Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

GRUPA I

 

           Do grupy uczęszcza 23 dzieci 3-letnich, wśród nich jest 13 dziewczynek i 10 chłopców.

 Choć najtrudniejszy okres związany z adaptacją dzieci mają już za sobą, w dalszym ciągu trwa proces ich przystosowywania się do nowego środowiska społecznego, nowych sytuacji. Uczą się zasad współżycia obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz doskonalą czynności samoobsługowe.

 Dzieci są pogodne, dzielnie radzą sobie w nowych warunkach, lubią wspólne zabawy ruchowe przy piosenkach oraz zabawy taneczne. Chętnie biorą udział w zajęciach, układają układanki i rysują.

 

 W bieżącym roku szkolnym planujemy zabawę i naukę dzieci w oparciu o tematykę:

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2020

Tematyka:

 1. Witamy Nowy Rok.............................................02 - 03.01
 2. Bal w przedszkolu...............................................07 –10.01
 3. Ferie zimowe…………………………................13 – 17.01
 4. Ferie zimowe…………………………………… 20 – 24.01
 5. Przybyła zima……………………………………27 – 31.01

 

Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z powitaniem Nowego Roku i karnawałem.
 2. Dostrzeganie charakterystycznych dla zimy zmian w krajobrazie. Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych charakterystycznych dla zimy. Uświadomienie potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 3. Zapoznanie z tematyką i zwyczajami związanymi z karnawałem. Rozwijanie kompetencji społecznych. Zachęcanie do czynnego udziału w balu karnawałowym.
 4. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku. Wyodrębnianie umiejętności tworzenia zbiorów. Porównywanie w zbiorze elementów o tej samej nazwie lecz o różnych cechach. Kształtowanie orientacji przestrzennej.
 5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 6. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 7. Rozwijanie ekspresji plastycznej, umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem. Rozwijanie umiejętności tworzenia form przestrzennych.
 8. Kształtowanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.


 

GRUDZIEŃ

Tematyka:

 1. Przyjedź do nas Mikołaju.............................................02 - 06.12
 2. W Krainie Techniki......................................................09 –13.12
 3. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia.............16 – 23.12

 

Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1.  Przybliżenie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem.

2.  Kształtowanie właściwego stosunku do dawania i przyjmowania prezentów

3.  Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi:  żelazko, mikser, radio, suszarka do włosów, telewizor, komputer.

4.  Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych – przestrzeganie zasady niedotykania urządzeń i przewodów elektrycznych.

5.  Uświadomienie konieczności ograniczania czasu korzystania z komputera i oglądania telewizji.

6.   Przybliżenie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

7.   Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku.

8.   Rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic między przedmiotami i stosowanie określeń: duży, mały; gruby, cienki; długi, krótki; taki sam.

9.   Uroczystość grupowa ,,Spotkanie z Mikołajem”.

10.  Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

11.  Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

12.  Rozwijanie ekspresji plastycznej, umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

13.  Kształtowanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.

 

Ważne wydarzenia

 • Mikołajki
 • udział w audycji filharmonicznej
 • udział w uroczystości przedszkolnej "Imieniny Patrona"
 • udział w przedstawieniu teatralnym "Cenne rady"

 

 

Dziękujemy

 

 • Mamie Ani i Kuby, Mamie Helenki, Mamie Marysi, Tacie Tymona za podarowanie ozdób świątecznych na naszą choinkę.
 • Rodzicom którzy wzięli aktywny udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
 • Pani Edycie Nowak za zorganizowanie i podarowanie stroju dla Mikołaja
 • Mamie Mai za podarowanie ozdób świątecznych na naszą choinkę.
 • Mamie Klary za podarowanie kolorowanek
 • Mamie Julki za podarowanie papieru ksero
 • Tacie Tymona za podarowanie materiałów pasmanteryjnych   
  • Mamie Helenki za podarowanie pluszaków.
  • Mamie Lidki za podarowanie czapek mikołajowych dla wszystkich dzieci , które zostały wykorzystane podczas uroczystości „Imieniny Patrona”.
  • Mamie Klary za fotorelację z uroczystości „Imieniny Patrona”.
  • Mamie Malwinki, Mamie Helenki, Mamie Klary za pomoc w przygotowanie dzieci do występu podczas uroczystości "Imieniny Patrona"

                                                                                                  wychowawczyni

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2019

Tematyka:

 1. Między nami przedszkolakami.................................04.11 – 08.11
 2. Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem –

         bądź dumny, że jesteś Polakiem!............................12.11 – 15.11

      3.Pada deszcz.............................................................18.11 – 22.11

      4.Domowi ulubieńcy………………...........................25.11 – 29.11

 

Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późna jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu.

2.Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem.

3.Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Rozwijanie wzajemnych relacji między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

4.Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w  domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza ,zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer.

5.Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

6.Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się elementów i układania szeregów rytmicznych wg podanego wzoru.

7.Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

8.Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.

9.Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

10.Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

 

Ważne wydarzenia

 • Udział w przedstawieniu teatralnym "Pan Twardowski"
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Udział w uroczystości "Prawa Dziecka"
 • Udział w warsztatach krawieckich z okazji "Dnia Pluszowego Misia"
 • Udział w spotkaniu w Bibliotece Miejskiej "Pastelowe opowieści"
 • Andrzejki

 

 

Dziękujemy

 

 • Rodzicom Klary za pomoc i zaangażowanie podczas wycieczki na cmentarz i dokumentację fotograficzną
 • Mamie Mai i Babci Arlenki za pomoc i zaangażowanie podczas wycieczki na cmentarz
 • Rodzicom Tymona, Mamie Helenki, Mamie Ani i Kuby, Mamie Stasia, Mamie Michała, Mamie Zuzi, Mamie Klary, Mamie Lidki, Mamie Malwinki, Tacie Julki, Mamie Marcelka, Mamie Marysi, Mamie Mai, Mamie Liwki, Mamie Aleksandra, Mamie i Babci Arlenki za pomoc i zaangażowanie w organizacji uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka”

 

 • Mamie Ani i Kuby za aktywny udział w akcji „Zbieramy nakrętki”

   

  • Tacie Tymona za podarowanie kolorowanek dla dzieci
  • Mamie Marcelka za podarowanie wody dla dzieci
  • Mamie Zuzi za pomoc podczas warsztatów krawieckich z okazji Dnia Pluszowego Misia

                                                         

 

                                                                                                                            wychowawczyni

 

 

 

 

PAŻDZIERNIK 2019

Tematyka:

 1. Co jesienią słychać w lesie?.......................30.09 – 04.10
 2. Przedszkole – drugi dom............................07.10 – 11.10
 3. Pożegnanie ptaków....................................14.10 – 18.10
 4. Moja droga do przedszkola.........................21.10 – 25.10
 5. Nałęczów dawniej i dzisiaj.........................28.10 – 31.10

 

Realizacja podstawy programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, obserwacja walorów jesiennej przyrody.
 2. Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków drzew (kasztanowiec, dąb, jarzębina, sosna) po liściach i owocach.
 3. Poznawanie ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, kukułka)
  oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron).
 4. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (jeż, wiewiórka, niedźwiedź), zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.
 5. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych
 6. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta.
 7. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki jego patrona – Adama Żeromskiego
 8. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 9. Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się elementów i układania szeregów rytmicznych wg podanego wzoru.
 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
 11. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
 12. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 13. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

 

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

- urodziny Julki

- udział w uroczystości przedszkolnej "Dzień Nauczyciela"

- wycieczka na skrzyżowanie

- audycja filharmoniczna "Włoskie piosenki i melodie"

- udział w próbnej ewakuacji

- urodziny Iwa

 

 PODZIĘKOWANIA

Mamie Arleny za podarowanie materiałów papierniczych i „darów jesieni” do „Kącika Przyrody”

- Mamie Helenki za podarowanie kolorowych tkanin oraz podarowanie pysznych jabłek  dla dzieci z naszej grupy

Mamie Marcela  i Mamie Marysi za wsparcie akcji „Zbiórka dla schroniska"

- Rodzicom Helenki za podarowanie jabłek dla dzieci

- Mamie Ani i Kubusia za podarowanie „Jesiennego bukietu” naczyń jednorazowych i aktywny udział w akcji „Zbieramy korki”

- Tacie Tymona za podarowanie kolorowanek

                           

 

                                                                                                                    wychowawczyni

 

WRZESIEŃ 2019 r.

 

 

Tematyka:

I.W naszym przedszkolu............................................02.09 – 06.09

II.Wspólna zabawa................................................... 09.09 – 13.09

III.Jesteśmy samodzielni............................................16.09 – 20.09

IV.Już jesień............................................................. 23.09 – 27.09

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 1. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, znaczkami rozpoznawczymi w szatni, sali, łazience. Ustalenie zasad obowiązujących w grupie.
 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i na dworze.
 3. Wzajemne poznawanie się dzieci, tworzenie miłej, sympatycznej atmosfery sprzyjającej adaptacji do nowego środowiska.
 4. Przyzwyczajanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, nie przeszkadzania sobie nawzajem, sprzątania zabawek po skończonej zabawie na ustalone miejsce oraz szanowania prac koleżanek i kolegów (np. rysunków, budowli).
 5. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych
 6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych i wykonywania czynności samoobsługowych: mycia rąk przed posiłkiem, korzystania z toalety, dbania o porządek wokół siebie. Ćwiczenie tych umiejętności.
 7. Rozwijanie mowy poprzez zachęcanie dzieci do wypowiedzi, zabawy ortofoniczne, ćwiczenia logorytmiczne, naukę krótkich wierszyków, piosenek.
 8. Dostrzeganie zmian w przyrodzie zachodzących wczesną jesienią.
 9. Wyrabianie poczucia rytmu i słuchu  muzycznego , prowadzenie zabaw przy muzyce i piosenkach. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce.
 10. Orientacja w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: wysoko, nisko, do przodu, do tyłu. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały, dobieranie przedmiotów w pary - „taki sam”. Kształtowanie pojęcia liczby jeden.
 11. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, poznawanie nowych technik, rozpoznawanie niektórych kolorów.
 12. Przyzwyczajanie dzieci do odpoczynku poobiedniego podczas słuchania bajek, opowiadań, czytania książek

 

WAŻNE WYDARZENIA

 • AUDYCJA FILHARMONICZNA "W HISZPANII I PORTUGALII"
 • URODZINY KACPERKA
 • DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 • DZIEŃ CHŁOPAKA

 

DZIĘKUJEMY

 • MAMIE ARLENKI ZA PODAROWANIE ZABAWEK DO NASZEJ SALI,
 • TACIE TYMONKA ZA PODAROWANIE MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
 • MAMIE OLKA ZA PODAROWANIE "DARÓW JESIENI" DO KĄCIKA PRZYRODY
 • MAMIE KLARY ZA PODAROWANIE "DARÓW JESIENI" DO KĄCIKA PRZYRODY
 • MAMIE KLARY ZA ZAKUP PREZENTÓW Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA ORAZ WSZYSTKIM RODZICOM ZA SFINANSOWANIE ZAKUPÓW
 •                                                                                                            wychowawczyni
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )