Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 GRUPA III

NASZA GRUPA

Do naszej grupy uczęszczają dzieci pięcioletnie; osiemnaście dziewczynek i siedmiu chłopców. Wszystkie dzieci chodziły w ubiegłych latach do przedszkola, we wrześniu dołączyła do grupy jedna dziewczynka, którą większość dzieci już wcześniej znała, a wszyscy miło ją przywitali. Tak więc pięciolatki rozpoczęły rok szkolny prawie w takim samym składzie, co prawda w innej sali, ale tę zmianę traktują jak awans. Są przecież starsi od trzy- i czterolatków, które zajęły ich poprzednie miejsce.

W tym roku dzieci mają już po dwa zajęcia, trochę dłuższe i trudniejsze, ale to będzie ich przedostatni rok w przedszkolu, więc stopniowo przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci lubią zabawy muzyczno-rytmiczne, bardzo ładnie śpiewają. Są pomysłowe podczas twórczych zabaw plastycznych, słownych, ruchowo-muzycznych. Lubią także zabawy matematyczne, zabawy z językiem angielskim, a na ćwiczenia gimnastyczne nie mogą się doczekać. Chętnie wykonują swoje stałe obowiązki jako dyżurni, interesują się nauką czytania i pisania.

Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności będzie sprawiało dzieciom radość, a dni spędzone w przedszkolu przyniosą im wiele nowych wrażeń.

wychowawczynie: Ewa Piech i Anna Wziątek

 

CZERWIEC

 

Podobny obraz

Drodzy Rodzice!

Minął kolejny rok w przedszkolu... Z radością mogłyśmy obserwować, jak Państwa dzieci,

a nasze przedszkolaki stają się coraz bardziej samodzielne

i cieszą się ze zdobywanej wiedzy.

Dziękujemy, że uczestniczyliście Państwo w różnych wydarzeniach

organizowanych przez przedszkole

i sami podsuwaliście ciekawe pomysły na spotkania i zabawy z dziećmi.

Dziękujemy za życzliwość, uśmiech i życzymy Państwu i dzieciom

takiej życzliwości od ludzi spotkanych podczas wyjazdów wakacyjnych,

wypoczynku i radości z bycia Razem!

wychowawczynie

 

 

Zapraszamy Rodziców

na Dzień Rodziny dn. 08.06.18 r.

na godz. 9.45 do sali grupy V,

gdzie dzieci złożą Rodzicom życzenia

i na wspólne zabawy w ogrodzie prowadzone

przez animatorów firmy edukacyjnej Iskra

(godz. 10.00 – ok.11.30)

dzieci i wychowawczynie

 

TEMATYKA:
I. Najważniejsza jest Rodzina. …………….. 04 – 08.06.18                                                           
II. W Liceum Plastycznym. Twórcze zabawy.11 – 15.06.18  
III.  W ZOO. Podróże małe i duże……………18 – 22.06.18
IV. Bezpieczne wakacje………………………25 – 29.06.18

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

ZADANIA:
1. Uświadamianie dzieciom, że w rodzinie każdy jest ważny. Przygotowanie upominków dla rodziców, zachęcanie do wspólnych zabaw w plenerze podczas Dnia Rodziny.
2. Poszerzanie wiadomości przyrodniczych na temat zwierząt egzotycznych. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad obowiązujących podczas zwiedzania Zoo.
3. Zorganizowanie wycieczki do Liceum Plastycznego. Zwiedzanie szkoły, spotkanie z uczniami i nauczycielami w pracowni zabawek.
4. Rozwijanie zainteresowań turystycznych. Poszerzanie wiadomości o różnych regionach naszego kraju, zachęcanie do ich poznawania. Przypomnienie wiadomości o Unii Europejskiej.
5. Pożegnanie przedszkolaków odchodzących do szkoły. Uświadamianie dzieciom, że teraz one zajmą miejsce absolwentów przedszkola, wzmacnianie wiary we własne możliwości dzieci, wskazywanie im, jak dużo nauczyły się w przedszkolu.
6. Zorganizowanie spotkania przy ognisku na zakończenie roku szkolnego.
7. Przypomnienie o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów.
8. Utrwalenie wiadomości matematycznych, stosowanie ich w zabawie, wskazywanie codziennych sytuacji, w których je wykorzystujemy.
9. Rozwijanie słuchu fonematycznego, zabawy słownikowo – językowe.
10. Ćwiczenie sprawności manualnej, zachęcanie do dłuższej koncentracji
i dokładności podczas wykonywania zadań.
11. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i przebywania na świeżym powietrzu.
12. Rozwijanie twórczej ekspresji dzieci. Zachęcanie do rozrywek umysłowych.
13. Rozwijanie umiejętności współpracy i przestrzegania zasad obowiązujących
w przedszkolu.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 • Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie upominków dla dzieci i udział we wspólnej zabawie podczas Dnia Rodziny
 • Rodzicom Blanki, Lenki J. i Kapra za umożliwienie swoim dzieciom reprezentowania przedszkola podczas Festiwalu Piosenki Przedszkolaka w Puławach
 • Babci Kacpra za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Liceum Plastycznego
 • Dziadkowi Igi za przekazanie owoców dla dzieci

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • Dzień Dziecka
 • Udział Blanki, Lenki J. i Kacpra w Festiwalu Piosenki  Przedszkolaka w Puławach
 • Spotkanie edukacyjne "Woda dla Afryki"
 • Spotkanie edukacyjne "Oceanarium"
 • Dzień Rodziny
 • Wycieczka do Liceum Plastycznego
 • Pożegnanie najstarszych przedszkolaków
 • Urodziny Ani B.
 • Powitanie lata przy ognisku w ogrodzie przedszkolnym
 • Urodziny Kacpra
 • Pożegnanie Lenki J.
 • Urodziny Ani N.

 

MAJ

TEMATYKA:

 1.  Kiedyś pracować będziemy, więc zawody poznajemy.........30.04 – 04.05                                                           
 2.  Na majowej łące przypatrz się biedronce............................07 – 11.05 
 3.  Nałęczów – moja mała ojczyzna………………………….14 – 18.0
 4.  Lubimy czytać książki..........................................................21- 25.0
 5.  Między nami dzieciakami.....................................................28.05 – 01.06  

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZADANIA:

 

 • Przybliżenie wiadomości na temat różnych zawodów, Uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat różnych środowisk przyrodniczych. Obserwowanie roślin i zwierząt mieszkających na łące. Dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków . Zorganizowanie wycieczki plenerowej na łąkę.
 • Utrwalenie wiadomości na temat Polski. Zorganizowanie wycieczki do Liceum Plastycznego i Ochronki. Udział w Przeglądzie „Jestem Polką i Polakiem”.
 • Zainteresowanie dzieci światem książki i bajkami. Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako żródła wiadomości i przeżyć. Wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książką. Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie. Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach czytelniczych .
 • Przypomnienie dzieciom, że mają swoje prawa i obowiązki. Podkreślenie wartości koleżeństwa, przyjażni. Uczenie tolerancji wobec osób różniących się od nas np. kolorem skóry, sposobem ubrania.
 • Poszerzanie zakresu liczenia z elementami dodawania i odejmowania, stosowanie nazw liczebników porządkowych. Stosowanie cyfr 0 – 10 oraz znaków : +,- ,= ,< , >. Doskonalenie orientacji w przestrzeni, określanie lewej i prawej strony ciała.
 • Ćwiczenia umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, próby wyróżniania pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. Próby rozpoznawania drukowanych liter: R,r, H,h w napisach w sali i za pomocą dotyku .
 • Ćwiczenie sprawności manualnej. Stwarzanie okazji do rysowania, lepienia, manipulowania przedmiotami, rysowania na kaszy (wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu), konstruowania itp. Próba rysowania wzorów graficznych bez liniatury i w dużej liniaturze; po śladzie i samodzielnie, jeśli dziecko podejmie taką próbę. Ćwiczenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego.  Ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji i dokładności podczas wykonywania zadań.
 • Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas czynności organizacyjnych i samoobsługowych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej poprzez wprowadzanie nowych technik i zachęcanie do realizacji własnych pomysłów.
 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych (zagadki, układanki, proste gry logiczne). Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy. 

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 • Mamom: Lenki S., Ani N., Kacpra, Marysi, Kingi, Julki, Wiktorii, Majki
 • Tacie Amelki
 • Babci Kacpra
 • Rodzicom, Babci i Dziadkowi Adasia
 • za pomoc w organizacji Przeglądu "Jestem Polką i Polakiem"
 • Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie poczęstunku dla dzieci i gości biorących udział w tej imprezie
 • Babci Kacpra za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Muzeum B. Prusa
 • Mamie Ani B. i Mamie Wiktorii za udział w spotkaniach czytelniczych z dziećmi

       

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Wycieczka na łąkę
 • Udział w Gminnym Przeglądzie "Jestem Polką i Polakiem"
 • Wycieczka do Biblioteki Miejskiej
 • Wycieczka do Muzeum Bolesława Prusa w dawnej siedzibie Ochronki
 • Spotkania czytelnicze z rodzicami
 • Spotkanie edukacyjne o ochronie środowiska i znaczeniu wody "Niespodzianki od Nałęczowianki"

 

KWIECIEŃ

INFORMACJA

 

Z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka

 planujemy gry, zabawy i konkursy dla Dzieci i Rodziców w ogrodzie przedszkolnym.

 Będą one prowadzone przez animatorów z firmy edukacyjnej Iskra,

 dnia 8 czerwca 2018 r. (godz. 10.00 - 13.00).

 Prosimy Rodziców o zaplanowanie sobie dnia wolnego w w/w terminie

 i już dziś zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie.

 

wychowawczynie

 

TEMATYKA:

 1. Muzyka wokół nas……………………03 – 06.04.18

 2. Co to jest historia?…….……………...09 – 13.04.18

 3. Ochrona środowiska………………….16 – 20.04.18

 4. Wiosenne prace w polu i w ogrodzie...23 - 27.04.18

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZADANIA:

 • Ukazywanie dzieciom roli muzyki w życiu każdego z nas. Kształtowanie pojęć; gama, muzykoterapia, muzyka poważna. Inspirowanie ekspresji twórczej dzieci (słownej, ruchowej, plastycznej) przez prezentowanie im różnorodnych utworów muzycznych.

 • Przybliżanie dzieciom w przystępny sposób historii powstania państwa polskiego. Rozwijanie zainteresowań dzieci, kształtowanie tożsamości narodowej.

 • Udział dzieci w obchodach Światowego Dnia Ziemi. Promowanie ochrony środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

 • Uświadamianie dzieciom, że książki są źródłem wiedzy. Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach czytelniczych.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie. Poszerzanie wiadomości przyrodniczych, podziwianie piękna krajobrazu podczas spacerów i wycieczek. Obserwowanie pierwszych wiosennych prac w polu i w ogródkach. Sadzenie roślin w ogrodzie przedszkolnym.

 • Ćwiczenie umiejętności stosowania nazw dni tygodnia i pór roku oraz nazwy aktualnego miesiąca.

 • Poszerzanie zakresu liczenia z elementami dodawania i odejmowania, stosowanie nazw liczebników porządkowych. Stosowanie cyfr 0 – 10 oraz znaków: +, -, =, <, >. Używanie i stopniowanie określeń dotyczących ciężaru przedmiotu; ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam. Rozumienie, że ciężar przedmiotu nie zależy od jego wielkości.
 • Ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, próba wyróżniania pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. Próba rozpoznawania drukowanych liter: W w, F f, Ł ł w napisach w sali oraz za pomocą dotyku (literki z plasteliny, nasion itp.).

 • Ćwiczenie sprawności manualnej; rysowanie wzorów graficznych po śladzie i próby samodzielnego odwzorowywania ich, wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu - rysowanie wzorów palcem na kaszy wg instrukcji, tworzenie wzorów za pomocą wstążki, sznurówki.

 • Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych z elementami terapii sensoryczno – motorycznej, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu w miarę warunków pogodowych.

 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • Dzień Ziemi
MARZEC

 

 

Życzymy Dzieciom i Rodzicom

zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, pogodnego nastroju

oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań

 

 wychowawczynie