Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci przedszkole gif

 

 

Grupę stanowi 17 dzieci 4-letnich, 2 dzieci 5-letnich i 6 dzieci 3-letnich, wśród nich jest 20 dziewczynek i 5 chłopców. 18 dzieci uczęszcza do naszego przedszkola kolejny rok. Z radością powitaliśmy w naszym gronie 7 nowoprzybyłych koleżanek i kolegów. Podczas zabaw i zajęć aktywnie odkrywamy otaczający świat, uczymy się nowych umiejętności i  samodzielności oraz przestrzegania wspólnie ustalonych zasad. Razem bawimy się wesoło,  tworzymy w grupie ciepłą, przyjazną atmosferę.

 

W bieżącym roku szkolnym zabawa i nauka będzie się odbywała w oparciu o następującą tematykę:

 

CZERWIEC

 

 1. Mały człowiek, ważna sprawa
 2. Zabawy podwórkowe 
 3. Nadchodzi lato 
 4. Wkrótce wakacje 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Poznawanie i rozumienie praw dziecka, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych.
 2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji.
 3. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem pory roku – lato: rozkwit przyrody – bogactwo roślin, zmiany w pogodzie oraz
  w wyglądzie i zachowaniu zwierząt np pojawienie się potomstwa i opieka nad nim.
 4. Rozwijanie wrażliwości zmysłowej poprzez dostrzeganie, słuchanie, dotykanie.
 5. Uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 7. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 8. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 

 

MAJ

 

 1. Lubimy książki 
 2. Na wiosennej łące
 3. Mama i tata 
 4. Dzieci mają swoje święto

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

  1. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, wdrażanie do szanowania książek, wzbogacanie wiadomości o nich oraz o miejscach, gdzie można je spotkać.
  2. Słuchanie utworów literackich, gdzie występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne, podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów, wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem.
  3. Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt i roślin żyjących na łące, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
  4. Przybliżenie roli matki i ojca w życiu każdego człowieka, ukazanie sposobów wyrażania miłości i szacunku dla najbliższych.
  5. Poznawanie i rozumienie praw dziecka, wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości.
  6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
   przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
  7. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
  8. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
  9. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała. 

 

KWIECIEŃ

 

 1. Dbamy o zdrowie 
 2. U rolnika na wsi
 3. Zwierzęta z wiejskiego podwórka
 4. Piękna nasza Polska cała 
 5. Kiedy patrzę w niebo

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

  1. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i odpowiedzialności za nie.
  2. Dostarczanie wiadomości na temat charakterystycznych cech krajobrazu wsi, zapoznanie z pracą rolnika.
  3. Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
  4. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie znajomości symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
  5. Dostarczanie wiadomości na temat stolicy, największych miast i regionów Polski.
  6. Przybliżanie wiadomości o kosmosie, planetach, gwiazdach i gwiazdozbiorach, zapoznanie z nazwą planety, na której żyjemy.
  7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
   przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
  8. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
  9. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
  10. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
  11. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 

MARZEC

 

 1. Zielony kącik w naszej sali 
 2. Czekamy na wiosnę 
 3. Powitanie wiosny 
 4. Tradycje Świąt Wielkanocnych 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

Zadania:

  1. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia i wiosny np.  dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty.
  2. Poznawanie zwiastunów wiosny np.  kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na krzewach i drzewach.
  3. Zapoznanie z polskimi tradycjami obchodzenia Świąt Wielkanocnych.
  4. Poznanie ciekawostek na temat obrzędów związanych z pożegnaniem zimy
   i witaniem wiosny. Zapoznanie z ludowym zwyczajem ,,Topienie Marzanny”.
  5. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i odpowiedzialności za nie.
  6. Dostarczanie wiedzy na temat czynników potrzebnych do wzrostu roślin: woda, światło, ciepło.
  7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
   przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
  8. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
  9. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
  10. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
  11. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

LUTY

 1. Baśnie, bajki, bajeczki 
 2. Zima bywa mroźna 
 3. Na zakupach
 4. Co się dzieje w kuchni?

             

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

Zadania:

 1. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, umiejętności czerpania radości z lektury.
 2. Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i moralnego dziecka poprzez słuchanie utworów literatury dziecięcej.
 3. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni
 1. Rozwijanie umiejętności wiązania zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 2. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
  i sportów zimowych.
 3. Budzenie ciekawości poznawczej. Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane
  z kuchnią, nazwy i wyposażenie różnych sklepów, zapoznanie z pracą kucharza, ekspedienta.
 4. Kształtowanie postawy serdecznych zachowań wobec bliskich, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, rozumienie potrzeby okazywania szacunku osobom starszym. Uroczystość grupowa ,,Dzień Babci i Dziadka” w dniu 28 lutego.
 5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 6. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 7. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 1. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych
 2. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 

 

 

STYCZEŃ

 

 1. Zimą przybywa Nowy Rok
 2. Zimą pomagamy ptakom
 3. Święto Babci i Dziadka
 4. Czas na bal
 5. Zimo, baw się z nami 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1.  Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku.
 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania pór roku z zachowaniem
  ich kolejności według indywidualnych możliwości dziecka.
 3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania cykliczności i różnorodności
  w przyrodzie w zależności od pory roku.
 4. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbla, sikorki, gawrona; rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimy. Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata zwierząt.
 5. Kształtowanie postawy serdecznych zachowań wobec bliskich, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, rozumienie potrzeby okazywania szacunku osobom starszym. Uroczystość grupowa ,,Dzień Babci i Dziadka”
 6. Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi. Udział we wspólnym balu.
 7. Rozwijanie umiejętności wiązania zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 8. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
  i sportów zimowych.
 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 10. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 11. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 12. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 13. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych
 14. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

GRUDZIEŃ

 

 1. Imieniny Świętego Mikołaja 
 2. Moja rodzina
 3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 
 4. Zima biała 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Przybliżenie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku do dawania i przyjmowania prezentów.
 3. Uświadomienie dzieciom istoty oraz znaczenia rodziny i domu w życiu każdego człowieka, ukazanie sposobów wyrażania miłości i szacunku dla najbliższych.
 4. Przybliżenie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 5. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 7.  Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 8. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 9. Rozwijanie zdolności poznawczych poprzez zabawy dydaktyczne.
 10. Rozwijanie aktywności i samodzielności dzieci.
 11. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 12. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 13. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

LISTOPAD

 

 1. Pod jesiennym parasolem
 2. Nasz kraj
 3. Dbamy o zdrowie 
 4. Kraina Zabawek
 5. Bajki na długie wieczory 

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, zjawisk atmosferycznych: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury powietrza, skracającej się długości dnia.
 2. Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, spożywania zdrowej żywności, dbałości o higienę.
 3. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z symbolami  narodowymi: flaga, godło, hymn.
 4. Zapoznanie z historią Święta Pluszowego Misia.
 5. Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami ludowymi związanymi z ,,andrzejkami”.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 7. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 8. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 9. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1. Dookoła jesień 

2. Jesień w lesie 

3. Na ulicy 

4. Nałęczów – moje miasto

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 2. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.
 3. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, obserwacja walorów jesiennej przyrody.
 4. Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków drzew (kasztanowiec, dąb, jarzębina, sosna) po liściach i owocach.
 5. Poznawanie ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, kukułka)
  oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron).
 6. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (jeż, wiewiórka, niedźwiedź), zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.
 7. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych
 8. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta.
 9. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki jego patrona – Adama Żeromskiego
 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 11. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 12. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 13. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 14. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 15. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 

 

 WRZESIEŃ 

 

 1. Moje przedszkole 
 2. Wspólna zabawa 
 3. Jestem przedszkolakiem
 4. Jesień w sadzie i ogrodzie 

 

Realizacja podstawy programowej:


I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

 1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
  do nowego środowiska i integrowaniu grupy. Zachęcanie dzieci do przejawiania postaw opiekuńczych wobec rówieśników nowoprzybyłych do grupy, wprowadzanie ich w zwyczaje panujące  w przedszkolu.
 2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.
 4. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w sali, budynku przedszkola
  i ogrodzie przedszkolnym.
 5. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw.
 6. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).
 7. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów
  po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety.
 8. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej "Dzień Przedszkolaka”  w dniu 20 września
 9. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi związanymi ze zmianą pory roku. Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw, zachęcanie do spożywania ich.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 13. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )