Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

TREŚCI PROGRAMOWE

 

 LUTY2019

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE 5,6-latki

 

                                                

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

 

( 04.02- 08.02))

 

Let`s make a pizza- zabawy z pioseką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like/ I don`t like- opisywanie ulubionych produktów spożywczych

 

 

 

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa poprzez zabawy

z elementami dramy,

poznawcze

i muzyczno-ruchowe. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej

i rozumienia ze słuchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie

sprawności komunikacyjnej

i rozumienia ze słuchu.

 

 

 

 

Dziecko

 

powtarza i utrwala przyimki miejsca, nazwy artykułów spożywczych oraz słownictwo związane z przygotowaniem pizzy

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną Let’s Make

a Pizza

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, poznawczych, manipulacyjnych, komunikacyjnych

 

 

 

Dziecko:

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, komunikacyjnych, ruchowych, z elementami dramy

i sensorycznych

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

Utrwala strukturę językową If you like (broccoli), clap your hands (run/…)!

rozwija sprawność komunikacyjną (zadawanie pytań

o preferencje i udzielanie odpowiedzi) w zabawie

 

 

 

 

 

 

 

 

in; on; under; pizza;  broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

box; favourite,

I’m hungry!;

Where is / are...?; chop; slice; grate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in; on; under;

pizza; box; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

I’m hungry!;

Where is/are...?; chop; slice; grate.

 

 

 

 

kukiełki Boo i elfów; CD 1;

Karty obrazkowe

41–46;

Wyprawka: szablon

maskujący, widna;

Plakaty 5 i 10; Minikarty 7, 15–20;

kostka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe

41–46;

Karty pracy s. 26–27;

Wyprawka: kukiełki.

 

 

( 25.02-01.03)

 

 

Shopping fo food- kupujemy jeszenie, zabawy dramowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoyjka obrazkowa nr 5

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie nazw artykułów spożywczych. Wprowadzenie struktur językowych

związanych

z zakupami. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa i struktur językowych

w zabawach multisensorycznych,

rozwijających sprawność komunikacyjną

i rozumienie ze słuchu.

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z jedzeniem

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu Shopping for Food

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

próbuje zadawać pytania, stosując konstrukcję I’d like some… (ham)

 

 

 

 

Dziecko:

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

lementami dramy oraz manipulacyjnych z wykorzystaniem wyprawki

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas odgrywania treści historyjki za pomocą kukiełek

i rekwizytów

 

 

 

 

 

 

 

pizza; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

Where is/are...?; Let’s go

shopping (for food)!; How can I help you?; I’d like some... please.;

Here you are;

Thank you!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pizza; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

Where is/are...?;

in; on; under;

My favourite!;

Do you like...

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 24–29; ubrania z wyprawki;

Plakat 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty pracy, s. 29; Wyprawka: winda, kukiełki, karta 7;

naklejki z wyprawki;

Minikarty 15–20; Plakaty 5 i 10; Minikarta 7.

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO  3,4-latki

                                                 LUTY 2019

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

 

( 04.02- 08.02))

 

 

 

 

 

Historyjka obrazkowa nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Five little elves- utrwalanie liczebników w zakresie 1-5

Utrwalanie słownictwa i struktur językowych w oparciu o historyjkę

i piosenkę 

  tematyczną w zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie

i utrwalanie struktur językowych

w oparciu

o rymowankę. Utrwalanie 

  liczebników 1–5.

Dzieck

utrwala kluczowe słownictwo

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

 

stara się powtarzać treść rapu It’s Late i odgrywa jego treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

 

 

 

Dziecko:utrwala materiał leksykalny w aktywnościach konsolidujących słownictwo

 

ćwiczy liczenie i poznaje nazwy czynności

w oparciu o piosenkę Five Little Elves

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy; numbers 1–5.

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 24–29; Plakat 5;

balon i ubrania

z wyprawki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe

1, 24–29;

ubrania z wyprawki;

Minikarta 1;

kostka.

 

 

( 25.02-28.02)

 

 

Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawach metodą  TPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału w zabawach aktywizujących

 

 

 

 

 

 

Aktywne wykorzystanie struktur językowych związanych

z ubraniami

w oparciu

o rymowankę oraz zabawy aktywizujące modalność ruchową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału poprzez przygotowanie plakatu

w naturalnym

kontekście zabaw tematycznych.

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z ubraniami

utrwala struktury językowe przydatne

w codziennej komunikacji poprzez słuchanie

i odgrywanie treści rapu What a Mess!

reaguje na polecenia nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo z całego działu w twórczych zabawach konsolidujących materiał

 

osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi w codziennych sytuacjach,

 

potrafi powtórzyć treść rapu What a Mess!

 

reaguje na prośby nauczyciela

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers;

wellies; raincoat;

PJs; sleepy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy; What a mess!;

Can you see…?;

Help me, please!

Put on…;

numbers 1–5;

colours.

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 24–29; ubrania z wyprawki;

Plakat 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 24–29; ubrania z wyprawki.

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO  3,4-latki

 

                                                 STYCZEŃ 2019

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

( 31.12- 04.01)

 

Toys memory game

.Utrwalanie słownictwa związanego

z zabawkami

w zabawach rytmiczno-

  -ruchowych

i manipulacyjnych

Dziecko:bierze udział w zabawach manipulacyjnych, muzycznych i ruchowych

 

reaguje na prośby nauczyciela

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three;

I can make...

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 18–23; Minikarty 18–23;

balony z  wyprawki; kost

( 07.01- 11.01)

 

 

Story 3 – historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s count together- policzmy razem

 

 

Rozwijanie sprawności rozpoznawania zwrotów oraz

wyrażeń językowych związanych

z zabawkami

i majsterkowaniem w oparciu

o rymowankę oraz

historyjkę

w zabawach ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie liczb 1–3 oraz struktur językowych

w zabawach muzycznych, 

  ruchowych

i manipulacyjnych.

..

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje poznane słownictwo kluczowe

utrwala struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez odgrywanie treści rapu I Can Make...

 

rozumie treść historyjki i odgrywa ją za pomocą wyprawki

 

Dziecko:

używa słownictwa oraz struktur językowychi je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania śpiewa

ćwiczy liczenie w zakresie 1–3 w zabawie manipulacyjnej

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three;

I can make...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brush; glue; doll's house; stick horse; swing; presents;

one; two; three;

I can make...

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Plakat 4:

Karty obrazkowe 18–23; Wyprawka: karta 4;

Minikarty 18–23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów oraz Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23; Minikarty 18–23;

Karta pracy 8;

kostka.

( 14.01- 18.01)

 

My favourite toys- moje ulubione zabawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z mini kartami obrazkowymi

 

 

Podsumowanie materiału. Rozwijanie motywacji do używania języka 

  w komunikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału

w zabawach rozwijających sprawność komunikacyjną

i rozumienie ze słuchu.

 

Dziecko:

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

 

brush; glue;

doll's house;

stick horse;

swing; presents;

one; two; three;

I can make…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

brush; glue;

doll's house;

stick horse;

swing; presents;

one; two; three;

I can make…

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Wyprawka: karta 4;

Minikarty 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23; szablon maskujący;

naklejki głów koni

z wyprawki.

(21.01-25..01)

 

 

 

My grandparents- moi dziadkowie

 

 

 

 

 

 

 

Finger family – zabawy z rymowanką

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nazw  członków rodziny

w zabawach aktywizujących

 

 

 

 

 

 

utrwalenie nazw  członków rodziny

w zabawach aktywizujących

 

 

 

 

Dziecko:

 

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

rysuje drzewo swojej rodziny i wskazuje na nim poszczególne osoby

 

 

 

 

 

 

family, grandparents,grandma, grandpa, mum,dad, brother, sister, me

 

 

 

 

 

 

 

amily, grandparents,grandma, grandpa, mum,dad, brother, sister, me

 

karty obrazkowe, karta pracy : family tree- drzewo rodziny

 

 

(28.01- 01.02)

 

My clothes- moje ubrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It`s late – pioseka tematyczna

 

 

 

 

Zapoznanie

z nazwami ubrań

w zabawach rozwijających sprawności rozumienia 

  ze słuchu

i mówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywizacja

i poszerzanie słownictwa związanego

z ubraniami

w zabawach 

  rozwijających sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia.

 

 

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy ubrań

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

osłuchuje się z kluczowym słownictwem

w oparciu o nagranie The Clothes Flash!

 

rozwija sprawność mówienia

w komunikacyjnej zabawie

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza zakres leksykalny

 

poszerza znajomość liczebników głównych (1–5)

 

rozumie i reaguje na polecenia nauczyciela

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie rapu It’s Late! i odgrywanie jej treści

 

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych i rytmicznych

 

 

 

 

 

shirt; trousers;

wellies; raincoat;

PJs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy; numbers 1–5;

colours.

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 24–28; Wyprawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe

1, 24–29;

Karta pracy9;

ubrania z wyprawki (karta 5);

Minikarta 1.

kostka.

 

 

 

 

 

  

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO 5,6-latki

 

                                                 STYCZEŃ 2019

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

( 31.12- 04.01)

 

What are you wearing today?

Utrwalanie słownictwa

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w zabawach

poznawczych, manipulacyjnych oraz poprzez słuchanie historyjki.

Dziecko:

powtarza i utrwala nazwy ubrań, wyrażenia związane

z pogodą, liczebniki 1–10, oraz nazwy kolorów

 

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną What Are You Wearing Today?,

 

próbuje opisywać strój wybranego kolegi lub wybranej koleżanki

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

t’s freezing!;

It’s hot and sunny!;

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes;hat;

numbers;

colours

Boo, CD 1, wyprawka karta 6,

kukiełki elfów i Boo, karty obrazkowe 28, 32-40,minikarta 7, kostka

( 07.01- 11.01)

 

 

Listen and colour- posłuchaj i pokoloruj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you`re wearing....- zabawy ruchowe

 

 

Konsolidacja materiału leksykalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z pogodą oraz nazw części garderoby.

Wprowadzenie struktury If you’re wearing...

 

Dziecko:

utrwala materiał leksykalny w aktywnościach konsolidujących słownictwo

 

bierze udział w zabawach badawczych, ruchowych

i sensorycznych

 

uzupełnia kartę pracy, kolorując i dorysowując właściwe przedmioty zgodnie z treścią historyjki

 

 

Dziecko:

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu If You’re Wearing...,

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

It’s freezing!;

It’s hot and sunny!;

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

numbers;

colours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s freezing!;

It’s hot and sunny (cloudy/foggy/ snowing);

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

If you’re wearing...

n

karty obrazkowe 28, 32-40,minikarta 7, karta pracy 20-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD 1, wyprawka karta 6,

kukiełki elfów i Boo, karta pracy 23

( 14.01- 18.01)

 

Clothes memory game- gra „ pamięć”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z mini kartami obrazkowymi

 

 

Utrwalanie materiału leksykalnego

w zabawach twórczych

i multisensorycznych.

Rozwijanie sprawności komunikacyjnej

i rozumienia ze słuchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału

w zabawach rozwijających sprawność komunikacyjną

i rozumienie ze słuchu.

 

Dziecko:

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Chit-chat

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy oraz manipulacyjnych

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

 

It’s freezing (hot and sunny/foggy/cloudy/ snowing)!;

T shirt; shorts;

dress; jacket;

trousers; socks; shoes; hat;

If you’re wearing...

numbers 1–10; colours;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s freezing!;

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

If you’re wearing...;

Put on...

numbers;

c

 

 

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karty obrazkowe 32-40

(21.01-25.01)

 

Consolidation-utrwalenie materiału leksykalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My grandparents- moi dziadkowie

 

 

Konsolidacja, poszerzanie

i aktywizacja struktur językowych

w naturalnym

kontekście zabaw tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nazw  członków rodziny

w zabawach aktywizujących

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo z całego działu w twórczych zabawach konsolidujących materiał

próbuje opisywać swoje ubranie w naturalnym kontekście zabawy tematycznej (Fashion show!)

 

 

Dziecko:

 

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

rysuje drzewo swojej rodziny i wskazuje na nim poszczególne osoby

 

 

 

 

t’s freezing (hot and sunny/foggy/cloudy /snowing)!;T shirt; shorts; dress; jacket; shoes; trousers; hat;

socks; If you’re wearing...; What are you wearing?;

I’m wearing...

numbers;

colours

 

 

 

family, grandparents,grandma, grandpa, mum,dad, brother, sister, me

 

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karty obrazkowe 32-40

 

 

 

 

 

karty obrazkowe, karta pracy : family tree- drzewo rodziny

(28.01- 01.02)

 

Where is...? - gdzie jest....?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s make pizza- pioseka tematyczna

Wprowadzenie przyimków miejsca oraz nazw warzyw

i owoców

w zabawach muzyczno-

-ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie przyimków miejsca oraz liczb 1–10, poszerzenie słownictwa związanego

z jedzeniem

w zabawach rytmicznych, muzycznych, ruchowych

i manipulacyjnych.

 

Dziecko:

poznaje przyimki miejsca in, on, under oraz nazwy warzyw i owoców

 

utrwala liczebniki główne w zakresie 1–10,

osłuchuje się z kluczowym słownictwem

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i poznawczych i manipulacyjnych

 

 

 

Dziecko:

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant The Food Flash

reaguje na polecenia nauczyciela

 

poznaje struktury językowe przydatne podczas podawania przepisu kulinarnego poprzez słuchanie piosenki tematycznej Let’s Make a Pizza i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych, rytmicznych

in; on; under;

pizza; broccoli; tomatoes;

pineapple,

box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in; on; under;

pizza; box; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

chop; slice;

grate.

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karta 7,winda, karty obrazkowe: 41-43

plakat 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karty obrazkowe: 41-46,58-59

karta pracy 25

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO 5,6-latki

 

                                                 GRUDZIEŃ 2018

 

 

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

03.12- 07.12

 

Chit chat – zabawa komunikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities- zabawy utrwalające poznane słownictwo

 

 

 

 

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności komunikacyjnej

w zabawach

z wyprawką. Odgrywanie historyjki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

i aktywizowanie słownictwa oraz konstrukcji językowych

w zabawach multisensorycznych. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

oraz mówienia.

 

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną w zabawie Chit-chat

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

z elementami dramy, manipulacyjnych

z wykorzystaniem wyprawki

 

koloruje ilustrację zgodnie z kodem, by dowiedzieć

się, jakie przedmioty zostały ukryte na karcie pracy

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

ćwiczy zadawanie pytań o preferencje

 

bierze udział w zabawach muzycznych, badawczych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

 

słucha nagrania i wykreśla obrazki znajdujące się na karcie pracy zgodnie z jego treścią

orange; green; brown; white; black; swimsuit;

football; skis;

skipping rope;

It’s ... hot and sunny

(cloudy/foggy/ snowing);

I like... (swimming); Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit;

football; skis;

skipping rope;

It’s ... hot and sunny

(cloudy/foggy/ snowing);

I like... (swimming); Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo, CD1,minikarty:11-14,karta pracy str 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1, Boo,karty obrazkowe 14-31

karta pracy str18

szablon maskujący

minikarty 9-14, kostka

 

 

10.12-14.12

 

Clothes- ubrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z rymowaką The clothes flash

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nazw ubrań i utrwalanie liczb w zakresie 1–10 w zabawach głosem,

ruchowych

i muzycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa

w zabawach rytmicznych, muzycznych

i ruchowych.

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy ubrań oraz nowe wyrażenia opisujące pogodę

 

reaguje na polecenia nauczyciela i wskazuje części garderoby odpowiednie do omawianych warunków pogodowych

 

liczy od 1 do 10 oraz od 10 do 1 i stosuje liczebniki

w komunikacji

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i manipulacyjnych

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant The Clothes Flash

 

poszerza zakres leksykalny o nazwy kolejnych części garderoby

 

ćwiczy sprawność liczenia od 1 do 10

osłuchuje się z pytaniem What are you wearing today? oraz odpowiedzią na niepoprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

 

 

 

It’s hot and sunny!;

It’s freezing!;

T shirt; shorts;

jacket; trousers;

numbers 1–10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

numbers;

colours

 

 

 

Boo, CD1, karty obrazkowe:14-23,28, 32,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1, karty obrazkowe:14-23,28, 32,36

karta pracy nr 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12-21.12

 

 

British kids` winter- zima w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter games- zimowe gry i zabawy

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalanie słownictwa związanego z zimą

i życiem dzieci

w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalanie słownictwa związanego z zimą

i życiem dzieci

w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym

z zimą i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

słucha piosenki tematycznej It Is Winter! i odgrywa

jej treść

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

 

Dziecko:

słucha piosenki tematycznej It Is Winter! i odgrywa

jej treść

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i poznawczych i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

winter; skiing;

angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus;

It’s snowing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; skiing;

angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus;

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1, CD2

karty obrazkowe:24,27,31,33-40,73-75, karta pracy str 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1, CD2

karty obrazkowe:,27,31,73-75, karta pracy str 56

wyprawka karta nr9

24.12- 28.12

 

Zabawy z pioseką Santa – Mikołaj

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

Dziecko:

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Santa

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree., Christmas

Nagranie pioseki: Santa, karty obrazkowe, Kukiełki elfów i Boo,

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO 3,4-latki

 

                                                 GRUDZIEŃ 2018

 

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

03-12 – 07 12.

 

 

 

My toys – moje zabawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinker`s toys- nauka piosenki

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wprowadzające

w tematykę związaną

z majsterkowaniem

i zabawkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie

i utrwalanie słownictwa

w oparciu o piosenkę tematyczną.

Wprowadzenie liczenia w zakresie 1–3.

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z majsterkowaniem i zabawkami

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Correct Boo

 

osłuchuje się ze słownictwem w zabawie opartej o nagranie The Tinkers’ Flash!

 

reaguje na prośby nauczyciela

 

utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, sensorycznych i manipulacyjnych

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo

 

poznaje liczebniki główne 1-3 i rozwija sprawność liczenia

 

osłuchuje się ze słownictwem w oparciu

o piosenkę tematyczną Tinkers’ Toys

i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

 

bierze udział w zabawach muzyczno--ruchowych, rytmicznych

glue; brush;

doll's house;

stick horse;

swing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glue; brush;

doll's house;

stick horse; swing; present;

one, two, three.

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23;

Karta pracy pracy 7;

Minikart 18–23;

kostka.

 

 

 

10.12- 14-12

 

 

Let`s play – bawmy się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z rymowanką I can make...............

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja, poszerzanie słownictwa oraz rozwijanie sprawności

rozumienia

ze słuchu

w oparciu

o zabawy manipulacyjno-ruchowe, muzyczne

i z elementami dramy.

Utrwalanie liczebników 1–3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z zabawkami

w zabawach rytmiczno-

  -ruchowych

i manipulacyjnych. Wprowadzenie struktur językowych w oparciu 

  o rymowankę.

 

 

 

Dziecko:

powtarza i utrwala słownictwo związane

z zabawkami i majsterkowaniem, oraz liczebniki 1–3

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, poznawczych, manipulacyjnych,

i z elementami dramy

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną Tinkers’ Toys i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala materiał leksykalny

 

poznaje konstrukcje językowe przydatne

w codziennej komunikacji w oparciu o rap 

I Can Make…

 

bierze udział w zabawach manipulacyjnych, muzycznych i ruchowych

 

 

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three;

I can make...

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23; Plakat 4;

Wyprawka: karta 4

(prezenty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 18–23; Minikarty 18–23;

balony z  wyprawki; kostka.

 

17.12- 21.12

 

Winter time – nauka piosenki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter fun- zimowe zabawy

 

 

 

Wprowadzenie

i aktywizacja słownictwa związanego z zimą i  Bożym Narodzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

 

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z zimą i świętami

 

utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Winter Time!

utrwala słownictwo poprzez aktywne wykorzystanie plakatu

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo w zabawie głosowej

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie multisensorycznej

 

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Winter Time!

wykorzystuje poznane słownictwo w pracy twórczej

 

 

 

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree.

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo,CD1, CD2,

Kart obrazkowe 16,23,52-55,wyprawka karta 10, plakat 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo,CD1, CD2,

Kart obrazkowe 16,23,52-55,

karta pracy 22

 

24.12- 28.12

 

Zaawy z pioseką : Santa – Mikołaj

 

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

Dziecko:

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Santa

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree., Christmas

Nagranie pioseki: Santa, karty obrazkowe, Kukiełki elfów i Boo,

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J.ANGIELSKIEGO  5,6-latki

 

                                                         LISTOPAD 2018

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

Shapes consolidation- utrwaleie poznanych kształtów

 

Shapes pictures- obrazki z kształtów

(05.11- 9.11)

Podsumowanie

i zastosowanie materiału leksykalnego

w naturalnym kontekście zabawy konstrukcyjnej oraz poprzez odegranie historyjki

Dziecko:

utrwala słownictwo w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

 

ćwiczy czytanie globalne podczas realizacji karty pracy

 

 

circle; triangle;

square; star;

lift; telescope;

space rocket;

space robot;

yellow; red; blue;

pink; purple;

Yes, I can!

kukiełki elfów i Boo;

CD1;

Karty obrazkowe 7–18; Karty pracy s. 12;

figury z wyprawki;

kostka.

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the planet of sport- Witajcie na planecie sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather – pogoda

 

 

 

(12.11- 16.11)

 

Przypomnienie nazw kolorów oraz wprowadzenie słownictwa związanego ze

sportem

w zabawach muzyczno-

-ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie poznanego słownictwa. Wprowadzenie

i ćwiczenie słownictwa

związanego

z pogodą na podstawie zabawy

z piosenką.

Dziecko:

powtarza lub poszerza zakres znajomości nazw kolorów (yellow, red, blue, pink, purple, orange, green, brown, white, black)

 

poznaje nazwy czynności związanych ze sportem

aktywnie utrwala nazwy liczebników głównych

w zakresie 1–10 oraz struktury opisujące proces korzystania z windy poprzez rap Let’s Take the Lift!

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: rytmicznych, ruchowych i manipulacyjnych

Dziecko:

poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z pogodą

 

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant

The Sports Flash

 

osłuchuje się z wyrażeniem I like… poprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych

 

słucha nagrania i dorysowuje właściwe przedmioty oraz przygotowuje się do czytania globalnego poprzez ćwiczenia i słowniczek obrazkowy na karcie pracy

 

 

orange; green; brown; white; black;

swimming; playing; jumping; skiing;

skipping rope;

swimsuit;

football;

skis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; swimming;

playing; skipping; skiing;

It’s hot and sunny; It’s cloudy;

It’s foggy;

It’s snowing.

 

kukiełki elfów i Boo;

CD 1;

Karty obrazkowe

19–27;

Minikarty 7, 11–14; winda z wyprawki;

Plakat 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1,

Karty obrazkowe 24-31

karta pracy nr 13

kostka

 

 

 

 

 

Story 3 – historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like sport- zabawy z pioseką tematyczną

 

 

(19.11-23.11)

Utrwalanie słownictwa

w zabawach multisensorycznych. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja materiału leksykalnego. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych

w zabawie

Dziecko:

utrwala nazwy poznanych kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez

słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

z elementami dramy

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala materiał leksykalny w zabawach konsolidujących słownictwo

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną I Like Sport

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Chit-chat

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść

uzupełnia karty pracy, kolorując przedmioty zgodnie

z treścią historyjki

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis;

Is it... hot and

sunny (cloudy / foggy / snowing)?;

I like.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; It’s... hot and

sunny (cloudy/foggy/ snowing)?;

I like... (swimming); Can I have...

(a swimsuit)?

 

Boo, CD1,

Karty obrazkowe 19- 31 winda

plakaty 3,10

 

kostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1,

Karty obrazkowe 19-31

karty pracy str 14-15

 

kostka

 

 

 

 

 

 

 

Yes, I do, No I don`t – zabawy z rymowanką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What`s the weather like today? - jaka jest dziś pogoda?

 

 

 

(26-11- 30.11)

 

 

Aktywne utrwalanie słownictwa. Ćwiczenie udzielania krótkich odpowiedzi na podstawie

zabawy rytmiczno-

-słownej.

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje nazwy kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu Yes, I Do! No, I Dont’t!,

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu,

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

uzupełnia karty pracy, zaznaczając od czynności, które lubi wykonywać w zależności od warunków pogodowych

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis;

It’s ... hot and

sunny (cloudy/ foggy/snowing);

I like... (swimming);

Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

Boo, CD1

karty obrazkowe 19-31, minikarty-14, kostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo.CD1, wyprawka- karta nr 5

plakaty 3 i 10, karta pracy nr 17

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE3,4-latki

 

                                                 LISTOPAD 2018

 

 

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

Vegetables memory game- warzywa, gra planszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you like........?-

 

Czy lubisz.......?

 

 

 

 

 

(05.11-09.11)

Utrwalanie słownictwa i struktur językowych

w zabawach muzycznych

i poznawczych.

 

Rozwijanie kompetencji mówienia i słuchania ze zrozumieniem.

Dziecko:

utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych związanych z jedzeniem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

 

śpiewa piosenkę tematyczną My Rainbow Soup

 

bierze udział w zabawach muzycznych, manipulacyjnych z wykorzystaniem wyprawki

 

tworzy własną zupę, umieszczając naklejki przedstawiające warzywa na karcie pracy

 

potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

 

 

carrots; corn;

peas; beetroots;

pot; rainbow soup; colours.

 

Do you want… (peas/

corn)?;

No, thank you!;

Yes, I do!

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 1–11;

Plakat 2,

warzywa z wyprawki, Minikarty 1–11;

Karta pracy nr 4

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 6–11; Plakat 2;

warzywa z wyprawki; plecaki z w

 

 

Weather song- piosenka o pogodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I`m flying- zabawy muzyczno-ruchowe

 

(12.11- 16.11)

Zapoznanie ze słownictwem związanym

z pogodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie słownictwa

i utrwalanie języka formulaicznego

w oparciu

  o piosenkę tematyczną.

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z pogodą

 

osłuchuje się z kluczowymi zwrotami opisującymi warunki pogodowe w nagraniu The Weather Flash! i obrazuje jego treść ruchem

poznaje nazwy czynności w oparciu

o piosenkę Weather Acion Song i obrazuje jej treść ruchem

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza zakres leksykalny

w tematyce związanej z pogodą

 

osłuchuje się ze słownictwem poprzez słuchanie piosenki tematycznej I’m Flying i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-

-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

 

 

warm; cold; windy; stormy; snowing;

What's the weather like?

It’s…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe

12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; balon z wyprawki;

Karty obrazkowe 12–17;

Karta pracy 5;

Minikarty 12–17,

kostka

 

 

 

Wather fun- zabawy muzyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go away! - zabawy z rymowaką

 

(19.11- 23.11)

Konsolidacja słownictwa

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

  w oparciu

o historyjkę. Aktywizacja słownictwa

w zabawach muzycznych 

  i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie struktur językowych

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu 

  w oparciu

o rymowankę.

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z pogodą,

 

próbuje śpiewać piosenkę tematyczną

 

I’m Flying i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

 

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy, sportowych

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza materiał leksykalny

 

bierze udział w zabawach muzycznych ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

 

stara się śpiewać piosenkę Weather Action Song i obrazuje jej treść ruchem

osłuchuje się z nowymi konstrukcjami językowymi obrazując treść rapu Go Away!

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Weather magic

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

 

 

 

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…;

wind; storm; snow;

Go away!;

Come to us another day!

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 12–17; Wyprawka :balon, tęcza;

Minikarta 13,

Plakat 3;

Minikarty 12–17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe

 

Story 3-Historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather fun- zabawy komunikacyjne

 

 

(26.11- 30.11)

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjnej

w oparciu 

  o rymowankę

i historyjkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne użycie wyrażeń językowych związanych

z pogodą.

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z pogodą

 

utrwala struktury językowe przydatne

w codziennej komunikacji poprzez słuchanie

i odgrywanie treści rapu Go Away!

 

rozumie historyjkę i odgrywa jej treść ruchem oraz za pomocą elementów wyprawki

śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying!

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, manipulacyjnych

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; wind; storm; snow;

What's the weather like? t’s…;

Go away!;

Come to us another day!

kukiełki elfów i Boo; Karty obrazkowe 12–16;

Plakat 3; CD 1;

Wyprawka: tęcza i karta 3;

Minikarty 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Minikarty 12–16;

Karty obrazkowe 12–17;

Karta pracy 6;

Minikarty 1

 

 

 

 

 

            

  

 

  Założenia programowe

 

Program nauczania:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania ‘ Multisensoryczna nauka j. angielskiego w przedszkolu” Ewy Wodzickiej DondziłłoNa zajęciach z języka angielskiego nauczyciel korzysta z materiałów dydaktycznych  i kart pracy ‘ I love Boo .” poziom  A iA + w grupach 3 i 4-latków oraz “ I love Boo ’ poziom B i B + w grupie 5 i 6 latków wydawnictwa MAC Edukacja.

 

 

 

Cele nauczania

Najważniejszym celem w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie chęci do nauki języka angielskiego bez niepotrzebnego stresu czy przymusu.

Nacisk kładziony jest  na rozwijanie rozumienia mowy (czyli słuchanie) oraz naukę słownictwa ponieważ bardzo ważne jest uwrażliwienie dziecka na język. 

Nauczyciel rozwija w dzieciach chęć do nauki czyli ich motywację wewnętrzną  poprzez stosowanie pochwał na przykład :Amazing! – Wspaniale!, Fantastic! – Fantastycznie,

Nauczyciel stara się wspomagać rozwój umiejętności społecznych u dzieci poprzez zachęcanie do pracy w parach i w grupach

 

Cele  szczegółowe

Rozumienie poleceń zadawanych przez nauczyciela lub usłyszanych z płyty CD

Kolorowanie kształtów czy postaci według instrukcji podanych przez nauczyciela

Rysowanie na przykład ulubionych zabawek czy  części ciała

Nazywanie określonych przedmiotów czy postaci

Pokazywanie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie

Pokazywanie różnorodnych czynności ruchami ciała

Nauka współpracy i innymi dziećmi w parach czy grupach

Rozwijanie poczucia własnego jaczyli tożsamości dziecka

Nauka tolerancji wobec innych dzieci

Nauka przestrzegania reguł w grach i zabawach podczas zajęć

                                                                                              

 

 

 

 

 

Metody nauczania:

 

 

Metoda Reagowania Całym Ciałem (The Total Physical Response Method – TPR).

 

Metoda ta zakłada uczenie się języka poprzez demonstrowanie określonych poleceń wydawanych przez nauczyciela całym ciałem. Podczas zajęć nauczyciel wydaje określone polecenia dzieciom np:

 

Nod your head” – „Skiń głowąw języku angielskim. Zadaniem dzieci jest pokazanie tych czynności. Dzieci więc ćwiczą przede wszystkim rozumienie mowy w obym języku. Ponadto metoda ta zakłada naukę przez ruch całym ciałem, który w tym wieku jest dzieciom tak potrzebny.

 

 

Metoda Naturalna (The Natural Approach). Jej głównym twórcą jest Stephen Krashen,

 

językoznawca. Głównym założeniem tej metody jest to, że nauka języka powinna odbywać się przez słuchanie obcojęzycznych wypowiedzi. Ponadto metoda ta kieruje się założeniem, że reguły gramatyczne nie powinny być objaśniane bezpośrednio. Co więcej metoda ta wykorzystuje podczas nauki nowego słownictwa pomoce wizualne takie jak na przykład karty prezentacyjne (flashcards), które są niezbędne w nauczaniu małych dzieci.

 

 

Metoda Bezpośrednia (the Direct Method).

 

Metoda ta za podstawowy cel nauki zakłada umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim.

 

  

Metoda storytellingu – nauczanie w oparciu o słuchanie opowiadań i bajek w j.angielskim i odgrywanie ich treści

                                                                                       

 

 Techniki nauczania zastosowane podczas prowadzenia zajęc

 

 

 

Słuchanie oraz śpiewanie łatwych piosenek

 

 

 

Powtarzanie słów za nauczycielem

 

 

 

Nowe słownictwo prezentowane za pomocą kart prezentacyjnych tzw. Flashcards

 

 

 

Nazywanie różnych przedmiotów czy kolorów na przedstawionym rysunku

 

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela

 

 

 

Dopasowywanie obrazka do usłyszanego słowa

 

 

 

Imitacja dźwięków (grupowa bądź indywidualna)

 

 

 

Pisanie po śladzie

 

 

 

Kolorowanie rysunków

 

 

 

Ćwiczenia typu TPR( nauka poprzez ruch)

 

Rutyny klasowe czyli ćwiczenia, które  powtarzają się co zajęcia na przykład powitanie  i  pożegnanie w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )