Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 


Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom
z grupy III za wspaniałą współpracę w minionym roku szkolnym.

Dziękuję za pomoc podczas organizacji imprez i uroczystości,

jakie odbyły się w przedszkolu i poza nim.

Dziękuję za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjść i wycieczek.

Dziękuję za wsparcie podczas realizacji podejmowanych przeze mnie przedsięwzięć.

Dziękuję za podarowanie puzzli dla dzieci z naszej grupy.

Dziękuję za uśmiech i dobre słowo...

 

Życzę wszystkim Dzieciom z grupy III oraz ich Rodzicom

udanego wypoczynku wakacyjnego.

 

 

                                                                   wychowawczyni - Katarzyna Lewandowska

 


 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Babcie i Dziadków

na uroczystość z okazji

Dnia Babci i Dziadka

która odbędzie się dnia

 

21. 01.2016r. o godz. 9.45

w sali grupy III

 

                                                                     Dzieci i Panie z grupy III

 

 

 

Do grupy III uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie. Większość  z nich jest już dobrze zaadaptowana do warunków przedszkolnych, ponieważ przebywa tu już drugi rok. Przybyło do naszej grupy dziewięcioro nowych przedszkolaków, które przy troskliwej opiece i wsparciu pozostałych dzieci, bardzo dobrze poradziły sobie podczas pierwszych dni w przedszkolu.

 

Jesteśmy zgraną grupą przedszkolaków, znamy już zasady panujące w naszej grupie i coraz lepiej wdrażamy się do ich przestrzegania. Szanujemy się wzajemnie, bardzo lubimy wspólnie bawić się, uczyć, śpiewać piosenki, tańczyć. Służymy sobie wzajemnie pomocą podczas wykonywania różnych czynności, staramy się zawsze żyć ze sobą w zgodzie, dostrzegając wzajemnie swoje potrzeby.

 

                                                              Wychowawczyni - Katarzyna Lewandowska

 

Zachęcamy do zapoznawania się z tematyką, którą omawiamy podczas zajęć dydaktycznych oraz zapraszamy do oglądania naszych fotografii w zakładce Fotogaleria 2015/16.

 

 

 

 

Wrzesień


Tematyka kompleksowa:

 

1. Witamy przedszkole    ( 1-4.09 )
2. Wspominamy wakacje   ( 7-11.09 )
3. Wesołe przedszkole    ( 14-18.09 )
4. Idzie do nas Pani Jesień  ( 21-25.09 )
5. Bezpieczna droga do przedszkola   ( 28.09-2.10 )

 

 

 

 

                                                                                                              

 

PODZIĘKOWANIA

 

Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy pamiętali o przyniesieniu wakacyjnych pamiątek. Użyczone przedmioty i okazy przyrodnicze uatrakcyjniły zajęcia dydaktyczne oraz wzbogaciły nasz kącik tematyczny.

 

 

Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy podarowali do naszej grupy jesienne skarby. Część z nich wykorzystana została podczas zajęć dydaktycznych, pozostałe umieściliśmy w naszym kąciku przyrodniczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

Tematyka kompleksowa:

                                                                                       

1.Jesień w lesie   (05-09.10)

2.Przedszkole dawniej i dziś  (12- 16.10)

3.Park w jesiennej krasie  (19-23.10)

4. Pamiętamy o naszym Patronie- Adamie Żeromskim   (26- 30.10)

 

     Zadania:

  1. Wdrążanie do przestrzegania podczas spacerów, wycieczek do parku

          i lasu zasad pieszego ruchu drogowego

  1. Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie
  2. Zapoznanie z wyglądem dawnego przedszkola- Ochronki.
  3. Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych i działań człowieka. Ćwiczenia w poprawnym nazywaniu drzew po wyglądzie liści , owocach. Zapoznanie z wyglądem, sposobem życia wybranych zwierząt żyjących w lesie i w parku.
  4. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do utworzenia „kącika przyrody”, poprawnego segregowania liści ze względy na kolor, wielkość i kształt, przeliczania w zakresie dostępnym dziecku
  5. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do przypomnienia wiadomości na temat rodziny Żeromskich, i ich związków z Przedszkolem w Nałęczowie. Odwiedzenie grobów : Oktawii Żeromskiej, E. Szelburg- Zarembiny, Mauzoleum Adama Żeromskiego
  6. Wprowadzenie napisów do globalnego czytania ; park, las, dzielenie wyrazów o prostej budowie fonetycznej na sylaby

    10. Nauka piosenek: „ Jedno jest przedszkole w Nałęczowie, „Na polanie

          w lesie”, „Kasztankowa gra”. Poznanie instrumentów perkusyjnych po

          wyglądzie i ich   brzmieniu.

    11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

          pędzlem, zachęcanie do rysowania , malowania.

    13.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

         na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Mamie Natalki za wydrukowanie plansz do kącika czytelniczego oraz za pomoc w ubieraniu dzieci podczas wycieczki do Muzeum Stefana Żeromskiego.

 

Dziękuję Mamie Oli S. za pomoc  podczas wycieczki do Muzeum Stefana Żeromskiego.

 

Dziękuję wszystkim Rodzicom za podarowanie serwetek gastronomicznych dla dzieci.

 

Dziękuję Rodzicom Filipa K. za pomoc podczas wycieczki na cmentarz.

 

Dziękuję Mamie Oli B.za podarowanie stroika na grób.

 

Dziękuję wszystkim Rodzicom za przyniesienie zniczy.

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

Tematyka kompleksowa:

 

1. Jesienna szaruga  (02 - 06.11)

2. Polska - nasza Ojczyzna (09 - 14.11)

3. Przygotowania zwierząt do zimy (16 - 20.11)

4. Nasze jesienne zabawy (23 - 27.11)

 

 

W TYM MIESIĄCU W RAMACH ZAJĘĆ POZNAJEMY SŁAWNYCH PISARZY, BĘDZIEMY OMAWIALI TWÓRCZOŚĆ JANA BRZECHWY. Chętne dzieci mogą przynosić do kącika czytelniczego książki z utworami literackimi tego autora, które pozostaną w sali do końca miesiąca.

 

 

  

 

PODZIĘKOWANIA

 

 

Dziękuję Mamie Natalki za zorganizowanie poczęstunku dla dzieci oraz pomoc

w opiece nad nimi

podczas oczekiwania na spektakl Wielki wyścig.

 

 
Dziękuję Mamie Wiktorii za podarowanie słodkiego poczęstunku dla dzieci z okazji

Dnia Pluszowego Misia.

 

Dziękuję Mamie Filipa B. za poświęcony nam czas w Dniu Pluszowego Misia, organizację wspólnych zabaw z udziałem wolontariuszek ze Szkolnego Klubu Wolontariatu z Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie, a także za podarunki dla dzieci w postaci pluszaków.

 

Dziękuję Mamie Natalki za wspólne chwile spędzone w bibliotece podczas Spotkania z książką, za zaprezentowanie dzieciom ciekawej literatury oraz współpracę podczas podejmowanych działań służących rozwijaniu zainteresowań czytelniczych u dzieci.

 

 

 

 

 

Grudzień

 

Tematyka kompleksowa:

 

1. W oczekiwaniu na Św. Mikołaja  (30.11 - 04.12)

2. Pamiętamy o zwierzętach  (07 - 11.12)

3. Coraz bliżej święta...  (14 - 18.12)

4. Świąteczne zwyczaje (21 - 24.12)

5. Sylwestrowe bale (28 - 31.12)

 

 

W TYM MIESIĄCU W RAMACH ZAJĘĆ POZNAJEMY SŁAWNYCH PISARZY, BĘDZIEMY OMAWIALI TWÓRCZOŚĆ H. CH. ANDERSENA. Chętne dzieci mogą przynosić do kącika czytelniczego książki z baśniami tego autora, które pozostaną w sali do końca miesiąca.

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

Dziękuję Tacie Maćka za podarowanie do kącika przyrodniczego trzykrotki  - rośliny służącej nam

w okresie zimowym jako pożywienie dla patyczaków. 

 

Dziękuję Wszystkim Rodzicom za przyniesione ozdoby choinkowe.

 

Dziękuję Mamie Oli B. za przyniesienie lampek do świątecznej dekoracji sali.

 

Dziękuję Wszystkim Rodzicom, którzy użyczyli nam książek do kącika czytelniczego z utworami literackimi Jana Brzechwy, którego twórczość omawialiśmy w miesiącu listopadzie. 

 

 Dziękuję Wszystkim Rodzicom, którzy przynieśli słodycze w ramach akcji POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.

 

Dziękuję Wszystkim Rodzicom za współpracę podczas organizacji spotkania wigilijnego, za przygotowanie na ten dzień odpowiednich strojów dla dzieci.

 

Dziękuję Mamie Ali R. za przyniesienie rogalików na spotkanie wigilijne.

 

 

 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

RODZICÓW

NA

SPOTKANIE WIGILIJNE

"ŚWIĘTA W LESIE"

które odbędzie się dnia

18 grudnia o godz. 10:30

w sali grupy III

 

                                                                      Przedszkolaki z grupy III wraz z wychowawczynią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W oczekiwaniu na zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Żegnamy minione miesiące

I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Pragniemy przeżyć

Niepowtarzalne świąteczne chwile

W pokoju i wzajemnej bliskości...

 

Dziękując Państwu serdecznie

za dotychczasową współpracę,

pragnę złożyć życzenia

 

Ciepłych i Rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów

w nadchodzącym Nowym 2016 Roku

 

                                     wychowawczyni

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )