Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

NASZA GRUPA

      Grupa pierwsza to dzieci 3 - letnie: Iga A., Jakub B., Jan, Tymoteusz, Helena, Amelia, Iga J., Jakub G., Wojciech, Karol, Blanka, Aleksander, Zuzanna, Maksym, Julia, Marcel, Franciszek, Marcelina, Leon, Nadia, Zofia, Mateusz, Oliwia.

      Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach. Z chęcią uczymy się wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubimy śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy.

      Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki po skończonej zabawie. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

      Po 20 września dołączyły do naszej grupy dwie młodsze od nas koleżanki: Lena i Kornelia.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELKAMI

wtorek, godz. 16.30 - 17.00 (po wcześniejszym uprzedzeniu) A. Czępińska

poniedziałek, godz. 16.30 - 17.00 (po wcześniejszym uprzedzeniu) A. Skoczylas - Cierkoń

 

Istnieje także możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty mailowej:

acierkon@przedszkole.naleczow.pl

aczepinska@przedszkole.naleczow.pl

 

Podczas zajęć zorganizowanych prowadzonych w grupie wykorzystywane są różne rodzaje aktywności dzieci, przy dominacji jednej z nich.

Tygodniowy rozkład zajęć:

poniedziałek - zajęcia z zakresu mowy i myślenia,

wtorek - zajęcia rytmiczno - muzyczne, j. angielski,

środa - zajęcia ruchowe,

czwartek - zajęcia plastyczne, plastyczno - techniczne,

piątek - zajęcia matematyczne, j. angielski.

FOTOGALERIA GRUPY I

Dzień Chłopaka

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Nasze pierwsze zabawy

PAŹDZIERNIK 2020 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

 

 1. Idzie jesień …. przez ogród i sad ( 05.10 -9.10)
 2. Idzie jesień …..  do zwierząt ( 12.10- 16.10)
 3. Co z czego otrzymujemy ( 19.10-23.10)
 4. Dawno temu w Nałęczowie ( 26.10- 30.10)

 

 

 

       Zagadnienia podstawy programowej:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 1. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie ( dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych itp.)
 2. Utrwalanie zasad dotyczących ochrony przed koronawirusem. Opanowanie umiejętności dokładnego i prawidłowego mycia rąk
 3. Ćwiczenie umiejętności samoobsługowych : kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, wycieranie nosa, utrzymywanie porządku. Zachęcanie do samodzielności.
 4. Wdrażanie do współdziałania w grupie poprzez uczestniczenie we wspólnych zabawach, dzielenie się zabawkami, szanowanie ich, szanowanie wytworów innych dzieci (budowli, rysunków).
 5. Poznawanie nazw owoców i warzyw. Poznanie sposobów przetwarzania owoców i warzyw Poznanie najważniejszych zasad zdrowego odżywiania.
 6. Poznanie wiewiórki, jej wyglądu, zwyczajów, sposobu odżywiania. Zapoznanie się ze sposobami, w jakie zwierzęta przygotowują się do zimy. Zachęcanie do obserwacji przyrody.
 7. Poznanie etapów powstawania chleba. Poznanie produktów, które otrzymujemy dzięki zwierzętom.
 8. Poznanie najważniejszych faktów z historii przedszkola. Poznanie sylwetek dawnych mieszkańców Nałęczowa: rodzina Żeromskich. Ewa Szelburg- Zarembina, Bolesław Prus.
 9. Wyrabianie poczucia rytmu i słuchu muzycznego poprzez prowadzenie zajęć przy muzyce. Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez wspólne śpiewanie.
 10. Rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie liczebników w zakresie 4, utrwalanie pojęcia tyle samo
 11. Wdrażanie do uważnego słuchania wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela.
 12. Wzbogacanie słownika czynnego dziecka, zachęcanie do wypowiadania się na podany temat.
 13. Rozwijanie kreatywności i motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych
 14. Rozwijanie sprawności ruchowej  poprzez udział w zabawach ruchowych z elementami skoków, czworakowania, celowania, równowagi

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Urodziny Maksyma.

- Urodziny Igi A.

- Światowy Dzień Mycia Rąk.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Jasia, Tymka, Amelki, Franka, Nadii, Oliwki i Kornelii za warzywa i owoce do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Helence i jej Rodzicom za udział w akcji "Prezent dla Kundelka".

WRZESIEŃ 2020 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Witamy w naszym przedszkolu. 1 - 4.9.2020 r.

2. Moja grupa 7 - 11.9.2020 r.

3. Uczymy się samodzielności 14 - 18.2020 r.

4. Moja droga do przedszkola 21 -25.9.2020 r.

5. Idzie jesień … przez las, park 28.9 - 2.10.2020 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Wzajemne poznawanie się dzieci, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci do nowego środowiska.

2. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw. Zaznajomienie ze znaczkami rozpoznawczymi w sali, łazience i szatni.

3. Zapoznanie z zasadami dotyczącymi ochrony przed koronawirusem. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych. Opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk (poznanie poszczególnych etapów tych czynności i dokładne ich wykonywanie).

4. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).

5. Ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu:  kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, dbanie o porządek wokół siebie, wycieranie nosa.

6. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

7. Udział dzieci w uroczystości grupowej „Dzień Przedszkolaka”.

8. Zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

9. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi charakterystycznymi dla jesieni (opadanie liści, bogactwo barw). Zachęcanie do obserwacji otoczenia.  

10. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce (wolno, szybko).

11. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

12. Rozumienie pojęcia „para”. Ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach podczas spacerów i wycieczek.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Dzień Przedszkolaka.

- Urodziny Wojtka.

- Urodziny Leona.

- Dzień Chłopaka.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Igi A. za przyniesione dynie i patisony do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upominki dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka, Mamie Franka za zajęcie się zakupem upominków dla chłopców, a Mamie Zuzi za wykonanie upominków (spinek do włosów) dla dziewczynek.

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI GRUPOWYCH

L.p.

Imprezy i uroczystości grupowe

Data

1.

Dzień Przedszkolaka

18.09.2020 r.

2.

Dzień Chłopaka

30.09.2020 r.

3.

Tydzień Patrona

26 - 30.10.2020 r.

4.

Pasowanie na przedszkolaka

listopad 2020 r.

5.

Dzień Praw Dziecka

20.11.2020 r.

6.

Dzień Pluszowego Misia

25.11.2020 r.

7.

Andrzejki

27.11.2020 r.

8.

Mikołajki

7.12.2020 r.

9.

Zabawa karnawałowa

styczeń 2021 r.

10.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2021 r.

11.

Dzień Dziewczynek

8.03.2021 r.

12.

Pożegnanie zimy - powitanie wiosny

22.03.2021 r.

13.

Dzień Ziemi

22.04.2021 r.

14.

Dzień Rodziny

maj 2021 r.

15.

Dzień Dziecka

1.06.2021 r.

16.

Pożegnanie przedszkola

czerwiec 2021 r.

17.

Obchodzenie urodzin dzieci

na bieżąco

    

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wszystkie uroczystości planowane są bez udziału Rodziców i zapraszania do przedszkola gości.

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka:

 

-Zebrania grupowe z rodzicami: dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczodydaktycznych na nowy rok szkolny, zapoznanie z podstawą programową, zapoznanie z programem nauczania, zapoznanie rodziców z charakterystyką rozwojową dziecka, dotyczące obserwacji postępów dzieci

 

- Organizacja konsultacji z rodzicami, w celu przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności.

 

-Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola

 

2. Promocja przedszkola w mediach elektronicznych

 

- Umieszczanie ważnych informacji z życia grupy w zakładce grupowej na stronie internetowej przedszkola.

 

-Zamieszczanie postów na profilu facebookowym przedszkola

 

3. Współpraca z MOPS w Nałęczowie oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach ( w zależnośći od zaistniałych potrzeb)

 

4. Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie

 

- dzieci mogą oszczędzać pieniądze  w ramach SKO.

 

5. Współpraca z biblioteką miejską w Nałęczowie ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej )

 

6. Udział w akcjach charytatywnych:

 

 

- Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę,

 - Góra Grosza

- zbiórka nakrętek dla dzieci z hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie

 

7. Współpraca z Nałęczowskim Ośrodkiem  Kultury ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej )

 

8.  Współpraca z innymi podmiotami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym Nałęczowa:

 

- udział w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych

 

- udział w przeglądach, konkursach (  w zależności od sytuacji epidemiologicznej )

 

W związku z trwającą epidemią covid 19 wszelkie działania podejmowane w grupie będą uzależnione od obowiązujących wytycznych GIS oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i w regionie.

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

CEL OGÓLNY:

 • aktywizowanie  rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału
   w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich dzieci

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych przedszkola
  i środowiska rodzinnego
 • dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień,
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami opartego na relacjach partnerskich
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

1. Organizacja spotkań

z rodzicami.

Spotkanie organizacyjno - informacyjne:

1/Zapoznanie z procedurami dotyczącymi działań profilaktycznych w przedszkolu minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

2/ Wybór Oddziałowej Rady Rodziców

i przedstawiciela do Rady Rodziców Przedszkola.

3/ Zapoznanie Rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem realizowanym w grupie.

4/ Przedstawienie sylwetki dziecka 3 - letniego.

5/ Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w grupie I.

6/ Sprawy różne:

- wyposażenie dziecka (chusteczki higieniczne, ubrania na zmianę, karimata, pudełko na kredki),

- ubezpieczanie dzieci od NNW - rodzice we własnym zakresie,

- zasady odbioru dzieci z przedszkola - rodzice i osoby pisemnie upoważnione przez rodziców,

- omówienie zasad obowiązujących w grupie,

- dobrowolna składka na materiały plastyczne tzw. wyprawka,

- organizacja uroczystości grupowych np. obchodzenie urodzin przez dzieci w przedszkolu, Dzień Przedszkolaka itp.

 

Spotkanie na temat wyników obserwacji wstępnej:

1/ Zapoznanie z arkuszami obserwacji dziecka trzyletniego oraz narzędziami wykorzystanymi podczas obserwacji.

2/  Przedstawienie wniosków do pracy z grupą wynikających z przeprowadzonej obserwacji.

3/ Przypomnienie o najbliższych imprezach grupowych i omówienie ich organizacji.

 

Spotkanie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021:

1/Zapoznanie z wynikami obserwacji końcowej

(narzędzia wykorzystanymi podczas obserwacji, wnioski do pracy z grupą wynikającymi

przeprowadzonej obserwacji).

2/Podsumowanie mijającego roku (realizacja programu

zawierającego podstawę programową, realizacja projektów edukacyjnych, organizacja wyjść

i wycieczek, udział w konkursach).

3/Przypomnienie kontraktu grupy i konieczności

jednolitych oddziaływań wychowawczych

w przedszkolu i w domu rodzinnym.

4/Podziękowanie rodzicom za całoroczną współpracę.

5/Omówienie zasad bezpiecznego wypoczynku podczas

wakacji.

wrzesień 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2020

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 2020

 

 

 

 

 

2. Pedagogizacja rodziców.

Przygotowanie broszury informacyjnej dotyczącej rozwoju dziecka 3 - letniego.

Udostępnianie kart obserwacji dziecka.

Zamieszczanie w gazetce przedszkolnej artykułów podnoszących świadomość pedagogiczną rodziców.

Zachęcanie rodziców do codziennego czytania dzieciom książek.

cały rok

3. Współpraca z rodzicami w celu doskonalenia efektów nauczania.

Zapoznawanie z zadaniami dydaktyczno - wychowawczymi na dany miesiąc.

Organizowanie indywidualnych konsultacji poświęconych omówieniu postępów dziecka, zachowania, funkcjonowania w grupie, niepokojących sytuacji.

Zachęcanie do zapoznania się z  wierszykami 

i piosenkami przewidzianymi do nauki w danym miesiącu.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej.

Zachęcanie do czytania dzieciom wierszy i opowiadań.

Umieszczanie informacji o uroczystościach grupowych

i planowanych wycieczkach.

Wyeksponowanie „Kodeksu grupy”.

Zachęcanie do systematycznego odwiedzania strony internetowej grupy I.

raz w miesiącu

raz w tygodniu

 

 

według potrzeb

 

na bieżąco

 

cały rok

na bieżąco

 

cały rok

na bieżąco

 

4.Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Prowadzenie indywidualnych rozmów dotyczących zaistniałych problemów wychowawczych.

Utrzymywanie kontaktów telefonicznych z rodzicami.

Przypominanie kontraktu grupy i konieczności

jednolitych oddziaływań wychowawczych

w przedszkolu i w domu rodzinnym.

cały rok

 

 

 

5. Praca na rzecz grupy

i przedszkola.

Zaangażowanie rodziców w prace  na rzecz grupy

i przedszkola:

- przynoszenie materiałów do kącików tematycznych,

- pomoc w zorganizowaniu zaplanowanych wyjść

i wycieczek - w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju,

- przygotowanie strojów na uroczystości grupowe,

- doposażenie sali w zabawki, książki itp.

cały rok

6. Udział w uroczystościach

i innych przedsięwzięciach przedszkolnych
i grupowych.

 

Przygotowanie dzieciom strojów na uroczystości grupowe.

Pomoc w organizacji uroczystości grupowych, np. Dzień Chłopaka, Mikołajki, Dzień Dziewczynek.

Udział w akcjach charytatywnych np. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Góra Grosza itp.

Udział wraz z dziećmi w konkursach przedszkolnych.

Udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty -

w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

cały rok

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )