Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

GRUPA III

Oto MY:

Ala, Alex, Anastazja, Antoś A., Antoś N. , Antoś P., Gromek, Hania, Jeremi, Julka Ch., Julka D., Julka P., Kacper, Karol,  Kornelia,

Kuba S., Kuba W., Lena, Marcel, Nel, Nikola, Pola, Przemek, Szymon oraz Tadzio.

Jest Nas 25: 11 dziewczynek i 14 chłopców.

21 dzieci to dobrzy znajomi z ubiegłego roku. Od września mamy trzy nowe koleżanki oraz jednego kolegę.  

Prawie wszyscy mamy po 4 lata - 23 osoby, a 2 dzieci jest od nas rok starsza.

Uff, wreszcie nie jesteśmy już maluchami, choć niektórzy uważają inaczej .

Teraz, jako średniaki (lub starszaki) mamy nową salę, a do tego znajduje się ona na piętrze. Zawsze trochę zazdrościliśmy starszym kolegom, że mogą chodzić po schodach, teraz i My możemy.

Nasza sala podoba się wszystkim - mamy inne zabawki, nowe kąciki zainteresowań, z czego bardzo chętnie korzystamy.

Przed nami nowe, nieco trudniejsze wyzwania, wymagające większego wysiłku oraz samodzielności.

Będziemy zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, ale przede wszystkim mamy zamiar dobrze czuć się we własnym gronie.

A więc, zaczynamy.

Powodzenia dla wszystkich!

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się 

 

17 lutego (poniedziałek) o godzinie 10.30

 

Serdecznie zapraszamy,

  

kochające wnuczęta oraz panie z grupy III

LUTY

 

TEMATYKA:

1. Karnawał trwa.             03-07.02.

2. W dawnych czasach.    10-14.02.

3. Baśnie, bajki, legendy. 17-22.02.

4. Wynalazki.                    24-28.02.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć,

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grup.

    Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

    Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

3. Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

    Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.

5. Rozumienie roli babci i dziadka w rodzinie, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

    Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

6. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

    Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.

7. Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.

8. Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.

9. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.

    Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.

10. Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.

      Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.

      Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.

11. Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej,

      więcej i tyle samo. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.

      Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.

12. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez

      rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

13. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych, spacery i zabawy

      na świeżym powietrzu. Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, rozwijanie motoryki

      w zakresie zręczności i zwinności.

14. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego.

      Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej poprzez prowadzenie

      zabaw rytmicznych, naukę piosenek zgodnych z realizowaną tematyką.

 

 

Ważne wydarzenia: 

 

- audycja filharmoniczna "Tańce klasyczne i nowoczesne"

- wycieczka do Liceum Plastycznego - oglądanie wystawy zabawek i mebli,

  obserwacja młodzieży i nauczycieli w poszczególnych warsztatach

- "Walentynki"

- uroczystość grupowa z okazji Dnia Babci Dziadka

 

Serdecznie dziękujemy:

 

Tacie Jeremiego za organizację wycieczki do Liceum Plastycznego, możliwość obejrzenia wystawy zabawek i mebli,

przybliżenie warsztatów działających w szkole

 

Mamie Gromka za ciasteczka, Mamie Leny za naklejki dla grupy z okazji "walentynek"

 

Mamom Julki P. i Kuby W. za nieocenioną pomoc przed oraz po uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Rodzicom: Antka A., Julki Ch., Julki D., Marcela, Szymona, Jeremiego, Nikoli, Kornelki, Antka P., Julki P.,

Alexa, Poli, Karola, Tadzia, Kuby W. i Kuby S. za przygotowanie poczęstunku dla Babć i Dziadków

 

 

 

 

STYCZEŃ

TEMATYKA:

  1. Witamy Nowy Rok. 30.12.-03.01.

  2. Co można robić zimą? 07-10.01.

  3. Ferie zimowe. 13-24.01.

  4. Święto babci i dziadka. 27-31.01.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć,

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia

    konsekwencji wynikających z nie respektowania ich. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

    Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

3. Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

    Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.

5. Rozumienie roli babci i dziadka w rodzinie, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

    Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody.

    Prowadzenie zbaw badawczych służących poznaniu właściwości śniegu i lodu, wyjaśnienie efektu

    tworzenia się sopli, zamarzania kałuż, zauważanie działania słońca w miejscach nasłonecznionych.

7. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, np. nie celujemy

    śnieżkami w twarz, omijamy dachy, z których zwisają sople, ubieramy się odpowiednio do warunków

    atmosferycznych, nie wchodzimy na zamarzniętą rzekę, staw.

8. Zapoznanie z tradycjami związanymi z karnawałem. Udział w Balu Karnawałowym.

9. Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.

    Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.

10. Doskonalenie umiejętności liczenia.

      Rozwijanie umiejętności tworzenia zestawów par jednakowych elementów, doskonalenie

      umiejętności rozróżniania i nazywania figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt.

11. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie,

      malowanie, wycinanie, lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

12. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych, spacery i zabawy

      na świeżym powietrzu. Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, rozwijanie motoryki w zakresie

      zręczności i zwinności.

13. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego.

      Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej poprzez prowadzenie

      zabaw rytmicznych, naukę piosenek zgodnych z realizowaną tematyką.

 

Ważne wydarzenia:

- audycja filharmoniczna "Niemcy i Austria"

- bal karnawałowy

- 5 urodziny Hani - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

 

Serdecznie dziękujemy:

 

Mamie Poli za ciastka dla dzieci na bal karnawałowy

 

 

GRUDZIEŃ

 TEMATYKA:

1. Grudniowe życzenia 02 – 06.12.

2. Kim będę gdy dorosnę? 09 – 13.12.

  1. Święta za pasem 16 – 20.12.

  2. Świąteczne tradycje 23 - 27.12.

     

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie czynności samoobsługowych

    związanych z higieną.

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków i ubierania się.

3. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

    Zachęcanie dzieci do słuchania opowiadań -bajkoterapia.

4. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się

    prezentami w dniu 6 grudnia. 

5. Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej – uczestnictwo w konkursach, zabawach

    z udziałem pomocników Świętego Mikołaja. Wręczenie dzieciom prezentów przez Świętego Mikołaja.

6. Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie umiejętności mówienia

    o swoich pragnieniach i potrzebach.

7. Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, zwrócenie uwagi na społeczną użyteczność ludzkiej pracy.

     Zapoznanie z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu.

8. Przybliżenie dzieciom zawodu artysty plastyka poprzez zorganizowanie spotkania z przedstawicielem 

    tego zawodu. Zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania zabawek.

9. Poszerzanie wiadomości na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w naszym regionie 

    i kraju. Omówienie przygotowań świątecznych i zwyczajów w naszych domach rodzinnych.

10. Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała. .

11. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

      poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

12. Kształtowanie pojęć matematycznych: klasyfikowanie wg jednej cechy jakościowej, 

      przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie wielkości, rozumienie i stosowanie

      pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

13. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

14. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw ruchowych, spacerów.

15. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych, logorytmicznych.

 

Ważne wydarzenia:

- spotkanie czytelnicze z mamą Jeremiego

- audycja fiharmoniczna "Europejskie kolędowanie"

- wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej - Spotkanie z Mikołajem

- zajęcia z tatą Jeremiego na temat różnorodnych zabawek

- warsztaty z mamą Kuby W. - wykonanie stroików bożonarodzeniowych

- imieniny Julki D. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- kolędowanie z okazji imienin Patrona naszego przedszkola

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

Rodzicom Antka A. za wypranie dywanu z naszej sali

Mamie Gromka za podarowanie łańcuchów choinkowych

Mamie Jeremiego za udział w spotkaniu czytelniczym poświęconym różnym emocjom i sposobom

radzenia sobie z nimi

Tacie Jeremiego za udział w spotkaniu przybliżającym dzieciom różnorodne sposoby wykonania zabawek,

możliwość zabawy przyniesionymi przedmiotami

Tacie Kuby S. za nieocenioną pomoc podczas wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej

Mamie Hani za przygotowanie paczek mikołajkowych i zamówienie dekoracyjnych woreczków

Mamie Kuby W. za wspaniałą organizację warsztatów "Stroiki bożonarodzeniowe"

Mamie i Babci Poli za pyszne świąteczne pierniczki dla grupy

 

LISTOPAD

TEMATYKA:

1. Polska - moja Ojczyzna. 04-08.11.

2. Jesienna pogoda. 12-15.11.

3. Zwierzęta domowe. 18-22.11.

4. Zimno, coraz zimniej. 25-29.11.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.

2. Wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

3. Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

    Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska,

    stolica Polski to Warszawa. Słuchanie legend i opowieści związanych z powstaniem kraju i tradycjami.

4. Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.

    Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat.

    Prowadzenie ćwiczeń z zakresu terapii logopedycznej.

5. Rozbudzanie ciekawości świata. Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.

    Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt. Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie

    wniosków z doświadczeń.

6. Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy. Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku 

    i obserwowania pogody.

7. Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących

    w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).

    Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.

    Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.

    Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.

8. Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.

    Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

    Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.

9. Zorganizowanie Święta pluszowego Misia.

10. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Andrzejkami, zabawa andrzejkowa.

11. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

12. Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

      w zakresie dostępnym dziecku.

13. Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.

14. Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji

      ruchowej. Rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych.

      Udział w audycji filharmonicznej "Francja" - poznajemy muzykę i dawne tańce kompozytorów 

      francuskich.

15. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. Wzmacnianie mięśni kręgosłupa,

      grzbietu. Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.

16. Doskonalenie sprawności manualnej. Doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki,

      wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

      Wykorzystywanie elementów Metody Dobrego Startu.

      Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

 

Ważne wydarzenia:

 

- 4-te urodziny Anastazji - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

- oglądanie spektaklu teatralnego "Pan Twardowski"

- 4-te urodziny Antka P. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

udział w uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego

- spotkanie czytelnicze z mamą Gromka

- audycja filharmoniczna "Francja" - poznajemy muzykę i dawne tańce kompozytorów francuskich

- obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

- warsztaty "Poznajemy świnki morskie"

- Dzień Pluszowego Misia, warsztaty krawieckie

- wycieczka do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - udział w projekcie "Pastelkowe opowieści"

- Andrzejki

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

Mamie Kuby W. za podarowanie grupie dodatków florystycznych, które zostaną wykorzystane podczas

zajęć plastyczno-technicznych

Mamie Gromka - za udział w spotkaniu czytelniczym urozmaiconym zagadkami z zakresu wiedzy przyrodniczej

Mamie Antka N. za podarowanie klocków i pluszaków 

Mamie Hani za wspaniałą organizację warsztatów krawieckich z okazji Święta Pluszowego Misia,

trud włożony w ich przygotowanie

Mamie Antka A. za pomoc w czasie trwania warsztatów

Mamie Kuby W. za przekazanie opowiadań edukacyjnych

 

PAŹDZIERNIK

 TEMATYKA:

1. Jacy jesteśmy? 30.09.-04.10.

2. Dbamy o zdrowie. 07-11.10.

3. Jesienią w parku i w lesie. 14-18.10.

  1. Zabawy na jesienne wieczory 21-25.10.

  2. Dawno temu w Nałęczowie 28-31.10

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie czynności samoobsługowych

    związanych z higieną.

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków i ubierania się.

3. Wydłużanie czasu skupienia uwagi. Zachęcanie dzieci do słuchania opowiadań - bajkoterapia.

4. Zapoznanie dzieci ze zmysłami jakie posiada człowiek oraz funkcjami jakie pełnią.

5. Promowanie zasad zdrowego odżywiania się, uświadomienie dzieciom, jakie produkty powinny

    jeść często a jakich unikać.

6. Kształtowanie u dzieci nawyku dbałości o ład i porządek wokół siebie, odkładania przedmiotów

    w wyznaczone miejsce.

7. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej

    do swojego miasta.

8. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki patrona - Adama Żeromskiego.

    Zapoznanie z postacią oraz twórczością dawnej mieszkanki Nałęczowa - Ewy Szelburg - Zarembiny.

    Zorganizowanie wycieczki na Cmentarz Parafialny - odwiedzenie grobów: Oktawii Żeromskiej i pisarki

    Ewy Szelburg - Zarembiny.

9. Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

10. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nastaniem jesieni.

11. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

12. Kształtowanie pojęć matematycznych: klasyfikowanie wg jednej cechy jakościowej, 

    przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie wielkości, rozumienie i stosowanie pojęć

    dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

13. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

14. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw ruchowych, spacerów.

15. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych, logorytmicznych.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

 

- 4-te urodziny Jakuba S. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- udział w próbnej ewakuacji, spotkanie ze strażakami

- warsztaty edukacyjne "Co wiemy o pszczołach?"

- imieniny Tadzia - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- wyjście na cmentarz - zapalenie zniczy na grobach: Oktawii Żeromskiej - mamy Patrona przedszkola,

  Ewy Szelburg-Zarembiny - pisarki związanej z Nałęczowem oraz mogiłach sybiraków, powstańców

  i żołnierzy walczących o wolność Polski

- audycja filharmoniczna "Poznajemy Francję"

- spotkanie z p. M. Mironowicz-Panek - byłą kustosz Muzeum Stefana Żeromskiego

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

 

Rodzicom Anastazji za pasjonujące warsztaty edukacyjne przybliżające tryb życia pszczół,

korzyści płynące z ich hodowli, pracę pszczelarza oraz upominki: samodzielnie wykonane

świece woskowe i miód

 

Wszystkim Rodzicom za przyniesione znicze

 

 

WRZESIEŃ

TEMATYKA:

1. Witamy w przedszkolu . 02-06.09.

2. Bezpieczna droga do przedszkola. 09-13.09.

3. Nadchodzi jesień. 16-20.09.

4. Jesienne dary. 24-27.09.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Tworzenie miłej atmosfery, zachęcanie dzieci do udzielania pomocy i wsparcia kolegom nowoprzybyłym do grupy.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad grupowych (szanowanie zabawek, odkładanie ich na miejsce,

   grzeczne odnoszenie się do innych, szanowanie wytworów pracy kolegów, używanie zwrotów grzecznościowych,

   bezpieczne poruszanie się na terenie przedszkola i poza nim - w czasie spacerów, wycieczek).

3. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków i ubierania się.

4. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

Zachęcanie dzieci do słuchania opowiadań -bajkoterapia.

5. Zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.

6. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni (odloty ptaków, opadanie liści, bogactwo barw).

7. Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych i owoców, warzyw. Zapoznanie ze sposobami prawidłowego odżywiania.

8. Udział w obchodach Dnia Przedszkolaka.

9. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

10. Kształtowanie pojęć matematycznych: klasyfikowanie wg jednej cechy jakościowej, przeliczanie w zakresie

    dostępnym dziecku, porównywanie wielkości, rozumienie i stosowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów

    w przestrzeni.

11. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

12. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw ruchowych, spacerów.

13. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych, logorytmicznych.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

 

- 4 urodziny Tadzia - Wszystkiego najlepszego!!!

- spotkanie ze strażnikiem miejskim

- Dzień Przedszkolaka

- Audycja filharmoniczna "Poznajemy Hiszpanię i Portugalię"

- 4 urodziny Nikoli - Wszystkiego najlepszego!!!

- Dzień Chłopaka

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

- mamie Ali za pomoc w zorganizowaniu spotkania ze strażnikiem miejskim

- mamie Antka A. za podarowanie papieru ksero

- Rodzicom: Antka A., Gromka, Julki Ch., Jakuba S., Jakuba W., Jeremiego, Kacpra, Kornelii, Marcela,

                     Poli oraz Przemka za przyniesione owoce i warzywa

- Mamie Antka N. za bibułę oraz serwetki

- Rodzicom Jeremiego za naklejki motywujące dla grupy

- Mamie Julki P. za zajęcie się zakupem upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )