Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Klub Malucha
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 GRUPA III

NASZA GRUPA

Do naszej grupy uczęszczają dzieci pięcioletnie; osiemnaście dziewczynek i siedmiu chłopców. Wszystkie dzieci chodziły w ubiegłych latach do przedszkola, we wrześniu dołączyła do grupy jedna dziewczynka, którą większość dzieci już wcześniej znała, a wszyscy miło ją przywitali. Tak więc pięciolatki rozpoczęły rok szkolny prawie w takim samym składzie, co prawda w innej sali, ale tę zmianę traktują jak awans. Są przecież starsi od trzy- i czterolatków, które zajęły ich poprzednie miejsce.

W tym roku dzieci mają już po dwa zajęcia, trochę dłuższe i trudniejsze, ale to będzie ich przedostatni rok w przedszkolu, więc stopniowo przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci lubią zabawy muzyczno-rytmiczne, bardzo ładnie śpiewają. Są pomysłowe podczas twórczych zabaw plastycznych, słownych, ruchowo-muzycznych. Lubią także zabawy matematyczne, zabawy z językiem angielskim, a na ćwiczenia gimnastyczne nie mogą się doczekać. Chętnie wykonują swoje stałe obowiązki jako dyżurni, interesują się nauką czytania i pisania.

Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności będzie sprawiało dzieciom radość, a dni spędzone w przedszkolu przyniosą im wiele nowych wrażeń.

wychowawczynie: Ewa Piech i Anna Wziątek

 

MAJ
KWIECIEŃ

INFORMACJA

 

Z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka

 

planujemy gry, zabawy i konkursy dla Dzieci i Rodziców w ogrodzie przedszkolnym.

 

Będą one prowadzone przez animatorów z firmy edukacyjnej Iskra,

 

dnia 8 czerwca 2018 r. (godz. 10.00 - 13.00).

 

Prosimy Rodziców o zaplanowanie sobie dnia wolnego w w/w terminie

 

i już dziś zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie.

 

wychowawczynie

 

 

TEMATYKA:

 1. Muzyka wokół nas……………………03 – 06.04.18

 2. Co to jest historia?…….……………...09 – 13.04.18

 3. Ochrona środowiska………………….16 – 20.04.18

 4. Wiosenne prace w polu i w ogrodzie...23 - 27.04.18

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZADANIA:

 • Ukazywanie dzieciom roli muzyki w życiu każdego z nas. Kształtowanie pojęć; gama, muzykoterapia, muzyka poważna. Inspirowanie ekspresji twórczej dzieci (słownej, ruchowej, plastycznej) przez prezentowanie im różnorodnych utworów muzycznych.

 • Przybliżanie dzieciom w przystępny sposób historii powstania państwa polskiego. Rozwijanie zainteresowań dzieci, kształtowanie tożsamości narodowej.

 • Udział dzieci w obchodach Światowego Dnia Ziemi. Promowanie ochrony środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

 • Uświadamianie dzieciom, że książki są źródłem wiedzy. Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach czytelniczych.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie. Poszerzanie wiadomości przyrodniczych, podziwianie piękna krajobrazu podczas spacerów i wycieczek. Obserwowanie pierwszych wiosennych prac w polu i w ogródkach. Sadzenie roślin w ogrodzie przedszkolnym.

 • Ćwiczenie umiejętności stosowania nazw dni tygodnia i pór roku oraz nazwy aktualnego miesiąca.

 • Poszerzanie zakresu liczenia z elementami dodawania i odejmowania, stosowanie nazw liczebników porządkowych. Stosowanie cyfr 0 – 10 oraz znaków: +, -, =, <, >. Używanie i stopniowanie określeń dotyczących ciężaru przedmiotu; ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam. Rozumienie, że ciężar przedmiotu nie zależy od jego wielkości.
 • Ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, próba wyróżniania pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. Próba rozpoznawania drukowanych liter: W w, F f, Ł ł w napisach w sali oraz za pomocą dotyku (literki z plasteliny, nasion itp.).

 • Ćwiczenie sprawności manualnej; rysowanie wzorów graficznych po śladzie i próby samodzielnego odwzorowywania ich, wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu - rysowanie wzorów palcem na kaszy wg instrukcji, tworzenie wzorów za pomocą wstążki, sznurówki.

 • Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych z elementami terapii sensoryczno – motorycznej, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu w miarę warunków pogodowych.

 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.

 

MARZEC

 

Życzymy Dzieciom i Rodzicom

 

zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, pogodnego nastroju

 

oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań

 

 

 wychowawczynie