Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

na stronie naszej grupy V

 

Nasza grupa: Agatka, Ala L., Ala P., Amelka K., Amelka Z., Antek Ł., Antek R.,

                     Antek W., Bruno, Gabryś, Ignaś, Julka, Kasia, Klaudia, Lena, Martyna,

                     Milena, Miłosz, Patrycja, Paweł, Sara, Staś D., Staś M., Szymon

                     oraz Tomek.

Jest nas razem 25, 13 dziewczynek i 12 chłopców.

W naszej grupie jest 16 dzieci 6-letnich i 9 - 5-latków.

Mimo, iż wrzesień przyniósł wiele niespodzianek, wszyscy dobrze rozumiemy się i staramy się

być mili dla innych.

Opracowaliśmy Kodeks Grupowy, który jest dla Nas drogowskazem w codziennym pobycie

w przedszkolu. Wspólnie bawimy się oraz przygotowujemy do szkoły, gdyż jest to ostatni rok przedszkola dla większości dzieci z naszej grupy.

Pracujemy w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego "Nasze Przedszkole"

W. Żaby-Żabińskiej.

Od października w naszej grupie realizowany jest również program psychoprofilaktyczny

"Spotkania z Leonem" autorstwa E. Czemierowskiej-Koruba oraz H. Czemierowskiego.

 

 

Z całego serca dziękujemy

Rodzicom dzieci z grupy V

za całoroczną współpracę.

Okazywana przez Państwa życzliwość i przyjazną dłoń,

stale wspierała nas w pracy podejmowanej

dla dobra dzieci.

Jesteśmy bardzo wdzięczne za wsparcie materialne.

Dziękujemy za zaangażowanie podczas organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych, imprez środowiskowych

oraz wycieczek.

  

Życzymy Naszym Przedszkolakom

oraz ich Rodzinom, aby nadchodzące wakacje były radosne,

ciekawe, słoneczne, a przede wszystkim bezpieczne,

by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc

i zawieraniu nowych przyjaźni.

                           

                                                                                    panie z grupy V

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci urodzonych w 2011 roku

na zebranie grupowe

w dniu 12 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16.30.

 

Cel zebrania: zapoznanie z wynikami obserwacji końcowej dziecka

     

                                                                                                                                 wychowawczyni

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

CZERWIEC

 

TEMATYKA:

1. Dzieci z całego świata.

2. Zwiedzamy nasz kraj.

3. Wkrótce wakacje.

4. Żegnamy przedszkole.

5. Ostatnie spotkania z Leonem.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

    otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

1. Wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika

    biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Rozpoznawanie różnych krajobrazów: morski, górski, leśny, wiejski.

6. Utrwalenie wiadomości o Polsce.

7. Uwrażliwienie dzieci na sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie podczas wakacyjnego wypoczynku (np. rozmowy

    z nieznajomymi, zabawy w miejscach niedozwolonych, ochrona głowy przed promieniami słonecznymi, oddalanie

    się od rodziców bez ich zgody, zaczepianie nieznanych zwierząt, zrywanie nieznanych roślin i owoców).

8. Kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze. Dostrzeganie i nazywanie cech letniej pogody.

9. Zorganizowanie wycieczki do Parku Jurajskiego w Bałtowie.

10. Udział w uroczystym pożegnaniu Przedszkola przez dzieci kończące edukację przedszkolną.

10. Kontynuowanie cyklu zajęć psychoedukacyjnych "Spotkania z Leonem" ("Czy warto dokuczać innym?",  "Przepraszanie" 

     "Współpraca w grupie", "Rozwiązywanie konfliktów").

12. Ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).

13. Ćwiczenia w liczeniu, dodawaniu i odejmowaniu.

14. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

15. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu (dzieci starsze i chętne

     młodsze).

16. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

     ćwiczenia grafomotoryczne.

17. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery

     i zabawy na świeżym powietrzu.

18. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

  

Ważne wydarzenia:

- Dzień Dziecka (udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam", zabawy plenerowe w ogrodzie

  przedszkolnym, spektakl teatralny "Mała Syrenka")

- Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie

- Imieniny Antka - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- oglądanie pokazu żonglerki

- spotkanie z pracownikami Nałęczowianki "Wybieram wodę"

- uroczyste pożegnanie Przedszkola

 

Serdecznie dziękujemy

 

Rodzicom za prezenty dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,

a Mamie Stasia D. za zajęcie się ich zakupem

Mamie Amelki K. za przekazanie zdjęć z Dnia Rodziny oraz wycieczki do Bałtowa

 

 

MAJ

 

TEMATYKA:

1. Polska-mój kraj.

2. Wiosna na łące.

3. Poznajemy różne zawody. 

4. Nasi kochani rodzice.

5. Dzieci z całego świata. 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

    otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

1. Wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć,

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji

    wynikających z nie respektowania ich.

4. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

5. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

6. Utrwalanie wiadomości na temat Polski.

7. Uczenie tolerancji wobec osób różniących się od nas, np. kolorem skóry, sposobem ubrania.

8. Dokonywanie oceny zachowania bohaterów opowiadań w kategoriach dobra i zła.

9. Kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze. Rozumienie wzajemnych zależności między

    światem zwierząt i roślin oraz roli człowieka w przyrodzie, znaczenia barwy ochronnej zwierząt.

    Poznanie cyklu rozwojowego żaby i motyla, znaczenia owadów dla środowiska.

10. Udział w Przeglądzie "Razem bezpieczniej - w wierszu, piosence i nie tylko".

11. Udział w uroczystym Pasowaniu na czytelnika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie

      (dzieci kończące edukację przedszkolną).

12. Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadamianie znaczenia pracy w życiu człowieka.

13. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

14. Ćwiczenia w liczeniu, dodawaniu i odejmowaniu, układaniu elementów według wzrastającej

      i malejącej liczby, układaniu szeregów rytmicznych.

15. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała, stosowaniu pojęć: na, nad, pod, obok, przed, za.

16. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu

      (dzieci starsze i chętne młodsze).

17. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie,

      wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

18. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

19. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

 

 Ważne wydarzenia: 

- imieniny Stasia - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- udział w Przeglądzie "Razem bezpieczniej w wierszu, piosence i nie tylko"

- uroczyste pasowanie na czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej dzieci, które kończą

  edukację przedszkolną

- zabawa czytelnicza "Szukamy Calineczki" 

- siódme urodziny Ali L. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- uroczystość grupowa z okazji Dnia Mamy i Taty

- audycja filharmoniczna "Pod niebem Hiszpanii"

- spektakl teatralny "Wielkie sprawy małej żaby" 

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

 

 

Wszystkim Rodzicom za organizację ogniska z okazji Dnia Rodziny

 

 

Mamo, Tato!

 

 Wasze Święto uczcić pragniemy, więc do przedszkola zaprosić Was chcemy,

 

 26 maja (piątek) o godzinie 10.00.

 

 

 Najpierw w sali Calineczkę dla Was przedstawimy,

 

a potem, gdy pogoda dopisze przy ognisku się pobawimy.

 

Więc pogodę zamawiajcie i do nas przybywajcie.

 

 

ZAPRASZAM RODZICÓW DZIECI, KTÓRE OD WRZEŚNIA ROZPOCZNĄ

NAUKĘ W KLASIE I

NA ZEBRANIE GRUPOWE

W DNIU 26 KWIETNIA (środa) O GODZINIE 16.30.

 

CEL ZEBRANIA: ZAPOZNANIE Z WYNIKAMI DIAGNOZY KOŃCOWEJ

                                ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI O GOTOWOŚCI DZIECKA

                                DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE

 

                                                                                                                                  wychowawczyni

 

KWIECIEŃ

 

TEMATYKA:

1. Nowinki z wiejskiego podwórka. 

2. Wkrótce Wielkanoc.

3. Nasze zmysły.

4. Mali strażnicy przyrody.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

    otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

1. Wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów,

    ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

4. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

5. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika

    biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

6. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych na wsi. Określanie korzyści płynących dla człowieka z hodowli zwierząt.

7. Podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się.

8. Przybliżenie tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. Przybliżenie tradycji ludowych związanych

    ze śmigusem-dyngusem, uświadomienie konsekwencji przesadnego oblewania się wodą oraz robienia tego

    w nieodpowiednich miejscach.

9. Dostrzeganie zmian zachodzących w wiosennej przyrodzie i pogodzie. Zwracanie uwagi na piękno przyrody,

    rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie.

10. Dostrzeganie roli lasów dla człowieka oraz świata zwierząt.

11. Rozumienie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

12. Uświadomienie dzieciom konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania.

      Wyjaśnienie pojęć: recykling, ekologia.

13. Poznanie wybranych gatunków kwiatów chronionych.

14. Kontynuowanie cyklu zajęć psychoedukacyjnych "Spotkania z Leonem": "Jak pomóc innym?" (Zwrócenie uwagi dzieci

      na rolę obserwatora w sytuacjach dokuczania, pokazanie sposobów reagowania na dokuczanie innym).

15. Uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów.

16. Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu znaków: +, -, =.

       Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 10.

17. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

18. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: f, F, j, J, h, H.

19. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

     ćwiczenia grafomotoryczne.

20. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery i zabawy

      na świeżym powietrzu.

21. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

 

 Ważne wydarzenia: 

- audycja filharmoniczna "Podróż do Francji"

- spektakl teatralny "Rzepka" w wykonaniu wychowanków Specjalnego Ośrodka

  Szkolno-Wychowawczego w Kęble

- udział Antka Ł. i Tomka w IV Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorskim "Zielono dookoła" w Lublinie

- oglądanie spektaklu teatralnego o treści ekologicznej "Gucio Marzyciel"

- udział w III konkursie "Angielski w wierszu i w piosence", naszą grupę reprezentowali:

  zespół wokalny w składzie: Agatka, Antek Ł, Gabryś, Ignaś i Staś M., Amelka K. i Amelka Z.,

  Ala L. i Sara, Ala P. i Staś D., Lena i Patrycja oraz Klaudia i Tomek, którzy zdobyli III miejsce.

  Gratulujemy wszystkim sukcesów!

- Dzień Ziemi, sadzenie bratków w ogrodzie przedszkolnym

- spotkanie czytelnicze z uczniami szkoły podstawowej

- szóste urodziny Sary i Szymona - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- udział w Koncercie Papieskim w NOK

- Siódme urodziny Agatki - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

 Mamie Ali P. za podarowanie serwetek dla grupy

Mamom: Tomka i Antka Ł. za udział z dziećmi w IV Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorskim

"Zielono dookoła" w Lublinie, a Mamie Tomka również za bezpieczny dowóz na miejsce

oraz powrót do Nałęczowa

Rodzicom Amelki Z. za podarowanie iglaka do wysadzenia w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 MARZEC

 

TEMATYKA:

1. Muzyka jest wszędzie.

2. Mamy różne charaktery. 

3. Wiosna. 

4. W Kosmosie. 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

   otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji

    wynikających z nie respektowania ich.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Zachęcanie dzieci do udzielania dłuższych wypowiedzi, zwracanie uwagi na ich poprawność pod względem

    gramatycznym i fleksyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, poszerzanie słownika

    biernego i czynnego dziecka.

5. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.

6. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

7. Nazywanie i rozpoznawanie wybranych instrumentów muzycznych, przybliżenie pracy dyrygenta.

    Wyjaśnienie, do czego służą nuty, pokaz pięciolinii rozpoczynającej się kluczem wiolinowym

    oraz pokaz nut: ćwierćnuty, ósemki, półnuty i całej nuty, wyjaśnienie znaczenie słowa gama.

8. Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć, nazywanie pozytywnych i negatywnych uczuć.

9. Dokonywanie oceny zachowania.

10. Kontynuacja cyklu "Spotkania z Leonem" (Program zajęć psychoedukacyjnych) "Czy wolno skarżyć?"

      (Zrozumienie przez dzieci różnicy między skarżeniem, a informowaniem dorosłego w ważnych sprawach).

11. Rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi związanymi z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

12. Dostrzeganie i nazywanie zwiastunów wiosny, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych

      charakterystycznych dla wiosny.

13. Nazywanie wybranych gatunków ptaków, które spotkamy wiosną, rozpoznawanie ich na zdjęciach

      i w środowisku naturalnym, poznanie zwyczajów związanych z budową gniazd.

14. Zorganizowanie w sali "zielonego kącika" (sianie rzeżuchy, kwiatów, sadzenie cebuli).

15. Przybliżenie dzieciom elementarnych wiadomości o Kosmosie.

16. Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu

      znaków: +, -, =. Utrwalenie poznanych cyfr: 1-8. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczb: 0, 9.

17. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

18. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: z, Z, u, U, c, C, ł, Ł.

19. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie,

      wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne, łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną.

20. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

21. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

 

Ważne wydarzenia: 

- siódme urodziny Amelki Z. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- spotkanie z Mamą Gabrysia i Ignasia - Poznajemy Lublin

- wycieczka do Zakładu Fryzjerskiego - spotkanie z Mamą Antka Ł.

- szóste urodziny Stasia M. oraz Antka W. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- Święto Dziewczynek

- Imieniny Klaudii - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- Powitanie Wiosny

- siódme urodziny Tomka - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

- udział w przeglądzie "Wyjdź z ciena. Pokaż swój talent" organizowanym przez Gimnazjum

  w Nałęczowie

- spotkanie czytelnicze z Mamą Amelki K. 

- oglądanie spektaklu teatralnego "O Królewnie Śnieżce i siedmiu Krasnoludkach"

- szóste urodziny Kasi - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

Mamie Gabrysia i Ignasia za niezwykle interesujące spotkanie rozwijające zainteresowania

dzieci, przybliżenie w atrakcyjnej formie legend, zabytków, postaci związanych z Lublinem, 

przekazanie wielu mało znanych faktów i ciekawostek 

 Mamie Antka Ł. za zaproszenie nas do miejsca pracy i przybliżenie zawodu fryzjera

oraz kosmetyczki, ciepło okazane przedszkolakom, dużą cierpliwość i mnóstwo niespodzianek

Mamie Kasi za podarowanie papieru ksero oraz serwetek dla grupy

Antkowi Ł. i Miłoszowi za podzielenie się swoimi zainteresowaniami i przyniesienie nagrań

ulubionej muzyki

Kasi za przyniesienie bazi do dekoracji sali

Mamie Stasia D. za zajęcie się zakupem upominków dla dzieci z okazji Dnia Kobiet

Mamie Amelki K. za udział w spotkaniu czytelniczym

Mamom: Klaudii, Antka Ł., Ignasia i Gabrysia, Miłosza, Stasia D., Stasia M.

za przygotowanie przebrań dla dzieci na przegląd "Wyjdź z cienia. Pokaż swój talent"

Milence oraz Rodzicom za podarowanie zabawek z jajek niespodzianek dla dzieci

Agatce, Klaudii, Milence za przyniesienie książek do zajęć o Kosmosie

Amelce Z. za podzielenie się swoim hobby, gratulujemy sukcesów pływackich!

 

 

 

LUTY

 

TEMATYKA:

 

1. Uciechy zimy.

2. Kochane Babcie i Dziadkowie. 

3. Mój dom, moja miejscowość. 

4. Mieszkamy w Europie. 

5. Tak mija nam czas.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

   otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

1. Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości. 

    Wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów,

    ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

4. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

5. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika

    biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

6. Nazywanie sprzętów wykorzystywanych do zabaw na śniegu i lodzie, nazywanie sportów zimowych.

7. Uwrażliwianie na pomoc ptakom w okresie zimowym.

8. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody.

    Prowadzenie zbaw badawczych służących poznaniu właściwości śniegu i lodu.

9. Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zachowaniami w okresie zimowym, np. celowanie śnieżkami w twarz, chodzenie

    pod dachami, z których zwisają sople, przegrzanie organizmu, wychłodzenie, wchodzenie na zamarzniętą rzekę, staw.

10. Zapoznanie ze sposobem życia mieszkańców koła podbiegunowego. 

11. Podkreślenie roli dziadków we współczesnej rodzinie, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.

     Wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

12. Kontynuowanie cyklu zajęć psychoedukacyjnych "Spotkania z Leonem": "Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza?"

      Nauczenie dzieci sposobów reagowania na agresję ze strony innych, nauczenie się proszenia o pomoc dorosłych,

      jako sposobu radzenia sobie z agresją.

13. Przypomnienie wiadomości o małej i dużej Ojczyźnie: Nałęczów, Lublin, Polska. Utrwalenie symboli narodowych,

      przybliżenie postaci F. Chopina. Poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw państw, które do niej należą.

14. Dostrzeganie upływającego czasu, poznanie różnych mierników czasu. 

     Ćwiczenia w określaniu, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem.

15. Określanie wpływu wynalazków na życie ludzi.

16. Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu znaków: +, -, =.

       Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 8.

17. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

18. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: w, W, n, N, b, B, g, G, p, P.

19. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

     ćwiczenia grafomotoryczne.

20. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery i zabawy

      na świeżym powietrzu.

21. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

 

 

Gdy mroźny styczeń na dworze panuje,

gromada przedszkolaków uroczystość szykuje.

Dla kogo to wszystko? Jak to nie wiecie?

A kto najmilszy jest nam na świecie?

To nasze babcie i nasi dziadkowie

- każdy wnuczek tak odpowie.

 

Babciu, Dziadziu,

 tak bardzo Was kochamy, więc w Walentynki do nas zapraszamy,

 14 lutego (wtorek) o godzinie 10.00

 w przedszkolu na Was czekamy.

 

Ważne wydarzenia:

- spotkanie czytelnicze z Mamą Amelki Z.

- szóste urodziny Martynki - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- siódme urodziny Leny - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- siódme urodziny Julki - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- spotkanie z uczniami klasy II c - Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima

- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

Mamie Amelki Z. za udział w spotkaniu czytelniczym oraz podarowanie kart pracy dla dzieci

 Tomkowi, Milence oraz Klaudii za pokarm dla ptaków

   Mamom: Agatki, Ali P., Amelki Z., Antka W., Ignasia i Gabrysia, Klaudii, Milenki, Pawła, Sary, Stasia D., Szymona 

za przyniesione ciasta i soki na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

 Mamom: Amelki K., Antka Ł., Stasia D., Stasia M.

za pomoc w przygotowaniu poczęstunku oraz uprzątnięciu sali po uroczystości

 Mamom: Amelki K. i Milenki za serwetki dla grupy

 Mamie Bruna za podarowanie stroju krasnala

 Mamie Amelki K. za udział w spotkaniu czytelniczym

 Mamie Milenki za podarowanie serwetek dla grupy

 

 

 

STYCZEŃ 2017

 

TEMATYKA:

1. Mijają dni, miesiące.

2. Zimowe zabawy. 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

   otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

 

1. Wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji

    wynikających z nie respektowania ich.

3. Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą.

4. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami

    i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym

    i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

    Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Dokonywanie oceny postępowania bohaterów opowiadań, poszukiwanie określeń cech charakteru

    poszczególnych postaci.

6. Zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy, zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy.

7. Oglądanie różnych zegarów - dawnych i współczesnych, dostrzeganie upływającego czasu.

8. Zapoznanie z różnymi rodzajami termometrów, rozumienie ich roli i przydatności w życiu człowieka.

9. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody.

    Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla zimy, prowadzenie zabaw badawczych

    na świeżym powietrzu.

10. Ukazanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

11. Rozwijanie zainteresowań karnawałem i tradycjami z nim związanymi.

12. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, dodawania i odejmowania.

      Wprowadzenie znaków: +, -. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7.

      Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych.

13. Utrwalanie nazw dni tygodnia, zapoznanie z nazwami miesięcy.

14. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby, wysłuchiwanie

      głosek na początku, końcu wyrazu, dzieleniu wyrazów na głoski - zgodnie z indywidualnymi

      możliwościami dzieci. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter: r, R, s, S.

15. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie,

      wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

16. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

17. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

 

 Ważne wydarzenia:

- praca Klaudii zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym "Projekt kalendarzyka dla dzieci

  na rok 2017" organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

  GRATULUJEMY KOLEJNEGO SUKCESU!!!

 - wyjście do NOK na bajkę muzyczną "Dziadek do orzechów"

 - obchodziliśmy 6 urodziny Patrycji - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 - Bal karnawałowy, spektakl teatralny "Jaś i Małgosia"

 - udział w X Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

 Mamie Szymona za podarowanie papierów ksero: białego i kolorowego

Mamie Stasia D. za podarowanie papieru ksero

Dzieciom: Ali P., Antkowi W., Amelce Z., Klaudii, Lenie, Stasiowi M.,

Szymonowi, Tomkowi, wraz z Rodzicami

za udział w Przeglądzie Kolęd w NOK oraz przygotowane piękne stroje 

 

 

Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich.

Niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich,

a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia

 

życzą panie i dzieci z grupy V

 

GRUDZIEŃ

 

TEMATYKA:

1. Urządzenia elektryczne. 

2. Spotkanie z Mikołajem.

3. Nadchodzi zima. 

4. W oczekiwaniu na Święta. 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

   otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

 

1. Wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

3. Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą.

4. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

    Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika

    biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Przybliżenie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem.

6. Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, uświadomienie niebezpieczeństw

    wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznanie źródeł energii.

7. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody.

    Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla zimy (opady śniegu, zamarzanie wody, szron, szadź),

    prowadzenie zabaw badawczych na świeżym powietrzu i w sali. 

    Uwrażliwienie na piękno zimowej aury przedstawione w dziełach malarzy europejskich (B.C. Koekkoek i C. Monet).

8. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

9. Przybliżenie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

10. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, dodawania i odejmowania.

     Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów. Wprowadzenie znaków: =, <, >. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6.

11. Ćwiczenia w rozróżnianiu i wskazywaniu strony lewej i prawej.

12. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby, wysłuchiwanie głosek na początku,

      końcu wyrazu, dzieleniu wyrazów na głoski - zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci. 

      Wprowadzenie liter: l, L, y.

13. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

     ćwiczenia grafomotoryczne.

14. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery

      na świeżym powietrzu.

15. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

16. Audycja filharmoniczna "Europejskie kolędowanie. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki z różnych stron świata.

      Poznajemy obój."

 

Ważne wydarzenia:

- spotkanie z Mikołajem

- spotkanie na temat dinozaurów

- zajęcia otwarte z Rodzicami

- spotkanie z chomikami: Mimi i Bibi - zwierzątkami Bruna

- spotkanie czytelnicze z Tatą Martynki

- gościnny udział w Przeglądzie Kolęd w Szkole Podstawowej

- świąteczne spotkanie w przedszkolu, audycja filharmoniczna "Europejskie kolędowanie"

- 6 urodziny Gabrysia i Ignasia - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

Mamie Amelki Z. za podarowanie bombek oraz dekoracji okiennych

Tacie Miłosza za ozdoby choinkowe

Mamie Pawła za rzeczowe włączenie się do akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Mamie Antka Ł. za podarowanie bombek choinkowych oraz serwetek

Mamie Antka R. za przyniesione bombki choinkowe

Mamom: Ali L., Leny oraz Antka W. za serwetki 

Mamie Klaudii za stroik świąteczny dla grupy

Tacie Martynki za udział w spotkaniu czytelniczym

 

 

 LISTOPAD

 

TEMATYKA:

1. Zdrowie naszym skarbem. 

2. Polska - moja Ojczyzna.

3. Jesienne nastroje.

4. W Krainie baśni.

5. Tutaj rosły paprocie. 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

   otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

 

1. Wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów,

    ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

4. Uświadomienie dzieciom, że istnieją przyjemne i nieprzyjemne uczucia, zrozumienie przez dzieci, że to, co się nam

    przydarza wpływa na nasze samopoczucie - realizacja programu zajęć psychoedukacyjnych "Spotkania z Leonem"

    E. Czemierowskiej-Koruba, H. Czemierowskiego.

5. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

6. Rozwijanie zainteresowań zdrowym trybem życia. Przybliżenie pracy wykonywanej przez pielęgniarkę.

    Dostrzeganie związku między chorobą a leczeniem, przestrzeganie przed samodzielnym przyjmowaniem leków.

7. Budzenie zainteresowania naszym krajem. Poznanie lub utrwalenie znajomości symboli narodowych, nazwy stolicy Polski,

    największej rzeki. Zorganizowanie wycieczki do Lublina.

8. Prowadzenie zbaw badawczych służących poznaniu właściwości wody, zrozumieniu zjawiska krążenia wody w przyrodzie,

    powstawania chmur, wyjaśnienie zjawisk: parowanie i skraplanie, określanie siły i kierunku wiatru.

9. Obserwowanie zmian zachodzących w jesiennej przyrodzie i pogodzie.

10. Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych, rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków

      atmosferycznych, rozumienie skutków wychłodzenia lub przegrzania organizmu.

11. Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki, zwrócenie uwagi na niepotrzebne niszczenie drzew.

      Poznanie pracy bibliotekarza - wycieczka do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

12. Zorganizowanie Święta pluszowego Misia.

13. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Andrzejkami, zabawa andrzejkowa.

14. Zapoznanie z wyglądem ziemi w czasach prehistorycznych, uzupełnianie wiedzy dzieci na temat dinozaurów,

     zapoznanie z hipotezami próbującymi wyjaśnić zagładę dinozaurów.

15. Zapoznanie z historią powstania węgla, produktami powstającymi wskutek chemicznej przeróbki węgla.

16. Utrwalanie poznanych figur geometrycznych, zapoznanie z wyglądem i cechami trójkąta, prostokąta.

17. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

18. Ćwiczenia w praktycznym stosowaniu pojęć: długi, krótki, dłuższy, krótszy, najdłuższy, najkrótszy.

19. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, rozumienia pojęć: dodawanie, odejmowanie.

      Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczb: 4, 5. 

      Ćwiczenia w wyznaczaniu części wspólnej zbiorów przy uwzględnieniu dwóch cech jakościowych.

20. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby, wysłuchiwanie głosek na początku,

      końcu wyrazu, dzieleniu wyrazów na głoski - zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci.

       Wprowadzenie liter: i, I, t, T, d, D, k, K.

21. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

      ćwiczenia grafomotoryczne.

22. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery na świeżym powietrzu.

23. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów, umiejętności prawidłowego

      reagowania na zmiany w muzyce.

 

Ważne wydarzenia:

- wyjście do NOK na spektakl teatralny "Prot i Filip"

- 6 urodziny Bruna

- wycieczka do Lublina: lekcja poznawcza "Śladami S. Holmesa" w Bawialni Edukacyjnej KLANZY,

  zwiedzanie Zamku Lubelskiego

- 6 urodziny Klaudii

- występ w NOK z okazji akcji charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

- wycieczka do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

- Święto pluszowego misia

- imieniny Kasi

- zabawa andrzejkowa

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

Mamom: Agatki, Martynki, Klaudii i Szymona

za podarowanie serwetek śniadaniowych 

Mamie Amelki Z. za podarowanie serwetek oraz ręczników papierowych

Mamie Stasia D. za podarowanie serwetek oraz papieru ksero

Rodzicom: Agatki, Ali P., Amelki K., Amelki Z., Julki, Kasi, Martynki, Patrycji,

Stasia D., Szymona oraz Tomka

za rzeczowe włączenie się do akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Mamie Amelki K. za podarowanie dekoracyjnych naklejek na okna

Mamom: Amelki Z., Antka Ł., Bruna i Stasia D. za podarowanie świec

do wróżb andrzejkowych

 

 

 

  

PAŹDZIERNIK

 

TEMATYKA:

1. Jesień w sadzie. 

2. Jesień na działce. 

3. Co robią zwierzęta jesienią? 

4. Dawno temu w Nałęczowie. 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

   otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.


ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi. Organizowanie sytuacji sprzyjających

    budowaniu dziecięcych systemów wartości.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć,

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji  

    wynikających z nie respektowania ich.

4. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami

    i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym

    i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Rozróżnianie i nazywanie owoców i drzew owocowych, rozróżnianie i nazywanie warzyw.

    Zachęcanie dzieci do spożywania potraw bogatych w witaminy.

6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych

   dotyczących charakterystycznych cech tej pory roku w różnych środowiskach (sad, ogród warzywny).

7. Przybliżenie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.

8. Rozwijanie zainteresowań historią Nałęczowa, ukazanie związku sławnych ludzi z miastem

    (rodzina Żeromskich, B. Prus, E. Szelburg-Zarembina).

    Zorganizowanie wycieczki do Muzeum B. Prusa i S. Żeromskiego.

    Przypomnienie historii powstania naszego przedszkola, obchody Dnia Patrona.

9. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie

    i wygłosie. Wprowadzenie liter: o, O, a, A, e, E, m, M.

10. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

      Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

      Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

11. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania wg 2-3 cech

      wspólnych. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych.

      Wprowadzenie cyfr: 1, 2, 3.

12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,

      spacery na świeżym powietrzu.

13. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe.

14. Udział w spektaklu teatralnym "Magiczne słowo" oraz audycji filharmonicznej "W Ojczyźnie Pana

      Andersena - taniec klasyczny i muzyka ilustracyjna przedstawiają najpiękniejsze postacie z baśni".

 

Ważne wydarzenia:

- pieczenie ciasta z owocami

- spektakl teatralny "Magiczne słowo"

- audycja filharmoniczna "W Ojczyźnie Pana Andersena"

- udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu plastycznego "Twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny w oczach najmłodszych",

  w którym nasze koleżanki osiągnęły sukces: praca Leny została nagrodzona, a prace Ali P., Klaudii i Sary - wyróżnione.

  GRATULUJEMY NASZYM ARTYSTKOM!

- udział w konkursie "Odblaskowa klasa"

- oglądanie wystawy poświęconej E. Szelburg-Zarembinie przed Urzędem Miejskim

- wyjście na Cmentarz Parafialny - zapalenie zniczy na grobach Oktawii Żeromskiej, E. Szelburg-Zarembiny, powstańców

- wycieczka do Chaty S. Żeromskiego, zapalenie zniczy przed Mauzoleum Adasia 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Mamom: Amelki Z., Antka R., Antka W., Gabrysia i Ignasia, Kasi, Klaudii,

Mileny, Miłosza, Pawła oraz Stasia M.,  

za przyniesione owoce,

Mamie Ali P. za przyniesione dynie ozdobne,

Mamom: Agaty, Ali L., Amelki Z., Antka Ł., Leny, Klaudii, Patrycji, Tomka

za przyniesione warzywa

Rodzicom: Agatki, Amelki Z., Ali P., Ignasia i Gabrysia, Klaudii, Leny, Miłosza,

Patrycji, Pawła, Sary, Stasia D.,Tomka

za przyniesione znicze

 

 

WRZESIEŃ

 

TEMATYKA:

1. Przedszkole - drugi dom. 

2. Wakacyjne wspomnienia. 

3. Jesteśmy ostrożni na ulicy.

4. Jesień w lesie i w parku. 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu

    i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

   otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy Konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej

      funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

 1. Tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym

    szacunku i akceptacji. Wspólne ustalenie reguł i zasad współżycia w grupie - Kodeks przedszkolaka.

2. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

    Poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.

3. Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach.

    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających

    z nieprzestrzegania zakazów. Poznanie numerów alarmowych.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni: kolorystyka, nazywanie drzew w najbliższym

    otoczeniu, wyjaśnienie zjawiska usychania liści, poznanie wybranych grzybów jadalnych i niejadalnych.

5. Przybliżenie dzieciom różnych regionów naszego kraju, zapoznanie z mapą Polski.

6. Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka.

7. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów,

    ubierania i rozbierania się.

8. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego.

9. Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych płaskich (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).

10. Próba określania i nazywania lewej i prawej strony ciała.

11. Rozwijanie słuchu fonematycznego: dzielenie słów na sylaby, wyodrębnianie głosek na początku wyrazu, liczenie słów

      w zdaniu, tworzenie rymów do podanych słów - w zależności od wieku oraz indywidualnych możliwości dzieci.

12. Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi.

13. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno-

      przyrodniczym, literaturę. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie,

      malowanie, wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

14. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery na świeżym

      powietrzu.

15. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, umiejętności prawidłowego reagowania na zmiany

      w muzyce.

 

Ważne wydarzenia:

- wycieczka do Chaty S. Żeromskiego i Mauzoleum Adasia - w rocznicę urodzin Patrona Przedszkola

- Dzień Przedszkolaka 

- audycja filharmoniczna "W Grocie Króla Gór - muzyczne wspomnienia z wakacji. Poznajemy klarnet"

- spotkanie czytelnicze z Julką - uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej w Nałęczowie

- Dzień Chłopaka

- wyjście do NOK na przegląd "Ewa Szelburg-Zarembina i jej twórczość dla najmłodszych"

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Mamie Szymona za słodkie upominki, serwetki oraz kamizelki odblaskowe

Mamom: Patrycji i Stasia D. za podarowanie papieru ksero

Mamie Antka W. za zakup wafelków i cukierków dla grupy z okazji Dnia Chłopaka

Mamie Stasia D. za zakup żelków i soków oraz zajęcie się zakupem niespodzianek

i słodyczy na Dzień Chłopaka

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )