Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Szanowni Rodzice, informuję o możliwości konsultacji online z wychowawcą:
                                    awziatek@przedszkole.naleczow.pl

 

 

Rada Rodziców grupy II

Pani Paulina Jasik - Lis - przewodnicząca

Pani Sylwia Furtak

Pani Małgorzata Złotucha

 

 

 TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Poniedziałek:
- Rozwijanie mowy i myślenia

- Religia

- Język angielski
Wtorek:
- Rozwijanie pojęć matematycznych

- Projekt edukacyjny "Angielskie opowieści"
Środa:
- Działalność plastyczna

- Język angielski

- Religia
Czwartek:

- Zabawy muzyczno-rytmiczno-ruchowe

- Język angielski

- projekt edukacyjny "Wesoła matematyka" (od października)
Piątek:
- Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

W GRUPIE REALIZOWANE SĄ PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE:


- Program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej

- Projekt edukacyjny „Wesoła matematyka” – Anna Wziątek 
- Program ,,Kocham dobrego Boga” – s. Elżbieta Korbaś
- Program ,,Multisensoryczna nauka języka angielskiego” – Aneta Skoczylas Cierkoń
- Projekt edukacyjny ,,Angielskie opowieści” Aneta Skoczylas-Cierkoń

 

 

Galeria prac dzieci

Podwodny świat

Girlandy z kolorowych liści

Grzybobranie

Przetwory na zimę

Kalendarz Imprez i Uroczystości

 

1.

,,Dzień Przedszkolaka”

18.09.2020

2.

,,Dzień Chłopaka”

30.09.2020

3.

,,Dzień Edukacji Narodowej”

14.10.2020

4.

,,Tydzień Patrona”

26 – 30.10. 2020

5.

,,Dzień Praw Dziecka”

20.11.2020

6.

,,Dzień Pluszowego Misia”

25.11.2020

7.

,,Andrzejki”

27.11.2020

8.

,,Mikołajki”

04.12.2020

9.

,,Imieniny Patrona. Kolędowanie z Adamem Żeromskim”

Grudzień 2020

10.

,,Bal Karnawałowy”

Styczeń 2021

11.

,,Dzień Babci, Dzień Dziadka”

Styczeń 2021

12.

,,Dzień Kobiet”

08.03.2021

13.

,,Pożegnanie zimy, powitanie wiosny”

19.03.2021

     14.  "Dzień Ziemi"  22.04.2021

15.

,,Dzień Rodziny”

Maj 2021

16.

,,Dzień Dziecka”

01.06. 2021

17.

,,Pożegnanie Przedszkola”

Czerwiec 2021

 

 

 

Współpraca z Rodzicami i środowiskiem

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Zebrania grupowe
 • Zapoznanie z sylwetkami rozwojowymi dzieci 3-4 letnimi
 • Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • Opracowywanie opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby rodziców
 • Zapoznanie z obserwacją wstępną , śródroczną i końcową dziecka
 • Zgłaszanie do udziału w zajęciach specjalistycznych
 • Rozmowy indywidualne, porady, konsultacje 
 • Udostępnianie zakładki grupowej na stronie internetowej przedszkola
 • Korzystanie z pomocy materialnej przekazywanej przez rodziców
 • Pomoc w uroczystościach grupowych- stosownie do ograniczeń pandemii

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

 • Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej
 • Nałęczowski Ośrodek Kultury stosownie do ograniczeń pandemii
 • Poradnia psychologiczno- pedagogiczna
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wymiana informacji dotyczących wychowanków
 • Bank Spółdzielczy- SKO
 • Z innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym zgodnie z zaistniałymi potrzebami
 • Udział w akcjach : „Góra grosza”, zbiórka nakrętek, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
Październik 2020

                                             ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA PAŹDZIERNIK 2020 R W GRUPIE II (DZIECI 3,4 - LETNIE)

 

Tematyka:

 1. Idzie jesień…przez las, park........................05 – 09.10
 2. Idzie jesień…przez ogród i sad……………12 – 16.10
 3. Idzie jesień …do zwierząt............................19  – 23.10
 4. Dawno temu w Nałęczowie..........................26 - 30.10

 

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

Zadania:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, obserwacja walorów jesiennej przyrody.
 • Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków drzew (kasztanowiec, dąb, jarzębina, sosna) po liściach i owocach.
 • Poznawanie ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, kukułka)
  oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron).
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (jeż, wiewiórka, niedźwiedź), zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych
 • Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta.
 • Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki jego patrona – Adama Żeromskiego
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się elementów i układania szeregów rytmicznych wg podanego wzoru.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 • Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 • Uwrażliwianie dzieci do przestrzegania zasad higieny podczas pandemii COVID – 19.Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych i wykonywania czynności samoobsługowych: częstego mycia rąk , korzystania z toalety, dbania o porządek wokół siebie. Ćwiczenie tych umiejętności.
 • Rozwijanie mowy poprzez zachęcanie dzieci do wypowiedzi, zabawy ortofoniczne, ćwiczenia logorytmiczne, naukę krótkich wierszyków, piosenek.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia. Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw.
 • Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, poznawanie nowych technik, rozpoznawanie niektórych kolorów.
 • Przyzwyczajanie dzieci do odpoczynku poobiedniego podczas słuchania bajek, opowiadań, czytania książek.

 

           Dziękujemy

 • Mamie Malwinki za podarowanie zabawek i układanek do naszej sali

       

         Ważne wydarzenia

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Tydzień Patrona

Urodziny obchodzili: Julka, Aleksander, Iwo

             Wszystkiego najlepszego

 

Wrzesień 2020

                                          ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA WRZESIEŃ 2020 R W GRUPIE II (DZIECI 3,4 - LETNIE)

 

Tematyka:

 1. Lubię moje przedszkole........................01 – 04.09
 2. Jesteśmy samodzielni…………………07 – 11.09
 3. Wakacyjne przygody.............................14 – 18.09
 4. Uliczne sygnały......................................21 - 25.09
 5. Nadeszła jesień.......................................28.09 – 02.10

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 Zadania:

 • Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, znaczkami rozpoznawczymi w szatni,sali, łazience. Ustalenie zasad obowiązujących w grupie.
 • Uwrażliwianie dzieci do przestrzegania zasad higieny podczas pandemii COVID – 19.Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych i wykonywania czynności samoobsługowych: częstego mycia rąk , korzystania z toalety, dbania o porządek wokół siebie. Ćwiczenie tych umiejętności.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i na dworze.
 • Wzajemne poznawanie się dzieci, tworzenie miłej, sympatycznej atmosfery sprzyjającej adaptacji do nowego środowiska.
 • Przyzwyczajanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, nie przeszkadzania sobie nawzajem, sprzątania zabawek po skończonej zabawie na ustalone miejsce oraz szanowania prac koleżanek i kolegów (np. rysunków, budowli).
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych.
 • Rozwijanie mowy poprzez zachęcanie dzieci do wypowiedzi, zabawy ortofoniczne, ćwiczenia logorytmiczne, naukę krótkich wierszyków, piosenek.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie zachodzących wczesną jesienią.
 • Wyrabianie poczucia rytmu i słuchu  muzycznego , prowadzenie zabaw przy muzyce i piosenkach. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce.
 • Orientacja w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: wysoko, nisko, do przodu, do tyłu. Określanie wielkości przedmiotów: duży,mały,dobieranie przedmiotów w pary - „taki sam”.
 • Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, poznawanie nowych technik, rozpoznawanie niektórych kolorów.
 • Przyzwyczajanie dzieci do odpoczynku poobiedniego podczas słuchania bajek, opowiadań, czytania książek

         

          Dziękujemy

 • Mamie Klary za zakup upominków z okazji Dnia Chłopaka
 • Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie upominków dla dzieci 

           

         Ważne wydarzenia

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Chłopaka

 

Urodziny obchodzili: Lidka i Kacperek

           Wszystkiego najlepszego

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )