Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

ROK SZKOŁY W RUCHU

SZKOŁA W RUCHU

NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO TYTUŁ "SZKOŁY W RUCHU".

 

Szkoła w ruchu

Bezpieczne wakacje - czerwiec 2013

Współpraca z LKS Cisy Nałęczów - I Mini Spartakiada

Zajęcia ruchowe w sali - dzieci 6-letnie

Zimowe zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Wizyta w Uzdrowiskowym Szpitalu Kolejowym

Wesoły aerobik - zajęcia z instruktorem sportu

Międzygrupowe rozgrywki sportowe

Zajęcia ruchowe w grupie V (scenariusz zajęć)

Scenariusz zajęć z elementami gimnastyki korekcyjnej, zdjęcia

Szukamy wiosny- zabawy w terenie i ogrodzie przedszkolnym

Dzień Pluszowego Misia z rodzicami na sportowo, Dzień Babci i Dziadka wesoło i tanecznie

MINI OLIMPIADA SPORTOWA - REGULAMIN

 

 

REGULAMIN

 

I Mini Olimpiady Sportowej

 

dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich placówek oświatowych gminy Nałęczów

zorganizowanej pod hasłem:

 

„Przedszkolak mały i duży wie, że sport mu służy – bezpieczny i zdrowy do szkoły pójść gotowy”

 

 

Autorki projektu:

Jolanta Madejska – dyrektor Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

Joanna Paprocka - trener LKS Cisy Nałęczów, Animator Orlik Nałęczów

 

Komitet organizacyjny:

Przedszkole im. Adma Żeromskiego w Nałęczowie

LKS Cisy Nałęczów, Pani Anna Jędrzejewska

ZS im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie, w przypadku złej pogody zawody odbędą się w Sali gimnastycznej szkoły

 

Patronat honorowy:

Burmistrz Nałęczowa

Przewodniczący Rady Miasta

 

 

I. Organizatorzy: Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

II. Adresat:

Dzieci 6 i 7 –letnie urodzonych w latach 2006 i 2007 z placówek oświatowych Gminy Nałęczów: Szkoła Podstawowa Drzewce, Piotrowice, Sadurki, Przedszkole Nałęczów.

 

III. Cele:

 

 • Propagowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, kształtowanie świadomości dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu.

 • Dziecko bezpieczny użytkownik dróg.

 

 • Podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 • Kształtowanie cech motorycznych w zakresie: zwinności, skoczności, zręczności, wytrzymałości i szybkości.

 

 • Doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały dźwiękowe i wzrokowe.

 

 • Kształtowanie odporności emocjonalnej, umiejętności przyjęcia porażki i sukcesu.

 

 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zabawy sportowe.

 • Integrowanie dzieci w wieku przedszkolnym we wspólnych zabawach o charakterze sportowym.

 

 • Rozwijanie ducha koleżeństwa, społecznej solidarności i działania na rzecz grupy.

 

 • Budzenie radości ze wspólnej zabawy.

       Rozwijanie aktywności ruchowej                                                                                               

IV Przebieg:

I Mini Olimpiada” zostanie zorganizowana w dwóch etapach:

I etap - między-grupowe eliminacje - półfinały w placówkach oświatowych w każdej ze szkół gminy Nałęczów. W każdej placówce wyłoniona zostanie zwycięska drużyna, która reprezentować będzie szkołę w finale. Półfinały przebiegać będą według jednakowych konkurencji sportowych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego projektu. W wyniku rozgrywek grupowych należy wyłonić 10 najlepszych zawodników (jeden zespół). Organizator ma prawo wystawić dwa zespoły.

 

II etap – I Mini Olimpiada Sportowa zorganizowana pod hasłem „Przedszkolak mały i duży wie, że sport mu służy …–” - (finał 1 czerwca 2013 r.) przebiegać będzie według konkurencji sportowych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego projektu.

 

 V. Terminarz:

 

 1. Termin zgłoszenia placówek - do 30 kwietnia 2013 roku

 2. Eliminacje półfinałowe w odbędą się w dowolnym terminie: najlepiej do końca maja 2013 w każdej z placówek

 

 1. Termin II etapu Mini Olimpiady finałowej - 1 czerwca 2013 roku.

 

VI. Program finału:

 1. Uroczyste otwarcie

 1. parada uczestników (drużyn sportowych z transparentami)

 2. złożenie przyrzeczenia sportowego

My przedszkolacy przyrzekamy:

- wykonywać wszystkie zadania sportowe do końca i

dokładnie

(przyrzekamy)
- Nikogo nie popychać i nie oszukiwać
- Nie płakać, gdy przegramy
- Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale

 1. prezentacja drużyn poprzez samodzielnie wymyślony okrzyk sportowy

 2. symboliczne zapalenie znicza

 3. powitanie gości i sponsorów.

 1. Konkurencje sprawnościowe.

 2. Część artystyczna

 1. występy taneczne dzieci z przedszkola i oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych.

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 2. Wręczenie statuetki „Przyjaciel Przedszkola i Dzieci” sponsorom i najbardziej zasłużonym Rodzicom

 3. Zabawy integracyjno- rekreacyjne : malowanie twarzy, zabawy z animatorami pedagogiki zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )