Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum
WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Witamy Dzieci i Rodziców w nowym roku szkolnym! Nasza grupa sześciolatków to dzieci, które kolejny rok, w tym samym składzie, będą się razem bawić i uczyć w przedszkolu. Po długiej przerwie dzieci z radością spotkały się z kolegami i koleżankami i już od pierwszych dni chętnie biorą udział w proponowanych działaniach, które mają je przygotować do nauki w szkole. Mamy nadzieję, że tak będzie przez kolejne miesiące i życzymy wszystkim, by w tym roku szkolnym spotykały nas same miłe niespodzianki!

wychowawczynie: J. Jesionek i E. Piech

pomoc nauczyciela: Marianna Chmielewska

 

 

 

Kontakt mailowy: jjesionek@przedszkole.naleczow.pl  epiech@przedszkole.naleczow.pl 

Jeżeli konieczna będzie forma kontaktu telefonicznego z wychowawcą, prosimy zgłosić taką potrzebę pracownikowi odbierającemu dziecko w szatni lub telefonicznie w sekretariacie, lub przez panią Magdę Bednarczyk - Woch

 

 

Na zebraniu grupowym w dniu 08.09.2020 Rodzice wybrali Radę Grupy V:

Pani Joanna Stelmaszczuk – przewodnicząca

Pani Magdalena Piech

Pani Magdalena Bednarczyk – Woch

 

 

Tygodniowy Rozkład Zajęć:

 

poniedziałek

wtorek

środa

1. Rozwijanie mowy i myślenia

2. Ćwiczenia gimnastyczne

Religia

Projekt „Angielskie opowieści – zajęcia z wykorzystaniem metody storytelling”

1. Zabawy muzyczno-rytmiczne

2. Działalność plastyczna

1. Rozwijanie pojęć matematycznych

2. J. Angielski

Religia

………………………………

Projekt edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna”

(od października)

czwartek

piątek

 

1. J. Angielski

2. Zabawy muzyczno -rytmiczno -ruchowe

3. Rozwijanie mowy i myślenia

………………………………

Projekt edukacyjny „Twórczy Przedszkolak”

(od października)

1. Działalność plastyczno-konstrukcyjna

2. Ćwiczenia gimnastyczne

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE V

 

I. (7.30-8.30)

- Zabawy samodzielne i inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach

zainteresowań służące realizowaniu pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne,

tematyczne,gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

 

II. (8.30-13.30)

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowo-muzyczne, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, manualne, ćwiczenia poranne.

- Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne, śniadanie(realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, wpajanie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków),wietrzenie sali. samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności porządkowe.

- Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową

oraz realizowany program wychowania przedszkolnego (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem).

- Gry i zabawy ruchowe

- Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową

oraz realizowany program wychowania przedszkolnego (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem).

- Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe - przygotowanie do drugiego śniadania,

drugie śniadanie, wietrzenie sali.

- Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową

oraz realizowany program wychowania przedszkolnego (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem).

- Zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka: tematyczne,konstrukcyjne, badawcze, techniczne.

- Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże

powietrze, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym,zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze,(utrwalenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola),czynności samoobsługowe w szatni.

- Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, higieniczne.

 

III. (13.30-16.00)

Obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie, wietrzenie sali.

- Bajkoterapia - słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej, muzykoterapia - słuchanie muzyki klasycznej, zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości,zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,dydaktyczne, plastyczno-techniczne, inne w kącikach zainteresowań realizowanie autorskich programów, przedsięwzięć.

- Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek. Zabawy relaksacyjne, czynności porządkowe.

 

 

FOTOGALERIA NASZEJ GRUPY

Wrzesień

Październik

UROCZYSTOŚCI, WSPÓŁPRACA, PROJEKTY

Plan uroczystości grupowych (na razie bez udziału Rodziców) w grupie V:

wrzesień:

Dzień Przedszkolaka

Dzień Chłopaka

październik:

Dzień Papieski

Światowy Dzień Mycia Rąk

Dzień Krajobrazu

Dzień Patrona Przedszkola

listopad:

Dzień Praw Dziecka

Dzień Pluszowego Misia

Andrzejki

grudzień:

Mikołajki

Kolędowanie

styczeń:

Zabawa Karnawałowa

Przygotowanie upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka

marzec:

Dzień Kobiet - Dzień Dziewczynek

Powitanie Wiosny

Światowy Dzień Wody

kwiecień:

Światowy Dzień Ziemi

maj:

Dzień Rodziny

czerwiec:

Dzień Dziecka

Pożegnanie Absolwentów

 

Plan współpracy z Rodzicami:

Konsultacje drogą mailową, telefonicznie lub w razie konieczności bezpośredni kontakt wychowawcy z nauczycielem w sprawach dotyczących rozwoju dziecka

Zebrania grupowe

Współpraca z Radą Grupy V w sprawach bieżących

Prowadzenie strony internetowej grupy V

Jeżeli zostanie zniesiony reżim sanitarny: zapraszanie Rodziców do udziału w spotkaniach z dziećmi w ramach spotkań czytelniczych, prezentacji swojego zawodu, współorganizacji uroczystości grupowych

 

Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu:

Z logopedą, specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej

(Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławach w razie potrzeby)

 

Współpraca ze środowiskiem planowana będzie na bieżąco, zależnie od możliwości organizowania wycieczek, spotkań, udziału w imprezach, co jest w tej chwili niemożliwe ze względu na pandemię.

W chwili obecnej: współpraca z BS (oszczędzanie w SKO), z NOK (oglądanie wystaw prezentowanych w galerii, udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, rozmowy na temat skorzystania przez dzieci z oferty kina, jeśli będzie to możliwe), z Miejską Biblioteką (wypożyczanie książek z literatury dziecięcej, książek popularnonaukowych – prezentowanych dzieciom, rozmowy na temat ewentualnych spotkań czytelniczych z pracownikami biblioteki), z Przedszkolem nr 34 w Lublinie (korespondencja dzieci), z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie (udział w akcji charytatywnej), ze Szkołą Podstawową w Nałęczowie (badanie losów absolwentów, rozmowy na temat ewentualnego zorganizowania spotkania sześciolatków w szkole), udział w akcji „Góra Grosza” na rzecz dzieci z Domów Dziecka, udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych przez placówki i instytucje oświatowe.

 

Realizowany program:

Program „Nasze Przedszkole”

 

Projekty realizowane w grupie:

Angielskie opowieści – zajęcia z wykorzystaniem metody storytelling” - poniedziałki, przed południem

Projekt edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna” - środy, po obiedzie (od października)

Projekt edukacyjny „Twórczy Przedszkolak” - czwartki, po obiedzie (od października)

PAŹDZIERNIK

 

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy serdecznie za życzenia z okazji Dnia Edukacji! To święto nas wszystkich, również Dzieci i Rodziców, bo przecież najważniejsza edukacja i wychowanie rozpoczynają się w Rodzinie, a my tylko wspieramy Państwa w tych działaniach.

Życzymy więc Dzieciom i Rodzicom wielu sukcesów i radości, by ten rok szkolny przebiegał spokojnie i Państwa Dzieci, a nasze Przedszkolaki miały jak najwięcej dobrych wspomnień z przedszkola!

wychowawczynie

 

 

 

 PROSIMY RODZICÓW O PRZYGOTOWANIE MASECZKI DLA DZIECKA I ZOSTAWIENIE JEJ  W WORECZKU FOLIOWYM NA PÓŁCE DZIECKA W SZATNI. BĘDĄ ONE POTRZEBNE PODCZAS WYJŚĆ POZA TEREN PRZEDSZKOLA.

WYCHOWAWCZYNIE

 

Tematyka:

1. Idzie jesień przez ogród i sad... 28.09 - 02.10.2020 r.

2. Zwierzęta leśne jesienią……… 05.10 - 09.10.2020 r.

3. Co z czego otrzymujemy? …….12.10 - 16.10.2020 r.

4. Idzie jesień z deszczem ……….19.10 - 23.10.2020 r.

5. Dawno temu w Nałęczowie…... 26.10 - 30.10.2020 r.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody. Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców i warzyw.

2. Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt leśnych jesienią. Zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, zmiany w upierzeniu ptaków i sierści niektórych ssaków.

3. Poszerzanie doświadczeń i wiedzy dzieci na temat wytwarzania różnych produktów (chleb, mleko, cukier, szkło).  Zachęcanie do bliższego interesowania się pracą zawodową rodziców.

4. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych występujących jesienią. Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się zależnie od pogody.

5.Wzbogacenie wiedzy  na temat  patrona przedszkola - Adama Żeromskiego, jego rodziny oraz pisarki E. Szelburg - Zarembiny, dawnej mieszkanki Nałęczowa.

6. Zorganizowanie uroczystości grupowej z okazji Dnia Chłopaka. Tworzenie radosnej atmosfery, zachęcanie do sprawiania miłych niespodzianek kolegom, koleżankom oraz bliskim osobom.

7. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

8. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Wprowadzenie liter: o, O; a, A; m, M; e, E.

9. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania

liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie cyfr 1, 2, 3, 4. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.  Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

10. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Uświadamianie dzieciom, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

11. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

12. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez prezentowanie im utworów muzycznych, tekstów literackich, umożliwianie częstych kontaktów z przyrodą.

13. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Słuchanie muzyki klasycznej jako formy relaksu. Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i muzyczno - ruchowych.

 

DZIĘKUJEMY

Rodzicom Stefci za przekazanie wrzosów do Kącika Przyrody

Rodzicom Wiktorii za przekazanie materiałów papierniczych dla dzieci

Rodzicom Adasia S. za przekazanie materiałów papierniczych na zajęcia plastyczne

 

Dzieciom i Rodzicom za udział w akcji "Prezent dla Kundelka":

Ali z Rodzicami

Dagmarce z Rodzicami

Ali Ch. z Rodzicami

Ani z Rodzicami

Krzysiowi z Rodzicami

Stefci z Rodzicami

Wiktorii z Rodzicami

Lilianie z Rodzicami

Michałowi z Rodzicami

Hani z Rodzicami

Oli z Rodzicami

 

Dzieciom i Rodzicom za przekazanie prac plastycznych na konkurs "MÓJ WYMARZONY PIES":

Wiktorii z Rodzicami

Ali Ch. z Rodzicami

Adasiowi S. z Rodzicami

Ali z Rodzicami

Oli z Rodzicami

Maćkowi z Rodzicami

Majce z Rodzicami

Stefanii z Rodzicami

Krzysiowi z Rodzicami

 

Dzieciom, które są autorami prac plastycznych przekazanych na wystawę "Jan Paweł II w oczach najmłodszych":

Antosi W., Łucji W., Majce

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Wycieczka do sadu

Udział w akcji "Prezent dla Kundelka"

Udział w konkursie plastycznym "MÓJ WYMARZONY PIES"

Dzień Edukacji

Światowy Dzień Mycia Rąk

Dzień Papieski

Dzień Krajobrazu

Wycieczka do Ochronki

Spotkanie online z kustoszem Muzeum S. Żeromskiego w Nałęczowie

Wycieczka do miejsca pamięci Ewy Szelburg-Zarembiny

 

 

WRZESIEŃ

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

W GRUPIE V (DZIECI 6-LETNICH)

NA WRZESIEŃ 2020 R.

 

Tematyka:
1. Witamy w przedszkolu! Nowe zasady związane z naszym zdrowiem…01 – 04.09
2. Jak nam minęły wakacje?……………………………………………….07 – 11.09
3. Bezpieczny przedszkolak. Dzień Przedszkolaka.……………………….14 – 18.09
4. Obserwacje przyrodnicze……………………………………………….21 – 25.09

 

Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zadania:

Zapoznanie dzieci z zasadami dotyczącymi ochrony przed koronawirusem.

Uświadamianie im niebezpieczeństw wynikających z niestosowania zakazów. Omawianie przykładów zachowań w różnych sytuacjach, wskazywanie sposobów rozwiązania problemów z nimi związanych.

Wspólne tworzenie dobrej atmosfery w grupie. Zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi. Kształtowanie takich wartości, jak koleżeństwo, przyjaźń, akceptacja. Przypomnienie zasad obowiązujących podczas spacerów i wycieczek. Zorganizowanie zabaw z okazji Dnia Przedszkolaka.

Przypomnienie wiadomości na temat historii naszego przedszkola i roli rodziny Żeromskich w powstaniu pierwszego przedszkola w Nałęczowie.

Zachęcanie dzieci do dzielenia się wiedzą na temat odwiedzanych miejsc podczas wakacji lub innych form spędzania czasu z rodzicami podczas letniego wypoczynku. Poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski, rozwijanie zainteresowań.

Zachęcanie do obserwacji przyrodniczych. Uwrażliwianie na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych. Dostrzeganie stałych cyklów w życiu zwierząt i rozwoju roślin związanych ze zmianą pór roku.

Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.

Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazów na sylaby. Rozpoznawanie napisów w sali (czytanie globalne). Kreślenie wzorów literopodobnych.

Ćwiczenie umiejętności liczenia, rozróżnianie błędnego i prawidłowego liczenia. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy, tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności. Stosowanie kodu obrazkowego (np. określającego kolor, wielkość, kształt figur geometrycznych itp. ). Rozpoznawanie różnych symboli graficznych w otoczeniu. Określanie lewej i prawej strony ciała.

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzyczno-ruchowej i plastycznej.

 

DZIĘKUJEMY

Mamie Wiktorii za zakupienie kolorowanek dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka

Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie tego zakupu

 

Mamie Maćka za zakupienie upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka

Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie tego zakupu

 

 

Wszystkim dzieciom i Rodzicom za przyniesienie eksponatów do Kącika Przyrody

Mamie Wiktorii za przekazanie wody mineralnej dla dzieci

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Powitanie dzieci, zapoznanie z nowymi zasadami

Wycieczka do ogrodu warzywnego przy ul. G. Wójcika

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Dzień Przedszkolaka

Wycieczka do Parku Zdrojowego

Wycieczka do lasu

Urodziny Stefci i Adasia S.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )