Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

GRUPA V

O NASZEJ GRUPIE

"Skończyły się wakacje, do przedszkola wracać czas! Będziemy znów wspominać morze i szumiący las..."

To słowa piosenki, którą dzieci witały przedszkole po wakacjach. Widać było ich radość ze spotkania tych samych koleżanek i kolegów w grupie, miło było patrzeć, jak nowy kolega również poczuł tę radosną, przyjazną atmosferę, jak po wakacyjnych wspomnieniach dzieci zaczynają wdrażać się w przedszkolny rytm zajęć.

Przed dziećmi ostatni rok w przedszkolu, mamy nadzieję, że będzie pełen miłych wrażeń, a nauka nie będzie sprawiała trudności naszym sześciolatkom. Tego im życzymy!

wychowawczynie

 

 

WRZESIEŃ

 Tematyka:

1. To jestem ja…………..…………. 04 – 08.09.

2. Moja grupa ……………………...11 – 15.09.

3. Droga do przedszkola…………...17 – 21.09.

4. Nadeszła jesień ………………….24 – 28.09.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

I.Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III.Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV.Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 • Tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci nowoprzybyłych do przedszkola. Integracja zespołu. Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu, nową salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw i ich przeznaczeniem.
 •  Wspólne ustalenie reguł i zasad współżycia w grupie – Kodeks Przedszkolaka.
 •  Ćwiczenia umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi , dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami . Poszerzenie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.
 •  Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek .Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznanie numerów alarmowych.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni; kolorystyka, nazywanie drzew w najbliższym otoczeniu, wyjaśnienie zjawiska usychania liści, poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących.
 • Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka.
 •  Rozbudzanie zainteresowania nauką czytania poprzez wprowadzanie napisów (imion dzieci, nazw zabawek, podpisów do obrazków itp.). Rozpoznawanie swojego imienia w sali, szatni i łazience.
 •  Zachęcanie dzieci do samodzielności, umacnianie wiary w ich własne możliwości podczas zajęć, dbania o higienę i porządek, ubierania się i rozbierania, pełnienia dyżurów.
 • Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego.
 • Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych płaskich (koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat).
 •  Próby określania i nazywania lewej i prawej strony ciała.
 •  Rozwijanie słuchu fonematycznego: dzielenie słów na sylaby, wyodrębnianie głosek na początku wyrazu, liczenie słów w zdaniu,  tworzenie rymów do podanych słów.
 •  Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi.
 •  Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.
 • Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.
 •  Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu.
 •  Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Audycja filharmoniczna "Ach, lubelskie, jakie cudne!"

Wycieczka do Muzeum Stefana Żeromskiego

Dzień Przedszkolaka

Wycieczka do Parku Zdrojowego

DZIĘKUJEMY:

Rodzicom Marcinka, Rodzicom Blanki i Rodzicom Adrianka za przekazanie materiałów plastycznych dla dzieci

Rodzicom Julki i Rodzicom Antosi K. za materiały papiernicze

Babci Kacpra za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Muzeum Stefana Żeromskiego

 

PAŹDZIERNIK

INFORMACJA

W poniedziałek (15 października) Mama Marcinka będzie prowadziła zajęcia z dziećmi,

pełniąc w tym dniu rolę nauczyciela.

Zapraszamy chętnych Rodziców na takie spotkania z dziećmi, np. na temat swojego zawodu,

swoich zainteresowań lub na dowolny temat. Można prowadzić takie zajęcia razem ze swoim dzieckiem.

wychowawczynie

 

TEMATYKA:

1. Jesienią w sadzie 01 - 05.10

2. Warzywa znane i lubiane 08 - 12.10

3. Moja rodzina 15 - 19.10

4. Zwierzęta domowe 22 – 26.10

5. Pamiętamy o dawnych mieszkańcach Nałęczowa 29.10 – 02.11

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 • Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniu z dziećmi; prezentowania swojego zawodu, swoich zainteresowań lub proponowania zabawy z dziećmi. Stwarzanie dzieciom okazji do poznawania różnych zawodów, uświadamianie im, że każda praca jest ważna. Zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi zainteresowaniami.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, poszerzanie wiedzy, uwrażliwianie na piękno przyrody, dostrzeganie zmian w rozwoju roślin zależnie od pory roku.
 •  Zachęcanie dzieci do spożywania owoców i warzyw. Propozycja samodzielnego wykonania ciasta z owocami, sałatki warzywnej lub soku. Rozwijanie samodzielności, przestrzeganie zasad higieny i zasad bezpieczeństwa przy używaniu noża i urządzeń elektrycznych.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych. Uświadamianie dzieciom, że każdy w rodzinie jest ważny, każdy ma swoje potrzeby i obowiązki. Zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych czynnościach domowych.
 • Kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt. Uświadamianie dzieciom, że posiadanie zwierzątka wiąże się z koniecznością opiekowania się nim. Uwrażliwianie na los zwierząt bezdomnych, uczenie bezpiecznych zachowań wobec nich, wyjaśnienie określeń: „schronisko dla zwierząt”, „adopcja”.
 • Przypomnienie dzieciom historii powstania nałęczowskiego przedszkola, zorganizowanie Dnia Patrona Przedszkola (spotkanie z kustoszem Muzeum Stefana Żeromskiego), złożenie kwiatów na grobie Oktawii Żeromskiej oraz innych mieszkańców Nałęczowa (np. Ewy Szelburg-Zarembiny, żołnierzy).
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie wyrazów w zdaniu, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter: O,o, A,a. E,e, M,m. Próba pisania liter po śladzie i samodzielnie w miarę możliwości dzieci. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska.
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia, rozróżnianie błędnego i prawidłowego liczenia. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy, tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności. Stosowanie kodu obrazkowego (np. określającego kolor, wielkość itp.) Wprowadzenie zapisu cyfr 1,2,3,4, stosowanie ich w zabawie. Tworzenie wzorów logicznych z różnych przedmiotów, np. z tworzywa przyrodniczego, z figur geometrycznych. Określanie lewej i prawej strony ciała.
 • Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, ekspresji muzycznej i plastycznej.
 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.
 • Dbanie o dobrą atmosferę w grupie. Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Dzień Chłopaka

Wycieczka na targ

Warsztaty cukiernicze "Najłatwiejsze ciasto w świecie"

Spektakl teatralny "Orlątko"

Wycieczka do Lublina na spektakl teatralny "Tajemnica Bańki Szczęścia"

Warsztaty kulinarne "Sałatka jarzynowa"

Dzień Edukacji - zajęcia prowadzone przez mamę Marcinka

Udział przedstawicieli grupy w konkursie recytatorsko - wokalnym "Nałęczów dla Niepodległej"

Pokaz zwierząt domowych "Poznajemy zwyczaje chomika i świnki morskiej"

Spotkanie z pracownikami Muzeum Stefana Żeromskiego w przedszkolu

Urodziny Igi, Julki, Adriana, Adasia, Krzysia, Damiana, Mateusza

 

DZIĘKUJEMY

Mamie Marcina i Mamie Kingi za zakup upominków z okazji Dnia Chłopaka oraz wszystkim Rodzicom za sfinansowanie tych upominków

Babci Kacpra za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do Ośrodka Kultury na spektakl teatralny "Orlątko"

Mamie Mai , Tacie Adriana i Cioci Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdu do Lublina na spektakl teatralny "Tajemnica Bańki Szczęścia"

Mamie Marcinka za przygotowanie i prowadzenie ciekawych zajęć z dziećmi

Babci Kacpra za pomoc w opiece nad dziećmi podczas udziału w konkursie "Nałęczów dla Niepodległej"

Wychowawczyni grupy VI i Mateuszowi z tej grupy za pokazanie swoich zwierzątek domowych i przekazanie ciekawych informacji przyrodniczych

LISTOPAD

ZAPRASZAMY RODZICÓW

na zebranie grupowe, które odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00 w sali grupy V.

Głównym celem spotkania jest zapoznanie Państwa z wynikami diagnozy wstępnej dzieci.

wychowawczynie

 

TEMATYKA:

1. Polska nasza ojczyzna..…………………...05 – 09.11                                              

2. Domy i domki ……………………………12 – 16.11                                       

3. Urządzenia elektryczne …………………..19 – 23.11

4. Pada deszcz. ………………………...........26 – 30.11                                             

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 • Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi     przeżyciami  i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym   i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowań historią kraju związaną z obchodami Święta Niepodległości.  Utrwalenie symboli narodowych.
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do nadchodzącej zimy, zwracanie uwagi   na zmiany w wyglądzie zwierząt późną jesienią.
 •  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących    zjawisk    atmosferycznych. Zapoznanie dzieci z rolą wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • Przybliżenie dzieciom  Święta Pluszowego Misia.
 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów andrzejkowych, zorganizowanie zabawy andrzejkowej.
 • Zapoznanie dzieci z różnymi formami zastosowania techniki w życiu ludzi, ukazanie sposobów   bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,   spacery na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno ruchowe, rytmiczne.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, poszerzanie wiedzy, uwrażliwianie na piękno przyrody, dostrzeganie zmian w rozwoju roślin zależnie od pory roku.
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie wyrazów w zdaniu, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter: I,i, T,t. D,d . Próba pisania liter po  śladzie i samodzielnie w miarę możliwości dzieci. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska.
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia, rozróżnianie błędnego i prawidłowego liczenia. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy, tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności. Stosowanie kodu obrazkowego (np. określającego kolor, wielkość itp.) Wprowadzenie zapisu cyfry 5 stosowanie  jej w zabawie. Tworzenie wzorów logicznych z różnych przedmiotów, np. z tworzywa przyrodniczego, z figur geometrycznych. Określanie lewej i prawej strony ciała. Zapoznanie z figurami geometrycznymi: prostokątem, trójkątem.
 • Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 • Rozwijanie ekspresji  plastycznej.
 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych.
 • Dbanie o dobrą atmosferę w grupie. Przestrzeganie  zasad obowiązujących w grupie.

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA:

Uroczystość przedszkolna "Święto Niepodległości"

Uroczystość w Nałęczowskim Ośrodku Kultury "Jestem Polką i Polakiem"

Udział dzieci w uroczystości z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości w kościele parafialnym

Udział dzieci w koncercie pokonkursowym w NOK "Nałęczów dla Niepodległej"

Audycja filharmoniczna

Święto Pluszowego Misia

Występ artystów cyrkowych

Warsztaty cukiernicze "Misiowe ciasteczka"

Andrzejki

Urodziny Ali R. i Szymona

 

DZIĘKUJEMY:

Rodzicom Antosi K., Antosi M.S., Ani B. za materiały plastyczne dla dzieci

Rodzicom Igi, Natalki i Kacpra oraz wymienionym dzieciom za udział w uroczystości z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości 11 listopada

Rodzicom Adriana, Damiana, Julki, Magdy, Kacpra, Natalki, Kingi, Igi, Antosi K., Antosi M.S, Blanki, Adasia, Krzysia i wymienionym dzieciom za udział w uroczystości "Jestem Polką i Polakiem" 11 listopada

Rodzicom Antosi K., Natalki, Antosi M.S., Kacpra i Mateusza oraz wymienionym dzieciom za udział w koncercie pokonkursowym "Nałęczów dla Niepodległej" 18 listopada

Rodzicom Blanki, Majki, Szymona, Natalki, Igi, Wiktorii, Lenki oraz wymienionym dzieciom za przekazanie darów na rzecz akcji "Polacy Rodakom"

Mamie Antosi K. za pomoc w czasie warsztatów cukierniczych "Misiowe ciasteczka"

GRUDZIEŃ

Zapraszamy Rodziców na uroczystość "Mali kolędnicy",

która odbędzie się dnia 21 grudnia o godz. 14.00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Dzieci z naszej grupy zaśpiewają kolędy "Bosy pastuszek" i "Pójdźmy wszyscy do stajenki".

Prosimy w miarę możliwości przygotować dla dziewczynek stroje aniołków, a dla chłopców – pastuszków. Jeśli  to nie będzie możliwe, to dzieci mogą być ubrane

w odświętny strój.

Obiad tego dnia będzie o godz. 12.00. Przejazd dzieci do NOK autokarem o godz. 13.00 z nauczycielem, jeśli dziecko będzie wcześniej odebrane - przejazd z rodzicem.

Prosimy zgłosić po występie, które dzieci wracają z nauczycielem do przedszkola.

wychowawczynie

 

TEMATYKA:

 1. Witamy Mikołaja………………….03 – 07.12                                                            
 2. Nadchodzi zima……………….…..12 – 16.12   
 3. Święta tuż, tuż………………….....19 – 23.12

    

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZADANIA:

 • Przybliżanie dzieciom tradycji związanych z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. Zorganizowanie w grupie Spotkania z Mikołajem. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej Imieniny Patrona Przedszkola (wspólnym kolędowaniu wszystkich przedszkolaków).
 • Przygotowanie  kartek świątecznych wysyłanych do przyjaciół     przedszkola.
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny; ćwiczenie umiejętności wypowiadania się i słuchania    innych osób, dyskutowania i dochodzenia do kompromisu, wyrażania emocji za pomocą mowy ciała. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących wraz ze zmianą pory roku. Rozumienie konieczności unikania zagrożeń, np. wychłodzenia organizmu, oblodzonych miejsc, oddalania się od opiekunów.
 • Uwrażliwianie na los zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.
 • Ćwiczenie umiejętności stosowania nazw dni tygodnia i pór roku, nazwy aktualnego miesiąca. 
 • Doskonalenia orientacji w przestrzeni, określanie lewej i  prawej strony ciała.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, spacery na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno ruchowe, rytmiczne.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, poszerzanie wiedzy, uwrażliwianie na piękno przyrody, dostrzeganie zmian w rozwoju roślin zależnie od pory roku.
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie wyrazów w zdaniu, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter: L,l, K,k, R,r. Próba pisania liter po  śladzie i samodzielnie w miarę możliwości dzieci. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska.
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia, rozróżnianie błędnego i prawidłowego liczenia. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy, tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności. Stosowanie kodu obrazkowego (np. określającego kolor, wielkość itp.) Wprowadzenie zapisu cyfry 0 i 6 stosowanie  jej w zabawie. Tworzenie wzorów logicznych z różnych przedmiotów, np. z tworzywa przyrodniczego, z figur geometrycznych. Określanie lewej i prawej strony ciała. Zapoznanie z figurami geometrycznymi: kulą i kołem.
 • Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 • Rozwijanie ekspresji  plastycznej.
 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych.
 • Dbanie o dobrą atmosferę w grupie. Przestrzeganie  zasad obowiązujących w grupie.

 

Ważne wydarzenia

Warsztaty cukiernicze "Pieczemy misiowe ciasteczka"

Mikołajki

Spektakl teatralny "Śpiąca królewna"

Audycja filharmoniczna "Hej kolęda, kolęda..."

Uroczystość przedszkolna "Świąteczne życzenia"

Uroczystość przedszkolna w NOK "Imieniny patrona przedszkola - Mali kolędnicy".

 

Dziękujemy

Mamie Antosi K za pomoc podczas warsztatów cukierniczych "Pieczemy misiowe ciasteczka"

Rodzicom Adasia za pomoc i zaangażowanie podczas Mikołajek

Wszystkim Rodzicom, którzy pomagali przygotować dzieci do występu "Mali Kolędnicy" w NOK

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

TEMATYKA:

1. Witamy Nowy Rok 02 - 04.01

2. W świecie baśni 07 - 11.01

3. Pamiętajmy o zwierzętach 14 - 18.01

4. Babcia i Dziadek 21 – 25.01

5. Bezpieczne zabawy zimowe 28 – 01.01

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 1. Przypomnienie dzieciom zwyczajów związanych z powitaniem Nowego Roku. Oglądanie kalendarzy; kształtowanie pojęć: rok, miesiąc, tydzień. Mierzenie czasu trwania różnych czynności za pomocą klepsydry, stopera, zegara. Stosowanie określeń dotyczących pory dnia; rano, południe, po południu, wieczorem.

 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, poszerzanie wiedzy. Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt w okresie zimowym.

 3. Uświadamianie dzieciom znaczenia rodziny dla każdego z nas, ukazywanie, jak ważną rolę pełni babcia i dziadek w rodzinie. Zachęcanie do sprawiania miłych niespodzianek swoim bliskim. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wzbogacanie Kącika Książki o nowe pozycje z literatury dziecięcej. Tworzenie przez dzieci własnych opowiadań, bajek, ilustracji do znanych utworów lub tych wymyślonych, zapisanych przez nauczyciela.

 5. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi. Ćwiczenie umiejętności panowania nad złymi emocjami. Prezentowanie różnych przykładów zachowań bohaterów książek dla dzieci, omawianie relacji między dziećmi w przedszkolu. Zachęcanie do udziału wspólnie z rodzicami w akcjach charytatywnych, np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

 6. Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie zdań w tekście, wyrazów w zdaniu, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter drukowanych: S,s, N,n, B,b. Próba pisania liter po śladzie. Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska. Próba układania wyrazów utworzonych z poznanych liter i czytania wyrazów w miarę możliwości dzieci.

 7. Ćwiczenie umiejętności liczenia z elementami dodawania i odejmowania. Stosowanie nazw liczebników porządkowych. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy. Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie ich elementów lub łączenie elementów w pary. Stosowanie określeń: o tyle więcej, o tyle mniej. Stosowanie znaków matematycznych <, >, =. Wprowadzenie zapisu cyfr 7, 8, stosowanie ich w zabawie.

 8. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Ćwiczenie umiejętności koncentracji i wyciszenia się.

 9. Rozwijanie sprawności ruchowej, ekspresji muzycznej i plastycznej.

 10. Zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych i uprawiania sportów zimowych

 11. Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.

 12. Dbanie o dobrą atmosferę w grupie. Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie. Przypominanie o takich wartościach, jak koleżeństwo, przyjaźń, tolerancja.

 13. Ważne wydarzenia:

 • Przedstawienie teatralne "Calineczka"
 • Audycja filharmoniczna "Spod strzechy do pałacu"
 • Uroczystość grupowa Dzień Babci i Dziadka" 
 • Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek  ( II miejsce).

Dziękujemy

Rodzicom Ani B, Rodzicom Marcina, Rodzicom Kacpra, Rodzicom Blanki, Mamie Natalii, Mamie Mai, Mamie Adriana, Mamie Magdy, Tacie Kingi, Tacie Amelki za pomoc i zaangażowanie podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

 

Mamie Marcina, Mamie Julki, Mamie Kingi, Mamie Natalki, Mamie Marysi, Mamie Blanki, Mamie Magdy, Mamie Szymona, Mamie Krzysztofa za pomoc i zaangażowanie w organizacji "Dnia Babci i Dziadka".

 

LUTY

 TEMATYKA:

1. Nasze bezpieczeństwo na co dzień. Karnawał. 04 - 08.02

2. Tak szybko mija czas. 11 - 15.02

3. Zabawy sportowe. 18.02 – 22.03

 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 ZAMIERZENIA:

 1. Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z niestosowania zakazów. Omawianie przykładów zachowań w różnych sytuacjach, wskazywanie sposobów rozwiązania problemów z nimi związanych.

 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, poszerzanie wiedzy. Dostrzeganie zmian zachodzących wokół nas. Określanie zjawisk atmosferycznych, odczytywanie symboli oznaczających różne zjawiska pogodowe.

 3. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Ukazywanie roli zegara i kalendarza. Ćwiczenie umiejętności stosowania określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

 4. Poszerzanie wiadomości na temat tradycji organizowania zabaw tanecznych w okresie karnawału. Stworzenie atmosfery sprzyjającej czerpaniu radości ze wspólnej zabawy .

 5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wzbogacanie Kącika Książki o ulubione książki dzieci, prezentowanie ich treści kolegom i koleżankom.

 6. Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie zdań w tekście, wyrazów w zdaniu, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter drukowanych: G,g, W,w. Próba pisania liter po śladzie. Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska, kojarzenie ich z odpowiednim kolorem – czerwonym i niebieskim podczas zabawach dydaktycznych. Próba układania wyrazów utworzonych z poznanych liter i czytania wyrazów w miarę możliwości dzieci.

 7. Ćwiczenie umiejętności liczenia z elementami dodawania i odejmowania. Wprowadzenie zapisu dodawania. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy. Próba określania wspólnej części zbiorów. Stosowanie znaków matematycznych <, >, +, =. Wprowadzenie zapisu cyfr 9, 10, stosowanie ich w zabawie.

 8. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Ćwiczenie umiejętności koncentracji i wyciszenia się. Stosowanie zasad obowiązujących w grupie.

 9. Rozwijanie sprawności ruchowej, ekspresji muzycznej i plastycznej.

 10. Zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych w sali i w terenie.

 11. Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.

 

 WAŻNE WYDARZENIA

Audycja filharmoniczna "Urodziny Fryderyka Chopina"

Bal karnawałowy

MARZEC

INFORMACJA

 

Na zebraniu grupowym została przekazana Rodzicom informacja o planowanych przez nas wycieczkach.

Zarezerwowany został pobyt dzieci w parku rozrywki „Farma Iluzji” (Mościska 9 08-455 Trojanów) i autokar na 4 czerwca. Koszt wycieczki za dziecko wynosi 60 zł. (40 zł za pobyt i 20 zł za przejazd).

Planujemy również wycieczkę do piekarni w Kraczewicach (już została dokonana rezerwacja na 23 maja). Przewidywany koszt wycieczki około 30 zł.

Zgodnie z propozycją Rodziców przedstawioną na zebraniu, prosimy o zapisywanie dzieci na wycieczki na listę w sali grupy. Jeżeli nie zostaną zapisane wszystkie dzieci z naszej grupy, będziemy musiały zaproponować wyjazd innym dzieciom, by nie zwiększać kosztów wycieczki, który wzrośnie przy mniejszej liczbie dzieci.

wychowawczynie

 

 

 

TEMATYKA:

1. Porozmawiajmy o kosmosie…………….  04 - 08.03

2. W świecie zwierząt……………………….11 – 15.03

3 Marcowa pogoda………………………….18 – 22.03

4. Nadeszła wiosna…………………………. 25 - 29.03

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 1. Uświadamianie dzieciom  niebezpieczeństw wynikających z niestosowania zakazów. Omawianie  przykładów zachowań w różnych sytuacjach, wskazywanie sposobów rozwiązania problemów z nimi związanych.
 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną , np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty.
 3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wzbogacanie Kącika Książki o ulubione książki dzieci, prezentowanie ich treści kolegom i koleżankom.
 4. Poszerzanie wiedzy o Kosmosie. Rozwijanie zainteresowań, wskazywanie różnych źródeł wiedzy, z których można korzystać (książki, Internet, informacje przekazywane przez dorosłych, muzea, planetarium itp.)
 5. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Poszerzanie wiedzy o niektórych zwierzętach leśnych (cechy gatunku, miejsce przebywania, pożywienie, ochrona). Klasyfikowanie zwierząt; ssaki, ptaki, owady, gady.
 6. Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie zdań w tekście, wyrazów w zdaniu, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter drukowanych: P,p, Z,z, C,c, Ł,ł. Próba pisania liter po śladzie. Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska, kojarzenie ich z odpowiednim kolorem – czerwonym i niebieskim podczas zabawach dydaktycznych. Próba układania wyrazów utworzonych z poznanych liter i czytania wyrazów w miarę możliwości dzieci.
 7. Ćwiczenie umiejętności liczenia z elementami dodawania i odejmowania. Wprowadzenie zapisu dodawania. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy. Próba określania wspólnej części zbiorów. Stosowanie znaków matematycznych <, >, +, =.  Wprowadzenie zapisu cyfr 9, 10, stosowanie ich w zabawie.
 8. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Ćwiczenie umiejętności koncentracji i wyciszenia się. Stosowanie zasad obowiązujących w grupie.
 9. Rozwijanie sprawności ruchowej, ekspresji muzycznej i plastycznej.
 10. Zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych w sali i w terenie.
 11. Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.

 

 

 

WAŻNE WYDARZENIA

Spektakl teatralny "Cenne rady"

Audycja filharmoniczna

Dzień Kobiet i Dzień Dziewczynek

Powitanie Wiosny; tradycyjne pożegnanie Marzanny, sadzenie kwiatów

Uroczystość przedszkolna "Powitanie Wiosny"; wiersze, piosenki, pokaz mody wiosennej

 

DZIĘKUJEMY

Mamie Magdy za przekazanie materiałów papierniczych dla dzieci

Mamie Marcina za zakup upominków dla dziewczynek z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziewczynek i dla chłopców

Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie tego zakupu

Wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci na Pokaz Mody Wiosennej

KWIECIEŃ

 ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIE GRUPOWE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA29 KWIETNIA 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)

O GODZ. 16.30.

GŁÓWNYM CELEM SPOTKANIA JEST ZAPOZNANIE PAŃSTWA Z WYNIKAMI DIAGNOZY KOŃCOWEJ DZIECI.

WYCHOWAWCZYNIE

 Życzymy Dzieciom i Rodzicom

radosnych Świąt Wielkanocnych,

serdecznych spotkań rodzinnych

i pięknej, wiosennej pogody na wspólne spacery

                                                                                                        wychowawczynie

 

 

DZIĘKUJEMY ZA ZAPISANIE DZIECI NA PLANOWANE WYCIECZKI. MOŻNA WPŁACAĆ PIENIĄDZE U NAUCZYCIELEK W NASZEJ GRUPIE. WPŁATY ZOSTANĄ PRZEKAZANE SKARBNIKOWI GRUPY, KTÓRY WPŁACI JE NA KONTO, BY PÓŹNIEJ DOKONAĆ OPŁAT ZA WSTĘP I PRZEJAZD PRZELEWEM.

 

PIERWSZĄ KWOTĘ (30 ZŁ) ZA WYCIECZKĘ DO PIEKARNI PROSIMY WPŁACIĆ NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA KWIETNIA,

 

DRUGĄ KWOTĘ (60 ZŁ) ZA WYCIECZKĘ DO FARMY ILUZJI PROSIMY WPŁACIĆ NAJPÓŹNIEJ DO 20 MAJA.

WYCHOWAWCZYNIE

 

 TEMATYKA:

1. W świecie teatru 01- 05.04

2. Wiosna na wsi 08 - 12.04

3. Tradycje wielkanocne 15 – 19.04

4. Dbamy o Ziemię 22 – 26.04

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

ZAMIERZENIA:

 1. Zorganizowanie Kącika Teatralnego. Oglądanie scenek teatralnych, tworzenie przez dzieci własnych przedstawień. Odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak dobro, sprawiedliwość, prawda.

 2. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, obserwowanie prac wykonywanych w polu i w ogrodzie. Wyjaśnienie znaczenia pracy rolnika i hodowcy zwierząt. Kształtowanie pojęć: gospodarstwo ekologiczne, gospodarstwo agroturystyczne.

 3. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Przygotowanie kartek świątecznych dla przyjaciół przedszkola i przedszkolaków z Lublina, wykonanie dekoracji świątecznych.

 4. Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikających z nieodpowiedzialnych zachowań ludzi. Promowanie ochrony środowiska, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci.

 5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wzbogacanie Kącika Książki o ulubione książki dzieci, prezentowanie ich treści kolegom i koleżankom.

 6. Poszerzanie wiedzy na różne tematy, rozwijanie zainteresowań (np. historycznych) przybliżając dzieciom sylwetki sławnych Polaków. Zachęcanie do rozmów z rodzicami, dziadkami i poznawania ciekawych faktów z przeszłości.

 7. Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie zdań w tekście, wyrazów w zdaniu, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter drukowanych: F,f, J,j, Ż, ż, H,h. Pisanie liter po śladzie, podejmowanie próby samodzielnego pisania liter. Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska, kojarzenie ich z odpowiednim kolorem – czerwonym i niebieskim podczas zabawach dydaktycznych. Próba układania wyrazów utworzonych z poznanych liter i czytania wyrazów w miarę możliwości dzieci.

 8. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych. Rozwiązywanie zadań tekstowych, stosowanie zapisu dodawania i odejmowania. Mierzenie przedmiotów; rozumienie stałości miary (wysokość, długość, szerokość). Mierzenie pojemności naczyń za pomocą wspólnej miarki.

 9. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Ćwiczenie umiejętności koncentracji i wyciszenia się. Stosowanie zasad obowiązujących w grupie. Zwracanie uwagi na relacje dzieci, przypominanie o takich wartościach, jak tolerancja i koleżeństwo.

 10. Rozwijanie sprawności ruchowej, ekspresji muzycznej i plastycznej.

 11. Zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych w sali i w terenie.

 12. Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.                                                                                                                                                                                          

WAŻNE WYDARZENIA

Audycja filharmoniczna "Polscy kompozytorzy dzieciom"

Spektakl teatralny "Magiczne słowa"

Uroczystość przedszkolna "Spotkanie Wielkanocne"

 

DZIĘKUJEMY

Rodzicom Mateusza, Adasia, Damiana, Adriana, Natalki, Marysi, Szymona, Wiktorii, Magdy, Lenki i Krzysia za przyniesienie nasion i roślin do Kącika Przyrody

MAJ

WAŻNE WYDARZENIA

Pasowanie na czytelnika biblioteki miejskiej

Spotkanie ze strażakami

Spotkanie z kolarzem

Spotkanie ze strażnikiem miejskim

Wycieczka do piekarni

Audycja filharmoniczna "Muzyka góralska"

Warsztaty "Upominek dla mamy"

Spektakl teatralny "Pinokio"

Spotkanie z pielęgniarzem

Dzień Rodziny

DZIĘKUJEMY

Babci Blanki za przekazanie materiałów plastycznych dla dzieci

Mamie Antosi M.S. za przeprowadzenie warsztatów "Upominek dla mamy"

CZERWIEC

Szybko mijały dni w przedszkolu,

pora się żegnać, czas do szkoły!

W przedszkolu tyle się zdarzyło,

wspomnijmy czasem, jak to było…

 

Drodzy Rodzice,

dziękujemy za współpracę w trakcie całej edukacji Państwa dzieci w przedszkolu, za zaangażowanie w różne wydarzenia, za każdy uśmiech, wsparcie i wszystkie słowa życzliwości.

Miło nam, że przez te kilka lat mogłyśmy dzielić się z Państwem radościami dzieci i wspólnie wspierać je w osiąganiu sukcesów. Mamy nadzieję, że czas spędzony w przedszkolu pozytywnie wpłynie na edukację dzieci w nowej rzeczywistości szkolnej, a zanim to nastąpi, życzymy Państwu i Dzieciom udanego wypoczynku i wspaniałych, rodzinnych wakacji.

 

Dziękujemy,

Nauczycielki Grupy V

 

TEMATYKA:

1. Tacy sami i trochę inni. 03 - 07.06

2. Na naszym podwórku. 10 – 14.06

3. Będziemy uczniami! 17 – 21.06

4. Jedziemy na wakacje! 24 – 28.06

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 ZAMIERZENIA:

 1. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi. Utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka. Kształtowanie takich wartości, jak koleżeństwo, przyjaźń, tolerancja.

 2. Zorganizowanie wycieczki do Farmy Iluzji (04.06); rozwijanie zainteresowań dzieci, integracja przedszkolaków z innych grup, nabywanie nowych doświadczeń.

 3. Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z niestosowania zakazów. Omawianie przykładów zachowań w różnych sytuacjach, wskazywanie sposobów rozwiązania problemów z nimi związanych. Przypomnienie wiadomości zdobytych podczas spotkań ze strażakami, strażnikiem miejskim, ratownikiem medycznym.

 4. Utrwalanie poznanych wiadomości podczas zajęć, zabaw dydaktycznych, konkursów wiedzy. Wzmacnianie wiary we własne możliwości dzieci, wskazywanie im, jak dużo nauczyły się w przedszkolu. Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców (06.06).

 5. Przygotowanie dzieci do udziału w Przeglądzie „Razem bezpieczniej w wierszu i piosence”, zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności podczas występu w NOK (11.06).

 6. Zorganizowanie wycieczki do Szkoły Podstawowej (13.06) w celu poznania miejsca, w którym dzieci niedługo rozpoczną edukację szkolną. Zorganizowanie uroczystości Pożegnania Przedszkola w Nałęczowskim Ośrodku Kultury (18.06).

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku. Uwrażliwianie na piękno natury, kształtowanie postaw proekologicznych.

 2. Zachęcanie do poznawania nowych miejsc podczas wakacyjnych wyjazdów. Rozwijanie zainteresowania dzieci historią Polski poprzez zachęcanie do zwiedzania, czytanie książek, przybliżanie postaci sławnych Polaków.

 WAŻNE WYDARZENIA

Wycieczka do Farmy Iluzji

Zajęcia otwarte "Ignacy Paderewski - znany Polak, wielki patriota"

Audycja filharmoniczna "Jedziemy na Mazury"

Przegląd "Razem bezpieczniej w wierszu i piosence"

Wycieczka do szkoły podstawowej

Uroczystość "Żegnamy absolwentów"

Spektakl teatralny "Jaś i Małgosia"

Uroczystość "Żegnamy przedszkole"

DZIĘKUJEMY

Mamie Marcina i Mamie Kingi za zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie tego zakupu

Mamie Julki i Babci Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Farmy Iluzji

Rodzicom Blanki za przekazanie truskawek dla dzieci na drugie śniadanie

Mamie Wiktorii i Mamie Kingi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do szkoły podstawowej

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )