Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

PROJEKT EDUKACYJNY "TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK"

 

      Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat.

      Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji - gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową - trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.

      Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy słowami, formami, barwą czy dźwiękiem. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.

      Projekt edukacyjny „Twórczy przedszkolak” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o jego prawidłowy rozwój. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości.

     Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zabawy słowne, ruchowe, muzyczno - ruchowe, plastyczne i zabawy z kodowaniem.

      Projekt edukacyjny „Twórczy przedszkolak” uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 5 - 6 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci.

      Realizacja programu przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój jego zainteresowań, uzdolnień i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia.

 

CELE OGÓLE

- doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała,

- rozwijanie motoryki małej i dużej,

- zachęcanie do działania i przejawiania własnej inicjatywy,

- wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,

- stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,

- odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,

- wzbudzanie poczucia radości, zadowolenia, bezpieczeństwa i akceptacji,

- budowanie własnego systemu wartości,

- rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej.

- wzbudzanie zaufania we własne możliwości twórcze.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )