Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Trochę inaczej ....ale równie serdecznie i wesoło witamy wszystkie Dzieci i Rodziców

w grupie III. 

Mamy nadzieję, że będzie to długi, niczym nieprzerwany rok,

pełen tylko miłych niespodzianek i wrażeń.!!!

 

 

         W naszej grupie bawią się i uczą dzieci 3 ,4 i 5-letnie. Wśród nas jest 11 chłopców i 10 dziewczynek. Poznaliśmy już naszą nową salę i nowe zabawki. Chętnie korzystamy z różnych kącików tematycznych, śpiewamy tańczymy, rysujemy, malujemy, liczymy, ćwiczymy.... Tyle się u nas dzieje, że nie sposób wypisać......

 

Wszystkim przedszkolakom życzymy wspaniałych chwil w przedszkolu!!!

 

Ewa Jaremek

Paulina Pluta

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA III (dzieci 3,4,5-letnie) 7:30-15:30

 

 

 

7:30-8:30

mycie rąk, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i  zabawy

wspomagające rozwój ruchowy dziecka, zestawy ćwiczeń porannych, praca indywidualna z dziećmi

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

8:30-13:30

- przygotowanie do śniadania, czynności  higieniczno-porządkowe, samoobsługowe,  wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych- dokładne mycie rąk

- śniadanie

- zabawy swobodne oparte na aktywności dzieci

- zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,   zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

- zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,  konstrukcyjno -technicznych, wspieranie działań twórczych  poprzez kontakt ze  sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy   indywidualne  z dzieckiem, czynności higieniczno-   porządkowe i samoobsługowe- dokładne mycie rąk ,przygotowanie do II śniadania,

- drugie śniadanie

- kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki                      

- przygotowanie do wyjścia na dwór, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez : zabawy dydaktyczne,      

ćwiczenia  mowy, artykulacyjne, ., zabawy ruchowe, zabawy  konstrukcyjne,  zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, pobyt na świeżym powietrzu, w tym: spacery, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, Realizacja autorskich projektów edukacyjnych, czynności samoobsługowe  i higieniczno-porządkowe przygotowujące do obiadu,                   

- obiad, czynności samoobsługowe- dokładne mycie rąk

 

13:30- 15:30

- rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, bajkoterapia, odpoczynek

-gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny

dziecka,

- samodzielne zabawy dzieci w wybranych kącikach tematycznych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, przygotowanie do podwieczorku

- podwieczorek

- realizacja projektów

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W GRUPIE:

 

 • Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole"M. Kwaśniewska, M. Żaba- Żabińska
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego ( Aneta Skoczylas- Cierkoń)
 • Program "Kocham Dobrego Boga" (s. Elżbieta Korbaś)
 • Projekt z zakresu edukacji matematycznej "Liczę, segreguję, porównuję..." (Ewa Jaremek)
 • Projekt z zakresu sensoplastyki "Czuję, widzę i poznaję..." (Paulina Pluta)
 • Projekt edukacyjny " Zaśpiewajmy to jeszcze raz" (Katarzyna Lewandowska)
Galeria zdjęć

Nasze prace plastyczne 

Jeże z ziemniaka

 Dzień muffinka

Popołudniowe aktywności

Konsultacje

Szanowni Rodzice, informujemy o możliwości konsultacji telefonicznie bądź mailowo:

 

Ewa Jaremek wtorek godz. 13:00- 13:30  e.jarem@interia.pl

indywidualne konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu czwartek 16:30-17:00

 

Paulina Pluta czwartek 13:00-13:30  paulinapluta25@gmail.com

 indywidualne konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu środa 14:00-14:30

Podziękowania

Dziękujemy

 

 • Mamie Michałka za przyniesione pastele i papier ksero dla grupy.
 • Wszystkim Rodzicom za zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka.
 • Mamie Anastazji za przyniesienie rośliny wrzos do kącika przyrody
 • Mamie Basi za przyniesienie rośliny do kącika przyrody
 • Mamie Marysi za wypożyczenie sokowirówki
Uroczystości Grupowe rok szkolny 2020/21

Harmonogram imprez i uroczystości grupowych

 

 

Lp.

Data

Uroczystość

1.

18.09.2020

Dzień Przedszkolaka

2.

30.09.2020

Dzień Chłopaka

3.

14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej

4.

13.10.2020

Dzień Witamin

5.

23.10.2020

Dzień Muffinka

6.

02.11.2020

Dzień Patrona

7.

20.11.2020

Dzień Praw Dziecka

8.

25.11.2020

Dzień Pluszowego Misia

9.

listopad

Pasowanie na Przedszkolaka dzieci uczęszczających do przedszkola pierwszy rok

10.

listopad

Andrzejki

11.

04.12.2020

Mikołajki

13.

grudzień

Kolędowanie z Adamem Żeromskim

14.

styczeń

Zabawa Karnawałowa

15.

styczeń

Dzień Babci (uzależniony od sytuacji- zaleceń GIS)

16.

8.03.2021

Dzień Kobiet

17.

19.03.2021

Powitanie Wiosny

18.

kwiecień

Tydzień-  Zdrowy Styl Życia

19.

22.04.2021

Dzień Ziemi

20.

maj

Dzień Rodziny-forma zależy od wytycznych GIS

21.

1.06.2021

Dzień Dziecka

22.

czerwiec

Pożegnanie Przedszkola

    

Plany współpracy

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Zebrania grupowe
 • Zapoznanie z sylwetkami rozwojowymi dzieci 3-4-5- letnimi
 • Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • Opracowywanie opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby rodziców
 • Zapoznanie z obserwacją wstępną , śródroczną i końcową dziecka
 • Zgłaszanie do udziału w zajęciach specjalistycznych
 • Rozmowy indywidualne, porady, konsultacje 
 • Udostępnianie zakładki grupowej na stronie internetowej przedszkola
 • Korzystanie z pomocy materialnej przekazywanej przez rodziców
 • Pomoc w uroczystościach grupowych- stosownie do ograniczeń pandemii

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

 • Współpraca z SP Nałęczów- badanie losów absolwenta
 • NOK- stosownie do ograniczeń pandemii
 • Poradnia psychologiczno- pedagogiczna
 • MOPS – wymiana informacji dotyczących wychowanków
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny Puławy- Czyste powietrze
 • Bank Spółdzielczy- SKO
 • Udział w akcjach : „Góra grosza”, zbiórka nakrętek, „pomóż dzieciom przetrwać zimę”
Pażdziernik 2020

 

ZADANIA  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 R. W GRUPIE III(dzieci 3-4-5letnie)

 

TEMATYKA:

 

1. Przez ogród .................................................. ( 5.10- 9.10)

2. Idzie jesień...do zwierząt.............................. ( 12.10- 16.10)

3. Co z czego otrzymujemy?.............................( 19.10- 23.10)

4. Idzie jesień... z deszczem............................. ( 26.10- 28.10)

5. Pamiętamy o tych, którzy odeszli...)............ ( 29.10- 2.11)

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci do nowego środowiska.

2. Wdrażanie do rozpoznawania swoich znaczków w sali, łazience i szatni. Odkładanie przyborów, ubrań , zabawek na swoje miejsce.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad, ostrożnego poruszania się po budynku.

4. Udział dzieci w imprezach grupowych np. Obchodzenie urodzin.

5. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).

6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, wycieranie nosa.

7. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

8. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

9. Dalsze zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni ( zbiór owoców i warzyw) Wycieczka tematyczna w pobliże ogródków działkowych i sadu . Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Ukazanie walorów

zdrowotnych owoców i warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą różnych zmysłów.

10. Poznanie ciekawostek o zwierzętach przygotowujących się do zimy: wiewiórka, jeż.

11. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zapoznania dzieci z Patronem Przedszkola, jego rodziną, pisarka E. Szelburg- Zarembiną. Kultywowanie postaw patriotycznych.

12. Wyrabianie poczucia rytmu , ćwiczenie słuchu muzycznego i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

13. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

14. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

15. Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach podczas spacerów. Nauka wiązania koła, maszerowania po kole.

 

16.Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie motoryki dużej.

 

 

Ważne wydarzenia:

 

Wycieczka do ogrodu warzywnego

 

Dzień warzyw i owoców- robimy pyszne soki

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień mycia rąk

 

Wrzesień 2020

ZADANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 R. W GRUPIE III (dzieci 3-4-5-letnie)

 

 

 

TEMATYKA:

 

1. Witamy w naszym przedszkolu............................... 01-04.09.

2. Moja grupa........................................................... 07-11.09.

3. Moja droga do przedszkola..................................... 14-18.09.

4. Nadeszła jesień..................................................... 21-25.09.

5. Jesień w sadzie..................................................... 28.09- 2.10.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
do nowego środowiska.

2. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw. Zaznajomienie ze znaczkami rozpoznawczymi w sali, łazience i półkach na ubrania wierzchnie.

3. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, higieny, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.)- ustalenie wspólnie z dziećmi kontraktu grupy.

4. Zapoznanie dzieci z zasadami higieny w czasie pobytu w przedszkolu i tych obowiązujących w chwili obecnej w czasie pandemii ( np. po przyjściu do przedszkola dokładne mycie rąk mydłem), Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, po powrocie ze spaceru, po korzystaniu z toalety.

5. Udział dzieci w uroczystości grupowej "Dzień przedszkolaka"

6.. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie ( puzzle, układanki, wyznaczone pomoce do wyznaczonego koszyka na tzw. kwarantannę), szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

7. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

8. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni

(opadanie liści, bogactwo barw). Zachęcanie do obserwacji otoczenia.

9. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw

przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

10. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

11. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

12. Prowadzenie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Ćwiczenie motoryki dużej.

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Urodziny Kubusia P.- wszystkiego najlepszego!
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Przedszkolaka
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )