Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

Zasady opłat za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

SZANOWNI RODZICE

 

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

w Nałęczowie

z dnia 21 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu im. Adma Żeromskiego w Nałęczowie 

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

Od dnia 1 września 2018 roku opłaty za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w publicznych placówkach oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach są należnościami publicznoprawnymi, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.); 

na podstawie pisma z dnia 29.05.2018r w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (OR.4424.1.6.2018) Burmistrza Nałęczowa.

W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIEMY PODPISYWAĆ UMÓW Z PAŃSTWEM 

 

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY  ODPŁATNOŚCI:

Od dnia 1 września 2018 r. Rodzice Dziecka są zobowiązani wnosić opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin oraz za wyżywienie w wysokości :

za wyżywienie:

 • śniadanie – 2.20 zł.

 • obiad - 3.30 zł.

(zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2018r Dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie)

za wychowanie przedszkolne powyżej 5 godzin dziennie:

 • 1 zł za każdą godzinę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie

(uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX / 312 / 18 z dnia 29 marca 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku poz. 2275).

 1. W okresie Rekrutacji do przedszkola rodzice składają Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej lub Wniosek, w których to dokumentach wskazują:

- godziny pobytu dziecka w przedszkolu;

- korzystanie przez dziecko z liczby posiłków.

( formularze deklaracji i wniosków w sekretariacie Przedszkola)

 1. Na podstawie złożonych dokumentów Przedszkole nalicza miesięczne opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie, które należy wpłacić w dniach 3 -  10 każdego miesiąca. Od opłat nieuiszczonych w terminie pobierane będą odsetki w wysokości takiej jak od zaległości podatkowej.

 2. Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, na skutek zmiany stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie lub zmiany stawki żywieniowej o czym Rodzice będą zawiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

 3. W tracie roku szkolnego Rodzice mają prawo do zmiany zadeklarowanej liczby godzin uczęszczania Dziecka do Przedszkola z dniem 1-go następnego miesiąca.

 4. Wpłaty należności można dokonać na rachunek bankowy:

 • 40873300090017506920000010 – opłata stała

 • 61873300090017506920000020 – opłata za żywienie

( w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata).

 1. Opłata za wychowanie przedszkolne w okresie wakacyjnym pobierana będzie proporcjonalnie do liczby dni pobytu dziecka w Przedszkolu na w/w zasadach.

 2. Za nieobecność dziecka w przedszkolu w danym miesiącu w miesiącu kolejnym opłata będzie pomniejszana proporcjonalnie do dni nieobecności.

 

SZANOWNI RODZICE

ZAPRASZAMY DZIECI do Przedszkola 3 września br. w poniedziałek na godziny zdeklarowane                                              w deklaracjach o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej lub  kartach zgłoszeń do przedszkola.

 

Przydział do grup przedszkolnych oraz informację o zasadach odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, można będzie odbierać osobiście od dnia 30 sierpnia br. w sekretariacie przedszkola.

                                                                                                                               

                                                                                                       ZAPRASZAMY 

                                                                                                       Jolanta Madejska Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                     

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK

Warszawa, 15 czerwca 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

 

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów
na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania.
Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne
dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

 

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl,
na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

 

Zróbmy wszystko, aby nasi uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi. Proszę o uwrażliwienie dzieci na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą stać się ich udziałem, w tym w sposób szczególny
na bezpieczne zachowania nad wodą czy w górach. Przypomnijmy o możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń terrorystycznych, o kąpielach tylko
w miejscach dozwolonych, a także niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli Państwo opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

 

Jestem przekonana, że uczniowie będą wypoczywali pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców i specjalistów, w optymalnych warunkach, korzystając z profesjonalnie przygotowanych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
już podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację,
np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja,
a także Lasy Państwowe.

 

Proszę przyjąć słowa uznania za Państwa pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach. Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

INFORMACJA POCHODZI ZE STRONY MEN

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DZIECKA I RODZICÓW 2018

4 – 8 CZERWCA 2018 r. (poniedziałek – piątek) "ŚWIĘTO DZIECI I RODZICÓW"

4. 06. poniedziałek

Zabawy grupowe z okazji Dnia Dziecka, lody od Cukierni Pawłowski - Pan Dariusz Pawłowski

5.06. wtorek

"OCEANARIUM" POKAZY DLA WSZYSTKICH DZIECI;

8.06. piątek

"DZIEŃ RODZINY"od 10.00 do 13.00 godziny zabawy animacyjne z "ISKRĄ".

 

DZIEŃ RODZINY 8 CZERWCA 2018r. - ogród przedszkola od godziny 10.00

 W trakcie animacji:

 • Gry, zabawy i konkursy dostosowane do wieku uczestników(dla dzieci, dorosłych i grup międzypokoleniowych)

 • Zabawy z chustą i tunelem animacyjnym

 • Tańce animacyjne

 • Wspólne tańce integracyjne, pląsy i zabawy taneczne

 • Malowanie fantastycznych wzorów na twarzy specjalnymi farbkami

 • Konkursy z różnymi gadżetami animacyjnymi: mini szczudła, spodniewieloosobowe, gąsienice animacyjne, liny, minitaczki itp

 • Bańki mydlane Pokazujemy bańki giganty o ponad metrowej długości i bańkowe węże. Dzieci aktywnie uczestniczą w pokazie, łapiąc bańki i dmuchając w nie tak, żeby jak najdłużej unosiły się w powietrzu. Bańki wykonujemy przy użyciu różnego rodzaju sprzętów, wiele z nich jest naszym autorskim pomysłem. Każdy może spróbować swoich sił. Udostępniamy zabawki, sprzęty i płyny do baniek, uczymy jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku do tego typu zabawy.

 Propozycja konkursów np.:

 • wyścigi minitaczek

 • łowienie prezentów

 • rzut do celu (gumofilcem, woreczkami, piłkami, lotkami)

 • przebijanie balonów z różnej odległości, przejście drużynowe od startu do mety „jak najmniejszą ilością nóg”

 • konkurs na wesoło

 • wyścigi sportowe na nietuzinkowe sposoby

 • konkursy / zawody na ringu – dla rodziców/dorosłych

 • gry zręcznościowe

 • zabawy ruchowe z różnymi gadżetami animacyjnymi

 

Godz. 10.00 - 11.00 zabawy w ogrodzie - DZIECI Z GRUP I, II, III.                                                                                                                                      W tym czasie "Dla Mamy i Taty - wiersz, piosenka, Życzenia od dzieci grup: IV, V, VI

 

Od 11.00 - 12.30 zabawy w ogrodzie - DZIECI Z GRUP IV, V, VI.                                                                                                                                         W tym czasie "Dla Mamy i Taty - wiersz , piosenka, Życzenia od dzieci grup: I, II, III

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 13 czerwca 2018 r godz. 16.45 -ZEBRANIE Z RODZICAMI 

 

ZAPRASZAMY  SZANOWNYCH RODZICÓW NA ZEBRANIE PODSUMOWUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.       

 

 Podsumowujące pracę poszczególnych oddziałów : I, II, III, IV, VI;

  

W planie zabrania:

BEZPIECZNE WAKACJE -  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA, warsztaty z udziałem Ratowników Medycznych.

Jak zachować się w sytuacji nagłego zdarzenia, jakim jest wypadek z udziałem dziecka, pierwsze 4 min - dlaczego są tak ważne dla życia człowieka....

Ratownicy  udzielą odpowiedzi na te i inne ważne pytania związane z prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy szczególnie dzieciom.

Przyjdź nie bagatelizuj sprawy i podejmowanego tematu - czas warsztatów 16.45 - 17.30  :)

 

 

Podsumowanie obserwacji pedagogicznych poczynionych w roku szkolnym 2017/2018 - wychowawcy poszczególnych grup. Czas 17.35 - 19.00

 

 

 Czas spotkania 16.45 - 19.00

 ZAPRASZAMY

Dyrektor i Kadra Pedagogiczna

 WIELKANOCNE PALMY

SZANOWNI RODZICE    22.03.2018 (czwartek) godz. 10.00

,,WIELKANOCNE PALMY"    Znalezione obrazy dla zapytania palma wielkanocna       - warsztaty dla dzieci z grup V i VI

 

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie dla dziecka tworzywa przyrodniczego:

gałązki bazi, trawy, trzciny, zimozielone gałązki tawuły, bukszpanu, bibułkowe kwiaty, wstążki.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z tych materiałów dzieci własnoręcznie przygotują ,,wielkanocną palmę".

W tym dniu gościć będziemy Instruktorów i uczestników                                               Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nałęczowa.

 

 Rodzicu, jeśli dysponujesz czasem, Zapraszamy na godz. 10.00

  

Proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa u nauczycieli w grupach.

 

LIST MINISTER EDUKACJI ANNY ZALEWSKIEJ

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKA

 

 

 

 

Warszawa, 12 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

 

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Każdego dnia troszczymy się o to, aby nasi uczniowie we właściwy sposób dbali o swoje zdrowie. Wiemy, że odpowiednio wyrobione wśród dzieci już od najmłodszych lat nawyki związane z edukacją prozdrowotną pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w przyszłości.

 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ
na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim
ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków,
a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci.

 

Warto zauważyć, że problem przeciążonych tornistrów szkolnych wynika
z kilku przyczyn.

 

Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i zeszytów niż te, które wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne,
m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy
z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar.   

 

W związku z tym zwracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, aby:

 • Wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych podręczników
  i zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych;

 • Przekazywać dzieciom i ich opiekunom rzetelną wiedzę na temat profilaktyki wad postawy;

 • Zapewnić uczniom odpowiedni poziom aktywności fizycznej;

 • Rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym, że waga plecaka ma znaczenie i uwrażliwiać ich na ten problem;

 • Pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji;

 • Korzystać z e-zasobów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej;

 • Zwracać uwagę na właściwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, zachowywanie właściwej pozycji podczas lekcji);

 • Zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki;

 • Umożliwić uczniom bezpieczne przechowywanie podręczników
  i materiałów edukacyjnych w szkole;

 • Zapewnić prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;

 • Zadbać o to, aby uczniowie mieli równomierne obciążenie zajęciami
  w poszczególnych dniach tygodnia;

Pamiętajmy, że kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych to jedno z istotnych zadań szkoły. Jedynie wspólne działania edukujące dzieci w zakresie odpowiedniego dbania o własne zdrowie sprawią, że będą mogły cieszyć się przez lata sprawnością i aktywnością fizyczną.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży w połowie stycznia br. wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym podpisałam deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z efektów porozumienia jest organizacja cyklu 16 konferencji regionalnych skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli.
Będą one organizowane przez Kuratoria Oświaty oraz Państwową Inspekcję Sanitarną pod patronatem MEN oraz GIS.

 

Pierwsza konferencja odbędzie się 12 marca br. w Kielcach, zaś kolejne
w: Olsztynie (14 marca), Warszawie (20 marca), Krakowie (4 kwietnia),
Opolu (5 kwietnia), Rzeszowie (6 kwietnia), Białymstoku (11 kwietnia),
Lublinie (12 kwietnia), Bydgoszczy (17 kwietnia), Wrocławiu i Szczecinie (18 kwietnia), Gorzowie Wielkopolskim (24 kwietnia), Poznaniu oraz Łodzi (25 kwietnia), Katowicach (16 maja) i Gdańsku (29 maja).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji w regionach zamieszczone
będą na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty. Serdecznie zapraszam
do udziału w tych przedsięwzięciach.

 

Wnioski z konferencji podsumujemy podczas ogólnopolskiego kongresu „Dobra opieka”, który planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca br.

 

Zdrowie dzieci to nasza wspólna sprawa.

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 Pierwsza konferencja odbyła się, 12 marca br. w Kielcach, kolejne planowane są do końca maja w poszczególnych województwach. Szczegółowy harmonogram znajduje się w treści listu oraz na stronie internetowej ministerstwa www.men.gov.pl

KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN III KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „PIOTROWICE RAZEM” i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach

 

2. Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji świątecznych

 • rozwijanie kreatywności

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej

 • rozwijanie zdolności manualnych

 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną

 • integracja społeczności lokalnej

 

3. Regulamin konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 I kategoria – ozdoba (np. baranek, zajączek, pisanka)

II kategoria –stroik wielkanocny

 

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do oceny konkursowej dwie prace w każdej kategorii. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie prac do Szkoły Podstawowej w Piotrowicach (Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 20.03. 2018 r. do godz. 14.00.

Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora wg załączonego wzoru nr 1 (metryczka przymocowana do pracy).

Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością organizatora.

 

4. Ocena i nagrody:

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.

Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników Konkursu. Nie przysługuje od nich odwołanie.

 

5. Kryteria oceny

 • Oryginalny pomysł

 • Estetyka wykonania pracy

 • Kolorystyka, wrażenie ogólne

 • Materiał użyty do wykonania pracy

 • Zgodność pracy z założeniami konkursu

 • Stopień trudności

 • Technika wykonania

 

6. Sprawy organizacyjne

Przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.

 

 

 

 

Koordynatorzy konkursu: Iwona Góra Tel. 530 735 835

Joanna Wójcik Tel. 505 095 974

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 

 1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................................

 2. Kategoria wiekowa: przedszkole, klasy I- IV, klasy V- VII i odziały gimnazjalne, osoba dorosła*

 3. Przedszkole/ szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………….

 4. Opiekun: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Adres zamieszkania i numer telefonu do kontaktu ( tylko osoby dorosłe): …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Kategoria:

 • Ozdoba

 • Stroik świąteczny

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych, folderach i gazetceszkolnej w celu informacji i promocji Organizatora.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm. )

......................................................................................................

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu/ rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu

*właściwe zakreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 23.03.2018R

Uwaga Rodzice

 

Wycieczka dla dzieci 6 – letnich

 

 

 

 SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW GRUP: V i VI

 

 

Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy


szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego,

Pragniemy poinformować, że w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski, jak również w trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Lubelski Kurator Oświaty ogłasza wojewódzki konkurs na biografie uczniów i nauczycieli – wzorów godnych naśladowania pt. „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców, w związku z czym prosimy Państwa Dyrektorów o opublikowanie informacji o nim na stornach internetowych swoich szkół oraz rozpropagowanie go wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ten sposób pragniemy ukazać sylwetki tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra.
Autorami biografii wspaniałych uczniów klas VI i VII obecnych szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również absolwentów szkół, mogą być dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie organizacji szkolnych. 

 

Autorami biografii nauczycieli, których pasja i postawa pedagogiczna jest godna naśladowania oraz zasługuje na miano wzorca osobowego nauczyciela, mogą być dyrektorzy, rodzice i uczniowie, przewodniczący organizacji młodzieżowych i samorządów uczniowskich działających w szkołach.
Więcej informacji na temat zasad udziału w konkursie oraz formy prac konkursowych zawiera Regulamin konkursu załączony poniżej. 

 

 

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_8870/zal/Regulamin%20konkursu%20100%20%C5%BCyciorys%C3%B3w%20.......pdf

 

Regulamin konkursu 100 życiorysów .......pdf (385.24 kB)

Podsumowanie Akcji Góra Grosza

Nałęczów, dn. 31.01.2018 r.

 

Rozliczenie Akcji ,,Góra Grosza” w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

Akcja trwała od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
W wyniku zbiórki otrzymaliśmy:

2 zł x 1 szt. = 2 zł
1 zł x 5 szt. = 5 zł
0,50 zł x 17 szt. = 8,50 zł
0,20 zł x 55 szt. = 11,00 zł
0,10 zł x 75 szt. = 7,50 zł
0,05 zł x 747 szt. = 37,35 zł
0,02 zł x 637 szt. = 12,74 zł
0,01 zł x 1041 szt. = 10,41 zł
Razem: 94,50 zł
  Koordynatorki akcji: Anna Wziątek, Joanna Rodzik

 

Życzenia od minister edukacji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom za ich dobrowolną i bezinteresowną pracę.

Dziękuję za szacunek i pomoc drugiemu człowiekowi, wrażliwość na potrzeby innych, kreatywność i otwartość na świat.

Życzę dalszych sukcesów w podejmowaniu działań na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

   
Do tych podziękowań i  życzeń dołącza się społeczność Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.
Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w życiu naszego  przedszkola Wolontariuszom z ZS nr 2 w Nałęczowie działających pod opieką nauczycieli: Pani Marii Rejmak- Chęć i Beaty Surdackiej.
                                                                          Jolanta Madejska   Dyrektor 
20182017 / 20182018 / 20192019 / 20202019
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
Listopad01-11-2018Wszystkich Świętych
11-11-2018Dzień Niepodległości
Grudzień25-12-2018Boże Narodzenie
26-12-2018Boże Narodzenie
Styczeń01-01-2019Nowy Rok
06-01-2019Trzech Króli
Kwiecień21-04-2019Wielkanoc
22-04-2019Poniedziałek Wielkanocny
Maj01-05-2019Święto Pracy
03-05-2019Dzień Konstytucji
Czerwiec20-06-2019Boże Ciało
Sierpień15-08-2019Wniebowzięcie Maryi Panny
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )