Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

GRUPA VI

NASZA GRUPA

      Nasza grupa to: Hubert, Kuba, Zosia, Ksawery, Maja, Klaudia, Adaś K., Olek, Wiktoria, Mikołaj K., Mikołaj K., Julka, Bartek, Ania, Karolina, Łukasz, Natalia, Szymek, Antek, Amelka, Mikołaj T., Laura, Adaś W. Marcel i Marcin.

      Rozpoczynamy kolejny rok szkolny i bardzo się cieszymy, że znowu jesteśmy razem.  Z opowiadań dzieci wynika, że wakacje były udane. Wszyscy są wypoczęci i gotowi do pracy oraz zabawy. Dla większości z nas to już czwarty rok edukacji przedszkolnej. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą  w różnych zajęciach i zabawach. Jesteśmy już starszakami więc przygotowujemy się systematycznie do roli ucznia. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę i zapamiętujemy nowe treści. Chętnie uczestniczymy w codziennych zajęciach dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez nasze panie. Bardzo lubimy wykonywać różne prace plastyczne, tańczyć i śpiewać. Szczególnie lubimy wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej oraz na placu zabaw. Mamy również czas na odpoczynek. Wystarczy przytulić się do przytulanki i wsłuchać się w dźwięki muzyki relaksacyjnej lub bajki. Staramy się być dla siebie miłe, pomocne i  przestrzegać przyjętych zasad oraz zgodnie ze sobą współdziałać w grupie.   
      W ciągu roku czeka nas wiele różnych atrakcji, miłych niespodzianek i wycieczek. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony przez cały rok.

                                                                                                                 dzieci z wychowawczyniami

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE MAJ 2017

Tematyka:

1. WYCIECZKA PO POLSCE 02.05 - 05.05.2017 r.

2. DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NIE TYLKO WIOSNĄ  08.05 - 11.05.2017 r.

3. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE 12.05 - 19.05.2017 r.

4. DZIEŃ MAMY I TATY  22.05 - 29.05.2017 r. 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu               i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Rozwijanie zainteresowań własnym  krajem. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat stolicy Polski - Warszawy.  Kształtowanie  tożsamości narodowej. Poznanie kontynentu na którym leży nasz kraj oraz państw należących do Unii Europejskiej - symbole  zjednoczonej Europy.

2. Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie, przestrzegania zasad  bezpieczeństwa  podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, przebywania  na świeżym powietrzu - w lesie, na łące, nad wodą. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w III Gminnym Przeglądzie Piosenki i Małych Form Teatralnych "Razem bezpieczniej - w wierszu, piosence i nie tylko..."

3. Udział dzieci w życiu kulturalnym miasta – wyjście do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie – udział dzieci w uroczystym Pasowaniu na czytelnika biblioteki. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych środowisk przyrodniczych w najbliższym otoczeniu przyrodniczym:  łąkach, staw, rzeka.

4. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców. Zachęcanie dzieci do bliższego interesowania się życiem najbliższych członków rodziny.  Przygotowanie części artystycznej z okazji „Święta Rodziny”.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w wyrazach. Utrwalenie poznanych liter. Wprowadzenie liter: y, n, N. Czytanie sylab i prostych wyrazów i zdań z nowo poznanymi literami.

7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej  poprzez ćwiczenia grafomotoryczne .  Pisanie liter po śladzie.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie utworów muzyki instrumentalnej i jej interpretację ruchową. Nauka piosnek „Na wiosennej łące”, „Polonez dla mamy” „Majowe życzenia”.

9. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Utrwalenie poznanych cyfr i symboli matematycznych: <,>,+,-,=. Wprowadzenie cyfry 9.

10. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej poprzez łączenie różnych technik plastycznych.

11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE VI

CZERWIEC

- Dzień Dziecka.

- Pokaz cyrkowy - żonglerka.

- Urodziny Karolinki.

- Urodziny Julki.

- Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie.

 

MAJ

- Udział w III Gminnym Przeglądzie Piosenki i Małych Form Teatralnych "Razem bezpieczniej -  w  wierszu, piosence i nie tylko".

- Uroczyste pasowanie dzieci na czytelników Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie.

- Wycieczka do Szpitala Kardiologicznego w Nałęczowie i spotkanie z Mamą Wiktorii.

- Urodziny Natalki.

- Uroczystość grupowa z okazji Dnia Mamy i Taty.

- Audycja filharmoniczna "Pod niebem Hiszpanii".

- Spektakl teatralny "Wielkie sprawy małej żaby".

 

KWIECIEŃ

- Spektakl teatralny "Rzepka" w wykonaniu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kęble.

- Urodziny Ani.

- Spektakl teatralny "Zaczarowany Gucio".

- Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej - wspólne wykonanie palm.

- Udział w III Konkursie Języka Angielskiego "Angielski w wierszu i w piosence".

- Urodziny Ksawerego.

- Sadzenie bratków w ogrodzie przedszkolnym.

- Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osób z Niepełnosprawnością w NOK.

- Udział w konkursie „Parada postaci literackich” w Szkole Podstawowej w Nałęczowie - oglądanie prezentacji uczniów, odgadywanie zagadek słownych.

 

MARZEC

- Święto dziewczynek.

- Urodziny Adasia W..

- Pożegnanie zimy - powitanie wiosny.

- Udział w Przeglądzie "Wyjdź z cienia  - pokaż swój talent" organizowanym przez Gimnazjum    w Nałęczowie.

- Spektakl teatralny "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków".

 

LUTY

- Urodziny Szymona.

- Urodziny Wiktorii.

- Spotkania czytelnicze z Babciami Mai, Łukasza i Antka.

- Uroczystość grupowa "Dzień Babci i Dziadka".

- Spotkanie z Dziadkiem Zosi  na temat "Gdzie pracował i co robił kiedyś dziadek?".

- Urodziny Amelki.

 

STYCZEŃ

- Urodziny Zosi.

- Urodziny Bartka.

- Wyjście do NOK na spektakl "Dziadek do orzechów".

- Urodziny Antka.

- Zabawa karnawałowa.

- Przedstawienie teatralne "Jaś i Małgosia".

- Udział w X Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK.

 

GRUDZIEŃ

- Spotkanie z tatą Mikołaja T. na temat "Nasze zainteresowania. Ulubione zabawy z rodzicami".

- Spotkanie z Mikołajem.

- Udział przedstawicieli grupy w IV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek            w Domu Kultury LSM w Lublinie.

- Udział w XV Szkolnym festiwalu kolęd i pastorałek w Szkole Podstawowej w Nałęczowie.

- Udział w  "Kolędowaniu przy choince" w naszym przedszkolu - wykonanie utworu "Skrzypi wóz".

- Audycja filharmoniczna "Europejskie kolędowanie".

 

LISTOPAD

- Wyjście do NOK na spektakl teatralny "Prot i Filip".

- Wycieczka do Lublina: zwiedzanie Zamku, lekcja poznawcza "Śladami S. Holmesa" w Bawialni Edukacyjnej Klanza.

- Występ w NOK w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

- Urodziny Mikołaja Krz.

- Dzień Pluszowego Misia.

- Zabawa andrzejkowa.

- Urodziny Mikołaja Kr.

 

PAŹDZIERNIK

- Udział w Dniu Seniora.

- Dzień Edukacji - pełnienie roli nauczyciela przez dzieci, spotkanie przedszkolaków i pracowników przedszkola.

- Spektakl teatralny "Magiczne słowo".

- Audycja filharmoniczna "W ojczyźnie Pana Andersena".

- Spotkanie z kustoszem Muzeum Stefana Żeromskiego.

- Udział w uroczystym wręczeniu nagród w konkursie "Twórczość Ewy Szelburg - Zarembiny w oczach najmłodszych".

- Wyjście na Cmentarz Parafialny przed Świętem Zmarłych - zapalenie zniczy na grobach E. Szelburg - Zarembiny, O. Żeromskiej i powstańców.

- Wycieczka do Chaty Stefana Żeromskiego i Mauzoleum Adama Żeromskiego - zapalenie zniczy przed Mauzoleum, zwiedzanie Chaty.

 

WRZESIEŃ

- Rocznica urodzin patrona przedszkola - wycieczka do Mauzoleum Adama Żeromskiego i Chaty Stefana Żeromskiego.

- Urodziny Łukasza.

- Urodziny Marcina.

- Urodziny Olka.

- Dzień Przedszkolaka.

- Audycja filharmoniczna "W Grocie Króla Gór".

- Urodziny Laury.

- Próbna ewakuacja przedszkola.

- Udział w Przeglądzie "Ewa Szelburg - Zarembina i jej twórczość dla najmłodszych".

- Dzień Chłopaka.

PODZIĘKOWANIA GRUPA VI

MAJ

- Serdecznie dziękujemy Mamom Kuby, Ksawerego i Szymona za pomoc w organizacji poczęstunku podczas III Przeglądu Piosenki i Małych Form Teatralnych "Razem bezpieczniej -      w  wierszu, piosence i nie tylko".

- Serdecznie dziękujemy Mamom Zosi i Mikołaja K. za pomoc w opiece nad dziećmi podczas III Przeglądu Piosenki i Małych Form Teatralnych "Razem bezpieczniej -  w  wierszu, piosence i nie tylko".

- Serdecznie dziękujemy Tacie Antka za wykonanie zdjęć podczas III Przeglądu Piosenki i Małych Form Teatralnych "Razem bezpieczniej -  w  wierszu, piosence i nie tylko".

- Serdecznie dziękujemy Mamie Wiktorii za pomoc w organizacji wycieczki do Szpitala Kardiologicznego w Nałęczowie i pełnienie rol przewodnika po instytucji.

- Serdecznie dziękujemy  w Mamom Zosi i Marcela za pomoc w przygotowaniu dekoracji na uroczystość grupową z okazji Dnia Mamy i Taty.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, a szczególnie Mamom Zosi i Marcela oraz Tacie Mikołaja T. za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci na wstęp z okazji Dnia Mamy i Taty.

- Serdecznie dziękujemy Tacie Antka za wykonanie zdjęć podczas uroczystość grupowej z okazji Dnia Mamy i Taty.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Adasia W.za zaproszeni dzieci i Rodziców  i zorganizowanie na swojej działce spotkania integracyjnego podczas uroczystości grupowej z okazji Dnia Mamy i Taty.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w organizacji spotkania integracyjnego podczas uroczystości grupowej z okazji Dnia Mamy i Taty.

 

KWIECIEŃ

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ksawerego za zakup naklejek dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Marcela za cukierki dla dzieci - słodki poczęstunek podczas III Konkursie Języka Angielskiego "Angielski w wierszu i w piosence".

- Serdecznie dziękujemy Mamom Huberta, Zosi i Mikołaja Kr. za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do NOK na obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osób                               z Niepełnosprawnością.

 

MARZEC

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Kuby i Marcina za pomoc w przygotowaniu dzieci do udziału w finale Turnieju Wiedzy o Lublinie "Spacer po Kozim Grodzie" i wyjazd z dziećmi na finał Turnieju.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ksawerego za zakup upominków dla dziewczynek z okazji ich święta oraz lizaków dla chłopców.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za warzywa, które posadziliśmy w zielonym ogródku w naszej sali.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci na Przegląd "Wyjdź z cienia  - pokaż swój talent".

- Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za uszycie tęczy - rekwizyt na Przegląd "Wyjdź z cienia  - pokaż swój talent".

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Mikołaja K. i Łukasza za pomoc w przygotowaniu dzieci do udziału w eliminacjach do VIII edycji Konkursu matematycznego "Poznajemy świat matematyki" i wyjazd z dziećmi na eliminacje.

 

 LUTY

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Kuby i Marcina za pomoc w przygotowaniu dzieci do udziału w eliminacjach do Turnieju Wiedzy o Lublinie "Spacer po Kozim Grodzie" i wyjazd z dziećmi na eliminacje.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Mikołaja K., Bartka, Natalki i Amelki za przyniesienie przypraw, nasion, deserów w proszku, kasz wykorzystanych na prezenty wykonane przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Serdecznie dziękujemy Babciom Mai, Łukasza i Antka za udział w spotkaniach czytelniczych.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ksawerego lizaki dla dzieci z okazji Walentynek.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Amelki K. z grupy V za wykonanie zdjęć podczas spotkania czytelniczego z Babcią Łukasza.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za wykonanie dekoracji na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za za przygotowanie strojów dla dzieci na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Kuby, Zosi, Ksawerego, Mai, Olka, Wiktorii, Mikołaja K., Julki, Bartka, Karoliny, Łukasza, Natalki, Szymona, Antka, Laury i Marcela za przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka (pieczenie ciasta, zakup owoców, soków, cukierków, naczyń jednorazowych).

- Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu sali do uroczystości i w sprzątaniu sali po uroczystości Rodzicom Kuby, Mamom Ksawerego, Olka, Mikołaja K, Julki i Laury.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Wiktorii za udział w spotkaniu na temat "Jak należy dbać             o zdrowie w okresie zimowo - wiosennym?", czytanie dzieciom książeczek o tematyce zdrowotnej i wspólne zabawy z dziećmi.


STYCZEŃ

- Serdecznie dziękujemy Mamie Laury za przekazanie dla dzieci książek edukacyjnych „Niestraszki, fraszki i igraszki”, płyt z bajkami i kolorowanek o tematyce bezpieczeństwa.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do NOK na spektakl pt. "Dziadek do orzechów".

- Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zakup słodyczy dla dzieci na zabawę karnawałową.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Kuby, Zosi, Ksawerego, Klaudii, Wiktorii, Mikołaja K., Mikołaja Krz., Julki, Ani, Karoliny, Łukasza, Szymona, Marcela i Marcina za udział z dziećmi w X Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK oraz przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.

 

GRUDZIEŃ

 - Serdecznie dziękujemy Tacie Mikołaja T. za udział w spotkaniu na temat "Nasze zainteresowania. Ulubione zabawy z rodzicami".

- Serdecznie dziękujemy Tacie Mikołaja T. za materiały plastyczne.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Zosi za pomoc w organizacji spotkania z Mikołajem.

- Serdecznie dziękujemy Tacie Adasia W. z grupy II za pełnienie roli Mikołaja.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Wiktorii, Mikołaja K., Karoliny, Łukasza, Natalii i Marcina za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci na występ podczas IV Międzyprzedszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury LSM w Lublinie.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Mai z klasy I Szkoły Podstawowej w Nałęczowie za wykonanie zdjęć podczas spotkania z Mikołajem i kolędowania w Szkole Podstawowej w Nałęczowie.

 

LISTOPAD

- Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do NOK na spektakl teatralny pt. "Prot i Filip".

- Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki            do Lublina.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Huberta, Kuby, Zosi, Klaudii, Adasia K., Mikołaj Kr., Mikołaja Krz., Julii, Ani, Karoliny, Łukasza, Natalii, Szymona, Antoniego, Laury, Adama W., Marcela i Marcina za udział  z dziećmi w akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" w NOK w dniu 20.11.2016 r.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Zosiza zakup materiału i wykonanie serduszek na występ           w NOK w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przerwać Zimę".

- Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie poczęstunku na zabawę andrzejkową.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za świece do wróż andrzejkowych.

 

PAŹDZIERNIK

- Serdecznie dziękujemy Mamie Wiktorii za kolorowanki i książeczki dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przyniesienie zniczy.

 

WRZESIEŃ

- Serdecznie dziękujemy Mamie Amelki za papier xero.

- Serdecznie dziękujemy mamie Zosi za udział w spotkaniu na temat zainteresowań dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Marcela za zaproszenie dzieci na pyszne gofry.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za owoce i warzywa do Kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Amelki za jabłka do wykonania pysznego deseru.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Zosi, Mai i Marcina za pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci do udziału w Przeglądzie 'Ewa Szelburg - Zarembina i jej twórczość dla dzieci".

- Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie upominków z okazji Dnia Chłopaka.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE KWIECIEŃ 2017

Tematyka:

1. WIOSNA NA WSI  03.04 - 06.04.2017 r.

2. WIELKANOC TUŻ, TUŻ  07.04 - 14.04.2017 r.

3. WIOSENNY OGRÓDEK  18.04 - 21.04.2017 r.

4. DZIEŃ ZIEMI  24.04 - 28.04.2017 r.  

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu               i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny. Przybliżanie pojęć: wiejska zagroda, gospodarstwo domowe. Wzbogacanie wiedzy  na temat  zwierząt hodowanych  przez człowieka oraz korzyści płynących z tej  hodowli.

2. Wzbogacanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych w naszym kraju. Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych i bliższego interesowania się życiem rodziny.

3. Dostrzeganie zmian w przyrodzie w różnych środowiskach przyrodniczych  - wiosenne prace w polu i w ogrodzie. Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi  ogrodniczych oraz roślin .

4. Zapoznanie dzieci ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i ich   negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Kształtowanie szacunku

do  przyrody.  Wyrabianie nawyków przyjaznego odnoszenia się do świata roślin i zwierząt. Przyswajanie zasad ochrony przyrody. Propagowanie zdrowego stylu życia.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w wyrazach. Utrwalenie poznanych liter. Wprowadzenie liter: ł, Ł, c, C, w, W. Czytanie sylab i prostych wyrazów z nowo poznanymi literami.

7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne . Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie utworów muzyki instrumentalnej i jej interpretację ruchową. Nauka piosnek „Wiosna i Pan Ogrodnik”, „Wielkanocna piosenka” „Stary Donald farmę miał”.

9. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Utrwalenie poznanych cyfr. Wprowadzenie cyfry 0 i symboli matematycznych: <,>,+,-,=.

10. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej poprzez łączenie różnych technik plastycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.

11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE MARZEC 2017

Tematyka:

1. PRZEDWIOŚNIE  6.3 - 10.3.2017 r.

2. W  MARCU JAK W GARNCU  13.3 - 16.3.2017 r.

3. WITAMY WIOSNĘ  17.3 - 21.3.2017 r.

4. Z GŁOWĄ W CHMURACH  -  KOSMOS  22.3. - 24.3.2017 r.

5. ZDROWIE NA WIOSNĘ 27.3  31.03.2017 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu               i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Stwarzanie okazji do obserwacji zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu przedwiośnia     i wczesnej wiosny. Zachęcanie do systematycznej obserwacji pogody i zaznaczanie w kalendarzu pogody. 

2. Uświadamianie dzieciom zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny. Inspirowanie do dokonywania obserwacji  roślin i zwierząt, poszukiwanie „zwiastunów wiosny”. Założenie hodowli w „Kąciku przyrody”.

3. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego - nazwy planet, położenie                    w stosunku do słońca. Rozwiązywanie sytuacji problemowych „Jak powstaje dzień i noc?”, „Dlaczego zmieniają się pory roku?”.

4. Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie się, właściwe ubieranie się stosownie do pogody, aktywność ruchową oraz dbałość o higienę ciała i otoczenia.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby,wyróżnianie głosek               w wyrazach. Utrwalenie poznanych liter. Wprowadzenie liter: u,U, s,S, g,G. Czytanie sylab              i prostych wyrazów z nowo poznanymi literami.

 7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne . Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie utworów muzyki instrumentalnej i jej interpretację ruchową. Nauka piosnek „Jesteśmy kroplami    tęczy”, „Już wiosna” „Kosmiczna wyprawa”.

 9. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Utrwalenie poznanych cyfr. Wprowadzenie cyfry 8.

 10. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej poprzez łączenie różnych technik plastycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.

11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastycznei zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE LUTY 2017

Tematyka:

1. SPORTY ZIMOWE  30.1 - 3.2.2017 r.

2. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK  6.2 - 15.2.2017 r.

3. RÓŻNE ZAWODY 16.2 - 17.2.2017 r.

4. WYNALAZKI  20.2. - 24.2.2017 r.

5. CIEPŁO - ZIMNO  27.2 - 3.3.2017

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu               i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat różnych dyscyplin sportów zimowych. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad    bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Babci i Dziadka. Uświadomienie roli jaką pełnią babcia

i dziadek w życiu rodziny. Przypomnienie pojęć „rodzina” i „drzewo genealogiczne”.

3. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pracy ludzi w różnych zawodach. Podkreślenie znaczenia pracy, wyrabianie szacunku dla trudu każdego człowieka.

4. Rozwijanie zainteresowań technicznych. Uświadomienie zmian zachodzących w rozwoju techniki na przestrzeni wieków. Zachęcanie dzieci do prowadzenia zabaw badawczych, czynnego eksperymentowania, obserwowania, analizowania, wnioskowania.

5. Zapoznanie dzieci z informacjami dotyczącymi cech charakterystycznych krain geograficznych o specyficznych warunkach klimatycznych - „miejsca zimne, miejsca gorące”, określanie położenia na mapie , wzbogacanie wiedzy dzieci na temat cech charakterystycznych.

6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych.

7. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w wyrazach. Utrwalenie poznanych liter. Wprowadzenie liter: k, K, r, R, f, F. Czytanie sylab i prostych wyrazów z nowo poznanymi literami.

8. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne . Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie utworów muzyki  instrumentalnej i jej interpretację ruchową. Nauka piosnek „Nieposłuszny dziadek”, „Dla babci” „Babcia od bajek , dziadek od zagadek”.

10. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Utrwalenie poznanych cyfr.  Wprowadzenie cyfr 6, 7.

11. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej poprzez łączenie różnych technik plastycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.

12. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE STYCZEŃ 2017

Tematyka:

1. WITAMY NOWY ROK 2.01 - 5.01.2017 r.

2. BAL W PRZEDSZKOLU 9.01 - 13.01.2017 r.

3. ZWIERZĘTA ZIMĄ 16.01 - 20.01.2017 r.

4. WYPRAWA DO LODOWEJ KRAINY 23.01. - 27.01.2017 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku (urządzanie balów sylwestrowych, składnie życzeń, zakup nowych kalendarzy, postanowienia noworoczne).

2. Nazywanie pór roku, wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku. Nazywanie dni tygodnia z zachowaniem ich prawidłowej kolejności.

3. Poznawanie tradycji organizowania balów karnawałowych. Stworzenie okazji do wspólnej zabawy wszystkich przedszkolaków poprzez zorganizowanie w przedszkolu zabawy karnawałowej. 

4. Obserwacja zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą: opady śniegu, zamarzanie wody. Zwrócenie uwagi na trudne warunki życia zwierząt zimą i konieczność ich dokarmiania.

5. Zapoznanie dzieci  z urokami i niebezpieczeństwami zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

6. Przybliżenie dzieciom życia ludzi na Dalekiej Północy. Budzenie zainteresowania ich zajęciami, zabawami.

7. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych.

8. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w wyrazach. Utrwalenie poznanych liter. Wprowadzenie liter: j, J, b, B. Czytanie sylab i prostych wyrazówz nowopoznanymi literami.

9. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne . Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie utworów muzyki instrumentalnej i jej interpretację ruchową. Nauka piosnek „Śniegowa samba”. „Eskimosek”.

11. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

12. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej poprzez wprowadzenie nowych technik plastycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.

13. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ 2016

Tematyka:

1. POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM - 5.12 - 9.12.2016 r.     

2. NASI PUPILE - 12.12 - 16.12.2016 r. 

3. TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE - 19.12 - 23.12.2016 r. 

4. PRZYSZŁA DO NAS ZIMA - 27.12 – 30.12.2016 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi, zachęcanie do pomagania im np. udział w akcjach charytatywnych, przekazywanie własnoręcznie wykonanych upominków. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie z Mikołajem w przedszkolu. Przybliżenie dzieciom pojęcia „dom”; rozumienie pojęć „dom rodzinny”, „dom mieszkalny”.

2. Kształtowanie aktywnego, twórczego stosunku dziecka do otaczającego go świata poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych, zachęcających do jego poznawania. Wzbogacanie wiedzy na temat niektórych zwierząt domowych i ich zwyczajów . Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata zwierząt.

3. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta. Dostarczanie wiedzy na temat obchodów świąt w innych krajach europejskich.

4. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych  inspirujących dzieci do obserwowania przyrody w okresie zmiany pory roku – nadejścia zimy i przeobrażeń z tym związanych. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla zimy.

5.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie . Utrwalenie liter : o,O, a,A, e,E, i,I, m,M, t,T, l,L. Wprowadzenie liter: D,d;  P,p; Czytanie sylab i prostych wyrazów z nowo poznanymi literami.

6. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych,  pisanie liter po śladzie.

7. Doskonalenie umiejętności  klasyfikowania, liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni. Utrwalenie liczb i  cyfr 1,2,3. Wprowadzenie liczb i  cyfr 4, 5.

8.Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Idzie święty Mikołaj”, „Kot  i myszy” i  kolęd „Skrzypi wóz”, „Hola, hola”, „Zabawy zimowe".

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE LISTOPAD 2016

Tematyka:

1. LISTOPADOWE ZABAWY Z MAMĄ - 2.11 - 4.11.2016 r.     

2. MOJE MIASTO, MÓJ REGION, MÓJ KRAJ - 7.11 - 10.11.2016 r. 

3. JESIENNE ZABAWY Z TATĄ - 14.11 - 18.11.2016 r.  

4. Z KAMERĄ WŚRÓD ZWIERZĄT - 21.11 – 24.11.2016r.

5. NASZE ULUBIONE ZAJĘCIA I ZABAWY - 25.11 - 2.12.2016 r.

    

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego u dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną. Poznanie różnych ról pełnionych przez kobietę w rodzinie. Podkreślenie ich znaczenia w życiu rodzinnym i społecznym. Zachęcanie dzieci do wspólnego spędzania czasu z mamą - pomoc w czynnościach domowych, ciekawe zabawy w długie jesienne popołudnia.

2. Rozwijanie zainteresowań na temat regionu lubelskiego i kraju. Utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych (godło, flaga, hymn). Kształtowanie tożsamości narodowej. Zorganizowanie wycieczki do Lublina.

3. Wdrażanie dzieci do bliższego poznania ojca, jego pracy zawodowej, zainteresowań. Podkreślenie jego roli w życiu społecznym. Ukazanie sposobów spędzania wspólnego czasu z rodzicami - zabawy w tworzenie filmu.

4. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwierząt egzotycznych i zwierząt zamieszkujących tereny Polski (sposoby przygotowania się zwierząt leśnych do zimy - zmiany w wyglądzie, gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy).

5. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych zachęcających do wypowiedzi na temat ulubionych zabaw i zabawek zainteresowań, hobby. Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i obrzędami ludowymi dotyczących organizacji wieczorów andrzejkowych.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Wprowadzenie liter:M, m, T, t, I, i.

7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

8. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia, porównywania wielkości i liczebności zbiorów. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni. Wprowadzenie liczby i cyfry 3.

9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Mama w kuchni", "Konik polny i mrówka", "Magia kina".

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK 2016

Tematyka:

1. JESIEŃ W PARKU I W LESIE - 3.10 - 7.10.2016 r.     

2. JA, MOJE CIAŁO, MOJE ZMYSŁY - 10.10 - 14.10.2016 r. 

3. JESIENNA POGODA - 17.10 - 21.10.2016 r.  

4. DAWNI  MIESZKAŃCY NAŁĘCZOWA - 24.10 – 31.10.2016r.

    

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego u dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, uwrażliwianie na piękno przyrody. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego – park, las. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia zwierząt leśnych – przygotowanie do zimy.

2. Zapoznanie dzieci z narządami zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. Podkreślenie znaczenia ich  w życiu człowieka.  Rozumienie konieczności dbania o narządy zmysłów np.(wzrok – odpowiednie oświetlenie, słuch - niwelowanie hałasu.) Nabywanie właściwego stosunku do ludzi z zaburzeniami : niewidomi, głuchoniemi, niepełnosprawni ruchowo

3. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyrodą, prowadzenie obserwacji  zjawisk atmosferycznych w okresie  jesieni.

4. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat historii miasta, dawnych mieszkańcach Nałęczowa. Zorganizowanie wycieczki do Ochrony, Muzeum Stefana Żeromskiego, na Grób Patrona Przedszkola- Adama Żeromskiego i na Cmentarz Parafialny . Przypomnienie postaci pisarki  Ewy Szelburg – Zarembiny, jej twórczości dla dzieci i związków z naszym miastem.

5.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej – podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie . Wprowadzenie liter: A,a;  E,e;  I,i.

6. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

7. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania wielkości i liczebności zbiorów. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni. Wprowadzenie cyfr 1,2.

8.Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno – ruchowe. Nauka piosenek: „Malowała jesień”, „Jesienny kujawiaczek”, „A ja patrzę, a ja słucham”, „Tu mam ręce…”.

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ 2016

Tematyka:

1. RAZEM W PRZEDSZKOLU - 1.9 - 2.9.2016 r.

2. WSPOMINAMY WAKACJE - 5.9 - 9.9.2016 r.

3. BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE - 12.9 - 16.9.2016 r.

4. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - 19.9 - 20.9.2016 r.

5. JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE - 21.9 - 30.9.2016 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznychi kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Tworzenie serdecznej atmosfery w grupie sprzyjającej adaptacji dzieci nowoprzybyłych do grupy.  Wyrabianie samodzielności w zakresie dbałości o ład i porządek na półkach indywidualnych, w kącikach zabaw. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na świeżym powietrzu, w szatni). Wspólne ustalenie reguł i zasad obowiązujących w grupie, wdrażanie do ich przestrzegania. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.

2. Rozbudzanie zainteresowań pięknem ojczystej ziemi. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych regionów kraju jako miejsc letniego wypoczynku. Zorganizowanie kącika wakacyjnych pamiątek.

3. Zapoznanie z elementarnymi przepisami ruchu drogowego. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze. Uświadomienie konieczności przestrzegania nakazów i zakazów obowiązujących w ruchu drogowym.

4. Rozpoznawanie i nazywanie owoców  oraz warzyw. Zachęcanie do ich spożywania jako źródła witamin. Kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych z przygotowaniem i podawaniem posiłków z wykorzystaniem owoców i warzyw.

5. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych dotyczących charakterystycznych cech tej pory roku w różnych środowiskach (sad, ogród warzywny).

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie . Wprowadzenie liter: 0,o

7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

8. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania wielkości i liczebności zbiorów. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Zabawmy się wesoło”, „Zanim ulicę przekroczysz”, „Już owoców pełen kosz”, „Na marchewki urodziny”.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )