Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Klub Malucha
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

       "Tęskniliśmy za przedszkolem i nowymi kolegami...." - tak po wakacjach przywitały nas słowa nowej piosenki. Do naszej grupy dołączyli nowi koledzy i nowe koleżanki . Powitaliśmy nasze panie , poznaliśmy nowa salę, kąciki do zabaw. Szybko zaprzyjaźniliśmy się z nowymi przedszkolakami. W naszej grupie są dzieci, które mają 4 lata ( 10 chłopców i 15 dziewczynek). Odbyły się pierwsze uroczystości: Dzień Przedszkolaka i urodziny Zosi i Roksany. Było wesoło.Wiemy, że czeka nas jeszcze mnóstwo przygód, niespodzianek, zabawy

no i nauki. 

 

Wrzesień

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Witamy przedszkole
 2. Minęły wakacje
 3. Między nami przedszkolakami
 4. Bezpieczna droga do przedszkola
 5. Jesień w sadzie i w ogrodzie

 

Dziękuję:

 

 

P. Sylwii Musiatowicz za pozyskanie sponsora

"Ośrodek Chirurgii Oka",

dzięki, któremu nasza grupa otrzymała profesjonalny sprzęt do odtwarzania płyt CD i innych nośników.

 

 

Październik


 

Tematyka kompleksowa:

                                                                                       

1.Jesień w lesie                                                                (05-09.10)

2.Przedszkole dawniej i dziś                                               (12- 16.10)

3.Park w jesiennej krasie                                                   (19-23.10)

4. Pamiętamy o naszym Patronie- Adamie Żeromskim          (26- 30.10)

 

     Zadania:

 1. Wdrążanie do przestrzegania podczas spacerów, wycieczek do parku

          i lasu zasad pieszego ruchu drogowego

 1. Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie
 2. Zapoznanie z wyglądem dawnego przedszkola- Ochronki.
 3. Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych i działań człowieka. Ćwiczenia w poprawnym nazywaniu drzew po wyglądzie liści , owocach. Zapoznanie z wyglądem, sposobem życia wybranych zwierząt żyjących w lesie i w parku.
 4. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do utworzenia „kącika przyrody”, poprawnego segregowania liści ze względy na kolor, wielkość i kształt, przeliczania w zakresie dostępnym dziecku
 5. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do przypomnienia wiadomości na temat rodziny Żeromskich, i ich związków z Przedszkolem w Nałęczowie. Odwiedzenie grobów : Oktawii Żeromskiej, E. Szelburg- Zarembiny, Mauzoleum Adama Żeromskiego
 6. Wprowadzenie napisów do globalnego czytania ; park, las, dzielenie wyrazów o prostej budowie fonetycznej na sylaby

    10. Nauka piosenek: „ Jedno jest przedszkole w Nałęczowie, „Na polanie

          w lesie”, „Kasztankowa gra”. Poznanie instrumentów perkusyjnych po

          wyglądzie i ich   brzmieniu.

    11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

          pędzlem, zachęcanie do rysowania , malowania.

    13.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

         na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Dziękuję:

 

Rodzicom: Zosi Mazurek, Roksany Zielonki, Igi Gosik, Hani Kucaby, Antka Wnuczka, Kasi Wójcik, Szymona Małagockiego, Sary Ścibior, Natalii Depty, Martyny Walkiewicz, Dawida Lipczyńskiego, Piotra Chojeckiego, Ali Poleszak, Piotra Żeleźniaka za ufundowanie serwetek gastronomicznych do posiłków

 

Rodzicom: Roksany Zielonki, Zosi Mazurek, Amelki Kubiś, Szymona Małagockiego za przekazanie roślin doniczkowych do naszej sali

 

Listopad

 

Tematyka kompleksowa:

 

1.    Spotkanie z panem tygodniem                   (02-06)   

2.    Polska- nasza ojczyzna                               ( 9-13)

3.    Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy    (16-20)

4.    Pod jesiennym parasolem                           (23 -27)

5.    Andrzejki                                                    (30.11)

 

     Zadania:

 

1.     Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, poznanie symboli narodowych i ich znaczenie ( godło, flaga, hymn narodowy). Zapoznanie z legendą  „ O Lechu, Czechu i Rusie”.

2.     Stwarzanie sytuacji dydaktycznej do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych występujących w okresie późnej jesieni.

3.     Poszerzenie wiedzy na temat sposobów przygotowania się ludzi do okresu zimowego ( ocieplanie mieszkań, przygotowanie i noszenie ciepłych ubrań , gromadzenie zapasów żywności)

4.     Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania się zwierząt leśnych do zimy ( zmiany w wyglądzie, gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy)

5.     Obchody Święta pluszowego misia- rozwijanie wrażliwości empatycznej.

6.     Zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia „ Andrzejek”, zapoznanie z wybranymi wróżbami.

7.     Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym

8.     Rozwijanie orientacji przestrzennej. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni . Utrwalenie znajomości figur geometrycznych. Ćwiczenia w liczeniu. Zapoznanie z  nazwami dni tygodnia.

9.     Doskonalenie czynności samoobsługowych ( mycie zębów, ubieranie się, sznurowanie butów, posługiwanie się sztućcami,  pełnienie roli dyżurnego- nakrywanie do stołu

10. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę utwory muzyczne oraz przeżycia dzieci. Poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci poprzez wprowadzenie nowych technik.

11. Nauka nowych piosenek:   „ Listopadowa piosenka”, „Jeż” zabawy muzyczne- tworzenie jesiennej muzyki.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 Grudzień:

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. W oczekiwaniu na Mikołaja
 2. Pomagamy ptakom
 3. Gwiazdko, gwiazdko na Ciebie czekamy
 4. Święta Bożego Narodzenia

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Jasełka
 • Imieniny Patrona Przedszkola
 • Kiermasz ciast

 

 

 Styczeń:

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Czas i rytmy- kalendarz i zegar
 2. W królestwie zimy
 3. Dzień Babci i Dziadzia
 4. Zabawy i sporty zimowe

podstawa programowa j/w

 

 Ważne wydarzenia:

 

 • Dzień Babci i Dziadzia
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek w NOK

 

Serdeczne podziękowania kieruję do:

 

 

mamy Igi - pani Agnieszki Kozak za pełnienie roli fotografa podczas naszych ostatnich imprez i uroczystości

taty Martynki- p. Daniela Walkiewicza za niezawodne pełnienie roli św. Mikołaja

wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w pieczenia ciast na nasz Świąteczny Kiermasz

( dziękuję p. Sylwii Musiatowicz, p. Eli Żeleźniak, p. Danielowi Walkiewiczowi, p. Magdalenie Kucabie za pełnienie roli świątecznych sprzedawców)

 

 

 Luty

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. W królestwie zimy
 2. Bal karnawałowy
 3. Kolory zimy

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Bal karnawałowy
 • Walentynki

 

 Serdecznie dziękuję Rodzicom za przygotowanie poczęstunku dla gości: wszystkich babć i dziadziów. Dziękuje p. Agnieszce Kozak za pełnienie roli fotografa i przekazanie płyty ze zdjęciami

Dziękuje p. Eli Żeleźniak za upominki dla dzieci z okazji Walentynek

 

marzec

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

1.     Dbamy o czystość i zdrowie ( 01.03- 04.03)

2.     Zielony kącik w sali              ( 07.03- 11.03)

3.     Wiosną wszystko budzi się do życia ( 14.03-22.03)

4.     Tradycje Świąt Wielkanocnych        ( 23.03- 31.03)

 

Zadania:

1.     Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Nabywanie większej sprawności i samodzielności w ubieraniu się , myciu, czyszczeniu zębów. Poznanie skutków niewłaściwego ubierania się w stosunku do pogody. Podkreślenie znaczenia właściwego odżywiania się i ćwiczeń dla zdrowia i rozwoju dzieci.

2.     Poznawanie etapów wzrostu roślin cebulowych i wysiewanych z nasion. Obserwowanie i gromadzenie doświadczeń w trakcie wysiewu, sadzenia i pielęgnowania roślin w kąciku przyrody. Ukazanie roli wody w życiu roślin i zwierząt.

3.     Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmieniającą się aurą. Określanie zjawisk atmosferycznych ( śnieg, deszcz ze śniegiem, grad, wiatr).         Zwrócenie uwagi na niestałość marcowej aury.

4.     Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, logicznego myślenia i wyobraźni twórczej.

5.     Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.

6.     Poznanie tradycji, obrzędów związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.

7.     Poszerzenie doświadczeń plastycznych, posługiwanie się wiosenna paleta barw.

8.     Kształtowanie umiejętności przeliczania, segregowania i klasyfikowania , orientacji w schemacie własnego ciała. Utrwalenie znajomości dni tygodnia, pór roku . Dostrzeganie regularności w układach rytmicznych

9.     Doskonalenie motoryki dużej, ćwiczenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

10.Nauka piosenek:  „ Mydło” „ Maszeruje wiosna”, i innych o tematyce wielkanocnej. Przypomnienie piosenki „Wielkanocna kłótnia”

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 Ważne wydarzenia:

 

 • Powitanie wiosny
 • Wycieczka do Banku Spółdzielczego w Nałęczowie
 • Dzień Kobiet
 • Zajęcia otwarte dla Rodziców :"Wielkanocna przygoda"

 

Dziękuje p. Eli Żeleźniak. za zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Kobiet (upominki z funduszy rodziców grupy IV)

Dziękuję p. Renacie Poleszak za zakup koszul dla chłopców  ( koszule z funduszy Kiermaszu ciast)

Dziękuję p. Katarzynie Kunie za pomoc w organizacji wycieczki do Banku Spółdzielczego w Nałęczowie

Dziękuję rodzicom Roksany Zielonki za rekwizyty świąteczne do naszej sali

Dziękuję p. Renacie Poleszak i p. Eli Żeleźniak za wspólpracę w zakresie zakupu i szukania "Czekoladowych jajeczek" w ogrodzie przedszkolnym w czasie zajęcia otwartego

Dziękuję Rodzicom Hani Kucaby za zakup upominków - kredek dla dzieci

 

Kwiecień

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc kwiecień

                                                                                         Gr. IV

 

 

     Tematyka kompleksowa:

 

1.     Kwiecień- plecień    ( 1-8.04)

2.     Co kryje teatr?        (11-15.04)

3.     Dbajmy o przyrodę   (18-22.04)

4.     Symbole narodowe ( 25.-29.04)

 

 

Zadania:

1.     Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian w przyrodzie, określanie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych. Zwrócenie uwagi na niestałość kwietniowej aury, przypomnienie przysłowia: „Kwiecień, plecień…”

2.     Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w „zielonym kąciku”, nazywanie części roślin

3.     Poszerzanie zainteresowań otaczającym światem, rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt

4.     Doskonalenie  wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym.

5.     Rozumienie i przestrzeganie zasad ochrony środowiska, wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt

6.     Oglądanie przedstawienia teatralnego „Proszę słonia” W Teatrze H.Ch. Andersena w Lublinie. Dostarczenie wrażeń, zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie w teatrze.

7.     Przypomnienie symboli narodowych. Śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem.

8.     Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.

9.     Doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozróżniania stron: lewa- prawa, liczenia w zakresie dostępnym dziecku ( porównywanie liczebność przez przeliczanie i ustawianie w pary, ), segregowania wg. cech: kolor, wielkość ), układanie kompozycji z figur geometrycznych.

10. Doskonalenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu. Nauka piosenek: „Posprzątajmy świat”, ”, „Nie śpijcie, kiedy wiosna”

11. Doskonalenie sprawności manualnych: wycinanie, lepienie, malowanie, rysowanie , darcie papieru,

12. Doskonalenie motoryki dużej. Wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy ciała. Doskonalenie skoku, podskoku,  rzutu do celu.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

 czerwiec

 

 

 

TEMATYKA:

 

 1. Żyć w zgodzie i przyjaźni.                   01-03.06.
 2. Muzyczne inspiracje.                           06-10.06.
 3. Jubileusz 110 powstania naszego przedszkola  13-21.06
 4. Zbliżają się wakacje.                            22-30.06.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne, dziecko widzem i aktorem.

8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

    budzenie zainteresowań technicznych.

9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

    i w unikaniu zagrożeń.

10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad grupowych.

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

3. Okazywanie sympatii i życzliwości koleżankom i kolegom.

4. Uczenie tolerancji wobec osób różniących się od nas, np. kolorem skóry,

    sposobem ubrania.               

6. Dostrzeganie i nazywanie cech letniej pogody.

7. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas

    wakacyjnego wypoczynku (zabawy w miejscach niedozwolonych, ochrona

    głowy przed promieniami słonecznymi, nie oddalanie się od rodziców bez ich

    zgody, rozmowy z nieznajomymi, zaczepianie nieznanych zwierząt).

8. Doskonalenie poprawności wypowiedzi słownych pod względem 

    gramatycznym i artykulacyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających

    narządy mowy, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

9. Rozwijanie logicznego myślenia, dostrzeganie i rozumienie związków

    przyczynowo-skutkowych.

10. Doskonalenie umiejętności liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi

      w zakresie dostępnym dziecku, klasyfikowania.

11. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

12. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-

      ruchowej. Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie

      prac przy użyciu różnych technik.

13. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-

      Ruchowych, utrwalenie kroków „Wakacyjnej poleczki

14  Udział dzieci w części artystycznej, przygotowanej z okazji Jubileuszu 110 –

     lecia powstania Przedszkola im. Adama Żeromskiego

15.  Rozwijanie sprawności ruchowej, wyzwalanie ekspresji poprzez zabawy

      ruchowe w sali, zabawy i spacery na świeżym powietrzu, spacery po

      Nałęczowie- ukazanie piękna architektury, poznanie walorów zdrowotnych

      uzdrowiska.

 

                                                                                     

 Szanowni Rodzice

 

                 Pragnę serdecznie podziękować Państwu za całoroczna współpracę: pomoc w opiece nad dziećmi w czasie różnych uroczystości, wycieczek, sponsoring, pomoc w organizacji imprez grupowych i przedszkolnych, przygotowywanie poczęstunków na różne okazje, zaangażowanie w zakup i przygotowanie strojów dla dzieci z okazji  obchodów 110-lecia powstania naszego przedszkola, dobre słowo na co dzień.

 

                                                                                                                         

 

Z życzeniami udanych wakacji,

                                                                                                                          wychowawczyni grupy Ewa Jaremek

 

 

Stronę redaguje wychowawczyni grupy Ewa Jaremek

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )