Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

zasady opłat za przedszkole

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

w Nałęczowie z dnia 27 sierpnia 2019r.

w sprawie Zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu im. Adma Żeromskiego w Nałęczowie OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno – prawnym. Od 1 września 2019r. ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za przedszkole.

Opłaty za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w publicznych placówkach oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach są należnościami publicznoprawnymi, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.); na podstawie pisma z dnia 29.05.2018r w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (OR.4424.1.6.2018) Burmistrza Nałęczowa.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Rodzice Dziecka są zobowiązani wnosić opłaty: za pobyt dziecka powyżej 5 godzin; za wyżywienie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie z dnia1 kwietnia 2019r w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w wysokości 5,50 zł w tym śniadanie – 2.20 zł; obiad - 3.30 zł.

za wychowanie przedszkolne powyżej 5 godzin dziennie:

1 zł za godzinę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie (uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX / 312 / 18 z dnia 29 marca 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku poz. 2275). W okresie Rekrutacji do przedszkola Rodzice składają Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej lub Wniosek, w których to dokumentach wskazują: -godziny pobytu dziecka w przedszkolu - korzystanie przez dziecko z liczby posiłków.

 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawy wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą wnoszone „z dołu” na wskazane konta

40873300090017506920000010 – opłata stała

61873300090017506920000020 – opłata za żywienie

Przedszkole przygotowuje w terminie od 5 – 10 każdego miesiąca „Zestawienie przypisanych należności dziecku”- informację o wysokości opłaty za poprzedni miesiąc, a nie jak do tej pory z „góry”za dany miesiąc. Następnie Rodzic do dnia 10 każdego miesiąca zobowiązany jest do dokonania wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu( opłata za wyżywienie i opłata za godziny przekraczające bezpłatną 5 godzinną podstawę programową);

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX / 312 / 18 z dnia 29 marca 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku poz. 2275). Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończy 6 lat wynosi, jak do tej pory 1 zł za godzinę. Wysokość opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu nie ulega zmianie i jest ustalona zgodnie z art. 106 ustawy Prawo oświatowe przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

 1. Począwszy od miesiąca października 2019 r. Rodzice będą mogli dokonywać płatności za przedszkole: przelewem internetowym lub w banku lub na poczcie lub w kasie przedszkola. Każdy Rodzic otrzyma informację (w sekretariacie placówki) o wysokości opłat od 5 - 10 dnia roboczego każdego miesiąca za ubiegły miesiąc. W związku z charakterem tych opłat, jako publiczno – prawne i regulowane z „dołu”, placówka będzie naliczać opłaty za wyżywienie i opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu.

 2. Odliczenia z opłat za wyżywienie od pierwszego dnia nieobecności dziecka, będą następować tylko w przypadku nieobecności zgłoszonej w placówce do godz. 8.00 w danym dniu lub dnia poprzedniego. Informację tę ze względu na organizację pracy kuchni i koszty przygotowania posiłków, Rodzic powinien złożyć telefonicznie w danym dniu lub mailem dnia poprzedniego na wskazany adres mailowy placówki. Opłaty za okres wakacji będą ustalone na odrębnych zasadach.

 3. Na podstawie złożonych przez Rodziców dokumentów Przedszkole nalicza miesięczne opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie. Miesięczna opłata jest ustalana na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Od opłat nie wniesionych w terminie pobierane będą odsetki ustawowe.

 4. Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, na skutek zmiany stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie lub zmiany stawki żywieniowej o czym Rodzice będą zawiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

 5. W tracie roku szkolnego Rodzice mają prawo do zmiany zadeklarowanej liczby godzin uczęszczania Dziecka do Przedszkola z dniem 1-go następnego miesiąca.

 6. Wpłaty należności należy dokonać na rachunek bankowy:

 • 40873300090017506920000010 – opłata stała

 • 61873300090017506920000020 – opłata za żywienie

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który

dokonywana jest wpłata).

W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem stosownych opłat, dyrektor przedszkola podejmuje działania określone obowiązującymi przepisami prawa.

Numer ewidencyjny nadany przez Przedszkole ………………………………………………..

 

Otrzymałem dnia ……………………………. Podpis Rodzica…………….................

 

 

Jolanta Madejska Dyrektor Przedszkola

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

Przedszkole umożliwia ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rada Rodziców na spotkaniu 25.09.2019 r wybrała ofertę firmy ubezpieczeniowej InterRisk.

Do zawarcia polisy upoważniła przewodniczącego Rady Rodziców Pana Tomasza Chrabotę

 

Okres ubezpieczenia: 1 września 2019 – 31 sierpnia 2020 r

Wysokość składki: 38 zł, jeśli Państwo się zdecydują – płatność do:

30 września 2019

Śmierć ubezpieczonego spowodowana Nieszczęśliwym Wypadkiem -

30 000 zł.

 

Ubezpieczenie dzieci od następstw NW jest dobrowolne.

Rodzic może wybrać inną firmę ubezpieczeniową.

organizacja pracy

  RODZICE

 

INFORMUJĘ, IŻ  W GODZINACH 6.30 - 7.30 PRACUJE JEDEN ODDZIAŁ DZIECI zapisanych do przedszkola od 6.30.

 

 

SALA nr II - JEST TO SALA PORANNEGO SCHODZENIA DZIECI.

 

SALA nr I - w godz.15.30 - 16.30 - TO SALA POPOŁUDNIOWEGO  ROZCHODZENIA DZIECI.

 

 

 

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

 

       W naszym przedszkolu działa SKO ( w ramach współpracy

z Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie).

 

W każdy poniedziałkowy poranek przyjmowane są wpłaty do wychowawców na założone książeczki oszczędnościowe. Dla systematycznie oszczędzających dzieci, kończących edukację przedszkolną przewidziane sa dyplomy oraz drobne upominki.

 

 

Zachęcam do oszczędzania

Koordynator SKO w przedszkolu,Ewa Jaremek

 

zebranie z rodzicami 2019/2020

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

9 września 2019r. godzina 17.00 sala grupy IV

 

 

Zapraszamy Rodziców na zebranie – organizacja roku szkolnego

 

 

W planie zebrania:

 

WAŻNE SPRAWY DOTYCZĄCE PRACY PRZEDSZKOLA I POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

OBECNOŚĆ BARDZO POŻĄDANA

 

 

ZAPRASZAMY

 

Dyrektor i Kadra Pedagogiczna

 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE


Zapraszamy na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE:

 

30 sierpnia ( piątek) 2019 roku,                          godz.10.00 – 11.00.

 

 

Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa! Malucha czekają poważne zmiany w życiu, często trudne do zaakceptowania. Ale to, co nowe, wcale nie musi być niedobre. Do trudnych sytuacji trzeba po prostu Dziecko i Siebie przygotować.

Dziecku, Rodzicom i Sobie życzymy, aby ten pierwszy krok w samodzielnośćłączył się z miłymi przeżyciami.

 

CO DO PRZEDSZKOLA ?

 • luźne spodnie lub spódnica w gumkę, bluza dresowa lub lekki sweterek – czyli ubiór „na cebulkę”, ważniejsza wygoda od elegancji

 • kapcie – najlepiej na rzepy

 • worek

 • ubrania z rozciągliwymi dekoltami

 • majtki i spodnie na zmianę(gdy zdarzyła się „wpadka”)

 • podkoszulek do przebrania (gdy przy zupie zadrży ręka)

 • fartuszek

 • przybory do mycia zębów

 • chusteczki higieniczne (najlepiej wyjmowane z pudełka)

 • kocyk – dla najmłodszych

 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane

 

Dziecko samodzielne to dziecko dzielne i szczęśliwe. Zdane na pomoc innych czuje się zagubione i bezradne. Pomagamy dzieciom w codziennych czynnościach, ale nie jesteśmy w stanie jednocześnie nakarmić 25 maluchów. Zawsze ktoś będzie musiał poczekać!

 

BĘDĘDZIELNYM PRZEDSZKOLAKIEM, GDY:

 

 • zostaję na trochę bez mamy

 • umiem się ubrać i rozebrać (jeszcze nie całkiem samodzielnie)

 • umiem sam się załatwiać i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga)

 • sam jem (chociaż nie robię tego szybko)

 

 

 

Dobre rady dla rodziców:

 1. Okazuj dziecku radość i ciesz się razem z nim, że idzie do przedszkola.

 2. Rano obudź dziecko z uśmiechem na twarzy, dając mu margines czasu na dobudzenie.

 3. Pozwól mu zabrać ulubioną przytulankę lub zabawkę.

 4. Pomóż dziecku rozebrać się po przyjściu do przedszkola, a po południu ubrać. Nie wyręczaj go nawet wtedy, gdy czyni to niezdarnie.

 5. Pożegnanie w szatni powinno być krótkie: uśmiech, buziak i pa-pa.

 6. Nie obiecuj dziecku, że odbierzesz je po obiedzie, skoro wiesz na pewno, że nie będziesz mógł tego uczynić.

 7. Lepiej będzie dla dziecka jeśli do sali wejdziesz tylko na chwileczkę – oszczędzisz żalu i smutku innym dzieciom.

 8. Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne, to maluch powinien przez pierwsze dni przychodzić do przedszkola z tatą.

 9. Witaj swoje dziecko z uśmiechem, chwaląc je, np.:”Byłeś bardzo dzielny ! Teraz idziemy do domu”.

 10. Nie wypowiadaj się negatywnie w obecności dziecka na temat sytuacji dotyczącej pobytu w przedszkolu.

 11. Nie wymuszaj na dziecku, by po przyjściu do domu natychmiast opowiadało o przedszkolu. Poczekaj, aż samo zacznie mówić.

 12. Nie pytaj, co i ile zjadło, ale z kim i w co się bawiło.

 

Jeżeli zdecydowali się Państwo oddać nam pod opiekę swój największy Skarb – zaufajcie nam! Tym łatwiej przyjdzie to Waszym synkom i córeczkom.

 

Powodzenia

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

17 czerwca 201r. godzina 17.00 sala grupy VI

 

Zapraszamy na Zebranie Rodziców Dzieci, które pierwszy raz przyjdą do przedszkola we wrześniu 201r.

 

W programie zebrania:

 

Informacja dla Rodziców na temat adaptacji, przygotowania dziecka do przedszkola.

 

Rola i znaczenie przedszkola w prawidłowym rozwoju dziecka i jego wpływ na dalsze etapy nauki”.

 

ZAPRASZAMY

 

Dyrektor i Kadra Pedagogiczna

15 kwietnia 2019 ORGANIZACJA PRACY

Nałęczów, 12.04.2019 r

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE

 

 

Informuję, iż pracownicy przedszkola na dzień 12 kwietnia 2019r.               poinformowali dyrektora, iż nie planują kontynuowania akcji strajkowej w dniu 15 kwietnia (poniedziałek) 2019r

 

Dziękuję .... dziękuję....

 

 

Jolanta Madejska dyrektor

 

KOMUNIKAT

DRODZY RODZICE

INFORMUJĘ IŻ DZIECI NIE KORZYSTAJĄCE  Z PRZEDSZKOLA W DNIACH 8 9 KWIETNIA 2019 NIE PŁACĄ 1 ZŁ ZA GODZINY PONAD PODSTAWĘ, JAK RÓWNIEŻ NIE PŁACĄ ZA STAWKĘ ŻYWIENIOWĄ. JOLANTA MADEJSKA

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY DNIA 9 KWIETNIA 2019r

 

DRODZY RODZICE

 

Mając wiedzę o zasięgu strajku ( 21 pracowników przedszkola opowiedziało się za strajkiem w kolejnym dniu) i biorąc pod uwagę konieczność dbania o bezpieczeństwo dzieci i zapewnienie im opieki informuję, iż na dzień 8 kwietnia 2019r w dniu 9 kwietnia tj. wtorek, dyrektor będzie sam w przedszkolu, bez nauczycieli, pracowników kuchni, administracji i obsługi. 

W związku z powyższym faktem  informuję, iż mogę zapewnić opiekę dla 25 dzieci, żywienie na stołówce w internacie ZS NR 2 stawka żywieniowa 8 zł.

Proszę serdecznie o informacje do 7.30 dnia 9 kwietnia czy dzieci będą                                      w przedszkolu

 

 

 

Jolanta Madejska dyrektor

Informacje będą przekazywane na bieżąco

 

Pozytywna Dyscyplina

 

SZANOWNI RODZICE

                                    CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH WARSZTATACH ( IV, V 2019r),         PROSZĘ O ZGŁASZANIE U NAUCZYCIELI W GRUPACH.

 

DZIĘKUJĘ, w imieniu P. Psycholog i swoim, ZA UDANE SPOTKANIE :) W DNIU 21 MARCA 2019r

Jolanta Madejska dyrektor 

 

 

 

PRZEDSZKOLE IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO NAŁĘCZÓW

 

data: 21 marca 2019 godz.: 16 – 17.30 sala grupy IV.

 

17.30 - 19.00 Zebrania grupowe z nauczycielami.

 

 

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Pozytywna Dyscyplina

 

Bez rozpieszczania, bez frustracji i poczucia winy!

 

Brakuje Ci cierpliwości?

Czujesz, że tracisz kontrolę nad sytuacją?

Chcesz zrozumieć dlaczego dzieci są „niegrzeczne”?

Masz dosyć marudzenia, kłótni i przypominania o obowiązkach?

Sprawdź jak pomóc dziecku nauczyć się:

 • samodyscypliny

 • odpowiedzialności

 • umiejętności rozwiązywania problemów

 • adekwatnego poczucia własnej wartości

Dowiedz się, jak wychowywać łatwiej, skuteczniej i zwiększą radością!

 

Poznaj Pozytywną Dyscyplinę - metodę sprawdzającą się od ponad 35 lat, dzięki której zrozumiesz skąd u dzieci biorą się nieodpowiednie zachowania i poznasz konkretne techniki, które pomogą Ci rozwiązywać problemy wychowawcze.

 

Bez nagród i kar, bez krzyku i ciągłego powtarzania.

 

Prowadzi Adrianna Lalak-Włosek

Psycholog rodzinny

Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny

Mama dwóch synów

kontakt na : ada.warsztaty@gmail.comlub tel.: 781-834-388

 

 

 

 

 

 

20192018 / 20192019 / 20202020 / 20212020
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
Listopad01-11-2019Wszystkich Świętych
11-11-2019Dzień Niepodległości
Grudzień25-12-2019Boże Narodzenie
26-12-2019Boże Narodzenie
Styczeń01-01-2020Nowy Rok
06-01-2020Trzech Króli
Kwiecień12-04-2020Wielkanoc
13-04-2020Poniedziałek Wielkanocny
Maj01-05-2020Święto Pracy
03-05-2020Dzień Konstytucji
Czerwiec11-06-2020Boże Ciało
Sierpień15-08-2020Wniebowzięcie Maryi Panny
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )