 - 9.00 - zabawy integracyjne, zestawy ćwiczeń porannych (10 min),

czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe

(przygotowanie do śniadania) (20 min)

9.00 - 9.30 - śniadanie, po posiłku mycie zębów (30 min)

9.30 - 10.00 - zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela (30 min)

10.00-10.30 - czynności organizacyjne (5 min), zajęcia dydaktyczne realizowane

wg wybranego programu wychowania przedszkolnego (25 min)

10.30-11.00 - czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe, drugie śniadanie

(30 min)

11.00-11.30 - czynności organizacyjne (5 min), zajęcia dydaktyczne realizowane

wg wybranego programu wychowania przedszkolnego (25 min)

11.30-12.00 - zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna

(30 min)

12.00-12.15 - przygotowanie do wyjścia na dwór (15 min)

12.15-13.15 - pobyt na świeżym powietrzu, w tym: spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia

sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd. (60 min)

13.15-13.30 - czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe (15 min),

język angielski zaplanowany zgodnie z Ramowymi Rozkładami Grup.

 

13.30-14.00 - obiad

14.00-14.30 (15.30)- gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny

i społeczny dziecka, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, bajkoterapia. _________________________________________________________

14.30 – 15.30 – zajęcia w grupach łączonych: III i IV dz. ur. w 2011r oraz V i VI dz. ur. w 2010r: gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny

dziecka, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,muzykoterapia z rytmiką;

15.15- 15.30 podwieczorek

15.30-16.30 - zajęcia w grupie łączonej - w sali grupy VI, dla dzieci z grup: IV, V i VI.

gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny

dziecka, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka

Proporcje zagospodarowania czasu przeznaczonego na realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

- zabawa – 60 min

- zajęcia dydaktyczne - do 60 min

- pobyt na świeżym powietrzu – 60 min

- inne formy – 120 min

 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele zobowiązani są do ustalenia dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

SZANOWNI RODZICE

DZIĘKUJĘ ZA BARDZO UDANĄ I JAKŻE EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

PROSZĘ O JESZCZE LEPSZĄ W  2015/2016 roku,  W IMIENIU SWOIM I NAUCZYCIELI,                                     ABY JEJ EFEKTY WSPIERAŁY  DZIECI I SŁUŻYŁY ICH PEŁNEMU ROZWOJOWI.

                                                            RAZ JESZCZE DZIĘKUJĘ      

                                                                        JOLANTA MADEJSKA

                                                                          dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego

 

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ŚRODOWISKIEM, SPECJALISTAMI

Rok szkolny 2014/15

 

1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Lp.

Podjęte formy współpracy

Grupa

1.

Zebrania ogólne i grupowe

Dyrektor,

I, II, III, IV, V, VI

2.

Rozmowy indywidualne podczas cotygodniowych konsultacji z rodzicami lub w innym wcześniej ustalonym terminie, bieżące rozmowy wynikające

z zaistniałej sytuacji

Dyrektor

I, II, III, IV, V, VI

3.

Zapoznawanie rodziców z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi na każdy miesiąc pracy

I, II, III, IV, V, VI

4.

Zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości grupowych:

- Pasowanie na Przedszkolaka (przygotowanie

strojów dla dzieci, poczęstunku),

- Dzień Chłopaka (zakup upominków),

- Dzień Pluszowego Misia (wykonanie maskotki

„Misia Stasia” przez p. Edytę Berezę- Chruścicką,

udział w zabawach integracyjnych, zakup słodyczy

- gr. III),

- Andrzejki (poczęstunek - gr. I, III, V,

stroje dla dzieci -gr.VI),

- Mikołajki,

- Dzień Babci i Dziadka (przygotowanie strojów,

poczęstunku; dekoracji - przez p. Edytę Berezę-

Chruścicką)

 

Dyrektor oraz:

I, II

 

I, III, IV, VI

I, II, III, IV, V, VI

 

 

 

I, II, III, IV, V, VI

 

I, II, III, IV, V, VI

I, II, III, IV, V, VI

5.

 

 

 

 

Zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości przedszkolnych:

- Świąteczne Kolędowanie,

- Bal Karnawałowy (przygotowanie strojów dla

dzieci; pomoc w przygotowaniu dekoracji

p. Chruściccy)

 

Dyrektor oraz:

I, II, III, IV, V, VI

I, II, III, IV, V, VI

6.

Zaangażowanie rodziców w przygotowanie strojów dla dzieci i udział w imprezach środowiskowych:

- Światowy Dzień Seniora w NOK,

- Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Szkole

Podstawowej w Nałęczowie,

- VIII Gminny Przegląd Kolęd, Obrzędów

i Zwyczajów Świątecznych w NOK,

- II Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

- Dom Kultury LSM w Lublinie

 

Dyrektor oraz:

V

IV, V, VI

 

IV, V, VI

 

VI

7.

Pomoc rodziców w doposażeniu kącików zainteresowań, sponsorowaniu różnych przedsięwzięć:

- podarowanie książek i czasopism dla grupy

- przekazanie papieru do rysowania, materiałów

plastycznych,

- udostępnianie pomocy dydaktycznych do zajęć,

eksponatów do kącików tematycznych,

- uszycie spódniczek do zabawy dla dziewczynek

przez p. Edytę Berezę- Chruścicką,

- przekazywanie zdjęć z uroczystości grupowych

i przedszkolnych

(p. P. Stelmaszczyk, p. I. Grzelak, J. Targosińska,

p. J. Miazek),

- wykonanie zdjęć do kalendarza urodzinowego

(p. J. Miazek),

- pomoc w odrestaurowaniu witryny pochodzącej z Ochrony

 

Dyrektor wraz z nauczycielami:

VI

III, V, VI

 

I, II, III, IV, V, VI

 

III

 

III, IV, VI

 

 

 

VI

 

dyrektor

8.

Zaangażowanie rodziców w opiekę nad dziećmi podczas wycieczek:

- na Cmentarz Parafialny,

- do Chaty S. Żeromskiego,

- Ochronki,

- do NOK na spektakl teatralny „Jemiołuszek –

Świąteczny duszek”,

- do sklepu spożywczego,

- do Szkoły Podstawowej – konkurs kolęd

Dyrektor wraz z nauczycielami:

III, IV

III, IV

IV

III

 

IV

IV

9.

Przekazywanie informacji, prezentowanie zdjęć

z życia grupy na stronie internetowej

Dyrektor wraz z nauczycielami: I, II, III, IV, V, VI

10.

Poznawanie zawodów wykonywanych przez rodziców:

- spotkanie z p. Joanną Miazek „Poznajemy zawód

fotografa”,

- spotkanie z p. Magdaleną Mazur - Ciseł –autorką

książki „Legendy Lublina dla dzieci” i lubelskim

koziołkiem, przygotowanie uroczystości przez

p. E. Berezę - Chruścicką,

- spotkanie z p. Łukaszem Krzesińskim - poznanie

zawodu informatyka,

- pomoc w zorganizowaniu spotkania z policjantem -

p. Emil Chruścicki

 

 

IV, VI

 

III, pozostałe grupy

 

 

 

III

 

III

11.

Wykonanie prac na rzecz przedszkola:

- naprawa awarii w łazience grupy I - p. Cierkoń

dyrektor

12.

Prezentowanie wytworów dziecięcych w holu przedszkola

I, II, III, IV, V, VI

13.

Zaangażowanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych: zbiórka nakrętek, zbiórka zużytych baterii, makulatury, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”

Dyrektor wraz z nauczycielami: I, II, III, IV, V, VI

14.

Opracowanie materiałów dla rodziców:

- gazetka „Przedszkolne nowinki”

 

 

 

 

 

- materiały w ramach Poradnictwa

Psychologiczno-Pedagogicznego

 

- informacje na temat rozwoju dziecka

- przygotowanie opinii dla dzieci na potrzeby Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

 

E. Jaremek,

K. Lewandowska,

W. Rejmak, J. Rodzik,

A. Skoczylas-Cierkoń,

A. Wziątek

 

J. Jesionek, A. Czępińska

W. Rejmak

 

I, II, III, IV, V, VI

W. Rejmak

 

15.

Przekazywanie rodzicom ćwiczeń do pracy

z dzieckiem w domu

W. Rejmak, J. Rodzik,

 

Efekty:

- wzmacnianie więzi przedszkole-dom rodzinny

- znajomość przez rodziców zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych

w przedszkolu

- zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola

- włączenie rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności określonych

w podstawie programowej

- informowanie rodziców o sukcesach, trudnościach dziecka

- prezentowanie rodzicom różnych form pracy z dzieckiem

 

 

2. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

 

Podjęte formy współpracy

Grupa

1.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

- zachęcanie dzieci do wypożyczania książek

Dyrektor

I, II, III, IV, V, VI

2.

NOK:

- udział w imprezie środowiskowej z okazji

Światowego Dnia Seniora”,

- wyjście na spektakl teatralny „Jemiołuszek -

Świąteczny Duszek” w wykonaniu aktorów

warszawskiego Teatru Edukacyjnego,

- udział w VIII Gminnym Przeglądzie Kolęd,

Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych

Dyrektor

V

 

III, IV, V, VI

 

 

IV, V, VI

3.

Szkoła Podstawowa w Nałęczowie:

- udział w uroczystym ślubowaniu klas I na uczniów

 

 

- gościnny udział w Szkolnym Konkursie Kolęd

i Pastorałek,

- udział w konkursie plastycznym „Świat w oczach

najmłodszych. Barwy radości”,

- zaproszenie absolwentów przedszkola do udziału

w uroczystościach przedszkolnych (prezentacja

spektakli teatralnych „Co słychać jesienią w lesie?”,

„Spełniamy marzenia”, Jasełka),

spotkania z absolwentami

Dyrektor, E. Jaremek,

W. Rejmak, J. Rodzik,

A. Wziątek

IV, V, VI

 

I, II, III, IV, V, VI

 

Dyrektor

 

 

 

I, II, III, IV, V, VI

4.

Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie:

- wspólna zabawa z okazji Mikołajek,

- udział wolontariuszek w zabawach z dziećmi

w godzinach popołudniowych

 

Dyrektor, IV, VI

I, II, III, IV, V, VI

5.

Zespół Szkół im. Z. Chmielewskiego- wspólna zabawa andrzejkowa z uczennicami szkoły

Dyrektor, IV, VI

 

6.

Liceum Plastyczne w Nałęczowie - udział wolontariuszek w imprezach przedszkolnych

Dyrektor,

7.

Szkoła Muzyczna w Nałęczowie

Dyrektor

8.

Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki”

w Nałęczowie

Dyrektor

9.

Urząd Miejski - wycieczka, spotkanie z Burmistrzem Nałęczowa

Dyrektor V, VI

 

10.

Rada Miejska

Dyrektor

11.

Muzeum S. Żeromskiego:

- udział w uroczystościach z okazji 115 rocznicy

urodzin Adama - patrona przedszkola,

- zwiedzanie Chaty

 

Dyrektor, IV, V, VI

 

III, IV, V, VI

12.

Muzeum B. Prusa - wycieczka

VI

13.

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

- prowadzenie SKO,

- oszczędzanie dzieci,

- udział w konkursie plastycznym „Projekt

kalendarzyka na 2015 rok”

Dyrektor

A. Czępińska

IV

IV, V, VI

14.

Przekazywanie informacji na stronie internetowej przedszkola, prezentacja zdjęć z różnorodnych wydarzeń

Dyrektor i wszyscy nauczyciele

15.

„Gazeta Nałęczowska” - publikacja artykułów

Dyrektor, E. Piech, J. Jesionek

16.

Warsztaty Terapii Zajęciowej - spotkanie, wspólne

ozdabianie papieru na „Szlachetną paczkę”

Dyrektor, III, IV, V, VI

 

17.

Świetlica Środowiskowa „Dziecięca Alternatywa”

w Nałęczowie, pracownicy MOPS

Dyrektor

18.

Nałęczowska Spółka Handlowa

Dyrektor

19.

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

Dyrektor

20.

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa

Wycieczka do Ochronki - spotkanie z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa

Dyrektor

IV

21.

Parafia Rzymsko-Katolicka

Dyrektor

22.

LKS „Cisy” Nałęczów

Dyrektor

 

Straż Pożarna w Nałęczowie

Dyrektor

23.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Nałęczowie

Dyrektor

24.

Wykonanie kart bożonarodzeniowych dla instytucji zaprzyjaźnionych z przedszkolem

Dyrektor I, II, III, IV, V, VI

25.

Wycieczka do sadu p. Walczaków

IV

26.

Wycieczka do sklepu „Aga”

IV

27.

„Zielone Wzgórza” A. Wójcik-Kager

Dyrektor

28.

Udział w konkursach plastycznych organizowanych

w środowisku

I, II, III, IV, V, VI

29.

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Dyrektor

30.

Przedszkole Nr 34 w Lublinie - korespondencja, współpraca z nauczycielkami D. Wróblewską

i G. Zychman

IV

31.

Współpraca z Przedszkolami Nr 22, 43, 56, 75, 85

w Lublinie

Dyrektor

32.

Radio Lublin

Dyrektor

33.

Mariola Zagojska - comiesięczne audycje filharmoniczne

Dyrektor, Rada Rodziców

34.

WORD w Lublinie

Dyrektor

35.

WSEI w Lublinie - prowadzenie praktyk studenckich

Dyrektor

36.

UMCS w Lublinie - prowadzenie praktyk studenckich

Dyrektor

37.

Sąd Rodzinny w Puławach, Wydział do spraw nieletnich

Dyrektor, III

38.

Firma P.H.U. Krasnal II Zabawki i pomoce dydaktyczne P. Czykieta

Dyrektor

 

Efekty:

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

- wprowadzanie dzieci w świat tradycji

- kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez prezentowanie osiągnięć plastycznych,

wokalnych, tanecznych

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

- poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

rozwijania umiejętności i prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

innych

- informowanie środowiska o podejmowanych działaniach, sukcesach dzieci

 

 

3. WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

 

Lp.

Podjęte formy współpracy

Grupa

1.

Współpraca ze specjalistami w ramach funkcjonującej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopeda, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjnej)

Dyrektor i I, II, III, IV, V, VI

2.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach:

- sugerowanie rodzicom konsultacji w Poradni,

przekazanie danych kontaktowych

- przygotowanie opinii na temat funkcjonowania

dzieci na potrzeby poradni

- konsultacje w sprawie IPET

 

dyrektor

IV, VI

 

VI

 

W. Rejmak

3.

Spotkanie z mgr P. Mięsiarzem specjalistą rehabilitantem zajmującym się terapią i rehabilitacją dziecka autystycznego

J. Rodzik

4.

Współpraca ze specjalistą fizjoterapii Panem Marcinem Trębowiczem, zorganizowanie zebrania dla rodziców”Profilaktyka wad postawy”, ze stomatologiem M. Welc

Współpraca ze specjalistą Integracji sensorycznej Panem Michałem Jusiakiem

Dyrektor i wszyscy nauczyciele

 

 

Efekty:

- włączenie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności na jakie

natrafiają dzieci

- troska o prawidłowy rozwój psycho - fizyczny dzieci,

- poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat rozwoju dzieci.

- zapoznawanie rodziców z prawidłowościami rozwoju dziecka.

ZDROWE ZĘBY MAŁEGO DZIECKA

 http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci2/903-szczotka-pasta-kubek-ciepla-woda-koniecznie-w-przedszkolu

CD8A6130Mycie zębów po każdym posiłku i prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci oraz młodzieży – to zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu. W dokumencie czytamy, że w przedszkolach należy stwarzać warunki do mycia zębów. Główny Inspektor Sanitarny wskazuje też na konieczność odpowiedniego przygotowania łazienek i przestrzegania zasad związanych m.in. z przechowywaniem szczoteczek do zębów. Przypomina na co należy zwracać uwagę wybierając szczoteczkę dla dziecka. 

Mycie zębów po każdym posiłku i prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci oraz młodzieży – to zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu. 

W dokumencie czytamy, że w przedszkolach należy stwarzać warunki do mycia zębów. Główny Inspektor Sanitarny wskazuje też na konieczność odpowiedniego przygotowania łazienek i przestrzegania zasad związanych m.in. z przechowywaniem szczoteczek do zębów. Przypomina na co należy zwracać uwagę wybierając szczoteczkę dla dziecka.

W Polsce zaledwie 14 procent dzieci w wieku sześciu lat nie ma żadnych problemów z próchnicą zębów. Dane pochodzą z wyników badań realizowanych ze środków Ministra Zdrowia.  

Próchnicy można zapobiegać stosując równolegle kilka metod. Wśród nich m.in. utrzymanie higieny jamy ustnej, racjonalne żywienie czy edukacja zdrowotna. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że wszystkie inicjatywy mogące przyczynić się do zwiększenia wśród dzieci i ich rodziców świadomości, motywacji, umiejętności oraz wyrobienia nawyku codziennego, prawidłowego mycia zębów będą spotykały się ze wsparciem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
NA ŁAMACH NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ SKŁADAM PODZIĘKOWANIE PANU DOKTOROWI MARIUSZOWI WELC ZA PRZEPROWADZANIE ZAJĘĆ Z NASZYMI PRZEDSZKOLAKAMI NA TEMAT WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI ZĘBÓW, ZA UPOWSZECHNIANIE PRZYKŁADÓW DOBRYCH POSTAW ZDROWOTNYCH ZWIĄZANYCH Z HIGIENĄ JAMY USTNEJ.
                                                                                                               DZIĘKUJĘ Jolanta Madejska
Jak przygotować dziecko do przedszkola?

przedszkole OREs

 

Pójście dziecka do przedszkola to ważne wydarzenie w życiu rodziny. Jest to wydarzenie, które – przy odpowiednim przygotowaniu – wprowadza nowy porządek i rozpoczyna niezwykle ważny etap w życiu dziecka i jego rodziców.

Polecamy Państwu, przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, poradnik na temat nowych regulacji prawnych w wychowaniu przedszkolnym.

Więcej na www.ore.edu.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Sprawdź szkołę swojego dziecka

Sprawdź szkołę swojego dziecka

 

 

Od dnia 3 lutego br. na stronie internetowej MEN rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych będą mogli zapoznawać się z informacjami dotyczącymi szkół, do których uczęszczać będą ich dzieci. Zainteresowani na interaktywnej mapie 6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol znajdą podstawowe dane o wybranej placówce oraz link prowadzący do jej strony internetowej. Sukcesywnie będą również zamieszczane ankiety, w których dyrektorzy szkół, rady rodziców tych szkół oraz wizytatorzy ocenią stan przygotowania placówek na przyjęcie dzieci, w tym - na przyjęcie sześciolatków. Wspomniane ankiety oraz listy Pani Minister do rad rodziców, dyrektorów szkół i wizytatorów można znaleźć pod ww. adresemwww.men.gov.pl/index.php/aktualnosci2 Ankiety w formacie PDF - dostępne również w załącznikach poniżej.

 http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=6172

Sześciolatek w szkole strona dla rodziców

 

Drodzy Rodzice!

ZAPRASZAM  do odwiedzenia stron:http://www.6latki.men.gov.pl/, http://www.ore.edu.pl/  , poświęconych Rodzicom. Artykuł poniższy pochodzi ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

                                                                                Jolanta Madejska - dyrektor

 

"Witamy na stronie poświęconej sześciolatkowi. Prezentujemy tu artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczamy najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami oraz zapraszamy do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy. 

Mamy nadzieję, że prezentowana strona będzie dla Państwa pomocna oraz rozwieje obawy i wątpliwości,  związane z pełnieniem przez sześciolatka roli ucznia."

                                       

 

Informacje dla rodziców – Ferie 2014

Bezpieczny stokhttp://www.kuratorium.lublin.pl/menu_img/114.jpg

Informacje dla rodziców – Ferie 2014

 

Szanowni Państwo

Dla około 360 tys. uczniów z województwa lubelskiego 20 stycznia 2014 r. rozpoczną się ferie, które potrwają do 2 lutego 2014 roku. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku podjęto następujące działania:
1. Każda forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinna być zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora.
2. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje Państwu możliwość sprawdzenia następujących danych: informacji o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora.
Baza jest dostępna na stroniewypoczynek.men.gov.pl. Po otwarciu powyższej strony należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo organizatora i powiat miejsca wypoczynku).
3. W Kuratorium Oświaty w Lublinie funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego781701533
W przypadku, gdy będziecie mieli Państwo uwagi dotyczące organizacji wypoczynku z powodu np. braku zapewnienia właściwej opieki, bądź bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, można je zgłaszać telefonując pod niżej wymienione numery telefonów:
• Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 81 5385253 (Monika Wachowska) i tel. 815385203, 781701533 (Sebastian Płonka) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego puławskiego, ryckiego, świdnickiego oraz Miasta Lublin
• Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej tel. 083 342 68 61 (Anna Borowska) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz Miasta Biała Podlaska
• Oddział Zamiejscowy w Chełmie tel. 825631960 wew. 30 (Barbara Wnuk) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm
• Oddział Zamiejscowy w Zamościu tel. 846385743 w. 35 (Anna Drawdzik) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz Miasta Zamość.
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i oddziałach przyjmują uwagi w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30
4. Kuratorium Oświaty współdziała ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii letnich. Kuratorium Oświaty współpracuje w szczególności z:
Policją (tel. 815354880) – kontrola stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku, kontrola trzeźwości kierowców;
Inspekcją Transportu Drogowego ( tel. 817406971 do 73) – kontrola stanu technicznego i wyposażenia autokarów przewożących dzieci i młodzież;
Państwową Strażą Pożarną (tel. 815351220) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscach wypoczynku, prowadzenie działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej w sprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych;
Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. 815334158) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie pod względem sanitarno-epidemiologicznym obiektów i placówek wypoczynku, prowadzenie działań informacyjnych;
• Inspekcją Nadzoru Budowlanego – kontrola stanu technicznego obiektów i placówek wypoczynku pod względem wymogów prawa budowlanego (zgodnie z podziałem terytorialnym).

Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Sześciolatek w szkole

 

Czas zajęć dostosowany do możliwości sześciolatków, osoba wspierająca nauczyciela, wymagane efekty kształcenia dopiero po III klasie, określenie zadań świetlicy oraz dodatkowe uprawnienia dla rodziców - to tylko niektóre spośród propozycji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, ministra edukacji narodowej. Uzupełnią one już obowiązujące prawo stworzone z myślą o sześciolatkach w szkole.

- Z moich rozmów z rodzicami wynika, że zdecydowana większość nie ma żadnych wątpliwości, że ich sześcioletnie dzieci są gotowe do edukacji szkolnej. Co więcej - uważają oni, że to jest ten właściwy wiek i nie warto tracić roku. Największą obawą rodziców jest kwestia przygotowania szkół - powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej, podczas konferencji prasowej w MEN (11 grudnia). - Jestem przekonana, że zdecydowana większość szkół w Polsce jest już przygotowana, ponieważ w 90% spośród nich są już sześciolatki. Jednocześnie szanuję obawy rodziców, ponieważ sama musiałam taką decyzję podjąć. Dlatego, aby zminimalizować obawy rodziców, należy jak najlepiej wykorzystać czas do 1 września 2014 r. - dodała minister.

 

http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=6092&m=94&ms=

 

BIAŁO-CZERWONY KOTYLION

 

- Polskie barwy narodowe – chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej, flaga państwowa oraz kokarda narodowa – wywodzą się od chorągwi i proporców używanych od średniowiecza przez książęta i królów polskich. Były to płaty materii osadzone na drzewcu, na których umieszczano herby lub inne znaki osobiste symbolizujące władcę.

Książęce i królewskie czerwone chorągwie i proporce ze znakiem Orła Białego, ze względu na osobę panującego, posiadającego władzę zwierzchnią nad wszystkimi ziemiami, stały się z czasem chorągwiami całego Królestwa Polskiego, a tym samym drugim obok herbu znakiem państwowym.

 

Oprócz Orła Białego na chorągwi, przysługującego wyłącznie głowie państwa oraz biało-czerwonych chorągwi i proporców, inną formą stosowania polskich barw narodowych były (najczęściej) jedwabne, okrągłe, białe kokardy, pochodne od barwy Orła Białego. Umieszczano ja od początku XVIII wieku na nakryciach głowy formacji piechoty. Po reformach Sejmu Wielkiego, wraz z wprowadzeniem jednolitego wojska narodowego i jednolitego umundurowania, kokardę w barwach narodowych wprowadzono na nakrycia głowy wszystkich formacji.

 

W dobie Sejmu Czteroletniego białe kokardy uzupełniano czerwoną wstążką w środku. Białe kokardy noszono także na kapeluszach, rogatywkach i czakach Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, na nich zaś niewielki – krzyż kawalerski – jako znak rycerski. 
 

Zmianę przyniosło Powstanie Listopadowe, podczas którego Sejm 7 lutego 1831 r. podjął uchwałę w sprawie kokardy narodowej, wprowadzając kokardę biało-czerwoną, wywodząca się od barw herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był to pierwszy akt prawny, ustanawiający formalnie biel i czerwień barwami narodowymi Rzeczypospolitej, sankcjonujący używane dotychczas zwyczajowo barwy, pochodne od herbu Orła Białego i Pogoni umieszczanych w czerwonym polu tarczy herbowej. Barwę czerwoną umieszczono, jako wewnętrzny krąg („serce”) okrągłej białej kokardy, stanowiącej jej „otok”. Biało-czerwone kokardy w barwach narodowych, używane od 1831 r. przez powstańców towarzyszyły uczestnikom polskich demonstracji patriotycznych oraz członkom niepodległościowych organizacji. 
 

Według ustawy z 1 sierpnia 1919 r. Chorągiew Rzeczypospolitej przysługiwała Naczelnikowi Państwa, a następnie Prezydentowi Rzeczypospolitej, podnoszono ją nad siedzibą Prezydenta w Belwederze i na Zamku Królewskim w Warszawie. Użyto jej także podczas zaślubin Polski z Bałtykiem 5 lutego 1920 r. w Pucku, okryto nią podczas pogrzebu trumny Nieznanego Żołnierza, Henryka Sienkiewcza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego. W 1927 r. dotychczasowy wzór chorągwi zmieniono zgodnie z nowo wprowadzonym wizerunkiem Orła Białego, a na obwodzie chorągwi dodano wzdłuż jej brzegów srebrzysty wężyk generalski ujęty w dwa srebrzyste lamowania. Pomniejszona chorągiew w formie proporca była umieszczana na samochodzie Prezydenta Rzeczypospolitej, a w Marynarce Wojennej podnoszona w czasie obecności głowy państwa na okręcie.
 

Flagami biało-czerwonymi, zatkniętymi m.in. na Monte Cassino i w Berlinie znaczony był szlak bojowy żołnierza polskiego podczas II wojny światowej, biało-czerwone opaski, naszywki i proporczyki nosili żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie flagi państwowe towarzyszyły wszystkim społecznym, narodowym i niepodległościowym protestom przeciwko narzuconemu Polsce systemowi politycznemu i władzom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
 

W celu pogłębienia i utrwalenia wartości jakie niosą polskie barwy narodowe, w 2004 r. Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 2 Maja – Dniem Flagi.
 

Kokardy narodowe nosili na mundurach, żołnierze-ochotnicy tzw. „Armii Kośiuszkowskiej”, tworzonej w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego w stulecie śmierci Kościuszki oraz jako znak przynależności do Armii Ochotniczej, żołnierze-ochotnicy wojny z bolszewicka Rosją w 1920 r. Powróciły praktycznie, jako – nie kodyfikowany, ale powszechny – znak narodowy po 1990 roku, noszone w dniach świąt narodowych. (prof. Grzegorz Nowik

 

źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <http://www.prezydent.pl/aktualnosci/marsz-razem-dla-niepodleglej/aktualnosci/art,2,w-swieto-niepodleglosci-przypnijmy-barwy-narodowe.html>

  

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )