Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

                                                            Grupa V

 

 

          W skład najstarszej grupy w przedszkolu wchodzi 25 dzieci sześcioletnich: 15 dziewczynek, 10 chłopców. Z radością powitaliśmy nowych znajomych: Oliviera i Marysię.

To już ostatni rok pobytu w naszej placówce. Będziemy uczyć się zasad kulturalnego zachowania, samoobsługi ( wiązania butów też!), czytania globalnego, literek, cyfr. Będziemy pisali różne wzory grafomotoryczne. Poznamy również szereg nowinek przyrodniczych, matematycznych. Nie zapomnimy o prawidłowej postawie ciała: podczas ćwiczeń, spacerów, wycieczek. Będzie to na pewno rok pełen zabawy no i nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc wrzesień

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 

 

1.     W przedszkolnym gronie                             ( 4.09-8.09)

 

2.     Bądźmy ostrożni                                          (11.09-15.09)

 

3.     Nadejdzie jesień                                           (18.09-22.09)

 

4.     Jesień w sadzie i w ogrodzie                        (25.09-29.09)

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

Dzień Przedszkolaka

Urodziny: Ali, Macieja, Dawida, Maćka, Leny

Imieniny Michała

Dzień Chłopaka

Rocznica urodzin Patrona- wycieczka do Chaty i Mauzoleum

 

Podziękowanie dla:

 

 p. Kasi Ch., p. Magdaleny K., p. Ani B, p. Joanny W. p. Eli Ż. za wspólpracę w zakresie organizacji Dnia Chłopaka

 

dla p. Ani za stroik, znicze z okazji rocznicy urodzin Patrona

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 

 

1.     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

2.     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

3.     Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

4.     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

     Zadania:

 

 

 

1.     Tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej adaptacji  dzieci do nowych  warunków  przedszkola.

 

2.     Zapoznanie dzieci z nową salą, salami dzieci z innych grup, łazienką. Wdrażanie do prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

 

3.     Rozwijanie postawy współgospodarza placówki przedszkolnej.

 

4.     Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

 

5.     Nabywanie nawyku sprzątania zabawek po zabawie i odkładania ich na wyznaczone miejsca.

 

6.     Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego. Wdrażanie do przestrzegania podczas spacerów zasad pieszego ruchu drogowego.

 

7.     Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych i działań człowieka. Ćwiczenia w poprawnym nazywaniu drzew owocowych i ich owoców.

 

8.     Stworzenie sytuacji dydaktycznej do utworzenia „kącika warzyw”, poprawnego ich nazywania

 

9.     Wprowadzenie napisów do globalnego czytania –imiona dzieci, nazwy kącików, dzielenie wyrazów na głoski, sylaby, układanie schematów imion dzieci

 

    10. Nauka piosenek: „Znowu w przedszkolu”,” Ruch uliczny”, „Idzie jesień”

 

    11. Rozwijanie świadomości budowy własnego ciała, różnicowania

 

          lewej i prawej strony, badanie przestrzeni, określanie położenia

 

          przedmiotów w przestrzeni, przeliczanie elementów w zakresie

 

          dostępnym dziecku, klasyfikowania.

 

    12. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

 

          pędzlem, zachęcanie do rysowania , malowania.

 

    13.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

 

         na świeżym powietrzu.

 

    14. Dostarczenie wrażeń, zachęcenie do wspólnej zabawy z rówieśnikami 

 

        podczas   obchodów „Dnia przedszkolaka”

 

 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik 

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 

 

1.Owoce źródłem witamin                           ( 2-6.10)

 

2.Jesień na działce                                        ( 9-13.10)

 

3.Moja rodzina                                              (16-20.10)

     4. Pamiętamy o Patronie Przedszkola…       ( 23-27.10)

 

 

 

 Podziękowanie dla:

 

 rodziców: Piotra Ż, Amelki, Igi G., Leny C. Karola , Roksany za pomoc w organizacji "Zielonego kącika przyrody w sali"

 

dla mamy Roksany, Oli B. za stroiki na groby zmarłych ( Oktawii Żeromskiej, E. Szelburg- Zarembiny)

 

dla wszystkich Rodziców, którzy przynieśli znicze

 

dla mamy Hani i cioci Marleny za współpracę w zakresie organizacji imprezy "Marchewkowe urodziny"

 

dla mamy Igi K. za pełnienie roli fotografa imprezy

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

2.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

3.Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

4.Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

     Zadania:

 

 

 

1.     Tworzenie serdecznej atmosfery, wzajemnego respektowania praw, zasad grupy

 

2.     Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

 

3.     Nabywanie nawyku sprzątania zabawek po zabawie i odkładania ich na wyznaczone miejsca.

 

4.     Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych ( posługiwanie się pojęciami: tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowe wędrówki ptaków, grzybobranie) i działań człowieka. Nazywanie owoców, drzew owocowych, warzyw, części roślin.

 

5.     Ćwiczenie nawyków zdrowego odżywiania. Ukazanie walorów zdrowotnych warzyw i owoców. Przygotowanie i spożywanie soków owocowo- warzywnych.

 

6.     Wprowadzenie napisów do globalnego czytania –park, las, owoce, mama, tata,  dzielenie wyrazów na głoski, sylaby, układanie schematów imion dzieci. Wprowadzenie liter o, O, a, A, m, M, czytanie globalne wyrazów, zawierających te litery. Rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane w trakcie zabawy

 

7.     Rozwijanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej, wypowiadania się poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym na temat usłyszanego teksu

 

8.     Ćwiczenia orientacji przestrzennej, wprowadzenie zapisu graficznego liczb 1, 2, 3. Zabawy tematyczne „W sklep’- rozpoznawanie nominałów, banknotów o niskich nominałach. Ćwiczenie logicznego myślenia, przeliczania elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, używanie liczebników w aspekcie porządkowym , kardynalnym, ćwiczenia orientacji przestrzennej

 

      9. Nauka piosenek: „W sadzie jesienią”, „Idą witaminki”, „My rodzinę…”.

 

          Stworzenie sytuacji dydaktycznej do muzykowania, tańca:

 

          przypomnienie   układu tańca „Wspólnota”

 

    10.Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami   pędzlem,

 

          malowanie na podstawie wrażeń z wycieczek przyrodniczych,

 

          regionalnych .  Wykonywanie eksperymentów z łączeniem farb

 

    11.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

 

         na świeżym powietrzu. Ćwiczenie mięśni posturalnych, wdrażanie do

 

        utrzymywania prawidłowej postawy ciała

 

     12. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do prowadzenia rozmów na temat

 

          zawodów wykonywanych przez rodziców, poznanie wybranych-

 

          zaprezentowanych przez chętnych rodziców.

 

    13. Przypomnienie postaci Adama Żeromskiego- Patrona Przedszkola,

 

         ukazanie związków rodziny Żeromskich z przedszkolem, Nałęczowem,

 

          przybliżenie postaci pisarki Ewy Szelburg- Zarembiny, jej twórczości dla

 

          najmłodszych.

 

   14. Udział w wycieczkach: do Chaty Mauzoleum, wyjście na Cmentarz

 

        Parafialny- upamiętnienie zmarłych: Adama Żeromskiego, Oktawii

 

        Żeromskiej, Ewy Szelburg- Zarembiny

 

 

 

Ważne wydarzenia:

 

 

Udział w konkursie piosenki patriotycznej w NOK ( organizator Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie)- I miejsce

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017 W GRUPIE V

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Spotkanie z Mikołajem - 4-8.XII.
 2. Zbliża się zima               11-15.XII
 3. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż…18- 29.XII

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 2. Społeczny obszar rozwoju dziecka
 3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

Zadania:

 1. Poznanie zwyczaju ogólnoświatowego „Mikołajki”, uczenie sprawiania radości innym poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami, czytanie globalne wyrazów o tematyce świątecznej, dzielenie na sylaby, głoski, poznanie wybranych liter i odszukiwanie ich w wyrazach
 2. Słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, prawda i dobro; określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobry-zły, poznanie znaczenia zwrotu „dobry uczynek”.
 3. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w czasie późnej jesieni i zimy. Rozpoznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku –ptaki: wróbel, sikorka – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, zwyczaje, obserwacja ptaków w czasie zimy, obserwacje ptaków podczas dokarmiania;
 4. Przybliżanie dzieciom polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach i tradycjach rodzinnych; uczestnictwo w uroczystości „Imienin Patrona”, wspólne pieczenie świątecznych pierniczków
 5. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno lub bardzo zimno, wiatr; poznawanie drzew iglastych znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola np. sosna, świerk –charakterystyczny wygląd, dostrzeganie różnic w wyglądzie drzew iglastych i liściastych;
 6. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, organizowanie spacerów, wycieczek po najbliższej okolicy umożliwiających bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcanie do codziennego przebywania na dworze;
 7. Poszerzanie doświadczeń plastycznych o nowe techniki i materiały plastyczne ( kreślenie wzorów z zastosowaniem klejów brokatowych). Sprawianie radości dzieciom poprzez samodzielne wykonanie elementów świątecznej dekoracji sali;
 8. Rozwijanie umiejętności dziecięcego liczenia, tworzenia zbiorów 6-10 elementowych, ćwiczenie logicznego myślenia- określenia „o ile więcej, o ile mniej”, ćwiczenia orientacji przestrzennej.
 9. Nauka kolęd i pastorałek: „Wśród nocnej ciszy”, „Zaśpiewaj Jezuskowi”  i nowych zabaw muzycznych  „Taniec śnieżynek”; słuchanie utworów o tematyce świątecznej.
 10. Udział dzieci w Audycji Filharmonicznej , ukazywanie piękna tradycji

       ludowych, nabywanie umiejętności kulturalnego i aktywnego udziału w

      koncercie.

 

 

 

 

 

 • Serdecznie dziękuję p. Magdalenie K.  oraz p. Marlenie S. za współpracę w zakresie organizacji imprezy kulinarnej "Marchewkowe urodziny". Dzieci miały możliwość wykonania soków ze świeżo wyciskanych warzyw.
 • p. Wojciechowi za wspólpracę w zakresie przygotowania wersji instrumentalnej do piosenki "Syrenka", którą przygotowywaliśmy do prezentacji podczas konkursu piosenki

 

 

 

 

Zamierzenia WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2018  6-LATKI - GRUPA V

 

TEMATYKA:

 

 1. W królestwie lodu                              29.01-02.02
 2. Co słychać u wróbelka Elemelka…?  5.02-9.02
 3. Tak mija nam czas                             19.020 23.02
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie           26.02- 02.03

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 2. Społeczny obszar rozwoju dziecka
 3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

Zadania:

         1.Poznanie wyglądu, sposobu odżywiania się wybranych zwierząt (np.

            ptaków) pozostających w kraju na zimę. Zachęcenie do dokarmiania

            ptaków, rozróżnianie ptaków po ich wyglądzie.

         2. Wzbogacanie wiedzy  dzieci  na temat życia  Eskimosów, położenia

            kraju na mapie świata (okolice Bieguna Północnego). Poznanie

            zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna

            Południowego).  Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów

           świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór, odżywianie się) oraz

            specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.

          3. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się,

             Zwracanie   uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie

              wypowiedzi       innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba,

             głoska. Ćwiczenia analizy  i syntezy słuchowej – podział wyrazów na

             sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w wyrazach. . Prowadzenie zabaw

             słownych – zagadki, podobieństwa, przeciwieństwa, skojarzenia,

             określenia przymiotnikowe.

                Czytanie globalne wyrazów związanych z omawiana tematyką.

             

          4. Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech czterech pór

             roku. Dostrzeganie cech zimowej aury ( brak roślinności, opady śniegu

              lub deszczu ze śniegiem, zmiana temperatury ,obserwacja zjawisk w

              przyrodzie: przyroda odpoczywa, nie zamiera, ochronna rola śniegu,

             długie noce, krótkie dni. Prowadzenie kalendarza pogody . Wyrabianie

              nawyku odpowiedniego ubierania się w zależności od zmian

              atmosferycznych. Dostarczenie okazji do zabaw na świeżym  powietrzu

             z uwzględnieniem konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas

             zabaw na śniegu), oglądanie przez szkło powiększające płatków śniegu .

        5.  Stworzenie sytuacji dydaktycznej do poznanie planet w układzie

             słonecznym, rozwijanie zainteresowań kosmosem 

         6..Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i

            Odejmowania, liczenie na konkretach.  Różnicowanie lewej i prawej

            strony ciała.    Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

          7. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia

            grafomotoryczne,  pisanie liter w powiększonej liniaturze ( chętne  

             dzieci)

          8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę,

             utwory    muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

          9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe,

              Zabawy     muzyczno – ruchowe.

          10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

           i zabawy ruchowe.

 

     

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia w piątek 26.01.2018 o godzinie 11.00 w sali grupy V.

 

 Kieruję serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców, którzy włączyli się w organizacje Dnia Babci.

Dziękuję p. Annie B., Annie Z, p. Agnieszce D. za pomoc organizacyjną w czasie uroczystości

 

 

Zamierzenia WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC Marzec 2018  6-LATKI - GRUPA V

TEMATYKA:

 

1.     Zwierzęta sprzed milionów lat             5-9.03

2.     Marcowa pogoda                                  12-16.03

3.     Nadeszła wiosna                                   19-23.03

4.     Wielkanoc                                             26-30.03

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

2.     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

3.     Społeczny obszar rozwoju dziecka

4.     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 1. Poznanie wyglądu, sposobu odżywiania się wybranych zwierząt

    sprzed milionów lat. Poszerzania wiadomości na temat dinozaurów.                 

2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

    Dostrzeganie i nazywanie zwiastunów wiosny, zwyczaju ludowego

    związanego z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

3. Rozwijanie postawy badawczej, budzenie dziecięcej ciekawości.

    Utworzenie w sali „zielonego kącika”, sadzenie cebuli, wysiew rzeżuchy

4. Rozwijanie mowy i wzbogacanie czynnego słownictwa dzieci. Czytanie

   globalne wyrazów związanych z omawianą tematyką, głosowanie wyrazów

   o  prostej budowie fonetycznej, układanie zdań, liczenie wyrazów w zdaniu

5.  Dostrzeganie i rozumienie związków przyczynowo-skutkowych.

6. Doskonalenie umiejętności określania liczebności zbiorów, porównywania jej

    przy użyciu określeń: mniej, więcej, tyle samo, ćwiczenie umiejętności  

    przeliczania elementów, układania opowiadań matematycznych z

   wykorzystaniem znaków: dodawania, odejmowania, równości, rozpoznawanie

     cyfr, ćwiczenia orientacji przestrzennej

7. Ćwiczenia w rozróżnianiu i nazywaniu figur geometrycznych płaskich,

    wybranych przestrzennych.

8  Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia

    grafomotoryczne,  pisanie liter w powiększonej liniaturze ( chętne  

       dzieci)

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia

   wyczucia dynamiki, rytmu, grę na instrumentach perkusyjnych, naukę

   wybranych piosenek.

10. Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych

11. Wdrażanie do przestrzegania zasad grupy, wzajemne respektowanie swoich praw

 

 

Ogłoszenie:

 

 Szanowni Rodzice: Dnia 23 marca odbędzie się bezpłatna wycieczka autokarowa do "Nałęczowianki"- skorzystaja z niej dzieci 6-letnie. Wystarczy tylko podpisać zgodę na wyjazd.Szczegóły u wychowawczyń.

 

 Dnia 19.kwietnia odbędzie się wycieczka autokarowa do Teatru H. Ch. Andersena - obejrzymy przedstawienie "Buciki Kopciuszka"- cena będzie podana wkrótce. Zapraszamy

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC KWIECIEN 2018  6-LATKI - GRUPA V

 

TEMATYKA:

 

1.Wiosna na wsi                              3-6.04

2.Dbamy o ziemię                           9-13.04

3.W świecie teatru                          16-20.04

4.W świecie muzyki                       23-27.04

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

2.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

3.Społeczny obszar rozwoju dziecka

4.Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 1. Poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających

     z niszczycielskiej działalności ludzi np. zatruwanie wód, powietrza, gleby,

     zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów

     w niedozwolonych miejscach. Wzięcie udziału w obchodach Dnia Ziemi                   

2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny.

   Poznanie zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie oraz korzyści,

   wynikających z ich hodowli.   

3. Rozwijanie postawy badawczej, budzenie dziecięcej ciekawości.

    Prowadzenie obserwacji na powietrzu i w sali- „zielony kącik”

4. Rozwijanie mowy i wzbogacanie czynnego słownictwa dzieci. Czytanie

   globalne wyrazów związanych z omawianą tematyką, głosowanie wyrazów

   o  prostej budowie fonetycznej, układanie zdań, liczenie wyrazów w zdaniu,

   rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich

5. Dostrzeganie i rozumienie związków przyczynowo-skutkowych.

6. Doskonalenie umiejętności układania opowiadań matematycznych z

    wykorzystaniem znaków: dodawania, odejmowania, równości,

    rozpoznawanie  cyfr, ćwiczenia orientacji przestrzennej, klasyfikowanie

    według kilku cech wspólnych, rozumienie stałości miary (wysokości,

    długości, szerokości)

7. Porównywanie objętości cieczy, określanie kierunków ruchu

8  Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia

    grafomotoryczne,  pisanie liter w powiększonej liniaturze ( chętne  

       dzieci)

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej , słuchanie i śpiewanie piosenek.

    Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych

    oraz przedmiotach- indywidualnie lub grupowo, tworzenie orkiestry

11. Wdrażanie do przestrzegania zasad grupy, wzajemne respektowanie swoich

     praw

12. Ćwiczenie motoryki dużej, wdrażanie do przyjmowania prawidłowej

     postawy ciała w chodzie, staniu, siedzeniu, wdrażanie do reakcji na sygnały

    nauczyciela.

 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc maj 2018 roku  gr. V

 

 

 

   Tematyka kompleksowa:

 

 

 

1. Mój region, moje miasto             ( 30.04, 2,4,7-11.05)

 

2. Łąka wiosną                            ( 14-18.05)

 

3. Moi rodzice                              ( 21- 25.05)

 

4. Tacy sami i inni                          (1,4-7.06)

 

5. Dzień Rodziny                            ( 8.06)

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

1 Stworzenie sytuacji dydaktycznej do przypomnienia wiadomości o ojczyźnie,   

 

  symbolach narodowych, przygotowanie do prezentowania wiedzy i

 

  umiejętności w Przeglądzie „Jestem Polką…”, ćwiczenie kroku krakowiaka,  

 

   poznanie strojów ludowych.

 

2. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do ukazania świata książki ( różne gatunki

 

   książek jako źródła wiedzy, morały płynące z bajek,  poznanie biblioteki). 

 

   Wyrabianie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła

 

   wiedzy i przeżyć. Rozwijanie zainteresowań książką, wdrażanie do jej

 

    poszanowania. Czytanie globalne, ćwiczenie słuchu fonematycznego,

 

   utrwalanie poznanych liter. Udział w Pasowaniu na czytelnika Biblioteki im.

 

    F. Morzyckiej.

 

3. Poznawanie przyrody poprzez obserwację wiosennych zmian w naturalnym

 

    środowisku. Rozwijanie przyjaznego stosunku do przyrody ożywionej

 

    i nieożywionej.

 

4. Kształtowanie, wzmacnianie więzi rodzinnych. Uświadomienie roli dziecka

 

   we własnej rodzinie, uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.

 

   Przygotowanie wspólnie z dziećmi upominków dla Rodziców.

 

5. Doskonalenie pamięci odtwórczej, rozwijanie słuchu muzycznego  poprzez

 

   naukę piosenek, tańca. Przygotowanie dzieci do udziału w festiwalu tańca    „Lublin- tańcem malowany”

 

6. Rozwijanie dyspozycji do działań twórczych: wyobraźni, wyczucia rytmu,

 

   ekspresji.

 

7. Nabieranie śmiałości i wiary we własne siły, przygotowanie do pełnienia roli 

 

    współgospodarza Dnia Rodziny.

 

8. Doskonalenie umiejętności liczenia, układania opowiadań matematycznych,

 

    przypomnienia cyfr i znaków. Matematycznych, rozróżniania stron: lewa-

 

    prawa.

 

9. Doskonalenie motoryki dużej. Tworzenie warunków, sprzyjających

 

    spontanicznej i zorganizowanej  aktywności ruchowej  dziecka. Wdrażanie do

 

    utrzymywania prawidłowej postawy ciała, wzmacnianie mięśni posturalnych

 

    ( odpowiedzialnych za utrzymywanie prawidłowej postawy ciała), ćwiczenie  

 

     skoku na skakance.

 

10.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

11. Ćwiczenie samoobsługi, doskonalenie umiejętności wiązania na kokardkę

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

 

Uroczystość z okazji Dnia Rodziny odbędzie się dnia 8.06 ( piątek)

o godz. 11.00 . Najpierw zapraszamy do sali grupy V, a później do ogrodu przedszkolnego, gdzie odbędą się zabawy integracyjne.

 

 

 

 

               Pozostałe imprezy:

 

 • 16.06 (sobota)- dzieci zakwalifikowane do udziału w Festiwalu Tańca "Lublin tańcem malowany"- godz. 11.30 w Lublinie
 • 21.06 ( czwartek)- uroczyste zakończenie roku- na terenie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nałęczowie: część artystyczna, wręczenie pamiątkowych albumów, dyplomów, poznanie klasy i nauczyciela wychowawcy

 

 

 

    Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

 

                           na miesiąc czerwiec 2018 roku  gr V

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Tacy sami i inni (1,4-7.06)

 2. Dzień Rodziny ( 08.06)

 3. Na naszym podwórku ( 11-15.06)

 4. Pożegnania nadszedł czas ( 18-22.06)

 5. Nadszedł czas wakacji ( 25.06- 29.06)

 

 

Zadania:

 

 1. Kształtowanie , wzmacnianie więzi rodzinnych, uświadomienie roli dziecka we własnej rodzinie, uczucia przywiązania i szacunku do Rodziców

   

 2. Doskonalenie pamięci odtwórczej ,rozwijanie słuchu muzycznego poprzez naukę piosenek i wierszy, przygotowanie do występu dla Rodziców w Dniu Rodziny oraz podczas uroczystości pożegnania przedszkola

   

 3. Przygotowanie i udział dzieci w festiwalu tańca ' Lublin tańcem malowany'

   

 4. Rozwijanie dyspozycji do działań twórczych : wyobraźni, wyczucia rytmu, ekspresji

   

 5. Nabieranie śmiałości i wiary we własne siły, przygotowanie do pełnienia roli

  wspólgospodarza dnia rodziny

 6. Udział w uroczystości pożegnania przedszkola – tworzenie sytuacji umożliwiającej zaprezentowanie zdoytych umiejętności, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas uroczystości, panowania nad emocjami.

   

 7. Poznawanie zwyczajów ludzi odmiennych ras i kultur, dostrzeganie swojej niepowtarzalności a także niepowtarzalniości innych, szanowanie jej.

   

 8. Doskonalenie umiejętnosci liczenia, układania działań, prypomienie cyfr znaków matematycznych, przypomnienie poznanych figur geometrycznych

   

 9. Doskonalenie motoryki dużej, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

   

 10. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Poznawanie zasad bezpieczeństwa.

   

 11. Utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu krótkich ilustrowanych tekstów

   

 12. Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na przedszkolnym placu zabaw

   

 13. Ćwiczenie samoobsługi,doskonaleie umiejętnosci wiązania na kokardkę

 

 

 

 

 

 

Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

   

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

   

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka

   

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie dla Rodziców

 

 

Uroczystość z okazji Zakończenia Roku odbędzie się dnia 21.06 ( czwartek) o godzinie 11.00 na terenie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nałęczowie.

Proszę o wcześniejszy odbiór dzieci ok. 10.30 i zaprowadzenie do szkoły.

 

 Dziękuję

 

 

 

 

Wszystkim Rodzicom

 

     Serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę. Życzę Państwu

i dzieciom udanych, bezpiecznych i pełnych przygód wakacji.

 

 

 

 

 Wychowawczyni Ewa Jaremek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 Stronę redaguje Ewa Jaremek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )