Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

MALI PRZYRODNICY

CEL GŁÓWNY:
- ukształtowanie u dzieci świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnorodnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- budzenie zaciekawienia otaczającym światem

- rozwijanie zdolności poznawczych

- poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie

- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie

- wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody

- właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt

- dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru ( np. empatia, gospodarność, oszczędność, chęć niesienia pomocy potrzebującym )

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów

- kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych

- dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych

 

NASZE MOTTO:

Żyj z przyrodą w zgodzie,
Odsuń od niej zło,
i pamiętaj co dzień
aby chronić ją’’

 

ZADANIA KÓŁKA PRZYRODNICZEGO:

- zapoznanie dzieci z wyglądem, sposobem życia wybranych roślin i zwierząt, w różnych porach roku

- kształtowanie umiejętności obserwowania rzeczywistości przyrodniczej i społecznej

- kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna w obiektach i zjawiskach przyrodniczych ( np. tęcza, rosa, szadź, śpiew ptaków, płatki śniegu, pąki kwiatów )

- uwrażliwianie dzieci na zło wyrządzane przyrodzie

- kształtowanie umiejętności współbrzmienia z przyrodą

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )