Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

na stronie Naszej GRUPY I

Oto MY:

Ala, Alex, Anastazja, Antoś A., Antoś N. , Antoś P., Emilka, Gromek, Jeremi, Julka Ch., Julka P.,

Kacper, Kornelia, Kuba S., Kuba W., Lena, Marcel, Nikola, Ola, Pola, Przemek, Szymon

oraz Tadzio. Od października mamy w grupie nieco młodszą koleżankę Maję oraz kolegę Adasia.

Jest Nas 25: 11 dziewczynek i 14 chłopców.

Wszyscy mamy po 3 lata i dopiero poznajemy przedszkole. Przyzwyczajamy się do naszych pań

oraz rówieśników. Uczymy się bycia razem, zasad zgodnej zabawy, samoobsługi w toalecie,

podczas posiłków i w szatni. Chętnie śpiewamy, rysujemy, stawiamy proste konstrukcje z klocków,

bawimy się w kąciku kuchennym, czytelniczym, plastycznym.

Z pomocą pań bierzemy udział we wspólnych zajęciach i zabawach oraz staramy się zapanować nad tęsknotą za kochanymi Rodzicami.

Przed Nami rok pełen nowych wyzwań i doświadczeń, a więc ..,

zaczynamy przygodę z przedszkolem.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Z okazji nadchodzących wakacji

 

życzymy Rodzinom -bezpiecznego, radosnego wypoczynku, pełno przygód no i słońca...Dziękujemy za całoroczną współpracę, mającą na celu wszechstronny rozwój dziecka.

Do zobaczenia!

 

 

 

Zapraszamy Rodziców na ostatnie w tym roku zebranie grupowe, które odbędzie się 

10 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16.45.

 

Cel zebrania:

zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji końcowej, rozliczenie wyprawki, podsumowanie

mijającego roku szkolnego.

 

 gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

 

11 czerwca bierzemy udział w Przeglądzie Piosenki i Małych Form Teatralnych w ramach projektu

rozwijania kompetencji społecznych dzieci przedszkola, profilaktyki zdrowia „Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy, pomocy szukać gotowy”.

Godzina 10.00 scena Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy Rodziców.

 

 

 

 

CZERWIEC

Ważne wydarzenia:

- 4 urodziny Kornelki i Gromka - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- zajęcia otwarte dla Rodziców

- audycja filharmoniczna "Morskie opowieści"

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

NA MIESIĄC CZERWIEC 2019 R.

 

 

 

TEMATYKA:

 

 

 

 1. Żyć w zgodzie i przyjaźni.                   03-07.06
 2. Razem bezpieczniej                             10-14.06
 3. Zbliżają się wakacje.                            17-21.06
 4. Żegnamy się                                         24-28.06

 

 

 

Podstawa programowa:

 

obszary

 

 • fizyczny
 • emocjonalny
 • społeczny
 • poznawczy

 

  ZAMIERZENIA:

 

 

 

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad grupowych.

 

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

 

3. Okazywanie sympatii i życzliwości koleżankom i kolegom.

 

4. Uczenie tolerancji wobec osób różniących się od nas, np. kolorem skóry,

 

    sposobem ubrania.

 

5. Dostrzeganie i nazywanie cech letniej pogody.

 

6. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas

 

    wakacyjnego wypoczynku (zabawy w miejscach niedozwolonych, ochrona

 

    głowy przed promieniami słonecznymi, nie oddalanie się od rodziców bez ich

 

    zgody, rozmowy z nieznajomymi, zaczepianie nieznanych zwierząt). Udział

 

    w Przeglądzie Piosenki i małych form teatralnych „Razem bezpieczniej….”

 

7. Doskonalenie poprawności wypowiedzi słownych pod względem 

 

    gramatycznym i artykulacyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających

 

    narządy mowy, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

 

8. Rozwijanie logicznego myślenia, dostrzeganie i rozumienie związków

 

    przyczynowo-skutkowych.

 

9. Doskonalenie umiejętności liczenia liczebnikami głównymi

 

      w zakresie dostępnym dziecku

 

10. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

 

11. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-

 

      ruchowej. Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie

 

      prac przy użyciu różnych technik.

 

12. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-

 

      ruchowych.

 

13.  Rozwijanie sprawności ruchowej, wyzwalanie ekspresji poprzez zabawy

 

      ruchowe w sali, zabawy i spacery na świeżym powietrzu, spacery po

 

      Nałęczowie- ukazanie piękna architektury, poznanie walorów zdrowotnych

 

      uzdrowiska.

 

MAJ

TEMATYKA:

1. Moja Ojczyzna. 06-10.05.

2. Łąka w maju. 13-17.05.

3. Dbamy o zdrowie. 20-24.05.

4. Święto Rodziców. 27-31.05.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad grupowych, rozwiązywania sytuacji 

    konfliktowych w sposób akceptowany społecznie.

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych (zakładanie obuwia i wybranych elementów 

    garderoby podczas wyjść na dwór, rozbieranie się po powrocie, odkładanie ubrań na

    wyznaczone miejsce, próby składania ubrań, fartuszków, samodzielne spożywanie posiłków,

    mycie rąk, zębów, itp.)

3. Wydłużanie czasu skupienia uwagi. Rozwijanie umiejętności przestrzegania kolejności

    podczas wypowiadania się.

4. Rozwijanie logicznego myślenia, dostrzeganie i rozumienie związków przyczynowo -

    skutkowych.

5. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym

    i artykulacyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, poszerzanie

    słownika biernego i czynnego.

6. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, zwrócenie uwagi na ich

    pożyteczność, przezwyciężanie niechęci i uprzedzeń.

7. Rozwijanie postawy badawczej, budzenie dziecięcej ciekawości.

8. Rozbudzanie zainteresowania własnym krajem: nazwa, stolica, najdłuższa rzeka, symbole

    symbole narodowe: flaga i godło, osłuchanie z hymnem.

9. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych: kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą,

    czystość w najbliższym otoczeniu, podkreślanie roli właściwego odżywiania się, rozumienie

    potrzeby dbania o zęby i leczenia ich. Uświadomienie konieczności szukania pomocy

    u lekarza w razie choroby, podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

10. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, nazywanie najbliższych członków rodziny,

      określanie stopnia pokrewieństwa. Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Rodziny

      (31 maja).

11. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.

      Ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów według jednej cechy jakościowej (np. wielkość,

      kolor, kształt). Rozwijanie umiejętności szeregowania, kodowania wyniku liczenia.

      Ćwiczenia w nazywaniu i rozpoznawaniu kolorów podstawowych.

      Doskonalenie orientacji w przestrzeni (góra-dół).

12. Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, reagowanie ruchem na

      zmianę rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych.

13. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione

      sygnały. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

14. Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac przy użyciu różnych

      technik. Doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem

      powierzchni ograniczonej konturem.

 

 

Ważne wydarzenia:

- oglądanie spektaklu teatralnego pt. "Kruszynka" w wykonaniu aktorów Teatru Pinokio

  ze Starego Sącza

- spotkanie ze strażakami

- warsztaty "Robimy mydełko dla mamy"

- audycja filharmoniczna "Nasze piękne góry - stroje, tańce i pieśni górali Podhala, Orawy

  i Żywiecczyzny"

- prezentacja multimedialna "Życie drzew"

- Dzień Rodziny

 

Serdecznie dziękujemy:

Mamie Antka N. za podarowanie puzzli dla grupy

Mamom: Antka A., Jakuba W., Julki P. za udział w zajęciach "Robimy mydełko dla mamy"

Mamie Gromka za wypożyczenie stetoskopu do zabaw w kąciku lekarskim

KWIECIEŃ

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc kwiecień

 Gr. I

 

 

     Tematyka kompleksowa:

 

 1. Wiosna na wsi           (1-5.04)
 2. Dbamy o przyrodę    (8-12.04)
 3. Wielkanoc                 ( 15-24.04)
 4. Moja miejscowość, mój region ( 25.04- 2.05)

 

Obszary z podstawy programowej:

 

1. fizyczny

2. emocjonalny

3. społeczny

4. poznawczy

 

Zadania:

 1. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do obserwowania zmian w przyrodzie, określanie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych. Zwrócenie uwagi na niestałość kwietniowej aury, przypomnienie przysłowia: „Kwiecień, plecień…”
 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w „zielonym kąciku”, nazywanie części roślin ( wysiew owsa, rzeżuchy, sadzenie cebulek, pietruszki obserwacja wzrostu szczypiorku, natki, innych części roślin)
 3. Poszerzanie zainteresowań otaczającym światem, rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, prowadzenie obserwacji podczas codziennych spacerów.
 4. Doskonalenie  wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
 5. Rozumienie i przestrzeganie zasad ochrony środowiska, wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt
 6. Rozwijanie zainteresowań własną miejscowością, okolicą, przypomnienie postaci historycznie związanych z Nałęczowem.
 7. Usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.
 8. Doskonalenie liczenia w zakresie dostępnym dziecku ,segregowania wg. jednej z  cech: kolor, wielkość ), układanie kompozycji z figur geometrycznych.
 9. Doskonalenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu. Nauka piosenek o tematyce wielkanocnej, wiosennej. Ćwiczenia wyczucia rytmu, dynamiki utworu.
 10. Doskonalenie sprawności manualnych: wycinanie, lepienie, malowanie, rysowanie , ozdabianie styropianowych pisanek- wykonanie wielkanocnego koszyczka
 11. Doskonalenie motoryki dużej. Wdrażanie do przyjmowania prawidłowej postawy ciała. Doskonalenie marszu, biegu, podskoku, zabawy z wykorzystaniem przyborów.

 

 

Ważne wydarzenia:

- 4 urodziny Jakuba W. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- oglądanie spektaklu teatralnego "Magiczne słowo"

- spotkanie wielkanocne - uroczystość przedszkolna

- spotkanie czytelnicze z Mamą Gromka

 

Serdecznie dziękujemy:

 

Mamie Gromka za udział w spotkaniu czytelniczym oraz podarowanie książek dla grupy

Rodzicom: Adasia, Alexa, Julki, Tadzia, Mai, Marcela, Kuby W, Kuby S., Oli, Poli, Antka P. za wzbogacenie kącika przyrody

Mamie Oskara oraz Oskarowi z grupy VI za podarowanie puzzli oraz książek dla grupy

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

życzymy Rodzinom Naszych Przedszkolaków 

mocy i radości oraz wszelkiej pomyślności, 

dużo zdrowia i pogody, a w dyngusa wiadra wody

 

 wychowawczynie grupy I

 

    

 

MARZEC

TEMATYKA:

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny. 04-08.03.

2. Zwierzęta naszych pól i lasów. 11-15.03.

3. Marcowa pogoda. 18-22.03.

4. Wiosenne przebudzenie. 25-29.03.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad grupowych (dzielenia się zabawkami, odkładania ich

    na wyznaczone  miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci

    (budowle, rysunki, itp.), rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez użycia siły).

    Dbanie o dobre relacje między dziećmi, kształtowanie postaw społecznych.

    Wdrażanie dzieci do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach.

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych (zakładanie obuwia i wybranych elementów garderoby

    podczas wyjść na dwór, rozbieranie się po powrocie, odkładanie ubrań na wyznaczone miejsce,

    próby składania ubrań, fartuszków, samodzielne spożywanie posiłków, mycie rąk, zębów, itp.).

    Przydzielanie dzieciom zadań na miarę ich możliwości (np. pomoc przy nakrywaniu do stołu -

    tzw. dyżury).

3. Wzbogacanie wiadomości na temat życia wybranych zwierząt dzikich: krokodyl, żyrafa, zebra.

4. Wzbogacanie wiadomości na temat życia wybranych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, sowa.

5. Obserwowanie zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia (topnienie śniegu, 

    opady deszczu, wyższe temperatury), zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody, poznanie przysłowia

    "W marcu jak w garncu". Rozpoznawanie symboli pogody.

    Rozumienie konieczności odpowiedniego zachowania zależnie od pogody (wiatr, deszcz).

6. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną (pączki na drzewach, trawa, pierwsze kwiaty,

    przyloty ptaków). Szukanie zwiastunów wiosny podczas spacerów, wdrażanie do szanowania przyrody.

7. Udział dzieci w zagospodarowaniu kącika przyrody, prowadzenie hodowli roślin.

8. Zapoznanie dzieci z tradycją Powitania Wiosny, zorganizowanie zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

9. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych - słuchanie wierszy i opowiadań związanych z realizowaną

    tematyką, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

10. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

      prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, ćwiczeń logopedycznych, poszerzanie słownika

      biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

11. Rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez eksperymenty.

12. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie. ćwiczenia w liczeniu w zakresie

      dostępnym dziecku, Utrwalanie pojęć: duży, mały, rozwijanie umiejętności porównywania z użyciem

      słów: więcej, mniej.

      Ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów według jednej cechy jakościowej (np. wielkość, kolor,

      kształt). Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni (wysoko-nisko).

13. Ćwiczenia w nazywaniu i rozpoznawaniu kolorów podstawowych.

14. Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, reagowanie ruchem na zmianę rytmu,

       rozwijanie umiejętności wokalnych. Nauka nowych piosenek i zabaw.

15. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

      Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

16. Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac przy użyciu różnych technik.

      Doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni

      ograniczonej konturem.

 

Ważne wydarzenia:

- spektakl teatralny "Cenne rady" w wykonaniu aktorów Teatru Bajka z Nowego Sącza

- 3 urodziny Adasia - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- audycja filharmoniczna "Z wizytą u Smoka Wawelskiego"

- Dzień Kobiet

- Powitanie Wiosny

 

Serdecznie dziękujemy:

 

Mamie Leny za zajęcie się zakupem upominków z okazji Dnia Kobiet

Mamie Julki P. za podarowanie palm wielkanocnych

Mamie Alexa za podarowanie materiałów plastycznych (papier ksero kolorowy i biały, plastelina)

LUTY

TEMATYKA:

 

1. Baśnie, bajki i bajeczki                4-8.02.

2. W królestwie zimy                   11-15.02.

3. W krainie śniegu i lodu            18-22.02.

4. Muzyka wokół nas               25.02.-1.03.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 Zadania:

 

 1. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do wprowadzenia dzieci w świat książki: dobro, prawda, miłość.

     Poznanie wybranych bajek i baśni. Wprowadzenie dzieci w świat fantazji, próba oceny zachowań

     bohaterów.

 2. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku.

 3. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy.

     Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tego okresu.

     Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa

     podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 4. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia Eskimosów, położenia kraju na mapie świata

     (okolice Bieguna Północnego).

     Poznanie zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna Południowego). 

     Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór,

     odżywianie się) oraz specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.

 5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne

     formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych .

 6. Porównywanie wielkości, przypomnienie nazw i wyglądu figur geometrycznych płaskich.

 7. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

 8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne

     oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.

     Nauka nowych piosenek, ćwiczenie znanych dzieciom układów tanecznych, przypomnienie wyglądu

     i brzmienia instrumentów perkusyjnych.

 10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 11. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie motoryki dużej.

       Stworzenie sytuacji dydaktycznej do spacerów, hartujących organizm dziecka, zabawy na śniegu.

 

Ważne wydarzenia:

- audycja filharmoniczna "Urodziny Fryderyka Chopina"

- Bal karnawałowy

 

Serdecznie dziękujemy

 

Mamie Gromka za przekazanie płyty ze zdjęciami z Pasowania na Przedszkolaka oraz Dnia Babci

                            i Dziadka

Mamie Leny za pomoc podczas balu karnawałowego

STYCZEŃ

TEMATYKA:

 

1. Mijają dni, miesiące, lata. 31.12.-04.01.

2. Zima i zwierzęta. 07-11.01.

3. Babcia i dziadek. 14-22.01.

4. Projekt "Książka". 23-25.01.

5. Projekt "Teatr". 28.01.-01.02.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad grupowych (dzielenia się zabawkami, odkładania ich

    na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowle, rysunki,

    itp.), rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez użycia siły).

2. Doskonalenie czynności samoobsługowych (zakładanie obuwia i wybranych elementów garderoby

    podczas wyjść na dwór, rozbieranie się po powrocie, odkładanie ubrań na wyznaczone miejsce,

    próby składania ubrań, fartuszków, samodzielne spożywanie posiłków, mycie rąk, zębów, itp.).

3. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z powitaniem Nowego Roku (urządzanie balów sylwestrowych,

    składanie życzeń, zakup nowych kalendarzy).

4. Zwracanie uwagi na cykliczność występowania pór roku, miesięcy, dni tygodnia, dnia i nocy.

5. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą (opady śniegu, zamarzanie wody).

6. Rozwijanie postawy badawczej, budzenie dziecięcej ciekawości.

7. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

    prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, poszerzanie słownika biernego i czynnego.

8. Próby nazywania uczuć: radość, smutek, złość, zdziwienie.

9. Rozumienie roli babci i dziadka w rodzinie, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

    Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka (22 stycznia).

10. Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt i ptaków zimą, rozpoznawanie wróbla i sikorki.

11. Wzbogacanie wiedzy o książkach, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

12. Poznawanie roli, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym, rozwijanie zdolności aktorskich.

      Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru.

13. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie. Utrwalanie pojęć: mało, dużo.

      Ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów według jednej cechy jakościowej (np. wielkość, kolor,

      kształt). Rozwijanie umiejętności szeregowania. Rozumienie pojęcia "para".

      Ćwiczenia w nazywaniu i rozpoznawaniu kolorów podstawowych.

      Ćwiczenia w rozpoznawaniu figur geometrycznych płaskich.

14. Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, reagowanie ruchem na zmianę rytmu,

      rozwijanie umiejętności wokalnych.

15. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

      Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

16. Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykonywanie prac przy użyciu różnych technik.

      Doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni

      ograniczonej konturem.

 

Ważne wydarzenia:

- 3 urodziny Emilki - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- audycja filharmoniczna "Spod strzechy do pałacu - tańce polskie"

- 4 urodziny Julki Ch. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- Uroczystość grupowa z okazji Dnia Babci i Dziadka

- spektakl teatralny "Calineczka" w wykonaniu aktorów Teatru "Bajka" z Nowego Sącza

 

Serdecznie dziękujemy

 

Mamie Julki Ch. za podarowanie kolejnej maskotki "słodziaka" dla grupy

  

Rodzicom: Alexa, Antka P., Emilki, Gromka, Julki Ch., Julki P., Kacpra, Korneli, Kuby W., Leny,

Mai, Nikoli, Poli, Tadzia 

za przygotowanie poczęstunku na uroczystość z okazji Dnia babci i dziadka

 

Mamom: Kacpra, Emilki, Kuby W., Gromka, Adasia oraz Tacie Anastazji

za pomoc w czynnościach organizacyjnych i uprzątnięciu sali

 

 

 

GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 

1. W oczekiwaniu na Mikołaja - 3-7.XII.

2. Idzie zima ze śniegiem         -  10-14.XII

3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia…17- 24.XII

4. Gdy nadejdzie Nowy Rok…     27-31.XII

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

Zadania:

 

 1. Poznanie zwyczaju ogólnoświatowego „Mikołajki”, uczenie sprawiania radości innym poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami, spotkanie z Mikołajem.
 2. Słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, prawda i dobro; określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobry-zły, poznanie znaczenia zwrotu „dobry uczynek”.
 3. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w czasie późnej jesieni i zimy. Rozpoznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku -ptaki: wróbel, sikorka - nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, zwyczaje, obserwacja ptaków w czasie zimy, obserwacje ptaków podczas dokarmiania.
 4. Przybliżanie dzieciom polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, powitaniem Nowego Roku, uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach i tradycjach rodzinnych; uczestnictwo w uroczystości „Imienin Patrona”.
 5. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno lub bardzo zimno, wiatr; poznawanie drzew iglastych znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola np. sosna, świerk - charakterystyczny wygląd, dostrzeganie różnic w wyglądzie drzew iglastych i liściastych.
 6. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, organizowanie spacerów, wycieczek po najbliższej okolicy umożliwiających bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcanie do codziennego przebywania na dworze; Ćwiczenie motoryki dużej w czasie zabaw na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych w sali. Wdrażanie do prawidłowej postawy ciała.
 7. Poszerzanie doświadczeń plastycznych o nowe techniki i materiały plastyczne  (kreślenie wzorów z zastosowaniem klejów brokatowych). Sprawianie radości dzieciom poprzez samodzielne wykonanie elementów świątecznej dekoracji sali.

      8. Rozwijanie umiejętności dziecięcego liczenia, tworzenia zbiorów 3-4- elementowych, ćwiczenia orientacji

          przestrzennej.

      9. Nauka kolęd i pastorałek: „Wśród nocnej ciszy”, „Zaśpiewaj Jezuskowi" i nowych zabaw muzycznych  

          „Taniec śnieżynek”.

      10. Słuchanie  utworów  o tematyce świątecznej. Udział dzieci w Audycji Filharmonicznej , ukazywanie piękna

          tradycji ludowych, nabywanie umiejętności kulturalnego i aktywnego udziału w koncercie.

 

 Ważne wydarzenia:

 - spotkanie z Mikołajem

 - oglądanie spektaklu teatralnego "Śpiąca Królewna" (Teatr "Pod jabłonią" z Lublina)

 - audycja filharmoniczna "Hej kolęda, kolęda", spotkanie z górnikiem

 

Dziękujemy:

 

  Mamie Gromka i Nikoli za pomoc w pieczeniu ciasteczek

  Rodzicom Antka A. za upranie dywanu

  Mamie Kornelii za przekazanie maskotek w ramach zbiórki darów dla rodaków mieszkających w Ukrainie 

  Mamie Emilki za przekazanie cukierków na choinkę

  Rodzicom Jeremiego za przekazane maskotki i książki na akcję "Polacy-Rodakom"

  Rodzicom Jakuba W.: Tacie za wspaniałe odegranie roli Mikołaja oraz Mamie za wykonanie zdjęć podczas

  uroczystości

 

 

 Piękna jest radość w święta, ciepłe są myśli o bliskich,

        niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich,

a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia.

 

 

 

Rodzinom Naszych Przedszkolaków świąteczne życzenia składają

wychowawczynie grupy I

LISTOPAD

TEMATYKA:

1. Moja rodzina. 05-09.11.

2. Moje prawa i obowiązki. 13-16.11.

3. Mój dom. 19-23.11.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo. 26-30.11.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i umów dotyczących zabaw i zajęć w przedszkolu,

    kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych, szanowania wytworów

    kolegów.

2. Rozwijanie samodzielności podczas codziennych sytuacji (spożywania posiłków, sprzątania po

    zakończonej zabawie, ubierania i rozbierania się).

3. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

4. Inspirowanie dzieci do wypowiadania się na określony temat.

    Prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy.

5. Kształtowanie tożsamości narodowej. Poznanie symboli narodowych: flaga, godło, hymn narodowy.

6. Zorganizowanie uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

7. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków.

8. Przybliżenie dzieciom historii powstania Święta Pluszowego Misia.

9. Utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie. Zwracanie uwagi na dostosowanie ubioru do pogody,

    rozumienie walorów zdrowotnych spacerów na świeżym powietrzu.

10. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w sali, w szatni i poza budynkiem przedszkola.

11. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi, zorganizowanie zabawy andrzejkowej.

12. Stwarzanie okazji do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

13. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie. Utrwalanie pojęć: mało, dużo.

      Ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów według jednej cechy jakościowej (np. wielkość, kolor,

      kształt). Rozwijanie umiejętności szeregowania. Rozumienie pojęcia "para".

      Ćwiczenia w nazywaniu i rozpoznawaniu kolorów podstawowych.

14. Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, reagowanie ruchem na zmianę rytmu,

      rozwijanie umiejętności wokalnych.

15. Rozwijanie sprawności ruchowej. Doskonalenie umiejętności reagowania na umówione sygnały.

      Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

16. Doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni

      ograniczonej konturem.

 

Ważne wydarzenia: 

- 3 urodziny Anastazji - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

3 urodziny Kuby S. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- uroczystość przedszkolna "Jestem Polką i Polakiem"

- audycja filharmoniczna "Idzie żołnierz borem, lasem"

- uroczystość grupowa "Pasowanie na przedszkolaka"

- występ artystów Cyrku Focus

- uroczystość grupowa "Święto Pluszowego Misia"

- warsztaty kulinarne "Pieczemy misiowe ciasteczka"

- uroczystość grupowa "Andrzejki"

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

Mamie Antka A. za podarowanie papieru ksero orz drucików kreatywnych

Mamie Julki Ch. za przekazanie dla grupy maskotki "słodziaka"

  

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za ogromne zaangażowanie 

w przygotowanie uroczystości Pasowanie na przedszkolaka:

 

Mamie Adasia za ciastka i owoce

Rodzicom Anastazji za soki

Rodzicom Antka A. za ciasto, ciasteczka oraz pomoc w uprzątnięciu sali po imprezie

Mamie Antka N. za serwetki, soki oraz pomoc przed i po uroczystości

Mamie Aleksa za soki oraz pomoc przed i po uroczystości

Rodzicom Ali za ciastka i soki

Mamie Emilki za ciasto, ciasteczka oraz pomoc przed i po uroczystości

Mamie Gromka za pomoc w uprzątnięciu sali po uroczystości

Mamie Julki Ch. za ciasto

Mamie Kacpra za naczynia jednorazowe oraz pomoc przed i po uroczystości

Mamie Kornelii za ciasto oraz pomoc przed i po uroczystości

Rodzicom Kuby S. za soki

Mamie Kuby W. za owoce oraz pomoc przed i po uroczystości

Mamie Leny za zajęcie się zakupem upominków dla dzieci z okazji Pasowania na przedszkolaka

Rodzicom Mai za soki

Rodzicom Marcela za naczynia jednorazowe

Rodzicom Nikoli za soki

Rodzicom Poli za ciasta

Rodzicom Szymona za ciastka oraz owoce

wszystkim Rodzicom za ufundowanie upominków dla dzieci

 

PAŹDZIERNIK

TEMATYKA:

 

1. Przez ogród i sad ( 1.10- 5.10)

2. Idzie jesień...do zwierząt ( 8.10- 12.10)

3. Co z czego otrzymujemy? ( 15.10- 19.10)

4. Idzie jesień... z deszczem ( 22.10- 26.10)

5. Pamiętamy o tych, którzy odeszli... ( 29.10- 31.10)

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci do nowego środowiska.

2. Wdrażanie do rozpoznawania swoich znaczków w sali, łazience i szatni. Odkładanie przyborów, ubrań, zabawek

    na swoje miejsce.

3. Zapoznanie dzieci z pozostałymi pomieszczeniami przedszkola oraz ich przeznaczeniem, poznanie

    pracowników przedszkola. Wdrażanie dzieci do ostrożnego poruszania się po budynku przedszkola i nie

    oddalania się od grupy.

4. Udział dzieci w imprezach grupowych np. Obchodzenie urodzin.

5. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania

    wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).

6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu:

    mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety,

    wycieranie nosa.

7. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce

    po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

8. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

9. Dalsze zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni (zbiór owoców i warzyw).

    Wycieczka tematyczna w pobliże ogródków działkowych i sadu. Zachęcanie do obserwacji otoczenia.

    Ukazanie walorów zdrowotnych owoców i warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą różnych zmysłów.

10. Poznanie ciekawostek o zwierzętach przygotowujących się do zimy: wiewiórka, jeż.

11. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do zapoznania dzieci z Patronem Przedszkola, jego rodziną, pisarką 

      E. Szelburg- Zarembiną. Kultywowanie postaw patriotycznych.

12. Wyrabianie poczucia rytmu, ćwiczenie słuchu muzycznego i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie

      zabaw przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

13. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

14. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

15. Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach podczas spacerów.

      Nauka wiązania koła, maszerowania po kole.

16. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, ćwiczenie motoryki dużej.

 

 

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

Rodzicom: Alexa, Ali, Antka N., Antka P.,  Emilki, Gromka, Kornelii, Kuby W. oraz Tadzia za przyniesione

warzywa i owoce 

Mamie Gromka oraz Mamie Antka N. za podarowanie serwetek dla grupy

Mamie Gromka za podarowanie papieru ksero oraz uszycie peleryny do zabaw jesiennych

 

Ważne wydarzenia:

- próbna ewakuacja, spotkanie ze strażakami

- audycja filharmoniczna "Jedziemy na Mazowsze"

WRZESIEŃ

TEMATYKA:

 

1. Witamy w naszym przedszkolu. 03-07.09.

2. Moja grupa. 10-14.09.

3. Moja droga do przedszkola. 17-21.09.

4. Nadeszła jesień. 24-28.09.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci do nowego

    środowiska.

2. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw.

    Zaznajomienie ze znaczkami rozpoznawczymi w sali, łazience i szatni.

3. Zapoznanie dzieci z pozostałymi pomieszczeniami przedszkola oraz ich przeznaczeniem,

    poznanie pracowników przedszkola.

    Wdrażanie dzieci do ostrożnego poruszania się po budynku przedszkola i nieoddalania się od grupy.

4. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej "Dzień Przedszkolaka”.

5. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania

    wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).

6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych

    typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków,

    korzystanie z toalety, wycieranie nosa.

7. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na

    wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli,

    rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

8. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

9. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni (opadanie liści,

    bogactwo barw). Zachęcanie do obserwacji otoczenia.

10. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce.

      Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

11. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

12. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

13. Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach podczas spacerów.

      Nauka wiązania koła, maszerowania po kole.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- udział w audycji filharmonicznej "Ach Lubelskie, jakie cudne"

- Dzień Przedszkolaka

- 3 urodziny Nikoli - Wszystkiego najlepszego!!!

- 3 urodziny Antka A. - Wszystkiego najlepszego!!!

- Dzień Chłopaka

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

Rodzicom Antka A. za warzywa do kącika przyrody oraz papier ksero

Mamie Gromka za tekstylia do prac plastycznych

Mamie Leny za zajęcie się zakupem upominków dla grupy z okazji Dnia Chłopaka

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )