Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Projekt edukacyjny "Aktywny przedszkolak - zabawy ruchowe i plastyczne"

 

CELE OGÓLNE:

- budowanie własnego systemu wartości,

- rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej,

- wzbudzanie zaufania we własne możliwości twórcze,

- wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w zabawach ruchowych,

- podkreślanie roli ruchu jako stymulatora prawidłowego rozwoju,

- rozbudzanie zainteresowań związanych z ruchem i plastyką.

 

CELE ZABAW RUCHOWYCH:

- rozwijanie motoryki dużej,

- doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała,

- kształtowanie poprawnej postawy ciała,

- rozwijanie postawy zaufania, samodzielności i inicjatywy,

- wzbudzanie poczucia radości, zadowolenia, bezpieczeństwa i akceptacji,

- zachęcanie do działania i przejawiania własnej inicjatywy,

- wzmacnianie odporności organizmu,

- przełamywanie barier związanych z kontaktami z koleżankami i kolegami z innej grupy przedszkolnej,

- rozwijanie umiejętności społecznych,

- integracja dzieci z różnych grup przedszkolnych.

 

CELE ZABAW PLASTYCZNYCH:

- uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- rozwijanie motoryki małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej,

- poznawanie różnych technik plastycznych,

- wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,

- rozwijanie umiejętności dzielenia się czynnościami podczas wspólnego wykonywania prac,

- stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,

- odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,

- wzbudzanie poczucia radości, zadowolenia, bezpieczeństwa i akceptacji,

- zachęcanie do działania i przejawiania własnej inicjatywy,

- przełamywanie barier związanych z kontaktami z koleżankami i kolegami z innej grupy przedszkolnej,

- rozwijanie umiejętności społecznych,

- integracja dzieci z różnych grup przedszkolnych.

 

Prace plastyczne wykonane przez dzieci

 

Zabawy ruchowe

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )