Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

 

 

 

  Szanowni Rodzice

                                                                          7 lutego br (czwartek) odbędzie się w naszym przedszkolu Zabawa Karnawałowa.                                           

Prosimy o przygotowanie przebrań, strojów karnawałowych dla dzieci.                                                 W tym dniu wyjątkowo: ŚNIADANIE O GODZINIE  8.30

DZIECI, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ POBYT W PLACÓWCE OD 8.30 – BARDZO PROSIMY                  O PUNKTUALNE PRZYBYCIE.

Przygotowaniem dzieci do balu: przebieranie w stroje zajmą się nauczyciele i panie pomoce nauczyciela,

Od 9.00 sesja zdjęciowa dla dzieci przeprowadzona przez VERAFOTO – profesjonale usługi fotograficzne, fotografia szkolno-przedszkolna.

Sesję rozpoczną dzieci z grupy VI, V, IV, III, II, I.

 

Zabawa odbędzie się wg następującego porządku:

10.00-11.00 dzieci z grup: I,II,III.

11.10 – 12.10 dzieci z grup: IV, V, VI.

 

W przerwach pomiędzy tańcami i konkursami dzieci będą mogły odpocząć w swoich salach, zjeść słodki poczęstunek, napić się.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Poczęstunek będzie zorganizowany w ramach drugiego śniadania: owoce, ciasto.

Absolwenci Przedszkola, obecnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Nałęczowie wystąpią w roli pomocników- Śnieżynek.

Zabawę uatrakcyjnią konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników balu.

 

 

,,MALI KOLĘDNICY"

 

ZAPRASZAMY

SZANOWNYCH RODZICÓW

NA ŚWIĘTO PATRONA PRZEDSZKOLA - ADAMA ŻEROMSKIEGO

,,MALI KOLĘDNICY"

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 GRUDNIA 2018 R O GODZINIE 14.00 NA SALI WIDOWISKOWEJ NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURYDzieci z Grup II, III, IV, V i VI zaprezentują:

Gr. II ,,W Betlejem", ,,Przybieżeli do Betlejem"

Gr. III Pastorałka ,, Za kominem świerszczyk śpi"

Gr. IV Pastorałka ,,Kolędujemy"

Gr. V Pastorałka ,,Pastuszek bosy", ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki"

Gr. VI Taniec świateł, Pastorałka ,, Zapalcie światła na Ziemi"Obiad – godz. 12.00Około godz. 13.00 – możliwość dowozu dzieci autokarem do NOKZWRACAMY SIĘ Z SERDECZNĄ PROŚBĄ O POMOC RODZICÓW

W ORGANIZACJI TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIAPROSZĘ O INFORMACJE DO NAUCZYCIELI W GRUPACH

                                                                                                                Jolanta Madejska - dyrektor

12.XI 2018

SZANOWNI RODZICE

 

DNIA 12 LISTOPADA 2018r poniedziałek PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE

 

3.Nocna Mila Niepodległości

3.Nocna Mila Niepodległości

Przejdź do - 3.Nocna Mila Niepodległości

 

Serdecznie zapraszam do udziału w 3.Nocnej Mili Niepodległości rozgrywanej w ramach Biegowej Triady Niepodległości w rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Zapisy do biegu na stronie internetowej: https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/430 
Zawodnicy mają do pokonania 1609 metrów profesjonalne przygotowanej trasy z pomiarem czasu i zwrotnym numerem startowym. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://solidarnoscrodzin.pl/
Bieg został wpisany w program uroczystości państwowych 11 listopada 2018r.

https://www.kuratorium.lublin.pl/

Zasady opłat za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

SZANOWNI RODZICE

 

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

w Nałęczowie

z dnia 21 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu im. Adma Żeromskiego w Nałęczowie 

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

Od dnia 1 września 2018 roku opłaty za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w publicznych placówkach oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach są należnościami publicznoprawnymi, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.); 

na podstawie pisma z dnia 29.05.2018r w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (OR.4424.1.6.2018) Burmistrza Nałęczowa.

W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIEMY PODPISYWAĆ UMÓW Z PAŃSTWEM 

 

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY  ODPŁATNOŚCI:

Od dnia 1 września 2018 r. Rodzice Dziecka są zobowiązani wnosić opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin oraz za wyżywienie w wysokości :

za wyżywienie:

 • śniadanie – 2.20 zł.

 • obiad - 3.30 zł.

(zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2018r Dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie)

za wychowanie przedszkolne powyżej 5 godzin dziennie:

 • 1 zł za każdą godzinę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie

(uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX / 312 / 18 z dnia 29 marca 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku poz. 2275).

 1. W okresie Rekrutacji do przedszkola rodzice składają Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej lub Wniosek, w których to dokumentach wskazują:

- godziny pobytu dziecka w przedszkolu;

- korzystanie przez dziecko z liczby posiłków.

( formularze deklaracji i wniosków w sekretariacie Przedszkola)

 1. Na podstawie złożonych dokumentów Przedszkole nalicza miesięczne opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie, które należy wpłacić w dniach 3 -  10 każdego miesiąca. Od opłat nieuiszczonych w terminie pobierane będą odsetki w wysokości takiej jak od zaległości podatkowej.

 2. Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, na skutek zmiany stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie lub zmiany stawki żywieniowej o czym Rodzice będą zawiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

 3. W tracie roku szkolnego Rodzice mają prawo do zmiany zadeklarowanej liczby godzin uczęszczania Dziecka do Przedszkola z dniem 1-go następnego miesiąca.

 4. Wpłaty należności można dokonać na rachunek bankowy:

 • 40873300090017506920000010 – opłata stała

 • 61873300090017506920000020 – opłata za żywienie

( w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata).

 1. Opłata za wychowanie przedszkolne w okresie wakacyjnym pobierana będzie proporcjonalnie do liczby dni pobytu dziecka w Przedszkolu na w/w zasadach.

 2. Za nieobecność dziecka w przedszkolu w danym miesiącu w miesiącu kolejnym opłata będzie pomniejszana proporcjonalnie do dni nieobecności.

 

SZANOWNI RODZICE

ZAPRASZAMY DZIECI do Przedszkola 3 września br. w poniedziałek na godziny zdeklarowane                                              w deklaracjach o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej lub  kartach zgłoszeń do przedszkola.

 

Przydział do grup przedszkolnych oraz informację o zasadach odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, można będzie odbierać osobiście od dnia 30 sierpnia br. w sekretariacie przedszkola.

                                                                                                                               

                                                                                                       ZAPRASZAMY 

                                                                                                       Jolanta Madejska Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                     

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK

Warszawa, 15 czerwca 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

 

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów
na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania.
Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne
dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

 

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl,
na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

 

Zróbmy wszystko, aby nasi uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi. Proszę o uwrażliwienie dzieci na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą stać się ich udziałem, w tym w sposób szczególny
na bezpieczne zachowania nad wodą czy w górach. Przypomnijmy o możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń terrorystycznych, o kąpielach tylko
w miejscach dozwolonych, a także niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli Państwo opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

 

Jestem przekonana, że uczniowie będą wypoczywali pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców i specjalistów, w optymalnych warunkach, korzystając z profesjonalnie przygotowanych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
już podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację,
np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja,
a także Lasy Państwowe.

 

Proszę przyjąć słowa uznania za Państwa pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach. Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

INFORMACJA POCHODZI ZE STRONY MEN

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DZIECKA I RODZICÓW 2018

4 – 8 CZERWCA 2018 r. (poniedziałek – piątek) "ŚWIĘTO DZIECI I RODZICÓW"

4. 06. poniedziałek

Zabawy grupowe z okazji Dnia Dziecka, lody od Cukierni Pawłowski - Pan Dariusz Pawłowski

5.06. wtorek

"OCEANARIUM" POKAZY DLA WSZYSTKICH DZIECI;

8.06. piątek

"DZIEŃ RODZINY"od 10.00 do 13.00 godziny zabawy animacyjne z "ISKRĄ".

 

DZIEŃ RODZINY 8 CZERWCA 2018r. - ogród przedszkola od godziny 10.00

 W trakcie animacji:

 • Gry, zabawy i konkursy dostosowane do wieku uczestników(dla dzieci, dorosłych i grup międzypokoleniowych)

 • Zabawy z chustą i tunelem animacyjnym

 • Tańce animacyjne

 • Wspólne tańce integracyjne, pląsy i zabawy taneczne

 • Malowanie fantastycznych wzorów na twarzy specjalnymi farbkami

 • Konkursy z różnymi gadżetami animacyjnymi: mini szczudła, spodniewieloosobowe, gąsienice animacyjne, liny, minitaczki itp

 • Bańki mydlane Pokazujemy bańki giganty o ponad metrowej długości i bańkowe węże. Dzieci aktywnie uczestniczą w pokazie, łapiąc bańki i dmuchając w nie tak, żeby jak najdłużej unosiły się w powietrzu. Bańki wykonujemy przy użyciu różnego rodzaju sprzętów, wiele z nich jest naszym autorskim pomysłem. Każdy może spróbować swoich sił. Udostępniamy zabawki, sprzęty i płyny do baniek, uczymy jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku do tego typu zabawy.

 Propozycja konkursów np.:

 • wyścigi minitaczek

 • łowienie prezentów

 • rzut do celu (gumofilcem, woreczkami, piłkami, lotkami)

 • przebijanie balonów z różnej odległości, przejście drużynowe od startu do mety „jak najmniejszą ilością nóg”

 • konkurs na wesoło

 • wyścigi sportowe na nietuzinkowe sposoby

 • konkursy / zawody na ringu – dla rodziców/dorosłych

 • gry zręcznościowe

 • zabawy ruchowe z różnymi gadżetami animacyjnymi

 

Godz. 10.00 - 11.00 zabawy w ogrodzie - DZIECI Z GRUP I, II, III.                                                                                                                                      W tym czasie "Dla Mamy i Taty - wiersz, piosenka, Życzenia od dzieci grup: IV, V, VI

 

Od 11.00 - 12.30 zabawy w ogrodzie - DZIECI Z GRUP IV, V, VI.                                                                                                                                         W tym czasie "Dla Mamy i Taty - wiersz , piosenka, Życzenia od dzieci grup: I, II, III

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 13 czerwca 2018 r godz. 16.45 -ZEBRANIE Z RODZICAMI 

 

ZAPRASZAMY  SZANOWNYCH RODZICÓW NA ZEBRANIE PODSUMOWUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.       

 

 Podsumowujące pracę poszczególnych oddziałów : I, II, III, IV, VI;

  

W planie zabrania:

BEZPIECZNE WAKACJE -  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA, warsztaty z udziałem Ratowników Medycznych.

Jak zachować się w sytuacji nagłego zdarzenia, jakim jest wypadek z udziałem dziecka, pierwsze 4 min - dlaczego są tak ważne dla życia człowieka....

Ratownicy  udzielą odpowiedzi na te i inne ważne pytania związane z prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy szczególnie dzieciom.

Przyjdź nie bagatelizuj sprawy i podejmowanego tematu - czas warsztatów 16.45 - 17.30  :)

 

 

Podsumowanie obserwacji pedagogicznych poczynionych w roku szkolnym 2017/2018 - wychowawcy poszczególnych grup. Czas 17.35 - 19.00

 

 

 Czas spotkania 16.45 - 19.00

 ZAPRASZAMY

Dyrektor i Kadra Pedagogiczna

 WIELKANOCNE PALMY

SZANOWNI RODZICE    22.03.2018 (czwartek) godz. 10.00

,,WIELKANOCNE PALMY"    Znalezione obrazy dla zapytania palma wielkanocna       - warsztaty dla dzieci z grup V i VI

 

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie dla dziecka tworzywa przyrodniczego:

gałązki bazi, trawy, trzciny, zimozielone gałązki tawuły, bukszpanu, bibułkowe kwiaty, wstążki.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z tych materiałów dzieci własnoręcznie przygotują ,,wielkanocną palmę".

W tym dniu gościć będziemy Instruktorów i uczestników                                               Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nałęczowa.

 

 Rodzicu, jeśli dysponujesz czasem, Zapraszamy na godz. 10.00

  

Proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa u nauczycieli w grupach.

 

LIST MINISTER EDUKACJI ANNY ZALEWSKIEJ

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKA

 

 

 

 

Warszawa, 12 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

 

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Każdego dnia troszczymy się o to, aby nasi uczniowie we właściwy sposób dbali o swoje zdrowie. Wiemy, że odpowiednio wyrobione wśród dzieci już od najmłodszych lat nawyki związane z edukacją prozdrowotną pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w przyszłości.

 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ
na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim
ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków,
a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci.

 

Warto zauważyć, że problem przeciążonych tornistrów szkolnych wynika
z kilku przyczyn.

 

Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i zeszytów niż te, które wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne,
m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy
z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar.   

 

W związku z tym zwracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, aby:

 • Wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych podręczników
  i zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych;

 • Przekazywać dzieciom i ich opiekunom rzetelną wiedzę na temat profilaktyki wad postawy;

 • Zapewnić uczniom odpowiedni poziom aktywności fizycznej;

 • Rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym, że waga plecaka ma znaczenie i uwrażliwiać ich na ten problem;

 • Pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji;

 • Korzystać z e-zasobów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej;

 • Zwracać uwagę na właściwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, zachowywanie właściwej pozycji podczas lekcji);

 • Zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki;

 • Umożliwić uczniom bezpieczne przechowywanie podręczników
  i materiałów edukacyjnych w szkole;

 • Zapewnić prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;

 • Zadbać o to, aby uczniowie mieli równomierne obciążenie zajęciami
  w poszczególnych dniach tygodnia;

Pamiętajmy, że kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych to jedno z istotnych zadań szkoły. Jedynie wspólne działania edukujące dzieci w zakresie odpowiedniego dbania o własne zdrowie sprawią, że będą mogły cieszyć się przez lata sprawnością i aktywnością fizyczną.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży w połowie stycznia br. wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym podpisałam deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z efektów porozumienia jest organizacja cyklu 16 konferencji regionalnych skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli.
Będą one organizowane przez Kuratoria Oświaty oraz Państwową Inspekcję Sanitarną pod patronatem MEN oraz GIS.

 

Pierwsza konferencja odbędzie się 12 marca br. w Kielcach, zaś kolejne
w: Olsztynie (14 marca), Warszawie (20 marca), Krakowie (4 kwietnia),
Opolu (5 kwietnia), Rzeszowie (6 kwietnia), Białymstoku (11 kwietnia),
Lublinie (12 kwietnia), Bydgoszczy (17 kwietnia), Wrocławiu i Szczecinie (18 kwietnia), Gorzowie Wielkopolskim (24 kwietnia), Poznaniu oraz Łodzi (25 kwietnia), Katowicach (16 maja) i Gdańsku (29 maja).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji w regionach zamieszczone
będą na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty. Serdecznie zapraszam
do udziału w tych przedsięwzięciach.

 

Wnioski z konferencji podsumujemy podczas ogólnopolskiego kongresu „Dobra opieka”, który planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca br.

 

Zdrowie dzieci to nasza wspólna sprawa.

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 Pierwsza konferencja odbyła się, 12 marca br. w Kielcach, kolejne planowane są do końca maja w poszczególnych województwach. Szczegółowy harmonogram znajduje się w treści listu oraz na stronie internetowej ministerstwa www.men.gov.pl

20182017 / 20182018 / 20192019 / 20202019
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
Listopad01-11-2018Wszystkich Świętych
11-11-2018Dzień Niepodległości
Grudzień25-12-2018Boże Narodzenie
26-12-2018Boże Narodzenie
Styczeń01-01-2019Nowy Rok
06-01-2019Trzech Króli
Kwiecień21-04-2019Wielkanoc
22-04-2019Poniedziałek Wielkanocny
Maj01-05-2019Święto Pracy
03-05-2019Dzień Konstytucji
Czerwiec20-06-2019Boże Ciało
Sierpień15-08-2019Wniebowzięcie Maryi Panny
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )