Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Klub Malucha
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

                                                            Grupa V

 

 

          W skład najstarszej grupy w przedszkolu wchodzi 25 dzieci sześcioletnich: 15 dziewczynek, 10 chłopców. Z radością powitaliśmy nowych znajomych: Oliviera i Marysię.

To już ostatni rok pobytu w naszej placówce. Będziemy uczyć się zasad kulturalnego zachowania, samoobsługi ( wiązania butów też!), czytania globalnego, literek, cyfr. Będziemy pisali różne wzory grafomotoryczne. Poznamy również szereg nowinek przyrodniczych, matematycznych. Nie zapomnimy o prawidłowej postawie ciała: podczas ćwiczeń, spacerów, wycieczek. Będzie to na pewno rok pełen zabawy no i nauki.

 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc wrzesień

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 

 

1.     W przedszkolnym gronie                             ( 4.09-8.09)

 

2.     Bądźmy ostrożni                                          (11.09-15.09)

 

3.     Nadejdzie jesień                                           (18.09-22.09)

 

4.     Jesień w sadzie i w ogrodzie                        (25.09-29.09)

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia:

 

Dzień Przedszkolaka

Urodziny: Ali, Macieja, Dawida, Maćka, Leny

Imieniny Michała

Dzień Chłopaka

Rocznica urodzin Patrona- wycieczka do Chaty i Mauzoleum

 

Podziękowanie dla:

 

Rodziców Trójki Grupowej: p. Kasi Ch., p. Magdaleny K., p. Ani B, p. Joanny W. p. Eli Ż. za wspólpracę w zakresie organizacji Dnia Chłopaka

 

dla p. Ani Bieleckiej za stroik, znicze z okazji rocznicy urodzin Patrona

 

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 

 

1.     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

2.     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

3.     Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

4.     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

     Zadania:

 

 

 

1.     Tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej adaptacji  dzieci do nowych  warunków  przedszkola.

 

2.     Zapoznanie dzieci z nową salą, salami dzieci z innych grup, łazienką. Wdrażanie do prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

 

3.     Rozwijanie postawy współgospodarza placówki przedszkolnej.

 

4.     Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

 

5.     Nabywanie nawyku sprzątania zabawek po zabawie i odkładania ich na wyznaczone miejsca.

 

6.     Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego. Wdrażanie do przestrzegania podczas spacerów zasad pieszego ruchu drogowego.

 

7.     Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych i działań człowieka. Ćwiczenia w poprawnym nazywaniu drzew owocowych i ich owoców.

 

8.     Stworzenie sytuacji dydaktycznej do utworzenia „kącika warzyw”, poprawnego ich nazywania

 

9.     Wprowadzenie napisów do globalnego czytania –imiona dzieci, nazwy kącików, dzielenie wyrazów na głoski, sylaby, układanie schematów imion dzieci

 

    10. Nauka piosenek: „Znowu w przedszkolu”,” Ruch uliczny”, „Idzie jesień”

 

    11. Rozwijanie świadomości budowy własnego ciała, różnicowania

 

          lewej i prawej strony, badanie przestrzeni, określanie położenia

 

          przedmiotów w przestrzeni, przeliczanie elementów w zakresie

 

          dostępnym dziecku, klasyfikowania.

 

    12. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

 

          pędzlem, zachęcanie do rysowania , malowania.

 

    13.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

 

         na świeżym powietrzu.

 

    14. Dostarczenie wrażeń, zachęcenie do wspólnej zabawy z rówieśnikami 

 

        podczas   obchodów „Dnia przedszkolaka”

 

 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik 

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 

 

 

1.Owoce źródłem witamin                           ( 2-6.10)

 

2.Jesień na działce                                        ( 9-13.10)

 

3.Moja rodzina                                              (16-20.10)

     4. Pamiętamy o Patronie Przedszkola…       ( 23-27.10)

 

 

 

 Podziękowanie dla:

 

 rodziców: Piotra Ż, Amelki, Igi G., Leny C. Karola , Roksany za pomoc w organizacji "Zielonego kącika przyrody w sali"

 

dla mamy Roksany, Oli B. za stroiki na groby zmarłych ( Oktawii Żeromskiej, E. Szelburg- Zarembiny)

 

dla wszystkich Rodziców, którzy przynieśli znicze

 

dla mamy Hani i cioci Marleny za współpracę w zakresie organizacji imprezy "Marchewkowe urodziny"

 

dla mamy Igi K. za pełnienie roli fotografa imprezy

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

2.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 

3.Społeczny obszar rozwoju dziecka

 

4.Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

     Zadania:

 

 

 

1.     Tworzenie serdecznej atmosfery, wzajemnego respektowania praw, zasad grupy

 

2.     Wyrabianie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

 

3.     Nabywanie nawyku sprzątania zabawek po zabawie i odkładania ich na wyznaczone miejsca.

 

4.     Stworzenie okazji do odczuwania zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od czynników atmosferycznych ( posługiwanie się pojęciami: tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowe wędrówki ptaków, grzybobranie) i działań człowieka. Nazywanie owoców, drzew owocowych, warzyw, części roślin.

 

5.     Ćwiczenie nawyków zdrowego odżywiania. Ukazanie walorów zdrowotnych warzyw i owoców. Przygotowanie i spożywanie soków owocowo- warzywnych.

 

6.     Wprowadzenie napisów do globalnego czytania –park, las, owoce, mama, tata,  dzielenie wyrazów na głoski, sylaby, układanie schematów imion dzieci. Wprowadzenie liter o, O, a, A, m, M, czytanie globalne wyrazów, zawierających te litery. Rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane w trakcie zabawy

 

7.     Rozwijanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej, wypowiadania się poprawnie pod względem gramatycznym, fleksyjnym na temat usłyszanego teksu

 

8.     Ćwiczenia orientacji przestrzennej, wprowadzenie zapisu graficznego liczb 1, 2, 3. Zabawy tematyczne „W sklep’- rozpoznawanie nominałów, banknotów o niskich nominałach. Ćwiczenie logicznego myślenia, przeliczania elementów zbioru w zakresie dostępnym dziecku, używanie liczebników w aspekcie porządkowym , kardynalnym, ćwiczenia orientacji przestrzennej

 

      9. Nauka piosenek: „W sadzie jesienią”, „Idą witaminki”, „My rodzinę…”.

 

          Stworzenie sytuacji dydaktycznej do muzykowania, tańca:

 

          przypomnienie   układu tańca „Wspólnota”

 

    10.Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami   pędzlem,

 

          malowanie na podstawie wrażeń z wycieczek przyrodniczych,

 

          regionalnych .  Wykonywanie eksperymentów z łączeniem farb

 

    11.Ćwiczenia motoryki dużej, zachęcanie do swobodnej aktywności ruchowej

 

         na świeżym powietrzu. Ćwiczenie mięśni posturalnych, wdrażanie do

 

        utrzymywania prawidłowej postawy ciała

 

     12. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do prowadzenia rozmów na temat

 

          zawodów wykonywanych przez rodziców, poznanie wybranych-

 

          zaprezentowanych przez chętnych rodziców.

 

    13. Przypomnienie postaci Adama Żeromskiego- Patrona Przedszkola,

 

         ukazanie związków rodziny Żeromskich z przedszkolem, Nałęczowem,

 

          przybliżenie postaci pisarki Ewy Szelburg- Zarembiny, jej twórczości dla

 

          najmłodszych.

 

   14. Udział w wycieczkach: do Chaty Mauzoleum, wyjście na Cmentarz

 

        Parafialny- upamiętnienie zmarłych: Adama Żeromskiego, Oktawii

 

        Żeromskiej, Ewy Szelburg- Zarembiny

 

 

 

Ważne wydarzenia:

 

 

Udział w konkursie piosenki patriotycznej w NOK ( organizator Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie)- I miejsce

 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017 W GRUPIE V

 

Tematyka kompleksowa:

 

 1. Spotkanie z Mikołajem - 4-8.XII.
 2. Zbliża się zima               11-15.XII
 3. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż…18- 29.XII

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 2. Społeczny obszar rozwoju dziecka
 3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

 

Zadania:

 1. Poznanie zwyczaju ogólnoświatowego „Mikołajki”, uczenie sprawiania radości innym poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami, czytanie globalne wyrazów o tematyce świątecznej, dzielenie na sylaby, głoski, poznanie wybranych liter i odszukiwanie ich w wyrazach
 2. Słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, prawda i dobro; określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobry-zły, poznanie znaczenia zwrotu „dobry uczynek”.
 3. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w czasie późnej jesieni i zimy. Rozpoznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku –ptaki: wróbel, sikorka – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, zwyczaje, obserwacja ptaków w czasie zimy, obserwacje ptaków podczas dokarmiania;
 4. Przybliżanie dzieciom polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami. Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach i tradycjach rodzinnych; uczestnictwo w uroczystości „Imienin Patrona”, wspólne pieczenie świątecznych pierniczków
 5. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno lub bardzo zimno, wiatr; poznawanie drzew iglastych znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola np. sosna, świerk –charakterystyczny wygląd, dostrzeganie różnic w wyglądzie drzew iglastych i liściastych;
 6. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, organizowanie spacerów, wycieczek po najbliższej okolicy umożliwiających bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcanie do codziennego przebywania na dworze;
 7. Poszerzanie doświadczeń plastycznych o nowe techniki i materiały plastyczne ( kreślenie wzorów z zastosowaniem klejów brokatowych). Sprawianie radości dzieciom poprzez samodzielne wykonanie elementów świątecznej dekoracji sali;
 8. Rozwijanie umiejętności dziecięcego liczenia, tworzenia zbiorów 6-10 elementowych, ćwiczenie logicznego myślenia- określenia „o ile więcej, o ile mniej”, ćwiczenia orientacji przestrzennej.
 9. Nauka kolęd i pastorałek: „Wśród nocnej ciszy”, „Zaśpiewaj Jezuskowi”  i nowych zabaw muzycznych  „Taniec śnieżynek”; słuchanie utworów o tematyce świątecznej.
 10. Udział dzieci w Audycji Filharmonicznej , ukazywanie piękna tradycji

       ludowych, nabywanie umiejętności kulturalnego i aktywnego udziału w

      koncercie.

 

 

 

 

 

 • Serdecznie dziękuję p. Magdalenie Kucabie  oraz p. Marlenie Skałeckiej za współpracę w zakresie organizacji imprezy kulinarnej "Marchewkowe urodziny". Dzieci miały możliwość wykonania soków ze świeżo wyciskanych warzyw.
 • p. Wojciechowi Abramowiczowi za wspólpracę w zakresie przygotowania wersji instrumentalnej do piosenki "Syrenka", którą przygotowywaliśmy do prezentacji podczas konkursu piosenki

 

 

 

 

Zamierzenia WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2018  6-LATKI - GRUPA V

 

TEMATYKA:

 

 1. W królestwie lodu                              29.01-02.02
 2. Co słychać u wróbelka Elemelka…?  5.02-9.02
 3. Tak mija nam czas                             19.020 23.02
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie           26.02- 02.03

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 2. Społeczny obszar rozwoju dziecka
 3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

 

 

Zadania:

         1.Poznanie wyglądu, sposobu odżywiania się wybranych zwierząt (np.

            ptaków) pozostających w kraju na zimę. Zachęcenie do dokarmiania

            ptaków, rozróżnianie ptaków po ich wyglądzie.

         2. Wzbogacanie wiedzy  dzieci  na temat życia  Eskimosów, położenia

            kraju na mapie świata (okolice Bieguna Północnego). Poznanie

            zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna

            Południowego).  Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów

           świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór, odżywianie się) oraz

            specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.

          3. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się,

             Zwracanie   uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie

              wypowiedzi       innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba,

             głoska. Ćwiczenia analizy  i syntezy słuchowej – podział wyrazów na

             sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w wyrazach. . Prowadzenie zabaw

             słownych – zagadki, podobieństwa, przeciwieństwa, skojarzenia,

             określenia przymiotnikowe.

                Czytanie globalne wyrazów związanych z omawiana tematyką.

             

          4. Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech czterech pór

             roku. Dostrzeganie cech zimowej aury ( brak roślinności, opady śniegu

              lub deszczu ze śniegiem, zmiana temperatury ,obserwacja zjawisk w

              przyrodzie: przyroda odpoczywa, nie zamiera, ochronna rola śniegu,

             długie noce, krótkie dni. Prowadzenie kalendarza pogody . Wyrabianie

              nawyku odpowiedniego ubierania się w zależności od zmian

              atmosferycznych. Dostarczenie okazji do zabaw na świeżym  powietrzu

             z uwzględnieniem konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas

             zabaw na śniegu), oglądanie przez szkło powiększające płatków śniegu .

        5.  Stworzenie sytuacji dydaktycznej do poznanie planet w układzie

             słonecznym, rozwijanie zainteresowań kosmosem 

         6..Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i

            Odejmowania, liczenie na konkretach.  Różnicowanie lewej i prawej

            strony ciała.    Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

          7. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia

            grafomotoryczne,  pisanie liter w powiększonej liniaturze ( chętne  

             dzieci)

          8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę,

             utwory    muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

          9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe,

              Zabawy     muzyczno – ruchowe.

          10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

           i zabawy ruchowe.

 

     

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia w piątek 26.01.2018 o godzinie 11.00 w sali grupy V.

 

 

 

 

 

 

 Stronę redaguje Ewa Jaremek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )