Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

                                                               godło

 

                   KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA IM. ADAMA  ŻEROMSKIEGO

 

                              W NAŁĘCZOWIE

   Bezpiecznie Razem wśród Małych i Dużych Przyjaciół

  w "Adasiu" - przedszkolu w Nałęczowie,

  Gdzie jest miło i wesoło każdy  powie
  Tu gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka
   i gdzie uśmiech tak się toczy, jak piłeczka..."

 

 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 

 

 

 

I  Priorytety wynikające z Koncepcji Pracy Przedszkola im. Adama Żeromskiego

 

      Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych

i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego oraz historii powstania placówki i jej fundatorów – rodziny Żeromskich. Kształtowanie tożsamości dzieci – mieszkańców regionu poprzez pielęgnowanie własnej historii, tradycji i kultury ludowej. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do pracy       z dziećmi, które pozwolą na zdobywanie przez nie coraz wyższych umiejętności, popartych określoną wiedzą i kształtowaniem postaw sprzyjających byciu człowiekiem otwartym na siebie

i innych, uznającym działania antydyskryminacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia przedszkola

 

zdjęcie przedstawia Ochronkę

- dawny budynek nałęczowskiego przedszkola (Nałęczów ul. Poniatowskiego)

 

 Proszę kliknąć dwa razy na zdjęcie, jeśli chcą Państwo obejrzeć prezentację "Historia przedszkola"

opracowaną przez Jolantę Madejską

 

 

Przedszkole im. Adama Żeromskiego, zwane dawniej Ochroną, zbudowano w latach 1906 -1907 z inicjatywy Stefana Żeromskiego według projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza. Żeromski z żoną Oktawią zaangażowali się w sprawy gromadzenia funduszy i pozyskiwania materiałów na budowę Ochronki. Na ten cel urządzano kwesty, koncerty i przedstawienia. W Krakowie, z inicjatywy Stefana Żeromskiego, wydano książkę zbiorową „Na nową szkołę”, a dochód z jej sprzedaży został przeznaczony na Ochronę. Pisarz ofiarował też własne oszczędności oraz honorarium za „Dzieje grzechu”. Był stale zaangażowany również podczas realizacji projektu; sam zamawiał dachówkę i inne materiały, często przebywał na placu budowy. Piękny budynek z cegły i kamienia, tak jak dawniej, i dziś zwraca uwagę odwiedzających nasze miasto swoją piękną architekturą. Jego walory doceniają również mieszkańcy Nałęczowa.

Od początku swego istnienia Ochrona funkcjonowała pod patronatem Towarzystwa Oświatowego „Światło”, a jej formalnym właścicielem był Stefan Żeromski. Kiedy w roku 1918 zmarł jedyny syn pisarza - Adam, społeczeństwo Nałęczowa nazwało Ochronę jego imieniem. W latach 1919 -1920 nastąpiło upaństwowienie Ochronki. Żeromski zrzekł się wszystkich praw do budynku i parceli. Ochronka stała się pierwszym państwowym przedszkolem w Polsce, które w opisywanym obiekcie funkcjonowało do roku 2001.

W bieżącym roku minie 110 lat od powstania nałęczowskiego przedszkola. Chociaż od piętnastu lat mieści się ono w innym miejscu, przy ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny, historyczne pamiątki po rodzinie Żeromskich zostały zachowane. Zabytkowe pianino, ufundowane przez Oktawię Żeromską i rodzinne fotografie Żeromskich prezentowane są w  holu przedszkola. Stałą ekspozycją jest również wystawa prac plastycznych przedszkolaków "Rodzina Żeromskich w czarnobiałej fotografii", która nawiązuje do historii powstania naszej placówki, a z okazji jubileuszu 110-lecia przedszkola prezentowana jest także wystawa twórczości dziecięcej "Portret Adama Żeromskiego". 

 

 

                                                                                                                                                            Foto: E. Piech 

 

Wycieczki przedszkolaków do  miejsc związanych z historią Nałęczowa oraz spotkania z ciekawymi ludźmi stały się już naszą tradycją. Kolejne pokolenia najmłodszych mieszkańców Nałęczowa odwiedzają Ochronę, w której obecnie ma swoją siedzibę Muzeum Bolesława Prusa. Co roku przedszkolaki zwiedzają też Muzeum Stefana Żeromskiego i składają kwiaty w mauzoleum, w którym pochowany jest Adam Żeromski. Odwiedzają grób Oktawii Żeromskiej na nałęczowskim cmentarzu parafialnym. Dzieci wiedzą, jaką rolę w historii powstania przedszkola odegrali Oktawia i Stefan Żeromski, i dlaczego patronem przedszkola jest Adam Żeromski.

 

                                                                                                                 Ewa Piech - nauczyciel przedszkola

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )