Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

1

O NASZEJ GRUPIE

 

 

Grupę stanowi 13 dzieci 4-letnich, 8 dzieci 5-letnich, 2 dzieci 3-letnich;  wśród nich jest 15 dziewczynek i 8 chłopców. 12 dzieci uczęszcza do naszego przedszkola kolejny rok. Z radością powitaliśmy w naszym gronie 11 nowoprzybyłych koleżanek i kolegów. Podczas zabaw i zajęć uczymy się nowych umiejętności i samodzielności oraz przestrzegania wspólnie ustalonych zasad, aktywnie odkrywamy otaczający świat. Razem bawimy się wspaniale,  tworzymy w grupie ciepłą, radosną i  przyjazną atmosferę.

 

W bieżącym roku szkolnym zabawa i nauka będzie się odbywała w oparciu o następującą tematykę:

 

Czerwiec

 1. Dzieci z różnych stron świata
 2. Zbliża się lato 
 3. Wkrótce wakacje 
 4. Wakacyjne podróże 

 

Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

Zadania:

 1. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.
 2. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
  i akceptacji.
 3. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem pory roku – lato: rozkwit przyrody – bogactwo roślin, zmiany w pogodzie oraz
  w wyglądzie i zachowaniu zwierząt np. pojawienie się potomstwa i opieka nad nim.
 4. Uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem.
 5. Słuchanie utworów literackich, gdzie występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne, podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów, wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem.
 6. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 7. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 8. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 9. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 11. Ćwiczenia sprawności dłoni.

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 1. Po drugiej stronie tęczy 
 2. Na wiosennej łące 
 3. Mama i tata 
 4. Mały człowiek, ważna sprawa 

Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 2. Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 3. Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.
 4. Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie
  do prezentowania swoich prac.
 5. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 6. Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 7. Przybliżenie roli matki i ojca w życiu każdego człowieka, ukazanie sposobów wyrażania miłości i szacunku dla najbliższych.
 8. Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
 9. Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 10. Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 11. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 12. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 13. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 14. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 15. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 16. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 17. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 18. Budzenie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.

 

 

Kwiecień

 1. Dbamy o zdrowie 
 2. Mali strażnicy przyrody 
 3. Wkrótce Wielkanoc 
 4. Nowinki z wiejskiego podwórka 
 5. Jesteśmy Polakami 

 

 

 

Realizacja podstawy programowej:

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

Zadania:

 

 1. Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia. Zapoznanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.
 2. Kształtowanie właściwej postawy związanej z wizytami w gabinecie lekarskim.
 3. Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania
  o sprawność fizyczną i własne zdrowie.
 4. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska. Poznanie roli lasów, znaczenia wody, czystego powietrza w życiu człowieka.
 5. Zapoznanie z polskimi tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
  oraz symbolami tych Świąt (palma, baranek, pisanki, śmigus-dyngus).
 6. Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 7. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie znajomości symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
 8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 9. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 10. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 11. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 12. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 13. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 14. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 15. Budzenie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyf

 

 

 

Marzec

 

 

 1. Przedwiośnie 
 2. Zielony kącik w naszej sali 
 3. Powitanie wiosny 
 4. Ptaki wiosną

 

 

 

Zadania:

 

 1. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia i wiosny np.  dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty.
 2. Poznawanie zwiastunów wiosny np.  kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na krzewach i drzewach.
 3. Poznanie ciekawostek na temat obrzędów związanych z pożegnaniem zimy
  i witaniem wiosny. Zapoznanie z ludowym zwyczajem ,,Topienie Marzanny”.
 4. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i odpowiedzialności za nie.
 5. Dostarczanie wiedzy na temat czynników potrzebnych do wzrostu roślin: woda, światło, ciepło.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 7. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 8. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 9. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 10. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 12. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 13. Budzenie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty

 

 1. W Krainie Marzeń 
 2. Ferie zimowe
 3. Baśnie, bajki, bajeczki
 4. Podróże małe i duże 

 

 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 1. Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi. Udział we wspólnym balu.
 2. Rozwijanie umiejętności wiązania zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 3. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
  i sportów zimowych.
 4. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, umiejętności czerpania radości z lektury.
 5. Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i moralnego dziecka poprzez słuchanie utworów literatury dziecięcej.
 6. Dostarczanie wiadomości na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 8. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 9. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 13. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 14. Budzenie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.

 

 

 

 

 

Styczeń

 1. Nowy Rok 
 2. Dookoła zima 
 3. Dawno, dawno temu. Na zamku królewskim 
 4. Uśmiech dla Babci i Dziadka 
 5. Idziemy po zakupy 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku.
 2.  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania pór roku z zachowaniem
  ich kolejności, dostrzegania cykliczności i różnorodności w przyrodzie w zależności od pory roku.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbla, sikorki, gawrona; rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimy. Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata zwierząt.
 4. Kształtowanie postawy serdecznych zachowań wobec bliskich, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, rozumienie potrzeby okazywania szacunku osobom starszym. Uroczystość grupowa ,,Dzień Babci i Dziadka” .
 5. Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy.
 6. Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek
  w miejscach publicznych (sklep).
 7. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy poprzez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację.
 8. Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 10. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 11. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 12. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 13. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 14. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 15. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 16. Budzenie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.

 

 

Grudzień

 

 1. A Mikołaj pędzi! 
 2. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają 
 3. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem
 4. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 

 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

Zadania:

 

 1. Przybliżenie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku do dawania i przyjmowania prezentów.
 3. Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również
  w dzieleniu się obowiązkami).
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac
 5. Uświadomienie dzieciom istoty oraz znaczenia rodziny i domu w życiu każdego człowieka, ukazanie sposobów wyrażania miłości i szacunku dla najbliższych.
 6. Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi.
 7. Przybliżenie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 8. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy poprzez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację.
 9. Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 11. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 12. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 13. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 14. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 15. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 16. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 17. Budzenie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.

 

 

 

 

Listopad

 

 1. Kto ty jesteś? – Polak mały 
 2. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga 
 3. Misiowe przytulanki 
 4. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje 

 

 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

Zadania:

 

 1. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z symbolami  narodowymi: flaga, godło, hymn. Uczczenie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, zjawisk atmosferycznych: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury powietrza, skracającej się długości dnia.
 3. Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania deszczu (skraplanie wody) i  obiegu wody
  w przyrodzie.
 4. Zapoznanie z historią Święta Pluszowego Misia.
 5. Poznawanie zjawiska wiatru i jego charakterystycznych właściwości. Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej przez obserwowanie,  odkrywanie, eksperymentowanie.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 7. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 8. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 9. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 10. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 12. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 13. Budzenie i kształtowanie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.

 

 

 

Październik

 1. Liście malowane pod drzewami rozsypane
 2. Las szumi jesiennie, już robi się sennie
 3. W moim domu nie nudzi się nikomu
 4. Dawno temu w Nałęczowie
 5. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

 

 Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze.
 2. Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami).
 3. Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku
  i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
 4. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta.
 5. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki jego patrona – Adama Żeromskiego.
 6. Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym.
 7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 8. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 9. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów według cech jakościowych,  tworzenia zbiorów równolicznych, różnolicznych, określanie wielkości zbiorów.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni oraz umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa
 12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 13. Ćwiczenia sprawności dłoni.
 14. Kształtowanie zainteresowania czytaniem, zapoznanie z graficznym obrazem liter i cyfr.

 

Wrzesień

 1. Moje przedszkole
 2. W naszej grupie 
 3. Moja droga do przedszkola 
 4. Jesień idzie przez ogród i sad 

 

Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
  do nowego środowiska i integrowaniu grupy. Zachęcanie dzieci do przejawiania postaw opiekuńczych wobec rówieśników nowoprzybyłych do grupy, wprowadzanie ich w zwyczaje panujące  w przedszkolu.
 2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.
 4. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w sali, budynku przedszkola
  i ogrodzie przedszkolnym.
 5. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw.
 6. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).
 7. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów
  po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety.
 8. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych.
 9. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej "Dzień Przedszkolaka”  w dniu 20 września.
 10. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi związanymi ze zmianą pory roku. Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw, zachęcanie do spożywania ich.
 11. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 12. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 13. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 14. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )