Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Grupa II

Jesteśmy grupą dzieci 4-letnich  - 15 dziewczynek, 10 chłopców. Prawie wszyscy chodzimy do przedszkola drugi rok, mamy jedną młodszą koleżankę. Nasza grupa to: Zosia B., Hania B., Ala Ch., Ala Chr., Antosia Ch., Benio, Filip, Ania, Krzyś, Adaś G., Zosia J., Tomek, Kacper, Hania K., Kuba, Maja, Ola, Stefania, Liliana, Michał, Adaś S. Wiktoria, Hubert, Łucja, Antosia W. Chętnie przychodzimy do przedszkola, lubimy się razem bawić i uczyć. Ciągle poznajemy nowe rzeczy. Lubimy spacery i ciekawe wycieczki.

 

Wychowawczyni

Życzenia wakacyjne

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom dzieci z grupy II
za współpracę w kończącym się roku szkolnym 2018-19,
 za wsparcie, uśmiech, życzliwość, aktywny udział w życiu grupy i przedszkola.
Życzę wszystkim bezpiecznego letniego wypoczynku i miłego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

wychowawczyni 

 

 

 Jedziemy na wakacje”
Cz. Janczarski

 

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
 

Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
 

Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
                               

Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze! 

 

CZERWIEC

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC 2019 ROKU W GRUPIE II DZIECI 4 - LETNIE

 

Tematyka:

 

 1. ŚWIAT W OCZACH DZIECKA – 03.06 - 11.06.2019r.
 2. ZWIERZĘTA NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH - 12.06 - 14.06.2019r.
 3. ZBLIŻA SIĘ LATO, A Z NIM WAKACJE – 17.06 – 28.06.2019r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

 1. Przybliżenie dzieciom mieszkańców żyjących w różnych regionach świata. Poszerzanie wiedzy na temat położenia geograficznego, warunków klimatycznych, przystosowania się ludzi do życia w danym środowisku. Pogłębianie więzi koleżeństwa, sympatii, życzliwości, przyjaźni. Przypomnienie dzieciom o ich prawach i obowiązkach. Stwarzanie dzieciom warunków bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa. Uświadomienie dzieciom zmian, jakie zachodzą w ich życiu i w nich samych (wygląd fizyczny, wiedza, umiejętności) na podstawie fotografii i wywiadów z rodzicami.
 2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na różnych kontynentach. Poznawanie naturalnego środowiska, w którym żyją, trybu życia, sposobu odżywiania.
 3. Ukazanie piękna polskiego krajobrazu oraz atrakcyjnych miejsc letniego wypoczynku nad morzem, w górach, w krainie jezior. Podkreślenie walorów uzdrowiskowych i wypoczynkowych Nałęczowa. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat cech charakterystycznych lata. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych: letnie burze, upały i unikaniu zagrożeń. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego letniego wypoczynku.
 4. Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowanie wytworów kolegów.
 5. Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu – poszerzanie zakresu liczenia. Nabywanie umiejętności porównywania długości przedmiotów. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i położenia przedmiotów w przestrzeni.
 6. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie ubierania się i rozbierania podczas wyjść na spacery i wycieczki.
 7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.
 8. Prowadzenie zabaw rytmicznych i muzyczno - ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: "Złap lato za rękę", ”Tato, już lato”, osłuchanie z piosenkami, ”Już wkrótce wakacje” , "Hipopotam".
 9. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

 

Dziękujemy Rodzicom

 • wszystkim Rodzicom za sponsorowanie zakupu książek dla dzieci „Cudaczek Wyśmiewaczek” oraz materiałów plastycznych dla dzieci
 • Mamie Stefanii za zorganizowanie zakupu upominków książkowych i przekazanie ich dzieciom
 • Mamie Stefanii i mamie Hani – Pani Katarzynie za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Lublina na spektakl teatralny „Kozucha Kłamczucha”
 • szystkim Rodzicom za przygotowanie strojów na występy w NOK z okazji Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych oraz Przegląd Piosenki i Małych Form Teatralnych w ramach projektu rozwijania kompetencji społecznych dzieci przedszkola, profilaktyki zdrowia Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy, pomocy szukać gotowy”.
 • Babci Liliany – Pani Zofii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do NOK
 • Mamie Stefanii za pomoc w zorganizowaniu wyjścia  „Na lody” do ogrodu Willi „Różana”

 

Ważne wydarzenia

 • Wycieczka do Lublina – spektakl teatralny „Kozucha Kłamczucha
 • Zajęcia otwarte „Podróż w nieznane krainy”
 • Przedstawienie teatralne „Jas i Małgosia”
 • Występy w NOK – Światowy Dzień Inwalidy i Osób  Niepełnosprawnych
 • Audycja filharmoniczna „Morskie opowieści”
 • Urodziny Krzysia
 • Występy w NOK - Przegląd Piosenki i Małych Form Teatralnych w ramach projektu rozwijania kompetencji społecznych dzieci przedszkola, profilaktyki zdrowia Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy, pomocy szukać gotowy”.
 • Urodziny Oli
 • Urodziny Kacpra
 • Urodziny Ani
 • Wyjście na lody – ogrody Willi „Różana”
MAJ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2019 ROKU W GRUPIE II DZIECI 4 - LETNIE

 

Tematyka:

 

 1. KTO DBA O NASZE BEZPIECZEŃSTWO ?– 06.05 - 10.05.2019r.
 2. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - 13.05 - 17.05.2019r.
 3. WIOSENNA ŁĄKA - 20.05 – 24.05.2019r.
 4. ŚWIĘTO RODZINY - 27.05 - 31.05.2019r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

 1. Poznawanie różnych zawodów osób dbających o bezpieczeństwo innych .
  Wdrażanie przedszkolaków do właściwej reakcji w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pracy strażaka.
 2. Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie, przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na świeżym powietrzu w różnych miejscach ( z rodziną, grupą przedszkolną) .
 3. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych środowisk przyrodniczych. Obserwowanie roślin i zwierząt żyjących na łąkach. Dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków. Zorganizowanie wycieczki plenerowej.
 4. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców- nazywanie i opisywanie członków najbliższej rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa. Przygotowanie części artystycznej z okazji „Święta Rodziny. Zachęcanie dzieci do bliższego interesowania się życiem rodziny – wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez rodziców.
 5. Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowanie wytworów kolegów.
 6. Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu – poszerzanie zakresu liczenia. Nabywanie umiejętności porównywania długości przedmiotów. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała.
 7. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie ubierania się i rozbierania podczas wyjść na spacery i wycieczki.
 8. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.
 9. Prowadzenie zabaw rytmicznych i muzyczno - ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: "Na wiosennej łące", "Rowerowa majówka", ”Polonez o mamie.” osłuchanie z piosenkami „Mój tata jest strażakiem” , "Rodzina".
 10.  Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

 

Ważne wydarzenia - maj

 

 • Spotkanie ze strażakami – OSP Nałęczów – Tatą Adasia – panem Marcinem
 • Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej w Nałęczowie- Panią Magdaleną Żydek
 • Urodziny Antosi
 • Urodziny Alicji
 • Warsztaty prowadzone przez mamę Antosi z grupy V „Kolorowe mydełka”
 • Prezentacja multimedialna „Życie drzew”
 • Dzień Rodziny
 • Urodziny Majki
 • Spotkanie z Tatą Ali – Panem Tomaszem  na temat poznawania pracy ludzi w różnych zawodach – praca w zawodzie pielęgniarza

 

Dziękujemy Rodzicom:

 

 • Tacie Adama – Panu Marcinowi za zorganizowanie” Spotkania ze strażakami” – zajęcia z dziećmi na temat pracy strażaka, prezentacja samochodów strażackich i sprzętu gaśniczego
 • Mamie Kacpra za pomoc w zorganizowaniu „Spotkania z pracownikiem straży Miejskiej w Nałęczowie”
 • Mamie Kuby i mamie Wiktorii za pomoc w przygotowaniu rekwizytów i upominków na Dzień Rodziny
 • Mamie Kuby i mamie Adasia – Pani Monice za pomoc w przygotowaniu warsztatów „Kolorowe mydełka”
 • Rodzicom Alicji – Pani Karolinie i Panu Tomaszowi za zakup ochraniaczy na buty
Kwiecień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2019  ROKU W GRUPIE II -  DZIECI  4 - LETNIE

 Tematyka:

 1. WIOSNA WOKÓŁ NAS - 01.04 – 05.04.2019r.
 2. DBAMY O NASZE ZDROWIE - 08.04 - 12.04.2019r.
 3. ŚWIĘTA WIELKANOCNE - 15.04 - 18.04.2019r.
 4. NASZA PLANETA – ZIEMIA - 23.04 - 26.04.2019r.
 5. POLSKA – NASZA OJCZYZNA – 29.04 - 02.05.2019r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Stwarzanie okazji do obserwacji zjawisk w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku w  świecie zwierząt – powroty ptaków.   Dostrzeganie zmian w przyrodzie w różnych środowiskach przyrodniczych  - wiosenne prace w polu i w ogrodzie. Wiosna w gospodarstwie wiejskim – wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych przez człowieka.
 2. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie się, właściwe ubieranie się stosownie do pogody, aktywność ruchową oraz dbałość o higienę ciała i otoczenia. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia). Wzbogacanie  wiedzy dzieci na temat pracy ludzi w różnych zawodach.  Bliższe poznanie pracy pielęgniarki. Bogacenie słownictwa.
 3. Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych. Wzbogacanie wiedzy na temat przygotowań świątecznych:, wiosenne porządki, malowanie pisanek, stroiki wielkanocne, palmy, koszyk wielkanocny- święconka, tradycyjne potrawy wielkanocne. Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych i bliższego interesowania się życiem rodziny.
 4. Zapoznanie dzieci ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i ich   negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Kształtowanie szacunku  do  przyrody.  Wyrabianie nawyków przyjaznego odnoszenia się do świata roślin i zwierząt. Przyswajanie zasad ochrony przyrody.
 5. Rozwijanie zainteresowań własnym regionem i krajem. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat stolicy polski – Warszawy.  Kształtowanie  tożsamości narodowej.
 6. Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć  w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowanie wytworów kolegów.
 7.  Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu – poszerzanie zakresu liczenia. Nabywanie umiejętności porównywania długości przedmiotów. Doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania pojęć  dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 8.  Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie ubierania się i rozbierania podczas wyjść na spacery i wycieczki.
 9.  Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.
 10. Prowadzenie zabaw rytmicznych i muzyczno - ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: "Zając wielkanocny", "Chcę być sportowcem", ”Dbamy o naszą planetę.” osłuchanie z piosenkami „Kolorowy świat”, ”Przyleciały wiosną ptaki”, „Hałas i cisza”
 11. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

 

Ważne wydarzenia

 • Audycja filharmoniczna „Polscy kompozytorzy dzieciom”
 • Przedstawienie teatralne „Magiczne słowa”
 • Spotkanie Świąteczne „Wielkanocne zwyczaje”
 • Przedstawienie teatralne „Kruszynka”

 

Dziękujemy Rodzicom:

 • Rodzicom Liliany za przekazanie figurek styropianowych do stroików wielkanocnych
 • Mamie Wiktorii za zakup taśmy ozdobnej do ozdabiania pisanek

 

Marzec

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC 2019  ROKU W GRUPIE II -  DZIECI  4 - LETNIE

 

Tematyka:

 

1.PRACA KOBIET W RÓŻNYCH ZAWODACH - 04.03 - 08.03.2019r.

2.MARCOWA POGODA - 11.03 - 15.03.2019r.

3.WITAMY WIOSNĘ - 18.03 - 22.03.2019r.

4.JESTEM W GRUPIE, ROZUMIEM SIEBIE I INNYCH – 25.03- 29.03.2019r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

 1. Zapoznanie dzieci z pracą kobiet w różnych zawodach. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pracy zawodowej swoich mam. Przybliżenie zawodu dietetyczki.
 2. Obserwowanie zmian  atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia (topnienie śniegu, opady deszczu, coraz wyższe temperatury), zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody. Zachęcanie do systematycznej zjawisk atmosferycznych  i zaznaczanie w Kalendarzu Pogody.  Uświadomienie dzieciom konieczności właściwego ubierania się stosownie do pogody i dbałości o zdrowie.
 3. Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami wiosny (pączki na drzewach,  trawa, pierwsze kwiaty, przyloty ptaków), dokonywanie obserwacji przyrodniczych . Kultywowanie tradycji  związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Udział dzieci w zagospodarowaniu kącika przyrody, prowadzenie hodowli  roślin.
 4. Uświadomienie dzieciom, kim są dla nich koleżanki i koledzy, ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w zespole. Zrozumienie przez dzieci sensu norm, zasad i zakazów. Pokazanie podobieństw i różnic wśród dzieci. Udowodnienie dzieciom, że mogą przeżywać różne uczucia i radzić sobie z nimi.
 5. Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć  w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowanie wytworów kolegów.
 6. Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu – poszerzanie zakresu liczenia. Nabywanie umiejętności porównywania długości przedmiotów. Doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania pojęć  dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 7. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie ubierania się i rozbierania podczas wyjść na spacery i wycieczki.
 8. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.
 9. Prowadzenie zabaw rytmicznych i muzyczno - ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: "Marcowy kwiatek", "Marzec czarodziej",  osłuchanie z piosenkami „Uśmiechnij się”,  "Maszeruje wiosna".
 10. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

 

Ważne wydarzenia

 • Dzień Kobiet
 • Audycja filharmoniczna „Z wizytą u smoka Wawelskiego”
 • Spotkanie z dietetykiem – Mamą Ani
 • Pożegnanie zimy – powitanie wiosny
 • Pokaz mody wiosennej

Dziękujemy

 • Mamie Stefanii  za przekazanie papieru ksero dla dzieci i serwetek
 • Mamie Wiktorii za przekazanie serwetek, flamastrów, taśmy klejącej, gazetek do wycinania
 • Mamie Kuby za przekazanie czasopism dla dzieci
 • Mamie Adama  Pani Agnieszce za przekazanie papieru ksero
 • Mamie AliPani Karolinie za przekazanie ryzy kartek do rysowania
 • Mamie Michała za przekazanie kredek świecowych i papieru ksero
 • Mamie Wiktorii za pomoc w przygotowaniu płyty ze zdjęciami z ważnych wydarzeń grupowych
 • Mamie i Babci Stefanii za przekazanie kolorowanek dla dzieci
 • Mamie Ani za udział w zajęciach z dziećmi w ramach poznawania zawodów kobiet „Spotkanie z dietetykiem”, przygotowanie produktów spożywczych do prezentacji zdrowej i niezdrowej żywności, zakup owoców do zajęć kulinarnych „Owocowe szaszłyki”, udział w spotkaniu czytelniczym
 • Mamie Wiktorii za przygotowanie produktów spożywczych na  „Spotkanie z dietetykiem”
 • Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie zakupu owoców na zajęcia kulinarne „Owocowe szaszłyki”
 • Wszystkim Rodzicom za sponsorowanie upominków dla dzieci z okazji Dnia Kobiet
 • Panu Tomaszowi Chrabota za udział w uroczystości grupowej z okazji Dnia Kobiet, przekazanie upominków dzieciom, wspólne zabawy, udział w spotkaniu czytelniczym
 • Wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci na „Pokaz mody wiosennej”
 • Tacie Stefanii za pomoc w przygotowaniu dzieci do uroczystości „Pokaz mody wiosennej”
 • Mamie Wiktorii za zakup i przekazanie styropianowych ozdób wielkanocnych

 

Luty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY 2019  ROKU W GRUPIE II -  DZIECI  4 - LETNIE

 

 

Tematyka:

 

     1.KARNAWAŁ  -  CZAS ZABAW - 04.02 - 08.02.2019r.

     2.ZABAWY I SPORTY ZIMOWE - 11.02 - 15.02.2019r.

     3.W KRAINIE ŚNIEGU I LODU - 18.02 - 22.02.2019r.

     4.NASI PUPILE  - 25.02 - 01.03.2019r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

1.  Przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów karnawałowych związanych z organizowaniem balów kostiumowych. Rozumienie pojęcia „karnawał”.

 

2.  Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat sportów zimowych.

 

3. Wzbogacanie wiedzy  dzieci  na temat życia  Eskimosów, położenia kraju na mapie świata (okolice Bieguna Północnego). Poznanie zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna Południowego).  Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór, odżywianie się) oraz specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.

 

4. Zaznajomienie z kotem i psem  - zwierzętami spotykanymi w najbliższym otoczeniu i hodowanymi przez człowieka. Wzbogacanie wiedzy na temat niektórych zwierząt domowych i ich zwyczajów.  Wyrabianie pozytywnego stosunku  do świata zwierząt.

  

5.Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć  w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowanie wytworów kolegów.

 

6.Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu elementów zbioru– poszerzanie zakresu liczenia. Nabywanie umiejętności porównywania długości przedmiotów. Porównywanie liczebności zbiorów, ustalanie równoliczności. Stosowanie określeń: mniej, więcej, tyle samo.

 

7. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie ubierania się i rozbierania podczas wyjść na spacery i wycieczki.

 

8. Inspirowanie dzieci do wypowiadania się na określony  temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.

 

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmicznych i muzyczno - ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek:  „Bal baloników” ,

 „Biały walczyk”, „Zima”. Osłuchanie z piosenkami: „Kotek Puszek’ , „Pieski małe dwa”

 

10.Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

 

11. Rozwijanie  sprawności manualnej – doskonalenie umiejętności  wycinania nożyczkami.

 

Dziękujemy

Rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku na uroczystość z okazji Dnia babci i Dziadka:

 

- Rodzicom Hani K. i Kacpra  - za soki dla dzieci i gości

- Mamie Łucji i Antosi – za  zakup ciasteczek

- Mamie Ani, Mamie Hani B., Mamie Liliany, Mamie Wiktorii,  Mamie Adasia G., Mamie Huberta, Mamie Stefanii, Mamie Tomka , Mamie Michała -  za upieczenie ciast na poczęstunek

 

- Mamie Ani za wypożyczenie obrusów

- Mamie Wiktorii,  Mamie Ani, Mamie Stefanii  za zakup naczyń jednorazowych

 

- Wszystkim Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci na występy

 

Rodzicom:

- Tacie Ali – Panu TomaszowiMamie Kacpra,  Mamie Filipa, Mamie Tomka, Mamie Hani B., Mamie Liliany, Mamie Ani, Mamie Huberta – za pomoc w przygotowaniu sali, poczęstunku, czynnościach  porządkowych po uroczystości.

 

Ważne wydarzenia w grupie

 

- Audycja filharmoniczna „Urodziny Fryderyka Chopina”

- Bal Karnawałowy

Styczeń

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2019 ROKU W GRUPIE II  DZIECI  4 - LETNIE

 

Tematyka:

 1. WITAMY  NOWY  ROK - 02.01 - 04.01.2019r.
 2. ZIMA WOKÓŁ NAS - 07.01 - 11.01.2019r.
 3. POMAGAMY  ZWIERZĘTOM ZIMĄ - 14.01 - 18.01.2019r.
 4. DZIEŃ BABCI  I  DZIEŃ DZIADKA- 21.01 - 25.01.2019r.
 5. W KRAINIE  BAJEK  I  BAŚNI – 28.01 – 01.02.2019r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Wzbogacanie wiedzy dzieci  na temat tradycji witania Nowego Roku w naszych rodzinach, w kraju i na świecie. Rozumienie pojęć „Stary Rok”, „Nowy Rok”. Utrwalenie nazw pór roku i  oraz kolejności ich występowania. Kształtowanie pojęcia „tydzień” . Dostrzeganie cech charakterystycznych aktualnej pory roku.
 2. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tego okresu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.  Uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu.
 3. Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków ptaków i zwierząt leśnych.
 4. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Dziadków. Uświadomienie roli jaką pełnią babcia i dziadek w życiu rodziny. Utrwalenie  pojęć „rodzina” i „drzewo genealogiczne”. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 5. Zainteresowanie dzieci światem książki i bajkami, baśniami. Podkreślenie piękna ich treści, omówienie walorów wychowawczych. Podkreślenie wątków fantastycznych w baśniach.
 6. Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć  w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowanie wytworów kolegów.
 7. Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu elementów zbioru  – poszerzanie zakresu liczenia. Nabywanie umiejętności porównywania długości przedmiotów.  Porównywanie liczebności zbiorów. Stosowanie określeń: mniej, więcej, tyle samo.
 8. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie ubierania się i rozbierania podczas wyjść na spacery i wycieczki.
 9. Inspirowanie dzieci do wypowiadania się na określony  temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.
 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw rytmicznych i muzyczno - ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: "Babcia od bajek, dziadek od zagadek", "Polka dla babci i dziadka", ”Cza, cza dla babci i dziadka” osłuchanie z piosenkami,  "Witajcie w naszej bajce", „Pory roku”.
 11. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.
 12. Rozwijanie  sprawności manualnej – doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

 

Ważne wydarzenia

- Urodziny Zosi

- Audycja Filharmoniczna „Spod strzechy do pałacu”

- Urodziny Hani

- Występy w NOK – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

- Spektakl teatralny „Calineczka”

 

Dziękujemy

- Mamie Wiktorii – za zakup i systematyczne przekazywanie serwetek higienicznych

- Rodzicom Majki, Wiktorii, Stefanii, Ani, Kacpra, Adama , Liliany, Ali, Zosi  za przygotowanie strojów dla dzieci - występy w NOK – Przegląd Kolęd oraz obecność  i pomoc w organizacji grupy

- Mamie Wiktorii za zakup i przekazanie papieru brokatowego dla dzieci

 

Grudzień

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 ROKU W GRUPIE II  DZIECI  4 - LETNIE

 

Tematyka:

 1. W  KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - 03.12 - 07.12.2018r.
 2. W MOIM DOMU - 10.12 - 14.12.2018r.
 3. W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA - 17.12 - 24.12.2018r.
 4. PRZYSZŁA DO NAS ZIMA – 27.12- 31.12.2018r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie z Mikołajem w przedszkolu.
 2. Przybliżenie dzieciom pojęcia „dom”; rozumienie pojęć „dom rodzinny”, „dom mieszkalny”. Rozwijanie zainteresowań technicznych, uświadomienie zmian zachodzących w rozwoju techniki na przestrzeni wieków. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych w gospodarstwie domowym .
 3. Poszerzanie wiadomości na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w naszym regionie i kraju. Omówienie przygotowań świątecznych i zwyczajów w naszych domach rodzinnych. 
 4. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tego okresu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
 5. Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć  w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowanie wytworów kolegów.
 6. Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu – poszerzanie zakresu liczenia. Nabywanie umiejętności porównywania długości przedmiotów. Doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania pojęć  dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 7. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie ubierania się i rozbierania podczas wyjść na spacery i wycieczki.
 8. Inspirowanie dzieci do wypowiadania się na określony  temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.
 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: "Przyjedź do nas Mikołaju", "Wesoła choinka", osłuchanie z piosenką „Nasz szary przyjaciel”, kolędami "Przybieżeli do Betlejem", „Świeć gwiazdeczko”.
 10. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.
 11. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem. Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

 

Ciekawe wydarzenia w grupie

- Urodziny Liliany
- Mikołajki
- Przedstawienie teatralne „Śpiąca królewna” w wykonaniu aktorów „Pod jabłonią „ z Lublina
- Audycja filharmoniczna „Hej kolęda, kolęda”
- Spotkanie świąteczne w przedszkolu
- Występy w NOK „Mali Kolędnicy”

Podziękowania

- Mamie Antosi – Pani Monice za przekazanie ozdób choinkowych

- Rodzicom Stefanii za przekazanie ozdób choinkowych oraz apaszek do „Kącika teatralnego”

- Rodzicom : Huberta, Majki, Ali, Stefanii, Oli, Liliany, Ani, Zosi oraz dzieciom za przekazanie maskotek i książeczek na Akcję „Polacy rodakom”

- Mamie Wiktorii za systematyczne przekazywanie serwetek dla dzieci

- Rodzicom Liliany za przekazanie materiałów dekoracyjnych i plastycznych , kolorowych kartek papieru ksero

- Mamie Stefanii i mamie Kacpra za zorganizowanie Mikołajek w grupie II oraz udział

 w „Spotkaniu z Mikołajem”

- Mamie Zosi – Pani Justynie za przekazanie świątecznych figurek gipsowych dla wszystkich dzieci

 -Mamie Wiktorii za przekazanie folderów reklamowych do zabaw plastycznych

- Wszystkim rodzicom za przygotowanie strojów na występy dzieci w NOK „Mali kolędnicy”

 

Listopad

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD 2018 ROKU W GRUPIE II  DZIECI  4 - LETNIE

 

Tematyka:

 

 1. POLSKA – NASZA OJCZYZNA - 02.11 - 09.11.2018r.
 2. JESIENNA SZARUGA - 12.11 - 16.11.2018r.
 3. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY - 19.11 - 23.11.2018r.
 4. NASZE JESIENNE ZABAWY - 26.11 - 30.11.2018r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

 1. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem. Kształtowanie tożsamości  narodowej.  Utrwalenie znajomości symboli narodowych: flaga, godło, hymn narodowy.
 2. Stwarzanie okazji do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (czynniki atmosferyczne). Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do aktualnej pory roku, dbania o zdrowie późną jesienią.
 3. Zapoznanie dzieci ze sposobem przygotowania się ludzi do zimy (robienie  przetworów, ogrzewanie mieszkań, ciepłe ubrania).
 4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Zapoznanie ze  sposobami przygotowania się zwierząt leśnych do zimy  (gromadzenie zapasów, szukanie legowiska, zapadanie w sen zimowy).
 5. Wdrażanie do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć  w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Szanowania wytworów kolegów. Ukazanie sposobów atrakcyjnego spędzania czasu w długie jesienne wieczory.
 6. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych. Ćwiczenia w prawidłowym przeliczaniu – poszerzanie zakresu liczenia.  Utrwalanie pojęć: mało, dużo. Doskonalenie umiejętności porównywania długości, stosowanie pojęć: dłuższy, krótszy, taki sam; wyższy, niższy, taki sam. Rozumienie pojęcia „para”.
 7. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
 8. Inspirowanie dzieci do wypowiadania się na określony  temat. Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.
 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: "Pan Listopad" "Kolorowy deszcz", nauka hymnu narodowego "Mazurek Dąbrowskiego". Osłuchanie z piosenką "O kochaniu misia", „Kapuściana piosenka”,
 10. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.
 11. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.   

Ciekawe wydarzenia w grupie

 • Urodziny Benjamina
 • Uroczystość przedszkolna „Jestem Polką i Polakiem”
 • Występy dzieci w NOK – 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości – piosenka „Polska biało-czerwoni’’, wiersz „Co to jest Polska?”
 • Audycja filharmoniczna „Idzie żołnierz borem, lasem”
 • Oglądanie spektaklu cyrkowego „Fokus”
 • Święto Pluszowego Misia – spotkanie z mamą Wiktorii
 • Urodziny Filipa
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej – piosenka „Polska biało-czerwoni”
 • Zabawa Andrzejkowa
 • Warsztaty kulinarne „Misiowe ciasteczka”

Podziękowania

 • Mamie Ali – Pani Marii za przekazanie kilku opakowań kolorowych kartek papieru dla dzieci z grupy II.
 • Mamie Hani za przekazanie  kartek papieru ksero, serwetek, kolorowanek , czasopism dla dzieci.
 • Mamie Wiktorii za przekazanie serwetek, folderów reklamowych dla dzieci.
 • Rodzicom Ani  za przekazanie serwetek, plasteliny dla dzieci z grupy II.
 • Mamie Wiktorii za przekazanie kolorowanek dla dzieci
 • Mamie Kuby za przekazanie kolorowanek dla dzieci
 • Mamie Ali – Pani Karolinie za przekazanie naklejek  dla dzieci
 • Mamie Adasia G.  –  za przekazanie ozdób choinkowych dla dzieci
 • -Rodzicom Ali – Pani Karolinie i Panu Tomaszowi, Rodzicom Ani, Rodzicom Majki Za przyniesienie przetworów do Kącika Przyrody”
 • szystkim rodzicom za przygotowanie  strojów dla dzieci na występy w przedszkolu „Jestem Polką i Polakiem” –9 listopada 2018r.
 • Wszystkim rodzicom za przygotowanie  strojów dla dzieci na występy w NOK „Jestem Polką i Polakiem” – 11 listopada 2018r. i obecność z dziećmi podczas uroczystości.
 • Mamie Wiktorii za pomoc w organizacji wyjścia do NOK i opiekę nad dziećmi podczas występów 11listopada 2018r. NOK „Jestem Polką i Polakiem”
 • Wszystkim Rodzicom za upominki – maskotki z okazji Święta Pluszowego Misia, Mamie Wiktorii za przekazanie zabawek, udział w zabawach z misiami, rozmowę na temat „Zwierzęta pluszowe i żywe”- pielęgnacja, bezpieczne zabawy z psem, kotem, reakcje na zachowania zwierząt.
 • Rodzicom  Majki, Antosi, Wiktorii, Zosi, Ali, Ani za przygotowanie strojów na  występy w NOK – Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej – 28 listopada 2018r.
 • Rodzicom Majki,  mamie Ali, mamie Ani, mamie Kacpra  za pomoc w opiece nad dziećmi, podczas ubierania się -  występy w NOK – Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej – 28 listopada 2018r.
 • Mamie  Antosi i Łucji, za przekazania ciasteczek na poczęstunek dla dzieci  -  Zabawa Andrzejkowa.
 • Mamie Wiktorii za ciasteczka na poczęstunek - Zabawa Andrzejkowa, pomoc w organizacji wróżb andrzejkowych, udział we wspólnej zabawie.
 • Mamie Krzysia za  przygotowanie i prowadzenie Warsztatów kulinarnych w przedszkolu - „Misiowe ciasteczka” , Mamie Kacpra za pomoc w wykonaniu smakołyków.
Październik

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC  PAŹDZIERNIK 2018 ROKU W GRUPIE II  -

DZIECI  4 - LETNIE

 

Tematyka:

 

1. PLONY Z WARZYWNIKA -  01.10 - 05.10.2018r.

2. JESIEŃ  WOKÓŁ NAS  - 08.10 - 12.10.2018r.

3. NA POCZCIE - 15.10 - 19.10.2018r.

4. DAWNO TEMU W NAŁĘCZOWIE  -  22.10 - 31.10.2018r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych dotyczących charakterystycznych cech tej pory roku w ogrodzie warzywnym). Rozpoznawanie i nazywanie warzyw. Zachęcanie do ich spożywania jako źródła witamin. Kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z przygotowaniem i podawaniem posiłków z wykorzystaniem warzyw.
 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, dostrzeganie  zmian zachodzących w przyrodzie jesienią - walory jesiennej przyrody. Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków drzew ( dąb, jarzębina, sosna) po liściach i owocach. Zapoznanie z nazwami i wyglądem ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, kukułka) oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron). Poznanie wyglądu i zwyczajów wiewiórki, jeża.
 3. Zorganizowanie wycieczki na pocztę. Zapoznanie dzieci z pracą pocztowca i listonosza. Wdrażanie dzieci do odpowiedniego zachowania się w miejscach użyteczności społecznej.
 4. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta.
 5. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki patrona - Adama Żeromskiego. 
 6.  Zapoznanie  z postacią dawnej mieszkanki Nałęczowa i  z utworami Ewy Szelburg - Zarembiny. Zorganizowanie wycieczki na Cmentarz Parafialny - odwiedzenie grobów: Oktawii Żeromskiej i pisarki Ewy Szelburg - Zarembiny.
 7. Tworzenie dobrego klimatu grupy, przestrzeganie zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć  w przedszkolu. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych.
 8. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 9. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych przy muzyce klasycznej. Nauka piosenek: „Na marchewki urodziny”, „Kolorowe listki”,, osłuchanie z piosenkami: „Ogórek”, „Do przedszkola”, „Listonosz”,
 11. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała. Doskonalenie sprawności manualnej w zakresie prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

Ciekawe wydarzenia w grupie

 • Próbna ewakuacja przedszkola, spotkanie ze strażakami
 • Zajęcia kulinarne „Pieczone jabłko ze śliwką”
 • Urodziny Michała
 • Oglądanie spektaklu teatralnego „Orlątko” - NOK
 • Wycieczka do Lublina – Przedstawienie „Tajemnica Bańki Szczęścia”
 • Audycja filharmoniczna „Jedziemy na Mazowsze”
 • Spotkanie z kustoszem Muzeum im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie – panią  Martą Kempisty
 • Wyjście na Cmentarz Parafialny – odwiedzanie grobów Ewy Szelburg – Zarembiny, Oktawii Żeromskiej i grobów żołnierzy
 • Wycieczka po Nałęczowie – złożenie kwiatów, zapalenie zniczy przy Tablicy pamiątkowej poświęconej dawnej mieszkance  miasta  – Ewie Szelburg – Zarembinie, oglądanie miejsca, gdzie stał dom rodzinny pisarki

Podziękowania

 • Mamie Wiktorii za przekazanie miodu wykorzystanego podczas zajęć kulinarnych „Pieczone owoce”.
 • Mamie Filipa i mamie Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do NOK na spektakl teatralny „Orlątko” .
 • Tacie Ani za przyniesienie ziemniaków na zajęcia plastyczne „Ziemniaczane stworki”.
 • Mamie Wiktorii za przekazanie ziemniaków, materiałów dekoracyjnych  wykorzystanych na zajęciach plastycznych „Ziemniaczane stworki”.
 • Mamie Wiktorii za systematyczne przekazywanie  serwetek dla dzieci oraz woreczków foliowych.
 • Mamie Stefanii, mamie Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki autokarowej do Lublina na spektakl teatralny „Tajemnica Bańki Szczęścia”.
 • Mamie Wiktorii za przekazanie książeczek dla dzieci.
 • Wszystkim Rodzicom, którzy zakupili i przekazali znicze zapalone na grobach Ewy Szelburg – Zarembiny, Oktawii Żeromskiej i grobach żołnierzy.
 • Mamie Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia na Cmentarz Parafialny w Nałęczowie, zakup dodatkowych zniczy dla dzieci.

 

 

 

Wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018 ROKU W GRUPIE II  (DZIECI 4- LETNIE)

 

Tematyka:

 

1. Witamy przedszkole  03.09 - 07.09.2018r.

2. Bezpieczna droga do przedszkola  - 10.09 - 15.09.2018 r.

3. Między nami przedszkolakami -  17.09 - 21.09.2018 r.

4. W sadzie jesienią -  24.09 - 28.09. 2018 r.

 

 Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Tworzenie miłej atmosfery, zachęcanie dzieci do udzielania pomocy i wsparcia koleżankom nowoprzybyłym do grupy. Poznawanie  przedszkola (oglądanie pomieszczeń, poznawanie dzieci z innych grup i pracowników placówki.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad grupowych (szanowanie zabawek, odkładanie ich na miejsce, grzeczne odnoszenie się do innych, szanowanie wytworów pracy kolegów, używanie zwrotów grzecznościowych, bezpieczne poruszanie się na terenie przedszkola i poza nim - w czasie spacerów, wycieczek).

3. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków, ubierania  i rozbierania się, podczas pobytu w łazience.

4. Zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

5. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni (odloty ptaków, opadanie liści, bogactwo barw).

6. Zorganizowanie wycieczki do sadu. Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych i owoców. Zachęcanie dzieci do spożywania owoców.

7. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat dowolny.

8. Kształtowanie pojęć matematycznych: klasyfikowanie według jednej cechy jakościowej, przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku, porównywanie wielkości, rozumienie i stosowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

9. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

10. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw ruchowych i spacerów.

11. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno   ruchowych.

 

 Ciekawe wydarzenia w grupie

 • Urodziny Huberta
 • Dzień Przedszkolaka
 • Urodziny Stefanii
 • Urodziny Adama S.
 • Dzień Chłopaka

 Podziękowania

 • Mamie Wiktorii  za zakup serwetek dla dzieci,  kaszy manny do rysowania wzorów graficznych, czasopism, materiałów dekoracyjnych (bibuła) oraz kolorowanki dla dzieci.
 • Mamie Majki  za przekazanie papieru ksero dla dzieci dla dzieci z grupy II.
 • Mamie Stefanii  za zakup papieru ksero, bibuły, przekazanie czasopism dla dzieci.
 • Mamie Michała  za przekazanie plasteliny, kredek, naklejek dla dzieci z grupy II.
 • Mamie Kuby  za przekazanie kolorowanek tematycznych, czasopism dla dzieci z grupy II.
 • Mamie Krzysia za przekazanie papieru ksero dla dzieci z grupy II.
 • Kubie i Jego rodzicom za zabawki przekazane do zabawy w grupie oraz przyniesienie wody mineralnej dla dzieci z grupy II .
 • Rodzicom: Oli, Liliany, Krzysia, Stefanii, Antosi Ch.,Majki, Adama G.za przyniesienie owoców do „Kącika Przyrody.
 • Rodzicom Ali – Pani Karolinie i Panu Tomaszowi za przekazanie dużej ilości jabłek i śliwek wykorzystanych podczas zajęć kulinarnych oraz na poczęstunek .
 • Rodzicom: Stefanii, Ani, Wiktorii, Adama S. Michała, Antosi, Kuby za przyniesienie warzyw do „Kącika przyrody”.
 • Wszystkim Rodzicom za sponsorowanie upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka, rodzicom z Rady Rodziców grupy II za zakup niespodzianek, mamie Wiktorii za udział w uroczystości grupowej i przekazanie ich dzieciom.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )