Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

GRUPA V

GRUPA V

       Nasza grupa to: Mateusz, Patryk, Antosia, Nikola, Kaja, Ania, Leon, Dominika, Pola K., Adrian, Lili, Ada, Dominik, Lena, Julka, Bartek, Nina, Kuba, Magda, Hania, Pola T., Alan, Ala, Zuzia i Wojtek.

      Jesteśmy grupą dzieci  6 - letnich. Wśród nas jest 16 dziewczynek i 9 chłopców. 22 dzieci uczęszczało do tej grupy w roku ubiegłym, a trzech chłopców dołączyło do nas w tym roku.

      Razem rozpoczynamy ostatni rok naszej przedszkolnej przygody.  Z opowiadań dzieci wynika, że wakacje były ciekawe i udane. Wszyscy są wypoczęci i gotowi nie tylko do zabawy. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą  w różnych zajęciach i zabawach. Jesteśmy starszakami więc systematycznie przygotowujemy się  do roli ucznia. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę i zapamiętujemy nowe treści. Chętnie uczestniczymy w codziennych zajęciach dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez panie pracujące w naszej grupie. Bardzo lubimy wykonywać różne prace plastyczne, tańczyć i śpiewać. Szczególnie lubimy wszelkiego rodzaju gry i zabawy organizowane w sali przedszkolnej oraz na placu zabaw. Mamy również czas na odpoczynek. Wystarczy przytulić się do przytulanki i wsłuchać się w dźwięki muzyki relaksacyjnej lub bajki. Staramy się być dla siebie koleżeńscy, mili i pomocni., przestrzegać przyjętych zasad oraz zgodnie ze sobą współdziałać w różnych sytuacjach.
      W ciągu roku czeka nas wiele różnorodnych zabaw i zajęć, spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne, audycje filharmoniczne i  wycieczki. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony przez cały rok.

                                                                                                                                  dzieci i panie z grupy V

LUTY 2020 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 

Tematyka:

1. Zimowe mistrzostwa sportowe 3.02. - 7.02.2020 r.

2. Święto babci i dziadka 10.02. - 18.02.2020 r.

3. Baśnie, bajki, legendy 19.02 - 24.02.2020 r.

4. W dawnych czasach 25.02. - 28.02,2020 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat różnych dyscyplin sportów zimowych. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Babci i Dziadka. Podkreślenie roli dziadków we współczesnej rodzinie, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych. Przypomnienie pojęć: rodzina, drzewo genealogiczne. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

3. Zainteresowanie dzieci światem baśni, podkreślenie ich walorów wychowawczych, zachęcanie do uważnego słuchania, wydłużanie czasu skupienia uwagi, wskazywanie elementów fantastycznych, inspirowanie do zabawy w teatr.

4. Zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych. Dostarczanie wiedzy na temat dinozaurów oraz prawdopodobnych przyczyn ich wyginięcia. Zapoznanie z bogactwami naszego kraju: węgiel, sól, bursztyn. Poznanie przyczyn wybuchów wulkanów. Zachęcanie dzieci do prowadzenia zabaw badawczych, obserwowania, analizowania, wnioskowania.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter:  s, S, b, B Prowadzenie zabaw słownych.

6. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Porównywanie liczebności zbiorów. Wprowadzenie liczby 10. Utrwalanie nazw figur geometrycznych. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Prowadzenie zabaw rytmicznych.

9. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

11. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

 

 

STYCZEŃ 2020 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Tematyka:

1. Witamy Nowy Rok 2.01. - 7.01.2020 r.

2. Bale, bale w karnawale 8.01 - 10.01.2020 r.

3. Co można robić zimą? 27.01. - 31.01.2020 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku (urządzanie balów sylwestrowych, składnie życzeń, zakup nowych kalendarzy, postanowienia noworoczne).

2. Nazywanie pór roku, wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku. Nazywanie dni tygodnia z zachowaniem ich prawidłowej kolejności. Poznanie nazw miesięcy i próba wymieniania ich we właściwej kolejności.

3. Poznawanie tradycji organizowania balów karnawałowych. Stworzenie okazji do wspólnej zabawy wszystkich przedszkolaków poprzez zorganizowanie w przedszkolu zabawy karnawałowej.

4. Obserwacja zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą: opady śniegu, zamarzanie wody. Zapoznanie dzieci  z urokami i niebezpieczeństwami zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi innych.  Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Wprowadzenie liter:  n, N, u, U. Prowadzenie zabaw słownych.

6. Przeliczanie elementów zbioru liczebnikiem głównym i porządkowym. Porównywanie liczebności zbiorów. Wprowadzenie cyfry 8. Utrwalenie nazw figur geometrycznych. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.

7. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Prowadzenie zabaw rytmicznych.

9. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

11. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Audycja filharmoniczna "Niemcy i Austria".

- Zabawa karnawałowa.

- Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Obrzędów Świątecznych.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Adriana za zakup maty do kodowania, a Mamie Ani za pomoc w zakupie.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani za pomoc w przebraniu dzieci na zabawę karnawałową.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom  Kai, Ani D., Dominiki, Poli K., Adriana, Ady, Leny, Dominika, Niny, Poli T.,  za udział z dziećmi w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Obrzędów Świątecznych oraz przygotowanie strojów dla dzieci.

GRUDZIEŃ 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Tematyka:

1. Grudniowe życzenia 2.12. - 6.12.2019 r.

2. Kim będę gdy dorosnę? 9.12. - 13.12.2019 r.

3. Świąteczne tradycje 16.12. - 24.12.2019 r.  

4. Przyszła do nas zima 27.12. - 31.12.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi, zachęcanie do pomagania im np. poprzez udział w akcjach charytatywnych. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz

w akcjach charytatywnych. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie z Mikołajem. Zorganizowane wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej na spotkanie z Mikołajem.

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pracy ludzi w różnych zawodach. Zorganizowanie wycieczki do Sanatorium Uzdrowiskowego „Rolnik” w Nałęczowie - poznanie pracy pracownika administracji i rehabilitanta. Podkreślenie znaczenia pracy zawodowej dla rodziny i społeczeństwa.

3. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta. Udział w uroczystym kolędowaniu z okazji imienin patrona przedszkola i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

4. Wdrażanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy. Określanie cech charakterystycznych dla tej pory roku. Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych z aktualną porą roku. Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu.

5. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Próba wyróżnia głosek w wyrazach o prostej budowie fonetyczne według indywidualnych możliwości dzieci. Liczenie słów w zdaniach. Wprowadzenie liter: k, K, r, R, l, L.

7. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

8. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia

grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

9. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Różnicowanie lewej

i prawej strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6 i 7.

10. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne oraz spacery na świeżym powietrzu.

12. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Słuchanie muzyki klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Audycja filharmoniczna "Europejskie kolędowanie".

- Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej - spotkanie z Mikołajem.

- Udział Antosi, Kai, Poli K., Julki, Magdy i Poli T. w VII Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek pt. "Lulajże Jezuniu" w Lublinie.

- Przedstawienie teatralne "Cenne rady".

- Przedszkolne kolędowanie z okazji imienin Patrona naszego przedszkola.

- Kolędowanie podczas "Wigilii Nałęczowskiej".

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Ani i Poli K. za przygotowanie z dziećmi prac w programie Paint na konkurs "Pikselowa choinka".

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za mikołajkowe prezenty dla dzieci, a Mamie Ani za zajęcie się ich zakupem.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Leona za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej - spotkanie z Mikołajem.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" - zbiórka produktów spożywczych.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Bartka za papier xero dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Antosi, Kai, Poli K., Julki, Magdy i Poli T. za przygotowanie strojów dla dzieci na VII Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek pt. "Lulajże Jezuniu" w Lublinie, a Mamie Kai, Rodzicom Julki i Poli T. za wyjazd z dziećmi na Przegląd.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci na uroczystość przedszkolną - kolędowanie z okazji imienin patrona przedszkola.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Mateusza, Antosi, Ani D., Dominiki, Poli K., Adriana, Lili, Dominika, Leny, Niny, Kuby, Hani, Poli T.i Zuzi za udział z dziećmi w kolędowaniu podczas „Wigilii Nałęczowskiej”.

LISTOPAD 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Tematyka:

1. Moja rodzina 4.11. - 7.11.2019 r.

2. Polska nasza Ojczyzna 8.11 - 12.11.2019 r.

3. Jesienna pogoda 13.11. - 18.11.2019 r.

4. Zwierzęta domowe 19.11 - 22.11.2019 r.

5. Idzie zima … do zwierząt 25.11 - 28.11.2019 r.

6. Andrzejki 30.11.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Zapoznanie dzieci z pojęciem rodzina. Zachęcanie do interesowania się członkami najbliższej rodziny, wzmacniania więzi uczuciowej z nimi. Kształtowanie postawy otwartości w stosunku do rodziców.

2. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, utrwalenie znajomości symboli narodowych i ich znaczenia dla kraju (godło, flaga, hymn). Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kształtowanie tożsamości narodowej.

3. Poznanie cyklu obiegu wody w przyrodzie oraz zmian w pogodzie w związku ze zmianą pór roku. Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody. Poznanie zmian jakie zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy oraz skutkach tych zmian w świecie zwierząt.

4. Uczenie miłości do zwierząt, wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt. Poznanie zwierząt hodowanych w domu.

5. Zorganizowanie zabaw dla dzieci z okazji  Dnia Pluszowego Misia.

6. Zapoznanie dzieci z tradycjami andrzejkowymi. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej - wróżby, zabawy, tańce.

7. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

8. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek

w nagłosie i wygłosie. Próba wyróżnia głosek w wyrazach o prostej budowie fonetyczne według indywidualnych możliwości dzieci. Liczenie słów w zdaniach. Wprowadzenie liter: m, M, t, T, d, D, y, Y.

9. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

10. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez ćwiczenia

grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

11. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Różnicowanie lewej

i prawej strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4 i 5.

12. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne oraz spacery na świeżym powietrzu.

13. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

14. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Słuchanie muzyki  

klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Spotkanie czytelnicze z Mamą Niny.

- Przedstawienie teatralne pt. "Pan Twardowski".

- Uroczystość ogólnoprzedszkolna - odśpiewaniu hymnu narodowego z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Zajęcia otwarte.

- Urodziny Bartka.

- Urodziny Alana.

- Audycja filharmoniczna "Pieśni żołnierskie".

- Uroczystość ogólnoprzedszkolna  - obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

- Warsztaty krawieckie z Mamą Ady - szycie misiów.

- Warsztaty krawieckie "Poduszeczka dla misia".

- Wyjście do Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie i udział w projekcie "Pastelkowe opowieści".

- Zabawa andrzejkowa.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani za papier xero dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Niny za udział w spotkaniu czytelniczym z dziećmi.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom za przyniesienie rodzinnych zdjęć do kącika tematycznego „Rodzina”.

- Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci na uroczystość przedszkolną z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Kai, Ani, Poli K., Adriana, Dominika, Leny, Niny, Poli T. i Zuzi  za udział  z dziećmi w koncercie charytatywnym w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" w NOK w dniu 24.11.2019 r.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ady za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów krawieckich - szycie misiów.

 - Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za maskotki dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Antosi, Nikoli, Kai, Ani D., Dominiki, Dominika, Leny, Niny, Kuby, Hani, Ali, Zuzi i Wojtka za przygotowanie poczęstunku dla dzieci na zabawę andrzejkową.

 

PAŹDZIERNIK 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

Tematyka:

1. Dary jesieni 30.9 - 4.10.2019 r.

2. Dbamy o zdrowie 7 - 11.10.2019 r.

3. Zabawy na jesienne wieczory 14.10 - 18.10.2019 r.

4. Zwierzęta przygotowują się do zimy 21 - 25.10.2019 r.

5. Dawno temu w Nałęczowie 28.10 - 31.10.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody. Rozróżnianie i nazywanie darów jesieni. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców i warzyw.

2. Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się i dbanie o higienę. Podkreślenie znaczenia roli zmysłów w życiu człowieka  Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się zależnie od pogody.

3. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia zwierząt leśnych - przygotowanie do nadchodzącej zimy. Zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt jesienią.

4. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych zachęcających do wypowiedzi na temat ulubionych zabaw i zainteresowań. Zachęcanie dzieci do aktywnego i różnorodnego spędzania długich jesiennych wieczorów

5. Zorganizowanie wycieczki do Ochronki, Muzeum Stefana Żeromskiego, Mauzoleum Adama Żeromskiego i na Cmentarz Parafialny. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat postaci patrona przedszkola - Adama Żeromskiego i pisarki E. Szelburg - Zarembiny.

6. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

7. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Wprowadzenie liter: o, O; a, A; i, I;  e, E.

8. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie cyfr 1, 2. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.

9. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

10. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

11. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

12. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, Słuchanie muzyki klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.

13. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

14. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Zajęcia kulinarne "Przygotowujemy soki owocowo - warzywne".

- Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - prezentacja piosenki "Do przedszkola".

- Próbna ewakuacja przedszkola i potkanie ze strażakami.

- Urodziny Adriana.

- Wycieczka do Ochronki - Muzeum Bolesława Prusa.

- Wyjście na Cmentarz Parafialny przed Świętem Zmarłych - zapalenie zniczy na grobach E. Szelburg - Zarembiny, O. Żeromskiej oraz powstańców i żołnierzy walczących o wolność naszego kraju.

- Wycieczka do Chaty Stefana Żeromskiego i Mauzoleum Adama Żeromskiego - zapalenie zniczy przed Mauzoleum, zwiedzanie Chaty.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Mateusza, Patryka, Nikoli, Kai, Leona, Dominiki, Poli K., Ady, Leny, Niny, Kuby, Magdy, Hani, Poli T., Alana oraz Ali za owoce i warzywa do kącika przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Julki za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Ani, Leona, Leny, Magdy i Ali za przetwory do kącika  przyrody.

- Serdecznie dziękujemy Mamom Dominiki, Poli K., Ady i Zuzi za pomoc w przygotowaniu zdrowych i smacznych soków owocowo - warzywnych.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Leny za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Ochronki - Muzeum Bolesława Prusa oraz Chaty Stefana Żeromskiego i Mauzoleum Adama Żeromskiego.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przyniesione znicze.

WRZESIEŃ 2019 r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Tematyka:

1. W przedszkolu 2 - 6.9.2019 r.

2. Wakacyjne wspomnienia 9 - 13.9.2019 r.

3. Moja droga do przedszkola 16 - 20.9.2019 r.

4. Nadeszła jesień 23.9 - 27.9.2019 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi. Wyrabianie samodzielności w zakresie dbałości o ład i porządek na półkach indywidualnych,  w kącikach zabaw. Wspólne ustalenie reguł i zasad obowiązujących w grupie, wdrażanie do ich przestrzegania.

2. Rozbudzanie zainteresowań pięknem ojczystej ziemi. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych regionów kraju jako miejsc letniego wypoczynku. Zorganizowanie kącika wakacyjnych pamiątek.

3. Zapoznanie z elementarnymi przepisami ruchu drogowego i wybranymi znakami drogowymi. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek. Uświadomienie konieczności przestrzegania nakazów i zakazów obowiązujących w ruchu drogowym. Poznanie numerów alarmowych.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni. Nazywanie drzew w najbliższym otoczeniu. Uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody. Poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - park i las.

5. Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka.

6. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami. Poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.

7. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

8. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku. Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych płaskich (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt). Określanie i nazywanie lewej i prawej strony ciała. Doskonalenie orientacji przestrzennej.

9. Rozwijanie słuchu fonematycznego: dzielenie słów na sylaby, wyodrębnianie głosek na początku wyrazu, liczenie słów w zdaniu, tworzenie rymów do podanych słów - według indywidualnych możliwości dzieci.

10. Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi.  

11 Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

12. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.

13. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery na świeżym powietrzu.

14. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego.

 

WAŻNE WYDARZENIA

- Urodziny Poli T.

- Dzień Przedszkolaka.

- Audycja filharmoniczna "Poznajemy Hiszpanię i Portugalię".

- Dzień Chłopaka.

 

PODZIĘKOWANIA

- Serdecznie dziękujemy Mamie Kuby za papier xero dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom Mateusza, Nikoli, Ani, Kai, Poli K., Adriana, Ady, Leny, Magdy, Poli T. i Wojtka oraz dzieciom za przyniesione wakacyjne pamiątki.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Ani za papier xero dla dzieci.

- Serdecznie dziękujemy Mamie Leny za podarowanie serwetek dla grupy.

- Serdecznie dziękujemy Rodzicom za upominki dla chłopców i słodką niespodziankę dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Chłopaka, a Mamie Ani i Dominiki za zajęcie się ich zakupem.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )