Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

GRUPA IV

NASZA GRUPA

      Nasza grupa to: Mateusz, Patryk, Antosia, Rózia, Nikola, Kaja, Ania D., Dominika, Pola K., Lili, Ada, Dominik, Lena, Julka, Bartek, Nina, Szymek, Ania R., Kuba, Magda, Hania, Pola T., Ala, Zuzia i Wojtek.

      Jesteśmy grupą dzieci 5 - i 6 - letnich.

      Rozpoczynamy kolejny rok naszej przedszkolnej przygody i bardzo się cieszymy, że w tym roku spotkaliśmy się razem. Część z nas uczęszcza do przedszkola drugi, trzeci, a nawet czwarty  rok, dlatego bardzo szybko zaadoptowaliśmy się w nowej grupie. Miło i przyjaźnie przyjęliśmy też dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację przedszkolną.

      Z opowiadań dzieci wynika, że wakacje były udane. Wszyscy jesteśmy wypoczęci i gotowi do pracy oraz zabawy. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą  w różnych zajęciach i zabawach. Jesteśmy już starszakami, a część z nas po wakacjach rozpocznie naukę w klasie pierwszej. Chętnie uczestniczymy w codziennych zajęciach dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez panie pracujące w naszej grupie. Staramy się być dla siebie miłe, pomocne i  przestrzegać przyjętych zasad oraz zgodnie ze sobą współdziałać w grupie.   
      W ciągu roku czeka nas wiele różnych atrakcji, miłych niespodzianek i wycieczek. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony przez cały rok.

PODZIĘKOWANIA

      Serdecznie dziękujemy Rodzicom dzieci z grupy IV za otwarte serce, życzliwość, bezinteresowną pomoc, nieocenione wsparcie oraz zaangażowanie w życie naszej grupy i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

      Rodzicom i dzieciom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji.

                                                                                                          panie z grupy IV

                                                                                                     

CZERWIEC 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Niby tacy sami, a jednak inni 3.6 - 7.6.2019 r.

2. Wakacyjne podróże 10.6. - 14.6.2019 r.

3. Żegnamy przedszkole 17.6. - 21.6.2019 r.

4. Nadszedł czas wakacji 24.6 - 28.6.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Przybliżenie dzieciom mieszkańców różnych stron świata. Poszerzanie wiedzy na temat położenia geograficznego, warunków klimatycznych, przystosowania się ludzi do życia w danym środowisku. Pogłębianie więzi koleżeństwa, sympatii, życzliwości, przyjaźni. Zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy z koleżankami i kolegami w przedszkolu i w domu.

2. Ukazanie piękna polskiego krajobrazu oraz atrakcyjnych miejsc letniego wypoczynku nad morzem, w górach, w krainie jezior. Poznanie zasad bezpieczeństwa, zachowania ostrożności podczas pobytu na wakacjach w różnych miejscach i w czasie podróży różnymi środkami lokomocji.

3. Zorganizowanie wycieczki na Farmę Iluzji w Mościskach.

4. Uświadomienie dzieciom idącym do szkoły czekających je obowiązków i przyjemności wynikających z przyszłych zadań szkolnych.  Przygotowanie części artystycznej „Żegnamy dzieci idące do szkoły”.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Próba układania z liter i czytania krótkich wyrazów (dzieci 6 - letnie).

6. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10. Stosowanie znaków matematycznych <, >, +, = (dzieci 6 - letnie). Rozwijanie umiejętności stosowania określeń dotyczących stronności własnego ciała i orientacji na kartce papieru.

7. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów

 literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów -

 wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej. Próba pisania liter po śladzie (dzieci 6 - letnie).

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, doświadczenia i obserwację.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Organizowanie zabaw, spacerów, wycieczek na świeżym powietrzu.

11. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary

 we własne możliwości.

12. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Wycieczka na Farmę Iluzji w Mościskach.

- Zajęcia otwarte.

- Udział w Przeglądzie Piosenki i Małych Form Teatralnych „Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy, pomocy szukać gotowy”.

- Audycja filharmoniczna "Morskie opowieści".

- Udział w uroczystym pożegnaniu dzieci idących do szkoły.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a Mamom Poli K. i Zuzi za zajęcie się ich zakupem.

- Serdecznie dziękujemy  Mamom Poli K. i Zuzi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki na Farmę Iluzji w Mościskach.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Leny, Niny, Hani za pomoc w przebraniu dzieci i w opiece nad dziećmi w czasie Przeglądu Piosenki i Małych Form Teatralnych „Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy, pomocy szukać gotowy”.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Leny za pomoc w przebraniu dzieci i w opiece nad dziećmi w czasie uroczystości "Pożegnanie przedszkola" w NOK.

 

MAJ 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Polska - moja Ojczyzna 6.5. - 10.5.2019 r.

2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka 13.5 - 16.5.2019 r.

3. Łąka w maju 17.5. - 22.5.2019 r.

4. Święto rodziców i dzieci 23.5. - 31.5.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Rozwijanie zainteresowań krajem, w którym mieszkamy. Poznanie symboli narodowych i ich znaczenia (godło, flaga, hymn). Poznanie stolicy Polski - Warszawy. Zapoznanie z  podstawowymi informacji o Unii Europejskiej. Kształtowanie tożsamości narodowej.

2. Zainteresowanie dzieci światem książki. Wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książką oraz korzystania z zasobów Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie. Udział dzieci idących po wakacjach do szkoły w uroczystości „Pasowania na czytelnika”.

3. Poszerzanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych przez człowieka oraz korzyści płynących z ich hodowli. Zapoznanie z nazwami domów zwierząt, sposobem poruszania się i odżywiania.

4. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych środowisk przyrodniczych. Obserwacja roślin i zwierząt żyjących na łąkach. Dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków. Kształtowanie szacunku do przyrody.

5. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców. Zachęcanie dzieci do bliższego interesowania się życiem najbliższych członków rodziny - praca zawodowa rodziców. Przygotowanie części artystycznej z okazji Święta Rodziny.

6. Pogłębianie więzi koleżeństwa, sympatii, życzliwości, przyjaźni. Przypomnienie dzieciom o ich prawach i obowiązkach.

7. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: ż, Ż. Próba układania z liter i czytania krótkich wyrazów (dzieci 6 - letnie).

 8. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10. Stosowanie znaków matematycznych <, >, +, = (dzieci 6 - letnie). Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

9. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej. Próba pisania liter po śladzie (dzieci 6 - letnie).

10. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, doświadczenia i obserwację.

11. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.

12. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

13. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

14. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Urodziny Antosi.

- Spektaklu teatralny "Kruszynka" w wykonaniu aktorów Teatru Pinokio ze Starego Sącza.

- Spotkanie ze strażakami.

- Udział w uroczystości "Pasowanie na czytelnika" Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie dzieci idących do szkoły.

- Urodziny Patryka.

- Urodziny Leny.

- Urodziny Ady.

- Udział w warsztatach "Robimy mydełka" - wykonanie upominku dla mamy.

- Zajęcia edukacyjne "Życie drzew".

- Audycja filharmoniczna "Nasze piękne góry".

- Dzień Rodziny.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za przekazanie puzzli dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom dziewczynek za zakup spódnic na występ podczas Przeglądu, a Mamie Hani za zajęcie się ich zakupem. 

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci na przedstawienie z okazji Dnia Rodziny.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Ani D, Ani R. i Zuzi za pomoc w sprzątaniu w ogrodzie przedszkolnym i w sali po uroczystości Dzień Rodziny.

KWIECIEŃ 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Wiosenne powroty 1.4 - 5.4. 2019 r.

2. Wiosna na wsi 8.4. - 11.4.2019 r.

3. Wielkanoc 12.4. - 19.4.2019 r.

4. Dbamy o przyrodę 23.4. - 26.4.2019 r.

5. Moja miejscowość, mój region 29.4 - 2.5.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków, które spotkamy wiosną. Poznanie zwyczajów związanych z budową gniazd.

2. Poszerzanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych przez człowieka oraz korzyści płynących z ich hodowli. Zapoznanie z nazwami domów zwierząt, sposobem poruszania się i odżywiania.

3. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wielkanocnymi w naszym regionie i kraju. Zachęcanie o czynnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych i bliższego interesowania się życiem rodziny.

4. Zapoznanie dzieci ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i ich negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Kształtowanie szacunku do przyrody. Wyrabianie nawyków przyjaznego odnoszenia się do świata roślin i zwierząt. Przyswajanie zasad ochrony przyrody.

5. Poznawanie swojej miejscowości i regionem. Rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i regionu.

6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć:zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: j, J, f, F, h, H.

7. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego.

8. Doskonalenie umiejętności przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie dostępnym dziecku. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.

9. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

10. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, doświadczenia i przeżycia dzieci.

11. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.

12. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

13. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

14. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Urodziny Poli K.

- Urodziny Magdy.

- Udział dzieci w spotkaniu wielkanocny w przedszkolu - recytacja wierszy, śpiewanie piosenek.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Leny i Ani D. za palmę, pisanki i zajączka do  kącika wielkanocnego w sali.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani D. za papier xero dla dzieci.

 

MARZEC 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny 4.3. - 8.3.2019 r.

2. Zwierzęta naszych pól i lasów 11.3. - 15.3.2019 r. 

3. Marcowa pogoda 18.3. - 22.3.2019 r.

4. Wiosenne przebudzenie 25.3. - 29.3.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zwierząt. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych oraz żyjących na polach i w lasach. Określanie cech ptaków, owadów oraz ssaków. Zapoznanie z rolą pszczół w przyrodzie. Rozwijanie postawy szacunku i troskliwości wobec zwierząt.

2. Stwarzanie okazji do obserwacji zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu przedwiośnia i wczesnej wiosny. Inspirowanie do dokonywania obserwacji  roślin i zwierząt, poszukiwanie „zwiastunów wiosny”. Uświadomienie dzieciom konieczności właściwego ubierania się stosownie do pogody i dbałości o zdrowie.

3. Założenie w sali zielonego kącika przyrody (sadzenie cebuli i fasoli, sianie rzeżuchy).

4. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: z, Z, u, U, c, C, ł, Ł. Prowadzenie zabaw słownych.

5. Doskonalenie umiejętności przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie dostępnym dziecku. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

6. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

7. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, doświadczenia i przeżycia dzieci.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.

9. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

10. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

11. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Urodziny Wojtka.

- Urodziny Rozerin.

- Udział Poli K. i Wojtka w X edycji konkursu matematycznego "Poznajemy świat matematyki" organizowanym przez Przedszkole nr 14 w Lublinie.

- Święto dziewczynek.

- Urodziny Ani R.

- Urodziny Ani D.

- Udział Antosi, Kai, Ani D., Niny, Hani, Poli T. w Przeglądzie recytatorkom "Witaj wiosno" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach.

 - Pożegnanie zimy - powitanie wiosny.

 

PODZIĘKOWANIA

 - Serdecznie dziękujemy Rodzicom Poli K. i Wojtka za pomoc w przygotowaniu dzieci do udziału w X edycji Konkursu matematycznego "Poznajemy świat matematyki" i wyjazd z dziećmi na konkurs.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upominki dla dziewczynek i słodką niespodziankę dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Kobiet, a Mamie Ani D. i Zuzi za zajęcie się ich zakupem.

 - Serdecznie dziękujemy Rodzicom Antosi, Kai, Ani D., Niny, Hani, Poli T. za pomoc w przygotowaniu dzieci do udziału w Przeglądzie recytatorkom "Witaj wiosno", przygotowanie pięknych strojów dla dzieci i wyjazd z dziećmi na Przegląd.

 

LUTY 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Muzyka wokół nas 4.02. - 7.02.2019 r.

2. Zimowe zabawy 8.02.2019 r.

3. Poznajemy kosmos 25.02. - 1.3.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat budowy i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych oraz różnych ich podziałów. Poznanie znaczenia słowa „filharmonia”. Zapoznanie dzieci z życiem i twórczością polskiego  kompozytora Fryderyka Chopina. Słuchanie utworów muzyki klasycznej. 

2. Poznawanie tradycji organizowania balów karnawałowych. Stworzenie okazji do wspólnej zabawy wszystkich przedszkolaków poprzez zorganizowanie w przedszkolu zabawy karnawałowej. 

3. Zapoznanie dzieci  z urokami i niebezpieczeństwami zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

4. Przybliżenie wiadomości o Kosmosie. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego oraz nazw planet i ich położenia.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: w, W, b, B, p, P. Prowadzenie zabaw słownych.

6. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach. Wprowadzenie cyfry 9. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

7. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Ani R.

- Urodziny Julki.

- Zabawa karnawałowa.

- Urodziny Szymona.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani R. za udział w spotkaniu czytelniczym z dziećmi.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani R. za ciasteczka na zabawę karnawałową i wykonanie zdjęć podczas zabawy karnawałowej.

STYCZEŃ 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Witamy Nowy Rok 2.01. - 7.01.2019 r.

2. Zima wokół nas 8.01. - 11.01.2019 r.

3. Zwierzęta zimą 14.01. -17.01.2019 r.

4. Dzień Babci i Dziadka 18.01. - 25.01.2019 r.     

5. Baśnie, bajki, bajeczki 28.01. - 1.02.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku (urządzanie balów sylwestrowych, składnie życzeń, zakup nowych kalendarzy, postanowienia noworoczne).

2. Nazywanie pór roku, wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku. Nazywanie dni tygodnia z zachowaniem ich prawidłowej kolejności. Poznanie nazw miesięcy i próba wymieniania ich we właściwej kolejności.

3. Obserwacja zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą: opady śniegu, zamarzanie wody. Zapoznanie dzieci  z urokami i niebezpieczeństwami zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie. Zwrócenie uwagi na trudne warunki życia zwierząt zimą i konieczność ich dokarmiania. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków ptaków i zwierząt leśnych.

4. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Dziadków. Uświadomienie roli jaką pełnią babcia i dziadek w życiu rodziny. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną.

5. Zainteresowanie dzieci światem bajek i baśni, podkreślenie ich walorów wychowawczych, wskazanie elementów fantastycznych, inspirowanie do zabawy w teatr.

6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych.  Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: s, S, y, Y, n, N, g, G. Prowadzenie zabaw słownych.

7. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach. Wprowadzenie cyfry 8 i znaku matematycznego +. Utrwalenie nazw figur geometrycznych. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

8. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Prowadzenie zabaw rytmicznych. Przygotowanie części artystycznej na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

10. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej. Przygotowanie upominków dla Babci i Dziadka.

11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Audycja filharmoniczna "Spod strzechy do pałacu - tańce polskie".

- Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

- Urodziny Dominiki.

- Spektakl teatralny "Calineczka" w wykonaniu aktorów Teatru "Bajka" z Nowego Sącza.

- Uroczystość grupowa z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani D. i Rodzicom Kuby za papier xero dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Mateusza, Patryka, Kai, Ani D., Dominiki, Poli K., Ady, Leny Dominika, Niny, Ani R., Kuby, Poli T., Ali, Zuzi i Wojtka za udział z dziećmi w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Patryka, Antosi, Nikoli, Ani D., Dominiki, Ady, Dominika, Leny, Julki, Niny, Ani R., Kuby, Magdy i Wojtka za przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka (pieczenie ciasta, zakup owoców, soków, słodkich przekąsek, naczyń jednorazowych).

- Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu sali do uroczystości i w sprzątaniu sali po uroczystości Mamom Antosi, Ani D., Dominiki, Poli K., Dominika, Leny, Ani R. i Zuzi.

- Serdecznie dziękujemy Tacie Bartka za papier xero dla dzieci.

GRUDZIEŃ 2018 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat 3.12. - 6.12.2018 r.

2. Moje zdrowie i bezpieczeństwo 7.12. - 13.12.2018 r.

3. Święta Bożego Narodzenia 14.12. - 24.12.2018 r. 

4. Przyszła do nas zima 27.12. - 31.12.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych. Dostarczanie wiedzy na temat dinozaurów oraz prawdopodobnych przyczyn ich wyginięcia. Zapoznanie z bogactwami naszego kraju: węgiel kamienny, sól kamienna oraz sposobami ich wydobywania i wykorzystywania przez człowieka.

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie              z Mikołajem w przedszkolu.

3. Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Udział w akcji edukacyjnej „WyRaźni na drodze”.

4.Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta. Udział w uroczystym kolędowaniu z okazji imienin patrona przedszkola i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

5. Wdrażanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy. Określanie cech charakterystycznych dla tej pory roku. Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych z aktualną porą roku. Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie według indywidualnych możliwości dzieci. Próba wyróżnia głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej. Liczenie słów w zdaniach. Wprowadzenie liter: l, L, k. K. r, R. Prowadzenie zabaw słownych.

7. Ćwiczenia w przeliczaniu elementów zbiorów liczebnikiem głównym i porządkowym. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni. Wprowadzenie cyfry 6, 7.

8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem                  z przyrodą.

10.  Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka nowych piosenek. Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Spotkanie z Mikołajem.

- Przedstawienie teatralne "Śpiąca królewna" w wykonaniu aktorów Teatru "Pod Jabłonią" z Lublina.

- Audycja filharmoniczna „Hej kolęda, kolęda ...”.
- Spotkanie świąteczne w przedszkolu.
- Świąteczne kolędowanie z okazji imienin naszego patrona Adama Żeromskiego w dniu 21 grudnia 2018 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani D. za pomoc w organizacji spotkania z Mikołajem   i pełnienie roli pomocnika Mikołaja.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci na świąteczne kolędowanie z okazji imienin naszego patrona Adama Żeromskiego w dniu 21 grudnia 2018 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Poli K. i Hani za pomoc w ubieraniu dzieci w przedszkolu przed wyjazdem na kolędowanie do NOK.

LISTOPAD 2018 R.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Polska nasza Ojczyzna 5.11 - 9.11.2018 r.

2. Moja rodzina 12.11. - 16.11.2018 r.

3. Mój dom  19.11. - 23.11.2018 r.

4. Moje prawa i obowiązki 26.11 - 30.11.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, utrwalenie znajomości symboli narodowych i ich znaczenia dla kraju (godło, flaga, hymn). Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kształtowanie tożsamości narodowej.

2. Zapoznanie dzieci z pojęciem rodzina. Zachęcanie do interesowania się członkami najbliższej rodziny, wzmacniania więzi uczuciowej z nimi. Kształtowanie postawy otwartości w stosunku do rodziców.

3. Zapoznanie dzieci z pojęciem dom. Zapoznanie z urządzeniami stosowanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś. Poznanie zwierząt hodowanych w domu.

4. Przypomnienie dzieciom o ich prawach i obowiązkach. Zachęcanie dzieci do zgodnych i bezpiecznych zabaw z kolegami. Tworzenie dobrego klimatu w grupie. Zorganizowanie zabaw dla dzieci z okazji  Dnia Pluszowego Misia.

5. Zapoznanie dzieci z tradycjami andrzejkowymi. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej - wróżby, zabawy, tańce.

6. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

7. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie według indywidualnych możliwości dzieci. Próba wyróżnia głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej. Liczenie słów w zdaniach. Wprowadzenie liter: t, T, i, I, d, D

8. Porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenia w klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej, dwóch cech jakościowych. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie cyfr 5, 0.

9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

10. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

11. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Słuchanie muzyki   

klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.

 

WAŻNE WYDARZENIA

 - Wyjście na Cmentarz Parafialny w Nałęczowie -  zapalenie zniczy na grobach E. Szelburg - Zarembiny, O. Żeromskiej i żołnierzy walczących o wolność naszego kraju.

- Udział w obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w NOK w niedzielę 11 listopada.

- Urodziny Bartka.

- Audycja filharmoniczna "Idzie żołnierz borem, lasem".

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Poli K.

- Występ artystów Cyrku "Focus".

- Dzień Pluszowego Misia.

- Udział przedstawicieli grupy w IV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nałęczowie.

- Zabawa andrzejkowa.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Mateusza, Patryka. Antosi, Rozerin, Nikoli, Kai, Ani D., Dominiki, Poli K., Ady, Dominika, Leny, Julki, Bartka, Niny, Szymona, Ani R., Hani, Poli T., Ali, Zuzi i Wojtka za udział z dziećmi w obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w NOK w niedzielę 11 listopada oraz pomoc w przygotowanie pięknych strojów dla dzieci na występ.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Patryka za przekazanie dla grupy maskotki.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani R. za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Poli K. za udział w spotkaniu czytelniczym z dziećmi.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Ani D. i Hani za pomoc w opiece nad dziećmi podczas IV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowanego przez Szkołę Podstawową                         w Nałęczowie.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Dominiki i Leny za świece do wróżby andrzejkowej.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Ani D., Poli K. i Zuzi za zorganizowanie poczęstunku dla dzieci na zabawę andrzejkową.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Ani D. i Ani R. za papier xero dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani R. za pomoc podczas warsztatów kulinarnych "Pieczemy misiowe ciasteczka".

PAŹDZIERNIK 2018 R.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Idzie jesień przez ogród i sad 1.10 - 5.10.2018 r.

2. Zwierzęta leśne jesienią 8.10 - 12.10.2018 r.

3. Co z czego otrzymujemy? 15.10 - 19.10.2018 r.    

4. Idzie jesień z deszczem 22.10 - 26.10.2018 r.

5. Dawno temu w Nałęczowie 29.10 - 1.11.2018 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody. Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców i warzyw.

 2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia zwierząt leśnych - przygotowanie do zimy. Zwrócenie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 3. Poszerzanie doświadczeń i wiedzy dzieci na temat wytwarzania różnych produktów (chleb, mleko, cukier, szkło). Umożliwienie dzieciom bezpośredniego poznania pracy piekarza - zorganizowanie wycieczki do piekarni.

4. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych w okresie późnej jesieni. Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się zależnie od pogody.

5. Zorganizowanie wycieczki do Ochronki, Muzeum Stefana Żeromskiego, Mauzoleum Adama Żeromskiego

i na Cmentarz Parafialny. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat postaci patrona przedszkola - Adama Żeromskiego i pisarki E. Szelburg - Zarembiny.

 6. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

 7. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Wprowadzenie liter: o, O; a, A; m, M;  e, E.

8. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie cyfr 1, 2, 3, 4. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: prostokąt.

9. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

10. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

 11. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem             z przyrodą.

12. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Słuchanie muzyki klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Wyjście do NOK na spektakl teatralny "Orlątko".

- Urodziny Hani.

- Audycja filharmoniczna "Jedziemy na Mazowsze".

- Wycieczka do Piekarni w Kraczewicach.

- Wycieczka do Chaty Stefana Żeromskiego i Mauzoleum Adama Żeromskiego.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani D. za naklejki dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Kai, Dominiki, Poli K., Ady, Dominika, Leny, Julki, Niny, Ali, Wojtka za owoce i warzywa do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Poli K. za kasztany do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani R. za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przyniesione znicze.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Poli K. za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Chaty Stefana Żeromskiego i Mauzoleum Adama Żeromskiego.

WRZESIEŃ 2018 R.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Witamy przedszkole 3 - 7.9.2018 r.

2. Wakacyjne wspomnienia 10 - 14.9.2018 r.

3. Moja droga do przedszkola 17 - 21.9.2018 r.

4. Idzie jesień przez las, park 24.9 - 28.9.2018 r.

 

Zadania:

1. Tworzenie serdecznej atmosfery w grupie sprzyjającej adaptacji dzieci nowoprzybyłych do grupy. Wyrabianie samodzielności w zakresie dbałości o ład i porządek na półkach indywidualnych, w kącikach zabaw. Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w grupie, wdrażanie do ich przestrzegania. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.

2. Rozbudzanie zainteresowań pięknem ojczystej ziemi. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych regionów kraju jako miejsc letniego wypoczynku. Zorganizowanie kącika wakacyjnych pamiątek.

3. Zapoznanie z elementarnymi przepisami ruchu drogowego i wybranymi znakami drogowymi. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze. Uświadomienie konieczności przestrzegania nakazów i zakazów obowiązujących w ruchu drogowym. Poznanie numerów alarmowych.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na jej piękno. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - park i las.

5. Rozbudzanie zainteresowania nauką czytania poprzez wprowadzanie napisów (imion dzieci, nazw zabawek i kącików itp.). Rozpoznawanie swojego imienia w sali, szatni i łazience.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie.

7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

8. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, porównywania liczebności zbiorów. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.

10. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

11. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Do przedszkola”, „Indiańskim krokiem”, „Jesień”.

12. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, ubierania i rozbierania się, pełnienia dyżurów.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Audycja filharmoniczna "Ach Lubelskie, jakie cudne".

- Dzień Przedszkolaka.

- Dzień Chłopaka.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom za przyniesione wakacyjne pamiątki.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ady za wrzosy do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upominki dla chłopców i słodką niespodziankę dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Chłopaka, a Mamie Ani D. za zajęcie się ich zakupem.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )