Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum


na stronie naszej grupy VI

 

          Oto nasza grupa: Ala, Antek, dwóch Filipów, Kacper, Kasia, Lena, Maciek, Maja, Martynka, 

                                   trzech Mateuszów, Michasia, Milenka, Natalka, Nikola, Ola, Oliwia, Oskar,

                                   Paweł, Sara, Staś, Szymon, Zosia oraz Franek.

Jest nas razem 25: 13 dziewczynek i 12 chłopców. 

Wszyscy od kilku lat uczęszczamy do przedszkola, dlatego mimo, iż chodziliśmy do różnych grup

- znamy się (bardziej lub mniej).

Przed nami wesoła zabawa, ale i dużo pracy, bo większość z Nas po wakacjach stanie się uczniami.

Pomagać w tym będą Nam panie: Kasia i Wiola.

W naszej grupie pracuje także pan Michał oraz pani Jasia. 

A więc zaczynamy kolejny rok. 

       W listopadzie pożegnaliśmy się z Nikolą, która przeprowadziła się do innego miasta.

Z pierwszym śniegiem pojawił się u nas Franek - nowy kolega, którego wszyscy polubiliśmy

i staramy się, by czuł się w naszej grupie jak najlepiej.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Z całego serca dziękujemy

Rodzicom dzieci z grupy VI

za całoroczną współpracę.

Jesteśmy bardzo wdzięczne za okazywaną życzliwość

oraz wsparcie materialne.

Dziękujemy za zaangażowanie podczas organizacji uroczystości grupowych

i przedszkolnych oraz imprez środowiskowych.

 

 Życzymy Naszym Przedszkolakom oraz ich Rodzinom,

aby nadchodzące wakacje były radosne, ciekawe, słoneczne,

a przede wszystkim bezpieczne,

by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.

 

wychowawczynie

CZERWIEC

TEMATYKA:

1. Takie same i inne. 04-08.06.

2. Na naszym podwórku. 11-15.06.

3. Nadszedł czas wakacji. 18-22.06.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji

    wynikających z nie respektowania ich.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Zachęcanie dzieci do udzielania dłuższych wypowiedzi, zwracanie uwagi na ich poprawność pod względem

    gramatycznym i fleksyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, 

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

6. Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Rodziny, wykonanie upominków dla Rodziców.

    Tworzenie sytuacji umożliwiających pokonanie tremy, zaprezentowanie swoich umiejętności tanecznych, wokalnych,

    recytatorskich. Stworzenie okazji rodzicom i dzieciom do wspólnego spędzenia czasu w wesołej atmosferze zabawy.

7. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat ludzi różnych ras, miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,

    ich zwyczajów, ubiorów, mieszkań. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne zabawy dzieci z różnych stron świata.

    Wyjaśnienie znaczenia słowa tolerancja.

8. Przypomnienie dzieciom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas letnich zabaw, np. zabawy z dala

    od ruchliwej ulicy, zakaz odchodzenia z obcymi ludźmi, jedzenia nieznanych roślin, zbliżania się do nieznanych

    zwierząt.

9. Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. łąka, las) wraz z nadejściem lata;

    poznanie zasad zachowania się podczas burzy, huraganu.

    Przypomnienie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

10. Przygotowanie części artystycznej z okazji Pożegnania przedszkola. Zaprezentowanie swoich umiejętności

    artystycznych na scenie Szkoły Podstawowej, zapoznanie z wyglądem budynku szkoły.

11. Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu

    znaków: +, -, =, <, >Utrwalenie poznanych cyfr: 1-10. Zapoznanie z figurą przestrzenną kulą.

12. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

13. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu.
14. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, 
malowanie, wycinanie,

      ćwiczenia grafomotoryczne, łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną.

15. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

16. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

 

Ważne wydarzenia:

- szóste urodziny Mateusza K. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

- Dzień Dziecka

- pokazy "Oceanarium"

- Dzień Rodziny

- imieniny Antka - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

- pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną przez młodszych kolegów

- ognisko w ogrodzie przedszkolnym

- uroczyste pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną w Szkole Podstawowej

Serdecznie dziękujemy:

Mamie Filipa B. za truskawki oraz czereśnie

MAJ

TEMATYKA:

1. Jestem Polakiem. 30.04.-04.05.

2. W świecie muzyki. 07-11.05.

3. Mój region, moje państwo, moja Unia. 14-18.05.

4. Łąka wiosną. 21-25.05.

5. Moi rodzice. 28-30.05.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Zachęcanie dzieci do udzielania dłuższych wypowiedzi, zwracanie uwagi na ich poprawność pod względem

    gramatycznym i fleksyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, poszerzanie słownika biernego

    i czynnego dziecka.

5. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

6. Nazywanie i rozpoznawanie wybranych instrumentów muzycznych, przybliżenie pracy dyrygenta.

    Wyjaśnienie, do czego służą nuty, pokaz pięciolinii rozpoczynającej się kluczem wiolinowym oraz pokaz nut: ćwierćnuty,

    ósemki, półnuty i całej nuty, wyjaśnienie znaczenie słowa gama.

7. Przypomnienie dzieciom historii Nałęczowa. Budzenie zainteresowania naszym krajem.

    Utrwalenie znajomości symboli narodowych, nazwy stolicy Polski, największej rzeki, morza.

    Przybliżenie postaci sławnych Polaków: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II.

8. Udział w IV Przeglądzie dziecięcej twórczości "Jestem Polką i Polakiem" w NOK.

9. Zapoznanie dzieci z pojęciem „unia” oraz symbolami Unii Europejskiej. 

    Rozwijanie zainteresowania kulturą innych krajów

10. Kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze. Rozumienie wzajemnych zależności między światem zwierząt

     i roślin oraz roli człowieka w przyrodzie, znaczenia barwy ochronnej zwierząt.

     Poznanie łąki jako środowiska przyrodniczego. 

     Poznanie cyklu rozwojowego żaby i motyla, znaczenia owadów dla środowiska.

11. Zachęcanie dzieci do oglądania książek, wypowiadania się na temat ilustracji, słuchania czytanych

     tekstów, pogłębianie zainteresowań książką.

     Udział w uroczystym Pasowaniu na czytelnika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie

     (dzieci kończące edukację przedszkolną).

12. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

13. Zapoznanie z monetami i banknotami o niskich nominałach.

14. Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu znaków: +, -, =, <, >.

       Utrwalenie poznanych cyfr: 1-10.

15. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

16. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu.
17. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, 
malowanie, wycinanie,

     ćwiczenia grafomotoryczne, łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną.

     Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery

     i zabawy na świeżym powietrzu.

19. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów.

 

Ważne wydarzenia:

- uroczyste pasowanie dzieci kończących edukację przedszkolną na czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

  w Nałęczowie

- udział w konkursie języka angielskiego - naszą grupę reprezentowali: Ala, Natalka, Martynka, Michasia, Milenka, Oliwka,

  Sara, Zosia, Paweł i Szymon, za swój występ zajęli II miejsce - GRATULUJEMY!

- szóste urodziny Mateusza K. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- udział w Przeglądzie "Jestem Polką i Polakiem" 

- imieniny Aleksandry - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- udział w zabawach ekologicznych "Niespodzianka z Nałęczowianką" - dzieci 5-letnie

 

Serdecznie dziękujemy:

- Rodzicom za przygotowane rekwizyty na konkurs z języka angielskiego

- Mamom: Mateusza K. i Mateusza K. oraz Tacie Mai za ciasta na przegląd "Jestem Polką i Polakiem"

- Mamie Natalki za pomoc podczas przeglądu "Jestem Polką i Polakiem"

- Rodzicom Michasi za zaproszenie do Szpitala Kardiologicznego, gdzie dzieci miały możliwość poznać pracę fizjoterapeuty

KWIECIEŃ

TEMATYKA:

 1. Kwiecień - plecień. 03-06.04.

 2. Wiosna na wsi. 09-13.04.

 3. Dbamy o Ziemię. 16-20.04.

 4. W świecie tatru. 23-27.04.

   

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia 

    konsekwencji wynikających z nie respektowania ich. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

    Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, 

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.

6. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

7. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną: coraz dłuższe dni,

    wyższa temperatura powietrza, powracające ptaki, pojawiające się kwiaty.

8. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zwierząt hodowanych na wsi, zapoznanie z nazwami ich domów,

    sposobem ich poruszania się, odżywiania. Wyjaśnienie znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi.

9. Zapoznanie z określeniami zwierzęta chronione, rośliny chronione, poszerzenie wiedzy dzieci na temat

    tych gatunków.

10. Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi,

      np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, wycinanie lasów,

      wyrzucanie odpadów w miejscach nie przeznaczonych do tego.

11. Zapoznanie z zasadami, jakie panują w miejscu kulturalnym - teatrze, wdrażanie do ich przestrzegania

12. Zapoznanie z wyglądem teatru, jego wystrojem: widownia, scena, kasa, kurtyna.

      Poszerzenie wiedzy na temat zawodów związanych z teatrem: aktor, reżyser, scenograf.

13. Przybliżenie tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.

14. Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu

      znaków: +, -, =. Utrwalenie poznanych cyfr: 0-10.

15. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

16. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu.

      Wprowadzenie liter: c, C, ż, Ż, f, F, h, H.

17. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

      ćwiczenia grafomotoryczne, lepienie z plasteliny.

18. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

19. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów poprzez 

      zabawy rytmiczne, improwizacje muzyczno-ruchowe, naukę piosenek.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- szóste urodziny Macieja - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

nasze koleżanki osiągnęły sukcesy w konkursie plastycznym "Ozdoba Wielkanocna" -

  Oliwia zdobyła II nagrodę, a Kasia wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

- szóste urodziny Filipa S. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- prace plastyczne Kasi i Oliwii znalazły się na wystawie "Świat w oczach najmłodszych. Rodzinne pasje".

  Gratulujemy!

- udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej w NOK

- Dzień Ziemi, sadzenie bratków w ogrodzie przedszkolnym

- Dzień Książki - oglądanie spektaklu teatralnego "Na tropie afery - Gdzie podziały się litery?" 

- wycieczka do Puław na baśń muzyczną "W tajemniczej krainie krasnali"

- siódme urodziny Sary i Szymona - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 

Serdecznie dziękujemy

Mamie Zosi za wiosenną dekorację do sali

Mamie Natalki oraz Mamie Macieja za przekazanie zdjęć z występu dzieci podczas Dnia Inwalidy

i Osoby Niepełnosprawnej

MARZEC


 

 

Gdy nadejdą Święta, niech nadzieja i radość  

  zastukają do Państwa drzwi, 

 a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i uśmiech każdego dnia.

 

 

TEMATYKA:

 1. W świecie zwierząt. 05-09.03.

 2. Zwierzęta sprzed milionów lat. 12-16.03.

 3. Nadeszła wiosna. 19-23.03.

 4. Wielkanoc. 26-30.03.

   

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

    Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

    Odróżnianie skarżenia od informowania o ważnych sprawach.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, 

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.

6. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

7. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zwierząt, odróżnianie zwierząt egzotycznych.

    Określanie cech ptaków, owadów oraz ssaków. Zapoznanie z rolą pszczół w przyrodzie.

8. Zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych, dostarczanie wiedzy na temat dinozaurów oraz

    przypuszczalnych przyczyn ich wyginięcia.

9. Zapoznanie z bogactwami naszego kraju: węgiel kamienny, sól kamienna.

    Poznawanie produktów powstałych wskutek chemicznej obróbki węgla kamiennego.

10. Rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi związanymi z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

11. Dostrzeganie zmian zachodzących w wiosennej przyrodzie i pogodzie.

      Nazywanie zwiastunów wiosny, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,

      wybranych gatunków ptaków, które spotkamy wiosną, pierwszych kwiatów, rozpoznawanie ich na zdjęciach

      i w środowisku naturalnym.

12. Zorganizowanie w sali "zielonego kącika" (sianie rzeżuchy, owsa, sadzenie cebuli).

13. Przybliżenie tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.

14. Ćwiczenia w rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu znaków: +, -, =.

       Utrwalenie poznanych cyfr: 0-8. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczb: 9, 10.

15. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

16. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu.

       Wprowadzenie liter: z, Z, u, U, ł, Ł, c, C, j, J.

17. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne,

     lepienie z plasteliny.

18. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery i zabawy

     na świeżym powietrzu.

19. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów poprzez zabawy rytmiczne,

     improwizacje muzyczno-ruchowe, naukę piosenek.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- audycja filharmoniczna "Urodziny Fryderyka Chopina"

- siódme urodziny Stasia - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

szóste urodziny Filipa S. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

- Dzień Kobiet

- siódme urodziny Martynki - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

- spektakl teatralny "Kozi domek" w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nałęczowie

- siódme urodziny Antka - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

- Powitanie Wiosny

- warsztaty "Palmy Wielkanocne" z udziałem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie

- wycieczka do Nestle Waters Poland S. A. - zwiedzanie zakładu produkcyjnego oraz zajęcia edukacyjne

  na temat oszczędzania wody 

- siódme urodziny KasiWSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !

- spektakl "Jezus żyje" w wykonaniu uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Nałęczowie

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

Wszystkim Rodzicom za upominki dla dzieci oraz kwiaty z okazji Dnia Kobiet,

a Mamom: Stasia i Szymona za zajęcie się ich zakupem 

 

Dzieciom: Kasi, Mai, Oliwce, Sarze, Zosi, Kacprowi, Maćkowi, Mateuszowi K., Stasiowi oraz Rodzicom

za przyniesione książki i inne pomoce do zajęć na temat kosmosu, bursztynów oraz dinozaurów

 

Mamom: Mateusza K., Milenki i Zosi oraz dzieciom za przyniesione bazie do dekoracji sali

 

Wszystkim Rodzicom za przyniesione materiały do wykonania palm wielkanocnych,

a szczególnie Mamom: Mateusza K. i Filipa B.

 

Mamie Franka za uwiecznienie na zdjęciach przebiegu warsztatów "Palmy Wielkanocne" 

 

Mamom: Filipa S, Franka i Oskara oraz Babci Pawła za ogromną pomoc podczas warsztatów 

 

LUTY

TEMATYKA:

 1. Zabawy na śniegu. 12-16.02.

 2. Tak mija nam czas. 19-23.02.

 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie. 26.02-02.03.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów,

    ubierania i rozbierania się.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

    Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, 

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikajacych z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw zimowych,

    zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu, np. zabawa przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

6. Zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych

   (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

7. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

8. Zwracanie uwagi na kalendarze oraz ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy;

   zapoznanie z wybranymi miernikami czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego.

9. Zapoznanie z modelem kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.

10. Poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat;

      poznanie zawodów związanych z kosmosem – kosmonauta, astronom.

11. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 8, ćwiczenia w liczeniu, utrwalanie wcześniej poznanych cyfr.

12. Wprowadzenie zapisu dodawania, zaposywanie wykonywanych działań matematycznych za pomocą cyfr i znaków.

13. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

14. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu. 

     Wprowadzenie liter: g, G, w, W, p, P.

15. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

      lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

16. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

17. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów. Prowadzenie zabaw rytmicznych.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- udział w warsztatach technicznych "Mały stolarz pomaga skrzydlatym przyjaciołom" 

- oglądanie spektaklu teatralnego "Kot Psot i przyjaciele"

 

STYCZEŃ

TEMATYKA:

 1. W świecie baśni. 02-05.01.

 2. Pamiętamy o zwierzętach. 08-12.01.

 3. Babcia i Dziadek. 15-22.01.

 4. Korzystamy z uciech zimy. 23-26.01.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Doskonalenie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów,

    ubierania i rozbierania się.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji

    wynikających z nie respektowania ich. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

    Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, 

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

5. Ukazanie dydaktycznych walorów bajek, zachęcanie do uważnego słuchania, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

6. Uwrażliwianie na pomoc ptakom w okresie zimowym. Zapoznanie z gatunkami ptaków przylatującymi do Polski zimą.

    Obserwowanie zachowań zwierząt w okresie zimowym.

7. Podkreślenie roli dziadków we współczesnej rodzinie, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.

    Wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

8. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody.

    Prowadzenie zbaw badawczych służących poznaniu właściwości śniegu i lodu, wyjaśnienie efektu tworzenia się sopli,

    zamarzania kałuż, zauważanie działania słońca w miejscach nasłonecznionych.

9. Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zachowaniami w okresie zimowym, np. celowania śnieżkami w twarz,

   chodzenie pod dachami, z których zwisają sople, przegrzanie organizmu, wychłodzenie,

   wchodzenie na zamarzniętą rzekę, staw.

10. Zapoznanie z tradycjami związanymi z karnawałem. Udział w Balu Karnawałowym.

11. Zapoznanie ze znakami: <, >, =, ćwiczenia w praktycznym stosowaniu znaków.

12. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7, ćwiczenia w liczeniu, utrwalanie wcześniej poznanych cyfr.

13. Ćwiczenia w tworzeniu zbiorów na podstawie podanych cech, rozumienie dlaczego dane elementy

     należą do jednego i do drugiego zbioru (tzw. część wspólna zbiorów).

14. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

15. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Utrwalanie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu.

     Wprowadzenie liter: s, S, n, N, b, B.

16. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

     lepienie, ćwiczenia grafomotoryczne.

17. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

18. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów. Prowadzenie zabaw rytmicznych.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- praca Oliwii zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym "Projekt kalendarzyka na rok 2018"

  organizowanym przez Bank Spółdzielczy - gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

- szóste urodziny Zosi, Oskara i Franka- WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- udział w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK

- Dzień Babci i Dziadka

- Bal Karnawałowy

- Siódme urodziny PawłaWSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- Szóste urodziny Ali - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Serdecznie dziękujemy:

 

Rodzicom: Filipa S., Kacpra, Kasi, Leny, Mai, Mateusza K., Milenki, Oliwki, Pawła oraz Zosi 

za udział z dziećmi w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK,

 a Mamie Mateusza dodatkowo za pomoc w przekazaniu nagrania osobie obsługującej sprzęt muzyczny

  

Rodzicom: Ali, Filipa S., Franka, Kacpra, Kasi, Mai, Martynki, Mateusza K., Mateusza W., Michasi, Milenki, 

Oliwki, Sary, Szymona oraz Zosi 

za przygotowanie poczęstunku na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

  

Mamom: Kasi, Milenki, Oliwki, Stasia oraz Tacie Martynki 

za nieocenioną pomoc przed i po zakończeniu uroczystości

  

Mamie Szymona za przygotowanie ogłoszenia na drzwi grupowe

 

Mamie Kasi za podarowanie zapasu serwetek dla grupy

 

 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 

 

Gdy mroźny styczeń na dworze panuje,

gromada przedszkolaków uroczystość szykuje.

Dla kogo to wszystko? Jak to nie wiecie?

A kto najmilszy jest nam na świecie?

To nasze babcie i nasi dziadkowie

- każdy wnuczek tak odpowie.

 

 

 

Dlatego dłużej nie zwlekamy i na uroczystość zapraszamy: 

 Babciu, Dziadziu, 

 22 stycznia (poniedziałek) o godzinie 10.30 

 w przedszkolu na Was czekamy.

 

 Wasze kochające wnuczęta

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia 

i zatrzymania od codziennego pośpiechu. 

Życzymy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt! 
A z Nowym Rokiem - spełnienia wszelkich marzeń i samych sukcesów.

Wychowawczynie grupy VI: Katarzyna Lewandowska i Wioletta Rejmak

 

 

Tematyka:

 

1. Co robimy w wolnym czasie? 04-08.12.

2. To już zima. 11-15.12.

3. Święta tuż-tuż. 18-22.12.

4. Nadchodzi Nowy Rok. 20-22.12.

5. Rodzinne święta. 27-29.12.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć,

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie oraz ponoszenia

    konsekwencji wynikających z nie respektowania ich.

4. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami

    i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym

    oraz artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Kultywowanie tradycji oraz zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

    wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku,

    akceptacji i miłości.

6. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadchodzącą zimą oraz występujących

    zjawisk atmosferycznych. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi

    na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

7. Rozwijanie słuchu fonematycznego - określanie pierwszej i ostatniej głoski w słowach

    (zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci), liczenie słów w zadaniach.

    Wprowadzenie liter: l, L, y, Y, r, R.

8. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

9. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia 

    grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

    Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

10. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Różnicowanie lewej i prawej

      strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych.Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczb 0, 6.

11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,

      spacery na świeżym powietrzu.

12. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe

      i rytmiczne.

 

 WAŻNE WYDARZENIA:

- mamy nowego kolegę - Franka - Witaj w naszej grupie!

oglądanie spektaklu teatralnego "SKO-warto" w wykonaniu uczniów klasy III Szkoły Podstawowej

- spotkanie z Mikołajem

- wyjście do NOK na spektakl teatralny "Tańcząca choinka" w wykonaniu aktorów

  Warszawskiego Teatru Edukacyjnego

- szóste urodziny Milenki - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- udział w kolędowaniu - zaśpiewanie piosenki świątecznej "Jest taki dzień"

 

Serdecznie dziękujemy

 

Tacie Macieja za wspaniałe odegranie roli Mikołaja  

Wszystkim Rodzicom za włączenie się w zbiórkę słodyczy w ramach akcji

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Rodzicom Macieja za podarowanie puzzli i masek mikołajowych

Mamie Zosi za podarowanie dekoracji świątecznej

Mamie Sary za pomoc w czasie posiłku i przygotowań do powrotu do przedszkola

podczas kolędowania w NOK

Mamie Franka za podarowanie strojów karnawałowych

 

LISTOPAD

Tematyka:

 

1. Dawno temu w Nałęczowie. 02-03.11.

2. Domy i domki. Święto Niepodległości. 06-10.11.

3. Pada deszcz. 13-17.11.

4. Zdrowie naszym skarbem. 20-24.11.

5. Urządzenia elektryczne. 27.11-01.12.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zamierzenia:

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć,

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie oraz ponoszenia 

    konsekwencji wynikających z nie respektowania ich.

4 Rozwijanie zainteresowań historią Nałęczowa, zapoznanie z osobami, które dawniej mieszkały i tworzyły

    w Nałęczowie: Ewa Szelburg-Zarembina, Bolesław Prus, Stefan Żeromski.

5. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami

    i spostrzeżeniami. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym

    i artykulacyjnym, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

6. Rozwijanie zainteresowań historią kraju związaną z obchodami Święta Niepodległości.

    Utrwalenie symboli narodowych.

7. Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do nadchodzącej zimy, zwracanie uwagi

    na zmiany w wyglądzie zwierząt późną jesienią.

8. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących zjawisk

    atmosferycznych. Zapoznanie dzieci z rolą wody w życiu ludzi i zwierząt.

9. Zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dbania o własne zdrowie, poprzez odpowiednie odżywianie się

    oraz dbanie o higienę.

10. Zapoznanie dzieci z różnymi formami zastosowania techniki w życiu ludzi, ukazanie sposobów

      bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych.

11. Rozwijanie słuchu fonematycznego - określanie pierwszej i ostatniej głoski w słowach

      (zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci), liczenie słów w zadaniach.

      Wprowadzenie liter: i, I, d, D, k, K, t, T.

12. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

13. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia

      grafomotoryczne. Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

      Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

14. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów. Różnicowanie lewej i prawej

      strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych.Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5.

      Zapoznanie z figurami geometrycznymi: prostokątem, trójkątem. 

15. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,

      spacery na świeżym powietrzu.

16. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno ruchowe, rytmiczne.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

szóste urodziny Mateusza W. oraz Kacpra - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- audycja filharmoniczna "Najpiękniejsze pieśni polskie. Poznajemy twórczość S. Moniuszki"

- udział w konkursie "Pieśni Patriotycznej", w którym zajęliśmy I miejsce wspólnie z innymi grupami

  przedszkolnymi

- spotkanie z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej

- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

- Święto Pluszowego Misia

- udział w akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" w NOK

- spotkanie z policjantką - mamą Mateusza 

- zabawa andrzejkowa

 

Serdecznie dziękujemy

 

Rodzicom: Ali, Kacpra, Kasi, Maćka, Martynki, Mateusza K., Oliwii, Stasia,  Szymona, Zosi

 za przyniesione znicze

Rodzicom: Ali, Filipa S., Kasi oraz Szymona za przyniesione zabawki na akcję "Polacy-Rodakom"

Mamie Mateusza K. za zorganizowanie spotkania z żołnierzami

 Rodzicom: Antka, Filipa S., Kacpra, Kasi, Macieja, Mai, Martynki, Mateusza K., Michasi, Milenki,

Oliwii, Oskara, Pawła, Sary, Stasia, Szymona, Zosi oraz dzieciom

za udział w akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" 

Mamie Mateusza K. za przybliżenie dzieciom zawodu policjanta

Rodzicom: Ali, Kasi, Mai, Martynki, Michasi, Milenki, Natalki, Sary, Antka, Filipa S., Kacpra,

Maćka, Pawła i Szymona

za zorganizowanie poczęstunku z okazji Andrzejek

 

 

PAŹDZIERNIK

Tematyka:

  

1. Jesienią w sadzie. 02-06.10.

2. Warzywa znane i lubiane. 09-13.10. 

3. Moja rodzina. 16-20.10. 

4. Zwierzęta domowe. 23-27.10.

5. Adam Żeromski i nasze przedszkole. 30-31.10.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

 

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, 

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie oraz ponoszenia konsekwencji

    wynikających z nie respektowania ich.

4. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

    Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym oraz artykulacyjnym,

    poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Rozróżnianie i nazywanie owoców i drzew owocowych. Rozróżnianie i nazywanie warzyw.

    Zachęcanie dzieci do spożywania potraw bogatych w witaminy.

6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią.

    Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabaw badawczych dotyczących charakterystycznych cech tej pory roku

    w różnych środowiskach (sad, ogród warzywny, park).

7. Odczuwanie swojej przynależności do rodziny, wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne.

8. Zwracanie uwagi dzieci na potrzebę opiekowania się hodowanym zwierzęciem.

    Dostrzeganie korzyści, jakie czerpią ludzie z hodowli psów oraz, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania.

    Ćwiczenia w odpowiednim zachowaniu się podczas ataku psa.

9. Rozwijanie zainteresowań historią Nałęczowa, ukazanie związku Rodziny Żeromskich z historią powstania Przedszkola.

    Obchody Dnia Patrona.

10. Rozwijanie słuchu fonematycznego - określanie pierwszej i ostatniej głoski w słowach (zgodnie z indywidualnymi

      możliwościami dzieci), liczenie słów w zadaniach.

      Wprowadzenie schematu jako ilościowego oznaczenia głosek, wprowadzenie pojęcia samogłoska.

      Wprowadzenie liter: o, O, a, A, e, E, m, M.

11. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wydłużanie czasu skupienia uwagi.

12. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

      Rysowanie wzorów literopodobnych, pisanie liter po śladzie.

      Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej.

13. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów.

      Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Układanie ciągów rytmicznych.

      Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb: 1, 2, 3, 4. Zapoznanie z figurą geometryczną - kwadratem.

14. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, spacery na świeżym

      powietrzu.

15. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe, rytmiczne.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- oglądanie spektaklu teatralnego "Gucio zaczarowany"

- próbna ewakuacja, spotkanie ze strażakami

- wykonanie sałatki owocowej

- szóste urodziny Oliwki, Mai, Natalki, MichasiWszystkiego najlepszego!

- warsztaty kulinarne "Marchewkowe urodziny"

- Dzień Patrona Przedszkola - Adama Żeromskiego

- wycieczka na Cmentarz Parafialny, zapalenie zniczy na grobach: Oktawii Żeromskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny

  oraz grobach żołnierzy

 

Serdecznie dziękujemy

 

Dzieciom i Rodzicom: Antka, Filipa B., Filipa S., Leny, Maćka, Mai, Martynki, Mateusza K., Michasi,

Milenki, Natalki, Oliwki, Oskara, Pawła, Sary, Stasia, Szymona, Zosi

za przyniesione owoce

Mamie Szymona za kamizelki odblaskowe

Dzieciom i Rodzicom: Kasi, Mateusza K., Milenki, Pawła, Stasia, Szymona i Zosi 

za przyniesione warzywa

Mamie Szymona za wrzosy do kącika przyrody

Rodzicom: Mai, Michasi, Milenki, Kacpra, Zosi oraz dzieciom za przyniesienie zwierząt hodowanych w domu

Rodzicom: Antka, Filipa B., Kasi, Macieja, Mai, Martynki, Mateusza K., Oliwii, Stasia, Zosi oraz dzieciom

 za zdjęcia, które wykorzystalismy do zajęć o tematyce rodzinnej

 

WRZESIEŃ

Tematyka:

 

1. W przedszkolu. 04-08.09.

2. Jestem przedszkolakiem. 11-15.09.

3. Moja droga do przedszkola. 18-22.09.

4. Nadeszła jesień. 25-29.09.

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

   

ZAMIERZENIA:

 

1. Tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi.

    Wspólne ustalenie reguł i zasad współżycia w grupie - Kodeks przedszkolaka.

2. Ćwiczenie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

    Poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.

3. Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach.

    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających

    z nieprzestrzegania zakazów. Poznanie numerów alarmowych.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni: kolorystyka, nazywanie drzew

    w najbliższym otoczeniu, wyjaśnienie zjawiska usychania liści, poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących.

5. Przybliżenie dzieciom różnych regionów naszego kraju, zapoznanie z mapą Polski.

6. Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka.

7. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć,

    pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

8. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego.

9. Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych płaskich 

    (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).

10. Próba określania i nazywania lewej i prawej strony ciała.

11. Rozwijanie słuchu fonematycznego: dzielenie słów na sylaby, wyodrębnianie głosek na początku wyrazu,

      liczenie słów w zdaniu, tworzenie rymów do podanych słów - w zależności od wieku oraz indywidualnych możliwości

      dzieci.

12. Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi.

13. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem

      społeczno-przyrodniczym, literaturę.

      Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

      ćwiczenia grafomotoryczne.

14. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

      spacery na świeżym powietrzu.

15. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego.

 

 

WAŻNE WYDARZENIA:

 

- Dzień Przedszkolaka (oglądanie występu artystów cyrkowych, zabawy taneczne w grupie,

                                Spotkanie z Panią Muzyką - audycja filharmoniczna "Wycieczka do Meksyku")

- Dzień Chłopaka

 

Serdecznie dziękujemy

 

Mamie Szymona za podarowane serwetek dla grupy 

Mamie Stasia za zajęcie się zakupem upominków dla chłopców z okazji Ich święta 

Mamie Sary i Sarze za kolorowanki dla chłopców 

Rodzicom i Dzieciom za przyniesione wakacyjne pamiątki 

Sarze, Pawłowi oraz Mai za jesienne dary do kącika przyrody

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )