Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

       "Tęskniliśmy za przedszkolem i nowymi kolegami...." - tak po wakacjach przywitały nas słowa nowej piosenki. Do naszej grupy dołączyli nowi koledzy i nowe koleżanki . Powitaliśmy nasze panie , poznaliśmy nowa salę, kąciki do zabaw. Szybko zaprzyjaźniliśmy się z nowymi przedszkolakami. W naszej grupie są dzieci, które mają 4 lata ( 10 chłopców i 15 dziewczynek). Odbyły się pierwsze uroczystości: Dzień Przedszkolaka i urodziny Zosi i Roksany. Było wesoło.Wiemy, że czeka nas jeszcze mnóstwo przygód, niespodzianek, zabawy

no i nauki. 

 

Wrzesień

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Witamy przedszkole
 2. Minęły wakacje
 3. Między nami przedszkolakami
 4. Bezpieczna droga do przedszkola
 5. Jesień w sadzie i w ogrodzie

 

Dziękuję:

 

 

P. Sylwii za pozyskanie sponsora

dzięki, któremu nasza grupa otrzymała profesjonalny sprzęt do odtwarzania płyt CD i innych nośników.

 

 

Październik


 

Tematyka kompleksowa:

                                                                                       

1.Jesień w lesie                                                                (05-09.10)

2.Przedszkole dawniej i dziś                                               (12- 16.10)

3.Park w jesiennej krasie                                                   (19-23.10)

4. Pamiętamy o naszym Patronie- Adamie Żeromskim          (26- 30.10)

 

     Zadania:

 1. Wdrążanie do przestrzegania podczas spacerów, wycieczek do parku

          i lasu zasad pieszego ruchu drogowego

 1. Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie
 2. Zapoznanie z wyglądem dawnego przedszkola- Ochronki.
 3. Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych i działań człowieka. Ćwiczenia w poprawnym nazywaniu drzew po wyglądzie liści , owocach. Zapoznanie z wyglądem, sposobem życia wybranych zwierząt żyjących w lesie i w parku.
 4. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do utworzenia „kącika przyrody”, poprawnego segregowania liści ze względy na kolor, wielkość i kształt, przeliczania w zakresie dostępnym dziecku
 5. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do przypomnienia wiadomości na temat rodziny Żeromskich, i ich związków z Przedszkolem w Nałęczowie. Odwiedzenie grobów : Oktawii Żeromskiej, E. Szelburg- Zarembiny, Mauzoleum Adama Żeromskiego
 6. Wprowadzenie napisów do globalnego czytania ; park, las, dzielenie wyrazów o prostej budowie fonetycznej na sylaby

    10. Nauka piosenek: „ Jedno jest przedszkole w Nałęczowie, „Na polanie

          w lesie”, „Kasztankowa gra”. Poznanie instrumentów perkusyjnych po

          wyglądzie i ich   brzmieniu.

    11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

          pędzlem, zachęcanie do rysowania , malowania.

    13.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

         na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

 

Listopad

 

Tematyka kompleksowa:

 

1.    Spotkanie z panem tygodniem                   (02-06)   

2.    Polska- nasza ojczyzna                               ( 9-13)

3.    Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy    (16-20)

4.    Pod jesiennym parasolem                           (23 -27)

5.    Andrzejki                                                    (30.11)

 

     Zadania:

 

1.     Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, poznanie symboli narodowych i ich znaczenie ( godło, flaga, hymn narodowy). Zapoznanie z legendą  „ O Lechu, Czechu i Rusie”.

2.     Stwarzanie sytuacji dydaktycznej do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych występujących w okresie późnej jesieni.

3.     Poszerzenie wiedzy na temat sposobów przygotowania się ludzi do okresu zimowego ( ocieplanie mieszkań, przygotowanie i noszenie ciepłych ubrań , gromadzenie zapasów żywności)

4.     Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania się zwierząt leśnych do zimy ( zmiany w wyglądzie, gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy)

5.     Obchody Święta pluszowego misia- rozwijanie wrażliwości empatycznej.

6.     Zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia „ Andrzejek”, zapoznanie z wybranymi wróżbami.

7.     Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym

8.     Rozwijanie orientacji przestrzennej. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni . Utrwalenie znajomości figur geometrycznych. Ćwiczenia w liczeniu. Zapoznanie z  nazwami dni tygodnia.

9.     Doskonalenie czynności samoobsługowych ( mycie zębów, ubieranie się, sznurowanie butów, posługiwanie się sztućcami,  pełnienie roli dyżurnego- nakrywanie do stołu

10. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę utwory muzyczne oraz przeżycia dzieci. Poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci poprzez wprowadzenie nowych technik.

11. Nauka nowych piosenek:   „ Listopadowa piosenka”, „Jeż” zabawy muzyczne- tworzenie jesiennej muzyki.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 Grudzień:

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. W oczekiwaniu na Mikołaja
 2. Pomagamy ptakom
 3. Gwiazdko, gwiazdko na Ciebie czekamy
 4. Święta Bożego Narodzenia

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Jasełka
 • Imieniny Patrona Przedszkola
 • Kiermasz ciast

 

 

 Styczeń:

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Czas i rytmy- kalendarz i zegar
 2. W królestwie zimy
 3. Dzień Babci i Dziadzia
 4. Zabawy i sporty zimowe

podstawa programowa j/w

 

 Ważne wydarzenia:

 

 • Dzień Babci i Dziadzia
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek w NOK

 

 

 Luty

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. W królestwie zimy
 2. Bal karnawałowy
 3. Kolory zimy

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Bal karnawałowy
 • Walentynki

 

 

marzec

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

1.     Dbamy o czystość i zdrowie ( 01.03- 04.03)

2.     Zielony kącik w sali              ( 07.03- 11.03)

3.     Wiosną wszystko budzi się do życia ( 14.03-22.03)

4.     Tradycje Świąt Wielkanocnych        ( 23.03- 31.03)

 

Zadania:

1.     Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Nabywanie większej sprawności i samodzielności w ubieraniu się , myciu, czyszczeniu zębów. Poznanie skutków niewłaściwego ubierania się w stosunku do pogody. Podkreślenie znaczenia właściwego odżywiania się i ćwiczeń dla zdrowia i rozwoju dzieci.

2.     Poznawanie etapów wzrostu roślin cebulowych i wysiewanych z nasion. Obserwowanie i gromadzenie doświadczeń w trakcie wysiewu, sadzenia i pielęgnowania roślin w kąciku przyrody. Ukazanie roli wody w życiu roślin i zwierząt.

3.     Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmieniającą się aurą. Określanie zjawisk atmosferycznych ( śnieg, deszcz ze śniegiem, grad, wiatr).         Zwrócenie uwagi na niestałość marcowej aury.

4.     Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, logicznego myślenia i wyobraźni twórczej.

5.     Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.

6.     Poznanie tradycji, obrzędów związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.

7.     Poszerzenie doświadczeń plastycznych, posługiwanie się wiosenna paleta barw.

8.     Kształtowanie umiejętności przeliczania, segregowania i klasyfikowania , orientacji w schemacie własnego ciała. Utrwalenie znajomości dni tygodnia, pór roku . Dostrzeganie regularności w układach rytmicznych

9.     Doskonalenie motoryki dużej, ćwiczenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

10.Nauka piosenek:  „ Mydło” „ Maszeruje wiosna”, i innych o tematyce wielkanocnej. Przypomnienie piosenki „Wielkanocna kłótnia”

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 Ważne wydarzenia:

 

 • Powitanie wiosny
 • Wycieczka do Banku Spółdzielczego w Nałęczowie
 • Dzień Kobiet
 • Zajęcia otwarte dla Rodziców :"Wielkanocna przygoda"

 

Kwiecień

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc kwiecień

                                                                                         Gr. IV

 

 

     Tematyka kompleksowa:

 

1.     Kwiecień- plecień    ( 1-8.04)

2.     Co kryje teatr?        (11-15.04)

3.     Dbajmy o przyrodę   (18-22.04)

4.     Symbole narodowe ( 25.-29.04)

 

 

Zadania:

1.     Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian w przyrodzie, określanie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych. Zwrócenie uwagi na niestałość kwietniowej aury, przypomnienie przysłowia: „Kwiecień, plecień…”

2.     Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w „zielonym kąciku”, nazywanie części roślin

3.     Poszerzanie zainteresowań otaczającym światem, rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt

4.     Doskonalenie  wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym.

5.     Rozumienie i przestrzeganie zasad ochrony środowiska, wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt

6.     Oglądanie przedstawienia teatralnego „Proszę słonia” W Teatrze H.Ch. Andersena w Lublinie. Dostarczenie wrażeń, zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie w teatrze.

7.     Przypomnienie symboli narodowych. Śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem.

8.     Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.

9.     Doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozróżniania stron: lewa- prawa, liczenia w zakresie dostępnym dziecku ( porównywanie liczebność przez przeliczanie i ustawianie w pary, ), segregowania wg. cech: kolor, wielkość ), układanie kompozycji z figur geometrycznych.

10. Doskonalenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu. Nauka piosenek: „Posprzątajmy świat”, ”, „Nie śpijcie, kiedy wiosna”

11. Doskonalenie sprawności manualnych: wycinanie, lepienie, malowanie, rysowanie , darcie papieru,

12. Doskonalenie motoryki dużej. Wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy ciała. Doskonalenie skoku, podskoku,  rzutu do celu.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

 czerwiec

 

 

 

TEMATYKA:

 

 1. Żyć w zgodzie i przyjaźni.                   01-03.06.
 2. Muzyczne inspiracje.                           06-10.06.
 3. Jubileusz 110 powstania naszego przedszkola  13-21.06
 4. Zbliżają się wakacje.                            22-30.06.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne, dziecko widzem i aktorem.

8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

    budzenie zainteresowań technicznych.

9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

    i w unikaniu zagrożeń.

10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad grupowych.

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

3. Okazywanie sympatii i życzliwości koleżankom i kolegom.

4. Uczenie tolerancji wobec osób różniących się od nas, np. kolorem skóry,

    sposobem ubrania.               

6. Dostrzeganie i nazywanie cech letniej pogody.

7. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas

    wakacyjnego wypoczynku (zabawy w miejscach niedozwolonych, ochrona

    głowy przed promieniami słonecznymi, nie oddalanie się od rodziców bez ich

    zgody, rozmowy z nieznajomymi, zaczepianie nieznanych zwierząt).

8. Doskonalenie poprawności wypowiedzi słownych pod względem 

    gramatycznym i artykulacyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających

    narządy mowy, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

9. Rozwijanie logicznego myślenia, dostrzeganie i rozumienie związków

    przyczynowo-skutkowych.

10. Doskonalenie umiejętności liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi

      w zakresie dostępnym dziecku, klasyfikowania.

11. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

12. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-

      ruchowej. Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie

      prac przy użyciu różnych technik.

13. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-

      Ruchowych, utrwalenie kroków „Wakacyjnej poleczki

14  Udział dzieci w części artystycznej, przygotowanej z okazji Jubileuszu 110 –

     lecia powstania Przedszkola im. Adama Żeromskiego

15.  Rozwijanie sprawności ruchowej, wyzwalanie ekspresji poprzez zabawy

      ruchowe w sali, zabawy i spacery na świeżym powietrzu, spacery po

      Nałęczowie- ukazanie piękna architektury, poznanie walorów zdrowotnych

      uzdrowiska.

 

                                                                                     

 Szanowni Rodzice

 

                 Pragnę serdecznie podziękować Państwu za całoroczna współpracę: pomoc w opiece nad dziećmi w czasie różnych uroczystości, wycieczek, sponsoring, pomoc w organizacji imprez grupowych i przedszkolnych, przygotowywanie poczęstunków na różne okazje, zaangażowanie w zakup i przygotowanie strojów dla dzieci z okazji  obchodów 110-lecia powstania naszego przedszkola, dobre słowo na co dzień.

 

                                                                                                                         

 

Z życzeniami udanych wakacji,

                                                                                                                          wychowawczyni grupy Ewa Jaremek

 

 

Stronę redaguje wychowawczyni grupy Ewa Jaremek

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )