Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Grupa IV

 

             Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5-letnie. Po wakacjach czekała nas nowa sala, nowi koledzy i koleżanki. Wspólne zabawy integracyjne pozwoliły nam lepiej poznać się. 24 dzieci to przedszkolaki, które już uczęszczały do naszego przedszkola.Szybko poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się z nowym kolegą. z relacji dzieci wynikało, że wakacje były udane (zresztą świadczyły o tym pamiątki przyniesione przez dzieci). We wrześniu opracowaliśmy kontrakt naszej grupy, wybraliśmy karty pracy z których będziemy korzystać, poznaliśmy nowe kąciki tematyczne, układanki tematyczne. Czekaja nas liczne zajęcia:rozwijające mowę i myślenie, pojęcia matematyczne, ruchowe, plastyczne, rytmika, religia, j.angielski. Po południu realizowane będą zajęcia w ramach projektu edukacyjnego "Wesoła matematyka". Czeka nas wiele atrakcji na drodze zabawy no i nauki...

 wychowawczyni Ewa Jaremek

 

Wrzesień

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 

 

 1. W przedszkolnym gronie                             ( 2.09-9.09)
 2. Bądźmy ostrożni                                         (12.09-16.09)
 3. Nadejdzie jesień                                         (19.09-23.09)
 4. Jesień w sadzie i w ogrodzie                        (26.09-30.09)

 

 

 

 

 

     Zadania:

 

 

 

 1. Tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej adaptacji  dzieci do nowych  warunków  przedszkola.
 2. Zapoznanie dzieci z nową salą, salami dzieci z innych grup, łazienką. Wdrażanie do prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
 3. Rozwijanie postawy współgospodarza placówki przedszkolnej.
 4. Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie
 5. Nabywanie nawyku sprzątania zabawek po zabawie i odkładania ich na wyznaczone miejsca.
 6. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego. Wdrażanie do przestrzegania podczas spacerów zasad pieszego ruchu drogowego.
 7. Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych i działań człowieka. Ćwiczenia w poprawnym nazywaniu drzew owocowych i ich owoców.
 8. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do utworzenia „kącika warzyw”, poprawnego ich nazywania
 9. Wprowadzenie napisów do globalnego czytania –imiona dzieci, nazwy kącików

 

    10. Nauka piosenek: „Marsz przedszkolaków”,” Indiańskim krokiem”, „Znaki

 

          jesieni”, „Ogórek wąsaty”

 

    11. Rozwijanie świadomości budowy własnego ciała, różnicowania

 

          lewej i prawej strony, badanie przestrzeni, określanie położenia

 

          przedmiotów w przestrzeni, przeliczanie elementów w zakresie

 

          dostępnym dziecku, klasyfikowania.

 

    12. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

 

          pędzlem, zachęcanie do rysowania , malowania.

 

    13.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

 

         na świeżym powietrzu.

 

    14. Dostarczenie wrażeń, zachęcenie do wspólnej zabawy z rówieśnikami podczas

 

          obchodów „Dnia przedszkolaka”

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

 

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

 

    zadaniowych.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

 

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

 

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

 

    plastyczne.

 

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

 

i w unikaniu zagrożeń.

 

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

10. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie

 

     reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym 

 

     uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

 

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

 

     matematyczną.

 

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Wycieczka do Chaty S. Żeromskiego
 • Dzień przedszkolaka
 • Urodziny: Zosi, Roksany, Leny C, Leny P. Ali P.

 

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik 

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 

 

1. Dbamy o zdrowie jesienią                                          

 

2. Jesienne zabawy z rodzicami                                       

 

3. Przez parki las                                                         

 

4. Pamiętamy o tych, którzy odeszli …                            

 

 

 

     Zadania:

 

 

 

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników    atmosferycznych i działań człowieka. Ćwiczenia w poprawnym nazywaniu   drzew po wyglądzie liści , owocach

 

2. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do utworzenia „kącika przyrody”, poprawnego segregowania liści ze względy na kolor, wielkość i kształt, przeliczania  w zakresie dostępnym dziecku

 

3. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zachęcenia dzieci do przestrzegania zasad  higieny, zdrowego odżywiania się, rozumienia zależności pomiędzy ubieraniem  się odpowiednio do pogody

 

4. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do wypowiedzi dzieci na temat swojej

 

    rodziny, rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprawnie pod względem  gramatycznym

 

5. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do przypomnienia wiadomości na temat

 

    rodziny Żeromskich, i ich związków z Przedszkolem w Nałęczowie.

 

    Odwiedzenie grobów : Oktawii Żeromskiej, E. Szelburg- Zarembiny,

 

     Mauzoleum Adama Żeromskiego

 

6. Wprowadzenie napisów do globalnego czytania ;mama, tata, park, las, dzielenie  wyrazów o prostej budowie fonetycznej na sylaby, układanie zdań z podanymi  wyrazami

 

    7. Nauka piosenek: „Kujawiaczek”, „Tańcowała jesień”

 

    8. Rozwijanie świadomości budowy własnego ciała, różnicowania

 

          lewej i prawej strony, badanie przestrzeni, określanie położenia

 

          przedmiotów w przestrzeni, realizacja programu „Wesoła matematyka”

 

    9. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

 

          pędzlem, zachęcanie do rysowania , malowania.

 

    10.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

 

         na świeżym powietrzu.

 

11.Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

 

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

 

    zadaniowych.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

 

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

 

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

 

    plastyczne.

 

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

 

i w unikaniu zagrożeń.

 

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 

10. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie

 

   reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym

 

   uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

 

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

 

     matematyczną.

 

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

13. Dziecko widzem i aktorem

 

 

Ważne wydarzenia:

 

Wycieczki: na Cmentarz Parafialny, do Mauzoleum Patrona

Zdobycie nagród i wyróżnień w konkursach poświęconych twórczości Ewy Szelburg- Zarembiny:

 

 • w konkursie recytatorskim: Lena , Piotr
 • w konkursie plastycznym: Lena , Alicja

 

 

 

Listopad

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Polska- nasza ojczyzna                               
 2. Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy   
 3. Pod jesiennym parasolem                            
 4. Święto pluszowego misia                           
 5. Spotkanie z panem tygodniem                    
 6. Andrzejki                                                    

 

     Zadania:

 

 1. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, poznanie symboli narodowych i ich znaczenie ( godło, flaga, hymn narodowy). Zapoznanie z legendą  „ O tarczy i mieczu”
 2. Stwarzanie sytuacji dydaktycznej do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych występujących w okresie późnej jesieni.
 3. Poszerzenie wiedzy na temat sposobów przygotowania się ludzi do okresu zimowego ( ocieplanie mieszkań, przygotowanie i noszenie ciepłych ubrań , gromadzenie zapasów żywności)
 4. Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania się zwierząt leśnych do zimy ( zmiany w wyglądzie, gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy)
 5. Obchody Święta pluszowego misia- rozwijanie wrażliwości empatycznej.
 6. Zapoznanie dzieci z tradycją obchodzenia „ Andrzejek”, zapoznanie z wybranymi wróżbami.
 7. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym
 8. Rozwijanie orientacji przestrzennej. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni . Utrwalenie znajomości figur geometrycznych. Ćwiczenia w liczeniu. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętności tworzenia zbiorów przedmiotów według cech jakościowych i ilościowych. Utrwalenie nazw dni tygodnia.
 9. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez: ćwiczenia grafomotoryczne  M. Bodganowicz
 10. Doskonalenie czynności samoobsługowych ( mycie zębów, ubieranie się, sznurowanie butów, posługiwanie się sztućcami,  pełnienie roli dyżurnego- nakrywanie do stołu
 11. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę utwory muzyczne oraz przeżycia dzieci. Poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci poprzez wprowadzenie nowych technik.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych

       w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze

       szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

Serdecznie dziękuję:

 

Wszystkim Rodzicom za ufundowanie serwetek do posiłków

 

Wszystkim Rodzicom za przekazanie zniczy, które zapaliliśmy na grobach: Ewy Szelburg- Zarembiny, Oktawii Żeromskiej oraz w Mauzoleum Patrona

 

Mamie Oli za ufundowanie stroików- wieńcy na w/w nagrobki

 

Dziękuję p. Magdalenie , p.Annie ,p. Katarzynie ,p. Joannie  za aktywne włączanie się w organizacje imprez grupowych

 

 

 grudzień

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. W oczekiwaniu na Mikołaja           ( 30.11-07.12)
 2. Prawa dzieci                                    (08.12-09.12)
 3. Ciepło i jasno w naszych domach   (12.12- 16.12)
 4. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia (19.12- 23.12) 
 5. Gdy nadejdzie Nowy Rok                ( 27.12- 30.12)

 

Zadania z podstawy programowej:

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

    z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

    i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

    w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy

    plastyczne.

8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie

     reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym 

     uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

11.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

     matematyczną.

12.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

 

 

Cele ogólne:

 

 1. Przybliżenie dzieciom postaci św. Mikołaja. Poszerzenie wiadomości

   o zwyczaju obdarowywania się upominkami w dniu 6 grudnia. Wprowadzenie dzieci w świat fantazji. Rozwijanie dyspozycji do działań twórczych.

 1. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia , Nowego Roku w naszych domach , w wybranych państwach Unii Europejskiej .
 2. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zapoznania z prawami dzieci (wg Konwencji Praw Dziecka)
 3. Stwarzanie sytuacji dydaktycznych do dzielenia wyrazów o prostej budowie fonetycznej na sylaby, wyróżnianie głosek , układanie zdań z podanymi wyrazami : Mikołaj, święta, Wigilia.
 4. Nauka kolędy „Wśród nocnej ciszy”, słuchanie wybranych kolęd

     i pastorałek

 1. Poszerzenie doświadczeń plastycznych  poprzez poznawanie nowych technik, wyobraźni przestrzennej , łączenie różnych technik plastycznych.
 2. Stwarzanie sytuacji dydaktycznych doskonalących umiejętność przeliczania – gry ściganki , klasyfikowania według cech jakościowych

     ( kolor, kształt, wielkość).

 1. Stwarzanie sytuacji dydaktycznych do obserwowania przyrody w związku ze zmieniającą się porą roku, spacery. Wdrażanie do samoobsługi- samodzielne ubieranie się do wyjścia na spacer, wiązanie butów.
 2. Organizowanie zabaw i ćwiczę gimnastycznych ćwiczących motorykę dużą, umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
 3. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie .

 

 

 

Ważne wydarzenia:

 

 • Mikołajki
 • Imieniny Adama

 

 

 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2017 Roku

wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom życzy wychowawczyni grupy Ewa Jaremek

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC LUTY 2017   GRUPA IV

 

TEMATYKA:

 

 1. W krainie śniegu i lodu                    30.01-3.02-
 2. Dzień Babci i Dzień Dziadka           06-15.02
 3. Zainteresowania, talenty i zdolności- moje i innych  16.02-24.02                       
 4. Kosmos     27.02- 3.03

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z

    dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w  poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

5. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem, i aktorem.

6. Wychowanie przez sztukę -  muzyka i śpiew, pląsy i tańce.

7. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

      matematyczną.

11. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych

     w zakresie  reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka 

    ze  szczególnym      uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

 

12.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

13. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

     i unikaniu zagrożeń.

14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

Zadania:

1. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tego okresu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Wzbogacanie wiedzy  dzieci  na temat życia  Eskimosów, położenia kraju na mapie świata (okolice Bieguna Północnego). Poznanie zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna Południowego).  Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór, odżywianie się) oraz specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.

   3. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie

     uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi

      innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy

      i syntezy słuchowej – podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie

     głosek w nagłosie, wygłosie . Prowadzenie zabaw słownych – zagadki,

     podobieństwa, przeciwieństwa, skojarzenia, określenia przymiotnikowe

4 .  Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i odejmowania

     liczenie na konkretach.  Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.

    Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

5.  Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

6. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory

   muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy

    muzyczno – ruchowe. Nauka piosenek    o tematyce ” Dnia babci i dziadka”

8. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

    i zabawy ruchowe.

9. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do wspólnej zabawy dzieci z dziadkami,

    ukazanie roli dziadków życiu rodzinnym, podtrzymanie tradycji pełnienia roli

     współgospodarza uroczystości.

10. Poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie: poznanie ciekawostek

    o wszechświecie, położenie ziemi względem słońca, innych planet]

11.Stworzenie sytuacji dydaktycznej do prezentowania przez dzieci swoich

     zainteresowań, zdolności z wykorzystaniem rekwizytów. Wdrażanie do

     poszanowania zdolności i zainteresowań innych dzieci, respektowania ich

    hobby, pomysłów.

 

 12. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie motoryki

     dużej. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do spacerów, hartujących organizm

 

 

        Ważne wydarzenia:

 

 • Dzień Babci i Dziadzia

 

 

 

 

 

Zamierzenia  opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne

na miesiąc marzec 2017 r.

Gr. IV

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Zwierzęta na świecie             ( 6-10.03)
 2. Zielony kącik w sali              ( 13- 17.03)
 3. Wiosną wszystko budzi się do życia ( 20- 24.03)
 4. Dbamy o czystość i zdrowie  ( 27- 31.03)

 

 

Zadania:

 1. Poszerzenie wiadomości o zwierzętach, żyjących w różnych środowiskach. Zapoznanie z wyglądem, sposobem poruszania się, odżywiania, potrzebami zwierząt. Uwrażliwienie na losy zwierząt.
 2. Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Nabywanie większej sprawności i samodzielności w ubieraniu się , myciu, czyszczeniu zębów. Poznanie skutków niewłaściwego ubierania się w stosunku do pogody. Podkreślenie znaczenia właściwego odżywiania się i ćwiczeń dla zdrowia i rozwoju dzieci.

     2. Poznawanie etapów wzrostu roślin cebulowych i wysiewanych z nasion.

        Obserwowanie i gromadzenie doświadczeń w trakcie wysiewu, sadzenia

        i pielęgnowania roślin w kąciku przyrody. Ukazanie roli wody w życiu

        roślin i zwierząt.

    3.  Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian zachodzących

         w przyrodzie w związku ze zmieniającą się aurą. Określanie zjawisk

        atmosferycznych ( śnieg, deszcz ze śniegiem, grad, wiatr). Zwrócenie

        uwagi  na    niestałość marcowej aury. 

     4. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej  ,logicznego myślenia

        i wyobraźni twórczej.

 1. Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.
 2. Poszerzenie doświadczeń plastycznych, posługiwanie się wiosenna paleta barw.
 3. Kształtowanie umiejętności przeliczania, segregowania i klasyfikowania , orientacji w schemacie własnego ciała. Utrwalenie znajomości dni tygodnia, pór roku . Dostrzeganie regularności w układach rytmicznych
 4. Doskonalenie motoryki dużej, ćwiczenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

    10 Nauka piosenek:  „ Mydło” „ Marzec- czarodziej”.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z

    dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w  poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

5. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem, i aktorem.

6. Wychowanie przez sztukę -  muzyka i śpiew, pląsy i tańce.

7. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

      matematyczną.

11. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych

     w zakresie  reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka 

    ze  szczególnym      uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

 

12.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

13. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

     i unikaniu zagrożeń.

14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

 

     Ważne wydarzenia:

 

 • Powitanie wiosny

 

 

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej  kwiecień grupa IV 2017 rok

       Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosna wokół nas                              ( 3-7.04)
 2. Wielkanocne zwyczaje                      ( 10-18.04)
 3. Dbamy o środowisko przyrodnicze   (19-25.04)
 4. Polska- nasza ojczyzna                      (26-28.04)

 

Zadania:

 1. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian

    zachodzących w przyrodzie w związku ze zmieniającą się aurą.

    Określanie zjawisk atmosferycznych ( śnieg, deszcz ze śniegiem,

              grad, wiatr).         Zwrócenie uwagi na niestałość kwietniowej aury.

             2. Przypatrywanie się wiosennym pracom w ogrodzie, polu.

 1. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, logicznego myślenia

     Dzielenie wyrazów na głoski i sylaby. Wyróżnianie wyrazów

     w zdaniu.

 1. Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.
 2. Poznanie tradycji, obrzędów związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.
 3. Poszerzenie doświadczeń plastycznych, posługiwanie się wiosenną paletą barw.
 4. Kształtowanie umiejętności przeliczania, segregowania i klasyfikowania , orientacji w schemacie własnego ciała. Utrwalenie znajomości dni tygodnia, pór roku . Dostrzeganie regularności w układach rytmicznych. Tworzenie opowiadań matematycznych, ustalanie wyniku dodawania i odejmowania.
 5. Doskonalenie motoryki dużej, ćwiczenie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
 6. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do przypomnienia symboli narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej.
 7. Udział dzieci w Przeglądzie Piosenek i wierszy z j.angielskiego w NOK, uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym Świat w oczach najmłodszych na terenie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nałęczowem. Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się dzieci, współdziałanie w sytuacjach zadaniowych.

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z

    dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w  poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

5. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem, i aktorem.

6. Wychowanie przez sztukę -  muzyka i śpiew, pląsy i tańce.

7. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

      matematyczną.

11. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych

     w zakresie  reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka 

    ze  szczególnym      uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

 

12.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

13. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

     i unikaniu zagrożeń.

14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

 

      Ważne wydarzenia:

 

 • Dzień Ziemi

 

 • Spotkanie wielkanocne

 

 

          

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc czerwiec

 

 

 

     Tematyka kompleksowa:

 

1. Żyć w zgodzie i w przyjaźni   ( 5-9.06)

2. Bajki, które znam                   ( 12-16.06)

3. Nadchodzi lato                       ( 19- 23.06)

4. Bezpieczne wakacje               ( 26- 30.06)

 

     Zadania:

 

 

 

 • Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad grupowych.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych.
 • Okazywanie sympatii i życzliwości koleżankom i kolegom.

                   Uczenie tolerancji wobec osób różniących się od nas, np. kolorem

                      skóry,   sposobem ubrania.

 • Dostrzeganie i nazywanie cech letniej pogody.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do dostrzegania różnorodności w świecie przyrody np. barwy, kształty, zapachy
 • Rozpoznanie wybranych ekosystemów, określanie warunków niezbędnych do życia organizmom.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku. Uświadomienie zagrożeń płynących z zabaw w pobliżu jezdni, zagrożeń ze świata roślin i zwierząt, wobec nieznajomych. Przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych, orientacji w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków transportu. Przypomnienie numerów alarmowych.
 • Udział w audycjach filharmonicznych, oglądanie przedstawień teatralnych. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
 • Ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych w zakresie dostępnym dziecku. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zabaw z mierzenia ( krokami, stopa za stopą, dłonią, patykiem, sznurkiem)

 

 • Przygotowanie do uroczystości „Pożegnania przedszkola przez kolegów z najstarszej grupy”. Nauka wierszy i piosenek okolicznościowych.
 • Doskonalenie motoryki dużej, zachęcenie do spacerów. Wdrażanie dotrzymywania prawidłowej postawy ciała, ćwiczenia przeciw płaskostopiu.

 

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z

    dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

    zadaniowych.

2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w  poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

5. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem, i aktorem.

6. Wychowanie przez sztukę -  muzyka i śpiew, pląsy i tańce.

7. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

      matematyczną.

11. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych

     w zakresie  reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka 

    ze  szczególnym      uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

 

12.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

13. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

     i unikaniu zagrożeń.

14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

 

Podziękowanie

 

 

     Serdecznie dziękuję Rodzicom, działającym w Trójce Grupy: p. Joannie Wójciak, p. Katarzynie Chojeckiej, p. Magdalenie Kucabie, p. Annie Bieleckiej za całoroczną współpracę: pomoc w organizacji imprez, uroczystości grupowych, pomoc w opiece nad dziećmi w czasie ważnych wydarzeń poza obiektem przedszkola, przygotowywania pysznych poczęstunków dla dzieci.

 

Dziękuję również:

 

p.Magdalenie , p. Marii , p. Eli , p. Agnieszce , p. Annie  za pomoc w różnych działaniach na rzecz naszej grupy, przedszkola.

 

 

Dziękuję wszystkim Państwu za inicjatywy,  dobre słowo na co dzień. Życzę Państwu udanych, spokojnych i słonecznych wakacji...

 

 

 

 

                                                                                                                          wychowawczyni      Ewa Jaremek

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )