Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014
GRUPA IV

To My 5 latki  - Grupa IV

 

Witamy po wakacjach w nowym roku szkolnym 2019 - 20.

W naszym zespole jest 15 dziewczynek: Zosia B., Hania., Ala Ch., Ala Chr., Antosia Ch., Ania, Zosia J., Maja, Ola, Stefania, Liliana, Wiktoria, Dagmara, Antosia W., Łucja i 10 chłopców: Benjamin, Filip, Krzyś, Adaś G., Kacper, Kuba, Adaś S., Michał, Maciek, Hubert.

Uczęszczamy do przedszkola trzeci rok w stałym składzie – 23 osoby, w tym roku witamy w naszym zespole nową koleżankę i kolegę.

Bardzo lubimy razem spędzać ze sobą czas, rozmawiać, budować, tańczyć, śpiewać i rysować, czasami wspólnie świętować.

Jesteśmy starszakami , mamy nową salę na piętrze, inne zabawki, kąciki i pomoce. Mamy  więcej zajęć i zabaw dydaktycznych organizowanych przez nasze panie . Uczymy się i bawimy w grupie, ćwiczymy skupianie uwagi na wykonywanym zadaniu i różne sprawności. Doskonalimy samodzielność.

Czekają nas nowe przygody, wyzwania, wycieczki. Będziemy razem odkrywać świat.

wychowawczyni

LUTY 2020

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

LUTY 2020 R.   GRUPA IV - 5 - LATKI

 

Tematyka:

 

1. Tak mija nam czas 03.02 - 06.02.2020 r.

2. Dzień Babci i Dzień Dziadka w przedszkolu  07.02. - 14.02.2020 r.

3. Zabawy i sporty zimowe 17.02. - 21.02.2020 r.

4. Poznajemy kosmos 24.02. - 28.02.2020 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia i kolejności ich występowania. Poznanie mierników czasu dawniej i dziś.
 2. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Dziadków. Uświadomienie roli jaką pełnią babcia i dziadek w życiu rodziny, budzenie szacunku do osób starszych. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną.
 3. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wdrażanie dzieci do   ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw  na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Wzbogacanie wiedzy dzieci na  temat sportów zimowych.
 4. Przybliżenie wiadomości o Kosmosie. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego oraz nazw planet i ich położenia. Kształtowanie umiejętności ustalania  rytmu i stałego następstwa  dnia i nocy.
 5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na  poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych . Utrwalanie pojęć:  zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów      na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie. Prowadzenie zabaw słownych.
 6. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i odejmowania na      konkretach. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.
 7. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie      wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie  i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.
 8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne  oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.
 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Bałwankowa rodzina”, „Tango dla babci”, „Moja planeta”.
 10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.
STYCZEŃ 2020

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

STYCZEŃ 2020 R.   GRUPA IV - 5 - LATKI

 

Tematyka:

 

1. Witamy Nowy Rok 2.01. - 3.01.2020 r.

2. Karnawał - czas zabaw – 07.01 - 10.01.2020 r.

3. Zima wokół nas 13.01. - 17.01.2020 r.

4. Zwierzęta zimą 20.01. - 24.01.2020 r.

5. W krainie bajek i baśni 27.01. - 31.01.2020 r.

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku (urządzanie balów sylwestrowych, składnie życzeń, zakup nowych kalendarzy, postanowienia noworoczne).  Nazywanie pór roku, wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku. Nazywanie dni tygodnia z zachowaniem ich prawidłowej kolejności. Poznanie nazw miesięcy i próba wymieniania ich we właściwej kolejności.
 2. Poznawanie tradycji organizowania balów karnawałowych. Stworzenie okazji do wspólnej zabawy wszystkich przedszkolaków poprzez zorganizowanie w przedszkolu zabawy karnawałowej. 
 3. Zapoznanie dzieci  z urokami i niebezpieczeństwami zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie.
 4. Obserwacja zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą: opady śniegu, zamarzanie wody. Zwrócenie uwagi na trudne warunki życia zwierząt zimą i konieczność ich dokarmiania. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków ptaków i zwierząt leśnych.
 5. Zainteresowanie dzieci światem bajek i baśni, podkreślenie ich walorów wychowawczych, wskazanie elementów fantastycznych, inspirowanie do zabawy w teatr.
 6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych. Dzielenie wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie pierwszej głoski. Prowadzenie zabaw słownych.
 7. Doskonalenie umiejętności manualnych poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej. 
 8. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.
 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie utworów muzyki instrumentalnej i jej interpretację ruchową. Nauka piosenek o tematyce zimowej.
 10. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej poprzez wprowadzenie nowych technik plastycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.
 11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

 

Ważne wydarzenia w grupie IV – Styczeń

- Audycja filharmoniczna "Niemcy i Austria"

- Urodziny Zosi J.

- Zabawa karnawałowa.

- Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Obrzędów Świątecznych

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom – Styczeń

- Wszystkim rodzicom, którzy byli obecni z dziećmi podczas występów – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz za przygotowanie strojów świątecznych

- Wszystkim rodzicom za przygotowanie strojów karnawałowych dla dzieci

- Mamie Stefani za zakup i przekazanie spódniczek do Kącika Teatralnego

- Mamie Adasia S. za przekazanie spódniczki do Kącika Teatralnego

GRUDZIEŃ 2019

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019 R.

GRUPA IV - 5 - LATKI

 

Tematyka:

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat 2.12. - 6.12.2019 r.

2. Nasz kontakt z techniką 9.12. - 13.12.2019 r.

3. Święta Bożego Narodzenia 16.12. - 24.12.2019 r. 

4. Przyszła do nas zima 27.12. - 31.12.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych. Dostarczanie wiedzy na temat dinozaurów oraz prawdopodobnych przyczyn ich wyginięcia. Zapoznanie z bogactwami naszego kraju: węgiel kamienny, sól kamienna oraz sposobami ich wydobywania i wykorzystywania przez człowieka.
 2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie z Mikołajem w przedszkolu.
 3. Stwarzanie okazji do poznawania w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi. Poznanie wpływu wynalazków na rozwój cywilizacji – współczesne środki łączności: radio, telewizja, Internet.
 4. Kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów związanych z obchodami  Świąt Bożego Narodzenia. Stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta. Udział w uroczystym kolędowaniu z okazji imienin patrona przedszkola i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
 5. Wdrażanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy. Określanie cech charakterystycznych dla tej pory roku. Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych z aktualną porą roku. Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu.
 6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie według indywidualnych możliwości dzieci. Próba wyróżnia głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej. Liczenie słów w zdaniach. Prowadzenie zabaw słownych.
 7. Ćwiczenia w przeliczaniu elementów zbiorów liczebnikiem głównym i porządkowym. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.
 9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem  z przyrodą.
 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka nowych piosenek. Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

Ważne wydarzenia w grupie IV – Grudzień

- Audycja filharmoniczna „Europejskie kolędowanie”

- Urodziny Filipa

- Uroczystość grupowa „Mikołajki”

- Urodziny Maćka

- Spotkanie z informatykiem – tatą Ali

- Urodziny Dagmary

- Spotkanie świąteczne „Adasiowe  kolędowanie” – uroczystość ogólnoprzedszkolna

- Wigilia Nałęczowska – kolędowanie w NOK

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom – Grudzień

- Mamie Kacpra za pomoc w przygotowaniu uroczystości grupowej ”Spotkanie z Mikołajem” oraz przygotowanie dokumentacji fotograficznej z tego wydarzenia

- Wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci na uroczystość grupową „Spotkanie z mikołajem”

- Tacie Ali – Panu Krzysztofowi za spotkanie z dziećmi w ramach poznawania pracy w zawodzie informatyka

- Wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci  z okazji uroczystości przedszkolnej „Adasiowe  kolędowanie”

- Babci Liliany – Pani Barbarze za wspólne kolędowanie z dziećmi przy akompaniamencie akordeonu

- Rodzicom i Babci Liliany za przekazanie materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do wykonania stroików świątecznych

- Wszystkim rodzicom, którzy systematycznie przynoszą nakrętki plastikowe – udział w akcji charytatywnej dla hospicjum Małego Księcia w Lublinie

- Wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy wzięli udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” na terenie przedszkola

- Rodzicom: Liliany, Filipa, Ali, Zosi B, Zosi J., Antosi Ch., Benia, Majki, Oli, Stefanii, Dagmary, Huberta za przybycie i udział z dziećmi w kolędowaniu podczas Wigilii Miejskiej – plac przy NOK

LISTOPAD 2019

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 R.

GRUPA IV - 5 - LATKI

 

Tematyka:

 

1. Polska nasza Ojczyzna 04.11 - 08.11.2019 r.

2. Listopadowa aura 12.11 - 15.11.2019 r.

3. Mój dom, moja rodzina 18.11 - 22.11.2019 r.

4. Ciekawe zabawy na jesienne dni 25.11 - 29.11.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, utrwalenie znajomości symboli narodowych i ich znaczenia dla kraju (godło, flaga, hymn). Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
 2. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych w okresie późnej jesieni. Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się zależnie od pogody.
 3. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych w okresie późnej jesieni. Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się zależnie od pogody.
 4. Zapoznanie dzieci z pojęciem rodzina. Zachęcanie do interesowania się członkami najbliższej rodziny, wzmacniania więzi uczuciowej z nimi. Kształtowanie postawy otwartości w stosunku do rodziców. Uczenie miłości do zwierząt, wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt. Poznanie zwierząt hodowanych w domu.
 5. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat ulubionych zabaw w domu  i w przedszkolu, wdrażanie  do zgodnych zabaw z kolegami. Tworzenie dobrego klimatu w grupie. Zorganizowanie zabaw dla dzieci z okazji  Dnia Pluszowego Misia.
 6. Zapoznanie dzieci z tradycjami andrzejkowymi. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej - wróżby, zabawy, tańce.
 7. Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie. Wprowadzanie napisów do globalnego czytania.
 8. Poszerzanie zakresu liczenia. Porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej, dwóch cech jakościowych. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym.
 9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.
 10. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.
 11. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.  Nauka piosenek: „My rodzinę dobrą mamy”, „Wszystkie chcemy być kochane”,„Popatrzcie na jamniczka”

 

Ważne wydarzenia w grupie IV:

 

- Spektakl teatralny „Pan Twardowski”

- Spotkanie z Mama Wiktorii – prezentacja mundurów wojskowych, akcesoria żołnierza (pamiątki rodzinne)

- Uroczystość ogólnoprzedszkolna  Narodowe Święto Niepodległości – śpiewania Hymnu Narodowego

- Audycja Filharmoniczna „Żołnierskie pieśni”

- Uroczystość ogólnoprzedszkolna „Światowy Dzień Praw Dziecka”

- Urodziny Liliany

- Warsztaty plastyczne „Misiowe poduszki”

- Działalność kulinarna „Misiowe ciasteczka” z mamą Krzysia i mamą Adasia G.

- Wycieczka do Biblioteki Miejskiej – spotkanie w ramach projektu „Pastelkowe opowieści”

- Zabawa Andrzejkowa

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom:

 

- Wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci na uroczystość przedszkolną z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- Mamie Wiktorii, za przyniesienie mundurów wojskowych, ich prezentację na spotkaniu z dziećmi

- Rodzicom: Liliany, Benia, Stefanii, Michała, Ali Ch., Adasia G., Ani, Maćka, Kacpra, Adasia S. za przyniesienie eksponatów do Kącika Historycznego – akcesoria wojskowe

- Rodzicom Huberta za przyniesienie przetworów do kącika przyrody

- Wszystkim rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka

- Wszystkim rodzicom, którzy systematycznie przynoszą nakrętki plastikowe – udział w akcji charytatywnej dla hospicjum Małego Księcia w lublinie

- Mamie Krzysia i mamie Adasia G. za pomoc w organizacji zajęć kulinarnych „Misiowe ciasteczka” i czynny udział w ich wykonaniu

- Mamie Stefanii za przekazanie kartek do rysowania dla dzieci

- Mamie Wiktorii za przekazanie papieru do rysowania dla dzieci

- Mamie Oli za przekazanie papieru ksero dla dzieci

- Wszystkim Rodzicom za sponsorowanie poczęstunku dla dzieci: soki, słodycze na zabawę Andrzejową, Mamie Wiktorii za zakup produktów

- Mamie Antosi i Łucji – za przekazanie owoców i słodyczy na Zabawę Andrzejkową

PAŹDZIERNIK 2019

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019 R.  GRUPA IV -  5 - LATKI

 

Tematyka:

 

1. Jesień w sadzie 30.09 - 04.10.2019 r.

2. Między nami przedszkolakami  07.10 - 14.10.2019 r.

3. Jesień w ogrodzie warzywnym 15.10 - 18.10.2019 r.  

4. Dawno temu w Nałęczowie 21.10 - 31.10.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców i warzyw.

2. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi. Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć. Podkreślenie znaczenia roli zmysłów w życiu człowieka. Nabywanie właściwego stosunku do ludzi z zaburzeniami niektórych zmysłów np. niewidomi, z zaburzeniami mowy.

3. Zorganizowanie wycieczki do Ochronki, Muzeum Stefana Żeromskiego, Mauzoleum Adama Żeromskiego i na Cmentarz Parafialny. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat postaci patrona przedszkola - Adama Żeromskiego.

4. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

5. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie,

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - uchowej.

7. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym . Klasyfikowanie i porównywanie liczebności zbiorów. Różnicowanie stron ciała: lewa, prawa.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

9. Słuchanie muzyki klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych. Nauka piosenek: „Już owoców pełen kosz”, „Jarzynowy wóz”, „Wesoła zabawa”, „Przedszkole w Nałęczowie”

 

Ważne wydarzenia w grupie IV:

- Zajęcia kulinarne „Soki owocowo-warzywne”

- Zajęcia kulinarne „Ciasto z owocami”

- Spotkanie czytelnicze z babcią Wiktorii

- Urodziny Michała

- Próbna ewakuacja przedszkola

- Audycja  filharmoniczna – Podróż do Włoch

- Wycieczka do Chaty Żeromskiego

- Wycieczka do Ochronki – Muzeum Bolesława Prusa

- Wycieczka do Biblioteki Miejskiej

- Spotkanie z Marią Mironowicz - Panek

- Wyjście na Cmentarz Parafialny

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom:

- Wszystkim Rodzicom za przyniesienie owoców i warzyw na zajęcia kulinarne

- Wszystkim Rodzicom  za przyniesienie warzyw do „Kącika przyrody”

- Mamie Krzysia i mamie Adasia G. za pomoc w organizacji zajęć kulinarnych „Soki owocowe” i czynny udział w ich wykonaniu

- Mamie Ani i mamie Maćka za wypożyczenie urządzeń kuchennych do wykonania soków

- Mamie Michała za przekazanie materiałów plastycznych i dekoracyjnych do wykonania prac plastycznych oraz serwetek higienicznych

- Mamie Stefanii za przekazanie papieru ksero i kartek do rysowania

- Mamie Wiktorii za przekazanie papieru do rysowania dla dzieci

- Rodzicom Stefanii za przekazanie serwetek dla dzieci

- Rodzicom Liliany za przekazanie kolorowanek dla dzieci

- Wszystkim Rodzicom za przyniesienie zniczy do Mauzoleum Adama Żeromskiego i na Cmentarz Parafialny

- Rodzicom Stefanii za kwiaty na grób Patrona Przedszkola – Adama Żeromskiego

WRZESIEŃ 2019

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 R.GRUPA IV - 5 – LATKI

 

 

Tematyka:

 

1. Witamy przedszkole 02.09 - 06.09.2019 r.

2. Wakacyjne wspomnienia 09.09 - 13.09.2019 r.

3. ABC zasad ruchu drogowego 16.09 - 20.09.2019 r.

4. Jesień w parku 23.09 - 27.09.2019 r.

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 

1. Tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci nowo przybyłych do przedszkola. Integracja zespołu. Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu, salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw i ich przeznaczeniem.

2. Rozbudzanie zainteresowań pięknem ziemi ojczystej. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych regionów kraju, jako miejsc letniego wypoczynku. Utworzenie kącika wakacyjnych pamiątek.

3. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego i wybranych znaków drogowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na jej piękno. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - park.

5. Rozbudzanie zainteresowania nauką czytania poprzez wprowadzanie napisów (imion dzieci, nazw zabawek i kącików itp.). Rozpoznawanie swojego imienia w sali, szatni i łazience.

6. Zachęcanie dzieci do samodzielności, umacnianie wiary w ich własne możliwości podczas zajęć, dbania o higienę i porządek, ubierania się i rozbierania, pełnienia dyżurów.

7. Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej i dwóch cech jakościowych, określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni.

8. Kształtowanie umiejętności językowych. Zachęcanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na określony temat. Bogacenie słownictwa.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.

10. Prowadzenie zabaw ruchowych i muzyczno - ruchowych. Nauka piosenek: „Przedszkole - drugi dom”, „Pamiątki z wakacji” „Indiańskim krokiem”, „Znaki jesieni”.

 

Ważne wydarzenia w grupie IV:

- Urodziny Huberta

- Urodziny Ali

- Wycieczka do Parku Zdrojowego – Palmiarnia

- Dzień Przedszkolaka  - zabawy grupowe

- Wyjście do NOK – oglądanie filmu „Wilk w owczej skórze”

- Urodziny Stefanii

- Audycja  filharmoniczna – Podróż do Hiszpanii i Portugalii

- Urodziny Adama

- Dzień Chłopaka –  uroczystość  grupowa

-  Spotkanie czytelnicze z mamą Maćka

 

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom:

- Rodzicom Majki za przekazanie papieru ksero

- Rodzicom Liliany za przekazanie kolorowego papieru ksero

- Adama S. za przekazanie papieru ksero

- Rodzicom Zosi B.  za przekazanie kolorowego papieru ksero

- Mamie Ani za zakup i przekazanie serwetek dla dzieci

- Mamie Zosi J. za zakup i przekazanie obrusów jednorazowych do zajęć kulinarnych

- Rodzicom Ali Ch., Ali Chr., Wiktorii, Huberta, Oli, Kacpra, Zosi., Antosi Ch. Zosi B. za przyniesienie eksponatów do „Jesiennego Kącika Przyrody” (Kasztany, żołędzie, jarzębina, orzechy, warzywa)

- Mamie Krzysia za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do NOK – film pt: „Wilk w owczej skórze”

- Wszystkim Rodzicom za sponsorowanie upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka; Mamie Wiktorii za zakup prezentów, Mamie Maćka za udział w uroczystości grupowej, spotkaniu czytelniczym

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )