Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Klub Malucha
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy


szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego,

Pragniemy poinformować, że w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski, jak również w trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Lubelski Kurator Oświaty ogłasza wojewódzki konkurs na biografie uczniów i nauczycieli – wzorów godnych naśladowania pt. „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców, w związku z czym prosimy Państwa Dyrektorów o opublikowanie informacji o nim na stornach internetowych swoich szkół oraz rozpropagowanie go wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ten sposób pragniemy ukazać sylwetki tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra.
Autorami biografii wspaniałych uczniów klas VI i VII obecnych szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również absolwentów szkół, mogą być dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie organizacji szkolnych. 

 

Autorami biografii nauczycieli, których pasja i postawa pedagogiczna jest godna naśladowania oraz zasługuje na miano wzorca osobowego nauczyciela, mogą być dyrektorzy, rodzice i uczniowie, przewodniczący organizacji młodzieżowych i samorządów uczniowskich działających w szkołach.
Więcej informacji na temat zasad udziału w konkursie oraz formy prac konkursowych zawiera Regulamin konkursu załączony poniżej. 

 

 

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_8870/zal/Regulamin%20konkursu%20100%20%C5%BCyciorys%C3%B3w%20.......pdf

 

Regulamin konkursu 100 życiorysów .......pdf (385.24 kB)

Podsumowanie Akcji Góra Grosza

Nałęczów, dn. 31.01.2018 r.

 

Rozliczenie Akcji ,,Góra Grosza” w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

Akcja trwała od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
W wyniku zbiórki otrzymaliśmy:

2 zł x 1 szt. = 2 zł
1 zł x 5 szt. = 5 zł
0,50 zł x 17 szt. = 8,50 zł
0,20 zł x 55 szt. = 11,00 zł
0,10 zł x 75 szt. = 7,50 zł
0,05 zł x 747 szt. = 37,35 zł
0,02 zł x 637 szt. = 12,74 zł
0,01 zł x 1041 szt. = 10,41 zł
Razem: 94,50 zł
  Koordynatorki akcji: Anna Wziątek, Joanna Rodzik

 

Życzenia od minister edukacji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom za ich dobrowolną i bezinteresowną pracę.

Dziękuję za szacunek i pomoc drugiemu człowiekowi, wrażliwość na potrzeby innych, kreatywność i otwartość na świat.

Życzę dalszych sukcesów w podejmowaniu działań na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

   
Do tych podziękowań i  życzeń dołącza się społeczność Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.
Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w życiu naszego  przedszkola Wolontariuszom z ZS nr 2 w Nałęczowie działających pod opieką nauczycieli: Pani Marii Rejmak- Chęć i Beaty Surdackiej.
                                                                          Jolanta Madejska   Dyrektor 
WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

Zapraszam Rodziców

                                        na zebranie w dniu 22 listopada 2017 roku (środa)

Godzina 16.35 – 17.30 

 

   Jak wyznaczać dziecku granice – „Język Serca, porozumiewanie się bez przemocy” spotkanie warsztatowe poprowadzi psycholog- terapeuta Pani Ewa Kalińska Grądziel.                                                         Sala grupy VI.                                                                                                                                     Zapraszam Rodziców Dzieci grup: I, II, III

W tym czasie proszę Rodziców dzieci grup: IV, V, VI o zapoznanie z wynikami wstępnych diagnoz pedagogicznych u wychowawców

 

Godzina 17.35 – 18.30

Jak wyznaczać dziecku granice – „Język Serca, porozumiewanie się bez przemocy” -spotkanie warsztatowe poprowadzi psycholog- terapeuta Pani Ewa Kalińska Grądziel. Sala grupy VI.

Zapraszam Rodziców dzieci grup: IV, V, VI

 

W tym czasie proszę Rodziców dzieci grup: I, II, III o zapoznanie się z wynikami wstępnych obserwacji pedagogicznych                          u wychowawców.

 

ZAPRASZAM 

Jolanta Madejska - dyrektor

 

POMOC DLA SYRII

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to co ma, lecz przez to , czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli,
Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele i Rodzice
Drodzy Uczniowie

 

18 września br. w gronie kilkudziesięciu sygnatariuszy - przedstawicieli środowisk kościelnych, rządowych, samorządowych, naukowych i biznesowych - w towarzystwie wolontariuszy z 12 szkół województwa lubelskiego złożyłam podpis pod Deklaracją na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Syrii.

Akcja „Lubelszczyzna dla Syrii” jest owocem spotkania ojca Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim profesorem Przemysławem Czarnkiem, które odbyło się 22 czerwca br. W trakcie spotkania ojciec Ibrahim, który jest proboszczem parafii św. Franciszka w Aleppo, przedstawił wojewodzie sytuację mieszkańców Syrii z pozycji duchownego, który ostatnie lata w pełni poświęcił pomocy poszkodowanym.

Wiedza pozyskana z rozmowy z syryjskim duchownym oraz nawiązanie współpracy z organizacją kościelną Pomoc Kościołowi w Potrzebie, której dyrektorem jest ks. prof. Waldemar Cisło, pozwoliła na szybkie działanie, czego efektem jest ruszająca akcja charytatywna „Lubelszczyzna dla Syrii”. Celem przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone przez wojnę. Jak podkreślał ks. prof. Cisło pilną potrzebą jest także odbudowa szkół. Organizatorzy planują zbiórki do puszek, skarbon stacjonarnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych na terenie województwa lubelskiego.

W akcję można również włączyć się, wpłacając datki pieniężne bezpośrednio na konto bankowe – 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem “Lubelszczyzna dla Syrii” lub wysyłając SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT). Akcja potrwa do marca 2018 roku. Jest objęta honorowym patronatem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.

Gorąco zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego działania na rzecz pomocy dla Syryjczyków. Pamiętajmy, że każdy przejaw wsparcia jest dla potrzebujących znakiem miłości do drugiego człowieka i potrafi odrodzić w cierpiącym nadzieję i wiarę na powrót do godnego i spokojnego życia w swojej Ojczyźnie. Nie zapominajmy też, że wiele dobra przychodzi do nas w drugim człowieku.

Społeczności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Lubelszczyzny wielokrotnie już udowadniały, że okazują solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy. Za postawę pełną miłości i zrozumienia serdecznie dziękuję.


Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

 

/kuratorium.lublin.pl/gsok/

PSYCHOLOG SPOTKANIE

SZANOWNI RODZICE 

 

DNIA 25 WRZEŚNIA BR. ( poniedziałek) w GODZ. 12.00 - 14.00 (POKÓJ NAUCZYCIELSKI),               ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM.

 

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĄ PROSZĘ O KONTAKT Z DYREKTOREM.

 

Jolanta Madejska dyrektor

Szukamy Nauczyciela-Wolontariusza Roku! – wystartował konkurs MEN

Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli!

Szukamy pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób. Zależy nam na tym, aby zgłoszenia przesyłali przede wszystkim uczniowie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 • Przygotować maksymalnie 90-sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela - Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
 • Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
 • Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłoszony kandydat powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel-Wolontariusza Roku”.

Kto może zgłosić nauczyciela do konkursu?

Zgłoszenia Nauczyciela-Wolontariusza może dokonać dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, inny nauczyciel, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji lub organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2017 roku

Przy ocenie filmów weźmiemy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni nauczyciele posiadający 2-letni staż pracy w szkole/placówce, którzy otrzymali wyróżniająca ocenę. Do udział w konkursie zapraszamy również nauczycieli polonijnych z całego świata.

„Nauczyciela-Wolontariusza Roku” poznamy do 14 października 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w Warszawie. Trzej zwycięzcy otrzymają nagrodę finansową Ministra Edukacji Narodowej.

Poprzedni rok szkolny 2016/2017 ogłoszony został „Rokiem Wolontariatu”. Jednym z jego elementów był ogólnopolski konkurs „Wolontariusz Roku”. Do wzięcia w nim udziału w zaprosiliśmy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Do MEN nadesłano wówczas około 400 zgłoszeń, a Minister Edukacji Narodowej nagrodziła najlepszych. Teraz pragniemy poznać i wyróżnić najaktywniejszych nauczycieli.

Formularz zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty do pobrania ze strony: men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szukamy-nauczyciela-wolontariusza-roku-wystartowal-konkurs-men.html

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

 

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.

Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat.

Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi i jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

W przygotowanej przez nas publikacji zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018. Wyjaśniamy, na czym polegają nowe rozwiązaniach zawarte w prawie oświatowym oraz przypominamy o już obowiązujących przepisach.

Zachęcamy rodziców do zapoznawania się ze statutami szkół swoich dzieci, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę.

W przypadku pytań lub wątpliwości dyrektor szkoły i nauczyciele są zawsze do dyspozycji rodziców oraz opiekunów.

Czytaj broszurę

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czym są Specjalne Potrzeby Edukacyjne?

Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować.

Szkoły specjalne i szkoły integracyjne, czym one się różnią?

Do szkół specjalnych uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast szkoły integracyjne, to takie, w których w klasach uczą się uczniowie zarówno niepełnosprawni, jak i pełnosprawni.

Co to jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca polega na tym, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczy się w klasie, w szkole ogólnodostępnej razem ze swoimi rówieśnikami. Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do tego, aby każda szkoła była przygotowana do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.

Czy niepełnosprawnemu uczniowi można odmówić nauki w szkole?

Dziecko niepełnosprawne to dziecko, które kształcone jest na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego na terenie szkoły. Nauka w ramach
o nauczania indywidulanego organizowana jest jedynie dla dzieci chorych. Tych właśnie uczniów dotyczyła główna zmiana w przepisach. Chodzi o dzieci, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły, np. będące po wypadkach, z urazami. Z myślą o nich tworzymy przepisy, które gwarantują im uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych w domu. Nauczyciel będzie uczył takie dziecko na zasadach, które wynikają z rozporządzenia o nauczaniu indywidualnym.

Czy nowe przepisy o nauczaniu indywidualnym mogą być nadużywane wobec dzieci niepełnosprawnych?

Dzieci niepełnosprawne to dzieci kształcone w szkole w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie zaś o orzeczenie o nauczaniu indywidulnym. Szkoła ma zapewnić tym dzieciom specjalne wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez specjalistów, z udziałem rodziców. W programie tym można (jeśli dziecko tego potrzebuje) wskazać dodatkowe zajęcia indywidualne. Co ważne program ten ma być realizowany na terenie szkoły. Należy podkreślić, że szkoły nie mogą sugerować rodzicom nauczania indywidualnego tylko dlatego, że nie radzą sobie z realizacją indywidualnego programu dla danego dziecka na terenie swojej placówki. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w przepisach nawet uczniom z nauczaniem indywidualnym możliwość kontaktów ze szkołą, z rówieśnikami, jeśli tylko stan ich zdrowia na to pozwala.

W jaki sposób data 1 września br. ma wpływ na kwestie orzeczeń
o niepełnosprawności?

Orzeczenia wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność, a nauczanie indywidualne na ich podstawie będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach przez najbliższy rok szkolny. Dzieci, które otrzymają orzeczenie (na rok szkolny 2017/2018) po 1 września br., będą już miały realizowany program na podstawie nowego rozporządzenia.

Komu może być wydane orzeczenia o indywidualnym nauczaniu?

Indywidualne nauczanie jest przeznaczone jedynie dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły. Są to dzieci po wypadkach, ciężko chorujące (np. choroba nowotworowa), którym choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie i bycie w szkole. Pamiętajmy, że nie mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, które muszą chodzić do szkoły. MEN zależy na tym, aby dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczały do szkoły razem ze swoimi rówieśnikami.

Jak będzie wyglądała w praktyce realizacja edukacji włączającej?

W kształceniu dzieci niepełnosprawnych generalnie nic się nie zmienia. Dzieci te są kształcone na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zespół specjalistów wraz z rodzicami ocenia jakie oddziaływania są dziecku potrzebne. Zespół wpisuje także w program te zajęcia, które dziecko realizuje wspólnie z klasą, a które indywidualnie.

Jak te dodatkowe indywidualne zajęcia mają być na terenie szkoły zorganizowane?

Dziecko z orzeczeniem jest pełnoprawnym uczniem danej klasy. Jeśli stwierdzono, że np. ma ono realizować indywidualnie matematykę, dyrektor szkoły musi mu zorganizować nauczanie indywidualne matematyki w tym samym czasie, kiedy jego klasa ma matematykę. Chodzi o to, aby w momencie, kiedy dziecko niepełnosprawne nie będzie musiało realizować już indywidualnie matematyki, mogło normalnie powrócić do uczenia się jej razem z klasą.

Czy dziecku z zespołem Aspergera przysługuje nauczyciel wspomagający?

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację pracy szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. Uczeń z Zespołem Aspergera ma prawo do nauczyciela wspomagającego w klasie. Dyrektor szkoły powinien takie wsparcie zorganizować.

Co robić, jeśli dyrektor szkoły nie realizuje wsparcia, gdzie dalej trzeba się zwrócić?

Jeśli w danej szkole pojawi się taka sytuacja, należy zgłosić się do nadzoru pedagogicznego. Kurator oświaty ma obowiązek zainterweniować, aby dyrektor szkoły realizował nałożone na niego obowiązki, w tym zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

Jak egzekwować od dyrektora, żeby nauczyciele byli odpowiednio przeszkoleni do pracy z dzieckiem autystycznym?

W szkołach obowiązuje tzw. wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Dyrektor wyznacza lidera, który zajmuje się tą kwestią. Co roku powinny być badane potrzeby edukacyjne nauczycieli na nadchodzący rok szkolny, a w semestrze odbyć się minimum 2 rady szkoleniowe, podczas których te potrzeby są realizowane. Niedopuszczalne jest to, aby dziecko z autyzmem, czy zespołem Aspergera było prowadzone przez nauczyciela, który nie został wcześniej z tego tematu przeszkolony.

Czy nauczyciel musi współpracować z rodzicem dziecka niepełnosprawnego?

Obowiązkiem nauczycieli jest bliska współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć bezpośredni dostęp do nauczyciela swojego dziecka.

Jak powinna wyglądać współpraca nauczyciela z terapeutami pozaszkolnymi?

Współpraca taka opiera się na zasadzie dobrowolności. Jednak, jeśli nauczycielowi zależy na tym, aby uczeń osiągał jak najlepsze wyniki w terapii, powinien sam kontaktować się z terapeutą, który dodatkowo wesprze i prowadzi to dziecko.

Na jakiej podstawie szkoła może przyznać rewalidację godzin dla ucznia niepełnosprawnego?

Godziny rewalidacji przyznaje się uczniowi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli dziecko chodzi do szkoły ogólnodostępnej, to są to 2 godziny w tygodniu. Jeśli chodzi do szkoły specjalnej, to jest albo 10 godzin na klasę, albo 12 jeśli niepełnosprawność dotyczy normy intelektualnej.

Jak będzie wyglądało przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych?

Cały czas utrzymujemy 3 rodzaje szkół (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne), w których mogą uczyć się dzieci z niepełnosprawnością. Nie jest planowane przekształcanie szkół specjalnych czy integracyjnych. Planujemy natomiast wykorzystanie nauczycieli szkół specjalnych, którzy wspomogą nauczycieli szkół ogólnodostępnych w oddziaływaniach wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Już teraz możliwa jest współpraca szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi. Szkoły specjalne są zainteresowane udzielaniem takiego wsparcia. Jeśli zatem dyrektor szkoły ogólnodostępnej takiego wsparcia szuka, na pewno je znajdzie.

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół!

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, wątpliwości dotyczące edukacji włączającej i nowych rozwiązań dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do kontaktu mailowego: edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnika

– Chcemy, aby dzieci z niepełnosprawnościami były włączane do swojej grupy rówieśniczej – powiedziała wiceminister edukacji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek podkreślała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole musi mieć zapewnione wszechstronną pomoc.

– Żadne dziecko nie będzie pozostawione bez wsparcia. Chcemy jasno powiedzieć rodzicom, że jesteśmy po ich stronie. Będziemy pilnować tego, żeby te rozwiązania, które są wprowadzane były dobrze realizowane w szkołach – powiedziała wiceminister edukacji.

Wiceszefowa MEN podkreślała, że nowy system powstał w ścisłych konsultacjach z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Niepełnosprawność nie może być przeszkodą dla ucznia, aby uczył się w szkole wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Chcemy żeby dziecko było w szkole, żeby miało zajęcia z nauczycielami – powiedziała wiceszefowa MEN. – Dziecko niepełnosprawne nie musi posiadać orzeczenia o kształceniu indywidualnym, aby mieć zajęcia indywidualne w szkole – dodała.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN przypomniała również, że w subwencji oświatowej ujęte są środki na zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami takiej formy zajęć, jakiej potrzebują. Wiceminister edukacji wskazała, że w przypadku ucznia z autyzmem czy niepełnosprawnościami sprzężonymi kwota bazowa na jedno dziecko wynosi rocznie ponad 50 tys. zł.

– Rodzice powinni pamiętać, że są pieniądze na to, aby realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Te środki powinny być wydane wyłącznie na realizację wsparcia dziecka z niepełnosprawnością – wyjaśniła wiceminister edukacji.

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości (§ 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie organizowania kształcenia specjalnego).

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami. Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie .

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W konsultacji z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego przygotowaliśmy szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki.

Składają się na nie poniższe rozporządzenia dotyczące:

 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);
 • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
 • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
 • orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Już przed wakacjami, w czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów wyznaczonych przez kuratorów oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne.

Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, uruchomiliśmy sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty.

We wrześniu br. dyrektorzy otrzymają dodatkowe materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.

W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia
do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem
z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie.

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami, nie zaś w szkole, sam na sam z nauczycielem. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów.Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie .

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W konsultacji z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego przygotowaliśmy szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki.

Składają się na nie poniższe rozporządzenia dotyczące:

 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);
 • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
 • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
 • orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Już przed wakacjami, w czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów kuratoriów oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne.

Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, uruchomiliśmy sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty.

We wrześniu br. dyrektorzy otrzymają materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.

W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

20172016 / 20172017 / 20182018 / 20192018
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
Listopad01-11-2017Wszystkich Świętych
11-11-2017Dzień Niepodległości
Grudzień25-12-2017Boże Narodzenie
26-12-2017Boże Narodzenie
Styczeń01-01-2018Nowy Rok
06-01-2018Trzech Króli
Kwiecień01-04-2018Wielkanoc
02-04-2018Poniedziałek Wielkanocny
Maj01-05-2018Święto Pracy
03-05-2018Dzień Konstytucji
31-05-2018Boże Ciało
Sierpień15-08-2018Wniebowzięcie Maryi Panny
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )