Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

            

  

 

 

MIESIĘCZNE PLANY PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GR. V I VI GRUDZIEŃ 2020

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

30.11- 04.12

 

Chit chat – zabawa komunikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities- zabawy utrwalające poznane słownictwo

 

 

 

 

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności komunikacyjnej

w zabawach

z wyprawką. Odgrywanie historyjki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

i aktywizowanie słownictwa oraz konstrukcji językowych

w zabawach multisensorycznych. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

oraz mówienia.

 

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną w zabawie Chit-chat

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

z elementami dramy, manipulacyjnych

z wykorzystaniem wyprawki

 

koloruje ilustrację zgodnie z kodem, by dowiedzieć

się, jakie przedmioty zostały ukryte na karcie pracy

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

ćwiczy zadawanie pytań o preferencje

 

bierze udział w zabawach muzycznych, badawczych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

 

słucha nagrania i wykreśla obrazki znajdujące się na karcie pracy zgodnie z jego treścią

orange; green; brown; white; black; swimsuit;

football; skis;

skipping rope;

It’s ... hot and sunny

(cloudy/foggy/ snowing);

I like... (swimming); Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit;

football; skis;

skipping rope;

It’s ... hot and sunny

(cloudy/foggy/ snowing);

I like... (swimming); Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

07.12-11.12

 

Clothes- ubrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z rymowaką The clothes flash

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nazw ubrań i utrwalanie liczb w zakresie 1–10 w zabawach głosem,

ruchowych

i muzycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa

w zabawach rytmicznych, muzycznych

i ruchowych.

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy ubrań oraz nowe wyrażenia opisujące pogodę

 

reaguje na polecenia nauczyciela i wskazuje części garderoby odpowiednie do omawianych warunków pogodowych

 

liczy od 1 do 10 oraz od 10 do 1 i stosuje liczebniki

w komunikacji

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i manipulacyjnych

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant The Clothes Flash

 

poszerza zakres leksykalny o nazwy kolejnych części garderoby

 

ćwiczy sprawność liczenia od 1 do 10

osłuchuje się z pytaniem What are you wearing today? oraz odpowiedzią na niepoprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

 

 

 

It’s hot and sunny!;

It’s freezing!;

T shirt; shorts;

jacket; trousers;

numbers 1–10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

numbers;

colours

 

 

14.12-18.12

 

 

British kids` winter- zima w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter games- zimowe gry i zabawy

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalanie słownictwa związanego z zimą

i życiem dzieci

w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalanie słownictwa związanego z zimą

i życiem dzieci

w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym

z zimą i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

słucha piosenki tematycznej It Is Winter! i odgrywa

jej treść

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

 

Dziecko:

słucha piosenki tematycznej It Is Winter! i odgrywa

jej treść

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i poznawczych i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

winter; skiing;

angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus;

It’s snowing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; skiing;

angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus;

 

21.12- 25.12

 

Zabawy z pioseką Santa – Mikołaj

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

Dziecko:

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Santa

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree., Christmas

28.12- 01,01

 

Utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych

Dziecko:

- śpiewa piosenki o tematyce swiatecznej w j. angielskim

- utrwala słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia i zimą

- wykonuje pracę plastyczną

 

winter; skiing;

angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus;

 snowman; Santa; presents; snowing; under; tree., Christmas

 

 

 

        PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE IV

 

                                                  GRUDZIEŃ 2020

 

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

 

30.11 – 04.12.

 

 

 

My toys – moje zabawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Where`s my toy?- zabawy z piosenką tematyczną

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wprowadzające

w tematykę związaną

 

zabawkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie

i utrwalanie słownictwa

w oparciu o piosenkę tematyczną.

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy zabawek w zabawie rytmiczno-ruchowej

 

słucha piosenki tematycznej  Where’s My Toy? i obrazuje jej treść ruchem

potrafi określić, jakiego elementu w sekwencji brakuje na ilustracji

 

Dziecko:

potrafi rozpoznać zabawki, których odgłosy słyszy w nagraniu

 

potrafi rozpoznać zabawki na ilustracjach

 

 

bierze udział w zabawach muzyczno--ruchowych, rytmicznych

 

 

 

doll; ball; plane; train; yo-yo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doll; ball; plane; train; yo-yo.

 

 

 

 

 

07.12.- 11-12

 

 

More colours- więcej kolorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favourite toys- ulubione zabawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie znajomości słownictwa związanego

z zabawkami. Wprowadzenie

 

kolorów: orange, green, brown, oraz piosenki aktywizującej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z zabawkami

w zabawach rytmiczno-

 ruchowych

 

 

 

Dziecko:

 

rozpoznaje i przypomina sobie nazwy zabawek w zabawach z elementami  pantomimy, manipulacyjnych, muzyczno-
-ruchowych

poznaje nazwy kolorów: orange, green, brown

słucha historyjkiStory 4

słucha piosenki aktywizującej  Story 4 Action Song i obrazuje ją ruchem

 

 

 

Dziecko:

pamięta nazwy zabawek i potrafi rozpoznać je ze słuchu

powtarza nazwy zabawek i kolorów

 

próbuje śpiewać piosenkę aktywizującą
Story 4 Action Song i odgrywa jej treść ruchem

 

 

 

 

doll; ball; plane; train; yo-yo;

yellow; red;

blue; green; orange; brown;

1, 2, 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doll; ball; plane; train; yo-yo;

yellow; red;

blue; green; orange; brown;

1, 2, 3.

 

14.12- 18.12

 

It`s winter!- Już zima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter fun- zimowe zabawy

 

 

 

Wprowadzenie

i aktywizacja słownictwa związanego z zimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą

 

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z zimą

 

utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Winter Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

wykorzystuje słownictwo w naturalnym kontekście zimowej wycieczki

tworzy własnego bałwana, reagując na wypowiedzi nauczyciela

 

 

 

 

 

 

snow; snowballs; snowman; eyes; nose; mouth; tummy; hat; scarf; coat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snow; snowballs; snowman; eyes; nose; mouth; tummy; hat; scarf; coat

 

 

21.12- 25.12

 

Christmas
Boże Narodzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorations
Ozdoby świąteczne

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi krajów
anglosaskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie znajomości słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia

 

 

 

 

Dziecko:

poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia

 

poznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

słucha historyjki świątecznej The Christmas Story i rozumie jej treść z kontekstu

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala znajomość słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia

 

poznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

utrwala znajomość słownictwa i rozwija sprawność rozumienia go ze słuchu
w zabawie z elementami dramy

 

próbuje śpiewać piosenkę świąteczną The Christmas Song i obrazuje jej treść ruchem

 

 

 

stockings; decorations; milk and biscuits; Christmas tree; Santa Claus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stockings; decorations; milk and biscuits; Christmas tree; Santa Claus

 

 

 

 

 

 

 

 

(28.12- 01.01)

 

Utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych.

Dziecko:

- śpiewa piosenki o tematyce swiatecznej w j. angielskim

- utrwala słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia i zimą

- wykonuje pracę plastyczną

winter; cold; snowman hat

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 

        PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE II i III

 

                                                  GRUDZIEŃ 2020

 

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

30.11 – 04.12.

 

 

 

My toys – moje zabawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinker`s toys- nauka piosenki

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wprowadzające

w tematykę związaną

z majsterkowaniem

i zabawkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie

i utrwalanie słownictwa

w oparciu o piosenkę tematyczną.

Wprowadzenie liczenia w zakresie 1–3.

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z majsterkowaniem i zabawkami

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Correct Boo

 

osłuchuje się ze słownictwem w zabawie opartej o nagranie The Tinkers’ Flash!

 

reaguje na prośby nauczyciela

 

utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, sensorycznych i manipulacyjnych

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo

 

poznaje liczebniki główne 1-3 i rozwija sprawność liczenia

 

osłuchuje się ze słownictwem w oparciu

o piosenkę tematyczną Tinkers’ Toys

i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

 

bierze udział w zabawach muzyczno--ruchowych, rytmicznych

 

glue; brush;

doll's house;

stick horse;

swing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glue; brush;

doll's house;

stick horse; swing; present;

one, two, three.

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23;

Karta pracy pracy 7;

Minikart 18–23;

kostka.

 

 

 

07.12.- 11-12

 

 

Let`s play – bawmy się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z rymowanką I can make...............

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja, poszerzanie słownictwa oraz rozwijanie sprawności

rozumienia

ze słuchu

w oparciu

o zabawy manipulacyjno-ruchowe, muzyczne

i z elementami dramy.

Utrwalanie liczebników 1–3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z zabawkami

w zabawach rytmiczno-

  -ruchowych

i manipulacyjnych. Wprowadzenie struktur językowych w oparciu 

  o rymowankę.

 

 

 

Dziecko:

powtarza i utrwala słownictwo związane

z zabawkami i majsterkowaniem, oraz liczebniki 1–3

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, poznawczych, manipulacyjnych,

i z elementami dramy

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną Tinkers’ Toys i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala materiał leksykalny

 

poznaje konstrukcje językowe przydatne

w codziennej komunikacji w oparciu o rap 

I Can Make…

 

bierze udział w zabawach manipulacyjnych, muzycznych i ruchowych

 

 

 

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three;

I can make...

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23; Plakat 4;

Wyprawka: karta 4

(prezenty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 18–23; Minikarty 18–23;

balony z  wyprawki; kostka.

 

14.12- 18.12

 

Winter time – nauka piosenki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter fun- zimowe zabawy

 

 

 

Wprowadzenie

i aktywizacja słownictwa związanego z zimą i  Bożym Narodzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

 

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z zimą i świętami

 

utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Winter Time!

utrwala słownictwo poprzez aktywne wykorzystanie plakatu

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo w zabawie głosowej

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie multisensorycznej

 

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Winter Time!

wykorzystuje poznane słownictwo w pracy twórczej

 

 

 

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree.

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo,CD1, CD2,

Kart obrazkowe 16,23,52-55,wyprawka karta 10, plakat 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo,CD1, CD2,

Kart obrazkowe 16,23,52-55,

karta pracy 22

 

21.12- 25.12

 

Zaawy z pioseką : Santa – Mikołaj

 

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

Dziecko:

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Santa

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree., Christmas

Nagranie pioseki: Santa, karty obrazkowe, Kukiełki elfów i Boo,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28.12- 01.01)

 

Utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych.

Dziecko:

- śpiewa piosenki o tematyce swiatecznej w j. angielskim

- utrwala słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia i zimą

- wykonuje pracę plastyczną

winter; cold; snowman hat

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GR.I GRUDZIEŃ 2020

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(30.11-04.12)

 

Utrwalanie słownictwa związanego zurodzinami,liczebnikóww zakresie 1–3 oraz utrwalanie nazw czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwaleniei poszerzenie materiału leksykalnego

w twórczych zabawach multisensorycznych.

 

 

 

Dziecko:

ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy rozwijającej koncentrację

 

utrwala słownictwo w zabawie manipulacyjnej rozwijającej motorykę małą

liczy w zakresie 1–3 oraz utrwala słowa oznaczające czynności

rozumie treść nagrań i zgodnie z nią działa

 

 

 

Dziecko;

 

liczy w zakresie 1–3

 

utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;1, 2, 3; presents;

Happy birthday!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;1, 2, 3; presents;

Happy birthday!

 

 

( 07.12- 11.12)

 

Winter is here- Wprowadzenie i aktywizacja słownictwa związanego z zimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

The Winter Song- utrwalenie wprowadzonego słownictwa w zabawie muzyczej

 

Dziecko:

 

poznaje i utrwala słownictwo związane z zimą w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych oraz sensorycznych

 

 

Dziecko:

 

słucha piosenki o zimie The Winter Song i obrazuje jej treść ruchem

 

tworzy zimową kompozycję na karcie pracy

 

 

 

winter; cold; snowman hat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; cold; snowman hat.

 

( 13.12- 18.12)

 

Merry Christmas- Święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich

 

 

 

 

 

 

Hello reindeer- zabawy z piosenką

 

Dziecko:

poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia

 

poznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

 

Dziecko:

trwala znajomość słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia

 

słucha piosenki świątecznej Hello reindeer i obrazuje jej treść ruchem

 

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 

 

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas, snowman, reindeer

 

( 21.10- 25.12)

 

Christmas fun- Święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich

 

 

 

 

 

 

Christmas story – świąteczna opowieść

 

Dziecko:

poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzeniapoznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

Dziecko:

 

słucha historyjki świątecznej A Christmas Story i rozumie jej treść z kontekstu

 

słucha piosenki świątecznej Hello reindeer i obrazuje jej treść ruchem

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

(29.12- 01.01)

 

Utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych.

Dziecko:

- śpiewa piosenki o tematyce swiatecznej w j. angielskim

- utrwala słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia i zimą

- wykonuje pracę plastyczną

winter; cold; snowman hat

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J.ANGIELSKIEGO  W GRUPIE  V i VI

 

                                                         LISTOPAD 2020

 

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Shapes consolidation- utrwaleie poznanych kształtów

 

Shapes pictures- obrazki z kształtów

(02.11- 6.11)

Podsumowanie

i zastosowanie materiału leksykalnego

w naturalnym kontekście zabawy konstrukcyjnej oraz poprzez odegranie historyjki

Dziecko:

utrwala słownictwo w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

 

ćwiczy czytanie globalne podczas realizacji karty pracy

 

 

circle; triangle;

square; star;

lift; telescope;

space rocket;

space robot;

yellow; red; blue;

pink; purple;

Yes, I can!

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the planet of sport- Witajcie na planecie sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather – pogoda

 

 

 

(09.11- 13.11)

 

Przypomnienie nazw kolorów oraz wprowadzenie słownictwa związanego ze

sportem

w zabawach muzyczno-

-ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie poznanego słownictwa. Wprowadzenie

i ćwiczenie słownictwa

związanego

z pogodą na podstawie zabawy

z piosenką.

Dziecko:

powtarza lub poszerza zakres znajomości nazw kolorów (yellow, red, blue, pink, purple, orange, green, brown, white, black)

 

poznaje nazwy czynności związanych ze sportem

aktywnie utrwala nazwy liczebników głównych

w zakresie 1–10 oraz struktury opisujące proces korzystania z windy poprzez rap Let’s Take the Lift!

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: rytmicznych, ruchowych i manipulacyjnych

Dziecko:

poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z pogodą

 

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant

The Sports Flash

 

osłuchuje się z wyrażeniem I like… poprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych

 

słucha nagrania i dorysowuje właściwe przedmioty oraz przygotowuje się do czytania globalnego poprzez ćwiczenia i słowniczek obrazkowy na karcie pracy

 

 

orange; green; brown; white; black;

swimming; playing; jumping; skiing;

skipping rope;

swimsuit;

football;

skis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; swimming;

playing; skipping; skiing;

It’s hot and sunny; It’s cloudy;

It’s foggy;

It’s snowing.

 

 

 

 

Story 3 – historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like sport- zabawy z pioseką tematyczną

 

 

(16.11-20.11)

Utrwalanie słownictwa

w zabawach multisensorycznych. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja materiału leksykalnego. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych

w zabawie

Dziecko:

utrwala nazwy poznanych kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez

słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

z elementami dramy

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala materiał leksykalny w zabawach konsolidujących słownictwo

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną I Like Sport

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Chit-chat

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść

uzupełnia karty pracy, kolorując przedmioty zgodnie

z treścią historyjki

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis;

Is it... hot and

sunny (cloudy / foggy / snowing)?;

I like.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; It’s... hot and

sunny (cloudy/foggy/ snowing)?;

I like... (swimming); Can I have...

(a swimsuit)?

 

 

 

 

 

Yes, I do, No I don`t – zabawy z rymowanką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What`s the weather like today? - jaka jest dziś pogoda?

 

 

 

(23-11- 27.11)

 

 

Aktywne utrwalanie słownictwa. Ćwiczenie udzielania krótkich odpowiedzi na podstawie

zabawy rytmiczno-

-słownej.

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje nazwy kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu Yes, I Do! No, I Dont’t!,

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu,

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

uzupełnia karty pracy, zaznaczając od czynności, które lubi wykonywać w zależności od warunków pogodowych

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis;

It’s ... hot and

sunny (cloudy/ foggy/snowing);

I like... (swimming);

Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE  II iIII

 

                                                  LISTOPAD 2020

 

 

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

Vegetables memory game- warzywa, gra planszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit and vegetables memory game

 

 

 

 

 

(02.11-06.11)

Utrwalanie słownictwa i struktur językowych

w zabawach muzycznych

i poznawczych.

 

Rozwijanie kompetencji mówienia i słuchania ze zrozumieniem.

Dziecko:

utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych związanych z jedzeniem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

 

śpiewa piosenkę tematyczną

 

bierze udział w zabawach muzycznych, manipulacyjnych z wykorzystaniem wyprawki

 

tworzy własną zupę, umieszczając naklejki przedstawiające warzywa na karcie pracy

 

potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

 

 

carrots; corn;

peas; beetroots;

pot; rainbow soup; colours.

 

Do you want… (peas/

corn)?;

No, thank you!;

Yes, I do!

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 1–11;

Plakat 2,

warzywa z wyprawki, Minikarty 1–1

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 6–11; Plakat 2;

warzywa z wyprawki;

 

 

Weather song- piosenka o pogodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I`m flying- zabawy muzyczno-ruchowe

 

(09.11- 13.11)

Zapoznanie ze słownictwem związanym

z pogodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie słownictwa

 i utrwalanie języka formulaicznego

w oparciu

  o piosenkę tematyczną.

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z pogodą

 

osłuchuje się z kluczowymi zwrotami opisującymi warunki pogodowe w nagraniu The Weather Flash! i obrazuje jego treść ruchem

poznaje nazwy czynności w oparciu

o piosenkę Weather Acion Song i obrazuje jej treść ruchem

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza zakres leksykalny

w tematyce związanej z pogodą

 

osłuchuje się ze słownictwem poprzez słuchanie piosenki tematycznej I’m Flying i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-

-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

 

 

warm; cold; windy; stormy; snowing;

 What's the weather like?

It’s…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe

12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; balon z wyprawki;

Karty obrazkowe 12–17;

Minikarty 12–17,

kostka

 

 

 

Wather fun- zabawy muzyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go away! - zabawy z rymowaką

 

(16.11- 20.11)

Konsolidacja słownictwa

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

  w oparciu

o historyjkę. Aktywizacja słownictwa

w zabawach muzycznych 

  i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie struktur językowych

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu 

  w oparciu

o rymowankę.

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z pogodą,

 

próbuje śpiewać piosenkę tematyczną

 

I’m Flying i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

 

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy, sportowych

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza materiał leksykalny

 

bierze udział w zabawach muzycznych ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

 

stara się śpiewać piosenkę Weather Action Song i obrazuje jej treść ruchem

osłuchuje się z nowymi konstrukcjami językowymi obrazując treść rapu Go Away!

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Weather magic

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

 

 

 

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…;

wind; storm; snow;

Go away!;

 Come to us another day!

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 12–17; Wyprawka :balon, t

Minikarta 13,

Plakat 3;

Minikarty 12–17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe

 

Story 3-Historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather fun- zabawy komunikacyjne

 

 

(23.11- 27.11)

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjnej

w oparciu 

  o rymowankę

i historyjkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne użycie wyrażeń językowych związanych

z pogodą.

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z pogodą

 

utrwala struktury językowe przydatne

w codziennej komunikacji poprzez słuchanie

i odgrywanie treści rapu Go Away!

 

rozumie historyjkę i odgrywa jej treść ruchem oraz za pomocą elementów wyprawki

śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying!

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, manipulacyjnych

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; wind; storm; snow;

What's the weather like? t’s…;

Go away!;

 Come to us another day!

kukiełki elfów i Boo; Karty obrazkowe 12–16;

Plakat 3; CD 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Minikarty 12–16;

Karty obrazkowe 12–17;

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE I LISTOPAD 2020

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

 Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(02.11- 06.11)

 

 

Good day, good night-Utrwalanie słownictwa w zabawach muzycznych i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Story time- Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu o zabawę z elementami dramy

Dziecko:

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Good Day, Good Night

 

słucha piosenki i odgrywa jejtreść

przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej grupy

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo
w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych

 

słucha historyjki Story 3 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu

 

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 

poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą

 

 

day; night; sun; star(s); quiet; noisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

day; night; sun; noisy; quiet; up; down; get up; sleep; Let’s play!

 

( 09.11- 13.11)

 

Birthday presents- urodzinowe prezenty.

 

Wprowadzenie
w tematykę związaną z zabawkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favourite toys- ulubione zabawki

 

Utrwalanie materiału leksykalnego i wprowadzenie słownictwa związanego z urodzinamiw zabawach rytmicznych, ruchowych
 i manipulacyjnych.

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z zabawkami

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

obrazuje słownictwo ruchem i gestem

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej spostrzegawczość

 

identyfikuje poznane przedmioty na karcie pracy i potrafi je wskazać

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

teddy bear; blocks; bubbles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake; presents;

Happy birthday

 

( 16.11- 20.11)

 

Happy birthday Boo- wszystkiego najlepszego Boo!

 

Utrwalanie

i rozszerzanie słownictwa w oparciu o piosenkętematyczną

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o historyjkę oraz zabawy multisensoryczne

 

Dziecko:

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Happy Birthday!

 

słucha piosenki i odgrywa jej treść

 

utrwala słownictwo w zabawie w kręgu, rozwijającej motorykę małą

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu i dotyku

osłuchuje się z nazwami liczebników 1–3

 

słucha historyjki Story 4 i rozumie jej treść z kontekstu

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake; presents; Happy birthday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;

1, 2, 3; presents;

Happy birthday

 

( 23.11- 27.11)

 

Story 4- Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu o manipulacyjną zabawę   z elementami dramy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie liczb w zakresie 1–3.

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo wprowadzone dotąd
w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych

 

osłuchuje się z nazwami liczebników 1–3

 

słucha historyjki Story 4 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu

 

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 

poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą

 

 

Dziecko:

 

potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

 

rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem

 

ćwiczy liczenie w zakresie 1–3

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake; candles; 1, 2, 3; presents;

Happy birthday!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;

1, 2, 3; presents;

Happy birthday

 

 

  

         PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J.ANGIELSKIEGO – GRUPA V i VI

 

                                                          PAŹDZIERNIK 2020

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

 

 

British kids` autumn- Jesień w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

British customs

Zwyczaje kulturowe Wielkiej Brytanii

 

 

( 1-5 .10)

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalenie słownictwa związanego

z jesienią i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii.

 

Dziecko:

zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym

z jesienią i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

 

słucha piosenki tematycznej Every Day in Autumn i odgrywa jej treść

 

utrwala kluczowe słownictwo, odgrywając treść chantu The Autumn Flash!

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

koloruje ilustrację zgodnie z kodem i wskazuje właściwe elementy na karcie pracy zgodnie z treścią nagrania

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i poznawczych i manipulacyjnych

 

 

 

 

autumn; house; conkers;

fish and chips;

It’s rainy!;

I sleep; I eat;

I play hide and seek;

I play conkers.

 

Shapes- figury geometryczne

 

Shapes and colours- kształty i kolory

 

( 12-16.10)

Zapoznanie

z nazwami figur geometrycznych

w zabawach ruchowych
i manipulacyjnych. Przypomnienie kolorów

 

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa

w zabawach rytmicznych, muzycznych

i ruchowych.

Dziecko:

poznaje nazwy figur geometrycznych

 

przypomina sobie i utrwala nazwy kolorów

 • osłuchuje się z nazwami liczebników głównych w zakresie 1–10 oraz słownictwem opisującym proces korzystania z windy poprzez rap Let’s Take the Lift!

 

poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z kosmosem

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant The Space Flash

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: rytmicznych, poznawczych, ruchowych oraz manipulacyjnych

 

 

circle; triangle;

square; star;

yellow; red; blue;

lift.

 telescope;

space rocket;

space robot.

 

 

My robot – mój robot

 

Chit chat – zabawa komunikacyja

 

 

(19-23.10)

Utrwalanie słownictwa w zabawach multisensorycznych oraz poprzez słuchanie historyjki.

 

Rozwijanie sprawności komunikacyjnych

w zabawie tematycznej

 

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z kosmosem

 

śpiewa piosenkę tematyczną

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie jej insceniz

 

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych, manipulacyjnych, badawczych, z elementami dramy

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie

Chit-chat

 

słucha piosenki Action Song i odgrywa jej treść całym ciałem

 

 

circle; triangle;

square; star; lift; telescope;

space rocket;

space robot.

red; yellow; blue;

pink; purple.

 

 

 

 

Where`s ….? - gdzie jest? Odszukiwanie kształtów

 

 

 

Yes` I can – zabawa muzyczna

 

 

(26.10- 30.10)

Poszerzanie

i aktywne wykorzystanie poznanych wyrazów oraz wprowadzenie zwrotu Yes, I can!

w zabawach

z minikartami.

rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w zabawach

z wyprawką.

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje słownictwo związane

z figurami geometrycznymi i kosmosem

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści

rapu Yes, I Can!

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

 

słucha nagrania i odnajduje ukryte na kartach pracy figury geometryczne

 

ćwiczy czytanie globalne łącząc przedmioty z ich fragmentami i nazwami na karcie prac

circle; triangle;

square; star;

lift; telescope;

space rocket;

space robot;

 red; yellow; blue;

pink; purple;

Yes, I can!

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE IV

PAŹDZIERNIK 2020

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

 Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(05.10- 09.10)

 

 

The food flash-

Poznanie słownictwazwiązanego

z żywnością

i jedzeniem. Wprowadzenie 
w tematykę rozdziału

 

 

 

 

 

 

Yummy food- Utrwalanie nazw artykułów spożywczych w zabawach z minikartami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

poznaje słownictwo związane z jedzeniem

słucha rymowanki o jedzeniu The Food Flash! i wskazuje właściwe ilustracje

rozpoznaje kształt różnych artykułów spożywczych i je nazywa

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa w zabawach rytmicznych, muzyczno-ruchowych, słownych

 

utrwala piosenkę o jedzeniu Dee-doo-damm!

 

wskazuje odpowiednie artykuły spożywcze
i je nazywa

 

wcześniej artykuły spożywce

reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; sandwich; picnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please

 

( 12.10- 16.10)

 

 

 

 

Action song- Wprowadzenie piosenki aktywizującej. Utrwalanie materiału leksykalnego
w zabawach ruchowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa multisensoryczna-Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie aktywizującej zmysł węchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

zna treść piosenki i rymowanki o jedzeniu

 

utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych

 

słucha piosenki Story 2 Action Song
i ilustruje jej treść ruchem

 

potrafi rozpoznać, wskazać i właściwie nazwać poznane

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych

 

zna piosenkę Story Action Song 2 i ilustruje jej treść ruchem

 

potrafi wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej po zapachu artykuły spożywcze

 

reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; Yummy, yum!; Yes, yes, please!

 

( 19.10- 23.10)

Let`s have a picnic- jedziemy na piknik .Odgrywanie historyjki
z kukiełkami

Podsumowanie materiału leksykalnego w inscenizacji historyjki z wyprawką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities

Utrwalenie materiału leksykalnego
w zabawie tematycznej.

 

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z jedzeniem

 

słucha rymowanki o jedzeniu i wskazuje odpowiednie ilustracje

 

śpiewa piosenkę o jedzeniu i identyfikuje
w jej treści wcześniej poznane słownictwa

 

odgrywa historyjkę Story 2, wcielając się
w  jej bohaterów i używając właściwych rekwizytów

Dziecko:

zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale

 

potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać

 

odgrywa historyjkę Story 2, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając rekwizytów

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!;

Yes, yes, please!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!

 

( 26.10- 30.10)

 

 

Weather- pogoda.Wprowadzenie słownictwa związanego
z pogodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s go out- Utrwalanie słownictwa związanego
z pogodą w zabawie muzyczno- ruchowej

 

 

Dziecko:

poznaje wyrażenia opisujące pogodę

 

słucha nowych słów i zwrotów w kontekście
i właściwie na nie reaguje

 

słucha piosenki o pogodzie Let’s Go Out!

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego
z pogodą i potrafi je powtórzyć

 

słucha nowych słów i zwrotów w kontekście
i właściwie na nie reaguje

 

śpiewa piosenkę o pogodzie Let’s Go Out! 
i obrazuje jej treść ruchem

 

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella

 

  

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE II i III

 

                                                  PAŹDZIERNIK 2020

 

 

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

Colours of the rainbow – kolory tęczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story 1 – historyjka obrazkowa nr 1

 

( 05.10- 09.10)

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie

i poszerzenie materiału leksykalnego

w zabawach multisensorycznych.

Dziecko:

utrwala i stosuje poznane słownictwo

i struktury w naturalnym kontekście twórczych zabaw ruchowych i plastycznych

 

potrafi nazwać kolory na zrobionej wspólnie tęczy

śpiewa piosenkę Rainbow Song

 

potrafi odegrać historyjkę i stara się aktywnie używać zawartego w niej słownictwa

 

 

 

 

 

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly;

backpack; book; stickers; crayons; rainbow;

yellow; orange; red; green; blue; purple;

Have you got a rainbow, too?; Yes, I have.

 

 

Yummy vegetables- pyszne warzywa

 

 

The vegetable flash – warzywny rap

 

( 12.10- 16 10)

 

Wprowadzenie

w tematykę rozdziału. Zapoznanie

z nazwami wybranych

warzyw.

 

 

Poszerzenie

i utrwalanie

słownictwa

w zabawach

muzyczno-ruchowych

opartych na piosence tematycznej.

 

 

Dziecko:

poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z jedzeniem

 

osłuchuje się ze słownictwem podczas zabawy rytmicznej The Vegetable Flash!

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie piosenki tematycznej

i odgrywanie jej treści

 

utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

 

potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

carrots; corn;

peas; beetroots;

yellow; orange;

red; blue; green;

purple; pink.

 

My rainbow soup – moja tęczowa zupa, zabawa muzyczna

 

 

 

 

 

 

Veggies for Boo- warzywa dla Boo – odgrywanie scenek

 

 

 

(19.10-23 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z jedzeniem

w zabawach ruchowych,

muzycznych

i manipulacyjnych.

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z jedzeniem

 

potrafi nazwać warzywa wskazane na obrazku przez nauczyciela

 

śpiewa piosenkę tematyczną My Rainbow Soup

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie piosenki tematycznej

i odgrywanie jej treści

potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

 

poznaje konstrukcje językowe przydatne

w codziennych sytuacjach poprzez słuchanie rapu I Am Hungry!

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Veggies for Boo

carrots; corn;

peas; beetroots;

pot; rainbow soup; colours.

 

Do you want? - Czy chcesz? - zabawy dramowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favourite vegetables – ulubione warzywa

 

 

 

 

 

(26.10 – 30.10)

 

Utrwalanie słownictwa w zabawach rytmiczno-ruchowych

i manipulacyjnych.

Wprowadzenie struktur językowych

w oparciu

o rymowankę.

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja słownictwa

w zabawach

z elementami dramy.

utrwala i aktywnie wykorzystuje słownictwo związane z jedzeniem

 

utrwala konstrukcje językowe przydatne

w codziennej komunikacji w oparciu o rap I Am Hungry!

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

 

bierze udział w zabawach muzycznych, muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych

 

 aktywnie wykorzystując poznane słownictwopotrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

 carrots; corn;

peas; beetroots;

pot; rainbow soup; colours;

Do you want… (peas/

corn)?;

No, thank you!;

Yes, I do!

 

        

JĘZYK ANGIELSKI

 PLAN PRACY W GRUPIE I PAŹDZIERNIK 2020

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

 Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(05.10- 09.10)

 

Fruit salad- Utrwalanie słownictwa związanego z jedzeniem
w zabawach muzycznych
i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Story 2 – historyjka obrazkowa nr2.

Konsolidacja
i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu
o historyjkę.

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala poznane słownictwo w zabawach poznawczych, manipulacyjnych oraz
muzyczno-ruchowych

 

poznaje piosenkę tematyczną Chop, Chop!

 

utrwala znajomość nazw kolorów

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych

słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść
z kontekstu

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

apple; banana; pear; fruit salad; plate; delicious

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apple; pear; banana; fruit salad; plate; delicious

 

( 12.10- 16.10)

 

 

Fun time-Konsolidacja słownictwa
w oparciu o zabawy ruchowe
i tematyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit fun- zabawa multisensoryczna

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach
z elementami dramy, manipulacyjnych oraz
słuchowo-ruchowych

 

śpiewa piosenkę tematyczną Chop, Chop!

 

ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

 

Dziecko:

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawach muzycznych, ruchowych, tematycznych oraz manipulacyjnych

utrwala nazwy kolorów i owoców w ćwiczeniu rozwijającym motorykę małą

 

apple; pear; banana; fruit salad; plate; red; yellow; green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apple; pear; banana; fruit salad; plate; red; yellow; green

 

( 19.10- 23.10)

 

Zajęcia wzmacniające kompetencje mówienia
i słuchania ze zrozumieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day and night
Dzień i noc

 

 

Dziecko:

 

ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy aktywizującej zdolności komunikacyjne

 

utrwala słownictwo w zabawach rozwijających spostrzegawczość, koncentrację oraz motorykę

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo opisujące dzień i noc

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

obrazuje słownictwo ruchem i gestem

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

fruit; apple;pear; banana;

fruit salad; plate; colours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

day; night; sun; stars; up; down.

 

( 26.10- 30.10)

 

 

Opposites
Przeciwieństwa.Utrwalanie i poszerzanie słownictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big and small- utrwalenie słownictwa w zabawie muzycznej

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

identyfikuje poznane zjawiska na karcie pracy i potrafi je wskazać

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

śpiewa piosenkę i powtarza gesty nauczyciela

 

 

 

day; night; sun; star(s); quiet; noisy; up; down.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big,small, yes,no, fast, slow,  loud, quiet, open, shut

 

 

  PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE  I

                                                 WRZESIEŃ 2020

 

 

Data

 Zapis

w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

 

 

01.09- 04.09

 

 

 

 

 

Greetings
Witamy się
i żegnamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lilly and Max
Poznajemy bohaterów kursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Colours
Kolory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z piosenką I see something blue

 

 

 

 

 

 

Story 1 – historyjka obrazkowa nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active time: zabawy muzyczno – ruchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Listen and do –posłuchaj i zrób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities- zabawy utrwalające wprowadzony materiał leksykalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit
Owoce

 

Zapoznanie
z bohaterami kursu. Wprowadzenie zwrotów Hello! oraz Bye-bye!

Dziecko:

doświadcza pozytywnego kontaktu z językiem obcym

poznaje zwroty na powitanie i pożegnanie

 

poznaje dwoje bohaterów kursu

 

poznaje piosenki na rozpoczęcie oraz zakończenie

Hello!; Max; Lilly;

Bye-bye!

 

 

 

07.09-11.09

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie ze stworkiem Boo. Utrwalanie znajomości zwrotów Hello! oraz Bye-bye!

 

 

 

odgrywa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Chugga, Chugga!, Hello! Bye-bye!

utrwala znajomość zwrotów Hello! oraz Bye-bye!

poznaje Boo, głównego bohatera kursu

Hello!; Boo; Max;

Lilly; Peek-a-boo!;

Bye-bye!

 

Wprowadzenie nazw kolorów.

śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Chugga, Chugga!, Hello! Bye-bye!

 

utrwala znajomość imion bohaterów kursu oraz zwrotów na powitanie i pożegnanie

 

poznaje nazwy kolorów

wskazuje kolory, których nazwy słyszy

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly;

red; yellow; green;

leaves.

 

 

 

 

 

14.09-

18.09

Konsolidacja
i utrwalanie wprowadzonego materiału.

 

 

utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa
w zabawach słuchowo-ruchowych i muzycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

słucha historyjki Story 1 i rozumie jej treść z kontekstu

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

utrwala znajomość kluczowego słownictwa w zabawie manipulacyjnej

Hello!;Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves.

 

 

 

 

21.09-25.09

Utrwalanie nazw czynności

w zabawach słuchowo-
-ruchowych oraz manipulacyjnych.

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa w

zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa
w zabawie muzyczno-ruchowej Active Time 1

 

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 

utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa

w zabawach multisensorycznych

 

aktywnie utrwala słownictwo, wykonując czynności usłyszane w nagraniu

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves.

 

 

28.09- 02.10

Zajęcia wzmacniające kompetencje mówienia

i słuchania ze zrozumieniem.

utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa
w zabawach słuchowo-ruchowych,

słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej znajomość nazw kolorów

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves.

 

 

28.09- 02.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie
z nazwami owoców

utrwala znajomość słownictwa z całego działu


w twórczych zabawach aktywizujących zmysły

 

śpiewa piosenki poznane w tym rozdziale i odgrywa ich treść całym ciałem

 

 

poznaje nazwy owoców w zabawie multisensorycznej

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves.

 

 

 

 

 

 

 

apple; pear; banana; fruit salad.

 

 

                     PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J.ANGIELSKIEGO W GRUPIE II i  III

                                                            WRZESIEŃ 2020

 

Data

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

01.09- 04.09

 

Welcome back Boo! – Witaj ponownie Boo!

 

Zapoznanie

z bohaterami kursu. Wprowadzenie nazw przedmiotów

z najbliższego otoczenia dzieci.

 

Dziecko:

zaznajamia się ze strukturą zajęć języka angielskiego

zapoznaje się z bohaterami kursu

 

słucha piosenek na powitanie i pożegnanie oraz ilustruje ich treść całym ciałem

 

bierze udział w zabawach muzyczno-

-ruchowych

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Max, Lilly, Boo;

 

07.09- 11.09

 

 

The backpack flash – co jest w plecaku?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy muzyczno-rytmiczne

 

 

Wprowadzenie nazw przedmiotów

z najbliższego otoczenia dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie

i poszerzanie

 

słownictwa

w zabawach słownych, rytmicznych,

ruchowych

i muzycznych

 

Dziecko:

osłuchuje się z nazwami przedmiotów

z najbliższego otoczenia poprzez słuchanie nagrania The Backpack Flash!

 

słucha piosenek na powitanie i pożegnanie oraz ilustruje ich treść całym ciałem

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

obrazuje treść piosenek na powitanie

i pożegnanie ruchem

 

utrwala i poszerza słownictwo związane

z najbliższym otoczeniem

 

powtarza i ilustruje treść nagrania

The Backpack Flash!

 

utrwala znajomość słownictwa poprzez zabawy muzyczne, rytmiczno–słowne

i ruchowe

 

 

 

 

 

backpack; book;

stickers; crayons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly;

backpack; book; stickers; crayons; rainbow.

14.09- 18.09

 

Colours are everywhere – kolory są wszędzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I`ve got a blue ball- zabawy z piosenką

 

Utrwalanie materiału leksykalnego. Wprowadzenie nazw kolorów w zabawach

muzycznych, ruchowych,

z elementami dramy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja

i utrwalanie wprowadzonego materiału

 

Dziecko:

stara się śpiewać piosenki na powitanie

i pożegnanie

 

poszerza znajomość słownictwa o nazwy kolorów

 

utrwala i aktywnie ćwiczy poznane słownictwo oraz konstrukcje w zabawach muzycznych

słuchowo–ruchowych, słownych,

zelementami dramy

 

 

Dziecko:

śpiewa piosenki na powitanie i pożegnanie,

 

śpiewa piosenkę I`ve got a blue ball i uzupełnia jej treść o brakujące słowa

 

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly;

backpack; book; stickers; crayons; rainbow;

yellow; orange; red; green; blue; pink; Purple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly;

backpack; book; stickers; crayons; rainbow;

yellow; orange; red; green; blue; pink; Purple

 

 

 

 

 

 

 

21.09- 25.09

 

Story1 – historyjka obrazkowa nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listen and act! – posłuchaj i zrób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa, nazw kolorów i struktur językowych

w zabawach muzyczno-ruchowych,dramowych

i komunikacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wzmacniające sprawność mówienia. Utrwalanie słownictwa

i struktur językowych

 

Dziecko:

aktywnie wykorzystuje poznane słownictwo

i konstrukcje językowe

 

bierze udział  w zabawach muzycznych, ruchowych, manipulacyjnych, z elementami dramy

 

 

 

Dziecko:

aktywnie używa słownictwa w zabawach poznawczych,  z elementami dramy, muzyczno-ruchowych i manipulacyjnych

 

słucha historyjki, rozumie i powtarza jej treść, odgrywa ją całym ciałem

 

 

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly;

backpack; book; stickers; crayons; rainbow;

yellow; orange; red; green; blue; purple; pink; Have you got..?

 

 

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; backpack; book; stickers; crayons; rainbow; yellow;

orange; red; green; blue; purple; Have you got…?

28.09- 02.10

 

Revision activities – zabawy utrwalające wprowadzony materiał leksykalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It`s autumn- już jesień

 

 

 

Utrwalenie

i poszerzenie materiału leksykalnego

w zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie słownictwa związanego

z jesienią.

 

 

Dziecko:

utrwala i stosuje poznane słownictwo

i struktury w naturalnym kontekście twórczych zabaw

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z jesienią

 

poznaje/przypomina sobie kolory: red, yellow, orange

 

poznaje piosenkę Autumn Time!

 

rozwija sprawność rozumienia języka obcego poprzez zabawy manipulacyjne i ruchowe

 

utrwala słownictwo poprzez pracę z plakatem

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; backpack; book; stickers; crayons; rainbow; yellow;

orange; red; green; blue; purple; Have you got…?

 

 

 

 

 

autumn; leaves;

red; yellow; orange;

raining; windy;

big; small.

 

       PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GR.  IV

                                                              WRZESIEŃ 2020

 

Data

Zapis w dzienniku

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09- 04.09

Greetings- Witamy się i żegnamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

poznaje bohaterów kursu i umie ich nazwać

poznaje/przypomina sobie kolory: yellow, red, blue

poznaje piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo!, Bye-bye

potrafi się przywitać i pożegnać

 

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly; yellow; red; blue; My name is...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07.09- 11.09

 

Colours-Kolory.Utrwalanie słownictwa w kontekście historyjki obrazkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face-Części twarzy. Wprowadzenie piosenki aktywizującej Story 1 Action Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

 utrwala znajomość nazw kolorów

poznaje nazwy części twarzy

reaguje na proste polecenia nauczyciela

śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo! Bye-bye!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala znajomość nazw kolorów i części twarzy

poznaje piosenkę Story Action Song 1

słucha historyjki Story 1 i rozumie jej treść

reaguje na proste polecenia nauczyciela

śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo! Bye-bye!

 

 

 

 

Hello; Bye-bye!;

Where are you?;

red; yellow; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello; Bye-bye!;

Where are you?; colours; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09- 18.09

 

 

Face-Części twarzy

Utrwalanie słownictwa w zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie zabawy słuchowo-ruchowej The Words Dance! Słuchanie historyjki w celu rozpoznawania wprowadzonego słownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

utrwala nazwy kolorów oraz nazwy części twarzy w zabawach rytmicznych, muzycznych i ruchowych

 

 

Dziecko:

śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

przypomina sobie historyjkę Story 1 i rozumie jej treść

reaguje na polecenia nauczyciela

utrwala znajomość poznanego słownictwa

 

 

 

 

 

 

Hello; Bye-bye!;

Where are you?; colours; numbers; eyes; ears; nose; mouth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.09.- 25.09

 

 

Story 1- Odgrywanie historyjki z wykorzystaniem kukiełek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities- Konsolidacja i utrwalanie słownictwa w zabawach ruchowych oraz poprzez odgrywanie historyjki z kukiełkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziecko:

 

utrwala znajomość poznanego słownictwa  zabawach muzyczno-ruchowych oraz z elementami dramy

śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

reaguje na polecenia nauczyciela

powtarza materiał z całego działu

 

 

Dziecko:

 

śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

odgrywa treść historyjki Story 1

rozwija sprawność rozumienia języka obcego z kontekstu

utrwala znajomość słownictwa z całego działu w zabawach z elementami dramy, manipulacyjnych, słuchowo-ruchowych

 

 

 

 

 

 

yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colours; eyes; ears; nose; mouth; hair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 .09- 02.10

 

Revision activities- Podsumowanie i rozszerzenie zakresu leksykalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn-Jesień.Wprowadzenie i aktywizacjasłownictwa związanego z jesienią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utrwala znajomość materiału z całego działu w zabawach twórczych, badawczych, manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

słucha jesiennej piosenki The Autumn Song i obrazuje jej treść ruchem

wykorzystuje słownictwo w naturalnym kontekście jesiennej wycieczki

tworzy jesienną kompozycję

poznaje i utrwala słownictwo związane z jesienią,

 

 

 

 

yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autumn;

autumn tree;

red;
yellow; berries; apples; pumpkin; hedgehog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE V i  VI

                                                         WRZESIEŃ 2020

 

 

 

Data

Zapis w dziennkiku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

01.09- 04.09

 

Greetings

Witamy się

i żegnamy

 

 

 

 

Przygotowanie do regularnego udziału

w zajęciach języka angielskiego

 

Dziecko:

zaznajamia się ze strukturą zajęć języka angielskiego

 

osłuchuje się ze zwrotami grzecznościowymi

i słownictwem służącym codziennej komunikacji

 

słucha piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustruje ich treść całym ciałem

 

 

 

Boo; Max; Lilly, Hello!

What’s your name?;

My name is…;

How old are you?

I’m six,

 

07.09- 11.09

 

My house- mój dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooms in the house

Pomie-

szczenia

w domu

 

 

Wprowadzenie słownictwa związanego

z pomieszczeniami

w domu poprzez zabawy rytmiczne, ruchowe

i manipulacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie nazw pomieszczeń oraz czynności poprzez słuchanie historyjki.

 

Dziecko:

 

obrazuje treść piosenek na powitanie i pożegnanie ruchem

poznaje i osłuchuje się z nazwami pomieszczeń  

w domu oraz czynności

 

utrwala znajomość słownictwa poprzez zabawy muzyczne, rytmiczno-słowne i ruchowe

poznaje nową konstrukcję językową poprzez piosenkę tematyczną Every Day

 

obrazuje treść piosenki całym ciałem

 

 

 

 

Dziecko:

stara się śpiewać piosenki na powitanie i pożegnanie

 

utrwala i aktywnie ćwiczy poznane słownictwo oraz konstrukcje w zabawach muzycznych

słuchowo–ruchowych, słownych, z elementami dramy

 

ogląda inscenizację historyjki i rozumie jej treść

z kontekstu

 

 

 

 

house; attic;

bedroom; bathroom;

dining room; kitchen;

sleep; brush my teeth;

eat; cook;

play hide and seek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

house; attic;

bedroom; bathroom; dining room; kitchen;

sleep; brush my teeth; eat; play hide and seek; cook.

 

14.09- 18.09

 

Hide and seek – zabawa w chowanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z rymowanką

 

 

Utrwalanie

i konsolidacja materiału w zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne wykorzystanie

i poszerzenie materiału leksykalnego. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

 

Dziecko:

 

śpiewa piosenki na powitanie i pożegnanie

 

utrwala słownictwo oraz konstrukcje językowe

i aktywnie ćwiczy je w zabawach manipulacyjnych, rytmiczno-ruchowych i rozwijających spostrzegawczość

 

rozwija sprawność komunikacyjną, ćwicząc stosowanie krótkich odpowiedzi

 

 

 

Dziecko:

 

poszerza zakres słownictwa, ilustrując treść wiersza całym ciałem

 

utrwala i aktywnie używa słownictwa i konstrukcji językowych w zabawach poznawczych, manipulacyjnych, ruchowych i muzycznych,

 

 

 

house; attic, kitchen; bedroom, bathroom, dining room,

sleep, brush my teeth; cook; eat;

play hide and seek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

house; bedroom, bathroom, attic,dining room, kitchen;

sleep, brush my teeth, eat, play hide and seek; cook;

big; small;

windows; door;

roof; chimney.

 

21.09- 25.09

 

 

 

Revision activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidation – utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego

 

 

Konsolidacja wiedzy. Aktywizacjasłownictwa w zabawach

z elementami dramy

i muzyczno-ruchowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie wiedzy w kontekście zabaw

 

 

Dziecko:

aktywnie używa słownictwa w zabawach z elementami dramy i muzyczno-ruchowych,

 

utrwala poznane słownictwo w zabawie multisensorycznej

 

ćwiczy poznane słownictwo w zabawie rozwijającej pamięć i spostrzegawczość

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala i stosuje poznane słownictwo i struktury

w naturalnym kontekście twórczych zabaw

 

 

 

 

house; kitchen; attic, bedroom, bathroom, dining room,

sleep, brush my teeth, eat, play hide and seek; big; small;

windows; door;

roof; chimney.

 

 

 

 

 

 

 

house; attic; bedroom; bathroom; dining room; kitchen;

sleep; brush my teeth; eat; play hide and seek; big; small;

windows; door;

roof; chimney.

28.09- 02.10

 

 

Autumn – jesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn in Great Britain – jesień w Wielkiej  Brytanii

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalenie słownictwa związanego

z jesienią i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe.

Utrwalanie słownictwa związanego

z jesienią i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

Dziecko:

 

zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym

z jesienią i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

 

 

słucha piosenki tematycznej Every Day in Autumn

i odgrywa jej treść

 

 

Dziecko:

 

powtarza i utrwala słownictwo związane z jesienią i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną Every Day in Autumn i odgrywa jej treść

rozwija wrażliwość słuchową oraz rozumienie ze słuchu w zabawie Sense Activation: listen and say!

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autumn; house; conkers;

fish and chips;

It’s rainy!;

I sleep; I eat;

I play hide and seek;

I play conkers.

 

 

 

 

Zdalne nauczanie rok szkolny 2019/2020

22.05.2020

 

Dzień dobry dziś proponuję piosenkę,która pomoże dzieciom  utrwalić nazwy części ciała a także  zachęci je do samodzielnego dbania o higienę

 

The bath song – piosenka kąpielowa

 

https://supersimple.com/song/bath-song/ - link do piosenki

 

 

Can you wash your hair?                         Czy umiesz umyć włosy?

I can wash my hair.                                 Umiem umyć włosy

Can you wash your feet?                         Czy umiesz umyć stopy?

I can wash my feet.                                 Umiem umyć stopy

Can you wash your face?                        Czy umiesz umyć twarz?

I can wash my face.                                 Umiem umyć twarz

Can you wash your knees?                      Czy umiesz umyć kolana?

I can wash my knees.                                Umiem umyć kolana

 

I can wash my hair.                                    Umiem umyć włosy

I can wash my feet.                                   Umiem umyć stopy

I can wash my face.                                    Umiem umyć twarz

I can wash my knees.                                 Umiem umyć kolana

This is the way we take a bath.                  Właśnie tak bierzemy kąpiel!

 

Can you wash your shoulders?                  Czy umiesz umyć ramiona?

I can wash my shoulders.                           Umiem umyć ramiona

Can you wash your toes?                             Czy umiesz umyć palce u stóp?

I can wash my toes.                                      Umiem umyć palce u stóp.

Can you wash your hands?                           Czy umiesz umyć ręce?

I can wash my hands.                                   Umiem umyć ręce

Can you wash your nose?                            Czy umiesz umyć nos?

I can wash my nose.                                       Umiem umyć nos

 

I can wash my shoulders.                            Umiem umyć ramiona

I can wash my toes.                                    Umiem umyć palce u stóp.

I can wash my hands.                                   Umiem umyć ręce

I can wash my nose.                                     Umiem umyć nos

This is the way we take a bath                      Właśnie tak bierzemy kąpiel!          

 

21.05.2020

 

Dzień dobry, dziś chciałabym zaproponować kilka uniwersalnych gier i zabaw utrwalających słownictwo

 

Malowanie na plecach

Rodzic rysuje palcem  dziecku na plecach obrazek związany z danym tematem ( mogą to być cyfry, kształty, stany emocjonalne). Ważne aby po odgadnięciu przez dziecko tego „co narysowaliśmy” , powtórzyć angielski odpowiednik danego słowa.Następnie zamieniamy się z dzieckiem rolami.

 

Butelka

rozkładamy mini karty obrazkowe przedstawiające znaną dzieciom grupę przedmiotów. Jeżeli nie posiadamy obrazków mogą to być np. zabawki, przybory szkolne, warzywa, owoce i wiele innych rzeczy codziennego użytku. Na środku kładziemy butelkę. Dziecko kręci butelką i mówi po angielsku jakie przedmioty wskazała szyjka butelki.

 

Ciuciubabka

Przygotowujemy szalik i różne przedmioty (np. przybory szkolne, zabawki,owoce itd), które rozkładamy np na biurku. Zawiązuje oczy  dziecku. Jego zadaniem jest odgadnąć na podstawie dotyku, co to za przedmiot.

 

Simon says ( Szymon mówi)

Zabawa polega na wskazywaniu poszczególnych części ciała, pojawiających się w komendzie „Simon says touch your….(w tym miejscu podajemy daną część ciała)lub wykonywaniu odpowiednich gestów ( więcej pisałam o tej zabawie wczoraj)

 

Mystery box- tajemnicze pudełko

Umieszczamy w kolorowym pudełku różne przedmioty,które dzieckopotrafi nazwać w j. angielskim np zabawki, warzywa, owoce. Dziecko wkłada ręce do pudełka i stara się po dotyku rozpoznać wylosowaną rzecz. Pamiętajmy, że głównym celem zabawy jest utrwalenie bądź wprowadzenie nowego słownictwa w języku angielskim.

 

Yes or No

W tej zabawie wykorzystujemy minikarty obrazkowe,które większość dzieci ma w domach.Robimy  na dywanie linię np. ze sznurka lub skakanki. Po jednej stronie umieszczamy napis YES po drugiej NO. Pokazujemy dziecku obrazek przedstawiający jakiś przedmiot, warzywo, kolor, cyfrę (wszystko zalezy od naszej pomysłowości) i pytamy np.„Is it a train?”, jeżeli na obrazku znajduje się pociąg dziecko ustawia się po stronie z napisem YES, jeżeli obrazek przedstawia inny pojazd ustawiamy się po stronie z napisem NO.

 

Tower – wieża

Do tej zabawy potrzebne będą mini karty obrazkowe i jednorazowe kubeczki

Rozkładamy wybrane karty obrazkowe na dywanie obrazkami do dołu. Dziecko odkrywa jedną kartę i próbuje nazwać przedmiot na obrazku po angielsku. Jeśli mu się uda bierze kartę i stawia na niej kubeczek. Jeśli nie,odkłada kartę obrazkiem do dołu. Następnie swoją kartę odkrywa rodzic. Każdy uczestnik zabawy buduje swoją wieżę z kart i kubeczków. Po odgadnięciu wszystkich słówek  liczymy kubeczki w wieżach. Wygrywa wyższa wieża.

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020

 

Dzień dobry, dziś proponuję kolejne aktywności utrwalające poznawane części ciała

Na początek piosenka,którą dzieci dobrze znają z zajęć w przedszkolu

 

One little finger

 

https://supersimple.com/song/one-little-finger/- link do piosenki

 

https://supersimple.com/sing-along-with-tobee/one-little-finger/ - wersja piosenki, w której pokazane są gesty

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your head. Head!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your nose. Nose!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your chin. Chin!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your arm. Arm!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your leg. Leg!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your foot. Foot!

Put it on your leg. Leg! Put it on your arm. Arm! Put it on your chin. Chin!

Put it on your nose. Nose! Put it on your head. Head! Now let’s wave goodbye. Goodbye!

 

Dzieci, które mają ochotę mogą pokolorować karty pracy do piosenki:

 

https://supersimple.com/downloads/one-little-finger-coloring-pages.pdf

 

Online game : parts of the body

Interaktywna gra online z sympatycznymi piratami. Klikamy na wirtualną kostkę i wykonujemy zadania związane z nazwami części ciała ( rodzic pomaga w odczytywaniu słów).Po wykonaniu wszystkich zadań zdobywamy skrzynię ze skarbem.

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/- link do gry

19.05.2020

 

Dzień dobry,  dziś utrwalamy części ciała. Na początek poranna gimnastyka czyli piosenka i zabawa ruchowa

 

Head,shoulders, knees and toes- głowa, ramiona, kolana, palce u stóp

 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY- link do piosenki

 

 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

(głowa, ramiona, kolana, palce u stóp, kolana,palce u stóp) Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

(głowa, ramiona, kolana, palce u stóp, kolana,palce u stóp) And eyes and ears and mouth and nose.

( oczy, uszy, usta, nos) Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

(głowa, ramiona, kolana, palce u stóp, kolana,palce u stóp)

 

Jeżeli dzieci mają ochotę mogą wykonać kartę pracy do piosenki. Należy wyciąć i pokolorować obrazki przedstawiające części ciała a następnie posłuchać jeszcze raz piosenki i ułożyć obrazki w takiej kolejności, w jakiej części ciała występują w piosence

https://www.eslkidstuff.com/Worksheets/HeadShouldersSongbw.jpg – link do karty pracy

 

 

Krótki filmik o sympatycznym potworku utrwalający części ciała;

 

https://supersimple.com/milos-monster-school-vlog/parts-of-the-body/ - link do filmiku

 

 

Zabawa „Simon says” – Szymon mówi

 

Rodzic wypowiada „Simon says….” I podaje komendy takie jak: clap your hands. Dzieci wykonują komendę tylko jeżeli jest ona poprzedzona słowami „Simon says…”

 

Przykładowe komendy:

 

clap your hands( zaklaskaj)

stamp your feet ( tup)

wave your arms ( machaj rękami)

touch your ears ( dotknij uszu)

touch your knee ( dotknij kolana)

turn around ( zrób obrót)

jump ( podskocz)

stand up ( wstań )

sit down ( usiądź)

https://www.youtube.com/watch?v=90GBmRLMtfM – krótki filmik, jak bawić się w Simon says

JĘZYK ANGIELSKI-PROPOZYCJE ZABAW I AKTYWNOŚCI

DO PRACY ZDALNEJ 18.05- 22.05

 

DZIECI 3,4-LETNIE ( GRUPA 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa: Powtórzenie materiału leksykalnego unitb 5,6

 

Kluczowe słownictwo: dress- sukienka, hat- kapelusz, magic wand – czarodziejska różdżka,badge – odznaka, fairy- wróżka, cowboy- kowboj, face -twarz, eyes- oczy,nose- nos, mouth- usta – mirror-lustro

karty obrazkowe:

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=25 – a dress, a magic wand

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=26          a hat, a badge

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=28             a fairy, a cowboy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=30

face,eyes

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=32

nose,mouth

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=34

a mirror

 

Roll and throw – zabawa poznawcza z kostką

 

Do zabawy potrzebna będzie kostka z oczkami . Konkretna liczba wyrzuconych oczek odpowiada konkretnym poleceniom, które dziecko powinno wykonać

1.- Put on a dress ( dziecko udaje,że zaklada sukienkę i macha spódnicą)

2.- Let`s do magic ! ( dziecko udaje,że macha czarodziejską różdżką)

3.- Put on a hat ( dziecko udaje,że zakłada kapelusz)

4.-You`re a cowboy ( dziecko udaje kowboja)

5.- Touch your nose( dotknij nosa)

6.- Touch your ears ( dotknij uszu)

 

A funny face – śmieszna buźka, zabawa ruchowo-naśladowcza

 

A funny face! Face,face, face!

( rób smieszne miny)

Hey,hey,hey! A funny face!

( Pdskocz trzykrotnie, zrób śmieszną minę)

Funny eyes,eyes,eyes,eyes!

( mrugaj oczami, patrz w różne strony)

Hey,hey,hey! Funny eyes!

(Podskocz trzykrotnie, wskaż swoje oczy)

Afunny nose, nose,nose,nose!

(zmarszcz nos, zrób nos świnki)

Hey,hey,hey! A funny nose!

( /podskocz trzykrotnie, wskaż swój nos)

A funny mouth, mouth,mouth,mouth!

( zrób dzióbek, uśmiechnij się itd.)

Hey,hey,hey, a funny mouth 1

( Podskocz trzykrotnie, wskaż swoje usta)

 

 

DZIECI 5,6- LETNIE ( GRUPA 4 i 6)

 

Tematyka tygodniowa: Powtórzenie materiału leksykalnego unitb 5,6

 

Kluczowe słownictwo: hat-czapka, jumper- sweter, coat – płaszcz, boots- buty, cold – zimno, hot- gorąco, scarf- szalik, head- głowa, hands- dłonie, tummy – brzuch, legs- nogi, toes- palce u stup , nose- nos, eyes- oczy, ears- uszy, mouth- usta, hair – włosy

 

karty obrazkowe:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=31

hat

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=33 jumper ,coat

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=34           boots, cold

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=36

hot. head

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=38

tummy, hands

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=40

legs,toes

 

Put on your shoes- piosenka utrwalająca nazwy ubrań

https://supersimple.com/song/put-on-your-shoes/

 

Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes.( udajemy,że zakładamy buty)

Let’s go outside.( wskazujemy okno lub drzwi) Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.( pospiesz się, patrzymy na zegarek i stukamy w niego palcem)

Put on your jacket, your jacket, your jacket. Put on your jacket, your jacket, your jacket. Put on your jacket.( udajemy, że zakładamy kurtkę)

Let’s go outside.( wskazujemy okno lub drzwi)

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.( pospiesz się, patrzymy na zegarek i stukamy w niego palcem)

Put on your scarf, your scarf, your scarf. Put on your scarf, your scarf, your scarf. Put on your scarf.( udajemy, że zakładamy szalik)

Let’s go outside.( wskazujemy okno lub drzwi)

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.( pospiesz się, patrzymy na zegarek i stukamy w niego palcem)

Put on your hat, your hat, your hat. Put on your hat, your hat, your hat. Put on your hat.( udajemy,że zakładamy czapkę)

Let’s go outside.( wskazujemy okno lub drzwi) Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.( pospiesz się, patrzymy na zegarek i stukamy w niego palcem)

Put on your shoes.( udajemy,że zakładamy buty) Your jacket.( udajemy, że zakładamy kurtkę) Your scarf.( udajemy, że zakładamy szalik) And your hat.( udajemy,że zakładamy czapkę)

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.( pospiesz się, patrzymy na zegarek i stukamy w niego palcem)

Karta pracy strona 51

Dzieci łączą kropki, a następnie kolorują części garderoby aby ubrać mysz i słonia odpowiednio do pogody przedstawionej na ilustracji.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=52 -link do karty pracy

DZIECI 6-LETNIE ( GRUPA 5)

Tematyka tygodniowa: The bugs – łąka i jej mieszkańcy

kluczowe słownictwo:quiet -cicho, ladybird -biedronka, bee-pszczoła, butterfly-motyl, flower-kwiat drum- bęben, piano- pianino, on- na, under- pod

Make your bugs! Wyprawka: karta 13.

Przygotowanie pacynkowych owadów. Make your flowers! Wyprawka: karta 13. Przygotowanie kwiatków. Dzieci kolorują kwiaty z wyprawki na swoje ulubione kolory. Rodzic mówi: Put the bee/ladybug/ butterfly on/under  the..... flower. Dzieci układają swoje owady zgodnie z poleceniem. Inna zabawa z pacynkami to zabawa w chowanego. Dziecko zamyka oczy a rodzic chowa owady w różnych miejscach w pokoju, po odnalezieniu wszystkich owadów dziecko i rodzic zamieniają się rolami.

Hold up the bugs! Story time! Historyjka (Story)  Wyprawka: karta 13.

Rodzic czyta historyjkę (Story) 10,  dzieci nakładają swoje paluszkowe pacynki i podnoszą do góry odpowiedniego owada, kiedy słysząjego nazwę w historyjce.

 

Eryk::Hi, Lena!

Lena:Hello, Eryk!

Eryk:Where’s Fluffy?

Lena:I don’t know... Fluffy! Fluffy!

Fluffy:Lena, Eryk, I’m here!

Eryk:Where?!

Fluffy:Here! Look at the yellow flower!

Lena:The yellow flower?

Fluffy:Yes, I’m here! I’m small!

Eryk:Small? Oh, yes... Fluffy! You’re so small!

Lena:Why are you so small, Fluffy?

Fluffy:I’m going to a bugs’ concert!

Eryk:A bugs’ concert?

Fluffy:Yes, a bugs’ concert for mummy-bugs and daddy-bugs.

Lena:A bugs’ concert! Yippee, let’s go!

Fluffy:But you’re big! Let’s make you small, then. Abracadabra, Abracadee,

1, 2, 3... small!

 

2.

Lena:Oh, we’re small! Like bugs! Perfect! Thank you, Fluffy!

Eryk:Oh, Fluffy, it’s so noisy!

Fluffy:Yes, it’s the Little Ladybird. She’s playing the drum... Hello, Little

Ladybird!...Ladybird?... Ladybird!!!

The Ladybird:What? Oh, sorry, Fluffy! The drum is so noisy...

Lena:Oh, yes! The drum is noisy...

The Ladybird:Hello! And who’s this?

Eryk:My name is Eryk.

Lena:My name is Lena.

The Ladybird:Nice to meet you Eryk and Lena. But I have to play the drum, ta

dam! Ta-dam! For my Mummy-Ladybird and my Daddy-Ladybird!

Fluffy:Oh...Where is Mummy-Ladybird?

The Ladybird:She’s up on the Ladybirds’ flower!

Mummy-Ladybird:Hellooo!

Lena:And where is Daddy-Ladybird?

The Ladybird:He’s under the Ladybirds’ flower...

Daddy-Ladybird:Hello!

Fluffy:Oh.. OK... See you at the concert then!

The Ladybird:See you, bye!

 

 

3.

Eryk:Oh, Fluffy, what’s that? It’s so noisy!

Fluffy:Yes, it’s the Little Bee. Buzzing... Hello, Little Bee!... Bee?... Bee!

The Bee:What? Oh, sorry, Fluffy! I’m buzzing… bzzzzzz... bzzzzz... Hello!

Eryk:And who’s this?My name is Eryk.

Lena:My name is Lena.

The Bee:Nice to meet you Eryk and Lena. But I have to buzz! For my

Mummy-Bee and my Daddy-Bee!

Fluffy:Oh...Where is Mummy-Bee?

The Bee:She’s under the Bees’ flower!

Eryk:And where is Daddy- Bee?

The Bee:He’s on the Bees’ flower...

Fluffy:Oh... OK... See you at the concert then!

The Bee:See you, bye!

 

 

4.

Lena:Oh, Fluffy, it’s so quiet and beautiful...

Fluffy:Yes, it’s the Little Butterfly. He’s playing the piano... Hello, Little

Butterfly!... Butterfly?... Butterfly!

The Butterfly:What? Oh, sorry, Fluffy! The piano is so beautiful... Hello! Errr...?

Fluffy:This is Eryk and this is Lena.

The Butterfly:Nice to meet you Eryk and Lena. But I have to play the piano!

For my Mummy-Butterfly and my Daddy-Butterfly!

Fluffy:Oh...Where is Mummy-Butterfly?

The Butterfly:She’s under the Butterflies’ flower!

Lena:And where is Daddy-Butterfly?

The Butterfly:He’s up on the Butterflies’ flower... He’s sleeping!

Eryk:Oh... OK… Shhh! See you at the concert then!

The Butterfly:See you, bye!

 

 

 

5.

Eryk:Look, Fluffy: Mummy-Ladybird, Daddy-Ladybird, Mummy-Bee,

Lena:Daddy-Bee, Mummy-Butterfly... but where is Daddy-Butterfly?

Daddy-Butterfly:Oh, no! Look! Daddy-Butterfly is inside the flower!

Eryk:Urghhh!

Lena:Let’s help Daddy-Butterfly!

Fluffy:Yes, let’s help him! Can you do your magic, Fluffy?

Magic? Yes, no problem! Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3... out

of the flower goes Butterfly’s Daddy!

 

 

6.

Daddy-Butterfly:Thank you, Fluffy!

Fluffy:That’s no problem! Shall we listen to the concert?

Daddy-Butterfly:The concert, yes, the concert!

Lena:Oh, the piano...

Eryk:And the drum!

Fluffy:And the buzz...!

Lena, Eryk:Oh... Bee…

 

 

 

 

 

 

15.05.2020

 

Dzień dobry, dziś proponuję kolejne spotkanie ze światem owadów i robaczków. Przypominamy sobie kluczowe słownictwo:

 

Ladybird [lejdibeed] – biedronka

Butterfly [baterflaj] – motyl

Dragonfly [dragonflaj] – ważka

Bee [bii] – pszczoła

Ant [ant] – mrówka

Mosquito [moskito] – komar

Spider  [spajde] - pająk

 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/05/sc582owniczek-obrazkowy-skonwertowany.pdf – słowniczek obrazkowy

 

https://fcws.stellaelm.net/insects/insects.pdf – karty obrazkowe do wydruku

 

Propozycje zabaw utrwalających wprowadzony materiał leksykalny:

 

Tower –wieża

na utrwalenie słownictwa pokazujemy kartę obrazkową związaną z owadami Dziecko nazywa wybraną przez Rodzica kartę. Jeśli prawidłowo odgadnie, kładzie w nagrodę kartę na dywanie, a na niej kubeczek plastikowy, czyli karta – kubek – karta – kubek, itd. Gdy wszystkie słowa zostaną podane, liczymy wszystkie poziomy wieży i zdmuchujemy.

 

Hot or cold? – ciepło/zimno

Chowamy dowolną kartę obrazkową i zachęcamy dzieci do ich szukania. Kiedy zbliżają się do kryjówki, powtarzamy: Hot!, a gdy są od niej daleko – Cold!

 

Look and find! – Popatrz i poszukaj

Rozkładamy karty obrazkowe przed sobą powtarzając kilkakrotnie  ich nazwy. Odwracamy wszystkie karty i ponownie powtarzamy ich nazwy. Zadaniem dzieci jest odnajdywanie wskazanych obrazków. Pytamy: Where is a ladybird? (Gdzie jest biedronka?), itd.

 

Filmik edukacyjny Animals in the garden ( zwierzęta w ogrodzie)

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAmbAIIZ010

 

 

 

 

14.05.2020

 

Dzień dobry. Dziś dzieci mocno przytulają swoje misie i przypominają sobie razem z nimi liczebniki w zakresie 10

 

Ten little teddy bears- 10 małych misów – piosenka wyliczanka do przeliczania na paluszkach

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9GbdUBLx_s - link do piosenki

 

1 little,2 little, 3 little teddy bears

 

( 1 mały, 2 małe,3 małe misie)

 

4 little,5 little, 6 little teddy bears

 

( 4 małe, pięć małych, 6 małych misiów)

 

7 little, 8,little, 9 little teddy bears

 

( 7 małych, 8 małych, 9 małych misiów)

 

10 little teddy bears

( 10 małych misiów – rozprostowujemy palce obu dłoni i machamy)

 

Zachęcam także do obejrzenia bajki o Złotowłosej i trzech misiach

https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/filmzone/?cc=pl&selLanguage=pl

 

 

13.05.2020

 

Dzień dobry. W zeszłym tygodniu proponowałam dzieciom spotkanie z motylami i pająkami a dziś przyszła kolej na pszczoły.

 

Here is the Beehive ( Tu jest ul) – piosenka i towarzysząca jej zabawa ruchowa

 

Here is the beehive.

(Tu jest ul-wskazujemy palcem dowolny punkt)

But where are all the bees?

(Ale  gdzie są wszystkie pszczoły ?- wzruszenie ramionami gest „ nie wiem)

Hiding away where nobody sees.

(chowają się tam,gdzie nikt ich nie widzi zasłaniamy twarz rękami,chowamy się)

Here they come flying out of their hive.

( Teraz wylatują z ula -udajemy pszczoły, machamy rekami jak skrzydłami)

One, two, three, four, five!

(1,2,3,4,5 – liczymy na palcach o 5)

 

Buzz up high. Buzz down low.

( bzyczą wysoko, bzyczą nisko- najpierw wspinamy się na palce i machamy skrzydełkami , następnie kucamy)

Buzzing fast. Buzzing slow

.( bzyczą szybko, bzyczą wolno- machamy rękami najpierw szybko,później wolno)

Buzz to the left. Buzz to the right.

( bzyczą po lewej i po prawej- poruszamy się najpierw w lewo,później w prawo)

Buzz all day but sleep at night.

( bzyczą cały dzień ale w nocy śpią- machamy skrzydełkami a następnie kładziemy się i udajemy,że śpimy)

 

Here is the beehive.

(Tu jest ul-wskazujemy palcem dowolny punkt)

But where are all the bees?

(Ale  gdzie są wszystkie pszczoły ?- wzruszenie ramionami gest „ nie wiem)

Hiding away where nobody sees

.(chowają się tam,gdzie nikt ich nie widzi zasłaniamy twarz rękami,chowamy się)

Here they come flying out of their hive

.( Teraz wylatują z ula -udajemy pszczoły, machamy rekami jak skrzydłami)

One, two, three, four, five!

(1,2,3,4,5 – liczymy na palcach o 5)

 

https://supersimple.com/song/here-is-the-beehive/ - link do piosenki

 

Chętne dzieci mogą także pokolorwać kartę pracy i policzyć poangielsku pszczoły i kwiaty

 

https://www.daycareworksheets.com/preschool-worksheets-pdf/counting/counting-practice-worksheet.pdf- karta pracy, pszczoły, przeliczanie

12.05.2020

 

Dzień dobry. Dziś proponuję piosenki, które pomogą utrwalić nazwy zabawek.

 

 

Miss Polly had a dolly- piosenka o chorej lalce:

 

Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick. So she phoned for the doctor to come quick, quick, quick.
The doctor came
with his bag and his hat, And knocked at the door with a rat-a-tat-tat.
He looked at the dolly and shook his head, And said "Miss Polly, put her straight to bed."
He wrote a paper for a pill, pill, pill. I'll be back in the morning with the bill, bill, bill.

https://www.youtube.com/watch?v=vAbMi7DY1eo -link do piosenki

http://resources.sparklebox.org.uk/4000-5000/sb4313.pdf – karty pracy do pokolorowania i ułożenia w kolejności

 

My teddy bear – piosenka o misiu

 

My teddy bear has two eyes, two eyes, two eyes. My teddy bear has two eyes. I love my teddy bear.

My teddy bear has one nose, one nose, one nose. My teddy bear has one nose. I love my teddy bear.

My teddy bear has two ears, two ears, two ears. My teddy bear has two ears. I love my teddy bear.

My teddy bear has two arms, two arms, two arms. My teddy bear has two arms. I love my teddy bear.

My teddy bear has two legs, two legs, two legs. My teddy bear has two legs. I love my teddy bear.

My teddy bear has four paws, four paws, four paws. My teddy bear has four paws. I love my teddy bear.

https://supersimple.com/song/my-teddy-bear/ -link do piosenki

https://supersimple.com/free-printables/my-teddy-bear-worksheet-trace-color/ - karta pracy,miś rysowanie po śladzie

 

 

 

WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIEĆMI 11.05- 15.05.2020

 

DZIECI 3,4 -LETNIE ( GRUPA 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa: utrwalenie materiału unit 3 ,4

 

Kluczowe słownictwo: day -dzień, night- noc,sun- słońce, stars,quiet- cicho, noisy -głośno blocks- klocki, teddy bear – miś, bubbles- bańki,presents- prezenty, birthday- urodziny

 

Karty obrazkowe:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=10 -sun

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=12 -stars,day

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=14 – night,noisy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=16- quiet,blocks

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=20- teddy bear,bubbles

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=22 – presents, birthday cake

 

Rodzic ogląda z dzieckiem karty obrazkowe i nazywa przedmioty po angielsku, następnie wskazuje kolejno na obrazki i pyta: What`s this? What colour is....?

 

Good day ,Good night! - zabawa z elementami pantomimy

 

Sun,sun,sun, ooh,ooh,ooh!

( Narysuj w powietrzu rękami duże koło)

A good day to you ooh!

( Pomachaj rękami na powitanie)

It`s noisy, noisy- ooh, ooh,ooh!

( Przyłóż ręce do ust jak megafon)

Get up,up,up! Do, do,do!

( Gest zachęcający do wstawania, tańcz do rytmu)

 

Stars,stars,stars, laa,laa,laa!

( otwieraj i zamykaj dłonie)

Good night! Aaah-aah-aah!

(Zamknij oczy, udawaj,że śpisz)

Quiet,quiet, hush,hush,hush....

(Połóż palec na ustach)

Lie down,dow,down

( Ułóż się do snu)

 

Birthday – urodziny

https://www.youtube.com/watch?v=Wuy-VEKFJfg – link do filmiku

 

 

 

 

DZIECI 5,6-LETNIE ( GRUPA 4,6)

 

Tematyka tygodniowa: utrwalenie materiału unit 3 ,4

 

Kluczowe słownictwo: It`s sunny – jest słonecznie, It`s windy – wieje wiatr, It`s raining- pada deszcz, sunglasses- okulary przeciwsłoneczne, a scarf – szalik, an umbrella- parasol, a doll- lalka, a ball- piłka, a plane- samolot, a train- pociąg, a yo-yo – jojo,

 

Karty obrazkowe:

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=20 – sunny,windy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=22- it`s raining, sunglasses

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=24 – a scarf, an umbrella

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=26 – a train, a doll,

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=28 – a ball,a plane

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=30 a yo yo

Rodzic ogląda z dzieckiem karty obrazkowe i nazywa przedmioty po angielsku, następnie wskazuje kolejno na obrazki i pyta: What`s this? What colour is....?

 

Karta pracy nr 50

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=53

 

Rodzic czyta powoli rymowankę, zatrzymując się w odpowiednich miejscach  i pomaga dziecku odnaleźć odpowiedni rodzaj i liczbę zabawek , dziecko koloruje zabawki

 

Magic,magic 1,2,3!

It`s windy,play withme!

One blue plane, colour with me

One blue plane, colour with me

One- blue- plane ! ( stop)

 

Magic,magic 1,2,3!

It`s raining, play with me!

Two orange dolls, colour with me

Two orange dolls, colour with me

Two- orange – dolls ( stop)

 

Magic,magic 1,2,3!

It`s sunny, play with me!

Three green yo-yos, colour with me

Three green yo-yos, colour with me

Three- green- yo-yos( stop)

 

 

 

DZIECI 6-LETNIE ( GRUPA 5)

 

Tematyka tygodniowa: Poland- Polska.

 

Kluczowe słownictwo:forest – las,mountains -góry,seaside – nad morzem clap your hands- zaklaskaj, ride a bike – jeździć rowerem, play with a ball – bawić się piłką,sing and dance – śpiewać i tańczyć, swim in the sea – pływać w morzu, run in the park – biegać w parku,read a book -czytać ksiąkę, play computer games – grać na komputerze, watch TV – oglądać telewizję,  jump up high- skakać wysoko

 

 

We like Poland chant. Wprowadzenie słownictwa.

( na melodię If you happy and you kow it/ Jeśli jesteś dziś szczęśliwy..)

https://www.youtube.com/watch?v=fUc5BOC4he0 - piosenka w wersji tradycyjnej

 

Rodzic demonstruje czynności w opisane w piosence. Zadaniem dziecka jest powtarzać słowa z na i naśladować gesty rodzica

 

If you like Poland and you know it, clap your hands! ( klaśnij)

If you like Poland and you know it, clap your hands!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, clap your hands! ( klaśnij)

 

 

If you like Poland and you know it, ride a bike! ( kładziemy się na dywanie i robimy rowerek)

If you like Poland and you know it, ride a bike!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, ride a bike! ( kładziemy się na dywanie i robimy rowerek)

 

 

If you like Poland and you know it, sing and dance!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, sing and dance!( śpiewaj i tańcz)

 

 

If you like Poland and you know it, swim in the sea! ( naśladujemy ruchy pływaka)

If you like Poland and you know it, swim in the sea!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, swim in the sea! ( naśladujemy ruchy pływaka)

 

If you like Poland and you know it, run in the park! ( biegnij w miejscu)

If you like Poland and you know it, run in the park!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, run in the park! ( biegnij w miejscu)

 

 

If you like Poland and you know it, play with a ball!( naśladujemy kozłowanie piłki)

If you like Poland and you know it, play with a ball!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, play with a ball!( naśladujemy kozłowanie piłki)

 

 

If you like Poland and you know it, read a book! ( udajemy,że czytamy)

If you like Poland and you know it, read a book!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, read a book! ( udajemy,że czytamy)

 

If you like Poland and you know it, jump up high!( skaczemy wysoko)

If you like Poland and you know it, jump up high!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it,

If you like Poland and you know it, jump up high!( skaczemy wysoko)

 

Charades! Utrwalenie nazw czynności.Wyprawka karta 15

 

Dziecko za pomocą pantomimy przedstawia pokazane na obrazkach czynności, zadaniem rodzica jest je odgadnąć,następnie dziecko i rodzic zamieniają się rolami. Dzieci wycinają obrazki z wyprawki i dzielą czynności na dwie grupy : te które wykonujemy na zewnątrz (outside) i te,które wykoujemy w budynku ( inside)

 

Karta pracy (Worksheet) 42.

Cut out and glue the elements. Make a postcard from Poland.

Wytnij elementy obrazka z wycinanki i przyklej je do karty, aby stworzyć swoją widokówkę

 

08.05.2020

Dziś ponownie zapraszam do świata owadów, tym razem na spotkanie z małym i bardzo miłym pająkiem.

Zachęcam do przypomnienia sobie piosenki, którą dzieci poznawały podczas zajęć w przedszkolu:

 

The itsy bitsy spider

 

The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. Then the itsy bitsy spider went up the spout again.

 

https://supersimple.com/song/itsy-bitsy-spider/ - link do piosenki

 

Dzieci mogą także z pomocą rekwizytów odegrać historię upartego pajączka:

https://supersimple.com/free-printables/itsy-bitsy-spider-dramatic-play-set/ - zestaw do wydruku

 

lub pokolorować go:

https://supersimple.com/downloads/spider-coloring-page.pdf – karta pracy, kolorowanka

 

Zachęcam także do obejrzenia krótkiego filmiku o przygodach pajączka:

https://supersimple.com/sing-along-with-tobee/the-itsy-bitsy-spider/ -  link do filmu

07.05.2020

 

Dziś zapraszam do zabaw z kolorami:

 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm – interaktywny słowniczek obrazkowy

 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursMatching.htm – memory online

 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursPictureTest.htm – gra online, utrwalenie kolorów

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/coloursD.pdf – domino z kolorami do wydruku

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/coloursPT4.pdf – karta pracy dla starszaków, brakujące litery

 

Dzieci mogą także zaśpiewać piosenkę o kolorach:

 

Red, yellow, green, blue

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue.

Red. Yellow. Green. Blue.

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue

 Red. Yellow. Green. Blue.

Red is the color of an apple.

Yellow is the color of the sun.

Green is the color of a four leaf clover.

And blue is the color of the sky above.

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue.

Red. Yellow. Green. Blue.

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue.

Red. Yellow. Green. Blue.

 

Link do piosenki: https://supersimple.com/song/red-yellow-green-blue/

i obejrzeć krótki filmik o kolorach: https://supersimple.com/super-duper-ball-pit/learn-about-colors/

 

 

06.05.2020

 

Dziś zapraszam do świata motyli i innych owadów. Chciałabym zaproponować wiosenną piosenkę o owadach. Tekst piosenki jest bardzo prosty, myślę,że nawet maluszki szybko go opanują. Chęne dzieci mogą przypomnieć sobie nazwy kolorów na skrzydłach motyli i pokolorować własnego motyla. Poniżej zamieszczam link do piosenki, filmiku i karty pracy. Have fun! ( Bawcie się dobrze!)

 

 

Butterfly, ladybug, bumblebee ( motyl, biedronka, trzmiel)

 

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Ladybug,ladybug, ladybug.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug. 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee. 

Butterfly, ladybug, and bumblebee.

Flying all around the trees.

Ladybug, bumblebee, and butterfly.

Flying high into the sky.
Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug. 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee

. Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.
Butterfly, ladybug, and bumblebee.

Flying all around the trees.

Ladybug, bumblebee, and butterfly.

Flying high into the sky.
Butterfly, ladybug, bumblebee.

Butterfly, ladybug, bumblebee.

Butterfly, ladybug, bumblebee.

Butterfly, ladybug, and bumblebee

 

https://supersimple.com/song/butterfly-ladybug-bumblebee/ - link do piosenki

https://supersimple.com/free-printables/butterfly-coloring-page/ - karta pracy, kolorowanka motyl

https://supersimple.com/caities-classroom/lets-match-butterfly-wings/ - filmik online, dopasowywanie skrzydeł motyli i powtórzenie nazw kolorów

 

05.05.2020

Dzień dobry, dziś zapraszam do obejrzenia dwóch filmików na podstawie ksiązek Erica Carla

Historie te rozgrywają się w świecie owadów (The Very Quiet Cricket), ale są także doskonałym sposobem na przypomnienie  i dalsze poznawanie słownictwa zwiazanego z jedzeniem ( The Very Hungry Caterpillar) czy kolorów ( The Mixed -Up Chameleon)

 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY – The Very Hungry Caterpillar

 

https://articulation360it.files.wordpress.com/2011/07/worksheet-how-many.jpg – karta pracy, przeliczanie

https://primaryeflresources.files.wordpress.com/2012/05/worksheet-level-11.jpg – karta pracy,dopasowywanie

https://www.cool2bkids.com/wp-content/uploads/2015/10/Very-Hungry-Caterpillar-Coloring-Pages.jpg – karta pracy, kolorowanka

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdiGEjz5b0Q – The Very Quiet Cricket

https://coloringhome.com/coloring-page/1680604- karta pracy,kolorowanka

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU -  The Mixed -Up Chameleon

 

https://www.momjunction.com/print-coloring-image/98763/print/2014/10/The-fun-with-numbers-and-chameleons/ - kolorowanka

 

 

J.ANGIELSKI 04.05.- 08.05 Propozycje aktywności

 

DZIECI 3,4-LETNIE ( GRUPA 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa:  Powtórzenie i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 1i 2

 

 

karty obrazkowe kolory: https://www.flashcardsforkindergarten.com/wp-content/uploads/2016/07/PACK-1-Colors-flashcards.pdf

 

karty obrazkowe owoce: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-fruit.pdf

możemy też wykorzystać prawdziwe owoce

 

Zabawa na powitanie:

Hello, hello!Hello, hello! ( machamy na powitanie)

Red,red!Red,red! ( wskazujemy kartę z kolorem czerwonym)

An apple, an apple!An apple, an apple! ( wskazujemy kartę z jabłkiem)

Green, green!Green, green! (wskazujemy kartę z kolorem zielonym)

A pear, a pear!A pear, a pear! ( wskazujemy kartę z gruszką)

Yellow, yellow! Yellow, yellow! ( wskazujemy kartę z kolorem żółtym)

A banana, a banana !A banana, a banana !( wskazujemy kartę z bananem)

Bye bye! Bye bye! ( machamy na pożegnanie)

 

I see something blue … - zabawa w poszukiwanie kolorów.

Należy umieścić karty obrazkowe w różnych miejscach w pomieszczeniu a następnie zachęcić dziecko do poszukiwania ich mówiąc: Find blue/re/yellow itd. Do tej zabawy możemy wykorzystać piosenkę : https://supersimple.com/song/i-see-something-blue/

 

Fruit salad – zabawa plastyczna

Potrzebny będzie papierowy talerzyk i karty obrazkowe z owocami ( jabłko, banan, gruszka) zachęcamy dziecko do „ pokrojenia”  owoców mówiąc : Chop the banana/apple/ pear please. Następnie mówimy: Let`s make some  fruit salad ! Dziecko nakleja fragmenty obrazków na talerzyk.

 

DZIECI 5,6-LETNIE ( GRUPA 4 i 6)

 

 

Tematyka tygodniowa:  Powtórzenie i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 1i 2

 

Utrwalenie części ciała- zabawa z rymowanką i piosenką

 

Two little eyes to look around. ( robimy daszek nad oczami i rozglądamy się)

Two little ears to hear each sound. ( przykładamy zwinięte dłonie do uszu i nasłuchujemy)
One little nose to smell what's sweet.( udajemy,że coś wąchamy)

One little mouth that likes to eat ( udajemy,że jemy coś pysznego)

 

 

Kiedy dziecko opanuje już rymowakę i gesty powtarzamy zabawę z piosenką : https://www.youtube.com/watch?v=ohhYrgyemdo

 

Fruit face – owocowa buźka

Potrzebne bedą karty obrazkowe:https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=9 – eyes

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=10 – nose,ears

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=12 – mouth,hair

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=14- apples,lemons

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=16 peppers,cheese

 

karta pracy nr 49

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=50

 

Dzieci tworzą zabawne twarze z naklejek przedstawiających jedzenie. Możemy także powtórzyć zaawę z wykorzystaniem pokrojonych prawdziwych warzyw i owoców. Powstanie w ten sposób pyszna i zdrowa przekąska,którą dzieci chetnie zjedzą po skończonej zabawie

DZIECI 6-LETNIE ( GRUPA 5)

 

Tematyka tygodniowa: Poland- Polska.

 

Kluczowe słownictwo:forest – las,mountains -góry,seaside – nad morzem clap your hands- zaklaskaj, ride a bike – jeździć rowerem, play with a ball – bawić się piłką,sing and dance – śpiewać i tańczyć, swim in the sea – pływać w morzu, run in the park – biegać w parku,read a book -czytać ksiąkę, play computer games – grać na komputerze, watch TV – oglądać telewizję,  jump up high- skakać wysoko

 

 

We like Poland chant. Wprowadzenie słownictwa.

( na melodię If you happy and you kow it/ Jeśli jesteś dziś szczęśliwy..)

https://www.youtube.com/watch?v=fUc5BOC4he0 - piosenka w wersji tradycyjnej

 

Rodzic demonstruje czynności w opisane w piosence. Zadaniem dziecka jest powtarzać słowa z na i naśladować gesty rodzica

 

If you like Poland and you know it, clap your hands! ( klaśnij)

If you like Poland and you know it, clap your hands!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, clap your hands! ( klaśnij)

 

 

If you like Poland and you know it, ride a bike! ( kładziemy się na dywanie i robimy rowerek)

If you like Poland and you know it, ride a bike!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, ride a bike! ( kładziemy się na dywanie i robimy rowerek)

 

 

If you like Poland and you know it, sing and dance!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, sing and dance!( śpiewaj i tańcz)

 

 

If you like Poland and you know it, swim in the sea! ( naśladujemy ruchy pływaka)

If you like Poland and you know it, swim in the sea!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, swim in the sea! ( naśladujemy ruchy pływaka)

 

If you like Poland and you know it, run in the park! ( biegnij w miejscu)

If you like Poland and you know it, run in the park!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, run in the park! ( biegnij w miejscu)

 

 

If you like Poland and you know it, play with a ball!( naśladujemy kozłowanie piłki)

If you like Poland and you know it, play with a ball!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, play with a ball!( naśladujemy kozłowanie piłki)

 

 

If you like Poland and you know it, read a book! ( udajemy,że czytamy)

If you like Poland and you know it, read a book!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it

If you like Poland and you know it, read a book! ( udajemy,że czytamy)

 

If you like Poland and you know it, jump up high!( skaczemy wysoko)

If you like Poland and you know it, jump up high!

If you like Poland and you know it,

and you really want to show it,

If you like Poland and you know it, jump up high!( skaczemy wysoko)

 

Charades! Utrwalenie nazw czynności.Wyprawka karta 15

 

Dziecko za pomocą pantomimy przedstawia pokazane na obrazkach czynności, zadaniem rodzica jest je odgadnąć,następnie dziecko i rodzic zamieniają się rolami. Dzieci wycinają obrazki z wyprawki i dzielą czynności na dwie grupy : te które wykonujemy na zewnątrz (outside) i te,które wykoujemy w budynku ( inside)

 

Karta pracy (Worksheet) 42.

Cut out and glue the elements. Make a postcard from Poland.

Wytnij elementy obrazka z wycinanki i przyklej je do karty, aby stworzyć swoją widokówkę

 

08.05.2020

Dziś ponownie zapraszam do świata owadów, tym razem na spotkanie z małym i bardzo miłym pająkiem.

Zachęcam do przypomnienia sobie piosenki, którą dzieci poznawały podczas zajęć w przedszkolu:

 

The itsy bitsy spider

 

The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. Then the itsy bitsy spider went up the spout again.

 

https://supersimple.com/song/itsy-bitsy-spider/ - link do piosenki

 

Dzieci mogą także z pomocą rekwizytów odegrać historię upartego pajączka:

https://supersimple.com/free-printables/itsy-bitsy-spider-dramatic-play-set/ - zestaw do wydruku

 

lub pokolorować go:

https://supersimple.com/downloads/spider-coloring-page.pdf – karta pracy, kolorowanka

 

Zachęcam także do obejrzenia krótkiego filmiku o przygodach pajączka:

https://supersimple.com/sing-along-with-tobee/the-itsy-bitsy-spider/ -  link do filmu

07.05.2020

 

Dziś zapraszam do zabaw z kolorami:

 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm – interaktywny słowniczek obrazkowy

 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursMatching.htm – memory online

 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursPictureTest.htm – gra online, utrwalenie kolorów

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/coloursD.pdf – domino z kolorami do wydruku

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/coloursPT4.pdf – karta pracy dla starszaków, brakujące litery

 

Dzieci mogą także zaśpiewać piosenkę o kolorach:

 

Red, yellow, green, blue

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue.

Red. Yellow. Green. Blue.

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue

 Red. Yellow. Green. Blue.

Red is the color of an apple.

Yellow is the color of the sun.

Green is the color of a four leaf clover.

And blue is the color of the sky above.

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue.

Red. Yellow. Green. Blue.

Red, yellow, green, blue.

Red, yellow, green, blue.

Red. Yellow. Green. Blue.

 

Link do piosenki: https://supersimple.com/song/red-yellow-green-blue/

i obejrzeć krótki filmik o kolorach: https://supersimple.com/super-duper-ball-pit/learn-about-colors/

 

 

06.05.2020

 

Dziś zapraszam do świata motyli i innych owadów. Chciałabym zaproponować wiosenną piosenkę o owadach. Tekst piosenki jest bardzo prosty, myślę,że nawet maluszki szybko go opanują. Chęne dzieci mogą przypomnieć sobie nazwy kolorów na skrzydłach motyli i pokolorować własnego motyla. Poniżej zamieszczam link do piosenki, filmiku i karty pracy. Have fun! ( Bawcie się dobrze!)

 

 

Butterfly, ladybug, bumblebee ( motyl, biedronka, trzmiel)

 

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Ladybug,ladybug, ladybug.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug. 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee. 

Butterfly, ladybug, and bumblebee.

Flying all around the trees.

Ladybug, bumblebee, and butterfly.

Flying high into the sky.
Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butterfly, butterfly, butterfly.

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Ladybug, ladybug, ladybug.

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug. 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee

. Bumblebee, bumblebee, bumblebee.

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee. 
Butterfly, ladybug, and bumblebee.

Flying all around the trees.

Ladybug, bumblebee, and butterfly.

Flying high into the sky.
Butterfly, ladybug, bumblebee.

Butterfly, ladybug, bumblebee.

Butterfly, ladybug, bumblebee.

Butterfly, ladybug, and bumblebee

 

https://supersimple.com/song/butterfly-ladybug-bumblebee/ - link do piosenki

https://supersimple.com/free-printables/butterfly-coloring-page/ - karta pracy, kolorowanka motyl

https://supersimple.com/caities-classroom/lets-match-butterfly-wings/ - filmik online, dopasowywanie skrzydeł motyli i powtórzenie nazw kolorów

 

05.05.2020

Dzień dobry, dziś zapraszam do obejrzenia dwóch filmików na podstawie ksiązek Erica Carla

Historie te rozgrywają się w świecie owadów (The Very Quiet Cricket), ale są także doskonałym sposobem na przypomnienie  i dalsze poznawanie słownictwa zwiazanego z jedzeniem ( The Very Hungry Caterpillar) czy kolorów ( The Mixed -Up Chameleon)

 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY – The Very Hungry Caterpillar

 

https://articulation360it.files.wordpress.com/2011/07/worksheet-how-many.jpg – karta pracy, przeliczanie

https://primaryeflresources.files.wordpress.com/2012/05/worksheet-level-11.jpg – karta pracy,dopasowywanie

https://www.cool2bkids.com/wp-content/uploads/2015/10/Very-Hungry-Caterpillar-Coloring-Pages.jpg – karta pracy, kolorowanka

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdiGEjz5b0Q – The Very Quiet Cricket

https://coloringhome.com/coloring-page/1680604- karta pracy,kolorowanka

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU -  The Mixed -Up Chameleon

 

https://www.momjunction.com/print-coloring-image/98763/print/2014/10/The-fun-with-numbers-and-chameleons/ - kolorowanka

 

 

J.ANGIELSKI 04.05.- 08.05 Propozycje aktywności

 

DZIECI 3,4-LETNIE ( GRUPA 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa:  Powtórzenie i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 1i 2

 

 

karty obrazkowe kolory: https://www.flashcardsforkindergarten.com/wp-content/uploads/2016/07/PACK-1-Colors-flashcards.pdf

 

karty obrazkowe owoce: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-fruit.pdf

możemy też wykorzystać prawdziwe owoce

 

Zabawa na powitanie:

Hello, hello!Hello, hello! ( machamy na powitanie)

Red,red!Red,red! ( wskazujemy kartę z kolorem czerwonym)

An apple, an apple!An apple, an apple! ( wskazujemy kartę z jabłkiem)

Green, green!Green, green! (wskazujemy kartę z kolorem zielonym)

A pear, a pear!A pear, a pear! ( wskazujemy kartę z gruszką)

Yellow, yellow! Yellow, yellow! ( wskazujemy kartę z kolorem żółtym)

A banana, a banana !A banana, a banana !( wskazujemy kartę z bananem)

Bye bye! Bye bye! ( machamy na pożegnanie)

 

I see something blue … - zabawa w poszukiwanie kolorów.

Należy umieścić karty obrazkowe w różnych miejscach w pomieszczeniu a następnie zachęcić dziecko do poszukiwania ich mówiąc: Find blue/re/yellow itd. Do tej zabawy możemy wykorzystać piosenkę : https://supersimple.com/song/i-see-something-blue/

 

Fruit salad – zabawa plastyczna

Potrzebny będzie papierowy talerzyk i karty obrazkowe z owocami ( jabłko, banan, gruszka) zachęcamy dziecko do „ pokrojenia”  owoców mówiąc : Chop the banana/apple/ pear please. Następnie mówimy: Let`s make some  fruit salad ! Dziecko nakleja fragmenty obrazków na talerzyk.

 

DZIECI 5,6-LETNIE ( GRUPA 4 i 6)

 

 

Tematyka tygodniowa:  Powtórzenie i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 1i 2

 

Utrwalenie części ciała- zabawa z rymowanką i piosenką

 

Two little eyes to look around. ( robimy daszek nad oczami i rozglądamy się)

Two little ears to hear each sound. ( przykładamy zwinięte dłonie do uszu i nasłuchujemy)
One little nose to smell what's sweet.( udajemy,że coś wąchamy)

One little mouth that likes to eat ( udajemy,że jemy coś pysznego)

 

 

Kiedy dziecko opanuje już rymowakę i gesty powtarzamy zabawę z piosenką : https://www.youtube.com/watch?v=ohhYrgyemdo

 

Fruit face – owocowa buźka

Potrzebne bedą karty obrazkowe:https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=9 – eyes

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=10 – nose,ears

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=12 – mouth,hair

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=14- apples,lemons

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=16 peppers,cheese

 

karta pracy nr 49

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=50

 

Dzieci tworzą zabawne twarze z naklejek przedstawiających jedzenie. Możemy także powtórzyć zaawę z wykorzystaniem pokrojonych prawdziwych warzyw i owoców. Powstanie w ten sposób pyszna i zdrowa przekąska,którą dzieci chetnie zjedzą po skończonej zabawie

 

DZIECI 6- LETNIE ( GRUPA 5)

 

Tematyka tygodniowa:  Quiet or noisy, bugs

 

Quiet or noisy? Wprowadzenie pojęć quiet oraz noisy

 

Rodzic wyjaśnia pojęcia quiet ( cicho)  oraz noisy ( głośno), używając odpowiednio swojego

głosu, bawi się z dziećmi w operowanie głosem – głośno i cicho.

 

Be noisy, clap your hands! - Głośne klaskanie.

Be noisy, play your drum! - Głośny akompaniament bębenka.( lub uderzanie dłoni o uda)

Be quiet, play your drum! - Cichy akompaniament bębenka.

Be quiet, shhhhh... - Dźwięk uciszania.

Be quiet, play your drum! - Cichy akompaniament bębenka.

Be noisy, stamp your feet! - Głośne tupanie

 

 

Look and guess! Wyprawka: karta 13. Wprowadzenie nazw owadów (a ladybird, a bee,

a butterfly).

 

Rodzic podnosi po kolei elementy wyprawki (karta 12) – owady – do góry

i wypowiada ich nazwy. Dziecko je powtarza. Następnie rodzic umieszcza elementy wyprawki w nieprzezroczystej torbie lub worku. Dziecko wkłada do niego rękę i próbuje rozpoznać (po kształcie), jakiego owada dotyka, wypowiada jego nazwę,pokazuje rodzicowi, po czym chowa z powrotem do worka.

 

.Karta pracy (Worksheet) 41.

Posłuchaj, ile dzieci mają pszczoły, ile mają motyle, a ile – biedronki. Wskazuj na ilustracji

odpowiednie owady, kiedy usłyszysz ich nazwy w nagraniu. W każdej rodzinie dorysuj odpowiednią

liczbę owadzich dzieci.

Rodzic czyta:

This is mummy-bee and this is daddy-bee.

They’ve got six baby-bees! Six baby-bees!

1, 2, 3, 4, 5, 6!

This is mummy-butterfly and this is daddy-butterfly.

They’ve got three baby-butterflies! Three baby-butterflies!

1, 2, 3!

This is mummy-ladybird and this is daddy-ladybird.

They’ve got seven baby- ladybirds! Seven baby-ladybirds!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE 5

      MAJ 2020

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

04.05- 08.05

MUZYKA JEST WSZĘDZIE/ QUIET OR NOISY?

 

 

 

 

 

MUZYKA JEST WSZĘDZIE/ PLAY WITH THE BUGS!

Dziecko:

poznaje słowa: quiet, noisy, drum, piano;

poznaje nazwy owadów: bee, ladybird, butterfly;

poznaje piosenkę The Bugs Song;

 

 

 

Dziecko:• utrwala znajomość słów: quiet, noisy, drum, piano;

utrwala znajomość nazw owadów (bee, ladybird, butterfly);

śpiewa piosenkę The Bugs Song;

 

quiet ,noisy ,drum ,piano, ladybird, butterfly,bee, play the... (piano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quiet ,noisy, drum, piano, ladybird, butterfly,bee, play the... (piano), mummy, daddy

11.05- 15.05

 

POLSKA – MÓJ DOM/

QUIET OR NOISY?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA – MÓJ DOM/

I LIKE POLAND

 

Dziecko:

utrwala znajomość nazw: the mountains, the seaside, the forest;

 

utrwala znajomość wyrażenia I like;

 

mówi o tym, co można robić w różnych miejscach w Polsce;

utrwala znajomość słów oznaczających czynności;

poznaje If You Like Poland Chant;

 

 

Dziecko:

recytuje The If You Like Poland Chant;

utrwala znajomość słów: the mountains, the seaside, the forest;

 

utrwala znajomość wyrażenia I like;

mówi o tym, co można robić w różnych miejscach w Polsce;

 

utrwala znajomość słów oznaczających czynności;

 

poznaje przyimki miejsca inside oraz outside

 

 

 

 

 

Forest, mountains, seaside ,clap your hands ,ride a bike, play with a ball, sing and dance ,swim in the sea,run in the park ,read a book, play computer games, watch TV, jump up high

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forest, mountains, seaside ,clap your hands ,ride a bike, play with a ball, sing and dance ,swim in the sea,run in the park ,read a book, play computer games, watch TV, jump up high

18.05- 22.05

 

ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY/

THE BUGS (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY/

THE BUGS(2)

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego z muzyką;

 

utrwala znajomość nazw: a ladybird, a butterfly, a bee, a flower;

 

poznaje przyimki miejsca: on,  under;

śpiewa piosenkę The Bugs Song;

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego z muzyką;

utrwala znajomość słów: a ladybird, a butterfly, a bee, a flower;

poznaje przyimki miejsca: on,  under;

słucha historyjki i rozumie jej treść;

 

odpowiada na pytania

 

Quiet,ladybird, bee, butterfly, flower, drum, piano, on, under

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiet,ladybird, bee, butterfly, flower, drum, piano, on, under

25.05- 29.05

 

ŚWIĘTO RODZICÓW/

THE BUGS FAMILIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUMMY, DADDY I LOVE YOU!/ KOCHAM WAS MAMO I TATO!

 

Dziecko:

utrwala znajomość słów: quiet, noisy, drum,piano;

 

utrwala znajomość nazw owadów (bee,ladybird, butterfly);

 

powtarza      nazwy kolorów;

 

powtarza wiersz Mummy, Daddy, I Love You.

 

 

Dziecko:

 

utrwala znajomość nazw owadów (bee, ladybird, butterfly);

powtarza słowa: mummy, daddy;

 

powtarza nazwy kolorów;

 

śpiewa piosenkę The Mummy, Daddy Song

 

 

Quiet,ladybird, bee, butterfly, flower, drum, piano, on, under, mummy, daddy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiet,ladybird, bee, butterfly, flower, drum, piano, on, under, mummy, daddy

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE 4 i 6

      MAJ 2020

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

04.05- 08.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału unit 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału unit2

 

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresach: części twarzy, kolory

 

utrwala znajomość słownictwa w zabawie tematycznej

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresach: kolory, artykuły spożywcze

 

utrwala znajomość słownictwo w zabawie twórczej na karcie pracy, używając naklejek artykułów spożywczych do stworzenia zabawnej buzi

 

 

red; yellow; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese;  picnic sandwich

11.05- 15.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału unit 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału unit 4

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: słownictwo związane z pogodą

 

utrwala znajomość słownictwa i rozwija sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie z kartą pracy

 

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie:słownictwo związane z  zabawkami, kolorami, liczbami 1–3

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach z elementami pantomimy, rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych

 

 

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella;

 

 

 

 

 

 

 

doll; ball; plane; train; yo-yo; yellow, red, blue, green, orange, brown; 1, 2, 3.

18.05- 22.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału unit 5

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału unit 6

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie:nazwy ubrań

utrwala znajomość

 

słownictwa związanego z ubraniami w naturalnym kontekście

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: nazwy części ciała

 

rozpoznaje elementy na karcie pracy i właściwie je nazywa, identyfikuje ubrania, których brakuje na ilustracji, nazywa je i dorysowuje

 

 

 

hat; jumper; coat; boots; cold; hot; scarf

 

 

 

 

head; hands; tummy; legs; toes; nose; eyes; ears; mouth; hair

25.05- 29.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału unit 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiałuDziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: unit 8

 

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: nazwy zwierząt gospodarskich, rozróżnienie między pojęciami clean oraz dirty, liczby 4–6,

opisuje swoją postawę wobec języka obcego i danej partii materiału

 

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie:słownictwo związane z rodziną i przyrodą

 

odnajduje właściwe elementy na karcie pracy i je nazywa

 

bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; four, five, six;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; pink flower; purple bush; green tree; family photo

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE 1,2i 3

      MAJ 2020

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

04.05- 08.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 2

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: zwroty Hello! i Bye-bye!, kolory,

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, muzyczno-ruchowych

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie:nazwy owoców oraz słownictwo związane z przygotowywaniem posiłków

 

śpiewa piosenkę Chop, Chop

 

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green; blue, orange, pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apple; pear; banana; fruit salad; plate; delicious

11.05- 15.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 4

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: słownictwo związane z dniem i nocą

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach z elementami pantomimy, rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych      

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: słownictwo związane z urodzinami, nazwy kolorów, liczby 1–3

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach z elementami pantomimy, rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych

 

 

 

day; night;  sun; stars; quiet; noisy;

up; down; get up; sleep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake; 1, 2, 3; presents; Happy birthday

18.05- 22.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 6

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie: nazwy kostiumów, ubrań

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach z elementami pantomimy, rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych

 

 

Dziecko:

powtarza materiał leksykalny w zakresie:, nazwy części twarzy

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach z elementami pantomimy, rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych

śpiewa piosenkę A Funny Face

 

 

dress; hat; magic wand; badge;

fairy; cowboy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nose; mouth;

mface; eyes;

mirror;

25.05- 29.05

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtórzenie

i utrwalenie materiału. Zakres: Unit 8

 

 

Dziecko:

powtarza słownictwo związane ze zwierzętami

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach z elementami pantomimy, rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych

 

 

 

Dziecko:

powtarza słownictwo związane z rodziną

 

utrwala słownictwo, zwroty i wyrażenia w zabawach z elementami pantomimy, rytmiczno-słownych, manipulacyjnych, ruchowych

śpiewa piosenkę : Finger family

 

 

 

fish; bird; frog; water; tree; grass; yellow; red; blue; green;

 

 

 

 

 

mummy; daddy; family; house; flower; bow tie

 

 

 

 Drodzy Rodzice

 

Dzieci pozostają w domach, ale zabawa z językiem angielskim się nie kończy:). Od dziś będę umieszczać w tej zakładce propozycje ciekawych stron, filmików i kart pracy w języku angielskim.

30.04.2020

 

Dziś chciałabym zaproponować poznawanie polskiej  legendy o smoku wawelskim  po angielsku:

 

Na początek proponuję odcinek przygód Annie i Bena, którzy podróżując po świecie odwiedzają Kraków i spotykają smoka ( Wawel Dragon)

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlsRNJgQy5s – link do filmu

 

Tu możemy obejrzeć tradycyjną wersję legendy:

https://www.youtube.com/watch?v=jHokyXUZe1o -The legend of the Wawel Dragon

 

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/cute-dragon-in-front-of-a-castle – smok,kolorowanka

 

 

 

 

29.04.2020

 

Zapraszam do odwiedzenia po raz kolejny do odwiedzin u rodzinki wróbelków i ich przyjaciół The treetops family. Dziś zobaczymy jak poradzili sobie w pewien burzowy dzień ( A stormy day)

 

https://supersimple.com/treetop-family/a-stormy-day/ - link do odcinka

https://supersimple.com/free-printables/treetop-family-coloring-pages-episode-5/ - kolorowanki do wydruku

Po burzy leśni przyjaciele po raz pierwszy zobaczyli na niebie tęczę ( rainbow). Odcinek jest świetną okazja do przypomnienia nazw kolorów

https://supersimple.com/treetop-family/after-the-rain/ - link do odcinka

https://supersimple.com/free-printables/treetop-family-make-a-rainbow/ - tęcza do pokolorowania

 

Miłego oglądania!

 

28.04.2020

 

Dzień dobry,dziś proponuję zabawę z piosenkami, które poznawaliśmy w przedszkolu

 

Hockey cokey

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-hokey-cokey – piosenka

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-the-hokey-cokey-lyrics.pdf - – tekst piosenki

 

The wheels on the bus

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-wheels-the-bus -piosenka

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-the-wheels-on-the-bus-lyrics.pdf – tekst piosenki

 

If you`re happy and you know it

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/if-youre-happy-and-you-know-it- link do piosenki

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-if-youre-happy-and-you-know-it-lyrics.pdf- słowa piosenki

 

Miłego śpiewania!

 

 

WSKAZÓWKI DO ZDALNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 27.04- 01.05.2020

 

DZIECI 3,4-LETNIE ( GRUPA 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa: Family – rodzina. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego.

 

Zabawa z rymowanką

 

Walk, walk,walk! One, two, three!

(Przechadzaj się po sali, policz na palcach do 3)

 

Stop!

( Zatrzymaj się!)

 

Smell a flower!

( Udawaj,że wąchasz kwiat)

 

Walk, walk,walk! One, two, three!

(Przechadzaj się po sali, policz na palcach do 3)

 

Stop!

( Zatrzymaj się!)

 

Put on a bow tie!

(Udawaj,że zakładasz muszkę)

 

 

Dancing statues – tańczace figurki

 

Do zabawy potrzebne będą karty obrazkowe z zeszłego tygodnia i dowolna muzyka do tańca

Rodzic pokazuje dziecku karty obrazkowe i przyporządkowane do nich gesty: mummy- przesyłamy całusa i uśmiechamy się, daddy – prężymy muskuły, a family – obejmujemy się ramionami, a house- robimy z dłoni daszek nad głową, a flower- wąchamy kwiat, a bow tie – robimy z rak muszkę. Dziecko tańczy do muzyki. Rodzic co pewien czas zatrzymuje muzykę, podnosi kartę obrazkowa do góry i mówi jej nazwę. Zadaniem dziecka jest jak najszybciej pokazać odpowiedni gest.

Hide and seek – zabawa w chowanego

Dziecko zamyka oczy a w tym czasie rodzic chowa wybraną kartę obrazkową.astępnie rodzic pyta: Where`s mummu/daddy/flower itd.? Po odnalezieniu obrazka powtarzamy zabawę z kolejymi kartami obrazkowymi.

 

Zachęcam także do korzystania z propozycji zabaw,piosenek i rymowanek z poprzednich tygodni

 

DZIECI 5,6-LETNIE ( GRUPA 4 i 6)

 

Tematyka tygodniowa: Family – rodzina. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego.

 

Zabawa z rymowanką  Family flash

 

My mummy! My mummy! My mummy! Clap! Clap!  Clap!  ( 3 klaśniecia )

 

My daddy!My daddy!My daddy!   Clap! Clap!  Clap!  ( 3 klaśniecia )

 

My brother!My brother!My brother!Tap! Tap! Tap! ( 3 razy zastukaj w ścianę lub podłogę)

 

My sister!My sister!My sister!Tap! ( Tap! Tap! ( 3 razy zastukaj w ścianę lub podłogę)

 

The baby!The baby!The baby! Pat! Pat! Pat! ( 3 razy gest głaskania)

 

I love you!I love you!I love you! Let us hug! ( przytulamy się)

 

Finger puppets – kukiełki na paluszki, zabawa Finger Twister

 

Potrzebna będzie karta z wyprawki nr8 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_wypr/mobile/index.html#p=16

Dziecko wypycha papierowe kukiełki, skleja i zakłada na paluszki. Rodzic zachęca dziecko aby dotykało wskazanych przez niego części twarzy opowiednim palcem ( np.Put the daddy finger on your mouth and the mummy finger on your nose. Lub: put the sister finger on your ear and the brother finger on your hair)

Kukiełki przydadzą się także do śpiewania piosenki : Finger family.

 

Karta pracy nr 48

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=50

Potrzebny będzie szablon maskujący z wyprawki ( https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_wypr/mobile/index.html#p=4 )

 

Dziecko wskazuje właściwe obrazki na karcie pracy a następnie mówi co znajduje się w kółeczkach szablonu. Rodzic pyta npWhat`s in the small yellow circle? What`s in the green circle?

 

Zachęcam także do korzystania z propozycji zabaw,piosenek i rymowanek z poprzednich tygodni

 

DZIECI 6-LETNIE  ( GRUPA 5)

 

Tematyka tygodniowa : Animals at the theatre – zwierzęta w teatrze

 

Karta pracy nr 39.

Posłuchaj i zaznacz zwierzęta, które powinny się znaleźć na scenie. Odszukaj naklejki

z tymi zwierzętami i przyklej je na scenie

 

The Bird: Tweet, tweet, tweet! Hello, Dog, how are you?

( ćwir,ćwir,ćwir! Cześć piesku, co u ciebie?)

 

The Dog: Hello, Bird, I’m OK, thank you! How are you?

( Cześć piesku! Dobrze, co u ciebie?)

 

The Bird: I’m OK too!

( U mnie też w porządku!)

 

The Dog: Great! Would you like to play?

( Świenie! Czy chciałbyś się pobawić?)

The Bird: To play?

( Pobawić się?)

The Dog: Yes, let’s run, run, run! And jump, jump, jump! And roll, roll, roll! Woof!

( Tak! Biegajmy! Skaczmy! Turlajmy się! Hau!)

 

The Bird: Uhmmm... No... Not really... Tweet!

(uhm.... raczej nie.... ćwir!)

 

The Dog: Oh, well... OK.

(och, w porządku)

 

(...)

The Cat: Meow... Hello, Bird, hello, Dog! How are you?

( Miau! Cześć ptaszku, cześć piesku! Jak się macie?)

 

The Dog: Hello, Cat! Woof, woof! We’re OK, thank you! How are you?

(Cześć kocie! Hau,hau!W porządku,a ty?)

 

The Cat: I’m great, thank you! I’d like to play! Meow!

(Wspaniale,dziękuję! Chciałbym się pobawić, miau!)

 

The Dog: To play? Perfect! Woof, woof, woof! Would you like to run?

( Pobawić się? Doskonale! Hau,hau! Chciałbyś pobiegać?)

 

The Cat: To run? Yes, meow, meow! Would you like to jump?

( Pobiegać? Tak,miau,miau! Chciałbyś poskakać?)

 

The Dog: To jump? Oh, yes, let’s jump! Woof, woof! Would you like to roll?

( Poskakać? Tak, skaczmy!Hau,hau! Chciałbyś się turlać?)

 

The Cat: To roll? Oh, yes, of course! Let’s run, and jump, and roll, Dog! Meow,

meow, meow! And you Birdie?

( Turlać się? Tak,oczywiście! Biegajmy, skaczmy, turlajmy się piesku! Miau! A ty ptaszku?)

 

The Bird: No, thank you, tweet, tweet, tweet... I’ll fly up the tree! Bye, bye, Dog!Bye, bye, Cat!

(Nie, dziękuję, ćwir,ćwir,ćwir. Polatam sobie! Do zobaczenia piesku i kotku!)

 

The Dog, the Cat: Bye, bye Birdie!

( Do zobaczenia ptaszku!)

 

The theatre time! Historyjka (Story) 9.

potrzebna będzie karta z wyprawki nr 12. Dziecko wykonuje ze zwierzątek kukiełki, naklejając elementy wyprawki na plastikowe słomki lub patyczki do szaszłyków. Następnie dziecko z pomocą rodzica odgrywa treść historyjki zamieszczonej powyżej lub historyjki z zeszłego tygodnia.

 

Karta pracy (Worksheet) 40.

Przyjrzyj się ilustracjom, wysłuchaj historyjki jeszcze raz i przyklej naklejki w odpowiednich miejscach.

 

 

 

24.04.2020

 

Dzień dobry. Dziś zachęcam rodziców i dzieci do odwiedzenia strony internetowej British Council. Znajduje się tam wiele wartościowych filmików i bajek w języku angielskim. Nie należy przejmować się tym, że dziecko nie zna wszystkich słówek w danej bajce, z pewnością zrozumie sens historyjki. Ważne jest aby dziecko osłuchało się z językiem i prawidłową wymową.

 

Poniżej zamieszczam linki do kilku filmów:

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/dinosaur-dig  - historyjka o dinozaurach

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears  - Złotowłosa i 3 niedźwiadki

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/little-red-riding-hood- czerwony kapturek 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse - bajka o lwie i myszce

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-ugly-duckling  - brzydkie kaczątko

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/angry-sad-and-mad   - film o emocjach 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/leaping-ducklings- film o kaczuszkach

 

Życzę miłego oglądania!

 

 

23.04.2020

 

Dziś kolejny wyjątkowy dzień: Dzień Książki ( World Book Day). Przygotowałam kilka propozycji dla małych czytenlików i miłośników książek.

 

Dzieci mogą zrobić swoje własne książeczki

 

 https://kidzone.ws/kindergarten/learning-letters/ib-book-farm.htm -  szablon kasiążeczki o wiejskich zwierzętach

 

https://kidzone.ws/kindergarten/learning-letters/ib-book-pirate.htm- książeczka o piratach

 

 

https://kidzone.ws/kindergarten/learning-letters/ib-book-hickory.htm- książżeczka z rymowanką Hickory Dickory Dock

 

 

Dzieci mogą także pokolorować i ozdobić swoje własne zakładki do książek z miniokami ( bookmarks)

 

 https://www.worldbookday.com/wp-content/uploads/2019/01/Bookmarks-Nursery-pull-out.pdf  - zakładki

 

Dla rodziców, którzy mieliby ochotę poczytać dzieciom w języku angielskim propozycja krótkiej bajeczki o sowie:

https://www.worldbookday.com/wp-content/uploads/2017/12/Nursery-Extract-Little-Owls-Eggs.pdf

 

22.04.2020

 

Dziś obchodzimy Dzień Ziemi czyli Earth Day. W związku z tym chciałabym zapropoować zabawy i piosenki związane z przyrodą.Wszystkie proponowane dziś materiały pochodzą ze strony https://easyenglishland.wordpress.com/

 

Kluczowe słowa to:

Tree [czytamy: tri] – drzewo

Sun [czyt: san] – słońce

Leaves [liwz] – liście

Cloud [klaud] – chmura

Ladybird [lejdibeed] – biedronka

Flower [flałe] – kwiat

 

Nowe słówka dzieciom za pomocą kart obrazkowych. Mogą być to wycięte ilustracje z gazet lub wydrukowane obrazki. Prezentujemy dany obrazek, wypowiadamy słowo z języku angielskim, następnie wspólnie z dzieckiem, kilkakrotnie powtarzamy słowa.

 

 https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/04/nature-sc582owniczek-obrazkowy.pdf - słowniczek

 

Kolejym pomysłem jest zabawa z kostką edukacyjną:Dziecko rzuca kostką, a następnie wypowiada słowo w języku angielsku, które zostało „wyrzucone”.

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/04/kostka-edukacyjna.pdf - kostka do wydruku

 

Nowe słówka możemy utrwalać z pomocą kart pracy:

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/04/karta-pracy-nr-3-3-i-4-latki.pdf  - dla młodszych dzieci

 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/04/karta-pracy-nr-1-5-i-6-latki.pdf- dla starszaków

 

Dzieci mogą także posłuchać  i zaśpiewać piosenkę o sadzeniu roślin :

https://www.youtube.com/watch?v=a44NFSiIn54 -link do piosenki 

 

21.04.2020

 

Family - rodzina

Zachęcam do utrwalenia słownictwa związanego z rodziną z piosenką  Rain, rain go away, w której sympatyczna rodzinka nie może wyjść z domu z powodu padającego deszczu:

https://supersimple.com/song/rain-rain-go-away/ - piosenka

https://supersimple.com/free-printables/rain-rain-go-away-flashcards/- karty obrazkowe do piosenki

 

https://supersimple.com/sing-along-with-tobee/rain-rain-go-away/- film

 

dla starszaków polecam grę online:

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family

 

 

Farm animals - zwierzęta z gospodarstwa

 

Dla dzieci,które poznają zwierzęta z gospodarstwa polecam grę online oraz kartę pracy :

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals - gra

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-farm.pdf - karta pracy

 

Propozycje zabaw z j.angielskim  20.04.- 25.04 2020

 

Dzieci 3,4-letnie ( grupa 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa : My family – moja rodzina. A present for mummy and daddy- prezent dla mamy i taty

 

Utrwalenie słownictwa:

powtórzenie zabawy z kartami obrazkowymi i rymowanek z poprzedniego tygodnia

 

Story time – praca z historyjką:

pomoce : karty obrazkowe ( bez możliwości wydruku): https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=42 mummy and daddy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=44

family, house

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=46

a flower, a bow tie

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=23

present

 

mini karty ( część dzieci ma je w domu )

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=2

Max

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=4

Lilly

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=6

Boo

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=58

family

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=60

house

Rodzic czyta historyjkę pokazując dziecku odpowiedni obrazek:

 

Boo:Oh, a present ! For me? ( prezent)

Lilly: No Boo. It`s for mummy .( mama)

Boo: Mhm.....Oh, a present, a present ! For me?

Max: No,Boo. It`s  for daddy. ( tata)

Boo: Mhm....

 

Boo:Where is mumy ? Where`s  daddy?

Max: In the house,Shh.... ( dom)

 

Max, Lily, Boo: Knock, knock, knock! ( odgłosy pukania)

Mummy, Daddy: Oh, hello Max and Lilly Hello Boo!

 

Lily: For you, mummy! ( mama,prezent)

Max : For you daddy! ( tata,prezent)

Mummy , Daddy: Oh dear! Presents! ( prezent)

Boo: Presents! Presents!

 

Mummy: Oh ! A flower! Thank you! ( kwiatek)

Daddy:  Oh! A bow tie! Thank you! ( muszka)

 

Dzieci,mogą uzupełnić kartę pracy ze swoich książek ( gr III) :

Karta pracy nr 16- pokoloruj domek elfów i przyklej naklejki we własciwych miejscach

oraz kartę z wyprawki nr 8  i 9 – 8 domek elfów( do zabawy) 9- naklejki do karty pracy nr 16

 

Zabawa w zgadywanki:

Dziecko odgaduje kogo lub co przedstawia rodzic za pomocą gestów:

 

Mummy – przesyła dziecku całusa i uśmiecha się

 

Daddy – pręży muskuły

 

A family – obejmuje dziecko i stoi chwilę nieruchomo

 

A house- robimy z dłoni daszek nad głową

 

A flower – udaje,że wącha kwiat

 

A bow tie- robi z rąk muszkę i przykłada do szyi

 

Zamiana ról, teraz dziecko pokazuje gesty a rodzic odgaduje zagadki

 

Zabawa w szepty:

Rodzic mówi dziecku na ucho jedno z poznanych słów a dziecko powtarza je na głos, zamiana ról

 

Dzieci 5,6- letnie ( grupa 4 i 6)

 

Tematyka tygodniowa : My family – moja rodzina. Story: A family photo-  rodzinne zdjęcie

 

 

Utrwalenie słownictwa:

powtórzenie zabawy z kartami obrazkowymi i rymowanek z poprzedniego tygodnia

 

Story time – praca z historyjką:

pomoce : karty obrazkowe ( bez możliwości wydruku):

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=52

mummy and daddy

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=54

baby, sister ( Lilly)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=56

Max( brother), flower

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=58

a bush, a tree

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=60

family

 

Rodzic czyta historyjkę ilustrując treść gestami i pokazując karty obrazkowe:

 

Boo: Max,Lilly! Wake up! ( Max,Lilly! Obudźcie się)

Max,Lilly: Zzzzzzz........

Boo: It`s family day! Come on! ( Jest dzień rodziny! Chodźcie!)

Max: It`s family day, family day, hooray! Hooray! Wheres` daddy? Daddy! ( dziś dzień rodziny,hura! Gdzie jest tata? Tato!)

Boo: Let`s find daddy ( znajdźmy tatę)

Lilly: Where`s mummy? Mummy! ( gdzie jest mama?Mamo!)

Boo: Let`s fond mummy( znajdźmy mamę)

Lilly: Where`s the baby? ( gdzie jest dzidziuś?)

Boo: Let`s find the baby too! Let`s find them! ( znajdźmy też dzidziusia! Znajdźmy ich!)

Lilly: Look. What`s that? ( popatrz, co to?)

Max: A pink flower! ( różowy kwiat)

Boo: A pink flower! ( różowy kwiat)

Lilly: Let`s find the pink flower! ( znajdźmy różowy kwiat)

Max: Follow me! Let`s run! ( Za mą, biegniemy!)

 

Boo: A pink flower, a pink flower.... ( różowy kwiat, różowy kwiat)

Lilly: Here it is! ( tu jest)

Max: Look ! ( patrzcie)

Boo: What`s that? ( co tam jest?)

Max: A bush. A purple bush ( krzak, fioletowy krzak)

Lilly: Let`s find the bush ! ( Znajdźmy krzak)

Boo: Follow me! Let`s hop! ( Za mną! Skaczemy!)

 

Boo: A purple bush......A purple bush......(  fioletowy krzak, fioletowy krzak)

Max: Here it is! ( tu jest!)

Boo: Look! ( patrzcie!)

Lilly: What`s that? ( co tam jest?)

Max: A tree! Boo`s tree! ( drzewo, drzewo Boo!)

Lilly: Let`s find the tree! Follow me! Let`s march! ( Zajdźmy drzewo! Za mną!,maszerujemy!)

 

 

Max: A tree! Boo`s tree! ( drzewo, drzewo Boo!)

Boo: Here it is! ( tu jest!)

Max,Lilly, Boo:  Mummy, daddy,baby! I love you! ( mama, tata,dzidziuś! Kocham was!)

Daddy: Family day,hooray! Let`s take a family photo! ( Dzień rodziny,hura! Zróbmy rodzinne zdjęcie)

Baby: A photo! ( Zdjęcie!)

Boo: 1,2,3 say cheese! ( 1,2,3 powiedzcie ser)

Everybody:Cheese! ( Ser!)

 

Dzieci mogą uzupełnić kartę pracy na stronach 44-45

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp/mobile/index.html#p=46

 

Zabawa ruchowa utrwalająca słownictwo z historyjki:

 

Wake up,sister! Hooray! (przeciągnij się i podskocz)

It`s a family day! ( obejmij się rękami i kołysz)

Wake up brother! Hooray! ( przeciągnij się i podskocz)

It`s a family day! ( obejmij się rękami i kołysz)

Where`s daddy? Hey,hey! ( zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

Where`s  mummy? Hey,hey! ( zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

Where`s baby? Hey,hey! ( zrób ręką daszek przy czole i rozglądaj się)

It`s a family day! ( obejmij się rękami i kołysz)

1,2,3, follow me! ( policz na palcach i wykonaj gest „ za mną”)

A  flower, a bush, a tree ( wskaż odpowiednie obrazki)

Let`s run!  follow me! ( biegnij w miejscu i wykonaj gest „ za mną”)

Let`s hop!  follow me! ( skacz jak królik i wykonaj gest „ za mną”)

Let`s march !  follow me! ( maszeruj w miejscu i wykonaj gest „ za mną”)

 

Dzieci 6-letnie ( gr 5)

 

Tematyka tygodniowa: Farm animals – zwierzęta gospodarskie. At the theatre- w teatrze

 

Utrwalenie słownictwa:

powtórzenie zabawy z kartami obrazkowymi i rymowanek z poprzedniego tygodnia

 

Story time: at the theatre -praca z historyjką

 

Rodzic czyta na głos historyjkę

 

Fluffy:Come on, Beep, come on! The tickets! Quickly, quickly! ( pospiesz się Beep,bilety, szybko,szyko!)

Beep:OK, OK, Fluffy... the tickets... the tickets... here. Wow... Look! ( ok,ok,Fluffy.Bilety...tu są ... Wow! Popatrz!)

Fluffy:Eryk! Lena! Hello, children...! ( Eryk,Lena cześć dzieci !)

Beep:Shhhh! Be quiet, Beep! We’re at the theatre! (Cicho Beep! Jesteśmy w teatrze)

Fluffy:The theatre? ( W teatrze?)

Beep:Yes, the theatre! Eryk and Lena are actors! ( Tak,w teatrze.Eryk i Lena są  aktorami)

FluffyYes! Actors, at the theatre. Be quiet and look and listen! ( Tak, aktorami w teatrze.Bądź cicho,patrz i słuchaj)

Beep:OK, Fluffy... Be quiet. Look. Listen... ( dobrze Flluffy. Bądź cicho,patrz i słuchaj)

Fluffy:Shhhh!!! ( Cicho!)

 

Amelka (as theCow):Hello, Dog, moooo! ( Cześć piesku, muuuu!)

Eryk (as the Dog):Hello, Cow. Let’s play, woof, woof, woof! ( Cześć krówko! pobawmy się hau, hau!)

Amelka (as theCow):No, no, no... Let’s eat... munch, munch, munch. Would you like to munch with me? ( nie, zjedzmy coś, odgłosy żucia. Chciałbyś  pożuć  coś ze mną?)

Eryk (as the Dog):No, thank you... I want to play. ( nie,dziękuję. Chcę się bawić!)

Amelka (as theCow):Look for the Cat, the Cat likes to play. ( poszukaj kota,on lubi się bawić)

Eryk (as the Dog):Oh, yes! Where’s the Cat? ( O tak! Gdzie jest kot?)

Amelka (as theCow):I don`t know( nie wiem)

Eryk (as the Dog):Oh, dear... Cat, Cat, where are you? ( o jej.Kocie, kocie gdzie jesteś?)

 

 

Ami (as the Pig):Hello, Dog, oink! ( Cześć piesku, chrum)

Eryk (as the Dog):Hello, Pig. Let’s play, woof, woof, woof! ( Cześć świnko, pobawmy się! hau,hau!)

Ami (as the Pig):No, thank you. Let’s roll... roll, roll, roll. Would you like to roll ( nie,dziękuję. Poturlajmy się!)

Eryk (as the Dog):No thank you... I want to play. ( nie, dziękuję. Chcę się bawić)

Ami (as the Pig):Look for the Cat, the Cat likes to play ( poszukaj kota,on się lubi bawić)

Eryk (as the Dog):Yes, yes... But... Where’s the Cat? ( tak, ale gdzie jest kot?)

Ami (as the Pig):I don’t know.. ( nie wiem)

Eryk (as the Dog):Oh, dear... ( o jej)

 

 

Iri (as the Donkey):Hello, Dog. Hee-haw! ( Cześć piesku,i-ha!)

Eryk (as the Dog):Hello, Donkey. Would YOU like to play? Play with me... Woof,( cześć osiołku,chciałbyś się pobawić? Pobaw się ze mną)

Iri (as the Donkey):No! Let’s kick and kick and kick... Would you like to kick with me? ( nie! kopmy i kopmy! Chcesz kopać ze mą? )

Eryk (as the Dog):No thank you... I want to play.(nie, dziękuję. Chcę się bawić)

Iri (as the Donkey):Oh! Look for the Cat, the Cat likes to play.( poszukaj kota,on się lubi bawić)

Eryk (as the Dog): I know, I know! But... Where’s the Cat? ( wiem,wiem ale gdzie jest kot?)

Iri (as the Donkey):I don’t know...( nie wiem)

Eryk (as the Dog):Oh, dear... Cat, where are you?( o jej! Kocie, gdzie jesteś?)

 

 

Lena (as the Bird):Hello, Dog! Tweet! Why are you sad?( Cześć piesku, ćwir,ćwir! Dlaczego jesteś smutny?)

Eryk ( as the Dog) :It’s the Cat... I want to play with the Cat. But – where is the Cat?( chciałbym bawić się z kotem, ale gdzie on jest?)

Eryk (as the Dog):Cat! Where are you? ( Kocie, gdzie jesteś?)

Lena (as the Bird): Look in the forest ( poszukaj w lesie)

Eryk (as the Dog)::In the forest? ( w lesie?)

Lena (as the Bird):Yes, in the forest. ( tak, w lesie)

Eryk (as the Dog):But where? ( ale gdzie?)

Lena (as the Bird):Maybe the Cat is up in a tree? I can fly and see... ( może kot jest na drzewie, polecę zobaczyć)

Eryk (as the Dog):Yes, yes, yes! Maybe the Cat is up in a tree, oh Birdie, please fly and see!( tak,tak,tak! Może kot jest na drzewie,Ptaszku poleć zobaczyć)

Lena (as the Bird):OK, no problem! ( ok, nie ma problemu)

 

Lena, Eryk:: Caaaat! Oh, Caaat! Where are you? Where are you? ( kocie,kocie! Gdzie jesteś?)

Lena (as the Bird):Shhh! Be quiet in the forest! ( ci...... Bądź cicho w lesie!)

Eryk (as the Dog):Be quiet? ( cicho?)

Lena (as the Bird):Yes, be quiet! ( tak, bądź cicho)

Eryk (as the Dog):OK, OK...

Lena (as the Bird):Oh, Dog! STOP! Don’t walk on the flowers! There are bees!( och, piesku! Stój!Nie depcz po kwiatach! tam są pszczoły!)

Eryk (as the Dog):Bees? In the flowers? ( Pszczoły na kwiatach?)

Lena (as the Bird):Yes, yellow bees, in the flowers! ( Tak,żółte pszczoły na kwiatach!)

Eryk (as the Dog):OK, OK...

Lena (as the Bird):Oh, no, Dog! STOP! Don’t walk on the frogs! ( o nie! Stój! Nie depcz po żabach!)

Eryk (as the Dog):Frogs?( żabach?)

Lena (as the Bird):Yes, green frogs! ( tak, po zielonych żabach)

Eryk (as the Dog):OK, OK... But where’s the Cat?( ok,ale gdzie jest kot?)

Lena (as the Bird):There he is! The Cat’s up in that green tree!( tam jest ,na tamtym zielonym drzewie)

Eryk (as the Dog):Caaaat! Oh, Caaat! ( kocie,kocie!)

Robert (as the Cat):I’m here, oh, please, please, please, help me!( tu jestem,proszę pomóżcie mi)

Lena (as the Bird):No problem, Cat! Climb down my tail!( nie ma problemu, zejdź po moim ogonie)

Robert (as the Cat):Oh... ahhh! Thank you, Doggie! Thank you Birdie! Now, let’s play!( dziękuję piesku, dziękuję kotku. Teraz się bawmy!)

Eryk (as the Dog):Yes, yes, yes! Run, Cat, run! ( tak,taj,tak. biegnij kocie,biegnij!)

 

Action! Utrwalenie słownictwa

Rodzic w „magiczny” sposób zamienia dziecko w roślinyi zwierzęta, wymieniane w historyjce

Mówi: Let’s play! Would you like to play with me? Perfect! Listen and show me what you

can be. Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...!

Dzieci naśladują odgłosy i sposób poruszania się  zwierząt i roślin

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are yellow bees! Bzzzzzzz.... ( jesteście pszczółkami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are green trees! Shhhhh....    ( jesteście drzewami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are small cats! Meow....         ( jesteście kotami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are big dogs! Woof....            ( jesteście duzymi psami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are green frogs! Ribbit....       ( jesteście żabami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are  little pigs! Oink...            ( jesteście śwnkami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are big  cows! Moooo....      ( jesteście krówkami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are green birds! Tweet...          ( jesteście ptakami)

Abracadabra, Abracadee, 1, 2, 3...! You are big donkeys! Hee-haw....( jesteście osiołkami)

 

 

Karta pracy (Worksheet) 38.

Play the game. Count out loud.

Zagraj w grę. Licz na głos pola, po których przesuwa się pionek.

Dzieci przesuwają pionki o tyle pól,ile oczek wypadło na kostce. Jeśli trafią na pole oznaczone czerwoną strzałką (zachowanienieodpowiednie w lesie), muszą cofnąć się o dwa pola. Jeśli trafią na pole oznaczone zielonąstrzałką (zachowanie odpowiednie w lesie) – przesuwają pionki o dwa pola do przodu.

 

Wyprawka: karta 12. Utrwalenie znajomości nazw zwierząt

 

 

 

17.04.2020

 

Dzień dobry. Dziś zapraszam do obejrzenia zajęć online na temat : family( rodzina) Znajdują się tam piosenki, zabawy, propozycje zabaw plastycznych i kreatywnych utrwalających wprowadzony materiał leksykalny:

 

https://supersimple.com/caities-classroom/family/  - link do filmu

 

 

Dzieci, które poznają w tym tygodniu zwierzęta gospodarskie zachęcam do obejrzenia bajki : The very busy spider, o pająku,który poznaje mieszkańców gospodarstwa

 

https://www.youtube.com/watch?v=TfL0g-XRxnA- link do bajki 

 

inne propozycje do nauki i zabawy :

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E - piosenka, w której dzieci odgadują, jakie zwierze ukryło się  za oknem

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg2ZX0PF-jI - wirtualna wycieczka na farmę

 

 

16.04.2020

 

Zachęcam do utrwalania i rozszerzania słownictwa związanego z rodziną z pomocą zabaw i gier online

 

https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm- interaktywny słowniczek obrazkowy rodzina

 

 https://www.anglomaniacy.pl/familyDictionary.htm  - gra memory online rodzina

 

https://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm  - test obrazkowy online

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8&list=PLp-gcWk_ - piosenka Finger family (rodzina paluszków)

 

polecam też materiały online na temat zwierząt gospodarskich

https://www.youtube.com/watch?v=_vv9up1gQfw- lubiana przez dzieci piosenka Finger family ( rodzinka paluszków) ze zwierzątkami z gospodarstwa

 

https://www.eslgamesplus.com/farm-animals-interactive-esl-board-game/  - gra online ze zwierzętami wiejskimi w j.angielskim

 

 

 

 

 

15.04.2020

 

Dziś zachecam do utrwalenia słownictwa związanego z rodziną z pomocą lubianych przez dzieci rekinów z piosenki Baby Shark.

 

https://supersimple.com/sing-along-with-tobee/baby-shark/ - link do filmiku i piosenki z demonstracją gestów

 

https://supersimple.com/song/baby-shark/ - piosenka

https://supersimple.com/free-printables/baby-shark-coloring-pages/ - karty pracy do kolorowania

 

możemy też wydrukować i zrobić w domu własną rodzinkę rekinów

 

https://supersimple.com/free-printables/baby-shark-play-set/

 

Dla dzieci utrwalających słownictwo związane ze zwierzętami gospodarskimi polecam zabawy z piosenką The Animals on the Farm

https://supersimple.com/song/animals-on-the-farm/ - piosenka

 

Karty pracy:

https://supersimple.com/free-printables/animals-on-the-farm-worksheet-color-match/

 

https://supersimple.com/free-printables/animals-on-the-farm-worksheet-write-the-animal/ - karta pracy dla dzieci,które chciałyby spróbować napisać nazwy zwierzat po angielsku

 

 

PROPOZYCJE DO NAUKI ZDALNEJ W TYGODNIU13.04-17.04

 

Witam po świętach.

 

Serdecznie dziękuję Rodzicom i dzieciom za świąteczne życzenia.

 

 

 

DZIECI 3,4 -LETNIE (GRUPA I,II,III)

 

Tematyka tygodniowa: My family- moja rodzina

 

Wprowadzenie słownictwa:

Będą potrzebne karty obrazkowe z członkami rodziny( family,mummy, daddy, brother,sister,house)  oraz kolorowe szarfy z bibuły lub z papieru ( red,yellow, green, blue)

Rodzic pokazuje dziecku kolejne karty obrazkowe i zachęca do przywitania się z kolejnymi osobami : Hello mummy!, Hello daddy! Itd. Następnie dziecko trzyma obrazki a rodzic zachęca je do pomachania kartą, której nazwę wymieni.

Linki :

https://esl-kids.com/pdf/family/large-family-words.pdf – członkowie rodziny

https://kids-flashcards.com/images/en/20/large/picture-flashcard/house.jpg - dom

 

Family circle -zabawa

 

Rodzic układa na dywanie kółka z kolorowej bibuły,układa w nich karty obrazkowe i pyta:Where is mummy? (np. In the blue circle). Następnie rodzic zacheca dziecko aby położyło obrazki w odpowiednich kołach np. Put sister in the yellow circle

 

Family flash- zabawa ruchowa

 

Mummy, mummy, mummy,hey!

(popraw ręką fryzurę, podskocz)

 

Daddy,daddy,daddy , hooray!

( pręż muskuły, podskocz)

 

A family, a amily, a family, hey!

( przytulcie się, podskocz)

 

A house, a house, a house, hooray!

( zrób z rąk trójkątny dach nad głową)

 

Mystery bag – tajemnicza torba

 

do tej zabawy potrzebna będzie nieprzezroczysta torba i drobne przedmioty należące do członków rodziny. Dziecko wyjmuje po kolei przedmioty z torby a rodzic pyta: Where does it go? To mummy/daddy/brother/sister? Zabawa kończy się, kiedy wszystkie przedmioty zostają dopasowane do włascicieli.

 

Karta pracy

Dzieci,które mają karty pracy mogą uzupełnić kartę nr 15- nazwać członków rodziny i poprowadzić linię od właściwej postaci do domku

 

DZIECI 5,6- LETNIE ( GRUPA IV i VI)

 

Tematyka tygodniowa: My family- moja rodzina

 

Wprowadzenie słownictwa:

 

Do zabawy będą potrzebne naklejki z wyprawki przedstawiające członków rodziny

Dzieci naklejają naklejki na palce rozpoczynając od kciuka głośno wypowiadając nazwy członków rodziny: daddy,mummy, brother,sister,baby. Rodzic prosi aby dziecko pokazało gdzie są poszczególne osoby : Where`s your brother/ baby/ mummy itd.?

 

Linki:

 

https://esl-kids.com/pdf/family/large-family-words.pdf – członkowie rodziny

 

https://i.pinimg.com/originals/57/59/c4/5759c4542b330d91fc1810edb5c773b3.png – zamiast naklejek, pacynki na palce do wydruku

 

 

Finger family  zabawa z piosenką

 

Zabawa z doskonale dzieciom znaną piosenką  ze zmienionym odrobinę tekstem

 

Daddy finger,daddy finger, where are you?

(zrób ręką daszek przy czole i rozejrzyj się)

Here I am, here I am, I love you!

( pokiwaj kciukiem z naklejką  taty i połóż dłoń na sercu)

 

Gesty powtarzamy z pozostałymi członkami rodziny ( mumy, brother,sister,baby)

 

Po zakończeniu zabawy dzieci wklejają naklejki z członkami rodziny elfów w odpowiednie zdjęcia portretowe ( karta pracy nr 43)

 

A flower, a bush, a tree – zabawa z kartami obrazkowymi

 

Potrzebne są karty obrazkowe : a flower ( kwiat) a bush ( krzak) a tree( drzewo) ( link do kart, niestety bez możliwości wydruku: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html ) Rodzic pokazuje dziecku karty i pyta : What colour is the tree/ flower/ bush ? Dzieci mogą narysować rośliny rosnące w zaczarowanym lesie ( magic forest) w dowolnych kolorach i opisać swój rysunek rodzicowi.

 

DZIECI 6-LETNIE ( GRUPA V)

 

Tematyka tygodniowa: Farm animals – zwierzęta z gospodarstwa

 

Link do kart obrazkowych:

 

http://www.teachchildrenesl.com/flashcards/farm-animals/farm-animals.pdf – zwierzęta wiejskie

 

Listen and find! Wprowadzenie nazw zwierząt.

 

Rodzic odpowiednio wcześniej umieszcza w różnych miejscach

w pokoju  karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta (dog, cat, pig, cow, donkey, bird). Następnie

nazywa zwierzęta w j. angielskim i naśladuje wydawane przez nie odgłosy. Zadaniem dziecka  jest odnaleźć daną kartę i usiąść przed wizerunkiem zwierzęcia, którego głos i nazwę słyszą. .

 

Karta pracy (Worksheet) 36.

Cut out and stick. Count and say.

Wytnij ilustracje z wycinanki. Przyklej je tak, aby powstał obrazek gospodarstwa.

 

Kiedy dziecko pracuje  rodzic  pyta o elementy znajdujące się na obrazku

(np. nazwy zwierząt, ich liczbę, kolory, czynności wykonywane przez zwierzęta np.:

: How many donkeys are there? How many birds are there? What colour is the cow? Where is the donkey?)

 

Farm animals fun – zabawa ruchowa

Dzieci powtarzają rymowankę i naśladują wymoenione w niej zwierzęta

 

I’m a pig, 1, 2, 3,

roll, roll, roll, just like me!

( jestem świnką, turlaj się jak ja)

 

I’m a dog, 1, 2, 3,

play, play, play, just like me!

( jestem psem, baw się jak ja – bieganie na czworaka)

 

I’m a cat, 1, 2, 3,

climb, climb, climb, just like me!

( jestem kotem, wspinaj się jak ja)

 

I’m a donkey, 1, 2, 3,

kick, kick, kick, just like me!

( jestem osiołkiem kopjak ja )

 

I’m a bird, 1, 2, 3,

fly, fly, fly, just like me!

( jestem ptakiem, lataj jak ja)

 

I’m a cow, 1, 2, 3,

munch, munch, munch, just like me!

( jestem krową, przeżuwaj jak ja)

 

Karta pracy (Worksheet) 37.

Look and say. Circle and count.

Popatrz na obrazki zwierząt. Otocz pętlą zwierzęta hodowane na wsi. Policz, ile jest zwierząt

hodowlanych, a ile egzotycznych?

 

08.04.2020

 

Bardzo dziękuję  Ali Chęć z grupy IV  i jej mamie za przesłanie pięknej kartki świątecznej i zachęcam inne dzieci i Rodziców do przesyłania swoich życzeń.

 

 

Dziś zamieszczam kolejne propozycje świątecznych aktywności w j.angielskim : do pokolorowania, liczenia ale także coś ś do zatańczenia i pośpiewania.

 

https://www.education.com/worksheet/article/easter-color-by-number-1/   -karta pracy. utrwalenie nazw kolorów

 

 

 https://www.preschoolcrafts.us/wp-content/uploads/2017/03/Colorin-Easter-Worksheet-for-Preschool.jpg- karta pracy Easter basket, koszyczek 

 

https://www.preschoolcrafts.us/wp-content/uploads/2017/03/Easter-Egg-Hunt-Worksheet-for-Kindergarten.jpg- karta pracy, Easter egg hunt (poszukiwanie pisanek)

 

 https://www.preschoolcrafts.us/wp-content/uploads/2017/03/Easter-Bunny-Cut-and-Paste-Puppet-Worksheet-for-Preschool.jpg- Easter bunny opaska z uszkami zajączka do wycięcia i sklejenia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc- piosenka o zajączku wielkanocnym ( The Way The Bunny hops) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk-  piosenka i  taniec  zajączków

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 - piosenka z przeliczaniem zajączków

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M  - piosenka o koszyczku z pisankami 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE- taniec i piosenka

 

 

 

 

07.04.2020

 

Dziś proponuję gry online o tematyce wielkanocnej

 

https://www.abcya.com/games/easter_egg_hunt  -  Easter egg hunt (poszukiwanie pisanek) wersja łatwiejsza

 

 

https://www.primarygames.com/holidays/easter/games/egg_hunt/   - Easter egg hunt (poszukiwanie pisanek) wersja trudniejsza

 

https://www.primarygames.com/langarts/wordcardscolors/    - gra utrwalająca nazwy kolorów w zabawie z pisankami

 

https://www.primarygames.com/math/countingeastereggsmemory/   -  gra memory z pisankami do ćwiczeń w przeliczaniu 

 

https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm - interaktywny słowniczek obrazkowy

 

https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm   - gra memory

 

Dobrej zabawy !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje do nauki zdalnej w tygodniu 06.04 -10.04

 

Dzieci 3,4 -letnie ( gr 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa: Easter – Wielkanoc

 

Zabawa :Easter egg hunt – poszukiwanie pisanek

 

Rodzic może ukryć w domu czekoladowe jajka lub pisanki , zadaniem dziecka jest odnalezienie ich a następnie policzenie w j.angielskim .

 

 

Dzieci, które mają karty pracy: mogą wykonać kartę pracy nr 19 ( pokolorować i ozdobić pisankę czyli Easter egg)

 

W załączniku znajdą państwo link do wielkanocnych kart obrazkowych

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterM.pdf - karty obrazkowe do kolorowania

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterD.pdf- świąteczne domino

 

 

 

Dzieci 5,6 letnie ( gr 4,6)

 

Tematyka tygodniowa: Easter – Wielkanoc

 

Zabawa :Easter egg hunt – poszukiwanie pisanek

 

Rodzic może ukryć w domu czekoladowe jajka lub pisanki , zadaniem dziecka jest odnalezienie ich a następnie policzenie w j.angielskim . Podczas przeliczania pisanek dzieci mogą powtarzać rymowankę

Easter  poem – wielkanocna rymowaka

 

Let’s have an egg hunt, 3, 2, 1!

Let’s have an egg hunt, starting now!

 

1 Easter, 2 Easter, 3 Easter eggs!

4 Easter, 5 Easter, 6 Easter eggs!

7 Easter, 8 Easter, 9 Easter eggs!

10 Easter eggs, in my hands!

 

Let’s have an egg hunt, 3, 2, 1!

Let’s have an egg hunt, starting now!

 

Dzieci,ktore mają karty pracy mogą uzupełnić kartę pracy nr 54-55 ( trzeba znaleźć ukryte pisanki (easter eggs) a następnie policzyć je w j.angielskim) oraz kartę z wyprawki nr 10 ( pisanka do ozdobienia i pokolorowania

 

W załączniku znajdą państwo link do wielkanocnych kart obrazkowych

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterM.pdf - karty obrazkowe do kolorowania

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterD.pdf- świąteczne domino

 

 

 

Dzieci 6-letnie ( grupa 5)

 

Tematyka tygodniowa: Easter – Wielkanoc

 

Wyprawka: Zabawa :Easter egg hunt – poszukiwanie pisanek

 

Rodzic może ukryć w domu papierowe pisanki z wyprawki (karta pracy nr 12) zadaniem dziecka jest odnalezienie ich a następnie policzenie w j.angielskim i udekorowanie.

Podczas przeliczania pisaek dzieci mogą powtarzać wielkanocną rymowankę:

 

Easter poem – wielkanocna rymowaka

 

Let’s have an egg hunt, 3, 2, 1!

Let’s have an egg hunt, starting now!

 

1 Easter, 2 Easter, 3 Easter eggs!

4 Easter, 5 Easter, 6 Easter eggs!

7 Easter, 8 Easter, 9 Easter eggs!

10 Easter eggs, in my hands!

 

Let’s have an egg hunt, 3, 2, 1!

Let’s have an egg hunt, starting now!

 

10 Easter, 9 Easter, 8 Easter eggs!

7 Easter, 6 Easter, 5 Easter eggs!

4 Easter, 3 Easter, 2 Easter eggs!

1 Easter egg, in my hands!

 

Karta pracy nr 35

Posłuchaj rozmowy Kuby i Gabrysi  Policz pisanki w koszyczku Kuby oraz w koszyczku Gabrysi. Pokoloruj

w koszyczkach dzieci po tyle pisanek, aby ich liczba była zgodna z podaną w nagraniu. Odszukaj

pozostałem pisanki ukryte na obrazku.

 

Kuba: Gabrysia! Look! I’ve got 5 Easter eggs!

Gabrysia: Wow! 5 Easter eggs?

Kuba: Yes, 5 Easter eggs! How many have you got?

Gabrysia: I’ve got 6 Easter eggs!

Kuba: Wow, 6 Easter eggs?

Gabrysia: Yes, 6 Easter eggs!

Kuba: That’s great, let’s eat them now!

 

 

W załączniku znajdą państwo link do wielkanocnych kart obrazkowych

 

 

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterM.pdf - karty obrazkowe do kolorowania

 

 

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterD.pdf- świąteczne domino

 

 

 

03.04.2020

 

Chciałabym dziś zaproponować dzieciom i Rodzicom wizytę na blogu: Angielskie Bajanie. Znajdziemy tam duży wybór bajek audio czyli polsko-angielskich słuchowisk dla dzieci. Jak pisze autorka : "bajki - słuchowiska dla dzieci w wersji polsko-angielskiejpomagają maluchom szybciej i łatwiej uczyć się języka angielskiego. Polska opowieść z angielskimi dialogami to naturalny i prosty sposób nauki języka angielskiego, który pomaga dzieciom uczyć się całych wyrażeń, zwrotów, i nieświadomie "pochłaniać" język obcy.

 

http://angielskiebajanie.pl/dla-dzieci/bajki/ -link do strony 

 

02.04.2020

 

Dziś propozycja gry dla starszaków, które chciałyby poćwiczyć z rodzicami pisanie angielskich słówek (  bardzo prostych) - gra loteryjka do wydruku:

 

 http://www.pewnamama.pl/2020/03/lottery-for-words-najlepszy-sposob-na.html

 

Easter greetings - Wielkanocne życzenia 

 

Zbliża się  Wielkanoc, Chociaż nie możemy spotkać się w przedszkolu nadal możemy złożyć sobie życzenia. Zachęcam wszystkie dzieci do wykonania świątecznych kartek i podpisania ich życzeniami w j. angielskim : Happy Easter  from..... ( Wesołych  świąt życzy...) Zdjęcia prac można przesyłać na mój adres mailowy aneta4137@wp.pl acierkon@przedszkole.naleczow.pl Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie przedszkola. 

 

 

01.04

Dodatkowe propozycje dla utrwalenia słownictwa związanego z pogodą

 

https://www.anglomaniacy.pl/weatherDictionary.htm  - słowniczek obrazkowy

 

https://www.anglomaniacy.pl/weatherMatching.htm - gra memory

 

https://www.anglomaniacy.pl/weatherQuiz.htm - quiz obrazkowy

 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/weatherD.pdf - pogodowe domino do wydruku i wycięcia

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2020

 

Dodatkowe propozycje do zabawy i nauki 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu o zwierzętach: https://supersimple.com/caities-classroom/animals/

 

piosenka o zwierzętach gospodarskich:

 

https://supersimple.com/song/animals-on-the-farm/ 

 

 

karty pracy zwierzęta gospodarskie:

 

 https://supersimple.com/free-printables/animals-on-the-farm-worksheet-color-match/

 

https://supersimple.com/free-printables/animals-on-the-farm-worksheet-color-the-animals/

 

https://supersimple.com/free-printables/animals-on-the-farm-worksheet-how-many-1/

 

 

 

 

 

Wskazówki do pracy z dziećmi  od 30.03 do 03.04. 2020

 

Dzieci 3,4- letnie ( gr 1,2,3)

 

Tematyka tygodniowa: utrwalenie materiału leksykalnego wprowadzonego w marcu: wiosna, wierzęta,

 

Dzieci, które mają w domach karty pracy mogą uzupełnić kartę pracy nr 14- poprowadzić po śladzie zwierzątka do ich domów ( fish- rybka, bird- ptak, frog - żaba)

 

Revision game - zabawa ruchowa:

Dzieci naśladują sposób poruszania się zwierząt, Rodzic mówi : Swim like a fish- pływaj jak rybka, Fly like a bird- lataj jak ptak , Jump like a frog- skacz jak żabka. Dziecko wykonuje polecenia naśladując ruchami ciała sposób poruszania się poszczególnych zwierząt. 

 

Flashcards - karty obrazkowe

 

Dzieci ( z pomocą rodziców ) mogą narysować własne karty obrazkowe ( frog, bird, fish, water, grass, tree) Kartami można bawić się na wiele sposobów :

łączyć je w pary ( frog-grass, fish- water, bird- tree).

 

Można także układać je w odpowiedniej kolejności: rodzic nazywa kolejno przedmioty na obrazkach a dziecko układa karty obrazkowe, których nazwy słyszy tworząc pociąg

 

 

What`s missing ? - Czego brakuje, Rozkładamy wszystkie karty przed sobą. Dziecko zamyka oczy a rodzic chowa jeden obrazek pytając : What`s missing?Zabawę powtarzamy.

 

Kolorowanka żaba (frog)n do wydruku

 http://konabeun.com/kostenlose-malvorlagen/ausmalbilder-frosch-k17407/

 

 

 

 

 Dzieci 5,6- letnie Grupa 4 i Grupa 6

 

Tematyka tygodniowa: utrwalenie materiału leksykalnego wprowadzonego w marcu ( zwierzęta gospodarskie)

 

 Dzieci, które mają w domu karty pracy mogą uzupełnić kartę pracy nr 41 ( znajdź zwierzęta i policz je ) oraz kartę pracy nr 42 ( nazwij zwierzęta w języku angielskim i połącz je z ich cieniami).

Dzieci mogą także zrobić kartę nr 7 z wyprawki ( składamy, otwieramy okienka i nazywamy obrazki w j.angielskim)

 

Zabawy z mini kartami 

Dzieci ( z pomocą rodziców ) mogą narysować własne karty obrazkowe ( duck, bunny,cat,dog ) Kartami można bawić się na wiele sposobów :

 

 

Można  układać je w odpowiedniej kolejności: rodzic nazywa kolejno przedmioty na obrazkach a dziecko układa karty obrazkowe, których nazwy słyszy tworząc pociąg

 

 

Karty układamy ubrazkami do dołu. Jedna osoba bierze kartę, nie pokazuje obrazka i przedstawia zwierzę na obrazku za pomocą gestów, odgłosów. Druga osoba odgaduje jakie to zwierze,

 

What`s missing ? - Czego brakuje, Rozkładamy wszystkie karty przed sobą. Dziecko zamyka oczy a rodzic chowa jeden obrazek pytając : What`s missing?Zabawę powtarzamy

 

Przydatne linki:

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/farm-animals/27247- tekst piosenki Old Macdonald had a farm, kolorowanka ze zwierzętami gospodarskimi

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo  - piosenka Old Macdonald had farm

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uuh3zG21ts- piosenka On the farm ( liczenie zwierząt) 

 

 

 

Grupa  5 dzieci 6-letnie

Tematyka tygodniowa: utrwalenie materiału leksykalnego wprowadzonego w marcu: zwierzęta, pogoda i ubrania

 

 

 

Whats`s the weather like today ? - zabawa utrwalająca słownictwo

 

What’s the weather like today? It’s very cold. It’s very cold.

What’s the weather like today? It’s very cold today.

Rozkładamy ręce (w geście

pytania).

Trzęsiemy się z zimna.

What’s the weather like today? It’s snowing. It’s snowing.

What’s the weather like today? It’s snowing today.

Z dłońmi w górze,

udajemy, że prószymy śniegiem.

What’s the weather like today? It’s raining. It’s raining.

What’s the weather like today? It’s raining today.

Wyciągamy ramiona do góry,

przesuwamy je w dół.

What’s the weather like today? It’s windy. It’s windy.

What’s the weather like today? It’s windy today.

Wyciągnięte do góry ramiona

naśladują ruch gałęzi na wietrze.

What’s the weather like today? It’s sunny. It’s sunny.

What’s the weather like today? It’s sunny today.

Wyciągniętymi rękami

wykonujemy ruch jak przy

wykręcaniu żarówki.

What’s the weather like today? It’s very hot. It’s very hot.

What’s the weather like today? It’s very hot today.

Ocieramy pot z czoła,

słaniamy się na nogach.

 

 

Make Your Flashcards! Wyprawka: naklejki (str. 2, ubrania). Powtórzenie znanych

nazw ubrań i wprowadzenie nowych – z pomocą naklejek dieci mogą stworzyć własne karty obrazkowe

 

Gra w ubieranie Fluffy’ego. Wyprawka: karta 11

Dzieci  wypychają elementy wyprawki.

Zadaniem Dz. jest rzucanie kostką i sprawdzanie, jaki wypadnie obrazek związany z pogodą,

po czym mają adekwatnie do warunków pogodowych ubrać Fluffy’ego. Dzieci opisują w j. angielskim obrazki  przedstawiające pogodę iubranka.

 

I like animals,

small and big!

BIG like an elephant

I’d like to be!

Abracadabra, Abracadee,

BIG like an elephant, 1, 2, 3!

Now look at me!

My head is big,

My tummy’s big...

Oh, no, no, no,

not anymore!

I like animals,

small and big!

Kładziemy dłoń na sercu.

Przykucamy i wyciągamy się w górę.

Nadymamy się”, udając słonia.

Wykonujemy gest czarowania dłońmi.

Udajemy słonia.

Wskazujemy siebie.

Wskazujemy swoją głowę, nadymając policzki.

Wskazujemy swój brzuch, wypinając go do przodu.

Kręcimy głową, kiwamy palcem wskazującym.

Kładziemy dłoń na sercu.

Przykucamy i wyciągamy się w górę

 

Animals poem- utrwalenie nazw zwierząt w zabawie ruchowo- nasladowczej

 

Small like a snake

I’d like to be!

 

Abracadabra, Abracadee,

SMALL like a snake, 1, 2, 3!

Now look at me!

My head is small,

My tummy’s small

Oh, no, no, no!

Not anymore!

 

I like animals,

small and big!

BIG like a lion

I’d like to be!

Abracadabra, Abracadee,

BIG like a lion, 1, 2, 3!

Now look at me!

My head is big,

My tummy’s big...

Oh, no, no, no,

not anymore!

 

I like animals,

small and big!

Small like a parrot

I’d like to be!

Abracadabra, Abracadee,

SMALL like a parrot, 1, 2, 3!

Now look at me!

My head is small,

My tummy’s small

Oh, no, no, no!

Not anymore!

 

I like animals,

small and big,

But most of all,

I like to be ME!

Kładziemy ramiona wzdłuż ciała, wciągając brzuch.

Wykonujemy gest czarowania dłońmi.

Staramy się wydłużyć ciało.

Wskazujemy siebie.

Wskazujemy swoją głowę, wciągając policzki.

Wskazujemy swój brzuch, wciągając go.

Kręcimy głową, kiwamy palcem wskazującym.

Itd.

 

Dzieci mogą uzupełnić karty pracy do str 34 włącznie, niestety nie mam możliwości udostępnienia nagrań audio

27.03. 2020

Zachęcam dziś do obejrzenia krótkiego, zabawnego filmiku i utrwalenia słownictwa dotyczącego pogody https://supersimple.com/milos-monster-school-vlog/learn-about-weather/- link do filmu

Dzieci mogą także zaśpiewać piosenkę o pogodzie:

 

 https://supersimple.com/song/hows-the-weather/- piosenka  

 

 

Linki do kart pracy na temat pogody, które Rodzice mogą wydrukować

 

http://cleverlearner.com/science/images/the-weather-coloring-preschool-worksheet.pdf

 

 

http://cleverlearner.com/science/images/weather-preschool-worksheets.pdf

 

26.03.2020.

 

Witam w kolejnym dniu zdalnej nauki i zabawy w j.angielskim. Dziś kolejny raz odwiedzimy leśną rodzinkę Treetops family   https://supersimple.com/treetop-family/squirrels-buried-treasure/- link do filmu

https://supersimple.com/free-printables/treetop-family-coloring-pages-episode-3/ - karty pracy 

 

https://en.islcollective.com/preview/201309/b2/colour-the-numbers-fun-activities-games_58898_1.jpg  - karta pracy utrwalająca liczebniki w j.angielskim.

 

 

25.03,2020

 

Dziś proponuję kolejny odcinek Treetops family i odwiedziny u małych wróbelków

 https://supersimple.com/treetop-family/hide-and-seek/ - film

 

https://supersimple.com/free-printables/treetop-family-coloring-pages-episode-2/ - karta pracy

 

kolejna porcja wiosennych kart pracy:

 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/03/spring-matching-words-4-5-6-latki.pdf

 

 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/03/spring-word-search-6-latki.pdf  ( karty pracy pochodzą ze strony  https://easyenglishland.wordpress.com/ gdzie zostały udostępnione do bezpłatnego pobierania)

 

24.03.2020

 

Zapraszam dziś do obejrzenia filmu edukacyjnego ( zajęcia online) dla dzieci na temat wiosny https://supersimple.com/caities-classroom/spring/. Dzieci przypomną sobie piosenkę na powitanie, słownictwo związane z pogodą, wiosną, poćwiczą liczenie i nazwy kolorów. W filmie znajdziemy także pomysły na eksperymenty i prace plastyczne, które można wykonać w domu.

 

linki do piosenek wykorzystanych w filmie:

https://supersimple.com/song/hello-hello-featuring-the-super-simple-puppets/-piosenka na powitanie 

 

https://supersimple.com/treetop-family/hello-baby-sparrows/ - piosenka Hello Baby Sparrows

 

https://supersimple.com/free-printables/treetop-family-coloring-pages-episode-1/ - karta pracy do piosenki

 

23.03.2020

 

Rozpoczynamy kolejny tydzień zabawy i nauki. Pozostajemy w klimacie wiosennym. Dziś  utrwalamy  kształty i kolory. Polecam odwiedzenie strony : angielskie bajanie http://angielskiebajanie.pl/spring-shapes-colours/- najdziemy tam, nagrania, pomysły na zabawy multisensoryczne np.zabawę  z mąką, zabawy muzyczne, karty pracy do wydruku 

 

 

 

 

20.03,2020

 

Spring is here !  Już wiosna!

 

Zachęcam do wiosennego spaceru online z piosenką  Spring is here : https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU

 

oraz do wiosennego tańca:  https://www.youtube.com/watch?v=udrIY0nts-E

 

Polecam też gry online z nazwami wiosennych kwiatów w j.angielskim: 

 

https://www.anglomaniacy.pl/springFlowersDictionary.htm  - interaktywny słowniczek obrazkowy

 

 

https://www.anglomaniacy.pl/springFlowersMatching.htm -  gra memory

 

https://www.anglomaniacy.pl/springFlowersPrintables.htm - materiały do druku 

 

 

19.03.2020

 

 

Dziś zachęcam do odwiedzenia bloga English is easy. Znajdziecie tam Państwo materiały do zabawy i nauki w domu. Szczególnie polecam materiały dotyczące zwierząt. Jest to tematyka,którą dzieci realizowały na zajęciach w przedszkolu przed zawieszeniem zajęć

ps://easyenglishland.wordpress.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGymN-Lc87M  - link do lubianej przez dzieci wersji piosenki Old Macdonald had a farm :)

 

 Polecam także opowiadanie A very busy spider.Część dzieci zna tą historyjkę z zajęć języka angielskiego w przedszkolu. 

 

 https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=a+very+busy+spider+story- opowiadanie

 

http://www.makinglearningfun.com/themepages/SpiderTheVeryBusyPrintables.htm-karty pracy do wydruku, kolorowanki 

 

 

 18.03.2020

Polecam państwu korzystanie ze strony https://www.anglomaniacy.pl/. Na stronie znajduje się mnóstwo gier i zabaw w języku angielskim dla przedszkolaków i starszych dzieci np. gry memory https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsMatching.htm oraz karty pracy do wydrukowania

 

 17.03.2020

 

Dziś dzień św. Patryka - St. Patrick`s Day - przesyłam link do piosenki, filmiku i karty pracy, które przybliżą dzieciom to irlandzkie świeto

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSvz1lkvih4  - piosenka

 

https://www.youtube.com/watch?v=soJ5glI5XDs - film

 

http://www.preschoolcrafts.us/st-patricks-day-printable-worksheets-kids/- karty pracy do wydruku

 

 

16.03.2020

Zapraszam do zapozania się z planem pracy dydaktycznej z j.angielskiego  na kwiecień dla wszystkich grup przedszkolnych

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J

ĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRV

KWIECIEŃ 2020

  DATA

 

ZAPIS W DZIENNIKU

 

CELE ZAJ

ĘĆ

KLUCZOWE S

ŁOWNICTWO

 

30.03- 03.04

Spring is here – nadeszła wiosna

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities- gry i zabawy utrwalające wprowadzony materiał leksykalny

Dziecko:

piewa piosenk

ę The Four Seasons Song;

utrwala poznane dotąd słownictwo opisujące pogodę;

utrwala znajomo

ść nazw ubrań i poznaje nowe nazwy;

 

 

Dziecko:

śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;

utrwala poznane dotąd słownictwo;

recytuje wiersz o zwierz

ętach;

odpowiada na pytania nauczyciela;

 

 

 

 

 

What’s the weather like today? ,It’s very cold (today).,It’s snowing (today)., It’s raining (today)., It’s windy (today). It’s sunny (today). ,I’ts very hot (today). , hat ,scarf, coat, shoes, t-shirt, shorts, sunglasses umbrella

06.04- 10.04.

 

 

Easter traditions – wielkanocne tradycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family Easter – rodzinna wielkanoc

Dziecko:

przypomina sobie piosenkę In My House Song;

poznaje słownictwo związane ze świętami wielkanocnymi;

ćwiczy liczenie w zakresie 8;

s

łucha historyjki wielkanocnej;

odpowiada na pytania nauczyciela;

Dziecko:

poznaje słownictwo związane ze świętami wielkanocnycmi;

ćwiczy liczenie w zakresie 8;

s

łucha historyjki wielkanocnej;

odpowiada na pytania nauczyciela

 

 

Mummy, Daddy , Grandma , Grandpa ,bedroom, living room kitchen ,TV, computer, bed ,chair ,table, tea,Easter eggs, in my hands, chick,bunny

 

 

 

 

 

Mummy, Daddy , Grandma , Grandpa ,bedroom, living room kitchen ,TV, computer, bed ,chair ,table, tea,Easter eggs, in my hands, chick,bunny

13.04- 17.04

 

Spring in the country – wiosna na wsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farm animals- zwierzęta gospodarskie

 

 

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy zwierząt mieszkających na wsi;

śpiewa piosenkę The Farm Animals Song;

ćwiczy liczenie w zakresie 8;

odpowiada na pytania nauczyciela;

 

Dziecko:

utrwala znajomo

ść poznanych dotąd nazw zwierząt;

utrwala znajomo

ść słów oznaczających czynności i poznaje nowe;

śpiewa piosenkę The Farm Animals Song;

poznaje piosenk

ę The Farm Animals Action Song;

odpowiada na pytania nauczyciela;

 

dog ,cat ,donkey ,cow, bird ,pig , The... (cat) on the farm goes... (meow). ,All day long!

 

 

 

 

 

 

 

Dog, cat , donkey, cow bird ,pig, roll, kick, fly  play, munch, climb, just like me!

20.04- 25.04

Nature – przyroda. Wprowadzenie słownictwa z pomocą historyjki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take care of the animals song- utrwalenie słownictwa w zabawach z piosenką tematyczną

Dziecko:

utrwala znajomość nazw zwierząt hodowanych na wsi;

poznaje nowe s

łownictwo związane z przyrodą

s

łucha historyjki i rozumie jej treść;

słucha piosenki Take Care of the Animals Song;

ćwiczy liczenie w zakresie 6;

odpowiada na pytania nauczyciela; przyrod

ą

 

Dziecko:

utrwala znajomość nazw zwierząt hodowanych na wsi;

utrwala s

łownictwo związane z przyrodą;

śpiewa piosenkę The Farm Animals Action Song;

odpowiada na pytania nauczyciela;

 

dog ,cat ,donkey ,cow, bird, pig ,roll, kick, fly  play ,munch ,climb, just like me! ,tree, flower ,bee ,frog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dog ,cat ,donkey ,cow, bird, pig ,roll, kick, fly  play ,munch ,climb, just like me! ,tree, flower ,bee ,frog

27.04- 01.05

 

 

Animals at the theatre- zwierzęta w teatrze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities – gry i zabawy utrwalające słownictwo

Dziecko:

utrwala poznane w tym miesiącu słownictwo;

śpiewa piosenkę Take Care of the Animals Song;

słucha historyjki i rozumie jej treść;

odpowiada na pytania dotycz

ące treści historyjki

 

Dziecko:

utrwala poznane w tym miesiącu słownictwo;

słucha historyjki i rozumie jej treść;

odpowiada na pytania dotycz

ące treści historyjki;

dog ,cat ,donkey ,cow ,bird, pig ,roll ,kick , fly ,play , munch ,climb , just like me!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dog ,cat ,donkey ,cow ,bird, pig ,roll ,kick , fly ,play , munch ,climb , just like me!

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUPIE 4 i 6

 

KWIECIEŃ 2020

 

DATA

TEMAT ZAJĘĆ

CELE ZAJĘĆ

KLUCZOWE SŁOWNICTWO

30.03- 03.04

 

Podsumowanie materiału leksykalnego 
w zabawach muzyczno-

-ruchowych 
i tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie znajo- mości słownictwa związanego ze zwierzętami i posze-

rzenie jego zakresu. Utrwalanie liczb 1–6.

Dziecko:

 

utrwala znajomość słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale

 

potrafi liczyć w zakresie 1–6

rozpoznaje zwierzęta po ich głosach i potrafi nazywać poznane zwierzęta

 

 

Dziecko:

używa kluczowego słownictwa z całego działu w naturalnym kontekście zabawy 

rozróżnia pojęcia clean oraz dirty

 

rozumie proste wypowiedzi nauczyciela 
i w
łaściwie na nie reaguje

 

 

 

bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; four, five, six; one, two, three

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; four, five, six; one, two, three

 

06.04 – 10.04

 

Wprowadzenie

w tematykę Świąt Wielkanocnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie słownictwa związanego ze Świętami Wielkanocnymi.

 

Dziecko:

poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze Świętami Wielkanocnymi

 

poznaje zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

słucha świątecznej historyjki The Easter Story i rozumie jej treść z kontekstu

 

słucha piosenki świątecznej The Easter Song i obrazuje jej treść ruchem

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego ze Świętami Wielkanocnymi

 

poznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

słucha świątecznej historyjki The Easter Story, odgrywa ją i rozumie jej treść 
z kontekstu

 

próbuje śpiewać piosenkę świąteczną  
i obrazuje jej treść ruchem

 

szuka pisanek i dekoruje własną pisankę

 

 

red; yellow; blue; orange; green; brown; numbers 1–6; Easter Bunny; Easter egg; chocolate; hop; big; small; elephant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red; yellow; blue; orange; green; brown; numbers 1–6; Easter Bunny; Easter egg; chocolate; hop; big; elephant.

13.04-17.04

 

 

Family-Wprowadzenie

w tematykę rozdziału – słownictwo związane z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie słownictwazwiązanego

z przyrodą. Utrwalenie słownictwa w

oparciu o historyjkę

 

Dziecko:

poznaje nazwy członków rodziny i potrafi wskazać ich na kartach obrazkowych

 

słucha piosenki o rodzinie The Finger Family i obrazuje ją gestem

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z przyrodą

 

potrafi rozpoznać członków rodziny elfów 
nakartachobrazkowych

 

próbuje śpiewać piosenkę tematyczną The Finger Family i obrazuje jej treść gestem

 

słucha historyjki Story 8 i rozumie ją 
z kontekstu

 

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; family

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; flower; bush; tree; pink; purple; green; family photo.

 

20.04- 24.04

 

Utrwalanie nazw członków rodziny oraz słownictwa związanego

z przyrodą poprzez odgrywanie piosenki aktywizującej 
Story 8 Action Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cząstkowe podsumowanie materiału leksykalnego. Powtórzenie piosenek.

 

Dziecko:

 

rozpoznaje i przypomina sobie kluczowe słownictwo wprowadzone w tym rozdziale 
w zabawach słowno-ruchowych, muzycznych oraz językowo-ruchowych

 

przypomina sobie historyjkę Story 8

 

słucha piosenki aktywizującej Story 8 Action Song i obrazuje ją ruchem

 

 

Dziecko:

 

pamięta poznane słownictwo i potrafi rozpoznać je ze słuchu

 1. odgrywa piosenkę aktywizującą Story 8 Action Song

 

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; flower; bush; tree; pink; purple; green; family photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; flower; bush; tree; pink; purple; green; family photo

27.04- 01.05

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z rodziną i przyrodą w zabawach ruchowych

i tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z rodziną i przyrodą 
w zabawach tematycznych

i ruchowych

 

Dziecko:

 

utrwala znajomość kluczowego słownictwa i używa go podczas zabaw ruchowo-
-tematycznych

 

odgrywa historyjkę Story 8 ze zrozumieniem, używając kukiełek i rekwizytów

 

rysuje swoją rodzinę na karcie pracy

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego 
z rodziną i przyrodą w zabawach rytmiczno-
-słownych, muzycznych, manipulacyjnych, 
z elementami dramy

 

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; pink flower; purple bush; green tree; family photo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mummy; daddy; baby; sister; brother; pink flower; purple bush; green tree; family photo.

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUPIE I. II, III

 

KWIECIEŃ 2020

 

DATA

TEMAT ZAJĘĆ

ZAPIS W DZIENNIKU

KLUCZOWE SŁOWNICTWO

30.03- 03.04

Utrwalanie słownictwa związanego ze zwierzętami

w zabawach słuchowych, manipulacyjnych

i ruchowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie

i poszerzenie materiału leksykalnego 
w twórczych zabawach 
multisensorycznych.

 

 

Dziecko:

 

ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy słuchowej,

 

utrwala słownictwo w zabawie manipulacyjnej rozwijającej motorykę małą

 

utrwala słowa oznaczające czynności

 

rozumie treść nagrań i działa zgodnie z nią

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły

 

odgrywa historyjkę Story 7 i próbuje powtarzać kluczowe słownictwo, które słyszy w nagraniu

 

 

fish; bird; frog; tree; water; grass; swim; fly; jump

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fish; bird; frog; tree; water; grass; swim; fly; jump; yellow; red; blue; green.

06.04- 10.04

 

Happy Easter!- Wprowadzenie słownictwa związanego z wiosną i świętami wielkanocnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easter fun- Aktywizacja słownictwa związanego z wiosną i świętami wielkanocnymi

 

Dziecko:

 

poznaje słownictwo związane z wiosną oraz świętami wielkanocnymi w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i sensorycznych

 

utrwala nazwy kolorów

 

Dziecko:

 

utrwala słownictwo związane z wiosną oraz świętami wielkanocnymi w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i sensorycznych

 

słucha piosenki o wiośnie The Spring Song i obrazuje jej treść ruchem

 

tworzy świąteczną kartkę

 

 

 

 

 

spring; sunny;egg; chick;

yellow; red; green.

 

 

 

 

 

 

 

 

spring; sunny;egg; chick;

yellow; red; green.

13.04- 17.04

 

Family – wprowadzenie w tematykę związaną z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family – utrwalenie i aktywizacja poznanego słownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko

 

poznaje słownictwo związane z rodziną

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

 

podejmuje próby nazywania obrazków na kartach,

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej umiejętność klasyfikowania

 

 

 

 

 

mummy; daddy; family; house; yellow; red; green; blue.

20.04-24.04

 

 

 

Zabawy z piosenką tematyczną :Mummy, daddy you and me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja i utrwalanie kluczowegosłownictwa w oparciu o historyjkę oraz

 

Dziecko:

 

utrwala poznane wcześniej słownictwo

 

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Mummy, Daddy, You and Me

słucha piosenki i odgrywa jej treść

potrafi rozpoznać kluczowe słowa i właściwie zobrazować je ruchem

 

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych

 

poznaje nazwy akcesoriów

 

słucha historyjki Story 8 i rozumie jej treść z kontekstu

 

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

 

 

 

 

mummy; daddy; family;house;

red; yellow; green; blue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mummy; daddy; family; house; flower; bow tie.

27.04- 01.05

 

 

Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu 
o ruchowe zabawy

z elementami dramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie kluczowego słownictwa oraz nazw czynności.

 

 

Dziecko:

 

utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo 
w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych

 

słucha historyjki Story 8 i odgrywa ją całym ciałem

 

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 

Dziecko:

potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

 

rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 


mummy; daddy; family; house; flower; bow tie; presents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mummy; daddy; family; house; flower; bow tie

 

 

12.03.2020.

 

Dzien dobry, dziś proponuję piosenkę o pięciu małych małpkach,które nie słuchały mamy

 

Five little monkeys

 

Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, “No more monkeys jumping on the bed!”

Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, “No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped her head. Mama called the doctor and the doctor said, “No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, “No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed. She fell off and bumped her head. Mama called the doctor and the doctor said, “No more monkeys jumping on the bed!”

 

https://supersimple.com/song/five-little-monkeys/ - link do piosenki

https://supersimple.com/free-printables/five-little-monkeys-worksheet-count-circle/ - karty pracy do wydruku

 

13.03.2020.

Dzień dobry. Dziś dzieci nadal pozostają w domach. Zachęcam do wykorzystania tego czasu na zabawy z j.angielskim.

Polecam stronę internetową anglomaniacy.pl  gdzie zajdziemy szeroki wybór gier i zabaw językowych online.

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I METODY PRACY NA ZAJĘCIACH Z J. ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU:

Założenia programowe

 

Program nauczania:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania ‘ Multisensoryczna nauka j. angielskiego w przedszkolu” Ewy Wodzickiej DondziłłoNa zajęciach z języka angielskiego nauczyciel korzysta z materiałów dydaktycznych  i kart pracy ‘ I love Boo .” poziom  A iA + w grupach 3 i 4-latków oraz “ I love Boo ’ poziom B i B + w grupie 5 i 6 latków wydawnictwa MAC Edukacja.

 

 

 

Cele nauczania

Najważniejszym celem w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie chęci do nauki języka angielskiego bez niepotrzebnego stresu czy przymusu.

Nacisk kładziony jest  na rozwijanie rozumienia mowy (czyli słuchanie) oraz naukę słownictwa ponieważ bardzo ważne jest uwrażliwienie dziecka na język. 

Nauczyciel rozwija w dzieciach chęć do nauki czyli ich motywację wewnętrzną  poprzez stosowanie pochwał na przykład :Amazing! – Wspaniale!, Fantastic! – Fantastycznie,

Nauczyciel stara się wspomagać rozwój umiejętności społecznych u dzieci poprzez zachęcanie do pracy w parach i w grupach

 

Cele  szczegółowe

Rozumienie poleceń zadawanych przez nauczyciela lub usłyszanych z płyty CD

Kolorowanie kształtów czy postaci według instrukcji podanych przez nauczyciela

Rysowanie na przykład ulubionych zabawek czy  części ciała

Nazywanie określonych przedmiotów czy postaci

Pokazywanie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie

Pokazywanie różnorodnych czynności ruchami ciała

Nauka współpracy i innymi dziećmi w parach czy grupach

Rozwijanie poczucia własnego ja” czyli tożsamości dziecka

Nauka tolerancji wobec innych dzieci

Nauka przestrzegania reguł w grach i zabawach podczas zajęć

                                                                                              

 

 

 

 

 

Metody nauczania:

 

 

Metoda Reagowania Całym Ciałem (The Total Physical Response Method – TPR).

 

Metoda ta zakłada uczenie się języka poprzez demonstrowanie określonych poleceń wydawanych przez nauczyciela całym ciałem. Podczas zajęć nauczyciel wydaje określone polecenia dzieciom np:

 

Nod your head” – „Skiń głową” w języku angielskim. Zadaniem dzieci jest pokazanie tych czynności. Dzieci więc ćwiczą przede wszystkim rozumienie mowy w obym języku. Ponadto metoda ta zakłada naukę przez ruch całym ciałem, który w tym wieku jest dzieciom tak potrzebny.

 

 

Metoda Naturalna (The Natural Approach). Jej głównym twórcą jest Stephen Krashen,

 

językoznawca. Głównym założeniem tej metody jest to, że nauka języka powinna odbywać się przez słuchanie obcojęzycznych wypowiedzi. Ponadto metoda ta kieruje się założeniem, że reguły gramatyczne nie powinny być objaśniane bezpośrednio. Co więcej metoda ta wykorzystuje podczas nauki nowego słownictwa pomoce wizualne takie jak na przykład karty prezentacyjne (flashcards), które są niezbędne w nauczaniu małych dzieci.

 

 

Metoda Bezpośrednia (the Direct Method).

 

Metoda ta za podstawowy cel nauki zakłada umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim.

 

  

Metoda storytellingu – nauczanie w oparciu o słuchanie opowiadań i bajek w j.angielskim i odgrywanie ich treści

                                                                                       

 

 Techniki nauczania zastosowane podczas prowadzenia zajęc

 

 

 

Słuchanie oraz śpiewanie łatwych piosenek

 

 

 

Powtarzanie słów za nauczycielem

 

 

 

Nowe słownictwo prezentowane za pomocą kart prezentacyjnych tzw. Flashcards

 

 

 

Nazywanie różnych przedmiotów czy kolorów na przedstawionym rysunku

 

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela

 

 

 

Dopasowywanie obrazka do usłyszanego słowa

 

 

 

Imitacja dźwięków (grupowa bądź indywidualna)

 

 

 

Pisanie po śladzie

 

 

 

Kolorowanie rysunków

 

 

 

Ćwiczenia typu TPR( nauka poprzez ruch)

 

Rutyny klasowe czyli ćwiczenia, które  powtarzają się co zajęcia na przykład powitanie  i  pożegnanie w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANY PRACY DYDAKTYCZNEJ, ROK SZKOLNY 2019/2020

JĘZYK ANGIELSKI PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ W GRUPACH  DZIECI 5- LETNICH I 6 -LETNICH

                    MARZEC 2020

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

02.03- 06.03

 

Farm animals Zwierzęta na wsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z piosenką tematyczną : Animals` talk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy zwierząt mieszkających na wsi i próbuje je powtarzać

 

słucha głosów zwierząt i rozpoznaje, do którego zwierzęcia należą

 

słucha piosenki tematycznej Animals’ Talki obrazuje jej treść ruchem

ćwiczy znajomość słownictwa związanego ze zwierzętami

 

 

Dziecko:

potrafi rozpoznać zwierzęta na kartach obrazkowych

 

próbuje śpiewać piosenkę tematyczną Animals’ Talk i obrazuje jej treść gestem

 

utrwala słownictwo związane ze zwierzętami na wsi

słucha historyjki Story 7 i rozumie ją z kontekstu

 

 

bunny; duck; cat; pig; dog; tail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunny; duck; cat; dog; pig; clean; dirty; feet; wash.

09.03- 13.03

 

 

Utrwalanie znajomości nazw zwierząt i czynności poprzez odgrywanie piosenki aktywizującej

Story 7 Action Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cząstkowe podsumowanie materiału leksykalnego. Powtórzenie piosenek

 

Dziecko:

rozpoznaje i przypomina sobie nazwy zwierzątrozumie różnicę pomiędzy słowami clean oraz dirty

przypomina sobie historyjkę Story 7

 

słucha piosenki aktywizującej Story 7 Action Song  i obrazuje ją ruchem

 

Dziecko:

pamięta poznane słownictwo i potrafi rozpoznać je ze słuchu

 

potrafi rozpoznać czynności wykonywane przez zwierzęta przedstawione na kartach pracy i właściwie je nazwać

 

odgrywa piosenkę aktywizującą Story 7 Action Song 

 

 

bunny; duck; cat; dog; pig; feet;

clean; dirty; climb; swim; hop; roll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunny; duck; cat; dog; pig; clean; dirty; feet; one; two; three

 

16.03- 20.03

 

Powtórzenie kluczowego słownictwa. Przypomnienie liczb w zakresie 1–3. Wprowadzenie liczb w zakresie 4–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie znajomości materiału leksykalnego w zabawach manipulacyjno- -ruchowych oraz tematycznych.

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala znajomość kluczowego słownictw;

 

przypomina sobie liczby w zakresie 1–3

 

poznaje liczby w zakresie 4–6

odgrywa historyjkę Story 7

liczy zwierzęta tego samego rodzaju na karcie pracy

 

Dziecko:

utrwala liczenie w zakresie 1–6

utrwala znajomość kluczowego słownictwa z tego rozdziału w zabawie manipulacyjno- -badawczej z wyprawką

utrwala piosenkę aktywizującą Story 7 Action Song i obrazuje jej treść ruchem

 

bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; four, five, six; one, two, three

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; one, two, three, four, five, six.

 

23.03- 27.03

 

 

Podsumowanie materiału leksykalnego w zabawach muzyczno-

-ruchowych i tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie znajo- mości słownictwa związanego

ze zwierzętami i posze-

rzenie jego zakresu w kontekście zabaw sportowych. Utrwa-

lanie liczb 1–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale

 

potrafi liczyć w zakresie 1–6

rozpoznaje zwierzęta po ich głosach i potrafi nazywać poznane zwierzęta

 

odgrywa historyjkę Story 7, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając kukiełek

łączy ślady z odpowiednimi zwierzętami na karcie pracy

 

Dziecko:

 

używa kluczowego słownictwa z całego działu w naturalnym kontekście zabawy w tor przeszkód, zabaw muzycznych oraz sensorycznych

 

rozróżnia pojęcia clean oraz dirty

 

rozumie proste wypowiedzi nauczyciela i właściwie na nie reaguje

 

 

bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; four, five, six; one, two, three

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; four, five, six; one, two, three

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ W GRUPACH DZIECI 3- LETNICH I 4-LETNICH

                    MARZEC 2020

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

02.03- 06.03

Animals- Wprowadzenie

w tematykę związaną ze zwierzętami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalaniei poszerzanie słownictwa

w zabawach rytmicznych,ruchowych   i manipulacyjnych.

 

Dziecko:

 

poznaje nazwy zwierząt

 

utrwala nazwy kolorów

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

 

obrazuje słownictwo ruchem i gestem

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza poznany zakres słownictwa,

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej spostrzegawczość

 

rozpoznaje poznane przedmioty na karcie pracy i potrafi je wskazać

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

fish; bird; frog; yellow; blue; red; green.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fish; bird; frog; yellow; blue; red; green.

    

 

    09.03- 13.03

 

 

 

 

What is that? - zabawy z piosenką tematyczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacjai utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o historyjkę oraz zabawy

 

 

Dziecko:

 

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence What Is That?

słucha piosenki i odgrywa jej treść

przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej grupy

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

 

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu, dotyku

słucha historyjki Story 7 i rozumie jej treść z kontekstu

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

 

fish; bird; frog; yellow; red; blue; green.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fish; bird; frog; yellow; red; blue; green; water; tree; grass.

 

16.03- 20.03

 

Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu

o zabawy ruchowe z elementami dramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa o nazwy czynności w zabawach ruchowych.

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych

 

wykonuje proste polecenia Nauczyciela

 

poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą

 

 

 

Dziecko:

potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

 

poznaje czynności określające sposoby poruszania się zwierząt

 

rozumie treść nagrania i odgrywa ją całym ciałem

 

 

 

fish; bird; frog;  water; tree; grass; yellow; red; blue; green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fish; bird; frog; tree; water;grass; swim; fly;jump;yellow; red;

blue; green.

 

 

23.03- 27.03

 

 

Family-Wprowadzenie

w tematykę związaną z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie

i słownictwa związanego z rodziną

w zabawach rytmicznych, słuchowych, ruchowych

i manipulacyjnych.

 

 

 

 

Dziecko:

 

poznaje słownictwo związane z rodziną

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

 

podejmuje próby nazywania obrazków na kartach,

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

 

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej umiejętność klasyfikowania

 

 

 

mummy; daddy; family; house; yellow; red; green; blue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mummy; daddy; family; house; red; yellow; green; blue

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ W GR 5

                MARZEC 2020

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

02.03- 06.03

Amazing animals – niesamowite zwierzęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z piosenką The animal dance

Dziecko:

poznaje nazwy dzikich zwierząt;

 

przypomina sobie znane mu nazwy kolorów i poznaje nowe;

 

słucha i uczy się wiersza o małych i dużych zwierzętach;

 

słucha nagrania nt. kolorów i wielkości zwierząt oraz rozumie jego treść;

 

 

Dziecko:

 

utrwala znajomość nazw dzikich zwierząt;

 

przypomina sobie znane mu nazwy kolorów i poznaje nowe;

 

słucha i uczy się piosenki The Animal Dance;

 

ćwiczy liczenie w zakresie 8;

 

monkey , parrot , small , big , I like animals , like ...(a parrot) I’d like to be! ,white , black , pink ,yellow ,orange , red , green , blue ,brown , purple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elephant , lion , snake , monkey , parrot ,small , big ,I like animals , like... (a parrot) I’d like to be! , white ,black ,pink ,yellow,orange ,red

,green ,blue ,brown ,purple, run ,walk ,crawl , fly ,jump

 

09.03- 13.03

 

Dinosaurs- Dinozaury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal riddles – zagadki o zwierzętach

 

 

Dziecko:

śpiewa piosenkę The Animal Dance;

utrwala znajomość nazw dzikich zwierząt;

 

utrwala znajomość nazw kolorów;

 

przypomina sobie piosenkę The Four Seasons Song;

 

słucha historyjki i rozumie jej treść;

 

Dziecko:

 

utrwala poznane dotąd słownictwo;

 

śpiewa piosenkę The Animal Dance;

 

recytuje wiersz o zwierzętach;

 

ćwiczy liczenie od 1 do 8;

 

odpowiada na pytania nauczyciela;

 

 

 

elephant , lion , snake ,monkey , parrot ,small ,big, I like animals ,like... (a parrot) I’d like to be! ,white , black, pink ,yellow ,orange ,red, green ,blue ,brown ,purple ,run,walk ,crawl, fly, jump

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elephant, lion ,snake, monkey ,parrot, small ,big, I like animals,like... (a parrot) I’d like to be!, white, black, pink ,yellow ,orange ,red ,green ,blue brown ,purple, run,walk ,crawl  fly. jump

16.03- 20.03

 

What`s the weather like today?-Jaka dziś pogoda?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring is here!- Już wiosna

Dziecko:

śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;

poznanaje słownictwo opisujące pogodę

 

ćwiczy liczenie od 1 do 8;

odpowiada na pytania nauczyciela;

 

 

Dziecko:

śpiewa piosenkę The Spring song

 

utrwala poznane dotąd słownictwo;

 

recytuje wiersz o zwierzętach;

 

odpowiada na pytania nauczyciela;

 

Cloudy, rain, sunny, windy, warm,hot, snow white ,black ,pink,yellow, orange, red, green ,blue ,brown, purple ,run ,walk ,crawl ,fly, jump ,it’s rainy , it’s sunny ,it’s windy ,it’s snowy, hat ,scarf, sunglasses , umbrella

 

 

 

 

 

white ,black ,pink,yellow,orange ,red

green ,blue ,brown ,purple, run,walk, crawl ,fly,jump ,It’s rainy, It’s sunny, It’s windy ,It’s snowy ,hat. Scarf , sunglasses ,umbrella

23.03- 27.03

 

Spring clothes – wiosenne ubrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather revision activities- zabawy utrwalające słownictwo opisujące pogodę

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala poznane dotąd słownictwo opisujące pogodę;

 

 

słucha piosenki What’s the Weather Like Song;

 

utrwala znajomość nazw ubrań i poznaje nowe nazwy;

potrafi dobrać

 

odpowiednie ubranie do opisywanych

w piosence warunków pogodowych

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala poznane dotąd słownictwo;

 

śpiewa piosenkę o pogodzie

 

słucha historyjki nr 7

i odgrywa ją, rozumiejąc jej treść;

 

 

What’s the weather like today? , It’s very cold (today). ,It’s snowing (today).,It’s raining (today).,It’s windy (today). It’s sunny (today).,It’s very hot (today).,hat ,scarf ,coatshoes t-shirt ,shorts,sunglasses ,umbrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s the weather like today? , It’s very cold (today).,It’s snowing (today). It’s raining (today). It’s windy (today). It’s sunny (today). I’ts very hot (today), hat ,scarf ,coat ,shoes, t-shirt,shorts ,sunglasses,umbrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE  V Luty  2020

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 03.02- 07.02)

ZIMOWE ZABAWY/ THE FOUR SEASONS

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRWALENIE SŁOWNICTWA W ZABAWIE MUYCZNEJ

Dziecko:

• poznaje nazwy czterech pór roku;

• poznaje nazwy zimowych zabaw i sprzętów;

• uczy się piosenki o porach roku;

• słucha dialogu nt. zabaw w czasie różnych pór roku i rozumie jego treść

 

 

Dziecko:

• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;

• poznaje czasowniki opisujące zabawy z kulami śniegowymi;

• utrwala znajomość słownictwa związanego z zimą;

• ćwiczy liczenie w zakresie 8;

• poznaje wiersz Winter Fun Poem;

spring • summer • autumn • winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis •sledge • ice skates

 

 

 

 

 

 

 

Let’s go skiing • Let’s go sledging • Let’s go ice-skating • tea • eyes • ears • mouth • nose • tummy

(10.02-14.02)

 

 

A FRIEND FROM SPACE- PRZYJACIEL Z KOSMOSU

 

 

 

 

 

 

 

HOW MANY?- zabawy z liczeniem

 

Dziecko:

• recytuje wiersz Winter Fun Poem;

• utrwala znajomość poznanego dotąd słownictwa;

• poznaje nowe słowa;

• słucha historyjki i rozumie jej treść;

 

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość poznanego dotąd słownictwa;

• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;

• recytuje wiersz The Winter Fun Poem;

• ćwiczy liczenie w zakresie 8;

• odpowiada na pytania nauczyciela

 

winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go

to the seaside • let’s go swimming • skis • sledge • ice skates • eyes • ears •mouth • nose • tummy

 

 

 

 

 

 

winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis •

sledge • ice skates • eyes • ears • mouth • nose

 

(17.02.01- 21.02)

 

 

ZABAWY Z PIOSEKĄ – THE ET SONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIENDS FROM SPACE- UTRWALENIE SŁOWNICTWA

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa opisującego części twarzy;

• ćwiczy liczenie w zakresie 8;

• uczy się piosenki The ET Song;

• słucha nagrania i rozumie jego treść;

• odpowiada na pytania nauczyciela;

 

 

 

Dziecko:

 

śpiewa piosenkę The ET Song;

• utrwala słownictwo poznanie w ciągu miesiąca;

• słucha historyjki i rozumie jej treść;

• potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści historyjki

 

 

spring • summer • autumn • winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis

• sledge • ice skates • I’ve got... • eyes • ears • mouth • nose • tummy

 

 

 

 

 

spring • summer • autumn • winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis •

sledge • ice skates • I’ve got... • eyes • ears • mouth • nose • tummy

( 24.01 – 28.02)

 

AMAZING ANIMALS- ZADZIWIAJĄCE ZWIERZĘTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZING ANIMALS- ZADZIWIAJĄCE ZWIERZĘTA, zabawy z piosenką Animal dance

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy dzikich zwierząt;

• przypomina sobie znane mu nazwy kolorów i poznaje nowe;

• słucha i uczy się wiersza o małych i dużych zwierzętach;

• słucha nagrania nt. kolorów i wielkości zwierząt oraz rozumie jego treść

 

 

Dziecko:

recytuje wiersz o zwierzętach;

• utrwala znajomość nazw dzikich zwierząt;

• przypomina sobie znane mu nazwy kolorów i poznaje nowe;

• słucha i uczy się piosenki The Animal Dance;

• ćwiczy liczenie w zakresie 8;

 

 

elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like ...(a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple

 

 

 

 

 

 

 

elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like... (a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple • run • walk • crawl • fly • jump

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY 3 I 4 LATKI LUTY 2020

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 03.02- 07.02)

My face Moja twarz-Wprowadzenie słownictwa opisującego części twarzy

 

 

 

 

 

 

 

The face race- utrwalenie słownictwa w zabawie z kostką

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z częściami twarzy

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

obrazuje słownictwo ruchem i gestem

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

 

utrwala i poszerza poznany zakres słownictwa

 

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

 

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej spostrzegawczość

 

face; eyes, nose; mouth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

face; eyes, nose; mouth.

(10.02-14.02)

 

 

A funny face- Utrwalanie

i rozszerzanie słownictwa w oparciu

o piosenkę tematyczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o zabawy multisensoryczne

 

 

Dziecko:

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence tematycznej A Funny Face

słucha piosenki i odgrywa jej treść,przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej grupy,

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela.

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu i dotyku

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

face; nose; mouth; eyes; mirror.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

face; nose; mouth; eyes; mirror.

(17.02-21.02)

 

 

Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o historyjkę   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu o zabawę   manipulacyjną

 

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu i dotyku

 

słucha historyjki Story 6 i rozumie jej treść z kontekstu

 

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizujące

 

 

Dziecko:

 

utrwala i poszerza wprowadzone słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych

 

słucha historyjki Story 6 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu

 

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 

 

 

 

face; nose; mouth; mirror; blue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

face; nose; mouth; mirror; blue

( 24.02-28.02)

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego z wyglądem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwaleniei poszerzenie materiałuleksykalnego

w twórczych zabawach

 

 

Dziecko:

potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

 

rozumie treść nagrania i odgrywa ją całym ciałem

 

utrwala nazwy kolorów

 

 

Dziecko:

 

śpiewa piosenkę tematyczną A Funny Face

utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły utrwala i poszerza słownictwo w zabawie twórczej i konstrukcyjnej

 

 

face; nose; mouth; eyes; mirror; blue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

face; nose; mouth; eyes; mirror; blue

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 3 i  4-LATKI STYCZEŃ 2020

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 06.01- 10.01)

Clothes Ubrania -Wprowadzenie

w tematykę związaną z ubraniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fance dress party Bal kostiumowy

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z ubraniami,

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

stara się właściwie nazwać obrazki na kartach obrazkowych

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

Dziecko

:utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

 

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej spostrzegawczość

 

identyfikuje poznane przedmioty na karcie pracy i potrafi je wskazać

 

 

 

magic wand; dress; hat; badge; blocks; teddy bear; bubbles; presents; cake; red; yellow; green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy

(13.01-17.01)

 

Who are you?-Utrwalanie

i rozszerzanie słownictwa w oparciu o zabawyruchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacjai utrwalanie kluczowegosłownictwa w oparciu o historyjkę oraz zabawy muzyczno--ruchowe.

 

Dziecko:

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Who Are You?

 

słucha piosenki i odgrywa jej treść

 

potrafi rozpoznać kluczowe słowa i właściwie zobrazować je ruchem

 

utrwala słownictwo w zabawie sensorycznej

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu, dotyku

 

słucha historyjki Story 5 i rozumie jej treść z kontekstu

 

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy; teddy bear; blocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dress; hat; magic wand; badge;

fairy; cowboy

(20.01- 24.01)

 

Utrwalanie kluczowego słownictwa oraz nazw czynności w zabawach z minikartami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego z bajkowymi strojami,liczbw zakresie 1–3  oraz nazw czynności.

 

Dziecko:

potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

 

potrafi przyporządkować elementy stroju do postaci, do której należą

 

rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem

 

 

 

Dziecko:

ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy rozwijającej koncentrację

 

utrwala słownictwo w zabawach manipulacyjnych oraz sensorycznych

 

liczy w zakresie 1–3 oraz utrwala słowa oznaczające czynności

 

rozumie treść nagrań i zgodnie z nią działa

 

dress; hat; magic wand; badge;

fairy; cowboy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy.

( 27.01 – 31.01)

 

Utrwaleniei poszerzenie materiałul eksykalnego

w twórczych zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter fun- zimowe zabawy, wprowadzenie słownictwa w piosence I`m a little snowflake

 

 

Dziecko:

liczy w zakresie 1–3

 

utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły

 

odgrywa historyjkę i próbuje powtarzać kluczowe słownictwo, które słyszy w nagraniu

 

 

 

 

Dziecko:

 

słucha piosenki i odgrywa jej treść

 

potrafi rozpoznać kluczowe słowa i właściwie zobrazować je ruchem

 

utrwala słownictwo w zabawach manipulacyjnych oraz sensorycznych

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter, snow, snowflake, snowman

 

 

 

JĘZYK ANGI

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 3 i  4-LATKI STYCZEŃ 2020

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 06.01- 10.01)

Clothes Ubrania -Wprowadzenie

w tematykę związaną z ubraniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fance dress party Bal kostiumowy

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z ubraniami,

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

stara się właściwie nazwać obrazki na kartach obrazkowych

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

Dziecko

:utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

 

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej spostrzegawczość

 

identyfikuje poznane przedmioty na karcie pracy i potrafi je wskazać

 

 

 

magic wand; dress; hat; badge; blocks; teddy bear; bubbles; presents; cake; red; yellow; green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy

(13.01-17.01)

 

Who are you?-Utrwalanie

i rozszerzanie słownictwa w oparciu o zabawyruchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacjai utrwalanie kluczowegosłownictwa w oparciu o historyjkę oraz zabawy muzyczno--ruchowe.

 

Dziecko:

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Who Are You?

 

słucha piosenki i odgrywa jej treść

 

potrafi rozpoznać kluczowe słowa i właściwie zobrazować je ruchem

 

utrwala słownictwo w zabawie sensorycznej

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu, dotyku

 

słucha historyjki Story 5 i rozumie jej treść z kontekstu

 

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy; teddy bear; blocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dress; hat; magic wand; badge;

fairy; cowboy

(20.01- 24.01)

 

Utrwalanie kluczowego słownictwa oraz nazw czynności w zabawach z minikartami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego z bajkowymi strojami,liczbw zakresie 1–3  oraz nazw czynności.

 

Dziecko:

potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

 

potrafi przyporządkować elementy stroju do postaci, do której należą

 

rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem

 

 

 

Dziecko:

ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy rozwijającej koncentrację

 

utrwala słownictwo w zabawach manipulacyjnych oraz sensorycznych

 

liczy w zakresie 1–3 oraz utrwala słowa oznaczające czynności

 

rozumie treść nagrań i zgodnie z nią działa

 

dress; hat; magic wand; badge;

fairy; cowboy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy.

( 27.01 – 31.01)

 

Utrwaleniei poszerzenie materiałul eksykalnego

w twórczych zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter fun- zimowe zabawy, wprowadzenie słownictwa w piosence I`m a little snowflake

 

 

Dziecko:

liczy w zakresie 1–3

 

utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły

 

odgrywa historyjkę i próbuje powtarzać kluczowe słownictwo, które słyszy w nagraniu

 

 

 

 

Dziecko:

 

słucha piosenki i odgrywa jej treść

 

potrafi rozpoznać kluczowe słowa i właściwie zobrazować je ruchem

 

utrwala słownictwo w zabawach manipulacyjnych oraz sensorycznych

 

dress; hat; magic wand; badge; fairy; cowboy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter, snow, snowflake, snowman

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE  IV i VI STYCZEŃ 2020

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 06.01- 10.01)

Clothes Ubrania Wprowadzenie w tematykę rozdziału. Zapoznanie ze słownictwem związanym  z ubraniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter clorhes-Utrwalenie słownictwa

w oparciu o historyjkę obrazkową

Dziecko:

poznaje nazwy ubrańpotrafi ułożyć obrazki z ubraniami w kolejności wskazanej przez nauczyciela

 

słucha piosenki tematycznej It’s Cold! i obrazuje jej treść ruchem

 

potrafi wskazać ubrania na karcie pracy i policzyć je w zakresie 3

 

 

Dziecko:

potrafi rozpoznać ubrania na kartach obrazkowych w ruchowej zabawie rytmiczno-słownej

 

utrwala znajomość słownictwa związanego z ubraniami

 

słucha historyjki Story 5 i rozumie ją z kontekstu

 

identyfikuje brakujące na karcie pracy elementy pogod

 

hat; jumper; coat; boots; scarf;

1, 2, 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scarf; hat;

jumper; coat; boots; cold.

(13.01-17.01)

 

Utrwalanie znajomości słownictwa związanego z ubraniami poprzez odgrywanie piosenki aktywizującej

Story 5 Action Song.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cząstkowe podsumowanie materiału leksykalnego w oparciu o piosenkę tematyczną It`s  cold

 

Dziecko:

rozpoznaje i przypomina sobie nazwy ubrań

 

przypomina sobie i wskazuje właściwe kolory na karcie pracy

 

utrwala słownictwo w zabawie słuchowej z historyjką obrazkową

 

słucha piosenki aktywizującej Story 5 Action Song i obrazuje ją ruchem.

 

 

 

 

Dziecko:

pamięta poznane słownictwo i potrafi rozpoznać je ze słuchu

 

próbuje śpiewać piosenkę tematyczną It’s Cold!

 

odgrywa piosenkę aktywizującą Story 5 Action Song

 

 

 

hat; jumper; coat; boots; scarf; cold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat; jumper; coat; boots; scarf.

cold; hot

(20.01- 24.01)

 

Utrwalanie materiału leksykalnego

w zabawach słuchowo-ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie materiału leksykalnego

w zabawie tematycznej

z wyprawką.

 

Dziecko:

pamięta poznane słownictwo i potrafi rozpoznać je ze słuchu

 

potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną

It’s Cold!

 

odgrywa piosenkę aktywizującą Story 5 Action Song

 

właściwie używa słów hot oraz cold w odniesieniu do warunków pogodowych przedstawionych na ilustracjach

 

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego z ubraniami w naturalnym kontekście

 

potrafi zaśpiewać piosenkę aktywizującą Story 5 Action Song i identyfikuje w jej treści wcześniej poznane słownictwo

 

ubiera postać elfa według wskazówek nauczyciela

 

 

hat; jumper; coat; boots; scarf;

cold; hot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat; jumper; coat; boots; cold; hot; scarf.

( 27.01 – 31.01)

 

Utrwalenie i rozszerzenie materiałuleksykalnego w zabawie twórczo-

-konstrukcyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The winter

project- Wprowadzenie słownictwa związanego z zimą

 

Dziecko:

używa słownictwa z całego działu w naturalnym kontekście zabaw badawczych, plastycznych, konstrukcyjnych oraz muzyczno-ruchowych

 

poszerza zakres słownictwa w kontekście działań twórczych

 

śpiewa piosenkę tematyczną It’s Cold!

 

 

 

Dziecko:

poznaje i utrwala słownictwo związane z zimą

 

słucha zimowej piosenki The Winter Song i obrazuje jej treść ruchem

 

wykorzystuje słownictwo w naturalnym kontekście zimowej wycieczki

 

reagując na wypowiedzi nauczyciela

 

hat; jumper; coat; boots; cold; hot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snow; snowballs; snowman; eyes; nose; mouth; tummy; hat; scarf; coat

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE IV i VI GRUDZIEN 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(02.12-06.12)

 

Yummy food- Utrwalanie nazw artykułów spożywczych w zabawach z minikartami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action song- Wprowadzenie piosenki aktywizującej. Utrwalanie materiału leksykalnego w zabawach ruchowych

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa w zabawach rytmicznych, muzyczno-ruchowych, słownych

 

utrwala piosenkę o jedzeniu Dee-doo-damm!

 

wskazuje odpowiednie artykuły spożywcze i je nazywa

 

Dziecko:

zna treść piosenkii rymowanki o jedzeniu

 

utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych

 

słucha piosenki Story 2 Action Song i ilustruje jej treść ruchem

 

potrafi rozpoznać, wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej artykuły spożywce

reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

apples; lemons; peppers; cheese; sandwich; picnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please

 

( 0912- 13.12)

 

Zabawa multisensoryczna-Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie aktywizującej zmysł węchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s have a picnic- jedziemy na piknik .Odgrywanie historyjki z kukiełkami

 

Dziecko:

utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych

 

zna piosenkę Story Action Song 2 i ilustruje jej treść ruchem

 

potrafi wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej po zapachu artykuły spożywcze

 

reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z jedzeniem

 

słucha rymowanki o jedzeniu i wskazuje odpowiednie ilustracje

 

śpiewa piosenkę o jedzeniu i identyfikuje w jej treści wcześniej poznane słownictwa

 

odgrywa historyjkę Story 2, wcielając się w jej bohaterów i używając właściwych rekwizytów

 

apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; Yummy, yum!; Yes, yes, please!

 

( 16.12- 20.12)

 

Podsumowanie materiału leksykalnego w inscenizacji historyjki z wyprawką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities

Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie tematycznej. Aktywizowanie zmysłów smaku i węchu

w kontekście językowym

 

Dziecko:

zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale

 

potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać

 

odgrywa historyjkę Story 2, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając rekwizytów

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach słuchowo-ruchowych, multisensorycznych oraz tematycznych

 

używa słownictwa z całego działu w naturalnym kontekście

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!;

Yes, yes, please!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!

 

( 23.10- 27.12)

 

 

Weather- pogoda.Wprowadzenie słownictwa związanego z pogodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s go out- Utrwalanie słownictwa związanego z pogodą w zabawie muzyczno- ruchowej

 

 

Dziecko:

poznaje wyrażenia opisujące pogodę

 

słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje

 

słucha piosenki o pogodzie Let’s Go Out! i

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego z pogodą i potrafi je powtórzyć

 

słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje

 

śpiewa piosenkę o pogodzie Let’s Go Out!  i obrazuje jej treść ruchem

 

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE I GRUDZIEŃ 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(02.12-06.12)

 

Utrwalanie słownictwa związanego zurodzinami,liczebnikóww zakresie 1–3 oraz utrwalanie nazw czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwaleniei poszerzenie materiału leksykalnego

w twórczych zabawach multisensorycznych.

 

 

 

Dziecko:

ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy rozwijającej koncentrację

 

utrwala słownictwo w zabawie manipulacyjnej rozwijającej motorykę małą

liczy w zakresie 1–3 oraz utrwala słowa oznaczające czynności

rozumie treść nagrań i zgodnie z nią działa

 

 

 

Dziecko;

 

liczy w zakresie 1–3

 

utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;1, 2, 3; presents;

Happy birthday!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;1, 2, 3; presents;

Happy birthday!

 

 

( 0912- 13.12)

 

Winter is here- Wprowadzenie i aktywizacja słownictwa związanego z zimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

The Winter Song- utrwalenie wprowadzonego słownictwa w zabawie muzyczej

 

Dziecko:

 

poznaje i utrwala słownictwo związane z zimą w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych oraz sensorycznych

 

 

Dziecko:

 

słucha piosenki o zimie The Winter Song i obrazuje jej treść ruchem

 

tworzy zimową kompozycję na karcie pracy

 

 

 

winter; cold; snowman hat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; cold; snowman hat.

 

( 16.12- 20.12)

 

Merry Christmas- Święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich

 

 

 

 

 

 

Hello reindeer- zabawy z piosenką

 

Dziecko:

poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia

 

poznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

 

Dziecko:

trwala znajomość słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia

 

słucha piosenki świątecznej Hello reindeer i obrazuje jej treść ruchem

 

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 

 

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas, snowman, reindeer

 

( 23.10- 27.12)

 

Christmas fun- Święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich

 

 

 

 

 

 

Christmas story – świąteczna opowieść

 

Dziecko:

poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzeniapoznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich

 

Dziecko:

 

słucha historyjki świątecznej A Christmas Story i rozumie jej treść z kontekstu

 

słucha piosenki świątecznej Hello reindeer i obrazuje jej treść ruchem

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 

 

 

Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles; Merry Christmas

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE V  LISTOPAD 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 04.11- 08.11)

 

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE/ TURN IT ON, TURN IT OFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE/ TURN IT ON, TURN IT OFF

Dziecko:

wymienia nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• pamięta słowa oznaczające czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;

• śpiewa piosenkę In My House Song;

• uczy się angielskich nazw urządzeń elektrycznych oraz mebli;

• poznaje znaczenie czasowników: turn on, turn off

 

 

 

Dziecko:

wymienia nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• wymienia nazwy urządzeń elektrycznych oraz mebli;

• odpowiada na proste pytania nauczyciela, stosując poznane słownictwo;

• utrwala znajomość znaczenia czasowników: turn on, turn off;

• śpiewa piosenkę In My House Song;

 

 

 

Eat and drink. • Sleep. • Watch TV. • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room • TV • computer • oven • fridge • table and four chairs • bed • light • Turn it on! • Turn it o

 

 

 

 

 

 

 

 

Who’s the first to touch the... • Press out the House puzzle – like this! • Is it the...? • Where does it go? • Where do you... (eat/drink/watch TV)?

• Where can it be? • kitchen • bedroom • living room • TV • computer •oven • fridge • table and four chairs • bed • light • Turn it on, turn it off! •

Can you turn on...

 

( 11.11- 15.11)

 

A DESZCZ PADA

I PADA…/ LET’S PLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESZCZOWA POGODA – RAINY WEATHER

 

Dziecko:

 

śpiewa piosenkę In My House Song;

• poznaje nowe nazwy zabaw i utrwala wcześniej poznane;

• słucha historyjki i ją rozumie;

• wykonuje polecenia nauczyciela;

• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanej historyjki;

• utrwala znajomość zwrotu grzecznościowego Can I have the… please?;

Dziecko:

• utrwala znajomość angielskich nazw pomieszczeń i sprzętów

znajdujących się w domu;

• śpiewa piosenkę In My House Song;

• utrwala znajomość angielskich nazw zabaw;

• wykonuje polecenia nauczyciela;

• utrwala znajomość liczebników od 1 do 6;

• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanej historyjki;

 

 

 

 

Tell me what games you like. • I like... (running/jumping/hide and seek). • Let’s... (run / jump / play hide and seek / play pirates / computer games). • Hold up your cards. • Can I have the...? • Swap!

 

 

 

 

 

 

 

Put/turn the cards over. • Hide and seek. • Jump. • Run. • Play computer games/ball/pirate

(18.11- 22.11)

ZDROWIE NASZYM SKARBEM/ PLAY AND EXERCISE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET`S PLAY – BAWMY SIĘ

 

Dziecko:

 

pamięta nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• pamięta słowa oznaczające czynności, które można wykonywać w różnych

pomieszczeniach w domu;

• uczy się śpiewać piosenkę In My House Song;

 

 

Dziecko:

 

owtarza materiał leksykalny z całego miesiąca;

• słucha historyjki i ją rozumie;

• odpowiada na pytania dotyczące historyjki;

 

 

Who’s the first to touch the...? • Hold up your cards! • Let’s...! • What is he/he doing? • He/she is... • I don’t want to...

 

 

 

 

 

 

This is my house. • Eat and drink. • Sleep. • Watch TV. • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room

( 25.11- 29.11)

CLOTHES FOR COLD WEATHER – ZIMOWE UBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET`S PLAY OUTSIDE – POBAWMY SIĘ NA DWORZE

 

Dziecko:

poznaje angielskie nazwy części garderoby;

• utrwala znajomość liczebników od 1 do 6;

• utrwala znaczenie słowa quickly;

• poznaje znaczenie wyrażeń It’s cold! It’s hot!;

 

Dziecko:

utrwala znajomość nazw części garderoby i części ciała;

• poznaje nowe słowa związane z zabawami na śniegu;

• odpowiada na proste pytania dotyczące ilustracji;

• słucha historyjki i rozumie jej treść;

 

I’m cold! • Put on, take off… • hat • scarf • coat • gloves • Have you got a... • Look for a... • I need... quickly! • Put the... on the table!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello! • Would you like to play a game? • Clap your hands three times. •Turn around. • Like this! • Ready, steady... go! • Look! • Listen!

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE 3 i 4-latków LISTOPAD 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(04.11- 08.11)

 

 

Good day, good night-Utrwalanie słownictwa w zabawach muzycznych i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Story time- Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu o zabawę z elementami dramy

Dziecko:

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Good Day, Good Night

 

słucha piosenki i odgrywa jejtreść

przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej grupy

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych

 

słucha historyjki Story 3 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu

 

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 

poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą

 

 

day; night; sun; star(s); quiet; noisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

day; night; sun; noisy; quiet; up; down; get up; sleep; Let’s play!

 

( 11.11- 15.11)

 

Birthday presents- urodzinowe prezenty.

 

Wprowadzenie w tematykę związaną z zabawkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favourite toys- ulubione zabawki

 

Utrwalanie materiału leksykalnego i wprowadzenie słownictwa związanego z urodzinamiw zabawach rytmicznych, ruchowych i manipulacyjnych.

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z zabawkami

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

obrazuje słownictwo ruchem i gestem

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

ćwiczy sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie rytmiczno-słownej

utrwala słownictwo w zabawie rozwijającej spostrzegawczość

 

identyfikuje poznane przedmioty na karcie pracy i potrafi je wskazać

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

teddy bear; blocks; bubbles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake; presents;

Happy birthday

 

( 18.11- 22.11)

 

Happy birthday Boo- wszystkiego najlepszego Boo!

 

Utrwalanie

i rozszerzanie słownictwa w oparciu o piosenkętematyczną

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o historyjkę oraz zabawy multisensoryczne

 

Dziecko:

rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Happy Birthday!

 

słucha piosenki i odgrywa jej treść

 

utrwala słownictwo w zabawie w kręgu, rozwijającej motorykę małą

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach aktywizujących zmysły – wzroku, słuchu i dotyku

osłuchuje się z nazwami liczebników 1–3

 

słucha historyjki Story 4 i rozumie jej treść z kontekstu

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake; presents; Happy birthday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;

1, 2, 3; presents;

Happy birthday

 

( 25.11- 29.11)

 

Story 4- Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu w oparciu o manipulacyjną zabawę   z elementami dramy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie liczb w zakresie 1–3.

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo wprowadzone dotąd w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych

 

osłuchuje się z nazwami liczebników 1–3

 

słucha historyjki Story 4 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu

 

wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 

poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą

 

 

Dziecko:

 

potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

 

rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem

 

ćwiczy liczenie w zakresie 1–3

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake; candles; 1, 2, 3; presents;

Happy birthday!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teddy bear; blocks; bubbles; cake;

1, 2, 3; presents;

Happy birthday

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE V  PAŹDZIERNIK 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 07.10- 11.10)

 

JESIEŃ NA DZIAŁCE/

I LIKE FRUITS, I LIKE VEGETABLES!

 

 

 

 

 

 

 

URODZINY FLUFFIEGO

FLUFFY`S BIRTHDAY

Dziecko:

utrwala znajomość nazw warzyw i owoców;

• słucha historyjki i rozumie jej treść;

• odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki;

• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;

 

 

 

 

Dziecko:

• utrwala znajomość nazw warzyw i owoców;

• potrafi liczyć w zakresie 6;

• śpiewa piosenkę Yummy, Yummy, Yummy Song;

• rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela i słyszane w nagraniu oraz je wykonuje;

plum • apple • pear • carrot • onion • tomato,Where is... ? • fruit • vegetables • Touch. • Time for a story. • Let’s listen. • Join the dots and colour. • Do you like…? • I like… • birthday • birthday cake

 

 

 

 

 

 

plum • apple • pear • carrot • onion • tomato • liczebniki 1–6, Ready? • fruit • vegetables. • Let’s sing a song. • Time for a song. • Listen, jump, repeat. • Show me…

( 14.10.- 18.10)

 

NASZE RODZINY/

MUMMY, DADDY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE RODZINY/

THE FAMILY

 

Dziecko:

• odpowiada na proste pytania nauczyciela;

• poznaje słowa: mummy oraz daddy;

• uczy się wierszyka Mummy, Daddy;

• wykonuje czynności, które słyszy wypowiedziane w nagraniu;

• liczy od 1 do 3;

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala znajomość czynności oraz słoów: mummy i daddy;

• potrafi recytować wierszyk Mummy, Daddy;

• wykonuje czynności, które słyszy w nagraniu

 

 

 

 

plum • apple • pear • carrot • onion • tomato • Mummy, Daddy. • I love you. • Kiss me. • Hug me. • Walk. • Run. • Jump. • Sleep. • Can I have a toy, please? • 1, 2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mummy, Daddy • I love you. • Kiss me. • Hug me. • Walk. • Run. • Jump. •Sleep. • Can I have a toy, please?

(21.10- 25.10)

NASI DOMOWI  ULUBIEŃCY/ I LIKE CATS, YOU LIKE DOGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI DOMOWI ULUBIEŃCY/

REVISON – UTRWALENIE WIADOMOŚCI

 

Dziecko:

• rozumie i odpowiednio reaguje na pytanie Where is…?;

• potrafi opisać swoje preferencje, używając wyrażenia I like…;

• liczy do 6;

• odpowiednio reaguje na polecenia;

 

 

 

Dziecko:

powtarza materiał

• śpiewa piosenkę Yummy, Yummy, Yummy Song;

• recytuje wierszyk Mummy, Daddy;

• słucha historyjki, rozumie jej treść i odgrywa ją za pomocą kukiełek;

 

 

Is (Fluffy) happy? • What’s wrong? • I can’t find my dog/cat. • Where is

my dog/cat? • Can you help me? • Let’s look for... • Eat. • Drink. • Walk. • Run. • Jump. • Sleep,I like... (dogs/cats). • 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

 

 

apple, pear, plum • onion,

carrot, tomato • I love you. • Kiss me. • Hug me. • eat • drink • walk • run • jump • sleep • Can I have a toy, please?

( 28.10.-31.10)

 

DOMY I DOMKI/

MY HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W MOIM DOMU/ IN MY HOUSE

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• poznaje czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;

• rozumie treść dialogu z kontekstu;

• potrafi wskazać odpowiednie pomieszczenia na obrazku;

 

 

 

Dziecko:

pamięta nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• pamięta słowa oznaczające  czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;

• uczy się śpiewać piosenkę In My House Song;

 

 

kitchen • bedroom • living room,Show me. • Where is… ? • kitchen • bedroom • living

room • Listen and act out.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is my house... • eat and drink • sleep • watch TV • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room,kitchen • bedroom • living room

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE IV PAŹDZIERNIK 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(07.10- 11.10)

 

Yummy food- Utrwalanie nazw artykułów spożywczych w zabawach z minikartami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action song- Wprowadzenie piosenki aktywizującej. Utrwalanie materiału leksykalnego w zabawach ruchowych

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa w zabawach rytmicznych, muzyczno-ruchowych, słownych

 

utrwala piosenkę o jedzeniu Dee-doo-damm!

 

wskazuje odpowiednie artykuły spożywcze i je nazywa

 

Dziecko:

zna treść piosenkii rymowanki o jedzeniu

 

utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych

 

słucha piosenki Story 2 Action Song i ilustruje jej treść ruchem

 

potrafi rozpoznać, wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej artykuły spożywce

reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

apples; lemons; peppers; cheese; sandwich; picnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please

 

( 14.10- 18.10)

 

Zabawa multisensoryczna-Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie aktywizującej zmysł węchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s have a picnic- jedziemy na piknik .Odgrywanie historyjki z kukiełkami

 

Dziecko:

utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych

 

zna piosenkę Story Action Song 2 i ilustruje jej treść ruchem

 

potrafi wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej po zapachu artykuły spożywcze

 

reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z jedzeniem

 

słucha rymowanki o jedzeniu i wskazuje odpowiednie ilustracje

 

śpiewa piosenkę o jedzeniu i identyfikuje w jej treści wcześniej poznane słownictwa

 

odgrywa historyjkę Story 2, wcielając się w jej bohaterów i używając właściwych rekwizytów

 

apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; Yummy, yum!; Yes, yes, please!

 

( 21.10- 25.10)

 

Podsumowanie materiału leksykalnego w inscenizacji historyjki z wyprawką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities

Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie tematycznej. Aktywizowanie zmysłów smaku i węchu

w kontekście językowym

 

Dziecko:

zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale

 

potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać

 

odgrywa historyjkę Story 2, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając rekwizytów

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach słuchowo-ruchowych, multisensorycznych oraz tematycznych

 

używa słownictwa z całego działu w naturalnym kontekście

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!;

Yes, yes, please!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!

 

( 28.10- 31.10)

 

 

Weather- pogoda.Wprowadzenie słownictwa związanego z pogodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s go out- Utrwalanie słownictwa związanego z pogodą w zabawie muzyczno- ruchowej

 

 

Dziecko:

poznaje wyrażenia opisujące pogodę

 

słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje

 

słucha piosenki o pogodzie Let’s Go Out! i

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa związanego z pogodą i potrafi je powtórzyć

 

słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje

 

śpiewa piosenkę o pogodzie Let’s Go Out!  i obrazuje jej treść ruchem

 

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s sunny!;

It’s windy!;

It’s raining!; sunglasses;

scarf; umbrella

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE 3 i4-latków PAŹDZIERNIK 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

 

(07.10- 11.10)

 

Fruit salad- Utrwalanie słownictwa związanego z jedzeniem w zabawach muzycznych i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Story 2 – historyjka obrazkowa nr2.

Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o historyjkę.

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala poznane słownictwo w zabawach poznawczych, manipulacyjnych oraz muzyczno-ruchowych

 

poznaje piosenkę tematyczną Chop, Chop!

 

utrwala znajomość nazw kolorów

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych

słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść z kontekstu

próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

apple; banana; pear; fruit salad; plate; delicious

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apple; pear; banana; fruit salad; plate; delicious

 

( 14.10- 18.10)

 

 

Fun time-Konsolidacja słownictwa w oparciu o zabawy ruchowe i tematyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit fun- zabawa multisensoryczna

 

Dziecko:

utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach z elementami dramy, manipulacyjnych oraz słuchowo-ruchowych

 

śpiewa piosenkę tematyczną Chop, Chop!

 

ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

 

Dziecko:

 

utrwala kluczowe słownictwo w zabawach muzycznych, ruchowych, tematycznych oraz manipulacyjnych

utrwala nazwy kolorów i owoców w ćwiczeniu rozwijającym motorykę małą

 

apple; pear; banana; fruit salad; plate; red; yellow; green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apple; pear; banana; fruit salad; plate; red; yellow; green

 

( 21.10- 25.10)

 

Zajęcia wzmacniające kompetencje mówienia i słuchania ze zrozumieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day and night Dzień i noc

 

 

Dziecko:

 

ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy aktywizującej zdolności komunikacyjne

 

utrwala słownictwo w zabawach rozwijających spostrzegawczość, koncentrację oraz motorykę

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo opisujące dzień i noc

 

słucha kluczowych słów i wyrażeń

obrazuje słownictwo ruchem i gestem

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

fruit; apple;pear; banana;

fruit salad; plate; colours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

day; night; sun; stars; up; down.

 

( 28.10- 31.10)

 

 

Opposites Przeciwieństwa.Utrwalanie i poszerzanie słownictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big and small- utrwalenie słownictwa w zabawie muzycznej

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

identyfikuje poznane zjawiska na karcie pracy i potrafi je wskazać

 

reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

 

śpiewa piosenkę i powtarza gesty nauczyciela

 

 

 

day; night; sun; star(s); quiet; noisy; up; down.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big,small, yes,no, fast, slow,  loud, quiet, open, shut

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE V WRZESIEŃ 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 01.09- 06.09)

Hello Fluffy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My toys- moje zabawki

Dziecko:

-potrafi przywitać się oraz pożegnać w języku angielskim;

-rozumie treść piosenek na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;

rozumie treść piosenki What’s Your Name Song i umie ją zaśpiewać;

 

reaguje na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim;

 

 

Dziecko:

 

śpiewa i rozumie piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;

 

śpiewa i rozumie treść piosenki What’s Your Name Song, potrafi w odpowiednim

miejscu piosenki wstawić swoje imię;

 

rozpoznaje zabawki i potrafi je nazwać: doll, car, teddy;

 

reaguje na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim;

 

Hello! ,Make a circle, please! , Come on! , Chop, chop, chop! •,What’s your name? , My name is... , Sit down. ,Stand up. ,Magic box! • What’s in the box? , One… two… three… four… FIVE! , Look! , Listen! , Show! ,OK, sit like this. ,Close your eyes!

 

 

 

 

 

Sing! , Where is...? , Sit down / Stand up. , Listen! , Draw! , Colour! ,Great! , Here you

 

( 09.09- 13.09)

 

What a mess!- Co za bałagan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s clean up! - posprzątajmy!

 

Dziecko:

 

potrafi ze zrozumieniem zaśpiewać piosenki na rozpoczęcie i zakończenie

zajęć;

pamięta nazwy zabawek (doll, car, teddy) oraz emocji/stanów (sad, happy);

 

potrafi wychwycić w nagraniu poznane zwroty i wyrażenia;

 

rozumie proste polecenia i na nie reaguje;

 

 

Dziecko:

 

pamięta wprowadzone na wcześniejszych zajęciach wyrazy i wyrażenia;

 

słucha historyjki i rozumie jej treść z kontekstu;

 

odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej historyjki;

 

 

 

 

 

What is it? , Yes, bravo! ,Very good! ,Yes, perfect! , What colour is it?,Where does it go? , Sit down. Stand up. ,Listen and match! , What a mess! , Let’s clean up the room.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is it? • Yes, bravo! • Very good! • Yes, perfect! • Look! • Listen! • Story time! • Who is it? • Make! • What a mess! • Let’s clean up the room.

( 16.09- 20.09)

Stop ang go – uliczne sygnały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quickly or slowly?- Szybko czy wolno?

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa wprowadzonego na wcześniejszych zajęciach;

 

odpowiada na proste pytania nauczyciela;

 

rozumie proste polecenia i na nie reaguje;

 

 

Dziecko:

utrwala znajomość słownictwa wprowadzonego na wcześniejszych zajęciach;

śpiewa piosenkę What’s Your Name Song;

 

rozumie proste polecenia i na nie reaguje;

 

poznaje nazwy kolorów

w języku angielskim (orange, brown, purple);

 

Hello, how are you today? Close your eyes, please. , Take one thing and hide it. What is missing? ,Yes, bravo! , Stop! ,Go! , Look! , Quickly! Slowly! ,Make...! • What a mess! , Let’s clean up the room.

 

 

 

 

 

Can I have a...? , Line up. , Stop! , Go! , Listen! , Quickly! , Slowly! , Put it in the bag.

 

( 23.09.- 27.09)

 

It`s autumn- Już jesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn colours- jesienne kolory

 

Dziecko

utrwala znajomość poznanego dotąd materiału leksykalnego;

śpiewa piosenkę What’s Your Name Song;

 

poznaje nowe polecenia, rozumie je i odpowiednio na nie reaguje;

 

 

Dziecko:

powtarza materiał z całego miesiąca;

śpiewa piosenkę What’s Your Name Song;

 

słucha historyjki, rozumie jej treść i odgrywa ją za pomocą kukiełek;

rozumie proste polecenia i na nie reaguje;

 

Look. ,Colour. , Match. , Circle. , Listen! ,Cross out. , What colour is it?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look! , Play. ,Press out the cards.,Circle. , Listen! , Act out… , What colour is it?

 

( 30.09- 04.10)

 

Yummy fruit! - pyszne owoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit maths- owocowa matematyka

 

Dziecko:

poznaje nazwy warzyw i owoców;

 

rozumie treść piosenki Yummy, Yummy, Yummy Song i potrafi ją zaśpiewać;

 

rozumie proste polecenia i na nie reaguje;

 

Dziecko:

utrwala znajomość nazw warzyw i owoców;

 

śpiewa piosenkę Yummy, Yummy, Yummy Song;

 

poznaje liczebniki od 1 do 6;

rozumie proste polecenia i na nie reaguje;

 

 

I like… ,fruit , vegetables • Press out. ,Show me! Sing

a song.

 

 

 

 

 

 

 

 

I like….,fruit , vegetables , Press out. , Show me! ,Sing

a song.

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE IV i VI WRZESIEŃ 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 01.09- 06.09)

Greetings- Witamy się żegnamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colours-Kolory.Utrwalanie słownictwa w kontekście historyjki obrazkowej

 

Dziecko:

 

 1. poznaje bohaterów kursu i umie ich nazwać

 2. poznaje/przypomina sobie kolory: yellow, red, blue

 3. poznaje piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo!, Bye-bye

 4. potrafi się przywitać i pożegnać

 

 

Dziecko:

 

 

 1. utrwala znajomość nazw kolorów

 2. poznaje nazwy części twarzy

 3. reaguje na proste polecenia nauczyciela

 4. śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo! Bye-bye!

 

 

Hello!; Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly; yellow; red; blue; My name is...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello; Bye-bye!;

Where are you?;

red; yellow; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

( 09.09- 13.09)

 

Face-Części twarzy. Wprowadzenie piosenki aktywizującej Story 1 Action Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face-Części twarzy

Utrwalanie słownictwa w zabawach multisensorycznych.

Dziecko:

 

 1. utrwala znajomość nazw kolorów i części twarzy

 2. poznaje piosenkę Story Action Song 1

 3. słucha historyjki Story 1 i rozumie jej treść

 4. reaguje na proste polecenia nauczyciela

 5. śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo! Bye-bye!

 

 

Dziecko:

 

 1. reaguje na proste polecenia nauczyciela

 2. utrwala nazwy kolorów oraz nazwy części twarzy w zabawach rytmicznych, muzycznych i ruchowych

 

 

Hello; Bye-bye!;

Where are you?; colours; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello; Bye-bye!;

Where are you?; colours; numbers; eyes; ears; nose; mouth

( 16.09- 20.09)

 

Wprowadzenie zabawy słuchowo-ruchowej The Words Dance! Słuchanie historyjki w celu rozpoznawania wprowadzonego słownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story 1- Odgrywanie historyjki z wykorzystaniem kukiełek

Dziecko:

 1. śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

 2. przypomina sobie historyjkę Story 1 i rozumie jej treść

 3. reaguje na polecenia nauczyciela

 4. utrwala znajomość poznanego słownictwa

 

 

Dziecko:

 

 1. utrwala znajomość poznanego słownictwa  zabawach muzyczno-ruchowych oraz z elementami dramy

 2. śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

 3. reaguje na polecenia nauczyciela

 4. powtarza materiał z całego działu

 

 

yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair

 

( 23.09.- 27.09)

 

 

Revision activities- Konsolidacja i utrwalanie słownictwa w zabawach ruchowych oraz poprzez odgrywanie historyjki z kukiełkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities- Podsumowanie i rozszerzenie zakresu leksykalnego

 

 

Dziecko:

 

 

 1. śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

 2. odgrywa treść historyjki Story 1

 3. rozwija sprawność rozumienia języka obcego z kontekstu

 4. utrwala znajomość słownictwa z całego działu w zabawach z elementami dramy, manipulacyjnych, słuchowo-ruchowych

 

 

 

Dziecko:

 

 

 1. ćwiczy poznane słownictwo w nowym kontekście

 2. rozumie proste wypowiedzi nauczyciela i właściwie na nie reaguje

 3. odgrywa historyjkę Story 1 i rozumie jej treść

 4. utrwala znajomość materiału z całego działu w zabawach twórczych, badawczych, manipulacyjnych

 

 

 

colours; eyes; ears; nose; mouth; hair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair.

 

( 30.09- 04.10)

Autumn-Jesień.Wprowadzenie i aktywizacjasłownictwa związanego z jesienią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food-Jedzenie.Poznanie słownictwa związanego żywnością i jedzeniem. Wprowadzenie  w tematykę rozdziału

 

Dziecko:

 1. słucha jesiennej piosenki The Autumn Song i obrazuje jej treść ruchem

 2. wykorzystuje słownictwo w naturalnym kontekście jesiennej wycieczki

 3. tworzy jesienną kompozycję

 4. poznaje i utrwala słownictwo związane z jesienią,

 

 

Dziecko:

 

 1. słucha rymowanki o jedzeniu The Food Flash! i wskazuje właściwe ilustracje

 2. rozpoznaje kształt różnych artykułów spożywczych i je nazywa

 3. słucha piosenki o jedzeniu Dee-doo-damm! i obrazuje jej treść ruchem

 4. poznaje słownictwo związane z jedzeniem

 

autumn;

autumn tree;

red;
yellow; berries; apples; pumpkin; hedgehog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apples; lemons; peppers; cheese; Yummy, yum!; Yes, yes, please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – PLAN PRACY W GRUPIE 3 i 4-latków WRZESIEŃ 2019

 

 

 

 

Data

Temat zajęć

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

( 01.09- 06.09)

Greetings-Witamy się żegnamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie ze stworkiem Boo. Utrwalanie znajomości zwrotów Hello! oraz Bye-bye!

 

Dziecko:

 1. doświadcza pozytywnego kontaktu z językiem obcym

 2. poznaje zwroty na powitanie i pożegnanie

 3. poznaje dwoje bohaterów kursu

 4. poznaje piosenki na rozpoczęcie oraz zakończenie zajęć: Chugga, Chugga!, Hello! Bye-bye!

 

 

Dziecko:

 

 1. utrwala znajomość zwrotów Hello! oraz Bye-bye!

 2. poznaje Boo, głównego bohatera kursu

 3. odgrywa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Chugga, Chugga!, Hello! Bye-bye!

 4. reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 

Hello!; Max; Lilly;

Bye-bye!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello!; Boo; Max;Lilly; Peek-a-boo!;

Bye-bye

 

( 09.09- 13.09)

 

Colours-Kolory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story 1- Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału

 

Dziecko:

 

 1. utrwala znajomość imion bohaterów kursu oraz zwrotów na powitanie i pożegnanie

 2. poznaje nazwy kolorów

 3. wskazuje kolory, których nazwy słyszy

 4. utrwala znajomość nazw kolorów w zabawie

 5. konstrukcyjnej

 6. reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 7. śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Chugga, Chugga!, Hello! Bye-bye!

 

Dziecko:

 

 1. słucha historyjki Story 1 i rozumie jej treść z kontekstu

 2. próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

 3. utrwala znajomość kluczowego słownictwa w zabawie manipulacyjnej

 4. utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa w zabawach słuchowo-ruchowych

 

 

Hello!; Bye-bye!;Boo; Max; Lilly;red; yellow; green;

leaves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello!;Bye-bye!;

Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves.

( 16.09- 20.09)

 

Active time- Utrwalanie nazw czynności w zabawach słuchowo- -ruchowych oraz manipulacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa w

zabawach multisensorycznych

 

Dziecko:

 

 1. słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem

 2. wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 3. utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa w zabawie muzyczno-ruchowej Active Time 1

 4. ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

 

 

Dziecko:

 

 

 1. w zabawach multisensorycznych

 2. aktywnie utrwala słownictwo, wykonując czynności usłyszane w nagraniu

 3. utrwala znajomość nazw kolorów, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową,

 4. utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves; yes; no.

 

( 23.09.- 27.09)

 

Odgrywanie historyjki-Zajęcia wzmacniające kompetencje mówienia i słuchania ze zrozumieniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities-Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego w zabawach multisensorycznych.

 

Dziecko

,

 1. słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem

 2. wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

 3. utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa w zabawach słuchowo-ruchowych

 4. ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej znajomość nazw kolorów

 

Dziecko:

 

 1. śpiewa piosenki poznane w tym rozdziale i odgrywa ich treść całym ciałem

 2. słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem

 3. utrwala słownictwo w naturalnym kontekście kontaktu z przyrodą

 4. rozwija koordynację ręka – oko

 5. utrwala znajomość słownictwa z całego działu w twórczych zabawach aktywizujących zmysły

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; red; yellow; green;

leaves

 

( 30.09- 04.10)

 

 

Autum -Wprowadzenie i aktywizacja słownictwazwiązanegoz jesienią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit-Zapoznanie z nazwami owoców.

 

Dziecko:

 

 1. słucha piosenki o jesieni The Autumn Song i obrazuje jej treść ruchem

 2. tworzy jesienną kompozycję na karcie pracy

 3. poznaje i utrwala słownictwo związane z jesienią w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych oraz sensorycznych

 

 

Dziecko:

 

 1. powtarza nazwy owoców

 2. utrwala słownictwo w zabawach badawczych ruchowych, manipulacyjnych i sensorycznych

 3. reaguje na proste polecenia Nauczyciela

 4. poznaje nazwy owoców w zabawie multisensorycznej

 

 

autumn; windy; mushrooms; red; yellow; leaves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apple; pear; banana; fruit salad.

 

 

PLANY PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO 2018/19

 

 

 

 

 LUTY2019

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE 5,6-latki

 

                                                

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

 

( 04.02- 08.02))

 

Let`s make a pizza- zabawy z pioseką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like/ I don`t like- opisywanie ulubionych produktów spożywczych

 

 

 

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa poprzez zabawy

z elementami dramy,

poznawcze

i muzyczno-ruchowe. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej

i rozumienia ze słuchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie

sprawności komunikacyjnej

i rozumienia ze słuchu.

 

 

 

 

Dziecko

 

powtarza i utrwala przyimki miejsca, nazwy artykułów spożywczych oraz słownictwo związane z przygotowaniem pizzy

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną Let’s Make

a Pizza

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, poznawczych, manipulacyjnych, komunikacyjnych

 

 

 

Dziecko:

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, komunikacyjnych, ruchowych, z elementami dramy

i sensorycznych

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

Utrwala strukturę językową If you like (broccoli), clap your hands (run/…)!

rozwija sprawność komunikacyjną (zadawanie pytań

o preferencje i udzielanie odpowiedzi) w zabawie

 

 

 

 

 

 

 

 

in; on; under; pizza;  broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

box; favourite,

I’m hungry!;

Where is / are...?; chop; slice; grate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in; on; under;

pizza; box; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

I’m hungry!;

Where is/are...?; chop; slice; grate.

 

 

 

 

kukiełki Boo i elfów; CD 1;

Karty obrazkowe

41–46;

Wyprawka: szablon

maskujący, widna;

Plakaty 5 i 10; Minikarty 7, 15–20;

kostka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe

41–46;

Karty pracy s. 26–27;

Wyprawka: kukiełki.

 

 

( 25.02-01.03)

 

 

Shopping fo food- kupujemy jeszenie, zabawy dramowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoyjka obrazkowa nr 5

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie nazw artykułów spożywczych. Wprowadzenie struktur językowych

związanych

z zakupami. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa i struktur językowych

w zabawach multisensorycznych,

rozwijających sprawność komunikacyjną

i rozumienie ze słuchu.

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z jedzeniem

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu Shopping for Food

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

próbuje zadawać pytania, stosując konstrukcję I’d like some… (ham)

 

 

 

 

Dziecko:

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

lementami dramy oraz manipulacyjnych z wykorzystaniem wyprawki

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas odgrywania treści historyjki za pomocą kukiełek

i rekwizytów

 

 

 

 

 

 

 

pizza; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

Where is/are...?; Let’s go

shopping (for food)!; How can I help you?; I’d like some... please.;

Here you are;

Thank you!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pizza; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

Where is/are...?;

in; on; under;

My favourite!;

Do you like...

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 24–29; ubrania z wyprawki;

Plakat 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty pracy, s. 29; Wyprawka: winda, kukiełki, karta 7;

naklejki z wyprawki;

Minikarty 15–20; Plakaty 5 i 10; Minikarta 7.

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO  3,4-latki

                                                 LUTY 2019

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

 

( 04.02- 08.02))

 

 

 

 

 

Historyjka obrazkowa nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Five little elves- utrwalanie liczebników w zakresie 1-5

Utrwalanie słownictwa i struktur językowych w oparciu o historyjkę

i piosenkę 

  tematyczną w zabawach multisensorycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie

i utrwalanie struktur językowych

w oparciu

o rymowankę. Utrwalanie 

  liczebników 1–5.

Dzieck

utrwala kluczowe słownictwo

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

 

stara się powtarzać treść rapu It’s Late i odgrywa jego treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

 

 

 

Dziecko:utrwala materiał leksykalny w aktywnościach konsolidujących słownictwo

 

ćwiczy liczenie i poznaje nazwy czynności

w oparciu o piosenkę Five Little Elves

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy; numbers 1–5.

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 24–29; Plakat 5;

balon i ubrania

z wyprawki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe

1, 24–29;

ubrania z wyprawki;

Minikarta 1;

kostka.

 

 

( 25.02-28.02)

 

 

Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawach metodą  TPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału w zabawach aktywizujących

 

 

 

 

 

 

Aktywne wykorzystanie struktur językowych związanych

z ubraniami

w oparciu

o rymowankę oraz zabawy aktywizujące modalność ruchową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału poprzez przygotowanie plakatu

w naturalnym

kontekście zabaw tematycznych.

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z ubraniami

utrwala struktury językowe przydatne

w codziennej komunikacji poprzez słuchanie

i odgrywanie treści rapu What a Mess!

reaguje na polecenia nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo z całego działu w twórczych zabawach konsolidujących materiał

 

osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi w codziennych sytuacjach,

 

potrafi powtórzyć treść rapu What a Mess!

 

reaguje na prośby nauczyciela

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers;

wellies; raincoat;

PJs; sleepy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy; What a mess!;

Can you see…?;

Help me, please!

Put on…;

numbers 1–5;

colours.

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 24–29; ubrania z wyprawki;

Plakat 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 24–29; ubrania z wyprawki.

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO  3,4-latki

 

                                                 STYCZEŃ 2019

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

( 31.12- 04.01)

 

Toys memory game

.Utrwalanie słownictwa związanego

z zabawkami

w zabawach rytmiczno-

  -ruchowych

i manipulacyjnych

Dziecko:bierze udział w zabawach manipulacyjnych, muzycznych i ruchowych

 

reaguje na prośby nauczyciela

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three;

I can make...

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 18–23; Minikarty 18–23;

balony z  wyprawki; kost

( 07.01- 11.01)

 

 

Story 3 – historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s count together- policzmy razem

 

 

Rozwijanie sprawności rozpoznawania zwrotów oraz

wyrażeń językowych związanych

z zabawkami

i majsterkowaniem w oparciu

o rymowankę oraz

historyjkę

w zabawach ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie liczb 1–3 oraz struktur językowych

w zabawach muzycznych, 

  ruchowych

i manipulacyjnych.

..

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje poznane słownictwo kluczowe

utrwala struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez odgrywanie treści rapu I Can Make...

 

rozumie treść historyjki i odgrywa ją za pomocą wyprawki

 

Dziecko:

używa słownictwa oraz struktur językowychi je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania śpiewa

ćwiczy liczenie w zakresie 1–3 w zabawie manipulacyjnej

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three;

I can make...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brush; glue; doll's house; stick horse; swing; presents;

one; two; three;

I can make...

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Plakat 4:

Karty obrazkowe 18–23; Wyprawka: karta 4;

Minikarty 18–23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów oraz Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23; Minikarty 18–23;

Karta pracy 8;

kostka.

( 14.01- 18.01)

 

My favourite toys- moje ulubione zabawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z mini kartami obrazkowymi

 

 

Podsumowanie materiału. Rozwijanie motywacji do używania języka 

  w komunikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału

w zabawach rozwijających sprawność komunikacyjną

i rozumienie ze słuchu.

 

Dziecko:

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

 

brush; glue;

doll's house;

stick horse;

swing; presents;

one; two; three;

I can make…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

brush; glue;

doll's house;

stick horse;

swing; presents;

one; two; three;

I can make…

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Wyprawka: karta 4;

Minikarty 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23; szablon maskujący;

naklejki głów koni

z wyprawki.

(21.01-25..01)

 

 

 

My grandparents- moi dziadkowie

 

 

 

 

 

 

 

Finger family – zabawy z rymowanką

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nazw  członków rodziny

w zabawach aktywizujących

 

 

 

 

 

 

utrwalenie nazw  członków rodziny

w zabawach aktywizujących

 

 

 

 

Dziecko:

 

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

rysuje drzewo swojej rodziny i wskazuje na nim poszczególne osoby

 

 

 

 

 

 

family, grandparents,grandma, grandpa, mum,dad, brother, sister, me

 

 

 

 

 

 

 

amily, grandparents,grandma, grandpa, mum,dad, brother, sister, me

 

karty obrazkowe, karta pracy : family tree- drzewo rodziny

 

 

(28.01- 01.02)

 

My clothes- moje ubrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It`s late – pioseka tematyczna

 

 

 

 

Zapoznanie

z nazwami ubrań

w zabawach rozwijających sprawności rozumienia 

  ze słuchu

i mówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywizacja

i poszerzanie słownictwa związanego

z ubraniami

w zabawach 

  rozwijających sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia.

 

 

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy ubrań

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

osłuchuje się z kluczowym słownictwem

w oparciu o nagranie The Clothes Flash!

 

rozwija sprawność mówienia

w komunikacyjnej zabawie

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza zakres leksykalny

 

poszerza znajomość liczebników głównych (1–5)

 

rozumie i reaguje na polecenia nauczyciela

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie rapu It’s Late! i odgrywanie jej treści

 

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych i rytmicznych

 

 

 

 

 

shirt; trousers;

wellies; raincoat;

PJs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shirt; trousers; wellies; raincoat; PJs; sleepy; numbers 1–5;

colours.

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 24–28; Wyprawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe

1, 24–29;

Karta pracy9;

ubrania z wyprawki (karta 5);

Minikarta 1.

kostka.

 

 

 

 

 

  

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO 5,6-latki

 

                                                 STYCZEŃ 2019

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

( 31.12- 04.01)

 

What are you wearing today?

Utrwalanie słownictwa

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w zabawach

poznawczych, manipulacyjnych oraz poprzez słuchanie historyjki.

Dziecko:

powtarza i utrwala nazwy ubrań, wyrażenia związane

z pogodą, liczebniki 1–10, oraz nazwy kolorów

 

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną What Are You Wearing Today?,

 

próbuje opisywać strój wybranego kolegi lub wybranej koleżanki

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

t’s freezing!;

It’s hot and sunny!;

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes;hat;

numbers;

colours

Boo, CD 1, wyprawka karta 6,

kukiełki elfów i Boo, karty obrazkowe 28, 32-40,minikarta 7, kostka

( 07.01- 11.01)

 

 

Listen and colour- posłuchaj i pokoloruj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you`re wearing....- zabawy ruchowe

 

 

Konsolidacja materiału leksykalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z pogodą oraz nazw części garderoby.

Wprowadzenie struktury If you’re wearing...

 

Dziecko:

utrwala materiał leksykalny w aktywnościach konsolidujących słownictwo

 

bierze udział w zabawach badawczych, ruchowych

i sensorycznych

 

uzupełnia kartę pracy, kolorując i dorysowując właściwe przedmioty zgodnie z treścią historyjki

 

 

Dziecko:

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu If You’re Wearing...,

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

It’s freezing!;

It’s hot and sunny!;

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

numbers;

colours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s freezing!;

It’s hot and sunny (cloudy/foggy/ snowing);

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

If you’re wearing...

n

karty obrazkowe 28, 32-40,minikarta 7, karta pracy 20-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD 1, wyprawka karta 6,

kukiełki elfów i Boo, karta pracy 23

( 14.01- 18.01)

 

Clothes memory game- gra „ pamięć”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z mini kartami obrazkowymi

 

 

Utrwalanie materiału leksykalnego

w zabawach twórczych

i multisensorycznych.

Rozwijanie sprawności komunikacyjnej

i rozumienia ze słuchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie materiału

w zabawach rozwijających sprawność komunikacyjną

i rozumienie ze słuchu.

 

Dziecko:

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Chit-chat

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy oraz manipulacyjnych

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

 

It’s freezing (hot and sunny/foggy/cloudy/ snowing)!;

T shirt; shorts;

dress; jacket;

trousers; socks; shoes; hat;

If you’re wearing...

numbers 1–10; colours;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s freezing!;

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

If you’re wearing...;

Put on...

numbers;

c

 

 

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karty obrazkowe 32-40

(21.01-25.01)

 

Consolidation-utrwalenie materiału leksykalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My grandparents- moi dziadkowie

 

 

Konsolidacja, poszerzanie

i aktywizacja struktur językowych

w naturalnym

kontekście zabaw tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nazw  członków rodziny

w zabawach aktywizujących

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo z całego działu w twórczych zabawach konsolidujących materiał

próbuje opisywać swoje ubranie w naturalnym kontekście zabawy tematycznej (Fashion show!)

 

 

Dziecko:

 

aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

i je utrwala

 

reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

rysuje drzewo swojej rodziny i wskazuje na nim poszczególne osoby

 

 

 

 

t’s freezing (hot and sunny/foggy/cloudy /snowing)!;T shirt; shorts; dress; jacket; shoes; trousers; hat;

socks; If you’re wearing...; What are you wearing?;

I’m wearing...

numbers;

colours

 

 

 

family, grandparents,grandma, grandpa, mum,dad, brother, sister, me

 

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karty obrazkowe 32-40

 

 

 

 

 

karty obrazkowe, karta pracy : family tree- drzewo rodziny

(28.01- 01.02)

 

Where is...? - gdzie jest....?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let`s make pizza- pioseka tematyczna

Wprowadzenie przyimków miejsca oraz nazw warzyw

i owoców

w zabawach muzyczno-

-ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie przyimków miejsca oraz liczb 1–10, poszerzenie słownictwa związanego

z jedzeniem

w zabawach rytmicznych, muzycznych, ruchowych

i manipulacyjnych.

 

Dziecko:

poznaje przyimki miejsca in, on, under oraz nazwy warzyw i owoców

 

utrwala liczebniki główne w zakresie 1–10,

osłuchuje się z kluczowym słownictwem

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i poznawczych i manipulacyjnych

 

 

 

Dziecko:

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant The Food Flash

reaguje na polecenia nauczyciela

 

poznaje struktury językowe przydatne podczas podawania przepisu kulinarnego poprzez słuchanie piosenki tematycznej Let’s Make a Pizza i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych, rytmicznych

in; on; under;

pizza; broccoli; tomatoes;

pineapple,

box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in; on; under;

pizza; box; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese;

chop; slice;

grate.

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karta 7,winda, karty obrazkowe: 41-43

plakat 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikarty, CD1, kukiełki Boo i elfów , karty obrazkowe: 41-46,58-59

karta pracy 25

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO 5,6-latki

 

                                                 GRUDZIEŃ 2018

 

 

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

03.12- 07.12

 

Chit chat – zabawa komunikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision activities- zabawy utrwalające poznane słownictwo

 

 

 

 

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności komunikacyjnej

w zabawach

z wyprawką. Odgrywanie historyjki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

i aktywizowanie słownictwa oraz konstrukcji językowych

w zabawach multisensorycznych. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

oraz mówienia.

 

 

Dziecko:

utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną w zabawie Chit-chat

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

z elementami dramy, manipulacyjnych

z wykorzystaniem wyprawki

 

koloruje ilustrację zgodnie z kodem, by dowiedzieć

się, jakie przedmioty zostały ukryte na karcie pracy

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

ćwiczy zadawanie pytań o preferencje

 

bierze udział w zabawach muzycznych, badawczych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

 

słucha nagrania i wykreśla obrazki znajdujące się na karcie pracy zgodnie z jego treścią

orange; green; brown; white; black; swimsuit;

football; skis;

skipping rope;

It’s ... hot and sunny

(cloudy/foggy/ snowing);

I like... (swimming); Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit;

football; skis;

skipping rope;

It’s ... hot and sunny

(cloudy/foggy/ snowing);

I like... (swimming); Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo, CD1,minikarty:11-14,karta pracy str 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1, Boo,karty obrazkowe 14-31

karta pracy str18

szablon maskujący

minikarty 9-14, kostka

 

 

10.12-14.12

 

Clothes- ubrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z rymowaką The clothes flash

 

 

 

 

 

Wprowadzenie nazw ubrań i utrwalanie liczb w zakresie 1–10 w zabawach głosem,

ruchowych

i muzycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie

i poszerzanie słownictwa

w zabawach rytmicznych, muzycznych

i ruchowych.

 

 

 

Dziecko:

poznaje nazwy ubrań oraz nowe wyrażenia opisujące pogodę

 

reaguje na polecenia nauczyciela i wskazuje części garderoby odpowiednie do omawianych warunków pogodowych

 

liczy od 1 do 10 oraz od 10 do 1 i stosuje liczebniki

w komunikacji

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i manipulacyjnych

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant The Clothes Flash

 

poszerza zakres leksykalny o nazwy kolejnych części garderoby

 

ćwiczy sprawność liczenia od 1 do 10

osłuchuje się z pytaniem What are you wearing today? oraz odpowiedzią na niepoprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

 

 

 

It’s hot and sunny!;

It’s freezing!;

T shirt; shorts;

jacket; trousers;

numbers 1–10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T shirt; shorts;

dress; jacket; trousers; socks; shoes; hat;

numbers;

colours

 

 

 

Boo, CD1, karty obrazkowe:14-23,28, 32,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1, karty obrazkowe:14-23,28, 32,36

karta pracy nr 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12-21.12

 

 

British kids` winter- zima w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter games- zimowe gry i zabawy

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalanie słownictwa związanego z zimą

i życiem dzieci

w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie

i utrwalanie słownictwa związanego z zimą

i życiem dzieci

w Wielkiej Brytanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym

z zimą i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

słucha piosenki tematycznej It Is Winter! i odgrywa

jej treść

 

reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

 

 

Dziecko:

słucha piosenki tematycznej It Is Winter! i odgrywa

jej treść

 

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych

i poznawczych i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

winter; skiing;

angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus;

It’s snowing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; skiing;

angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus;

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1, CD2

karty obrazkowe:24,27,31,33-40,73-75, karta pracy str 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1, CD2

karty obrazkowe:,27,31,73-75, karta pracy str 56

wyprawka karta nr9

24.12- 28.12

 

Zabawy z pioseką Santa – Mikołaj

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

Dziecko:

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Santa

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree., Christmas

Nagranie pioseki: Santa, karty obrazkowe, Kukiełki elfów i Boo,

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO 3,4-latki

 

                                                 GRUDZIEŃ 2018

 

 

Zapis w dzieniku

Zakres tematyczy

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

03-12 – 07 12.

 

 

 

My toys – moje zabawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinker`s toys- nauka piosenki

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wprowadzające

w tematykę związaną

z majsterkowaniem

i zabawkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie

i utrwalanie słownictwa

w oparciu o piosenkę tematyczną.

Wprowadzenie liczenia w zakresie 1–3.

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z majsterkowaniem i zabawkami

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Correct Boo

 

osłuchuje się ze słownictwem w zabawie opartej o nagranie The Tinkers’ Flash!

 

reaguje na prośby nauczyciela

 

utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, sensorycznych i manipulacyjnych

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza słownictwo

 

poznaje liczebniki główne 1-3 i rozwija sprawność liczenia

 

osłuchuje się ze słownictwem w oparciu

o piosenkę tematyczną Tinkers’ Toys

i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

 

bierze udział w zabawach muzyczno--ruchowych, rytmicznych

glue; brush;

doll's house;

stick horse;

swing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glue; brush;

doll's house;

stick horse; swing; present;

one, two, three.

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23;

Karta pracy pracy 7;

Minikart 18–23;

kostka.

 

 

 

10.12- 14-12

 

 

Let`s play – bawmy się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z rymowanką I can make...............

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja, poszerzanie słownictwa oraz rozwijanie sprawności

rozumienia

ze słuchu

w oparciu

o zabawy manipulacyjno-ruchowe, muzyczne

i z elementami dramy.

Utrwalanie liczebników 1–3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie słownictwa związanego

z zabawkami

w zabawach rytmiczno-

  -ruchowych

i manipulacyjnych. Wprowadzenie struktur językowych w oparciu 

  o rymowankę.

 

 

 

Dziecko:

powtarza i utrwala słownictwo związane

z zabawkami i majsterkowaniem, oraz liczebniki 1–3

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, poznawczych, manipulacyjnych,

i z elementami dramy

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną Tinkers’ Toys i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu podczas słuchania i odgrywania historyjki

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala materiał leksykalny

 

poznaje konstrukcje językowe przydatne

w codziennej komunikacji w oparciu o rap 

I Can Make…

 

bierze udział w zabawach manipulacyjnych, muzycznych i ruchowych

 

 

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glue; brush; doll's house; stick horse; swing; present; mummy; daddy;

one; two; three;

I can make...

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 18–23; Plakat 4;

Wyprawka: karta 4

(prezenty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 18–23; Minikarty 18–23;

balony z  wyprawki; kostka.

 

17.12- 21.12

 

Winter time – nauka piosenki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter fun- zimowe zabawy

 

 

 

Wprowadzenie

i aktywizacja słownictwa związanego z zimą i  Bożym Narodzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

 

 

 

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z zimą i świętami

 

utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Winter Time!

utrwala słownictwo poprzez aktywne wykorzystanie plakatu

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

 

 

 

Dziecko:

utrwala słownictwo w zabawie głosowej

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie multisensorycznej

 

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Winter Time!

wykorzystuje poznane słownictwo w pracy twórczej

 

 

 

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree.

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo,CD1, CD2,

Kart obrazkowe 16,23,52-55,wyprawka karta 10, plakat 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo,CD1, CD2,

Kart obrazkowe 16,23,52-55,

karta pracy 22

 

24.12- 28.12

 

Zaawy z pioseką : Santa – Mikołaj

 

Utrwalenie słownictwa

i struktur językowych związanych z zimą i świętami

Dziecko:

utrwala słownictwo podczas śpiewania

i odgrywania piosenki Santa

 

poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela

 

winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree., Christmas

Nagranie pioseki: Santa, karty obrazkowe, Kukiełki elfów i Boo,

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J.ANGIELSKIEGO  5,6-latki

 

                                                         LISTOPAD 2018

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

Shapes consolidation- utrwaleie poznanych kształtów

 

Shapes pictures- obrazki z kształtów

(05.11- 9.11)

Podsumowanie

i zastosowanie materiału leksykalnego

w naturalnym kontekście zabawy konstrukcyjnej oraz poprzez odegranie historyjki

Dziecko:

utrwala słownictwo w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

 

ćwiczy czytanie globalne podczas realizacji karty pracy

 

 

circle; triangle;

square; star;

lift; telescope;

space rocket;

space robot;

yellow; red; blue;

pink; purple;

Yes, I can!

kukiełki elfów i Boo;

CD1;

Karty obrazkowe 7–18; Karty pracy s. 12;

figury z wyprawki;

kostka.

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the planet of sport- Witajcie na planecie sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather – pogoda

 

 

 

(12.11- 16.11)

 

Przypomnienie nazw kolorów oraz wprowadzenie słownictwa związanego ze

sportem

w zabawach muzyczno-

-ruchowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie poznanego słownictwa. Wprowadzenie

i ćwiczenie słownictwa

związanego

z pogodą na podstawie zabawy

z piosenką.

Dziecko:

powtarza lub poszerza zakres znajomości nazw kolorów (yellow, red, blue, pink, purple, orange, green, brown, white, black)

 

poznaje nazwy czynności związanych ze sportem

aktywnie utrwala nazwy liczebników głównych

w zakresie 1–10 oraz struktury opisujące proces korzystania z windy poprzez rap Let’s Take the Lift!

utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: rytmicznych, ruchowych i manipulacyjnych

Dziecko:

poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z pogodą

 

utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant

The Sports Flash

 

osłuchuje się z wyrażeniem I like… poprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych

 

słucha nagrania i dorysowuje właściwe przedmioty oraz przygotowuje się do czytania globalnego poprzez ćwiczenia i słowniczek obrazkowy na karcie pracy

 

 

orange; green; brown; white; black;

swimming; playing; jumping; skiing;

skipping rope;

swimsuit;

football;

skis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; swimming;

playing; skipping; skiing;

It’s hot and sunny; It’s cloudy;

It’s foggy;

It’s snowing.

 

kukiełki elfów i Boo;

CD 1;

Karty obrazkowe

19–27;

Minikarty 7, 11–14; winda z wyprawki;

Plakat 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1,

Karty obrazkowe 24-31

karta pracy nr 13

kostka

 

 

 

 

 

Story 3 – historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like sport- zabawy z pioseką tematyczną

 

 

(19.11-23.11)

Utrwalanie słownictwa

w zabawach multisensorycznych. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidacja materiału leksykalnego. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych

w zabawie

Dziecko:

utrwala nazwy poznanych kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez

słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,

z elementami dramy

 

 

 

 

 

Dziecko:

 

utrwala materiał leksykalny w zabawach konsolidujących słownictwo

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

 

stara się śpiewać piosenkę tematyczną I Like Sport

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Chit-chat

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść

uzupełnia karty pracy, kolorując przedmioty zgodnie

z treścią historyjki

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis;

Is it... hot and

sunny (cloudy / foggy / snowing)?;

I like.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; It’s... hot and

sunny (cloudy/foggy/ snowing)?;

I like... (swimming); Can I have...

(a swimsuit)?

 

Boo, CD1,

Karty obrazkowe 19- 31 winda

plakaty 3,10

 

kostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo, CD1,

Karty obrazkowe 19-31

karty pracy str 14-15

 

kostka

 

 

 

 

 

 

 

Yes, I do, No I don`t – zabawy z rymowanką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What`s the weather like today? - jaka jest dziś pogoda?

 

 

 

(26-11- 30.11)

 

 

Aktywne utrwalanie słownictwa. Ćwiczenie udzielania krótkich odpowiedzi na podstawie

zabawy rytmiczno-

-słownej.

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje nazwy kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą

 

poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu Yes, I Do! No, I Dont’t!,

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu,

bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

uzupełnia karty pracy, zaznaczając od czynności, które lubi wykonywać w zależności od warunków pogodowych

 

 

 

 

 

 

 

orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis;

It’s ... hot and

sunny (cloudy/ foggy/snowing);

I like... (swimming);

Do you like... (swimming)?;

Yes, I do!;

No, I don’t!

 

 

Boo, CD1

karty obrazkowe 19-31, minikarty-14, kostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukiełki elfów i Boo.CD1, wyprawka- karta nr 5

plakaty 3 i 10, karta pracy nr 17

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ Z J. ANGIELSKIEGO W GRUPIE3,4-latki

 

                                                 LISTOPAD 2018

 

 

 

Zapis w dzienniku

Zakres tematyczny

Cele zajęć

Kluczowe słownictwo

Pomoce dydaktyczne

 

 

Vegetables memory game- warzywa, gra planszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you like........?-

 

Czy lubisz.......?

 

 

 

 

 

(05.11-09.11)

Utrwalanie słownictwa i struktur językowych

w zabawach muzycznych

i poznawczych.

 

Rozwijanie kompetencji mówienia i słuchania ze zrozumieniem.

Dziecko:

utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych związanych z jedzeniem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

 

śpiewa piosenkę tematyczną My Rainbow Soup

 

bierze udział w zabawach muzycznych, manipulacyjnych z wykorzystaniem wyprawki

 

tworzy własną zupę, umieszczając naklejki przedstawiające warzywa na karcie pracy

 

potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

 

 

carrots; corn;

peas; beetroots;

pot; rainbow soup; colours.

 

Do you want… (peas/

corn)?;

No, thank you!;

Yes, I do!

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe 1–11;

Plakat 2,

warzywa z wyprawki, Minikarty 1–11;

Karta pracy nr 4

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 6–11; Plakat 2;

warzywa z wyprawki; plecaki z w

 

 

Weather song- piosenka o pogodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I`m flying- zabawy muzyczno-ruchowe

 

(12.11- 16.11)

Zapoznanie ze słownictwem związanym

z pogodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie słownictwa

i utrwalanie języka formulaicznego

w oparciu

  o piosenkę tematyczną.

Dziecko:

poznaje słownictwo związane z pogodą

 

osłuchuje się z kluczowymi zwrotami opisującymi warunki pogodowe w nagraniu The Weather Flash! i obrazuje jego treść ruchem

poznaje nazwy czynności w oparciu

o piosenkę Weather Acion Song i obrazuje jej treść ruchem

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

 

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza zakres leksykalny

w tematyce związanej z pogodą

 

osłuchuje się ze słownictwem poprzez słuchanie piosenki tematycznej I’m Flying i odgrywanie jej treści

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

bierze udział w zabawach muzyczno-

-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

 

 

warm; cold; windy; stormy; snowing;

What's the weather like?

It’s…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…

kukiełki elfów i Boo; CD 1;

Karty obrazkowe

12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; balon z wyprawki;

Karty obrazkowe 12–17;

Karta pracy 5;

Minikarty 12–17,

kostka

 

 

 

Wather fun- zabawy muzyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go away! - zabawy z rymowaką

 

(19.11- 23.11)

Konsolidacja słownictwa

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu

  w oparciu

o historyjkę. Aktywizacja słownictwa

w zabawach muzycznych 

  i manipulacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie struktur językowych

i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu 

  w oparciu

o rymowankę.

Dziecko:

utrwala słownictwo związane z pogodą,

 

próbuje śpiewać piosenkę tematyczną

 

I’m Flying i obrazuje jej treść ruchem

 

rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

 

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy, sportowych

 

 

 

Dziecko:

utrwala i poszerza materiał leksykalny

 

bierze udział w zabawach muzycznych ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

 

stara się śpiewać piosenkę Weather Action Song i obrazuje jej treść ruchem

osłuchuje się z nowymi konstrukcjami językowymi obrazując treść rapu Go Away!

 

rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Weather magic

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

 

 

 

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…;

wind; storm; snow;

Go away!;

Come to us another day!

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe 12–17; Wyprawka :balon, tęcza;

Minikarta 13,

Plakat 3;

Minikarty 12–17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Karty obrazkowe

 

Story 3-Historyjka obrazkowa nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather fun- zabawy komunikacyjne

 

 

(26.11- 30.11)

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjnej

w oparciu 

  o rymowankę

i historyjkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne użycie wyrażeń językowych związanych

z pogodą.

Dziecko:

utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z pogodą

 

utrwala struktury językowe przydatne

w codziennej komunikacji poprzez słuchanie

i odgrywanie treści rapu Go Away!

 

rozumie historyjkę i odgrywa jej treść ruchem oraz za pomocą elementów wyprawki

śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying!

potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, manipulacyjnych

balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; wind; storm; snow;

What's the weather like? t’s…;

Go away!;

Come to us another day!

kukiełki elfów i Boo; Karty obrazkowe 12–16;

Plakat 3; CD 1;

Wyprawka: tęcza i karta 3;

Minikarty 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukiełki elfów i Boo; CD 1; Minikarty 12–16;

Karty obrazkowe 12–17;

Karta pracy 6;

Minikarty 1

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )