Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Trochę inaczej ....ale równie serdecznie i wesoło witamy wszystkie Dzieci i Rodziców

w grupie III. 

Mamy nadzieję, że będzie to długi, niczym nieprzerwany rok,

pełen tylko miłych niespodzianek i wrażeń.!!!

 

 

         W naszej grupie bawią się i uczą dzieci 3 ,4 i 5-letnie. Wśród nas jest 11 chłopców i 10 dziewczynek. Poznaliśmy już naszą nową salę i nowe zabawki. Chętnie korzystamy z różnych kącików tematycznych, śpiewamy tańczymy, rysujemy, malujemy, liczymy, ćwiczymy.... Tyle się u nas dzieje, że nie sposób wypisać......

 

Wszystkim przedszkolakom życzymy wspaniałych chwil w przedszkolu!!!

 

Ewa Jaremek

Paulina Pluta

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA III (dzieci 3,4,5-letnie) 7:30-15:30

 

 

 

7:30-8:30

mycie rąk, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, gry i  zabawy

wspomagające rozwój ruchowy dziecka, zestawy ćwiczeń porannych, praca indywidualna z dziećmi

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

8:30-13:30

- przygotowanie do śniadania, czynności  higieniczno-porządkowe, samoobsługowe,  wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych- dokładne mycie rąk

- śniadanie

- zabawy swobodne oparte na aktywności dzieci

- zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,   zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

- zabawy ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,  konstrukcyjno -technicznych, wspieranie działań twórczych  poprzez kontakt ze  sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy   indywidualne  z dzieckiem, czynności higieniczno-   porządkowe i samoobsługowe- dokładne mycie rąk ,przygotowanie do II śniadania,

- drugie śniadanie

- kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki                      

- przygotowanie do wyjścia na dwór, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez : zabawy dydaktyczne,      

ćwiczenia  mowy, artykulacyjne, ., zabawy ruchowe, zabawy  konstrukcyjne,  zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, pobyt na świeżym powietrzu, w tym: spacery, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, Realizacja autorskich projektów edukacyjnych, czynności samoobsługowe  i higieniczno-porządkowe przygotowujące do obiadu,                   

- obiad, czynności samoobsługowe- dokładne mycie rąk

 

13:30- 15:30

- rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, bajkoterapia, odpoczynek

-gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny

dziecka,

- samodzielne zabawy dzieci w wybranych kącikach tematycznych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, przygotowanie do podwieczorku

- podwieczorek

- realizacja projektów

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W GRUPIE:

 

 • Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole"M. Kwaśniewska, M. Żaba- Żabińska
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego ( Aneta Skoczylas- Cierkoń)
 • Program "Kocham Dobrego Boga" (s. Elżbieta Korbaś)
 • Projekt z zakresu edukacji matematycznej "Liczę, segreguję, porównuję..." (Ewa Jaremek)
 • Projekt z zakresu sensoplastyki "Czuję, widzę i poznaję..." (Paulina Pluta)
 • Projekt edukacyjny " Zaśpiewajmy to jeszcze raz" (Katarzyna Lewandowska)
Ogłoszenie dla Rodziców

Zapraszam do obejrzenia galerii prac plastycznych oraz filmików z ostatnich imprez na platformie Microsoft Teams

 

Zebranie z Rodzicami

 

Szanowni Rodzice dnia 23.03.2021r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z Rodzicami naszej grupy za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Zapraszamy do udziału.

Ewa Jaremek, Paulina Pluta

Zamierzenia na marzec

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Zwierzęta na świecie                                    ( 2-6.03)
 2. Smacznie, zdrowo, kolorowo                       (8-12.03)
 3. Zielony kącik w sali                                     ( 15- 19.03)
 4. Wiosną wszystko budzi się do życia            ( 22- 26.03)
 5. Tradycje Świąt Wielkanocnych                   (29.03-2.04)

 

 

 

Obszary z podstawy programowej:

 

1.fizyczny

2.emocjonalny

3. społeczny

4. poznawczy

 

Zadania:

 

 

 

 1. Poszerzenie wiadomości o zwierzętach, żyjących w różnych środowiskach. Zapoznanie z wyglądem, sposobem poruszania się, odżywiania, potrzebami zwierząt. Uwrażliwienie na losy zwierząt.
 2. Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Nabywanie większej sprawności i samodzielności w ubieraniu się , myciu rąk. Poznanie skutków niewłaściwego ubierania się w stosunku do pogody. Podkreślenie znaczenia właściwego odżywiania się i ćwiczeń dla zdrowia i rozwoju dzieci. Poznanie etapów przygotowania pizzy z warzywami.
 3. Poznawanie etapów wzrostu roślin cebulowych i wysiewanych z nasion. Obserwowanie i gromadzenie doświadczeń w trakcie wysiewu, sadzenia i pielęgnowania roślin w kąciku przyrody. Ukazanie roli wody w życiu roślin i zwierząt.
 4. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmieniającą się aurą. Określanie zjawisk atmosferycznych ( śnieg, deszcz ze śniegiem, grad, wiatr).   Zwrócenie uwagi na niestałość marcowej aury.
 5. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, logicznego myślenia i wyobraźni twórczej.
 6. Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.
 7. Poszerzenie doświadczeń plastycznych, posługiwanie się wiosenna paleta barw.
 8. Kształtowanie umiejętności przeliczania, segregowania i klasyfikowania , orientacji w schemacie własnego ciała. Utrwalenie znajomości dni tygodnia, pór roku . Dostrzeganie regularności w układach rytmicznych, orientacji przestrzennej.
 9. Doskonalenie motoryki dużej, ćwiczenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Hartowanie organizmu.
 10. Nauka piosenek:  „ Zielona wiosna” „ Wiosna w sukience”, „Święta, biją dzwony”
 11. Poznanie tradycji obchodzenia Wielkanocy ( zwyczaje święcenia pokarmów, Śmigus Dyngus...)

 

Zamierzenia na luty 2021

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

TEMATYKA:

 

 1. Nie jesteśmy sami w kosmosie 1.02- 05.02.2021r.

 2. Baśnie, bajki i bajeczki- (bal karnawałowy) 8.02.- 12.02.2021r.

 3. Tak mija nam czas 15.02-19.02.2021r.

 4. Muzyka wokół nas 22.02- 26.02.2021r.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 2. Społeczny obszar rozwoju dziecka

 3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

Zadania:

 

 

1.Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy.

Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla

tego okresu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz

zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.

     Propagowanie zdrowego stylu życia.

    2.Dostarczenie wiadomości na temat roli zegara w życiu codziennym

    każdego człowieka, pierwsze zegary: wieżowy wybijający godziny, zegary

    słoneczne, klepsydry itp., oraz zegary nowoczesne: mechaniczne ,

    elektryczne, elektroniczne. Poznanie budowy zegara: cyferblat, wskazówki,

    sekundnik .Doskonalenie umiejętności rozumienia pojęć czasowych: doba,

    tydzień, pory roku, określanie czasu trwania różnych czynności poprzez

    obserwowanie zegara ( na tarczy stąd- dotąd) .

     3. Wzbogacenie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych, stosowanych

  w gospodarstwie domowym.

    4.Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się,

    Zwracani uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie

    wypowiedzi innych . Poznanie wybranych bajek i baśni ( w tym Baśni

    Andersena). Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro,

     prawda, miłość.

   5. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku,

   porównywania wielkości. Przypomnienie wygląd i nazw figur

   geometrycznych płaskich.

   6. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne,

  malowanie, rysowanie, lepienie, klejenie, wycinanie.

   7. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory

    muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci. Poznanie wygląd i

   brzmienia instrumentów perkusyjnych.

  8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy

   muzyczno – ruchowe. Nauka nowych piosenek np.” Trzej kosmici „Polka

  komputerowa”, słuchanie muzyki instrumentalnej.

  9. Rozwijanie dyspozycji do działań twórczych, ćwiczenie pamięci,

  dostarczenie radości podczas możliwości uczestniczenia w balu

  karnawałowym, przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadzia

  ( przedstawienie nagrane i udostępnione rodzinom)

  10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

  i zabawy ruchowe.

 11. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie motoryki

  dużej. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do spacerów, hartujących organizm

  dziecka, zabawach na śniegu

 

 

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Bal karnawałowy

 

 • Uroczystości grupowe:

 

Dzień Babci i dziadzia, Pasowanie na Przedszkolaka (najmłodszych kolegów z naszej grupy)

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

 

11 lutego w naszej grupie odbędzie się Bal karnawałowy. Zabawy taneczne, konkursy odbędą się w godzinach zajęć. Tego dnia dzieci przychodzą bądź przynoszą karnawałowe kreacje. Chętni Rodzice mogą przynieść drobny poczęstunek.

 

 

16 lutego organizujemy Dzień Babci i Dziadzia. Dzieci zaprezentują część artystyczną. Z prezentacji nagrany będzie krótki filmik, który oczywiście będzie udostępniony w aplikacji Teams. Tego dnia ( w ustaleniu z rodzicami Trójki Grupowej) dzieci przebierają się: dziewczynki- stroje śnieżynek, chłopcy- stroje bałwanków. Stroje przygotowują Rodzice. Rodzice mogą pobrać wiersze, których uczą się dzieci, logując się na swoje konto w teams. Tego dnia odbędzie się również Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci chodzących do naszej grupy pierwszy rok. Przygotowane będą z tej okazji dyplomy dla dzieci.

Rodzice mogą również zaproponować formę wzmocnienia pozytywnego dzieci w tym dniu.

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za współpracę,

wychowawczyni Ewa Jaremek

Galeria zdjęć

Nasze prace plastyczne 

Jeże z ziemniaka

Wesoły Dzień Chłopaka

Dzień Witamin- robimy soki

 Dzień muffinka

Gdzie rosną warzywa? - wycieczka tematyczna

100 lat- Urodzinowo!

Popołudniowe aktywności

Nasze zdjęcia

Zabawy interaktywne

Dzień Misia

Zabawa Andrzejkowa

Praca "Mikołaj"

Spotkanie Mikołajkowe

Ogłoszenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice,

 

W czwartek 17.12.2020r w przedszkolu odbędzie się "Kolędowanie..." z okazji imienin naszego Patrona- Adama Żeromskiego. Nasza grupa zaśpiewa kolędę "Aniołek malutki jak wróbelek"

Proszę, aby w miarę możliwości dzieci tego dnia przyszły do przedszkola odświętnie ubrane t.j. dziewczynki miały na sobie białe bluzki, białe rajstopki ( eleganckie błękitne spódnice otrzymają z garderoby przedszkolnej). Chłopcy w odświętnych ubraniach (udostępnimy błękitne muszki z garderoby przedszkolnej). Do występu dzieci otrzymają również dzwoneczki, gwiazdę betlejemską przygotowana przez nauczycieli Całość występu będzie nagrywana. O możliwości obejrzenia nagrania, zostaną Państwo poinformowani. Dziękuję za współpracę.

Konsultacje

Szanowni Rodzice, informujemy o możliwości konsultacji telefonicznie bądź mailowo:

 

Ewa Jaremek wtorek godz. 13:00- 13:30  e.jarem@interia.pl

indywidualne konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu czwartek 16:30-17:00

 

Paulina Pluta czwartek 13:00-13:30  paulinapluta25@gmail.com

 indywidualne konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu środa 14:30-15:00

Podziękowania

Dziękujemy

 

 • Mamie Michałka za przyniesione pastele i papier ksero dla grupy
 • Wszystkim Rodzicom za zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka.
 • Mamie Anastazji za przyniesienie rośliny wrzos do kącika przyrody
 • Mamie Basi za przyniesienie rośliny do kącika przyrody
 • Mamie Marysi za wypożyczenie sokowirówki
 • Wszystkim Rodzicom za przyniesienie słodkości, owoców, soków dla dzieci na "Andrzejkowy"poczęstunek
 • Rodzicom Marysi i Mai za zakup cukierków na choinkę
 • Mamie Anastazji za serwetki do pracy plastycznej techniką decupag'e
 • Rodzicom Alexa za bombki na choinkę
 • Rodzicom z Trójki Grupowej za aktywne włączenie się w realizację imprez grupowych: Walentynek, Pasowania na Przedszkolaka ( przyniesienie Walentynkowych lizaków, zakup pamiątkowych książeczek dla wszystkich dzieci
 • Wszystkim Rodzicom za przygotowanie przepięknych przebrań dla dzieci na bal karnawałowy oraz na  uroczystość grupową Dzień Babci i Dziadzia": przygotowanie strojów : śnieżynek i bałwanków, przygotowanie poczęstunku dla dzieci
 • Mamie Marysi za uszycie podszewek do spódniczek dla wszystkich dziewczynek
 • Rodzicom za upominki na dziewczynek i chłopców na Dzień Kobiet
 • Mamie Marysi za zakup produktów potrzebnych do przygotowania pizzy
Uroczystości Grupowe rok szkolny 2020/21

Harmonogram imprez i uroczystości grupowych

 

 

Lp.

Data

Uroczystość

1.

18.09.2020

Dzień Przedszkolaka

2.

30.09.2020

Dzień Chłopaka

3.

14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej

4.

13.10.2020

Dzień Witamin

5.

23.10.2020

Dzień Muffinka

6.

02.11.2020

Dzień Patrona

7.

20.11.2020

Dzień Praw Dziecka

8.

25.11.2020

Dzień Pluszowego Misia

9.

listopad

Pasowanie na Przedszkolaka dzieci uczęszczających do przedszkola pierwszy rok

10.

listopad

Andrzejki

11.

07.12.2020

Mikołajki

13.

grudzień

Kolędowanie z Adamem Żeromskim

14.

styczeń

Zabawa Karnawałowa

15.

styczeń

Dzień Babci (uzależniony od sytuacji- zaleceń GIS)

16.

8.03.2021

Dzień Kobiet

17.

19.03.2021

Powitanie Wiosny

18.

kwiecień

Tydzień-  Zdrowy Styl Życia

19.

22.04.2021

Dzień Ziemi

20.

maj

Dzień Rodziny-forma zależy od wytycznych GIS

21.

1.06.2021

Dzień Dziecka

22.

czerwiec

Pożegnanie Przedszkola

    

Plany współpracy

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Zebrania grupowe
 • Zapoznanie z sylwetkami rozwojowymi dzieci 3-4-5- letnimi
 • Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • Opracowywanie opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby rodziców
 • Zapoznanie z obserwacją wstępną , śródroczną i końcową dziecka
 • Zgłaszanie do udziału w zajęciach specjalistycznych
 • Rozmowy indywidualne, porady, konsultacje 
 • Udostępnianie zakładki grupowej na stronie internetowej przedszkola
 • Korzystanie z pomocy materialnej przekazywanej przez rodziców
 • Pomoc w uroczystościach grupowych- stosownie do ograniczeń pandemii

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

 • Współpraca z SP Nałęczów- badanie losów absolwenta
 • NOK- stosownie do ograniczeń pandemii
 • Poradnia psychologiczno- pedagogiczna
 • MOPS – wymiana informacji dotyczących wychowanków
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny Puławy- Czyste powietrze
 • Bank Spółdzielczy- SKO
 • Udział w akcjach : „Góra grosza”, zbiórka nakrętek, „pomóż dzieciom przetrwać zimę”
Grudzień 2020

 

 

ZADANIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2020

 

Tematyka kompleksowa:

 

1. W oczekiwaniu na Mikołaja

2.Zwierzęta wokół nas

      3. Idzie zima ze śniegiem

4.Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

5.Gdy nadejdzie Nowy Rok…

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

2.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

3.Społeczny obszar rozwoju dziecka

4.Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

Zadania:

 1. Poznanie zwyczaju ogólnoświatowego „Mikołajki”, uczenie sprawiania radości innym poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami, spotkanie z Mikołajem

 2. Słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, prawda i dobro; określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobry-zły, poznanie znaczenia zwrotu „dobry uczynek”.

 3. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w czasie późnej jesieni i zimy. Rozpoznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku –ptaki: wróbel, sikorka – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, zwyczaje, obserwacja ptaków w czasie zimy, obserwacje ptaków podczas dokarmiania;

 4. Przybliżanie dzieciom polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, powitaniem Nowego Roku, uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach i tradycjach rodzinnych; uczestnictwo w uroczystości „Imienin Patrona”- wspólne kolędowanie,

 5. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno lub bardzo zimno, wiatr; poznawanie drzew iglastych znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola np. sosna, świerk –charakterystyczny wygląd, dostrzeganie różnic w wyglądzie drzew iglastych i liściastych;

 6. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, organizowanie spacerów, wycieczek po najbliższej okolicy umożliwiających bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcanie do codziennego przebywania na dworze; Ćwiczenie motoryki dużej w czasie zabaw na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych w sali. Wdrażanie do prawidłowej postawy ciała.

 7. Poszerzanie doświadczeń plastycznych o nowe techniki i materiały plastyczne

  ( kreślenie wzorów z zastosowaniem klejów brokatowych). Sprawianie radości  dzieciom poprzez samodzielne wykonanie elementów świątecznej dekoracji sal   

      8. Rozwijanie umiejętności dziecięcego liczenia, tworzenia zbiorów 3-4-elementowych, ćwiczenia orientacji przestrzennej.

      9.Nauka kolęd i pastorałek: „Aniołek malutki jak wróbelek”, „Zaśpiewaj Jezuskowi i nowych zabaw muzycznych „Taniec

         śnieżynek”” Jadą sanie”; słuchanie utworów o tematyce świątecznej.

        Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, ćwiczenie czynności samoobsługowych.

 

 

Listopad 2020

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD 2020R. W GRUPIE III (DZIECI 3,4 LETNIE)

 

 

TEMATYKA:

 

      1.Moje zmysły………………………………………………………..….............02-06.11

      2.Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem- bądź dumny,

 że jesteś Polakiem!...........................................................................09-13.11

      3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo……………………………………….....…16-20.11

      4. Moje prawa i obowiązki…………………………………………………........23-27.11

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

ZAMIERZENIA

 

 1. Uświadamianie dzieciom, że są Polakami i mieszkają w Polsce. Zapoznanie z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem. Wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości, najbliższego otoczenia.
 2. Wzbogacanie wiedzy o swoich zmysłach. Zabawy badawcze rozwijające zmysły i pobudzające ciekawość dzieci.
 3. Rozwijanie umiejętności dobierania garderoby stosownej do pogody.
 4. Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas czynności organizacyjnych i samoobsługowych.
 5. Zwrócenie uwagi, na przejawy życzliwości, uczynności, uprzejmości. Inicjowanie działań wymagających współpracy i działania. Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci.
 6. Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i obrzędami ludowymi dotyczącymi organizacji wieczorów „Andrzejkowych”.
 7. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci przez wprowadzanie nowych zabaw ruchowych i ruch na świeżym powietrzu.
 8. Ćwiczenie umiejętności liczenia. Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie ich liczebności, rozwijanie umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.
 9. Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej plastycznej poprzez zachęcanie do realizacji własnych pomysłów.
Pażdziernik 2020

 

ZADANIA  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 R. W GRUPIE III(dzieci 3-4-5letnie)

 

TEMATYKA:

 

1. Przez ogród .................................................. ( 5.10- 9.10)

2. Idzie jesień...do zwierząt.............................. ( 12.10- 16.10)

3. Co z czego otrzymujemy?.............................( 19.10- 23.10)

4. Idzie jesień... z deszczem............................. ( 26.10- 28.10)

5. Pamiętamy o tych, którzy odeszli...)............ ( 29.10- 2.11)

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci do nowego środowiska.

2. Wdrażanie do rozpoznawania swoich znaczków w sali, łazience i szatni. Odkładanie przyborów, ubrań , zabawek na swoje miejsce.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad, ostrożnego poruszania się po budynku.

4. Udział dzieci w imprezach grupowych np. Obchodzenie urodzin.

5. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).

6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, wycieranie nosa.

7. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

8. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

9. Dalsze zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni ( zbiór owoców i warzyw) Wycieczka tematyczna w pobliże ogródków działkowych i sadu . Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Ukazanie walorów

zdrowotnych owoców i warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą różnych zmysłów.

10. Poznanie ciekawostek o zwierzętach przygotowujących się do zimy: wiewiórka, jeż.

11. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zapoznania dzieci z Patronem Przedszkola, jego rodziną, pisarka E. Szelburg- Zarembiną. Kultywowanie postaw patriotycznych.

12. Wyrabianie poczucia rytmu , ćwiczenie słuchu muzycznego i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

13. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

14. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

15. Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach podczas spacerów. Nauka wiązania koła, maszerowania po kole.

 

16.Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie motoryki dużej.

 

 

Ważne wydarzenia:

 

Wycieczka do ogrodu warzywnego

 

Dzień warzyw i owoców- robimy pyszne soki

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień mycia rąk

 

Wrzesień 2020

ZADANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 R. W GRUPIE III (dzieci 3-4-5-letnie)

 

 

 

TEMATYKA:

 

1. Witamy w naszym przedszkolu............................... 01-04.09.

2. Moja grupa........................................................... 07-11.09.

3. Moja droga do przedszkola..................................... 14-18.09.

4. Nadeszła jesień..................................................... 21-25.09.

5. Jesień w sadzie..................................................... 28.09- 2.10.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
do nowego środowiska.

2. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw. Zaznajomienie ze znaczkami rozpoznawczymi w sali, łazience i półkach na ubrania wierzchnie.

3. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, higieny, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.)- ustalenie wspólnie z dziećmi kontraktu grupy.

4. Zapoznanie dzieci z zasadami higieny w czasie pobytu w przedszkolu i tych obowiązujących w chwili obecnej w czasie pandemii ( np. po przyjściu do przedszkola dokładne mycie rąk mydłem), Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, po powrocie ze spaceru, po korzystaniu z toalety.

5. Udział dzieci w uroczystości grupowej "Dzień przedszkolaka"

6.. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie ( puzzle, układanki, wyznaczone pomoce do wyznaczonego koszyka na tzw. kwarantannę), szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

7. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

8. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni

(opadanie liści, bogactwo barw). Zachęcanie do obserwacji otoczenia.

9. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw

przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

10. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

11. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

12. Prowadzenie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Ćwiczenie motoryki dużej.

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Urodziny Kubusia P.- wszystkiego najlepszego!
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Przedszkolaka
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )