Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 Znalezione obrazy dla zapytania darmowe cliparty lato

Grupę stanowi 18 dzieci 3-letnich i 7 dzieci 4-letnich, wśród nich jest 15 dziewczynek i 10 chłopców. 11 dzieci uczęszcza do naszego przedszkola drugi rok, z radością powitaliśmy w naszym gronie 14 nowoprzybyłych koleżanek i kolegów.  Podczas zabaw i zajęć uczymy się ciekawych rzeczy, nowych umiejętności, samodzielności oraz przestrzegania wspólnie ustalonych zasad. Razem tworzymy w grupie ciepłą, przyjazną atmosferę.

 

W bieżącym roku szkolnym zabawa i nauka odbywać się będzie w oparciu o tematykę:

 

 

CZERWIEC

Tematyka:

 1. Zabawy podwórkowe
 2. Zabawy w lesie i na łące
 3. Nadchodzi lato 
 4. Wkrótce wakacje

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
   i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

 1.  Rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji.
 2. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem pory roku – lato: rozkwit przyrody – bogactwo roślin, zmiany w pogodzie oraz
  w wyglądzie i zachowaniu zwierząt np. pojawienie się potomstwa i opieka nad nim.
 3. Rozwijanie wrażliwości zmysłowej poprzez dostrzeganie, słuchanie, dotykanie.
 4. Uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem.
 5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 6. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 7. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 9. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 

 

MAJ

 Tematyka:

 1. Polska – moja ojczyzna
 2. Lubimy książki 
 3. Na wiosennej łące
 4. Mama i tata 
 5. Mały człowiek, ważna sprawa

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
   i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 Zadania:

  1. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie znajomości symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
  2. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, wdrażanie do szanowania książek, wzbogacanie wiadomości o nich oraz o miejscach, gdzie można je spotkać.
  3. Słuchanie utworów literackich, gdzie występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne, podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów, wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem.
  4. Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt i roślin żyjących na łące, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
  5. Przybliżenie roli matki i ojca w życiu każdego człowieka, ukazanie sposobów wyrażania miłości i szacunku dla najbliższych. Uroczystość grupowa z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca w dn. 26 maja.
  6. Poznawanie i rozumienie praw dziecka, wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości.
  7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
   przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
  8. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
  9. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
  10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
  11.  
  12. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  13. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 

 

KWIECIEŃ

Tematyka:

 1. Co się dzieje na wiejskim podwórku?
 2. Wielkanoc 
 3. Kiedy patrzę w niebo
 4. Mieszkam w Polsce 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
   i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

  1. Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
  2. Zapoznanie z polskimi tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
   oraz symbolami tych Świąt (palma, baranek, pisanki, śmigus-dyngus).
  3. Przybliżanie wiadomości o kosmosie, planetach, gwiazdach i gwiazdozbiorach, zapoznanie z nazwą planety, na której żyjemy.
  4. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie znajomości symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
  5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
   przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
  6. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
  7. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
  8. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
  9. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 

 

MARZEC

Tematyka:

 1. Domowi ulubieńcy 
 2. Zielony kącik w naszej sali 
 3. Czekamy na wiosnę 
 4. Powitanie wiosny 
 5. Dbamy o zdrowie 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
   i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

  1. Dostarczanie wiadomości na temat zwierząt domowych, rozwijanie wrażliwości na ich potrzeby.
  2. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia i wiosny np.  dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty.
  3. Poznawanie zwiastunów wiosny np.  kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na krzewach i drzewach.
  4. Poznanie ciekawostek na temat obrzędów związanych z pożegnaniem zimy
   i witaniem wiosny. Zapoznanie z ludowym zwyczajem ,,Topienie Marzanny”.
  5. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i odpowiedzialności za nie.
  6. Dostarczanie wiedzy na temat czynników potrzebnych do wzrostu roślin: woda, światło, ciepło.
  7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
   przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
  8. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
  9. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
  10. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
  11. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

 LUTY

Tematyka:

 1. Co się dzieje w kuchni?
 2. Na zakupach
 3. Uśmiech dla Babci i Dziadka 
 4. Tydzień za tygodniem 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
   i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

  1. Budzenie ciekawości poznawczej. Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z kuchnią, nazwy i wyposażenie różnych sklepów, zapoznanie
   z pracą kucharza, ekspedienta.
  2. Kształtowanie postawy serdecznych zachowań wobec bliskich, wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, rozumienie potrzeby okazywania szacunku osobom starszym. Uroczystość grupowa ,,Dzień Babci i Dziadka” w dniu 16 lutego.
  3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania cykliczności i różnorodności
   w przyrodzie w zależności od pory roku.
  4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
   przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
  5. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
  6. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
  7. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
  8. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

 

STYCZEŃ

Tematyka:

 1. Zimą pomagamy ptakom
 2. Czas na bal 
 3. Zimo, baw się z nami 
 4. Zima bywa mroźna 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

 1. Rozwijanie umiejętności wiązania zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 2. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbla, sikorki, gawrona; rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimy. Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata zwierząt.
 3. Zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi. Udział we wspólnym balu w dniu 12 stycznia.
 4. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
  i sportów zimowych.
 5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 6. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 7. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 8. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 9. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych
 10. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

Tematyka:

 1. Imieniny Świętego Mikołaja
 2. W Krainie Techniki
 3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
 4. Zima biała 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
   i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

 1. Przybliżenie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku do dawania i przyjmowania prezentów.
 3. Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi:  żelazko, mikser, radio, suszarka do włosów, telewizor, komputer.
 4. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych – przestrzeganie zasady niedotykania urządzeń i przewodów elektrycznych.
 5. Przybliżenie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 6. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 8.  Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 9. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 10. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 11. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

LISTOPAD 

 

Tematyka:

 1. Pod jesiennym parasolem
 2. Nasz kraj
 3. Dbamy o zdrowie 
 4. Kraina Zabawek 
 5. Bajki na długie wieczory 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec); różne formy plastyczne.
 7. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 9. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 10. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Zadania:

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, zjawisk atmosferycznych: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury powietrza, skracającej się długości dnia.
 2. Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, spożywania zdrowej żywności, dbałości o higienę.
 3. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z symbolami  narodowymi: flaga, godło, hymn.
 4. Zapoznanie z historią Święta Pluszowego Misia.
 5. Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami ludowymi związanymi z ,,andrzejkami”.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 7. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 8. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 9. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Tematyka:

 1. Dookoła jesień 
 2. Jesień w lesie
 3. Na ulicy
 4. Nałęczów – moje miasto

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi 
  i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;  różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec); różne formy plastyczne.
 8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 11. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

 

Zadania:

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, obserwacja walorów jesiennej przyrody.
 2. Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków drzew (kasztanowiec, dąb, jarzębina, sosna) po liściach i owocach.
 3. Poznawanie ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, kukułka) 
  oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron).
 4. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (jeż, wiewiórka, niedźwiedź), zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.
 5. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych
 6. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta.
 7. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki jego patrona – Adama Żeromskiego
 8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych 
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 9. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.
 10. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 11. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

 

 

WRZESIEŃ

 

Tematyka:

1. Poznajemy nasze przedszkole 

2. Wspólna zabawa

3. Uczymy się samodzielności 

4. Już jesień 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
   i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy plastyczne, dziecko widzem i aktorem.
 8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 9. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

Zadania:

 1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
  do nowego środowiska.
 2. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw.
 3. Zapoznanie dzieci z pozostałymi pomieszczeniami przedszkola oraz ich przeznaczeniem, poznanie pracowników przedszkola. Wdrażanie dzieci do ostrożnego poruszania się po budynku przedszkola i nie oddalania się od grupy.
 4. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej "Dzień Przedszkolaka”  20 września.
 5. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).
 6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów
  po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety.
 7. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.
 8. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi związanymi ze zmianą pory roku. Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw, zachęcanie do spożywania ich.
 9.  Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce.
 10. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.
 11. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.
 12.  Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach na spacerach.

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )