Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

Grupa II

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/20.

 

 

      W naszej grupie bawią się i oczywiście uczą dzieci 3 i 4-letnie. Dokładnie 11 dzieci jest 4-letnich i 9 dzieci 3-letnich. Wśród nas jest 9 chłopców i 11 dziewczynek.Poznaliśmy już nasza salę i nasze panie. Chętnie korzystamy z różnych kącików tematycznych, śpiewamy tańczymy, rysujemy, malujemy, liczymy, ćwiczymy....Tyle się u nas dzieje, że nie sposób wypisać......Czekają nas różne uroczystości, imprezy. Obchodzimy urodziny.Cały rok przed nami. Powodzenia!!!

 

 

Ważne informacje:

 

 

14 luty obchodzimy Dzień Babci i Dziadzia

 

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Wszystkich dziadziów dnia 14 lutego o godzinie 13.15 na uroczystość.

 

 •  20 listopada obchodzimy Dzień Praw dziecka- chętne dzieci mogą nałożyć tego dnia niebieski element ubioru
 • 25 listopada obchodzimy Dzień pluszowego misia- warsztaty krawieckie
 • 27 listopada- warsztaty kulinarne( pieczenie karnawałowych ciasteczek)
 • 26 listopada- zebranie grupowe o godzinie 17.00
 • 29 Andrzejki- grupowe zabawy integracyjne, konkursy

 

 

 Dziękuję

 

 • Rodzicom Adasia B, Michała Ż. za przygotowanie poczęstunku na Bal karnawałowy
 •  Rodzicom, którzy   zorganizowali poczęstunek na "Pasowanie na przedszkolaka",
 • Dziękuję wszystkim Państwu za przygotowanie białych bluzek, koszul dla dzieci,
 • mamie Wiktora za przygotowanie jesiennych apaszek dla chłopców
 • rodzicom Trójki Grupowej za wszechstronną pomoc

 

                                                           Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

na miesiąc styczeń 2020 Gr. II

                   

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Witamy Nowy Rok                       (02-03.01)
 2. Zabawy i sporty zimowe               ( 7,8,10.01)
 3. Bal karnawałowy                           (9.01)
 4. W królestwie lodu                         ( 13-17.01)
 5. Co słychać u wróbelka Elemelka i innych zwierząt? (20-24.01)
 6. Baśnie, bajki i bajeczki                   ( 27-31.01)

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 2. Społeczny obszar rozwoju dziecka
 3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

Cele ogólne:

 

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji witania Nowego Roku – składanie sobie życzeń, zabawy karnawałowe, wymiana kalendarzy. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zapoznania z pojęciami „ Stary Rok”, „ Nowy Rok”, karnawał.
 2. Dostarczenie radości ze wspólnej zabawy karnawałowej integracja dzieci, zabawy kołowe, pary, tworzenie korowodów, wdrażanie do reakcji na sygnały nauczyciela
 3. Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech czterech pór roku. Dostrzeganie cech zimowej aury ( brak roślinności, opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, zmiana temperatury ,obserwacja zjawisk w przyrodzie: przyroda odpoczywa, nie zamiera, ochronna rola śniegu, długie noce, krótkie dni. Prowadzenie kalendarza pogody . Prowadzenie obserwacji zwierząt (ptaków, rozpoznawanie ich po wyglądzie: sikorka, gil, wróbel), dokarmianie. Wyrabianie nawyku odpowiedniego ubierania się w zależności od zmian atmosferycznych. Dostarczenie okazji do zabaw na świeżym  powietrzu z uwzględnieniem konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu), oglądanie przez szkło powiększające płatków śniegu .
 4. Wzbogacanie wiedzy  dzieci  na temat życia  Eskimosów, położenia kraju na mapie świata (okolice Bieguna Północnego). Poznanie zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna Południowego).  Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór, odżywianie się) oraz specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.
 5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno- konstrukcyjnej.   Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy     muzyczno – ruchowe.
 6. Organizowanie zabaw dydaktycznych mających na celu doskonalenie  

       umiejętności  przeliczania , porównywania, logicznego myślenia.

 1. Wprowadzenie dzieci w świat bajek i baśni. Ukazywanie morałów, próby oceny

      zachowania postaci, ukazanie takich prawd życiowych jak : dobro, prawda,

       miłość. Organizacja kącika teatralnego. Zabawy dramowe, rozwijanie

       umiejętności wchodzenia w wybrane przez siebie role, rozwijanie dyspozycji

       do działań twórczych.

 1. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw , unikanie miejsc niedozwolonych- ulica, zamarznięty zbiornik.
 2. Ćwiczenie motoryki dużej, wzmacnianie gorsetu mięśniowego, tory przeszkód z wykorzystaniem pomocy sensorycznych.

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019 W GRUPIE II

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. W oczekiwaniu na Mikołaja - 2-6.XII.
 2. Idzie zima ze śniegiem         -  9-13.XII
 3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia…16- 24.XII
 4. Gdy nadejdzie Nowy Rok…     27-31.XII

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 2. Społeczny obszar rozwoju dziecka
 3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

Zadania:

 

 1. Poznanie zwyczaju ogólnoświatowego „Mikołajki”, uczenie sprawiania radości innym poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami, spotkanie z Mikołajem
 2. Słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, prawda i dobro; określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobry-zły, poznanie znaczenia zwrotu „dobry uczynek”.
 3. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w czasie późnej jesieni i zimy. Rozpoznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku –ptaki: wróbel, sikorka – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, zwyczaje, obserwacja ptaków w czasie zimy, obserwacje ptaków podczas dokarmiania;
 4. Przybliżanie dzieciom polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, powitaniem Nowego Roku,  uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach i tradycjach rodzinnych; uczestnictwo w uroczystości „Imienin Patrona”,
 5. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno lub bardzo zimno, wiatr; poznawanie drzew iglastych znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola np. sosna, świerk –charakterystyczny wygląd, dostrzeganie różnic w wyglądzie drzew iglastych   i liściastych;
 6. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, organizowanie spacerów, wycieczek po najbliższej okolicy umożliwiających bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcanie do codziennego przebywania na dworze; Ćwiczenie motoryki dużej w czasie zabaw na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych       w sali. Wdrażanie do prawidłowej postawy ciała.
 7. Poszerzanie doświadczeń plastycznych o nowe techniki i materiały plastyczne

     ( kreślenie wzorów z zastosowaniem klejów brokatowych). Sprawianie radości

      dzieciom poprzez samodzielne wykonanie elementów świątecznej dekoracji sali;

 1. Rozwijanie umiejętności dziecięcego liczenia, tworzenia zbiorów 3-4- elementowych, ćwiczenia orientacji przestrzennej.
 2. Nauka kolęd i pastorałek: „Wśród nocnej ciszy”, „Zaśpiewaj Jezuskowi i nowych zabaw muzycznych  „Taniec śnieżynek”; słuchanie utworów  o tematyce świątecznej.
 3. Udział dzieci w Audycji Filharmonicznej , ukazywanie piękna tradycji   ludowych,

       nabywanie umiejętności kulturalnego i aktywnego udziału w   koncercie.

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 R. W GRUPIE II (dzieci 3-4-letnie)

 

 

TEMATYKA:

1. Moja rodzina. 04-08.11.

2. Moje prawa i obowiązki. 12-15.11.

3. Mój dom. 18-22.11.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo. 25-29.11.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć

w przedszkolu, kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób

dorosłych, szanowania wytworów kolegów.

2. Rozwijanie samodzielności podczas codziennych sytuacji (spożywania posiłków,

sprzątania po zakończonej zabawie, ubierania i rozbierania się).

3. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

4. Inspirowanie dzieci do wypowiadania się na określony temat.

Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.

5. Kształtowanie tożsamości narodowej. Poznanie symboli narodowych: flaga, godło,

hymn narodowy.

6. Zorganizowanie uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

7. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków.

8. Przybliżenie dzieciom historii powstania Święta Pluszowego Misia.

9. Utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie.

Zwracanie uwagi na dostosowanie ubioru do pogody, rozumienie walorów zdrowotnych

spacerów na świeżym powietrzu.

10. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w sali, w szatni i poza budynkim

przedszkola.

11. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi, zorganizowanie zabawy

andrzejkowej.

12. Stwarzanie okazji do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

13. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie. Utrwalanie pojęć:

mało, dużo. Ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów według jednej cechy jakościowej

(np. wielkość, kolor, kształt). Rozwijanie umiejętności szeregowania. Rozumienie

pojęcia "para". Ćwiczenia w nazywaniu i rozpoznawaniu kolorów podstawowych.

14. Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, reagowanie ruchem na

zmianę rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych.

15. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione

sygnały. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

16. Doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem

 

 

 

 

ZADANIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE 

 

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019 R. W GRUPIE II (dzieci 3-4letnie)

 

 

TEMATYKA:

 

1. Przez ogród i sad ( 30.09- 4.10)

 

2. Idzie jesień...do zwierząt ( 7.10- 11.10)

 

3. Co z czego otrzymujemy?( 14.10- 18.10)

 

4. Idzie jesień... z deszczem ( 21.10- 25.10)

 

5. Pamiętamy o tych, którzy odeszli...) ( 28.10- 31.10)

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

 

 

1. Tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci do nowego środowiska.

2. Wdrażanie do rozpoznawania swoich znaczków w sali, łazience i szatni. Odkładanie przyborów, ubrań , zabawek na swoje    miejsce.

3. Zapoznanie dzieci z pozostałymi pomieszczeniami przedszkola oraz ich przeznaczeniem, poznanie pracowników przedszkola. Wdrażanie dzieci do ostrożnego poruszania się po budynku przedszkola i nie oddalania się od grupy.

 4. Udział dzieci w imprezach grupowych np. Obchodzenie urodzin.

5. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń  dorosłych, itp.).

6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów  po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, wycieranie nosa.

7. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów  innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

8. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

9. Dalsze zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi  dla jesieni ( zbiór owoców i warzyw) Wycieczka tematyczna w pobliże ogródków działkowych i sadu . Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Ukazanie walorów zdrowotnych owoców i warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą różnych zmysłów.

10. Poznanie ciekawostek o zwierzętach przygotowujących się do zimy: wiewiórka,jeż.

11. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zapoznania dzieci z Patronem Przedszkola, jego rodziną, pisarka E. Szelburg- Zarembiną. Kultywowanie postaw patriotycznych.

12. Wyrabianie poczucia rytmu , ćwiczenie słuchu muzycznego i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na  zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

13. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

14. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

15. Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach podczas     spacerów. Nauka wiązania koła, maszerowania po kole.

 

16.Kształtowanie prawidlłowej postawy ciała, ćwiczenie motoryki dużej.

 

 

 

      Ważne wydarzenia:

 

 • Dzień Chłopaka

 

Serdecznie dziękuję mamom: Wiktora, Julki i Mai za ogromne zaangażowanie w zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Chlopaka

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 R. W GRUPIE I (dzieci 3-4-letnie)

 

TEMATYKA:

 

1. Witamy w naszym przedszkolu. 02-06.09.

2. Moja grupa. 9-13.09.

3. Moja droga do przedszkola. 16-20.09.

4. Nadeszła jesień. 23-27.09.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
do nowego środowiska.

2. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw.

Zaznajomienie ze znaczkami rozpoznawczymi w sali, łazience i szatni.

3. Zapoznanie dzieci z pozostałymi pomieszczeniami przedszkola oraz ich

przeznaczeniem, poznanie pracowników przedszkola. Wdrażanie dzieci do

ostrożnego poruszania się po budynku przedszkola i nie oddalania się od grupy.

4. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej "Dzień Przedszkolaka”.

5. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa,

właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).

6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie

umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów

po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, wycieranie

nosa.

7. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich,

odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów

innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

8. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

9. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni

(opadanie liści, bogactwo barw). Zachęcanie do obserwacji otoczenia.

10. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw

przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce

(wolno, szybko).

11. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

12. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

13. Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach podczas

spacerów. Nauka wiązania koła, maszerowania po kole.

 

Ważne wydarzenia:

 

4 urodziny Julki i Mai- wszystkiego najlepszego!

Dzień Przedszkolaka

 Urodziny Martynki- Wszystkiego najlepszego!

Urodziny Patryka- wszystkiego najlepszego!

Audycja filharmoniczna "W Hiszpanii i Portugalii"

 

 

 

 

 

 

Stronę redaguje Ewa Jaremek wychowawczyni grupy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )