Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

GRUPA IV

NASZA GRUPA

      Jesteśmy grupą dzieci 4 - i 5 - letnich. Wśród nas jest 12 dziewczynek i 13 chłopców.

      Nasza grupa to: Franek A., Patryk, Rozerin, Nikola, Damian, Michał, Małgosia, Eliza, Olek, Bartek, Lili,  Dominika, Wiktoria, Hania L.,  Dominik Ł., Lenka, Julka, Dominik P., Franek R., Hania Ś., Alan T., Alan W.,  Ewelinka, Antek i Wojtek.

      W naszej grupie przestrzegamy kilku ważnych zasad: słuchamy siebie nawzajem, jesteśmy dla siebie mili, współdziałamy ze sobą w czasie zabaw i zajęć. Lubimy razem spędzać czas, bawić się, budować, chętnie uczymy się wierszy, śpiewamy piosenki, tańczymy oraz bierzmy udział             w różnych zabawach, Bardzo dobrze czujemy się w naszej sali, w której mamy różne zabawki, gry i układanki.

      Część z nas uczęszcza do przedszkola drugi, trzeci, a nawet czwarty  rok, dlatego bardzo szybko zaadoptowaliśmy się w nowej grupie. Miło i przyjaźnie przyjęliśmy też dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację przedszkolną. Jesteśmy otwarci, chętni do pracy i bardzo ciekawi świata. Czas w przedszkolu mija nam szybko i przyjemnie, bo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie.

CZERWIEC 2018 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Święto dzieci i rodziców 4.6 - 8.6.2018 r.

2. Zwierzęta na świecie 11.6. - 15.6.2018 r.

3. Na naszym podwórku 18.6. - 22.6.2018 r.

4. Nadszedł czas wakacji 25.6 - 29.6.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców. Zachęcanie dzieci do bliższego interesowania się życiem najbliższych członków rodziny - praca zawodowa rodziców. Przygotowanie części artystycznej z okazji Święta Rodziny.

2. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w zoo. Poznanie ich naturalnego środowiska, trybu życia i sposobu odżywiania. Rozwijanie postawy szacunku i troskliwości wobec zwierząt.

3. Zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy z koleżankami i kolegami w przedszkolu i w domu. Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci: na ulicy, na placu zabaw, w domu.

4. Ukazanie piękna polskiego krajobrazu oraz atrakcyjnych miejsc letniego wypoczynku nad morzem, w górach, w krainie jezior. Poznanie zasad bezpieczeństwa, zachowania ostrożności podczas pobytu na wakacjach w różnych miejscach i w czasie podróży różnymi środkami lokomocji.

5. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia: dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie wyrazów z sylab, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie.

6. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

7. Rozwijanie umiejętności stosowania określeń dotyczących stronności własnego ciała i orientacji na kartce papieru. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 10. Rozwiązywanie prostych zadań z treścią.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Tata jest potrzebny”, „Słoneczne przedszkole”.

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Organizowanie zabaw, spacerów, wycieczek na świeżym powietrzu.

11. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a Mamie Małgosi za zakup upominków.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Olka za pomoc w organizacji wycieczki do Kolejowego  Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Dzień Dziecka - lody, zabawy grupowe.

- Urodziny Małgosi.

- Zajęcia edukacyjne "Oceanarium".

- Wycieczka do Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie - spotkanie z Mamą Olka: zwiedzanie obiektu, poznanie roli jaką pełni sanatorium oraz pracy w zawodzie dietetyka.

- Dzień Rodziny.

- Urodziny Antka.

- Urodziny Ewelinki.

- Urodziny Damiana.

MAJ 2018 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Nałęczów - moja miejscowość 30.4. - 4.5.2018 r.

2. Muzyka jest wszędzie 7.5. - 11.5.2018 r.

3. Polska - moja Ojczyzna 14.5. - 18.5.2018 r.

4. Łąka i jej mieszkańcy 21.5 - 25.5.2018 r.

5. Dzieci z różnych stron świata 28.5. - 1.6.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Rozwijanie zainteresowań miastem, w którym dzieci mieszkają oraz własnym krajem. Poznanie symboli narodowych i ich znaczenia (godło, flaga, hymn). Poznanie stolicy Polski - Warszawy. Zapoznanie z  podstawowymi informacji o Unii Europejskiej. Kształtowanie tożsamości narodowej. Udział IV Gminnym Przeglądzie Piosenki i Małych Form Teatralnych ,,Jestem Polką i Polakiem”.

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat budowy i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych oraz różnych ich podziałów. Poznanie znaczenia słowa „filharmonia”. Zapoznanie dzieci z życiem i twórczością polskiego  kompozytora Fryderyka Chopina. Słuchanie utworów muzyki klasycznej. 

3. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych środowisk przyrodniczych. Obserwacja roślin i zwierząt żyjących na łąkach. Dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków. Kształtowanie szacunku do przyrody. Wyrabianie nawyków przyjaznego odnoszenia się do świata roślin i zwierząt

4. Przybliżenie dzieciom mieszkańców różnych stron świata. Poszerzenie wiedzy na temat położenia geograficznego, warunków klimatycznych, przystosowania się ludzi do życia w danym środowisku. Przypomnienie dzieciom ich praw i obowiązków. Realizacja projektu edukacyjnego UNICEF „zaWODY dla AFRYKI”.

5. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia: dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, składanie wyrazów z sylab, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie.

6. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

7. Zabawy matematyczne, ćwiczenia w liczeniu. Porównywanie liczebności zbiorów. Rozwiązywanie prostych zadań z treścią (dodawanie i odejmowanie na konkretach).

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej i plastyczno - konstrukcyjnej związanej z aktualną tematyką.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Nasze polskie ABC”, „Podajmy sobie ręce”.

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Organizowanie zabaw, spacerów, wycieczek na świeżym powietrzu.

11. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Małgosi za upieczenie ciasta na IV Gminny Przegląd Piosenki i Małych Form Teatralnych ,,Jestem Polką i Polakiem”.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Alana T. za pomoc w opiece nad dziećmi podczas IV Gminnego Przeglądu Piosenki i Małych Form Teatralnych ,,Jestem Polką i Polakiem”.

- Serdecznie dziękujemy Tacie Natalii P. z grupy II, Mai z grupy I, Mamie Alana T. i Dziadkowi Leny za zawiezienie dzieci na przegląd, a Mamie Alana T., Tacie i Dziadkowi Adama W. z grupy III za przywiezienie dzieci po przeglądzie do przedszkola.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Udział w IV Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego „Angielski w wierszu i piosence”.

- Udział w IV Gminnym Przeglądzie Piosenki i Małych Form Teatralnych ,,Jestem Polką i Polakiem”.

- Wycieczka na łąkę.

- Zajęcia otwarte dla Rodziców.

- Zajęcia edukacyjne "Niespodzianka z Nałęczowianką".

KWIECIEŃ 2018 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Wiosna na wsi 3.4. - 6.4.2018 r.

2. Dbamy o czystość i zdrowie 9.4. - 13.4.2018 r.

3. W świecie teatru16.4. - 20.4.2018 r.

4. Ziemię mamy tylko jedną 23.4 - 27.4.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Przybliżanie pojęć: wiejska zagroda, gospodarstwo domowe. Poszerzanie wiadomości na temat hodowania zwierząt przez człowieka oraz korzyści płynących z hodowli.

2. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie się, właściwe ubieranie się stosownie do pogody, aktywność ruchową oraz dbałość o higienę ciała i otoczenia.

3. Zainteresowanie dzieci światem książki i teatru. Inspirowanie dzieci do zabaw teatralnych w kąciku teatralnym. Zapoznanie dzieci z pojęciem „teatr” i słownictwem związanym z teatrem.

4. Zapoznanie dzieci ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i ich negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Kształtowanie szacunku do przyrody. Wyrabianie nawyków przyjaznego odnoszenia się do świata roślin i zwierząt. Przyswajanie zasad ochrony przyrody.

5. Udział dzieci w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz,sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie .

7. Rozwijanie umiejętności stosowania określeń dotyczących stronności własnego ciała i orientacji  na kartce papieru. Ćwiczenia w liczeniu  w zakresie 10. Porządkowanie zbiorów rosnąco i malejąco. Rozwiązywanie  prostych zadań z treścią na konkretach.

8. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów – wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.Nauka piosenek: „Mydło lubi zabawę”, „Nasze uszy słyszą świat”.

11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe

12. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 

WAŻNE WYDARZENIA

 - Udział Małgosi i Wiktorii w uroczystym podsumowaniu XV Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej: „Świat w oczach najmłodszych - Rodzinne pasje” - dziewczynki otrzymały w tym konkursie wyróżnienia.

- Spotkanie z ratownikiem medycznym.

- Dzień Ziemi - sadzenie bratków w ogrodzie przedszkolnym.

- Wyjście do NOK na spektakl teatralny "Na tropie afery, gdzie podziały się litery?".

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Antka za przekazanie maskotek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Julki za przekazanie książek i układanki dla grupy.

MARZEC 2018 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Kapryśny marzec 5.3. - 9.3.2018 r.

2. Czy żyły dinozaury ? 12.3. - 16.3.2018 r.

3. Nadchodzi wiosna 19.3. - 22.3.2018 r.

4. Święta Wielkanocne 23.3 - 30.3.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Stwarzanie okazji do obserwacji zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu przedwiośnia i wczesnej wiosny. Zachęcanie do systematycznej obserwacji pogody i zaznaczanie w kalendarzu pogody. Uświadomienie dzieciom konieczności właściwego ubierania się stosownie do pogody i dbałości o zdrowie.

2. Poznawanie zwierząt (dinozaury) i roślin (olbrzymie paprocie)występujących dawniej na świecie. Poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości.

3. Uświadamianie dzieciom zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny. Inspirowanie do dokonywania obserwacji  roślin i zwierząt, poszukiwanie „zwiastunów wiosny”. Założenie hodowli w kąciku przyrody.

4. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wielkanocnymi w naszym regionie i kraju. Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych i bliższego interesowania się życiem rodziny.

5. Rozbudzenie u dzieci zainteresowania teatrem - zorganizowanie wyjazdu do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl pt. „Kot w butach”.

6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej: podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie.

7. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i odejmowania. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

8. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów – wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Kasza marcowa”, „Maszeruje wiosna”, „Kłótnia wielkanocna”.

11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

12. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upominki dla dziewczynek z okazji Dnia Kobiet i słodką niespodziankę dla wszystkich dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom: Frankowi R. i Antkowi za przyniesione książek i okazy dinozaurów do zajęć "Czy żyły dinozaury?".

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za serwetki dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Małgosi, Wiktorii i Ewelinki za pomoc w przygotowaniu dzieci do Przeglądu recytatorskiego "Witaj wiosno" i wyjazd z dziećmi na Przegląd.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Małgosi za wykonanie zdjęć podczas Przeglądu recytatorskiego "Witaj wiosno".

- Serdecznie dziękujemy Tacie Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl pt. "Kot w butach".

-Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom: Olkowi, Bartkowi, Wiktorii za przyniesienie eksponatów do kącika wielkanocnego.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Audycja filharmoniczna "Fryderyk Chopin.".

- Urodziny Wojtka.

- Urodziny Rozerin.

- Spektakl teatralny pt "Kozi domek" w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nałęczowie.

- Urodziny Wiktorii.

- Wycieczka do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl pt. "Kot w butach".

- Pożegnanie zimy - powitanie wiosny.

- Udział Małgosi, Wiktorii i Ewelinki w Przeglądzie recytatorskim "Witaj wiosno" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach.

- Udział w warsztatach "Palmy wielkanocne" z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie.

- Spektakl "Jezus żyje" w wykonaniu uczniów klasy V B Szkoły Podstawowej w Nałęczowie.

LUTY 2018 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Zabawy i sporty zimowe 12.02. - 16.02.2018 r.

2. W krainie bajek i baśni 19.02. - 23.02.2018 r.

3. Poznajemy kosmos 26.02. - 2.3.2018 r.     

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabawna śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat sportów zimowych.

2. Zainteresowanie dzieci światem bajek i baśni, podkreślenie ich walorów wychowawczych, wskazanie elementów fantastycznych, inspirowanie do zabawy w teatr.

3. Przybliżenie wiadomości o Kosmosie. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego oraz nazw planet i ich położenia. Kształtowanie umiejętności ustalania rytmu i stałego następstwa  dnia i nocy.

4. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie. Prowadzenie zabaw słownych.

5. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i odejmowania na konkretach. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

6. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

7. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno -ruchowe. Nauka piosenek: „Bałwankowa rodzina”, „Bajkowe marzenia”, „Moja planeta”.

9. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ewelinki za udział w spotkaniu czytelniczym.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Spektakl teatralny "Kot Psot i przyjaciele".

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Ewelinki.

STYCZEŃ 2018 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Witamy Nowy Rok 2.01. - 5.01.2018 r.

2. Zwierzęta zimą 8.01. - 12.01.2018 r.

3. Dzień Babci i Dziadka 15.01. - 22.01.2018 r.      

4.  Karnawał - czas zabaw 23.01. - 26.01.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku (urządzanie balów sylwestrowych, składnie życzeń, zakup nowych kalendarzy, postanowienia noworoczne).

2. Nazywanie pór roku, wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku. Nazywanie dni tygodnia z zachowaniem ich prawidłowej kolejności. Poznanie nazw miesięcy i próba wymieniania ich we właściwej kolejności.

3. Obserwacja zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą: opady śniegu, zamarzanie wody. Zwrócenie uwagi na trudne warunki życia zwierząt zimą i konieczność ich dokarmiania. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków ptaków i zwierząt leśnych.

4. Zapoznanie dzieci  z urokami i niebezpieczeństwami zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

5. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Dziadków. Uświadomienie roli jaką pełnią babcia i dziadek w życiu rodziny, budzenie szacunku do osób starszych. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną.

6. Poznawanie tradycji organizowania balów karnawałowych. Stworzenie okazji do wspólne zabawy wszystkich przedszkolaków poprzez zorganizowanie w przedszkolu zabawy karnawałowej. 

7. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych. Dzielenie wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie pierwszej głoski. Prowadzenie zabaw słownych.

8. Doskonalenie umiejętności manualnych poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.       

9. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie 10. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.

10. Nauka piosenek dla Babci i Dziadka. Rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie utworów muzyki instrumentalnej i jej interpretację ruchową. Nauka zabaw tanecznych przy piosenkach. Przygotowanie części artystycznej na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

11. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej poprzez wprowadzenie nowych technik plastycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej. Przygotowanie upominków dla Babci i Dziadka.

12. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Patryka. Rozerin, Elizy, Olka, Bartaka, Dominiki, Wiktorii, Hani L., Dominika Ł,. Leny, Julki, Franka R., Hani Ś., Ewelinki i Antka za udział z dziećmi w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK oraz przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Alana T. za serwetki dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Olka i Wiktorii za ciasteczka na zabawę karnawałową.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Wiktorii za pomoc w przebraniu dzieci na zabawę karnawałową.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Franka R. za zakup materiału i częściowe pokrycie kosztów zakupu oraz uszycie strojów „dla jeży” na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie pięknych przebrań dla dzieci na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Nikoli, Damiana, Michała, Olka, Dominiki, Hani L., Dominika Ł., Leny, Julki,  Hani Ś., Alana T. i Ewelinki, za przygotowanie poczęstunku na uroczystość grupową Dzień Babci i Dziadka (pieczenie ciasta, zakup ciastek, owoców, soków, napoi, naczyń jednorazowych).

- Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu sali do uroczystości i w sprzątaniu sali po uroczystości Rodzicom Leny, Mamom Małgosi, Wiktorii, Hani Ś., i Alana W. oraz Tacie Olka.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Udział w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK.

- Zabawa karnawałowa.

- Dzień Babci i Dziadka.

GRUDZIEŃ 2017 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Mikołajki 4.12. - 6.12.2017 r.

2. Urządzenia elektryczne 7.12. - 12.12.2017 r.

3. Święta Bożego Narodzenia 13.12. - 22.12.2017 r.  

4. Przyszła do nas zima 27.12. - 29.12.2017 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie z Mikołajem w przedszkolu.

2. Rozwijanie zainteresowań technicznych, uświadomienie zmian zachodzących w rozwoju techniki na przestrzeni wieków. Wzbogacanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych stosowanych w gospodarstwie domowym.

3. Przybliżenie dzieciom pojęcia „dom”; rozumienie pojęć „dom rodzinny”, „dom mieszkalny”. Uświadomienie zmian w budownictwie na przestrzeni lat .Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta.

4. Wdrażanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadchodzącą zimą. Określanie cech charakterystycznych dla tej pory roku. Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych z aktualną porą roku. Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie. Prowadzenie zabaw słownych: zagadki, rymy, skojarzenia.

7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

8 . Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania wielkości i liczebności zbiorów. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

10.  Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka nowych piosenek „Mikołaj”, „Już się cieszą dzieci”, kolędy „Aniołek maleńki jak wróbelek”. Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Tacie Franka R. za przekonujące wcielenie się w rolę Mikołaja.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Wiktorii i Franka R. za pomoc Mikołajowi i wykonanie zdjęć podczas spotkania z Mikołajem.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Wiktorii za udział w spotkaniu czytelniczym.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Leny za przekazanie maskotek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Nikoli, Damiana, Małgosi, Dominiki i Alana T. za pomoc w opiece nad dziećmi podczas świątecznego kolędowanie z okazji imienin naszego patrona Adama Żeromskiego w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w dniu 14.12.2017 r.

 

WAŻNE WYDARZENIA

 - Oglądanie scenek o oszczędzaniu pt. "SKO - warto" w wykonaniu uczniów klasy III A ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie.

- Spotkanie z Mikołajem.

- Urodziny Franka R.

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Wiktorii.

- Wyjścia do NOK na spektakl teatralny „Tańcząca choinka”.

- Świąteczne kolędowanie z okazji imienin naszego patrona Adama Żeromskiego.

LISTOPAD 2017 R.

 ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Jesienna pogoda 2.11 - 7.11.2017 r.

2. Polska nasza Ojczyzna 8.11 - 10.11.2017 r.

3. Nasze rodziny 13.11 - 17.11.2017 r.        

4. Zwierzęta domowe 20.11 - 23.11.2017 r.

5. Nasze zabawy i zabawki 24.11 - 1.12.2017 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych w okresie późnej jesieni. Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się zależnie od pogody.

2. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, utrwalenie znajomości symboli narodowych i ich znaczenia dla kraju (godło, flaga, hymn). Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

3. Zapoznanie dzieci z pojęciem rodzina. Zachęcanie do interesowania się członkami najbliższej rodziny, wzmacniania więzi uczuciowej z nimi. Kształtowanie postawy otwartości w stosunku do rodziców.

4. Uczenie miłości do zwierząt, wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt. Poznanie zwierząt hodowanych     w domu.

5. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat ulubionych zabaw w domu i w przedszkolu, wdrażanie  do zgodnych zabaw z kolegami. Tworzenie dobrego klimatu w grupie. Zorganizowanie zabaw dla dzieci z okazji  Dnia Pluszowego Misia.

6. Zapoznanie dzieci z tradycjami andrzejkowymi. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej - wróżby, zabawy, tańce.

7. Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie. Wprowadzanie napisów do globalnego czytania.

8. Poszerzanie zakresu liczenia. Porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej, dwóch cech jakościowych. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym.

9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

10. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

11. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.  Nauka piosenek: „My rodzinę dobrą mamy”, „Popatrzcie na jamniczka”.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Mateusza K. z grupy VI za zorganizowanie spotkania z żołnierzami i zaproszenie naszej grupy na to spotkanie.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Franka R. za udział w spotkaniu czytelniczym.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Franka R. za materiały krawieckie dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Patryka, Nikoli, Damiana, Michała, Elizy, Dominiki, Hani L., Dominika P., Hani Ś. i Alana W. oraz dzieciom za udział w XVIII edycji akcji "Polacy - Rodakom".

W naszej grupie zebraliśmy 48 maskotek i 15 książek.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Alana T. za papier xero, naklejki i serwetki dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za serwetki dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Małgosi i Wiktorii za wspólne pieczenie "misiowych ciasteczek".

- Serdecznie dziękujemy Mamie Antka za udział w spotkaniu czytelniczym.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Franka A., Michała, Olka, Bartka, Wiktorii, Hani L., Franka R., Alana W., Ewelinki, Antka i Wojtka za przygotowanie poczęstunku na zabawę andrzejkową (soki, owoce, ciasto, ciasteczka, paluszki, chrupki, żelki).

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Spotkanie z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Franka R.

- Urodziny Alana W.

 - Zabawy muzyczno - ruchowe z Papą Smerfem i pasowanie dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację przedszkolną na przedszkolaka.

- Pieczenie "misiowych ciasteczek" z Mamami Małgosi i Wiktorii.

- Dzień Pluszowego Misia - spotkanie z właścicielką Muzeum Torebek i Misiów w Nałęczowie, zabawy w grupie z misiami.

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Antka.

- Urodziny Elizy.

- Andrzejki.

PAŹDZIERNIK 2017 R.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Jesień w sadzie 2.10 - 6.10.2017 r.

2. Ja i moja grupa 9.10 - 13.10.2017 r.

3. Jesień w ogrodzie warzywnym 16.10 - 20.10.2017 r.      

4. Dawno temu w Nałęczowie 23.10 - 31.10.2017 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców    i warzyw.

2. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi. Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć. Podkreślenie znaczenia roli zmysłów w życiu człowieka. Nabywanie właściwego stosunku do ludzi                          z zaburzeniami niektórych zmysłów np. niewidomi, z zaburzeniami mowy.

3. Zorganizowanie wycieczki do Ochronki, Muzeum Stefana Żeromskiego, Mauzoleum Adama Żeromskiego i na Cmentarz Parafialny. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat postaci patrona przedszkola - Adama Żeromskiego.

4. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania  i rozbierania się.

5. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie,

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

7. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym . Klasyfikowanie i porównywanie liczebności zbiorów. Różnicowanie stron ciała: lewa, prawa.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

9. Słuchanie muzyki klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych. Nauka piosenek: „Owocowe przysmaki”, „Jarzynowy wóz”, „Podaj rękę koleżance”, „Przedszkole w Nałęczowie”.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Rozerin za kasztany do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Patryka, Elizy, Leny, Frania R. i Tacie Alana T. za owoce do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Rozerin za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Wiktorii za kasztany do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Tacie Alana T. za szyszki i kasztany do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Małgosi, Olka, Dominiki, Wiktorii, Hani L. i Julki oraz Tacie Alana za owoce do wykonania szaszłyków.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Franka A., Patryka, Elizy, Lili, Dominiki, Wiktorii, Hani L., Leny, Franka R., Alana W. i Tacie Bartka za warzywa do kącika przyrody.

-Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom za przyniesienie zdjęć do kącika tematycznego „Nasza grupa”.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Dominiki za udział w spotkaniu czytelniczym.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Franka A., Nikoli, Damiana, Małgosi, Elizy, Olka, Dominiki, Wiktorii, Hani L., Dominika Ł., Lenki, Julki, Franka R., Alana W. i Ewelinki za przyniesione znicze.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Przedstawienie teatralne "Gucio zaczarowany".

- Próbna ewakuacja przedszkola.

- Wykonanie owocowych szaszłyków.

- Urodziny Hani Ś.

- Przygotowanie sałatki owocowo - warzywnej.

- Wycieczka do Chaty Stefana Żeromskiego i Mauzoleum Adama Żeromskiego -  spotkanie             z kustoszem , zapalenie zniczy przed Mauzoleum.

- Udział w warsztatach kulinarnych "Marchewkowe urodziny".

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Dominiki.

- Wyjście na Cmentarz Parafialny przed Świętem Zmarłych - zapalenie zniczy na grobach                E. Szelburg - Zarembiny i  O. Żeromskiej.

WRZESIEŃ 2017 R.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Witamy przedszkole 4 - 8.9.2017 r.

2. Wakacyjne wspomnienia 11 - 15.9.2017 r.

3. Abc zasad ruchu drogowego 18 - 22.9.2017 r.

4. Jesień w parku 25.9 - 29.9.2017 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci nowoprzybyłych do przedszkola. Integracja zespołu. Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń  w przedszkolu, salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw i ich przeznaczeniem.

2. Rozbudzanie zainteresowań pięknem ziemi ojczystej. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych regionów kraju, jako miejsc letniego wypoczynku. Utworzenie kącika wakacyjnych pamiątek.

3. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego i wybranych znaków drogowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na jej piękno. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - park.

5. Rozbudzanie zainteresowania nauką czytania poprzez wprowadzanie napisów (imion dzieci, nazw zabawek i kącików itp.).    Rozpoznawanie swojego imienia w sali, szatni i łazience.

6. Zachęcanie dzieci do samodzielności, umacnianie wiary w ich własne możliwości podczas zajęć, dbania o higienę           i porządek, ubierania się i rozbierania, pełnienia dyżurów.

7. Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej i dwóch cech jakościowych, określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni.

8. Kształtowanie umiejętności językowych. Zachęcanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na określony temat. Bogacenie słownictwa.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.

10. Prowadzenie zabaw ruchowych i muzyczno - ruchowych. Nauka piosenek: „Przedszkole - drugi dom”, „Indiańskim krokiem”, „Jesień”.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za podarowanie bibuły dla grupy

- Serdecznie dziękujemy mamie Franka R. za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom za przyniesione wakacyjne pamiątki.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za lizaki z okazji Dnia Przedszkolaka.

- Serdecznie dziękujemy mamie Rozerin za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upominki dla chłopców z okazji Dnia Chłopaka i słodką niespodziankę dla wszystkich dzieci.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Dzień Przedszkolaka.

- Urodziny Alana T.

- Święto chłopców. 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )