Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

GRUPA III

O NAS

 

DRODZY RODZICE

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość

 

z okazji Dnia Rodziny,

 

która odbędzie się dnia

 

2 czerwca o godzinie 11.00

 

w sali grupy III.

 

 

 

Dzieci z grupy III wraz z wychowawczynią

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE

 

Dnia 8 czerwca planowana jest wycieczka do Lublina.

W ramach realizacji tematyki „Dawniej a dziś”,

dzieci będą miały okazję zwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej w towarzystwie przewodnika.

Planowany jest także spacer w Ogrodzie Botanicznym.

Na cel tej wycieczki przeznaczona będzie nagroda pieniężna w wysokości 250 zł.

zdobyta przez dzieci z grupy III w NOK -u podczas występu jasełkowego.

Całkowity koszt wyjazdu dla jednego dziecka wynosił będzie 20 zł.( 14,50 zł. – przejazd autokarem, 2,50 zł. opłata za przewodnika, 3zł. wstęp do Ogrodu Botanicznego).

Od tej kwoty odliczyć należy 10zł. należnej każdemu dziecku części nagrody.

Koszt wyjazdu po odliczeniu kwoty nagrody wynosi 10 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych.
Dużo zdrowia, radości,
pogody ducha,
smacznej święconki
i mokrego poniedziałku,

życząDZIECI ORAZ PANIE Z GR. III

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY - GRUPA III (DZIECI 4-5 – LETNIE)

 

TEMATYKA:

 

 1. ZABAWY I SPORTY ZIMOWE – 30.01 – 03.02.2017

 2. ŻYCIE NA BIEGUNACH – 06.02- 10.02.2017

 3. MOJA RODZINA– 13.02 – 17.02.2017

 4. MALI ARTYŚCI – 20.02 – 24.02.2017

 

 

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych

dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno -

ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 

 

 

Zadania:

1. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat sportów zimowych.

 

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia Eskimosów, położenia kraju na mapie świata (okolice Bieguna Północnego). Poznanie zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna Południowego). Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór, odżywianie się) oraz specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.

 

3.Poszerzanie wiedzy dzieci na temat twórczości plastycznej i ich umiejętności w tym zakresie. Przybliżanie dzieciom dzieł malarskich poprzez oglądnie ich w albumach, na wystawach. Wyrabianie umiejętności odbioru sztuki. Nabywanie umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju dzieł malarskich: pejzaże, portrety, martwa natura, abstrakcja.

 

4. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie

uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych .Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej – podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie . Prowadzenie zabaw słownych – zagadki, podobieństwa, przeciwieństwa, skojarzenia, określenia przymiotnikowe.

 

5. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami dodawania i odejmowania – liczenie na konkretach. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

 

6. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie wzorów literopodobnych – elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów– wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

 

7. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Dziadków. Uświadomienie roli jaką pełnią babcia i dziadek w życiu rodziny. Przypomnienie pojęć „rodzina” i „drzewo genealogiczne”. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

 

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory

muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

 

9.Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno – ruchowe. Nauka nowych piosenek: ,„Biały walczyk”, „Zima”„ Nutki” .

 

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

i zabawy ruchowe.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ - GRUPA III (DZIECI 4-5 – LETNIE)

 

TEMATYKA:

 

 1. WITAMY NOWY ROK – 04.01 - 08.01.2017

 2. ZIMA WOKÓŁ NAS – 09.01- 13.01.2017

 3. FERIE ZIMOWE – 16.01-27.01.2017 (ZAJĘCIA W GRUPACH ŁĄCZONYCH)

  ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych

dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno -

ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania ).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Zadania:

1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat tradycji witania Nowego Roku w naszych rodzinach, w kraju i na świecie. Rozumienie pojęć „Stary Rok”, „Nowy Rok”. Przypomnienie i utrwalenie nazw pór roku i nazw miesięcy oraz kolejności ich występowania. Kształtowanie pojęcia „rok”, „miesiąc”. Dostrzeganie cech charakterystycznych aktualnej pory roku.

2. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tego okresu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków ptaków i zwierząt leśnych.

 

3. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie

uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych .Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej – podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie . Prowadzenie zabaw słownych – zagadki, podobieństwa, przeciwieństwa, skojarzenia, określenia przymiotnikowe.

4. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami dodawania i odejmowania – liczenie na konkretach. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

5. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie wzorów literopodobnych – elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów– wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

6. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory

muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno – ruchowe. Nauka nowych piosenek: „Noworoczna piosenka ,

„Zimowa wyliczanka”, „Rodzina”„ Dla babci i dziadka” .

8. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

i zabawy ruchowe.

 

 

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TEMATYKA:

1. W ŚWIECIE TECHNIKI – 28.11 - 02.12.2016

2. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM – 05.12 – 09.12.2016

3. ZWIERZĘTA DOMOWE12.12 – 16.12.2016

4. ŚWIĄTECZNE NIESPODZIANKI– 19.12 – 23.12.2016

5. ŚWIĘTA W MOIM DOMU – 27.12 – 30.12.2016

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych

dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania ).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA:

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych, uświadomienie zmian zachodzących w rozwoju techniki na przestrzeni wieków. Zapoznanie dzieci ze sposobami ogrzewania mieszkań dawniej i dziś. Podkreślenie znaczenia bogactw naturalnych i ich wykorzystania w życiu człowieka. Wzbogacanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych stosowanych w gospodarstwie domowym.

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie z Mikołajem w przedszkolu.

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie, wizyty u weterynarza, wychodzenie na spacer, przygotowanie odpowiedniego miejsca na wypoczynek i sen.

4. Przybliżenie dzieciom pojęcia „dom”; rozumienie pojęć „dom rodzinny”, „dom mieszkalny” . Uświadomienie zmian w budownictwie na przestrzeni lat .

Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta.

6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie

uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych .Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczeni analizy i syntezy słuchowej – podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie . Prowadzenie zabaw słownych – zagadki, rymy, skojarzenia

7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

8 . Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania wielkości i liczebności zbiorów. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

10.Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno – ruchowe. Nauka nowych piosenek „Mikołaj”, „Polka komputerowa”, kolędy „Pastuszek bosy”. Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMATYKA:

 

 1. PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI – 31.10 - 04.11.2016

 2. POLSKA – NASZA OJCZYZNA – 07.11 – 11.11.2016

 3. ZIMNO, ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ... – 14.11 – 18.11.2016

 4. MISIE, MISIULKI, MISIACZKI – 21.11 – 25.11.2016

 5. ULUBIONE ZABAWY – 28.11 – 30.11.2016

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych

dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno -

ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania ).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 ZADANIA:

 1. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyroda, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych w okresie późnej jesieni. Utrwalenie nazw pór roku , określanie charakterystycznych cech każdej z nich. Poszerzanie wiedzy na temat sposobów przygotowania się ludzi do zimy: przygotowanie ciepłych okryć, gromadzenie zapasów, ogrzewanie mieszkań.

 2. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, utrwalenie znajomości symboli narodowych i ich znaczenia dla kraju (godło, flaga, hymn). Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 3. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat ulubionych zabaw w domu i w przedszkolu, wdrażanie do zgodnych zabaw z kolegami. Tworzenie dobrego klimatu w grupie.

 4. Wzbogacanie wiedzy na temat sposobów przygotowania się zwierząt do zimy – zwyczaje niedźwiedzia. Zapoznanie dzieci z bajkowymi postaciami misiów . Zorganizowanie zabaw dla dzieci z okazji Dnia Pluszowego Misia.

 5. Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i obrzędami ludowymi dotyczącymi organizacji wieczorów „Andrzejkowych”.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie, Wyróżnienie głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej.

 7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 8. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym . Klasyfikowanie i porównywanie liczebności zbiorów. Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku. Różnicowanie stron ciała: lewa, prawa oraz kierunków na płaszczyźnie.

 9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

 10. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno – ruchowych. Nauka piosenek: „Listopadowa piosenka”, „Podajmy sobie ręce”, „Warszawska Syrenka”

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TEMATYKA:

 

 1. ZWIERZĘTA LEŚNE JESIENIĄ – 03.10 - 07.10.2016

 2. DBAMY O NASZE ZDROWIE – 10.10 – 14.10.2016

 3. NAŁĘCZÓW JESIENIĄ... – 17.10 – 21.10.2016

 4. ADAM ŻEROMSKI – PATRON PRZEDSZKOLA

- 24.10 – 28.10.2016

 

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych

dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno -

ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

matematyczną.

14.Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania ).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA:

 

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, uwrażliwianie na piękno przyrody. Bliższe poznanie środowiska

przyrodniczego - las. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia

zwierząt leśnych – przygotowanie do zimy. Zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 1. Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie. Podkreślenie znaczenia roli zmysłów w życiu człowieka . Nabywanie właściwego stosunku do ludzi z zaburzeniami niektórych zmysłów np. niewidomi, głuchoniemi.

 2. Wzbogacania wiedzy dzieci na temat „Ciekawych miejsc w naszym mieście”. Zorganizowanie wycieczki do Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie – poznanie pracowni artystycznych. Zapoznanie dzieci z praca piekarza i etapami powstawania pieczywa – wyjście do Piekarni Zubrzyckich w Nałęczowie.

 3. Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Stefana Żeromskiego, Grób Patrona Przedszkola- Adama Żeromskiego i na Cmentarz Parafialny . Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat postaci Patrona przedszkola – Adama Żeromskiego.

 4. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie, Wyróżnienie głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej.

 5. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 6. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym . Klasyfikowanie i porównywanie liczebności zbiorów. Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku. Różnicowanie stron ciała: lewa, prawa.

 7. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

 8. muzyki klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno – ruchowych. Nauka piosenek: „Jeż, jak piłka”, „Podaj rękę koleżance”, „Nasze uszy słyszą świat”, „Sąsiadeczko wiewióreczko”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATYKA:

 

1. Przedszkole – drugi dom........................01.09. – 09.09.

2. Wspomnienia z wakacji.........................12.09. - 16.09.

3. Idzie do nas Pani Jesień..........................19.09. - 23.09.

4. Zasady ruchu drogowego........................26.09. - 30.09.

 

 Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych

dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno -

ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania ).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 Zadania:

1.Tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci

nowoprzybyłych do przedszkola. Integracja zespołu. Zapoznanie dzieci

z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu, nową salą, jej wyposażeniem,

kącikami zabaw i ich przeznaczeniem.

2. Rozbudzanie zainteresowań pięknem ziemi ojczystej. Wzbogacanie wiedzy

na temat różnych regionów kraju, jako miejsc letniego wypoczynku.

Utworzenie kącika wakacyjnych pamiątek.

3. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego i wybranych znaków

drogowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów

i wycieczek.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni,

uwrażliwianie na piękno przyrody Rozróżnianie i nazywanie owoców

i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania

owoców i warzyw. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - park.

5. Rozbudzanie zainteresowania nauką czytania poprzez wprowadzanie napisów

(imion dzieci, nazw zabawek, podpisów do obrazków itp.). Rozpoznawanie

swojego imienia w sali, szatni i łazience.

6. Zachęcanie dzieci do samodzielności, umacnianie wiary w ich własne

możliwości podczas zajęć, dbania o higienę i porządek, ubierania się

i rozbierania, pełnienia dyżurów.

7. Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej

i dwóch cech jakościowych, określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni.

8. Kształtowanie umiejętności językowych. Zachęcanie dzieci do swobodnego

wypowiadania się na określony temat. Bogacenie słownictwa.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez bezpośredni kontakt

ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.

10. Prowadzenie zabaw ruchowych i muzyczno - ruchowych. Nauka piosenek:

„Do przedszkola”, „Indiańskim krokiem” , „Jarzynowy wóz”, „Jesień”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )