Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2020/2021

RADA RODZICÓW Przedszkola im. Adama Żeromskiego

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący - pani Kamila Stachyra

Zastępca – pani Justyna Weszka

Skarbnik – pani Beata Wicha

Sekretarz - pani Joanna Stelmaszczuk

 

Komisja Rewizyjna

 

Pani Paulina Jasik-Lis

Pani Magdalena Welc

 

 

Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie wspiera przedszkole w realizacji zadań statutowych, które służą wszystkim dzieciom do pełnego, wszechstronnego rozwoju poprzez: - pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;

- podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków

finansowych dla przedszkola, a co za tym idzie dla dzieci

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 

RODZICE przekazywane fundusze z dobrowolnych składek rodziców przeznaczane były i będą na: ◊ organizację comiesięcznych spotkań z teatrem; ◊ comiesięczne Koncerty Muzyczne w wykonaniu artystów Filharmonii Lubelskiej; ◊ zakup zabawek dla dzieci do poszczególnych grup z okazji różnych spotkań, uroczystości, np. Spotkanie z Mikołajem, Dzień Dziecka; ◊ materiałów do prac plastycznych- dyplomy dla dzieci z okazji konkursów plastycznych organizowanych w naszej placówce, drobne upominki dla wszystkich uczestników; ◊ na organizację imprez i festynów, jak np. Dzień Przedszkolaka- dyplomy dla dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi naszego przedszkola; ◊ zakup drobnych upominków dla dzieci: Dyplomy I Albumy dla absolwentów z okazji ukończenia przedszkola; ◊materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal poszczególnych grup i ogrodu; ◊ inne wydatki związane z potrzebami dzieci zainicjowane przez Rodziców. Wysokość kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców jest indywidualnie ustalana przez rodzica. Cieszy każda kwota, jednak zwracamy się z gorącą prośbą, aby, w miarę możliwości finansowych, deklarowana kwota nie była niższa niż 10,00 zł.

O sposobie wydatkowania tego funduszu decydują przedstawiciele grup w Radzie Rodziców.

Pozyskane przez Radę Rodziców środki skierowane są do wszystkich dzieci z przedszkola.

 

 

GRUPOWE RADY RODZICÓW

GRUPA I

- Pani Sylwia Furtak - przedstawiciel do Rady Rodziców Przedszkola
- Pani Małgorzata Złotucha
- Pani Katarzyna Jaruga

 

 

GRUPA II

- Pani Paulina Jasik - Lis - przedstawiciel do Rady Rodziców Przedszkola

- Pani Sylwia Furtak

- Pani Małgorzata Złotucha

 

GRUPA III

 

- Pani Ewelina Welc- przedstawiciel do Rady Rodziców Przedszkola

- Pan Jarosław Sygnowski

- Pani Marta Gęca

 

GRUPA IV

- Pani Patrycja Kucaba - przedstawiciel grupy do Rady Rodziców Przedszkola

- Pani Małgorzata Pawlak
- Pan Konrad Rządowski

 

 

GRUPA V

- Pani Agata Domańska - przedstawiciel grupy do Rady Rodziców Przedszkola

- Pani Ewelina Jarosińska

- Pani Karolina Kolibska

 

GRUPA VI

- Pani Kamila Stachyra – przedstawiciel grupy do Rady Rodziców Przedszkola
- Pani Anna Czępińska
- Pani Patrycja Kucaba

 

 

 

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA RAD RODZICÓW - 7 GRUDNIA 2019

Zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców
Rady Rodziców to ważni członkowie szkolnej społeczności. Ich przedstawiciele, a także
dyrektorzy i osoby zaangażowane w rozwijanie działalności oświatowej, spotkają się 7
grudnia 2019r na IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Spotkanie organizowane jest
przez Fundację Rodzice Szkole oraz Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Konferencja będzie prowadzona przez ekspertów i wieloletnich członków rad rodziców, którzy
będą rozmawiali na temat prawa oświatowego. – Obecne regulacje powinny zostać znowelizowane.
Trzeba je dostosować do potrzeb współczesnych metod wychowywania, które uwzględniają opinie
rodziców jako pierwszych, najważniejszych wychowawców swoich dzieci oraz precyzyjnie określić
status rad rodziców, których rola powinna być uporządkowana prawnie. Nasza Fundacja
przygotowała trzy projekty nowelizacji prawa oświatowego– mówi Wojciech Starzyński, Prezes
Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, która od lat wspiera rodziców w angażowaniu się w
funkcjonowanie szkół.
Podczas Konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny, dotyczący finansów rad rodziców. Jest
to temat budzący bardzo duże zainteresowanie ale często pełen niejasności. Prelegenci pomogą
uporać się z trudnościami i omówią najczęstsze wyzwania stojące przed radą rodziców. – Nie
można sprowadzać finansów rady rodziców jedynie do zrzutki na kwiaty dla nauczycieli na koniec
roku szkolnego. Rodzice w szkole mogą o wiele więcej – mogą prowadzić realną politykę
finansową na bieżące potrzeby szkoły i uczniów – zaznacza Wojciech Starzyński.
W czasie spotkania zostaną również podsumowane dwa projekty realizowane przez Fundację
„Rodzice Szkole” w latach 2018-2019, związane z działalnością rad rodziców: Rodzice dla szkoły –
Rodzice dla społeczeństwa oraz Akademia Finansowa Rad Rodziców. W obu uczestniczyły liczne
rady rodziców z całej Polski, których przedstawiciele spotykali się na szkoleniach i konferencjach
w całym kraju.
Konferencja odbędzie się 7.12.2019 r na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul.
Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie
radyrodziców.pl lub po kliknięciu w link: https://forms.gle/i5Bpy591gcThzVgk9.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Gorąco zapraszamy na to bardzo ważne dla przyszłości polskiej szkoły spotkanie.

 

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
Termin: 7.12.2019 r.
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
ul.Wóycickiego 1/3, Aula Schumana
Organizatorzy: Fundacja „Rodzice Szkole”, Wydział Studiów nad Rodziną
UKSW
Goście Honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Rektor UKSW
Uczestnicy: Przedstawiciele 250 – 300 Rad Rodziców z całego kraju, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele samorządów terytorialnych
Cele konferencji:
1. Podsumowanie programu „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i
powiększania kapitału społecznego kraju”, realizowanego przez Fundację „Rodzice
Szkole” w ramach dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów:
• „Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa” współfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
• „Akademia Finansów Rad Rodziców” współfinansowanego przez Narodowy Bank
Polski
2. Przedstawienie trzech projektów nowelizacji prawa oświatowego, przygotowanych
przez Fundację „Rodzice Szkole” i współpracujące z nią środowiska rodzicielskie,
porządkujących całościowo sytuację rad rodziców i innych społecznych organów
działających na terenie szkoły.
3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na:
• gospodarkę finansową rad rodziców
• tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół
• współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego. Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców 7.12.2019
9.30-10.30 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 Konferencja prasowa
10.30-10.20 Wystąpienia Gości Honorowych
10.30-10.45 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW
Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
Otwarcie Konferencji
10.45-11.00 Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej
11.00-12.00 Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
Miejsce i rola rad rodziców w polskiej szkole w kontekście polityki oświatowej
państwa (panel dyskusyjny)
12.00-12.30 Ks. dr hab Stanisław Biały, prof. UKSW
Odpowiedzialność rodzicielska za wychowanie do wartości
12.30-13.15 Przerwa kawowa

13.15-14.15 Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”
Gospodarka Finansowa Rad Rodziców (panel dyskusyjny)
14.15-15.00 Dyskusja
15.00-15.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na pytania i
odpowiedzi.
Program „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich” jest realizowany w ramach dwóch projektów: Akademia Finansów Rad Rodziców
współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Rodzice dla szkoły -Rodzice dla społeczeństwa współfinansowanego ze środków
Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Udostępnił - dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )